V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Iconografie van Bisschop Triest (1939)

Deze kleine studie van de hand van Ray Matthijs rond bisschop Triest, de meest beroemde Gentse bisschop ooit, behandelt één aspect van diens persoonlijkheid: zijn verlangen zich zo veel mogelijk te laten portretteren. IJdelheid was dus zelfs een bisschop niet vreemd… (213 blz., 6,50 euro - enkel te koop als ebook).

This study by Ray Matthijs about bishop Triest, the most famous Ghent bishop ever, deals with only one aspect of the bishops personality : his will to be portrayed as many times as possible. Even a bishop can be vain ... (213 pages, 6,50 euros - only for sale as ebook).

Cette étude de la main the Ray Matthijs concernant l'évêque Triest, le plus fameux évêque que Gand a jamais eu, ne parle que d'un seul aspect de la personalité de l'évêque : sa volonté d'être portraité le plus souvent que possible. Même un évêque peut être de la vaniteux ... (213 pages, 6,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

Ter Inleiding 9

Als Ganymedes ... ontvoerd ! 11

Eerste Deel

Hoofdstuk I - Biografische Aanteekeningen 15

Hoofdstuk II - Iconografie 37

Slotwoord 107

Tweede Deel

Bewijsstukken 112

Bibliografie 154

Register op Kunstenaarsnamen 162

Inhoudsopgave 165

Derde Deel

Platenatlas A-Z

Index


A Bolswert 148, 149
Aalst 117
Aartshertog Albrecht 18, 80
Aartshertog Leopold 95
Aartshertog Leopold Wilhelm 70
Abdij van Roosenberg 58
Achelte a Bolswert 29
Ackerghem 118
Adenelle 138, 139
Adolf Veranneman 114
Aelman 101
Akkergem 33
Akkergem : Belvedere 30, 133
Alegambe 16, 73-78, 81, 101, 182
Ammanati 89, 194
Amsterdam 82
Anderlecht 23
Angleterre 115
Antonii 27
Antverpiae 35
Antverpianus 149
Antwerpen 25, 34, 38, 44, 50, 56, 57, 64, 66, 67, 74, 94, 106, 116-118, 120, 121, 126, 128, 130, 133, 134, 136, 149, 151, 177
Antwerpen : Dominikanen 40
Anvers 117, 130
Apelle 149
Apelles 149, 150
Apelloeo 150
Appels 20
Assche 16, 17, 50, 52, 53, 141
Assche : Augustinessen 58
Assche : O.L.V. Gasthuis 50, 174
Assche : Zusters Augustinessen 50
Assisi 89, 194
Astene 47, 84
Aughem 146
Augustijnen 59
Auweghem 16, 18, 101, 137, 144, 147
Auweghemio 151
Baes 117-121, 126-130
Bakaard 73
Basinghien 74
Bavo 56
Beaucourt de Noortvelde 62
Becker 161
Beckers 74, 154
Belgique 114, 154
Bellême 63
Belvedere 154
Bentivoglio 45
Benvenuti 89, 154
Berch van Gendt 120
Berghen van Bermherticheyt 119, 122, 145, 146
Berghen van Bermhertigheid 119
Bergmans 23, 35, 154, 155
Berlijn 43, 52
Berlijn : Kupferstichkabinet 174
Bernini 71, 88
Bethune d'Ydewalle 157
Beveren 12, 16, 17, 26, 62, 134, 135
Beveren-Waas 11, 16, 17, 135, 192
Beveren-Waas : Klooster der Wilhelmieten 134
Beveren-Waas : Wilhelmieten 58
Beveren-Waas : Wilhelmietenklooster 32
Beveren : Wilhelmieten 21
Billet 15, 32, 89, 138, 140, 154
Blaeu 151
Blende Cooren 125
Blende Maeye 125
Blende Staessen 124
Blijleven 21
Blomme 105, 154
Blyleven 129, 144
Bode 43, 44
Boele 133
Bogaert 10
Boisschot 120
Boone 153
Boonen 24, 50, 98, 107, 119, 126
Boots 108, 134
Borenius 48, 49, 154
Borghese 71
Borluut 112-114
Boulancy 19
Bourgoigne 16, 17, 141, 192
Boussens 63
Boymans 82
Brabant 50, 68, 119
Bracq 16, 27, 53, 85, 155
Breugel 142, 143
Breughel 108, 143
Breydel 66, 122
Brizet 57
Broeckaert 93, 155
Brownlow 105, 106
Brueghel 116
Brugarum 61
Brugensai 148
Brugensis 47, 62, 151
Brugensium 75, 141
Bruges 63, 115, 116
Brugge 6, 12, 17-19, 23, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 47-49, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 74, 75-77, 79, 108, 142, 148, 151, 176, 181
Brugge : Groot Seminarie 47, 173
Brugge : kercke van Ste Jan 123
Brugge : O.L.V. kerk 66, 193
Brugge : Saint-Denis 23
Brugge : St. Donaas 28
Brugge : St. Donaaskerk 17, 18
Brugghe 123, 140
Brugsche Vrije 115
Brunin 15, 155, 191
Brussel 17, 21, 24, 29, 40, 54, 61, 67, 69, 70, 74, 78, 80, 97, 103, 115, 117, 120, 150, 178, 180, 188
Brussel : Kon. Museum van Schoone Kunsten 175
Brussel : Koninklijk Museum van Schoone Kunsten 54
Brussel : Penningkabinet 78, 92, 182
Brussel : Prentenkabinet 61, 63, 73, 74, 80, 182
Bruxelles 70, 115, 128
Budapest 43
Burchard 10, 44, 65
Campo-Weyerman 25
Cannaert 114
Canneel 63
Canonicus 34
Capucijnen 95
Caravaggio 40, 101, 150, 170
Cardon 151
Carpenter 30, 155
Carravaggisten 67
Casier 98, 155
Cathedralis ecclecsiae Sti Bavonis Gandavensis 139
Cauliet 155
Caullet 61
Chabannes 90, 155
Claessens 24, 155
Claeys 33, 34, 155
Cobergher 123, 144-147
Cockelaere 62
Colbrook 106
Colins 134, 135
Colonia 34
Colonie 117
Colyns de Nole 117
Confrerie van Ste Dorothea 33
Conway 106, 155
Coppejans 9, 58, 156
Coppen 124, 125
Coppiers 114
Coppieters-Stochove 33, 160
Corte Claeys 124
Cottreau 118
Coubergher 122
Coudenburch 20, 144
Coudenburg 19
Coudenburgh 146
Cour ten Walle 16
Cox 128
Crepel Jan 124
Cruybeke 126
Cust 48, 105, 106, 156
Damant 23
De Bie 104, 154
De Blasere 33, 34
De Boisschot 119
De Brouckhoven de Bergeyck 11, 16
De Buck 101
De Busscher 74, 86, 89, 91, 155
De Can 117
De Champagne 103
De Clerque 147
De Crayer 97, 98, 108, 188
De Crozat 82
De Decker 32, 156
De Gorges 112
De Grey 105
De Grisperre 115
De Gruutere 113
De Guernonval 18
De Herckenrode 158
De Jode 48, 53, 60-62, 64, 95-97, 173
De Jode, den jongere 45
De Jode, jr 80, 187
De Joden 45, 46
De Kerckhove d'Exaerde 97, 188
De Kerkchove d'Ousselghem 104
De Keyser 10
De Keyzer 30, 158
De la Motte 113
De Limburg-Stirum 68
De Limon-Triest 17, 67, 78, 79, 103, 178, 180
De l'Espinoy 156
De Malengheer 18
De Masim 20
De Masin 19, 144, 146, 147
De Mayer 10
De Meulemeester 58, 159
De Meyere 74, 93, 159
De Molo 23, 159
De Munck 23, 25, 159
De Neve 47, 83, 84, 108, 114, 128, 129
De Nobelaer 74
De Nole 108, 152, 153
De Noole 153
De Ontoneda 113
De Pervalta 27
De Potter 31, 160
De Quesnoy 117
De Raveschoot 53
De Rodoan 24
De Rop-Blancquaert 104
De Saint-Genois 157
De San Gallo 89, 194
De Schrevel 23
De Smet 160
De Tassis 29, 149
De Vlaminck 93, 161
De Vries 37, 38, 40, 44, 48, 66, 93, 169, 170
De Waele 99, 101, 189
De Witt 72
De Witte 116
Del Monte 89, 194
Del Sarto 108
Delacre 45, 61
Delaere 156
Delbeke 34, 156
Delcourt 108
Delhaye 10
Delvaux 83, 91, 185
Den Duyts 117
Den Haag 29, 38, 82
Dendermonde 20, 151
Dendermonde : Augustijnen 58-60, 151, 176
Dendermonde : Capucijnen 58, 93
Dendermonde : Capucijnenklooster 19
Dendermonde : O.L.V. Kerk 116, 117
Denucé 104, 156
Descamps 59, 156
Devigne 70, 156
Diepenbeek 74, 77
Discalsen 35, 36
Dony 30, 85, 156
Doove Kate 125
Doove Maeye 124
Douai 108
Dresden : Kupferstichkabinett 176
Dresden : Prentenkabinet 63
Du Faing 62
Du Pont 119
Du Quesnoy 69, 70
Duquesnoy 6, 17, 68-72, 77, 78, 81-83, 85, 88-90, 179, 180, 181, 184
Duquesnoy, jr 83, 86, 179, 184, 185
Dusseldorf 43
Duverger 5, 10, 115
D'Ailly 112
D'Allomont 104
D'Hamere 118
D'Herts 66
D'Oosterlinck 113
Edinburg 43
Eertvelt 117
Ekelsbeke 18, 137, 138
Engeland 17, 56, 65, 115
Eprendonck 151
Erpe 119
Eschius 120
Espinoy 25
Evelyn 45, 156
Everbergensi 148, 149
Evergem 22, 39, 47, 52, 55, 57, 148-151, 172
Evergem : Kasteel Heylwegen 55
Evergemen 149
Evergemiensi 149
Everghem 136, 140, 150
Everghemensis 150
Everghemiensi 148
Everghemiensis 39, 46, 60, 96
Eydama 84, 86
Filips IV 25, 78
Flanders 30
Flocquet 108, 130
Florence 89, 194
Forrer 79, 156
France 115
Franck 90
Francq 115
Francquaert 69, 105
Frankrijk 85, 115
Fransolet 70, 157
Freund 157
Fris 28, 30, 157
Gabriels 72, 157
Gaillard 21, 157
Galle 105
Gand 15, 22, 25, 27, 29, 30, 38, 42, 44, 58, 62, 87, 92, 94, 95, 102, 104, 114, 117, 126, 128, 130, 143, 144, 191
Gandaven 149
Gandavensi 149, 151
Gandavensis 39, 43, 46, 60, 96, 155
Gandavensium 148, 150
Gandavi 150
Gandensi 149, 150
Gandensis 47, 51, 78
Gandensium 75, 141, 148
Ganymedes 11
Gasthuiszusters 50
Gend 130
Gendt 116, 119, 120, 140, 141, 145, 146
Gent 12, 15-19, 21-25, 27-31, 33, 34, 38, 41, 43, 44, 46, 50-54, 60, 66, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 87, 90, 92, 98, 100-104, 106, 108, 109, 116-121, 123, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 138, 139, 142, 148-151, 183, 192
Gent : Akkergem 104
Gent : Augustijnen 23
Gent : Belvedere 132
Gent : Berch van bermherticheyt 122, 145
Gent : Berch van Caritate 121
Gent : Berg van Barmhartigheid 31, 32, 123, 140, 144, 147, 190
Gent : Berg van Barmhertigheid 121
Gent : Berg van Caritate 32
Gent : Berg van ware Barmhartigheid 142
Gent : Bisschoppelijk Paleis 99, 119
Gent : Calanderbergh 140
Gent : Cathedraele 140
Gent : cathedrale Kercke van Ste Baefs 121, 122, 136
Gent : Cathedralem Sti Bavonis 141
Gent : Cathedrale Kercke van St Baeffs 152
Gent : Catthedraele van Ste Baefs 141
Gent : Cauter 140
Gent : Goevernementsstraat 31
Gent : Hoogeschoolbibliotheek 36, 38, 73, 94, 95
Gent : Huys van Plaisantie 33
Gent : Karmelieten 21, 22
Gent : Kathedraal 128, 140
Gent : kathedraal van St Bavo 142
Gent : kathedrale kerk 148
Gent : Kathedrale Kerk van St Baafs 131
Gent : Kercke van S. Michiels 128
Gent : Klooster der Ongeschoeide Karmelieten 19
Gent : Kouter 104
Gent : Kunsthistorisch Instituut 5
Gent : Lam Gods 17
Gent : Michielskerk 66
Gent : Mont de piété 145, 147
Gent : Museum van de Bijloke 104
Gent : Museum van Schone Kunsten 100
Gent : Museum van Schoone Kunsten 54, 175
Gent : Nederkouter 83
Gent : Opper-Scheldestraat 31
Gent : Oraigniestraete 140
Gent : Paleis Episcopael 136
Gent : Pallays des Bisdoms 140
Gent : Pallays van t'Bisdom 140
Gent : prochie van Ste Baefs 132
Gent : S. Pieters parochie 191
Gent : S. Salvator parochie 191
Gent : Scheldestraete 119
Gent : Scheyersgat 104
Gent : Seminarie 102
Gent : Sint-Baafskerk 99
Gent : Sint-Michielskerk 19
Gent : Sonnestraete 140
Gent : St. Baafkerk 185
Gent : St. Baafs 23, 24, 41, 87, 91, 102, 121
Gent : St. Baafskerk 15, 17, 18, 31, 44, 85, 184
Gent : St. Bafs 139
Gent : St. Bavon 23
Gent : St. Maartenskerk 100
Gent : St. Michielskerk 33, 66
Gent : St. Niklaaskerk 100
Gent : St. Pieterskerk 100
Gent : St Baafs 123, 133, 144, 148-150
Gent : St Baafskathedraal 139
Gent : St Baafskerk 190
Gent : St Baefs 119
Gent : St Michielskerk 128
Gent : Stadsarchief 191
Gent : Ste Baefs 136, 140
Gent : Ste Jansstraete 140
Gent : Veltstraete 140
Gent : Weezenhuis de blauwe meisjes 31
Gent : zaal Frascati 34
Gentsche Bloemenfeëriën 34
Gentsche Floraliën 33, 34
Gentsche Hoogeschool 35
Gentsche Hoogeschoolbibliotheek 42
Gevaert 76, 157
Gheer Bultel 124
Ghend 117, 129, 130, 134, 136
Ghendt 41, 116-118, 120-122, 124, 129, 131, 134, 136, 138, 140, 141, 144, 152
Ghent 126, 131, 140, 143, 144
Gille 125
Giustiniani 157
Giustinlani 70
Gluck 48-50, 55, 56, 106, 157
Goetghebuer 16
Gregorius XV 24
Grevelingen 19
Grooten Hans 124
Groverman 55-57, 114, 172
Gulbenkian 105, 106
Guyaert 122
Guyart 123, 128, 129
H. Augustinus 59
H. Bavo 44, 116
H. Dominicus 40
H. Marcus 94
Haberstock 43
Hailly 136
Hallij 144
Hally 138, 139, 143, 144
Hannema 81
Hartveld 64, 65, 177
Heerelichede van Ste Baefs 143
Helena 143
Hellin 16, 21, 22, 30, 31, 33, 57, 77, 157
Hendrik van Lorreinen 28
Hermitage Museum 48
Herodes 149
Herodiani 149
Heverghé 151
Hingene 126
Hingene : Kasteel van den Graaf van Ursel 126
Hoet 82
Honthorst 108
Houtart 68, 179
Hovius 24
Hoyos-Amerling 55, 57
Hulst 50
Hulst : Capelle van Onzen lieve Vrouwe ter Eecken 151
Hume 106
Hymans 40, 56, 158
Iceluy 145
Infante Isabella 28
Innocentius X 24, 45
Italie 9, 48, 66, 70, 71, 85
Ivfnot dit Bivius 134
Jadin 23, 24, 27, 28, 158
Jansenisme 24, 28
Janssen 108, 131
Janssens 58, 100, 101, 108, 176, 189
Jellin 35
Jesuieten 118
Jezuieten 104
Jocquet 139, 140
Jode 38
Joly 35
Joos Vijd 17
Jozef II 40
Kardinaal infant Ferdinand 28
Kenner 79, 158
Kerv. D'Oud.-Mooreghem 114
Kervijn 128
Kervyn 16, 108
Kervyn de Volkaersbeke 41, 42, 47, 83, 84, 86, 113, 114, 161, 183
Keulen 35
Kleyne Cooren 124
Knoedler 56
Konrad 43, 81, 105, 158
Korsakoff 48
Kortewalle 16
Kortrijk 19
Lambert 106
Lanckhals 114
Land van Waas 18
Lande van Waes 134
Langhen Jooren 124
Lavant 158
Le Brune 106
Le Monier 21, 133, 136, 138, 139, 146
Le Monnier 144
Le Page 117
Le Page-Parisys 34
Le Plat 42
Le Secq 144
Lebeer 10
Leghen Teeuw 124
Leie 30, 33, 133
Lemonier 122
Leningrad : Hermitage Museum 93, 105, 186
Leopold-Wilhelm 25
Leopoldi 95
Leuven 23, 74
Leuvensche Hoogeschool 74
Liemacker 108
Lier : St. Gommaruskerk 152
Lindanus 23
Lindemans 118
Lippens 90
Livorno 69
Lobkowitz 74
Lodewijk XIV 39
Lommelin 17, 74, 75, 78, 150, 182
Lonchay 158
Londen 48, 50, 56, 60, 105, 106, 173
Londen : Buckingham Paleis 106
Londen : Chesterfield House 105
London 49
Loochristi 22, 192
Losse Tan 124
Louwick 114
Lovendegem 17, 113
Luik 35
Luminair 64
Lummenaeus a Marca 151
Luyck 133
Madrid : Escuriaal 74
Maeterlinck 66, 158
Malderus 106
Marchant 35
Margaretha van Oostenrijk 115
Mariette 30, 40, 82, 84, 159
Martens de Noordhout 114
Marzi 89, 194
Massard 63, 176
Mathan 70
Matthijs 7, 17, 22, 69, 72, 101, 105, 106
Matthjs 159
Mechelen 24, 25, 50, 98, 119, 120, 153
Meder 160
Médicis 9
Mendonck 151
Meyssens 96
Michel-Angelo 66, 193
Molo 17
Monier 147
Montorio : St. Pieter 89
Monts de piéré 145
Muchen 43
Nederlanden 101, 145
Neeffs 136
Neefs 136
Neve 128
New-York : Gallery P. Jackson 43
Nieuwbarn 39, 159
Nieuwkerken-Waas 58
Noord-Nederland 82
Norfolk 105
Norfolk : Arundel Castle 105
Nosseghem 119
Nowé 10
Oldenbourg 44, 159
Ongania 45
Onghena 104
Onghenae 104
Ooms 122, 123, 128, 129
Oostende 16, 17, 141
Orde der Eremijten van St Augustinus 151
Orde der Wilhelmieten 135
Orde van de Guillielmiten 134
Ordinis Capucinorum 95
Ordinis Praemonstratensis 117
Ordinis St. Francisci 35
Oudenaarde 16, 17, 52, 53, 55, 99, 101
Oudenaarde : Bernardinen 58
Oudenaarde : Gasthuis 174
Oudenaarde : Zusters Bernadinen 52
Ouwegem 16-18, 20, 53, 74, 101, 113, 151
Parijs 45, 63, 84, 105, 106
Parisys 117
Pater Eugeen 19
Pauli 66
Paulus V 24
Pauwels 66
Pennotto 34, 117
Peyre 93, 94, 159
Pierin 146, 147
Pijpers 12, 21, 134, 159
Pinchart 78, 79, 159
Pontius 17, 80, 94, 96, 97, 108, 119, 149, 187
Pottelberghe 147
Pottelsberghe 147
Proossche 62
Pypers 16
Quarrebeque 119
Quellien den Oude 72
Rattendael 19
Rattendaele 20, 144
Rattendalle 144
Ravenschoot 19
Raveschoot 113
Rayemaeckers 10
Richer 35
Riest 21
Rietstap 160
Robit 106
Robranoff 147
Roggen 64, 116, 129, 160
Romae 70
Rombouts 108, 116, 149, 160
Rome 23-25, 69-71, 89, 194
Roose 118
Roosenberg 58
Rooses 21, 29, 44, 82, 116, 143, 152, 160
Rottenhamer 108, 142
Rotterdam 38, 81, 82
Rotterdam : Boymans Museum 81, 181
Rubbens 143
Rubenio 149
Rubens 29, 39, 43, 44, 56, 59, 61, 74, 75, 82, 93, 94, 108, 116, 142, 143, 148, 149, 171
Ruebens 131
Sabin 48, 56, 173
Saeys 10
Saint Genois 27
Saïtafernes 57
Salomo 87
Samaritaen 142
Samaritaene 143
Sanderus 16, 31, 33, 42, 47, 61, 62, 151, 160, 176, 192
Sarto 142
Saventhem 119
Schaeffer 160
Scheeve Leene 124
Scheider 160
Schelde 126
Schele Griet 124
Schelte a Bolswert 31
Schneider 74
Schönbrunner 61, 160
Segherio 150
Seghers 64, 65, 129
's Hertogenbosch 74
Simons 127
Singer 63, 64, 160
Sinte Dorothea 34
Slecht Agnietjen 125
Slimme Pier 124
Smith 64, 106, 160
Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand 34
Somof 48, 93, 160
Sprangher 108, 142
Spruyt 113
St. Antoon de Eremijt 59
St. Baafs 19, 20, 39
St. Franciscus 93
St. Kristoffel 25
St. Martinus 11
St Augustini 60
St Bavonis 60
St Jacob 119
Ste Antheunis 122
Ste Baefs 117
Ste Catelijn 129
Sterrebeke 119
Sti Bavonis 39, 46, 96
Susanna 143
Szwykowski 106
Tatlock 48, 49, 161
Teneraemundi 60
Teniers 36, 58, 59, 80, 81, 90, 93, 95-98, 108, 126-128, 186, 187
Teniers de Jonghe 126, 127
Teniers de zone 128
Tenremonde : Augustins 58
Ter Doest 66
Terlaan 98
Thieme 161
Thieme-Becker 17, 63, 69, 74, 86, 98
Tonneman 82
Triest 6, 7, 9, 12, 15-20, 22-44, 46-48, 50, 51, 53-61, 63-67, 69, 70, 74-89, 91, 92-102, 104-108, 112-121, 123, 124, 126, 128, 131, 133, 134, 135-152, 171, 172, 176-180, 183, 184, 186, 188-192
Triestio 151
Triestius 61
Trist 148
TSersanders 112
Ursel 126
Uutenhove 113
Valckenburg 142
Valkenburg 108, 143
Van Acken 108, 142, 143
Van Appels 144
Van Auweghem 144
Van Avont 108, 130
Van Axpe 29
Van Blijleven 114
Van Blyleven 20
Van Bourgoigne 113
Van Caukercken 90, 148
Van Coudenburch 144
Van de Putte 63
Van de Velde 16
Van den Bogaerde 16, 17, 154
Van den Bossche 79
Van den Broucke 143, 144
Van den Eynde 108, 116, 120
Van den Gheyn 10, 30, 99, 157
Van der Beken 19
Van der Elst 112
Van der Haegen 108
Van der Haeghen 29, 108, 157
Van der Haghe 122, 131, 133
Van der Hoeije 17
Van der Hoyen 113
Van der Meersche 114
Van der Mueren 108, 159
Van der Perre 112
Van Diepenbeeck 182
Van Diepenbeek 74, 77
Van Dijck 29, 30, 45, 46, 48, 50, 52, 56-58, 61, 64, 65, 68, 72, 74, 93, 94, 98, 101, 105, 106, 108, 149
Van Duck 49
Van Dyck 172-176
Van Eertvelt 108, 117
Van Eyck 113
Van Haevent 130
Van Hoeyen 16
Van Leemput 136
Van Leemputte 133, 134
Van Leemputten 134
Van Lerius 116, 158, 160
Van Leruis 40
Van Loon 80, 158
Van Lovendegem 112
Van Meetkercke 112
Van Mildert 108, 116, 117
Van Pottelsberghe 114
Van Rockolfing 114
Van Royen 16-18, 113, 141, 192
Van Schelte a Bolswert 148
Van Terlaan 161
Van Uden 104, 126, 127
Van Werveke 10, 73, 181
Van Winghe 108
Van Winghen 108
Van Wingkene 108, 143
Van Wingkens 108
Van Wolsschaten 151
Van Zoerendoncq 138, 139
Van Zuychem 20
Vanden Eynde 121
Vander Haghe 121
Vander Hoeyen 141
Vanderplaetsen 90
Vanmelle 10
Vaudemont 28
Velasquez 45
Venetië 45
Venturi 89, 161
Veranneman 20
Vereenigde Provinciën 29, 115
Verhoeven 92, 185
Verplaetse 190
Vijd 112
Vilain 16, 17, 141, 192
Vlaanderen 17, 19, 28
Vlaenderen 123
Von Manteuffel 64, 66
Von Scheider 100
Von Schneider 66, 160
Von Szwykowski 160
Von Troschke 10
Von Wurzbach 161
Vorsterman 38-40, 42, 43, 66, 150
Vosterman 118, 150, 169, 170, 193
Waasland 16, 17, 42
Waasmunsten : Abdij van Roosenburg 58
Wackene 16, 17, 141
Washburn Freund 43, 44
Wasian 17, 42, 102
Waterloos 78, 81, 97, 182
Wauters 62
Weenen 55
Weenen : Albertina Museum 61
Weenen : Albertinamuseum 176
Weenen : Belvedere Museum 40
Weenen : Kunstlerhaus 55
Welden 97, 99, 102, 189
Weyerman 57, 59, 65, 161
Wibiral 46, 161
Wilhelmietenklooster 58
Wingkens 142
Worledge 64
Wouters 129
Wurzbach 38, 39
Ysebaert 10
Z.-Nederlanden 119
Z. Nederlanden 69
Zegers 39, 64, 66, 68, 84, 94, 98, 104, 108, 129, 150, 177, 193
Zeghers 129
Zoege van Manteuffel 39
Zoege von Manteuffel 10
Zuidelijke Nederlanden 38