V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Bende Verstuyft - Van Hoe voor het Assisenhof van Oost-Vlaanderen (1924)

Hier krijgt U een nauwkeurig verslag van het proces tegen de bende Verstuyft - Van Hoe die in de vroege twintiger jaren van deze eeuw gans Vlaanderen onveilig maakte.
U leert de voornaamste beschuldigden kennen en verneemt waarom zij veertien moorden pleegden.
Het boek is niet getekend door de auteur, het verscheen oorspronkelijk als een bijlagenreeks bij een dagblad. (409 blz., 12,25 euro - enkel te koop als ebook).

Here you get a complete report of the trial of the Verstuyft - Van Hoe gang which terrorised Flanders in the early twenties of this century.
You get to know the most important members of the gang and you read why they committed fourteen murders.
The book is not signed by the author, it was edited in 1924 as a series of annexes to a newspaper. (409 pages, 12,25 euros - only for sale as ebook).

Ici vous trouverez un rapport complet du procès de la bende "Verstuyft - Van Hoe" qui terrorisait la Flandre entière au début des années vingt de ce siècle.
Vous ferez la connaissance des inculpés les plus importants et vous lirez pourquoi ils ont tué quatorze personnes.
Le livre n'est pas signe de l'auteur. Il a été édité originalement comme une série de suppléments de journal. (409 pages, 12,25 euros - seulement a vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Voorstelling van de beschuldigden 5
Beschrijving van de feiten 11
De Bende Verstuyft-Van Hoe 34
Samenstelling van Hof en Jury 64
Het Proces 66
Diefte bij Vyncke (Meulestede) 66
Diefte bij Baetslé (Evergem-Kruis) 71
Diefte bij Madou (Nijverheidslaan - Gent) 76
Diefte bij De Pauw (Cluysen) 83
Poging tot diefstal bij de Wilde (Swynaerde) 89
Dubbele moord bij Lybaert (Evergem-Doornzele) 98
Diefte bij Van de Voorde (Evergem) 115
Bandietenstreek bij Lambrecht (Drongen-Baerle) 124
Diefte bij De Brabandere (St. Martens Laethem) 131
Diefte in eene herberg (Wondelgem) 138
Moord bij Bollen (Ertvelde-Rieme) 141
Moord bij De Moerloose (Ottergemschen steenweg - Gent) 156
Moord bij Gailliaert (Brugge) 166
Diefte bij Van den Berghe (Wetteren) 175
Moord bij Versichel (Lovendegem) 179
Moord bij Rogge (St. Denijs-Westrem) 192
Moord bij Robyt (Bachte Maria-Leerne) 201
Diefte met gewelddaden bij Callant (Oostkerke-bij-Brugge) 208
Diefte bij Tilman (Sinte Kruis bij Brugge) 214
Inbraak bij Ceulenaere (Philippine) 218
Inbraak bij De Bruyn (Melle) 231
Diefte bij De Jaegher (Hoofdplaat) 234
Dubbele moord bij Pauwels (Sinaay-Waas) 239
Moord bij Ahu (Lontzen-bij-Herbestal) 266
Dubbele moord bij De Man (Oostacker) 275
Naar het einde 289
Diefte bij de "Compagnie pétrolifère" (Nijverheidskaai - Gent) 292
Diefte bij Baele (St. Amandsberg) 294
Diefte bij Lebrocquoy (St. Amandsberg) 295
Dieften bij De Schepper en De Visscher (St. Amandsberg) 297
Inbraak bij Pauwels (Waarschoot) 298
Diefte bij Rasschaert (Landskouter) 300
Diefte te Lembeke 302
Diefte bij D'Hove (St. Amandsberg) 303
Diefte bij Van Loo (Evergem-Langerbrugge) 303
De burgerlijke partijen aan het woord 306
Voorlopig rekwisitorium 308
De houding der beschuldigden 318
Pleidooien der verdedigers 321
Het laatste bedrijf 363
Vrijgesproken 365
Laatste ondervraging der beschuldigden 368
De straffen 370
Verdiende hulde 372

Index


Adam 246
Adams 336
Adegem 61, 62
Aeltre 7
Aerssens 132, 138
Afrika 283
Ahn 24, 327, 357, 358
Ahu 266-268, 270-273
Aix-la-Chapelle 9
Aken 269, 271, 272, 365
Amerika 267, 283
Anseele 332
Antwerpen 282
Apers 240, 249
Arretz 357-359
Assenede 227, 254
Axel 256
Azië 283
Baarle 125
Bachte 324
Bachte-Maria-Leerne 21, 44, 201, 314, 323, 347
Bachte-Maria-Leerne : Steenweg Gent-Deinze 347
Bachte Maria Leerne 125
Back 295
Baekelandt 37, 48
Baele 25, 294
Baert 292, 294
Baetslé 12, 72-78, 309, 345, 346
Bauwens 7, 14-16, 22, 118-120, 122, 124, 143, 144, 147,  150, 153, 155, 219-224, 226-229, 307, 308, 310, 311, 315,  354, 368, 369, 371
Becu 284
Beernaerts 279
België 156, 224, 236, 253, 254, 256, 269, 366, 383
Berlaere 8
Berreloo 262
Berwouts 64, 92, 306, 373
Beurmans 109
Beverloo 274
Blanckaert 142
Blankaert 150, 154
Boddaert 30, 342, 343, 357, 359, 362
Boddart 368
Boelens 228
Boete 374
Bogaert 255, 284
Bolle 341
Bollen 49, 142-144, 146, 148-150, 153-155, 312
Boonen 302
Boonens 26
Bouchaute 218, 224, 234, 254, 336
Bouchauteshaven 218
Braakman 218
Braeckman 9, 24-26, 276-280, 283, 284, 295-299, 302, 354-  356, 368, 371
Braekman 355
Braet 19
Brazilië 235-237, 242, 248, 334, 339, 359, 361
Brugge 7, 10, 19, 27, 44, 59, 128, 166, 170, 174, 208, 211,  213, 214, 304, 313, 315
Brugge : Dudzeelschen Steenweg 166
Bruteyn 8, 198, 202, 203, 205-207, 314, 346-348, 368, 371
Brutyn 20, 21
Buermans 153
Buyle 8
Caisse de Reports et Dépôts 215
Calamine 269
Callant 21, 208, 210, 213, 214, 315
Cardon de Lichtbuer 64
Caron 115
Cartyn 71
Centrale gevangenis 37
Ceulenaer 315
Ceulenaere 218-220, 224, 226-229, 307, 308, 356, 369
Charleroi 159
Claerhout 8
Claes 62, 374
Claeys 10
Cleys 142
Cluysen 83, 86, 311, 348
Cluysen-Terdonck 309
Cocqeau des Mottes 290
Cocquéau des Mottes 64, 306, 322, 372, 373
Compagnie pétrolifère 292, 340
Coryn 205, 233
Criel 8, 19, 138-140, 181-185, 187, 188, 190-192, 311, 314,  342, 371
D'Havé 26
D'Hondt 87, 368
D'Hove 303
Damman 96
Dauwe 30, 59, 217, 258, 261, 262, 264, 329, 330, 350, 360,  368
David 280, 282
De Backer 175, 229, 261
De Baeve 136
De Bakker 229
De Bie 5, 29, 64, 274, 277, 289, 308, 315-317, 321, 358,  367, 373
De Bilder 285
De Bleecker 8, 12, 83-88, 309, 348, 349, 359, 365
De Boever 10
De Brabander 131-138, 311
De Brabandere 15
De Bruycker 99, 110, 114
De Bruyn 186, 231
De Bruyne 22, 116, 156, 231, 233, 315, 346
De Buck 224, 279
De Ceuckelaer 297
De Ceulenaere 22, 223, 372
De Ceuleneer 234
De Claeys 192
De Clercq 6, 13, 15, 16, 18-20, 27, 39, 91, 92, 94, 101, 103-  105, 110, 111, 117, 130-134, 136, 137, 139, 141, 143, 144,  146, 147, 149-152, 155, 158, 162, 163, 167, 168, 170, 172,  173, 176, 178, 181-187, 190, 192, 194-196, 198-200, 202,  203, 205-207, 217, 221, 222, 226, 259, 285, 290, 297, 304,  305, 312-314, 320, 321, 330-333, 341, 344, 345, 347, 360,  362, 368-370, 379, 380
De Cock 240, 249, 250, 338
De Gottal 51, 68, 69, 75, 78, 80, 85-87, 95, 110, 122, 130,  135, 140, 149, 151, 153, 156, 162, 163, 172-174, 190, 191,  197, 198, 205, 213, 217, 226, 233, 237, 238, 251, 253, 254,  261, 272, 283, 284, 291-293, 295, 296, 298, 299, 301-304,  326, 370
De Groote 6, 12, 14-16, 18, 27, 39, 91, 95, 100, 110, 111,  124-126, 131-133, 135, 139, 141, 144, 149, 150, 152, 154,  158, 159, 162, 163, 167, 168, 170, 172, 173, 200, 312, 319,  341, 368, 370
De Jaegher 234
De Kesel 64
De Klinge 249
De Laer 325, 326
De Luycker 7, 12, 13, 28, 77, 79, 80, 82-84, 87, 100, 101,  108, 110, 114, 172, 293, 305, 309, 310, 319, 368-370
De Man 24, 275, 277, 280, 282, 283, 317, 354
De Marneffe 374
De Meyer 6, 11, 22, 23, 39, 67-70, 219-224, 226-230, 234,  236, 237, 239, 241-243, 245-248, 251, 252, 258-262, 307,  308, 315, 316, 320, 335-337, 344, 350, 360, 361, 363, 364,  368-370, 373
De Moerloose 18, 157, 158, 160, 162, 164, 312
De Moerlooze 65, 157, 163, 375
De Monthy 271
De Moor 146, 329, 330, 380
De Mulder 28, 176
De Muur 10, 24, 69, 266-268, 271
De Muynck 258-260, 299, 335, 336
De Niel 192
De Paepe 95, 167, 168, 170, 172-174, 176, 178, 181, 190,  192, 195, 202, 203, 208, 210-212, 214, 215, 304, 313-315
De Pauw 12, 64, 83
De Permentier 261
De Pette 31
De Raeve 124
De Roeck 295
De Rouck 258
De Ruyck 64
De Saete 166
De Schepper 297, 298
De Schrijver 306, 307, 358, 369
De Smedt 187
De Smet 26, 31, 180, 182, 259
De Soete 18, 174
De Sonville 11
De Veirman 374
De Visscher 25, 297, 298
De Vlieger 327
De Vliegher 368
De Vos 368
De Vreese 19, 113
De Vriese 180
De Waele 15
De Walssche 300
De Wanemaecker 160
De Weerdt 157, 165, 201, 205
De Weirdt 20
De Wilde 13, 91, 92, 94, 96, 309
De Witte 71
De Wolf 253, 256
De Wulf 99, 114, 136, 197
Debaut 11, 26, 52, 191, 303, 318, 365
Debbaut 356, 365
Declercq 100
Dedeken 192
Dejaegher 23
Delannoy 204
Demouthy 266
Dendermonde 179, 244, 249, 261, 334
Desmet 19, 180
Deyer 224
Dhaenens 139
Dhaeninck 140
Dhondt 8, 9, 12, 18, 19, 21, 22, 27, 59, 72-75, 77, 79, 82, 88,  103, 106, 110, 167-170, 172-174, 208, 210, 211, 213-217,  231-233, 287, 288, 304, 313, 315, 346, 348, 349, 359, 368,  371
Dickelvenne 6
Dierckx 259
Dixmude 6
Doornijk 10, 28, 210, 315
Droefrecht 343
Drongen 7, 126, 128, 131, 311
Drongen-Baarle 119, 124
Drongen-Baerle 14, 124
Drongenbrug 127
Du Welz 31
Duitschland 47, 265-267, 269, 272, 317, 359
Dupont 368
Dutry 368
Duyckens 28
Duyckers 292-294, 340
Eeyne 64
Eggermont 64
Elektriekfabriek 104
Ertvelde 3, 49, 146, 151, 154, 155, 227, 229, 312
Ertvelde-Rieme 16, 141, 326, 354
Europa 34, 57, 377, 383
Everaert 283
Evergem 6, 7, 9-13, 15, 27, 41, 72, 75, 98, 102, 104, 106,  109, 112, 115-119, 121-123, 141, 143, 149, 228, 229, 251,  309, 311, 325, 342, 354, 379
Evergem-Doornzele 17, 33, 98, 100, 306, 307, 310
Evergem-Kruis 72
Evergem-Langerbrugge 303
Exaarde 127
Exaerde 249
Eyckelberg 140
Fabriek "Nijverheidskaai" 25
Fenyn 227
Ford 329
Frankrijk 205, 207, 277, 282-284, 346, 347
Gaillard 128
Gailliaert 166-168, 171, 172, 174, 313, 331
Gailliart 18
Geeraardsbergen 64
Geernaert 23, 234, 236, 237, 316, 335, 336, 356
Geirnaert 10, 52, 371
Gendbrugge 8, 365
Gent : Appelbrugstraat 310
Gent : Coupure 37, 127, 173, 174
Gent : Jan Breydelstraat 310
Gent : Langemunt 223
Gent : Maïsstraat 118
Gent : Nieuwe Wandeling 140
Gent : Nijverheidskaai 292
Gent : Nijverheidslaan 309
Gent : Ottergemsche steenweg 326
Gent : Ottergemschen steenweg 157, 162, 163, 312, 341
Gent : Ottergemschesteenweg 65
Gent : Pollepelstraat 128, 173, 304
Gent : Refuge de Marie 202
Gent : Snepbrug 350
Gentbrugge 64
Gerechtshof 55
Ghyselinck 6
Gobert 83
Goedertier 30, 84, 85, 88, 348
Goethals 8
Goetheyn 9
Goosens 344
Goossens 7, 155, 180, 192
Haeck 10, 19, 180-192, 314, 342, 368, 371
Haentjens 248
Haentjes 23, 239
Hamelinck 284
Hans 153
Helsmoortel 210, 211, 213
Hemelaers 262
Herberg "Het lantaarnke" 118
Herberg "Het Lantaarnken" 120, 122
Herberg Malmentier 357
Herbestal 267, 317
Hertschap 6
Hillaert 189
Hoek 224
Holland 22, 23, 249, 250, 253, 261, 310, 334, 339, 359
Hongerloot 194, 197
Hoof 214
Hoofdplaat 23, 45, 234, 235, 238, 239, 254, 255, 335, 356,  382
Hoofdplaet 361
Houf 208
Houthooft 151, 155
Hulst 256
IJzendijke 220, 227
IJzer 96, 309
Impe 307, 369
Isabellasluis 218
Janson 64
Janssens I, 9, 24, 31, 275, 276, 280
Justiciehuis 31
Justiciepaleis 91, 367
Justitiepaleis 55, 61, 62, 66
Kanaal van Gent naar Brugge 37
Kanaal van Terneuzen 141, 142
Kemmels 192, 198, 199
Kisters 343
Klaessen 255
Koffiehuis "Het Lantaarnken 120
Kortrijk 69, 85, 116-118, 120-122, 149, 151, 156
La Calamine 9, 267, 270, 273
Ladrière 64
Laethem 323, 324
Lambrecht 14, 124-128, 130, 131, 311
Land van Waes 337
Landscauter 27
Landskouter 300, 301
Langerbrugge 27, 104, 223
Leboucq 102, 109, 148, 149, 160, 196, 204
Lebrocquoy 295-297
Lebrocquy 25
Lebrun 9, 24, 273, 276-278, 280, 284, 354, 355, 365
Ledeberg 7, 231
Ledeberg : Hoveniersstraat I
Legros 245, 261
Leie 34
Lembeke 8, 26, 302
Lepierre 6, 11-15, 27, 28, 39, 72-74, 77, 79, 82-87, 89, 91,  92, 94, 96, 100, 101, 103, 104, 108, 110, 111, 114, 117-119, 122, 124-126, 132-134, 138-140, 154, 172, 222, 278, 284, 293, 309-312, 319, 343, 348, 359, 369, 370
Leruth 264
Lestienne 9, 13, 70, 100, 101, 103, 104, 106, 110, 111, 310,  349, 371
Leybaert 369
Leys 188
Lievens 20, 199, 200
Lippens 122-124
Loeys 191
Logtenburg 341, 342, 368
Lokeren 239
Lontzen 24, 317, 326, 335
Lontzen-bij-Herbestal 266
Loré 234-236, 238, 243, 244, 252, 254, 255, 262, 335-337,  339
Lorré 316
Lovendegem 8, 19, 44, 97, 113, 179, 185, 187, 188, 314,  326, 342
Lovendeghem 10
Lybaert 13, 17, 33, 60, 98, 99, 102, 105, 107-109, 111, 112,  114, 115, 141, 306, 307, 310, 325, 326, 358, 372
Machiels 205, 206, 347
Madou 12, 77-80, 82, 83, 309, 346
Maenhout 30, 70, 354, 355, 368
Maertens Laethem 131
Mahy 11, 14, 29, 31
Maillet 179, 244, 245, 249
Malmentier 271, 273, 274
Man 24
Mannaert 260
Maria-Leerne 161, 177
Mariakerke 8, 9
Massemen 11, 28, 175, 313, 341
Massemen : Molenstraat 175
Meenen 85
Meiresonne 182, 188
Meirsonne 180
Melkerij Evergem 14
Melle 22, 45, 69, 79, 226, 230, 231, 280, 315, 346, 356
Merçy 62
Mertens 8
Meulestede 67, 69, 309
Meulewater 260
Meyenbroeck 179
Minne 340
Minnebo 255
Minnens 75, 134
Moentjens 253, 255
Moentjes 261
Moerloose 165
Moreels 165
Morel 197
Morel de Westgaever 204
Morel de Westgaver 121, 160, 187, 197
Nederland 34, 221, 223, 224, 229, 302, 315, 328
Neels 151, 155, 163
Nevele 131
Nijverheidskaai 77
Nijverheidslaan 67, 77
Noord-Frankrijk 218, 328
Nyssens 283
Onderbeke 138
Oost-Vlaanderen 29, 30, 44, 52
Oostacker 9, 24, 48, 60, 225, 275, 280, 282, 284, 317, 327,  335, 349, 354, 365
Oostacker : Herberg "De Haven 280
Oostacker : Herberg "De Ratte 283
Oostacker : Lourdesstraat 283
Oostkerke 21, 208, 213, 214, 315
Oostkerke-bij-Brugge 208
Paelinck 261
Paleis van Justicie 90, 156, 353
Paleis van Justitie 62, 322
Papierfabriek 90
Parasie 262-265, 274, 275
Parisis 235
Patteeuws 349
Pattheeuw 345, 371
Pattheeuws 7, 24, 52, 276-280, 282-284, 349, 368
Pauwels 23, 26, 60, 81, 189, 190, 193, 209, 239-243, 245,  247-251, 259, 262, 265, 298, 300, 316, 326, 333, 337-339
Philippine 22, 45, 218, 220-224, 226-229, 307, 315, 354
Philippo 31
Picavet 240, 247, 249, 253, 256
Pieraert 339
Pieters 22, 231
Piron 162
Plaegh 176
Plimage 261
Ploeg 11
Ploeght 313
Poelinck 258
Poppe 9
Rammels 336
Rasschaert 27, 300, 301
Reinaert 171
Reunis 224
Reynaert 7, 216
Reyniers 255
Rieme-Ertvelde 341
Rijffranck 341
Rio de Janeiro 334
Rio de Janeiro : hotel "de la Rivière 252
Robaais 8, 185, 190, 192
Robijt 20
Robyt 201, 202, 204, 205, 314
Roels 10, 12, 72-75, 87, 88, 107, 232, 344, 345, 348, 349,  359, 368, 371
Rogge 20, 129, 145, 192, 194, 196-200, 314
Rom 271, 306, 364, 373
Rooms 111
Rotterman 229
Roubaix 182, 184
Rousselaere 7, 117
Ryelandt 64
Ryffranck 368
Saertenaer 357-359, 364
Saete 168
Sarlet 8
Sartenaer 9, 24, 266-274, 278, 317, 357, 365
Sartenaert 267
Schauwvlieghe 228
Scheere 11
Schelde 34, 218
Schwartzenberg 9
Sedan 84
Sinaai 60, 249, 250, 254-256, 258, 259, 261, 265, 316, 317,  333-338, 350, 360, 382
Sinaai-Waes 230, 248, 249, 316, 326
Sinaai : Statiestraat 249
Sinaay 235, 238-240, 242-244, 246, 251, 253
Sinaay-Waas 239, 247
Sinaay : Molenstraat 239
Sinay 6, 265
Sinay-Waas 23, 193
Sinay-Waes 81, 209
Sint-Amandsberg 26, 282
Sint-Denijs-Westrem 20
Sint-Kruis-Brugge 22
Sint-Maertens-Laethem 311
Sint Jan in Eremo 10
Sint Kruis 8
Sint Martens-Laethem 16
Sint Martens Laerne 8
Sinte-Kruis 214
Sinte-Kruis : Damsche vaart 214
Sinte-Kruis : Molenstraat 208
Sinte Kruis bij Brugge 214
Sleydinge 10, 189
Sleydinghe-Eeksken 180
Smesman 6
Smids 154
Smidt 138
Smidts 7, 16, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 151, 156, 312,  343, 371
Smisschaert 155
Smits 149, 150, 152, 155, 156
Snoeck 251
Soenen 171, 211, 212, 216
Soudeyns 284
Spilliaert 70, 75, 82, 84, 86, 89, 95, 110, 115, 124, 130, 131,  136, 140, 147, 153, 154, 163, 164, 173, 174, 179, 191, 198,  205, 206, 214, 217, 233, 235, 238, 253, 254, 258, 261, 263,  268-271, 273, 274, 284, 291, 293-295, 297-299, 302, 349,  370
Spinhof 255
Spinhoff 244, 260, 262, 334, 340, 359
Spoorweg Gent-De Pinte 195
St. Amandsberg 25, 50, 297, 303
St. Amandsberg : Gentstraat 294
St. Amandsberg : stadhuis 295
St. Baafs 279, 354
St. Denijs-Westrem 129, 145, 192, 194, 314
St. Denijs-Westrem : Rosdamstraat 192
St. Denijs Westrem 6, 136
St. Denys-Westrem 326
St. Kruis bij Brugge 315
St. Maertens Laethem 133, 135, 136
St. Martens-Laethem 42
St. Martens Laethem 131
St. Nikolaas 30
St-Amandsberg 239
St-Martens-Laethem 311
Standaert 259
Steyaert 154
Struyveldt 10, 24, 292-294, 340, 365
Struyvelt 279
Swijnaerde 6
Swynaerde 13, 41, 91, 93, 95, 96, 309, 331
Swynaerde : Hoornstraat 91
Tavernier 280
Terdonck 83, 99, 105, 111
Terneuzen 244, 255, 256, 260, 334
Thuysbaert 6, 23, 30, 35, 46, 62, 230, 234-239, 242-248,  250-256, 258-262, 287, 289, 291, 304, 310, 315-317, 320,  333-340, 359, 361, 362, 364, 368, 370, 381, 382
Tileman 21
Tilman 214, 215
Tilmans 215-217, 315
Tohoudens 24
Tollenaer 345
Tollenaere 368
Toussaint 269
Van Assche 357
Van Asschen 266, 271
Van Avermaete 374
Van Bastelaere 13
Van Batselaere 99, 112
Van Boxtaele 6
Van Cauteren 8, 22, 231-233, 315, 356, 357, 365
Van Cauwenberghe 10
Van Damme 9, 11, 15, 72-77, 80, 106, 107, 132-136, 139,  234, 236, 251, 262, 275, 280, 282, 287, 312, 345, 368, 371
Van De Gompel 262
Van de Kerchove 117, 120, 149, 166, 173
Van De Kerckhove 7, 18, 69, 121, 141-144, 158-160, 167,  168, 170
Van de Kerkhove 16
Van de Putte 7, 14-16, 27, 42, 45, 59, 93, 94, 105, 106, 115,  125-128, 130-137, 143, 144, 146, 149-152, 155, 159, 162,  163, 172-174, 181, 190, 192, 198, 200, 203, 205, 208, 211-  213, 287, 303-305, 311, 320, 322-324, 347, 359, 371
Van de Visscherije 10
Van de Voorde 14, 15, 116-119, 121, 124, 141, 311
Van den Abeele 6
Van den Berghe 27, 28, 175, 313, 341, 342
Van den Broecke 15, 139
Van den Broeke 140
Van den Bulcke 69, 116, 117
Van den Eycke 253
Van Der Eyck 260
Van der Haegen 122, 144, 146, 148-152, 154, 156, 159,  326
Van der Haeghen 7, 16, 18, 117, 141, 158-160, 162-167,  172, 368, 371
Van der Meersch 11
Van Der Meirsch 70
Van der Ougstraete 10, 21, 28-30, 208, 315
Van Dorpe 300
Van Driesche 156
Van Durme 186, 204, 220, 221, 224, 226-230
Van Eeckautte 64
Van Eeckhautte 140
Van Eeckhoute 373
Van Eenaeme 11, 67-70, 355, 356, 365
Van Essche 96
Van Haelst 226
Van Hauwermeiren 64, 373
Van Herreweghe 7
Van Hessche 13
Van Hoe I, 6, 12-16, 18-21, 25, 27, 28, 34, 39, 61, 62, 68,  91-96, 100-105, 107, 108, 110-112, 114, 117-127, 130-134,  137-141, 143, 144, 147, 149, 150, 155, 157-160, 162-164,  167, 168, 170, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 183, 186-188,  190, 192, 194, 195, 198-200, 202, 203, 206, 208, 210, 211,  213-216, 219, 285, 286, 292, 294, 296-299, 304, 305, 308-  315, 319, 321-323, 326-329, 332, 341, 347, 366, 368-370,  376-378
Van Hoeck 298
Van Houte 7
Van Hulle 12, 76
Van Hyfte 64
Van Impe 229, 287, 307, 308
Van Kerchove 150
Van Kerckhove 158, 166, 259
Van Kets 128
Van Loo 27, 303
Van Meulebroeck 8
Van Muller 249
Van Neder 158, 160, 162, 163, 165
Van Oost 7
Van Ougstraete 170, 208, 210, 212-214
Van Ougstraeten 212
Van Overbeke 64
Van Paemel 10
Van Pottelberghe 141
Van Pottelsberghe 138, 139, 311
Van Poucke 213
Van Ratingen 9
Van Rysselberghe 5
Van Severen 324, 325, 368
Van Stiegel 7
Van Volsem 259
Van Volxem 280
Van Wassenhove 138, 187
Van Yper 15, 123, 227
Van Zele 132, 182, 185, 195, 196, 198, 252, 259, 277, 294
Vandamme 88
Vande Kerchove 312, 341
Vande Kerckhove 158
Vande Putte 127, 368, 382
Vande Velde 64
Vande Voorde 123, 124
Vanden Berghe 175, 176, 178, 179
Vandeputte 37, 130
Vander Haegen 312
Vander Haeghen 117, 341
Vanderhaeghen 341
Vanderstraeten 64
Verbeecken 10
Vercauteren 169
Verdonck 14, 124, 131
Verhaegen 217, 292
Verhaeghen 9, 24, 26, 69, 165
Verhelst 346, 368
Verlé 6
Verleye 21, 177
Verleyen 201, 314
Vermarcke 9
Vermast 30, 59
Vermeire 262, 338
Vermeiren 250, 333
Versichel 19, 179, 180, 188, 189, 314
Verspille 189
Verstraeten 204, 256
Verstuyft I, II, 5, 11-16, 18-28, 34, 38, 41, 46, 52, 61, 62,  66-75, 77, 79, 80, 82-85, 87, 88, 90-94, 96, 100-107, 110,  111, 114, 118-127, 131-133, 135, 136, 138-141, 143, 144,  147, 149, 150, 152, 153, 156-159, 163-165, 167, 174, 176,  178, 179, 181-183, 191, 192, 194, 195, 199, 202, 203, 206-  208, 210, 211, 213-217, 219, 221-224, 226, 229, 231, 232,  234, 235, 237-239, 241-243, 245-248, 251-254, 258-263,  266-272, 276-279, 282-287, 291-294, 296-304, 307-319, 322,  324-327, 330, 334-341, 343, 344, 347-350, 354-361, 366,  368-370, 373, 375-377, 379, 380
Verviers 269
Verwilghen 94, 232, 299, 301
Vidts 189
Vinderhaute 8
Vivet 246, 259, 260, 335
Vlaanderen 36, 42, 50, 59, 92, 156, 195, 287, 357
Vlerick 131
Vrijbosch 37, 48
Vrijen Dijk 218
Vyncke 11, 67, 69-71, 76, 77, 309
Waarschoot 298-300
Waelraeve 11
Waerschoot 9, 26
Waesgouw 46
Waesland 45
Walraeve 27, 28, 176, 178, 179, 201, 313, 341, 342, 365
Watervliet 336
Wauters 229
Weeuwauters 369
Weewauters 8, 88, 99-101, 103-107, 109-111, 115, 144, 147,  153, 212, 307, 310, 342, 343, 358, 362, 368, 369, 371
Weewouters 13, 212
Welvaert 258
West-Vlaanderen 34, 44, 59
Wetteren 11, 28, 43, 175, 176, 178, 179, 211, 313, 365
Wiebe 188
Wiemer 64
Willemeyns 8, 368
Willems 11
Willemyns 7, 18, 106, 146, 158-160, 162-164, 371
Wily 9
Wippelgem 72, 83
Wondelgem 5, 6, 8, 10, 11, 15, 71, 138-140, 243, 258, 282,  311, 335, 336
Wurth 131, 134, 135, 155, 173, 233, 264, 322-324, 356, 357,  368
Würth 30
Wuysbecqz 64
Yzer 331
Zeeland 234
Zenner 204, 346, 347, 356, 368
Ziekenhuis Hijgenas 219
Zuid-Amerika 53
Zuid-Holland 45