V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Voordrachten

Zoeken - Search - Chercher


Prijzen voor volledige boeken
Prices for entire books
Prix pour livres entiers


De ebooks zijn in PDF-formaat, dus te lezen met Uw gewone internetbrowser.
The ebooks are in PDF-format. They can be read with your internetbrowser.
Les ebooks sont en format PDF. Vous pouvez donc les lire avec votre navigateur Internet.

Vergeet niet om 4 of 8 euro forfaitaire kosten bij de kostprijs te tellen AUB.
Alle prijzen zijn in euro, maar voor bestellingen van buiten de euro-zone bedragen de administratie- en verzendingskosten 8 euro in plaats van 4 euro voor bestellingen van binnen de euro-zone.

Please don't forget to pay 4 or 8 euro for handling and shipping charges.
All prices are in euro. Only the handling and shipping charges are 8 euro for commands from outside the euro-zone instead of 4 euro for commands from inside the euro-zone.

S.V.P. N'oubliez pas de payer 4 ou 8 euro pour frais d'administration et d'envoi.
Tous les prix sont en euro, mais les frais d'administration et d'envoi sont de 8 euros pour des commandes venant de pays qui ne sont pas dans la zone-euro au lieu de 4 euros pour des commandes qui viennent de la zone euro.


Zie onderaan voor speciale aanbiedingen en verzamelingen - See below for special offers and collections - Voyez en bas pour des offre spéciales et collections


Gent-Ghent-Gand

Algemene Werken - General books - Oeuvres généraux
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel I 729 --- euro 22,- euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel II 712 --- euro 21,50 euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel III 660 --- euro 20,- euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel IV 745 --- euro 22,50 euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel V 808 --- euro 24,25 euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VI 714 --- euro 21,50 euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VII 694 --- euro 21,- euro
Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VIII 633 --- euro 19,- euro
Histoire de Gand 450 --- euro 13,50 euro
Inventaire Archéologique de Gand I 243 --- euro 14,75 euro
Inventaire Archéologique de Gand II 242 --- euro 14,75 euro
Inventaire Archéologique de Gand III 204 --- euro 12,25 euro
De Sint-Pietersabdij te Gent - Archeologische Studie 247 --- euro 7,50 euro
Oude Bouwwerken in Vlaanderen 348 --- euro 21,- euro
Les Monuments de la Ville de Gand 536 --- euro 16,25 euro
Iconografie van Bosschop Triest 213 --- euro 6,50 euro
Recherches sur les peintres gantois du XIVième et XVième siècle 265 --- euro 8,- euro
Recherches sur les peintres gantois du XVIième, XVIIième et XVIIIième siècle 430 --- euro 13,- euro
Aardrijks- Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gent 147 --- euro 4,50 euro
Beschrijving van Gent 292 --- euro 8,75 euro
De Nederduitsche Schryvers van Gent 525 36,75 euro 15,75 euro
De historische persoonsnamen der straten van Gent 220 --- euro 6,75 euro
De oude straatnamen van Gent 356 --- euro 10,75 euro
De Gentse straatnamen (1799-1942) 260 --- euro 8,- euro
Plans de Gand 112 --- euro 3,50 euro
Openbare gebouwen en instellingen, merkwaardige huizen, standbeelden, enz. der Stad Gent 42 --- euro 1,25 euro
Gids van den Vreemdeling te Gent 54 --- euro 1,75 euro
Wandelingen door Gent voor Schoolgebruik - Promenades scolaires à travers Gand 144 --- euro 4,50 euro
Een Wandelinksken in 't Ronde van Gent 104 7,25 euro 3,25 euro
Beknopte Muntengeschiedenis der Stad Gent 60 --- euro 2,- euro
De Paters Minderbroeders te Gent 92 --- euro 2,75 euro
De Predikheeren te Gent (1228-1854) 905 --- euro 27,25 euro
Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent 315 --- euro 9,50 euro
Geschiedenis der Maricolen - Dendermonde 1663, Gent 1671, Deinze 1816 183 13,- euro 5,50 euro
De zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent - Geschiedkundig overzicht 72 --- euro 2,25 euro
Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel I 407 --- euro 12,25 euro
Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel II 630 --- euro 19,- euro
Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye 85 --- euro 2,75 euro
Prison centrale de Gand 17 --- euro 0,75 euro
De Heirniswijk 36 --- euro 1,25 euro
De Veerleplaats te Gent 119 --- euro 3,75 euro
Akkergem, het verleden, het heden en de toekomst 32 --- euro 1,- euro
1540-1940 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt 97 + kaart 10,- euro 3,50 euro
De Blijde Inkomsten der Graven van Vlaanderen in de Sint-Pietersabdij van Gent 32 2,25 euro 1,- euro
Schrijven en Drukken 75 --- euro 2,25 euro

Verzamelingen van documenten - Collections of documents - Collections de documents
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Gends charter-boekje 607 --- euro 18,25 euro
Petit cartulaire de Gand 711 50,- euro 21,50 euro
Cartulaire du béguinage de Sainte Elisabeth 409 28,75 euro 12,25 euro
Coutumes de la Seigneurie de Saint-Bavon-lez-Gand 768 --- euro 23,- euro
Coutumes de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand 669 --- euro 20,25 euro
Coutume du Vieuxbourg de Gand 705 --- euro 21,25 euro

Veertiende eeuw - Fourteenth century - Quatorzième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde 1186 --- euro 35,75 euro

Vijftiende en zestiende eeuwen - Fifteenth and sixteenth centuries - Quinzième et seizième siècles
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Dagboek van Gent - Deel I 453 --- euro 13,75 euro
Dagboek van Gent - Deel II 438 --- euro 13,25 euro
Bewijsstukken betreffende den opstand van Gent tegen Philips-den-Goede in 1451-1454 149 --- euro 4,50 euro
Verhaal van den Opstand der Gendtenaren tegen Karel V 148 --- euro 4,50 euro
Chronijcke van Ghendt 521 --- euro 15,75 euro
Dagboek van Cornelis en Philip van Campene 458 --- euro 13,75 euro
Het Wonderjaar te Gent (Juni 1566 - April 1567) 96 --- euro 3,- euro
Commentaires de Charles-Quint 267 18,75 euro 8,- euro
Hembyse - Tome I 346 --- euro 10,50 euro
Hembyse - Tome II 269 --- euro 8,25 euro
Hembyse - Tome III 204 --- euro 6,25 euro
Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel I 355 --- euro 10,75 euro
Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel II 399 --- euro 12,- euro
Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel III 357 --- euro 10,75 euro
Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel IV 335 --- euro 10,25 euro
Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel V 234 --- euro 7,- euro
Ghendtsche Geschiedenissen - Deel I 275 --- euro 8,25 euro
Gendsche Geschiedenissen - Deel II 149 10,50 euro 4,50 euro
Gendsche Geschiedenissen - Deel III 202 --- euro 6,25 euro
Gendsche Geschiedenissen - Deel IV 328 --- euro 10,- euro
Eenige woorden over de Gentsche Pacificatie 18 --- euro 0,75 euro

Zeventiende en achttiende eeuwen - Seventeenth and eighteenth centuries - Dix-septième et dix-huitième siècles
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Jan Palfijn 32 --- euro 1,- euro
Pages d'histoire locale Gantoise I 286 --- euro 8,75 euro
Pages d'histoire locale Gantoise II 293 20,50 euro 9,- euro
Pages d'histoire locale Gantoise III 272 19,- euro 8,25 euro
Mélanges historiques et anecdotiques sur la Ville de Gand 307 --- euro 9,25 euro
Gent onder Jozef II 389 --- euro 11,75 euro

Achttiende en negentiende eeuwen - Eighteenth and nineteenth centuries - Dix-huitième et dix-neuvième siècles
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Jaerboeken der Oostenryksche Nederlanden, van 1780 tot 1814 453 --- euro 13,75 euro
De jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz. 322 --- euro 9,75 euro
Mémorial de la Ville de Gand 652 45,75 euro 19,75 euro
Lieven Bauwens 62 4,50 euro 2,- euro
Lieven Bauwens en de Opkomst der Katoennijverheid in Vlaanderen 130 --- euro 4,- euro
De Gentse Straten, Wegen en Verbindingen tussen 1780 en 1840 93 6,75 euro 2,75 euro

Negentiende eeuw - Nineteenth century - Dix-neuvième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Gent sedert 1831 327 --- 10,- euro
De kiezingen te Gent sedert 1830 381 --- euro 11,50 euro

Twintigste eeuw - Twentieth century - Vingtième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
De Congressen in de Tentoonstelling te Gent 1913 110 --- euro 3,50 euro
Etappenleven te Gent 442 22,50 euro 13,50 euro
De Gemeente Sint-Amandsberg binst den Oorlog 1914-1918 97 --- euro 3,- euro
Notes d'un gantois sur la guerre de 1914-1918 428 --- euro 13,- euro
De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent 336 --- euro 10,25 euro
Oorlogsherinneringen of het schandaal der Gentsche "zuiveraars" 76 --- euro 2,50 euro

Recht van het "Ancien régime" - Law of the "Ancien regime" - Droit de l'ancien régime
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen 627 --- euro 19,- euro
Het grondwettelijk bestuur van het oude Gent 153 --- euro 4,75 euro

Sociale geschiedenis - Social history - Histoire sociale
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Geschiedenis van het Volksonderwijs te Gent - 1770-1842 47 3,25 euro 1,50 euro
Een Woord aan de Gendsche Katoen-Werklieden over de Petitie van den 10 January en 10 February 1835 13 1,- euro 0,50 euro
Enquête sur le Travail et la Condition physique et morale des Ouvriers employès dans les Manufactures de Coton, à Gand 274 --- euro 8,25 euro
De Werkstaking der Gentsche Wevers in 1859 63 4,50 euro 2,- euro
Een vriend der Waarheid 86 6,- euro 2,75 euro
Historiek der Zonder Naem 91 6,50 euro 2,75 euro
De Geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische Werkersbeweging sedert 1870 605 --- euro 18,25 euro
Een Terugblik 842 --- euro 25,25 euro
Het Leven van Edward Anseele 304 --- euro 9,25 euro
Schetsen uit mijn leven 206 --- euro 6,25 euro
Het Ontstaan en het Leven der Christene Werkliedenbeweging in 't Gentsche 139 9,75 euro 4,25 euro
Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond 1887-1927 139 --- euro 4,25 euro
De Geschiedenis der Gentsche Socialistische Katoenbewerkersvereeniging 1857-1932 215 --- euro 6,50 euro
De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid 129 9,- euro 4,- euro
De Gentsche dockers 71 --- euro 2,25 euro
Emiel Moyson herdacht 87 --- euro 2,75 euro
Soldaten, schiet niet op vredelievende Stakers 56 --- euro 1,75 euro
Documenten van en over Edmond van Beveren 68 5,- euro 2,25 euro
"Vooruit" en de Vlaamsche Beweging 49 --- euro 1,50 euro
Onze Liederen - Socialistische Liederenbundel 74 --- euro 2,25 euro
Liedjes en andere verzen 57 --- euro 1,75 euro
In Memoriam Jan Samyn 54 --- euro 1,75 euro

Gentse folklore - Ghent folklore - Folklore gantois
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Het Gentsche Volksleven 161 --- euro 5,- euro
De Gentsche Herbergen en Hunne Uithangborden 26 --- euro 1,- euro
Gentsche Spreekwoorden en Spreekwijzen 31 --- euro 1,- euro
De Volkszanger Karel Waeri herdacht 86 --- euro 2,75 euro
Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri 512 36,- euro 15,50 euro
Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri - Bijlage - De Vetjes 67 4,75 euro 2,- euro
De Volksdichter Napoleon Destanberg herdacht 109 --- euro 3,25 euro
Tweede Reeks Dichtproeven en Kluchtig Declamatorium door Emiel Andelhof 90 --- euro 2,75 euro
Gentianen 78 --- euro 2,50 euro


Literatuur - Literature - Littérature
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Poëziebundel "Wat zoudt gij zonder 't Werkvolk zijn ?" 136 10,- euro 4,- euro
Uit het dagboek van Lieven de Myttenaere 220 --- euro 6,75 euro
Onder de Wekkeringe 129 9,- euro 4,- euro
Zwart Polleke 56 4,- euro 1,75 euro
Onder de Draeke 102 --- euro 3,25 euro
Uit het Leven der Fabriekwerkers 72 --- euro 2,25 euro
Onbegrepen 224 --- euro 6,75 euro
Voor 't Volk geofferd 374 --- euro 11,25 euro


Oost-Vlaanderen - East-Flanders - Flandre Orientale
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Geschiedenis van Aalter en deelgemeenten 180 --- euro 5,50 euro
Geschiedenis van Assenede en deelgemeenten 508 --- euro 15,25 euro
Geschiedenis van de deelgemeenten van Deinze 349 --- euro 10,50 euro
Geschiedenis van De Pinte en Zevergem 60 --- euro 2,00 euro
Geschiedenis van Destelbergen en Heusden 118 --- euro 3,75 euro
Geschiedenis van Evergem en deelgemeenten 328 --- euro 10,- euro
Geschiedenis van Gavere en deelgemeenten 289 --- euro 8,75 euro
Geschiedenis van de deelgemeenten van Gent 750 --- euro 22,50 euro
Geschiedenis van Kaprijke en Lembeke 247 --- euro 7,50 euro
Geschiedenis van Knesselare en Ursel 98 --- euro 3,- euro
Geschiedenis van Lochristi en deelgemeenten 239 --- euro 7,25 euro
Geschiedenis van Lovendegem en Vinderhoute 142 --- euro 4,50 euro
Geschiedenis van Maldegem en deelgemeenten 486 --- euro 14,75 euro
Geschiedenis van Melle en Gontrode 97 --- euro 3,- euro
Geschiedenis van Merelbeke en deelgemeenten 300 --- euro 8,- euro
Geschiedenis van Moerbeke 59 --- euro 2,- euro
Geschiedenis van Nazareth en Eke 328 --- euro 10,- euro
Geschiedenis van Nevele en deelgemeenten 367 --- euro 11,- euro
Geschiedenis van Oosterzele en deelgemeenten 180 --- euro 6,- euro
Geschiedenis van Sint-Laureins en deelgemeenten 212 --- euro 6,50 euro
Geschiedenis van Sint-Martens-Latem en Deurle (door De Potter en Broeckaert) 118 --- euro 3,75 euro
Geschiedenis van Waarschoot 132 --- euro 4,- euro
Geschiedenis van Wachtebeke 45 --- euro 1,50 euro
Geschiedenis van Zelzate 36 2,50 euro 1,25 euro
Geschiedenis van Zomergem en deelgemeenten 136 --- euro 4,25 euro
Geschiedenis van Zulte en deelgemeenten 110 --- euro 3,50 euro
Geschiedenis van Beveren en deelgemeenten 689 --- euro 20,75 euro
Geschiedenis van de Kruibeke en deelgemeenten 417 --- euro 12,50 euro
Geschiedenis van de deelgemeenten van Lokeren 112 --- euro 3,50 euro
Geschiedenis van de Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten 188 --- euro 5,75 euro
Geschiedenis van de deelgemeenten van Sint-Niklaas 260 --- euro 8,- euro
Geschiedenis van Kemzeke en Stekene 185 --- euro 5,75 euro
Geschiedenis van Temse en deelgemeenten 345 --- euro 10,50 euro
Geschiedenis van Burcht en Zwijndrecht 107 --- euro 3,25 euro
Geschiedenis van Berlare en deelgemeenten 151 --- euro 4,50 euro
Geschiedenis van Buggenhout en Opdorp 82 --- euro 2,50 euro
Geschiedenis van de deelgemeenten van Dendermonde 213 --- euro 6,50 euro
Geschiedenis van Hamme en Moerzeke 196 --- euro 6,- euro
Geschiedenis van Laarne en Kalken 162 --- euro 5,- euro
Geschiedenis van Lebbeke en deelgemeenten 166 --- euro 5,- euro
Beschryving van Oostvlaenderen 230 --- euro 7,- euro
En Pays Flamand 117 --- euro 3,50 euro
Geschiedenis der Stad Deinze 475 33,25 euro 14,25 euro
Geschiedenis van Wetteren 546 --- euro 16,50 euro
Recherches historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden, autrement dite Vicomté de Gand. 458 --- euro 13,75 euro
Geschiedenis van Sint Martens-Laathem (door Van Den Abeele) 106 --- euro 3,25 euro
Lotgevallen van het Grauwzusters klooster te Velsicke 264 18,50 euro 8,- euro
Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel I 487 --- euro 14,75 euro
Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel II 485 --- euro 14,75 euro
Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel III 482 --- euro 14,50 euro
De Weerbare mannen van het land van Waes 320 22,50 euro 9,75 euro
Charters en Kronijken van Eecloo 1249 87,50 euro 37,50 euro
Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en Parochie van Lembeke van den Jare 1249 tot 1796 252 --- euro 7,75 euro
De Bende Verstuyft-Van Hoe voor het Assisenhof van Oost-Vlaanderen 409 --- euro 12,25 euro
Jan-Frans Willems 116 8,25 euro 3,50 euro


Genealogie - Genealogy - Généalogie
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Armorial de Flandre du XVIme Siècle 92 --- euro 3,- euro
Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de S. Bavon à Gand 753 --- euro 22,75 euro
Supplément généalogique, historique, additions et corrections à l'Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de l'Eglise Cathédrale de S. Bavon à Gand 437 --- euro 13,25 euro
Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces de sa Majesté Catholique 559 --- euro 16,75 euro
Listes des Titres de Noblesse, Chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794 514 36,- euro 15,50 euro
Le Théâtre de la Noblesse du Brabant 873 --- euro 26,25 euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome I 634 --- euro 19,- euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome II 923 --- euro 28,- euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome III 889 --- euro 27,- euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome IV 746 --- euro 22,50 euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome V 549 --- euro 16,50 euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome VI 475 --- euro 14,25 euro
Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome VII 228 --- euro 7,- euro
Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel I 500 --- euro 15,- euro
Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel II 564 --- euro 17,- euro
Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel III 630 --- euro 19,- euro
Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel IV 558 --- euro 17,- euro
L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année I (1911-1912) 415 --- euro 12,50 euro
L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année II (1912-1913) 428 --- euro 13,- euro
L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année III (1913-1914) 407 --- euro 12,25 euro
Dictionnaire des Ennoblissemens, ou Receuil des Lettres de Noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre des comptes & de la cour des aides de Paris - Tome I 238 --- euro 7,25 euro
Dictionnaire des Ennoblissemens, ou Receuil des Lettres de Noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre des comptes & de la cour des aides de Paris - Tome II 278 --- euro 8,50 euro
Catalogue général des Noms de Famille et patronimiques, des ci-devant Ducs, Marquis, Comtes, Barons, etc.. Excellences, Monseigneurs, Grandeurs, Demi-Seigneurs et Annoblis 73 --- euro 2,25 euro
Mouvement de l'Etat-Civil et de la Population de la Ville de Gand au XIXème siècle et Notice sur les Régistres anciens et modernes conservés à l'Etat-Civil de Gand 45 --- euro 1,50 euro


Vlaanderen - Flanders - Flandre

Algemene Werken - General books - Oeuvres généraux
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Geschiedenis der Nederlanden I 414 --- euro 12,50 euro
Geschiedenis der Nederlanden II 387 --- euro 11,75 euro
Vlaams-Nationale Geschiedenis 247 --- euro 7,50 euro
Histoire de Flandre I 401 --- euro 12,- euro
Histoire de Flandre II 358 --- euro 10,75 euro
Histoire de Flandre III 291 --- euro 8,75 euro
Histoire de Flandre IV 313 --- euro 9,50 euro
La Flandre pendant les trois derniers siècles 356 --- euro 10,75 euro
Vaderlandsche Historie I 351 --- euro 10,50 euro
Vaderlandsche Historie II 589 --- euro 17,75 euro
Vaderlandsche Historie III 658 --- euro 19,75 euro
Vaderlandsche Historie IV 772 --- euro 23,25 euro
Vaderlandsche Historie V 713 --- euro 21,50 euro
Vaderlandsche Historie VI 721 --- euro 21,75 euro
Vaderlandsche Historie VII 694 --- euro 21,- euro
Vaderlandsche Historie VIII 743 --- euro 22,50 euro
Vaderlandsche Historie IX 783 --- euro 23,50 euro
Vaderlandsche Historie X 670 --- euro 20,25 euro
Vaderlandsche Historie XI 135 --- euro 4,25 euro
Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale I 424 --- euro 12,75 euro
Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale II 350 --- euro 10,50 euro
Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale III 311 --- euro 9,50 euro
Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale IV 417 --- euro 12,50 euro
Beschrijving der stad Brussel 280 --- euro 8,50 euro
Ordonnantie ende Reglement om te beletten den voordt-ganck der contagieuse sieckte 25 --- euro 0,75 euro

Veertiende eeuw - Fourteenth century - Quatorzième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Jan Breidel en Pieter de Coninc 99 --- euro 3,- euro
Onze Helden van 1302 392 --- euro 11,75 euro
1302 door Tijdgenooten verteld 177 --- euro 5,50 euro
Zannekin 431 --- euro 13,- euro
De Eeuw der Artevelden 679 --- euro 20,50 euro

Vijftiende eeuw - Fifteenth century - Quinzième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon I 627 --- euro 19,- euro
Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon II 472 --- euro 14,25 euro
Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon III 365 --- euro 11,- euro
Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon IV 455 --- euro 13,75 euro

Zestiende eeuw - Sixteenth century - Seizième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Vlaanderen omstreeks 1530 148 --- euro 4,50 euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel I 310 --- euro 9,50 euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel II 330 --- euro 10,- euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel III 253 --- euro 7,75 euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel IV 356 --- euro 10,75 euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel V 385 --- euro 11,75 euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VI 265 --- euro 8,- euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VII 528 --- euro 16,- euro
Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VIII 373 --- euro 11,25 euro
Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome I 362 --- euro 11,00 euro
Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome II 421 --- euro 12,75 euro
Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome III 426 --- euro 13,- euro
Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome IV 366 --- euro 11,- euro

Zeventiende en achttiende eeuwen - Seventeenth and eighteenth centuries - Dix-septième et dix-huitième siècles
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
De Aartshertogen Aalbrecht en Isabella 70 --- euro 2,25 euro
Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc, aenghedaen door sijn Hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien. Met den Op-tocht, Belegeringhe, en Innemen van de Stercke Stadt Hulst 36 2,50 euro 1,25 euro
Histoire abrégée des Guerres des Pays-Bas 414 --- euro 12,50 euro
Simon Stevin 70 5,- euro 2,25 euro
Rembert Dodoens 66 4,75 euro 2,- euro
Karel VI en Maria-Theresia 58 4,25 euro 1,75 euro
Jozef II en zijne Regeering 55 --- euro 1,75 euro
Anneessens 63 4,50 euro 2,- euro
De Brabantsche Omwenteling 195 --- euro 6,- euro
De Patriottentijd 60 4,25 euro 2,- euro
De Jacobijnen in België 65 --- euro 2,- euro
Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching 205 --- euro 6,25 euro
De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815) 256 --- euro 7,75 euro
La Domination Française en Belgique - Tome I 487 --- euro 14,75 euro
La Domination Française en Belgique - Tome II 440 --- euro 13,25 euro

Negentiende eeuw - Nineteenth century - Dix-neuvième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel I 362 --- euro 11,- euro
De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel II 324 --- euro 9,75 euro
De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel III 198 --- euro 6,- euro
1830 Illustré 198 --- euro 6,- euro
1830 Geïllustreerd 219 --- euro 6,75 euro
Les Flandres et la Révolution belge 640 --- euro 19,25 euro

Twintigste eeuw - Twentieth century - Vingtième siècle
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Oorlog in België - Deel I 251 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel II 257 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel III 254 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel IV 246 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel V 254 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel VI 257 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel VII 264 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel VIII 265 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel IX 238 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel X 268 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel XI 244 16,- euro 5,- euro
Oorlog in België - Deel XII 244 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel I 258 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel II 274 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel III 248 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel IV 260 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel V 254 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel VI 250 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel VII 264 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel VIII 248 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel IX 256 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel X 256 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel XI 252 16,- euro 5,- euro
Gasoorlog in België - Deel XII 220 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel I 254 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel II 262 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel III 254 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel IV 266 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel V 256 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel VI 272 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel VII 274 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel VIII 258 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel IX 260 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel X 250 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel XI 263 16,- euro 5,- euro
Stellingenoorlog in België - Deel XII 242 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel I 244 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel II 236 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel III 252 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel IV 238 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel V 238 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VI 236 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VII 244 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VIII 234 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel IX 246 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel X 264 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel XI 244 16,- euro 5,- euro
Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel XII 244 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel I 256 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel II 260 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel III 256 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel IV 260 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel V 252 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel VI 256 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel VII 250 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel VIII 246 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel IX 256 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel X 254 16,- euro 5,- euro
De Duitse ineenstorting - Deel XI 226 16,- euro 5,- euro
De Wapenstilstandsovereenkomst van 11 november 1918 en het Vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919 256 20,- euro 6,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Wallonië - Formaat A4 328 28,- euro 9,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Brabant - Formaat A4 384 30,- euro 10,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Limburg - Formaat A4 102 14,- euro 5,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in de provincie Antwerpen - Formaat A4 466 36,- euro 12,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Oost-Vlaanderen - Formaat A4 272 24,- euro 8,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in West- Vlaanderen - Deel I - Formaat A4 518 37,- euro 12,- euro
Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in West- Vlaanderen - Deel II - Formaat A4 514 37,- euro 12,- euro
Krantenartikelen over de vluchtelingen voor de eerste wereldoorlog - Formaat A4 540 40,- euro 13,- euro
Krantenartikelen over de geïnterneerden, gevangenen en opgeeisten tijdens de eerste wereldoorlog - Formaat A4 310 26,- euro 9,- euro
Krantenartikelen over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog - Deel I - Formaat A4 622 42,- euro 14,- euro
Krantenartikelen over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog - Deel II - Formaat A4 624 42,- euro 14,- euro
Krantenartikelen over de Vlaamse eisen en het Activisme gedurende de eerste wereldoorlog - Formaat A4 464 35,- euro 12,- euro
Inval en Oorlog in België - Van Luik tot den Yser 593 --- euro 18,- euro
Kriegsalbum von Gent 301 --- euro 9,- euro
Ik beschuldig ! 288 --- euro 8,75 euro
De oorlogsoorden - Veldtocht 1914-1918 - Deel I 60 --- euro 2,- euro
De oorlogsoorden - Wetenswaardigheden over de behouden oorlogsoorden - Deel II 83 --- euro 2,50 euro
De Slag aan den Yzer 100 --- euro 3,- euro
Oorlogsboek van het Davidsfonds I 301 --- euro 9,- euro
Oorlogsboek van het Davidsfonds II 430 --- euro 13,- euro
Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome I 572 --- euro 17,25 euro
Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome II 565 --- euro 17,- euro
Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome III 640 --- euro 19,25 euro
Cinquante Mois d'Occupation allemande - Tome IV 559 --- euro 17,- euro
Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome I 743 --- euro 22,50 euro
Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome II 806 --- euro 24,25 euro
Rapports sur les déportations des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisonniers belges - Tome III 699 --- euro 21,- euro
Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Tome IV 528 --- euro 16,- euro
Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Annexes et planches hors texte - Tome V 421 --- euro 12,75 euro
Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Rapport d'ensemble et conclusions - Tome VI 301 --- euro 9,- euro
Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging 118 8,50 euro 3,50 euro
Open Brieven der Vlaamsche Frontpartij 46 --- euro 1,50 euro
Vlaanderens Weezang aan den IJzer 98 --- euro 3,- euro
Renaat De Rudder 90 --- euro 2,75 euro
Katholiek Activistisch Verweerschrift 65 --- euro 2,- euro
Les Archives du Conseil de Flandre 694 --- euro 21,- euro
Activisten 266 --- euro 8,- euro
Verraad of Zelfverdediging 941 --- euro 28,25 euro

Recht van het "Ancien régime" - Law of the "Ancien regime" - Droit de l'ancien régime
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Bouc van der Audiencie I 729 --- euro 22,- euro
Bouc van der Audiencie II 598 42,- euro 18,- euro
De Straf- en Rechterlijke Verzoeningsbedevaarten in de Middeneeuwen, bijzonderlijk in de Nederlanden 48 3,50 euro 1,50 euro

Sociale geschiedenis - Social history - Histoire sociale
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
De Sociaal-Economische Geschiedenis van België 203 14,25 euro 6,25 euro
Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het einde der XVIIIe eeuw 461 --- euro 14,- euro

Folklore
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Volkskleederdrachten in Vlaanderen 86 --- euro 2,75 euro
Volkssage, volksgeloof en volksgebruik 250 --- euro 7,50 euro
Flora Magica 418 --- euro 12,75 euro

Vlaams Nationalisme - Flemish Nationalism - Nationalisme Flamand
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië (843-1913) 1041 --- euro 31,25 euro
Vlaanderen's Ekonomische Zelfstandigheid 184 --- euro 5,75 euro
Vlaanderen's economische Ontwikkeling 523 --- euro 15,75 euro
Schets van eene Geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging 142 --- euro 4,50 euro
Kritiek der Vlaamsche Beweging 58 4,25 euro 1,75 euro
Wat willen de Vlamingen ? 160 11,25 euro 4,50 euro
La question Flamande exposée aux Wallons 55 --- euro 1,75 euro
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool 55 4,- euro 1,75 euro
Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale Stroomingen in België 165 11,75 euro 5,- euro
Het Belgische Vaderland - Een bijdrage tot de Wijsbegeerte der Vlaamsche Beweging 131 9,25 euro 4,- euro

Politieke geschiedenis - History of Politics - Histoire politique
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Het Socialismus in België 133 --- euro 4,- euro


Koloniaal verleden - Colonial history - Histoire coloniale
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Stanley's Reizen 612 --- euro 18,50 euro
In Afrikas donkere Wildernissen - Deel I 652 --- euro 19,75 euro
In Afrikas donkere Wildernissen - Deel II 642 --- euro 19,50 euro
Onafhankelijk Congoland - Deel I 444 --- euro 13,50 euro
Onafhankelijk Congoland - Deel II 473 --- euro 14,25 euro
Aan onze koloniale Helden die stierven voor de Beschaving (1876- 1908) 436 --- euro 13,25 euro


Europa - Europe

Algemene boeken - General books - Livres généraux
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Dictionnaire Latin-Français des Noms propres de Lieux ayant une certaine notoriété principalement au point de vue ecclésiastique et monastique 366 --- euro 11,- euro

Zeventiende en achttiende eeuwen - Seventeenth and eighteenth centuries - Dix-septième et dix-huitième siècles
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome I 404 --- euro 12,25 euro
Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome II 336 --- euro 10,25 euro
Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome III 418 --- euro 12,75 euro
Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome IV 355 --- euro 10,75 euro

Reizen - Voyages
Bij onze Noorderbroeders 239 16,75 euro 7,25 euro
De-ci de-la en Hollande 290 --- euro 8,75 euro
Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIe siècle 267 --- euro 8,- euro
Les voyageurs belges des XVIIIe et XIXe siècles 236 --- euro 7,25 euro
Antwerpsche reizigers van de vroegste tijden tot op heden --- euro 16,75 euro
De Vlamingen en de Spaansche ontdekkingsreizen tijdens de XVIe eeuw in het Oosten 315 --- euro 9,50 euro
De Reis van den St. Carolus - 1724 212 --- euro 6,50 euro
De oorlog van Mijnheer Cobbé 386 --- euro 11,75 euro
De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724-1727) 180 --- euro 5,50 euro


Kunst en Literatuur - Art and Literature - Art et Littérature
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde 1133 --- euro 23,- euro
Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome I 305 --- euro 9,25 euro
Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome II 337 --- euro 10,25 euro
Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome III 279 --- euro 8,50 euro


Diverse documenten - Miscellanious documents - Documents divers
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Statistiek tafereel der Nederlandsche Nijverheid 490 --- euro 14,75 euro
Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten 212 --- euro 6,50 euro


Boeken die in opdracht van heemkundige kringen uitgegeven werden - Books which were edited by order of local history societies - Livres édités sur commande d'associations d'histoire locale
Titel - Title - Titre Blz. - Pages Boek - Book - Livre Ebook
Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der Domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel 178 --- euro 5,50 euro
Aantekeningen over het dorp Stramproy 167 --- euro 5,- euro
Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-1587, Eene bijdrage tot de voorgaande Kronijk, op het jaar 1566 en Een vijftal stukken betreffende de Hervorming te Weert (1583-1584). 115 --- euro 8,25 euro
Chroniek der Stad Weert van 1784 tot 1802 53 --- euro 1,75 euro
Iets over het Land van Horn - Het Graafschap Horn 151 --- euro 4,75 euro
Chroniek van de Heerlijkheid Weert 179 14,- euro --- euro
Jacob de Eerste, Graaf van Horne 249 --- euro 7,50 euro
Notice historique sur l'ancien Chapitre impérial de Chanoinesses à Thorn 264 --- euro 8,50 euro
Notice historique sur l'ancien Comté de Hornes 320 --- euro 10,25 euro

Speciaal aanbod : enkel voor ebooks. Bestellingen van meer dan 1000 bladzijden -5 %, bestellingen van meer dan 2000 bladzijden -10 %, bestellingen van meer dan 3000 bladzijden -15%, bestellingen van meer dan 4000 bladzijden -20%.

Special offer : only for ebooks. Orders of more than 1000 pages -5 %, orders of more than 2000 pages -10 %, orders of more than 3000 pages -15 %, orders of more than 4000 pages -20 %.

Offre spéciale : uniquement pour des ebooks. Commandes de plus de 1000 pages -5 %, commandes de plus de 2000 pages -10%, commandes de plus de 3000 pages -15 %, commandes de plus de 4000 pages -20 %.Verzamelingen - Collections
Er wordt geen verdere korting voor grote bestellingen gegeven op deze verzamelingen
We do not give any further reductions for big orders on these collections
Nous ne donnons pas de réductions extra pour grandes commandes sur les collections qui suivent

Titel - Title - Titre Blz. - Pages Prijs - Price - Prix
Verzameling/Collection 1 : Artevelde

Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde en/and/et De Eeuw der Artevelden

1865 37,50 euro
Verzameling/Collection 2 : Bouc van der Audiencie

Bouc van der Audiencie - delen/parts/tomes I en/and/et II

1327 26,75 euro
Verzameling/Collection 3 : Mémoires de Jacques du Clercq

Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon - delen/parts/tomes I tot/to/à IV

1919 38,50 euro
Verzameling/Collection 4 : Eeklo

Charters en Kronijken van Eecloo en/and/et Burgemeesters en Schepenen van Eecloo

1501 30,- euro
Verzameling/Collection 5 : Gentse Folklore - Ghent Folklore - Folklore gantoise

Gentsche Spreekwoorden en Spreekwijzen, De Gentsche Herbergen en hunne Uithangborden, Het Gentsche Volksleven, De Volkszanger Karel Waeri herdacht, verzameling der volledige kluchtige en Politieke Liederen van Karel Waeri, De Vetjes, Tweede reeks Dichtproeven en kluchtig Declamatorium door Emiel Andelhof en/and/et De Volksdichter Napoleon Destanberg herdacht

1076 21,50 euro
Verzameling/Collection 6 : Gent in de Middeleeuwen - Ghent in the Middle-Ages - Gand au Moyen-Age

Het Gends Charterboekje, Petit Cartulaire de Gand en/and/et Cartulaire du Béguinage de Sainte Elisabeth

1727 34,50 euro
Verzameling/Collection 7 : Gent in de 16e Eeuw - Ghent in the sixteenth century - Gand au seizième siècle

Chronijcke van Gent, Verhaal van den Opstand der Gendtenaren tegen Karel V, Dagboek van Gent - Delen I en II en/and/et Dagboek van Cornelis en Philip van Campene

2018 40,50 euro
Verzameling/Collection 8 : Gent in de 18e en 19e Eeuwen - Ghent in the 18th and 19th centuries - Gand aux 18ème et 19ème siècles

Gent onder Jozef II, Mémorial de la Ville de Gand, Jan Palfyn, De Jonge Leviten van het Seminarie te Gent en/and/et Gent sedert 1831

1722 34,50 euro
Verzameling/Collection 9 : Gent in de 19e en 20e Eeuwen - Ghent in the 19th and 20th centuries - Gand au 19ème et 20ème siècles

Aardrijks-Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gent, Beschrijving van Gent, De Kiezingen te Gent sedert 1830, Een Wandelinksken in 't Omliggende van Gent, De Congressen in de Tentoonstelling te Gent 1913, De Bende Verstuyft - Van Hoe voor het Assisenhof, Oorlogsherinneringen of het schandaal der Gentsche "Zuiveraars", Lieven Bauwens en de Opkomst der Katoennijverheid in Vlaanderen en/and/et Lieven Bauwens

1711 34,25 euro
Verzameling/Collection 10 : Gentse schrijvers en literatuur over Gent - Ghent writers and Literature about Ghent - Ecrivains gantois et littérature sur Gand

Uit het Dagboek van Lieven de Myttenaere, Onder de Wekkeringe, Onder de Draeke, Zwart Polleke en/and/et de Nederduitsche Schrijvers van Gent

1032 20,75 euro
Verzameling/Collection 11 : Recht van het "Ancien Regime" - Justice during the "Ancien Regime" - Justice pendant l'Ancien Régime

Het Grondwettelijk Bestuur van het Oude Gent, De Straf- en Rechterlijke Verzoeningsbedevaarten in de Middeneeuwen en/and/et Bijdragen tot de Kennis van het oude Strafrecht in Vlaenderen

828 16,75 euro
Verzameling/Collection 12 : Geschiedenis der Nederlanden

Geschiedenis der Nederlanden delen/parts/tomes I en/and/et II

801 16,- euro
Verzameling/Collection 13 : Prosper Claeys

Pages d'Histoire locale Gantoise - delen/parts/tomes I, II en/and/et/ III en/and/et Mélanges Historiques et Anecdotiques sur la Ville de Gand

1158 23,- euro
Verzameling/Collection 14 : Sociale Geschiedenis - Social History - Histoire sociale

Geschiedenis van het Volksonderwijs te Gent, Historiek der Zonder Naam, Schetsen uit mijn Leven, De Werkstaking der Gentsche Wevers in 1859, Het Ontstaan en het Leven der Christelijke Werkliedenbeweging in 't Gentsche, De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid, Emiel Moyson herdacht en/and/et Onze Liederen - Socialistische Liederenbundel

836 16,75 euro
Verzameling/Collection 15 : Gentse Straatnamen - Ghent Streetnames - Noms de rues gantoises

De Historische Persoonsnamen der Straten van Gent, Plans de Gand, De Gentse Straten, Wegen en Verbindingen tussen 1780 en 1840, De Gentse Straatnamen (1799- 1942) en/and/et De Oude Straatnamen van Gent

1041 21,- euro
Verzameling/Collection 16 : Vlaanderen in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuwen - Flanders in the 16th, 17th, 18th and 19th centuries - La Flandre aux 16ème, 17ème, 18ème et 19ème siécles

Vlaanderen omstreeks 1530, Commentaires de Charles-Quint, De Aartshertogen Aalbrecht en Isabella, Schrick van Vlaanderen en Brabandt, Karel VI en Maria- Theresia, Jozef II en zijne Regeering, De Patriottentijd, de Jacobijnen in België, Anneessens, Simon Stevin, Rembert Dodoens, Jaerboeken der Oostenrijksche Nederlanden en/and/et Jan Frans Willems

1527 30,50 euro
Verzameling/Collection 17 : De eerste wereldoorlog - The first world war - La première guerre mondiale

Etappenleven te Gent, Oorlogsboek van het Davidsfonds - Delen I en II, De Gemeente Sint-Amandsberg binst den Oorlog 1914-1918, Notes d'un Gantois sur la Guerre de 1914-1918 en/and/et De Slag aan den Yzer

1677 33,50 euro
Verzameling/Collection 18 : Het Activisme -The Activism - L'Activisme

Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging, Vlaanderens Weezang aan den IJzer, Open Brieven der Vlaamsche Frontpartij, Katholiek Activistisch Verweerschrift, Activisten en/and/et Les Archives du Conseil de Flandre

1287 25,75 euro
Verzameling/Collection 19 : De Belgische Omwenteling - The Belgian Revolution - La Révolution belge

De Belgische Omwenteling van 1830 - Delen/parts/tomes I, II en/and/et III

884 17,75 euro
Verzameling/Collection 20 : Ghendtsche Geschiedenissen Deel I en Gendsche Geschiedenissen, Delen II, III en IV 954 19,25 euro
Verzameling/Collection 21 : Histoire de Flandre - Delen/Parts/Tomes I tot/to/à IV et La Flandre pendant les trois derniers siècles 1719 34,50 euro
Verzameling/Collection 22 : Coutumes du Vieuxbourg de Gand, Coutumes de la Seigneurie de Saint-Bavon-lez-Gand, Coutumes de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand 2142 43,- euro
Verzameling/Collection 23 : Histoire de Gand en/and/et Les Monuments de la Ville de Gand 986 19,75 euro
Verzameling/Collection 24 : 1302

Vlaamsch-Nationale Geschiedenis, Jan Breidel en Pieter de Coninc, Onze Helden van 1302, 1302 door Tijdgenooten verteld en/and/et Zannekin

1346 27,- euro
Verzameling/Collection 25 : Biographie des Hommes remarquables de la Flandre Occidentale

Biographie des Hommes remarquables de la Flandre Occidentale I, II III en/and/et IV

1502 30,- euro
Verzameling/Collection 26 : Gents Patrimonium - Ghent Monuments - Patrimoine gantois

Oude Bouwwerken in Vlaanderen, Inventaire Archéologique de Gand, I, II en/and/et III

824 33,- euro
Verzameling/Collection 27 : Gent Algemeen - Ghent, general books - Gand, livres généx

De Heirniswijk, Akkergem, het verleden, het heden en de toekomst, De Blijde Inkomsten der Graven van Vlaanderen in de Sint-Pietersabdij van Gent, Eenige woorden over de Gentsche Pacificatie, Schrijven en Drukken, 1540-1940 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, Het Veerleplein te Gent, De Paters Minderbroeders te Gent, Beknopte Muntengeschiedenis der Stad Gent en/and/et Prison centrale de Gand

584 11,75 euro
Verzameling/Collection 28 : Sociale Geschiedenis II - Social History II - Histoire Sociale II

De sociaal-economische Geschiedenis van België, Geschiedenis van den Gentschen vrijen Katoenbewerkersbond, De Geschiedenis der Gentsche socialistische Katoenbewerkersvereeniging, In Memoriam Jan Samyn, Documenten van en over Edmond van Beveren en/and/et "Vooruit" en de Vlaamsche Beweging

728 14,75 euro
Verzameling/Collection 29 : Oost-Vlaanderen - East-Flanders - Flandre Orientale

Beschrijving van Oostvlaenderen en/and/et En Pays flamand

347 7,- euro
Verzameling/Collection 30 : Vaderlandsche Historie - I tot/à/to XI 6841 100,- euro
Verzameling/Collection 31 : Oorlog en Vrede - War and Peace - La Guerre et la Paix

Histoire abrégée des Guerres des Pays-Bas en/and/et Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - I tot/to/à IV

1927 38,75 euro
Verzameling/Collection 32 : Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - I tot/to/à IV 1575 31,50 euro
Verzameling/Collection 33 : Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - I tot/to/à III 1454 29,- euro
Verzameling/Collection 34 : Vooraanstaande families, Notable families, Familles notables

Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de S. Bavon à Gand, Supplément généalogique, historique, additions et corrections à l'Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de l'Eglise Cathédrale de S. Bavon à Gand en/and/et Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces de sa Majesté Catholique

1749 35,- euro
Verzameling/Collection 35 : Vlaams Nationalisme

Renaat De Rudder, Schets van eene Geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging, Kritiek der Vlaamsche Beweging, Wat willen de Vlamingen ?, La question Flamande exposée aux Wallons, Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale Stroomingen in België en Het Belgische Vaderland - Een bijdrage tot de Wijsbegeerte der Vlaamsche Beweging

856 17,25 euro
Verzameling/Collection 36 : Arbeidersbeweging

Een Woord aan de Gendsche Katoen-Werklieden over de Petitie van den 10 January en 10 February 1835, Een vriend der Waarheid, De Werkstaking der Gentsche Wevers in 1859, Schetsen uit mijn leven, De Geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische Werkersbeweging sedert 1870, De Gentsche dockers, Uit het leven der fabriekwerkers, Onbegrepen, Een Terugblik, Emiel Moyson herdacht, Documenten van en over Edmond van Beveren, In Memoriam Jan Samyn, Het Leven van Edward Anseele, Liedjes en andere verzen, Onze Liederen - Socialistische Liederenbundel, Voor 't Volk geofferd, De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid, Enquête sur le Travail et la Condition physique et morale des Ouvriers employès dans les Manufactures de Coton, à Gand, De Geschiedenis der Gentsche Socialistische Katoenbewerkersvereeniging 1857-1932, Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond 1887-1927, Het Ontstaan en het Leven der Christene Werkliedenbeweging in 't Gentsche, Het Socialismus in België, Geschiedenis van het Volksonderwijs te Gent - 1770-1842, Historiek der Zonder Naem, "Vooruit" en de Vlaamsche Beweging, De Sociaal-Economische Geschiedenis van België en Soldaten, schiet niet op vredelievende Stakers

4675 35,- euro
Verzameling/Collection 37 : Hembyse

Hembyse, Delen/Parts/Tomes I tot/to/à III

819 16,50 euro
Verzameling/Collection 38 : 1830

1830 Geïllustreerd, 1830 Illustré en/and/et Les Flandres et la Révolution belge

1057 21,25 euro
Verzameling/Collection 39 : Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw, delen/parts/tomes I tot/to/à VIII 2800 50,- euro
Verzameling/Collection 40 : Cinquante Mois d'Occupation allemande, delen/parts/tomes I tot/to/à IV 2336 46,75 euro
Verzameling/Collection 41 : Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes, delen/parts/tomes I tot/to/à III 921 18,50 euro
Verzameling/Collection 42 : Koloniaal verleden

Onafhankelijk Congoland delen/parts/tomes I en/and/et II, en/and/et Onze koloniale helden die stierven voor de beschaving (1876-1908)

1353 27,25 euro
Verzameling/Collection 43 : Van die Beroerlicke Tijden in die Nederlanden, en voornamelijk in Gent

Delen/parts/tomes I tot/to/à V

1680 33,75 euro
Verzameling/Collection 44 : In Afrikas donkere Wildernissen, Delen/parts/tomes I en/and/et II en/and/et Stanley's Reizen 1906 38,25 euro
Verzameling/Collection 45 : Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne - Tomes I à VII 4453 80,- euro
Verzameling/Collection 46 : Geschiedenis van de gemeenten van het arrondissement Sint-Niklaas door De Potter en Broeckaert (27 dorpsgeschiedenissen) 2303 46,- euro
Verzameling/Collection 47 : Geschiedenis van de gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo door De Potter en Broeckaert (95 dorpsgeschiedenissen) 5763 95,- euro
Verzameling/Collection 48 : L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année I à III 1250 25,- euro
Verzameling/Collection 49 : Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome I, Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome II, Rapports sur les déportations des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisonniers belges - Tome III, Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Tome IVRapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Annexes et planches hors texte - Tome V, Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Rapport d'ensemble et conclusions - Tome VI 3498 70,- euro
Verzameling/Collection 50 : Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Delen I tot IV 2252 45,- euro
Verzameling/Collection 51 : Gent van den oudsten tijd tot heden - Delen I tot VIII 5695 100,- euro
Verzameling/Collection 52 : Noblesse de France

Dictionnaire des Ennoblissemens, ou Receuil des Lettres de Noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre des comptes & de la cour des aides de Paris - Tomes I et II et Catalogue général des Noms de Famille et patronimiques, des ci-devant Ducs, Marquis, Comtes, Barons, etc.. Excellences, Monseigneurs, Grandeurs, Demi-Seigneurs et Annoblis

589 12,- euro
Verzameling/Collection 53 : La Domination Française en Belgique - Tomes I et II 927 18,75 euro
Verzameling/Collection 54 : Reizen - Bij onze Noorderbroeders, De-ci de-la en Hollande, Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIe siècle, Les voyageurs belges des XVIIIe et XIXe siècles, Antwerpsche reizigers van de vroegste tijden tot op heden, De Vlamingen en de Spaansche ontdekkingsreizen tijdens de XVIe eeuw in het Oosten, De Reis van den St. Carolus - 1724, De oorlog van Mijnheer Cobbé en De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724-1727) 2681 53,75 euro