V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Open Brieven der Vlaamsche Frontpartij (1918)

Het derde en laatste deel van de "IJzerreeks" die nog gedurende de Eerste Wereldoorlog geschreven werd door de korporaals Karel De Schaepdrijver en Julius Charpentier. Hier leest U de brieven die de Vlaamse frontsoldaten schreven naar diegenen die hun lot konden verlichten. Antwoorden kwamen er niet .... (46 blz., 1,50 euro - enkel te koop als ebook).

The third and last part of the "IJzerreeks" (IJzer-series) which was written still during the first world war by the corporals Karel De Schaepdrijver and Julius Charpentier. Here you can read the letters that were written by the flemish frontsoldiers to those who could make there lives easier. They never got any answers on these letters ....  (46 pages, 1,50 euros - only for sale as ebook).

La troisème et dernière brochure de la "IJzerreeks" (série de l'Yser) qui a été écrite par les caporals Karel De Schaepdrijver et Julius Charpentier pendant la première guerre mondiale. Ici vous lirez les lettres qui ont été écrits par les soldats de front Flamands à ceux qui pouvaient leur soulager le sort. Il n'est jamais venu de réponse à ces lettres.... (46 pages, 1,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord III
Open brief aan den Koning der Belgen, Albert I (11 juli 1917) 7
Brief van de Vlaamsche soldaten aan den opperveldheer van 't leger, Koning Albert (Oogstmaand 1917) 23
Brief aan de verbondene grootmachten (December 1917) 27
Brief aan zijne eminentie Kardinaal Mercier 31
Open brief aan generaal Bernheim 43

Index

Aktivisme III, VI
Albert I 7, 22, 23
Antwerpen 17
Auvours 24
België 8, 9, 12, 15, 17, 18, 22, 27, 29, 32-34, 36, 38, 44
Belgique 12
Berlijn 21
Bernheim 13, 15, 43
Berryer 18
Cezember VI
Charpentier I, VI
Congo 9
De Schaepdrijver I, VI
De Wachter 31
Delobbe 13
Depla 20
Dinoir 12
Duitschland 28, 37
Elzas-Lotharingen 9
Endria 9
Engeland 27
Europa 28
Finland 9
Flandre 12
Flandres 13
Frankrijk 19, 27
Gent 19, 28
Gentsche hoogeschool 37
Goosenaerts 21
Göttingen III, VI
Harry 17
Havere III
Het Vaderland 17
Heylen 44
Hijmans 44
Holland III, VI
Ierland 9
IJzer III, IV, VI, 7, 10, 20, 22, 44
IJzerlandschap IV
IJzerleger VI
Italië 27
Kortrijk VI
L'Echo Belge 17
L'Indépendance 17
L'Opinion Wallonne 16
La Métropole 17
Le Petit Journal 17
Le XXième Siècle 17
Leuven 37
Londen 31
Maeterlinck 18
Mahieu 12
Mercier 31, 38
Milanen 14
Newman 35
Neyray 39
Ons Vaderland V
Perraud 13
Polen 9
Poulain 12, 13
Ribot 9
Rusland 27
Semal 13
Sint-Gudulakerk 31
Thomas 14
Trente 9
Vereenigde Staten 27
Vlaamsche Beweging IV
Vlaamsche frontpartij III, V
Vlaamsche Hoogeschool 19, 28
Vlaanderen III-VI, 8, 12, 18-22, 29, 36, 43, 44
Vuylsteke 12
Wilson 9
Yzer 17
Zwitserland 19