V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Dagboek van Cornelis en Philip van Campene (1871)

Een bijzonder interessante kroniek van de broers Cornelis en Philip van Campene waarin zij als ooggetuigen de gebeurtenissen te Gent tijdens de goedsdiensttroebelen van de jaren 1566 tot 1572 beschrijven. Uitgegeven in 1871 door Frans De Potter. (458 blz., 13,75 euro - enkel op CD)

A very interesting chronicle by the brothers Cornelis and Philip van Campene in which they write what they saw at Ghent during the religious troubles of the years 1566 to 1572. Edited by Frans De Potter in 1871. (458 pages, 13,75 euro - only on CD)

Une chronique très intéressante des frères Cornelis et Philippe van Campene dans laquelle ils décrivent ce qu'ils ont vu à Gand pendant les troubles religieux des années 1566 à 1572. Edité par Frans De Potter en 1871. (458 pages, 13,75 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Inleiding. I
Epistele. 1
1566. 3
1567. 49
1568. 94
1569. 204
1570. 242
1571. 297
1572. 376

Index


A Bergis 269
Aaigem XI, XII
Aalst XI, 100
Abdie van sente Pieters 17, 18, 32
Abdie van Sinte Bernaert 257
Abdie van Sinte Pieters neffens Ghendt 178
Abdie van Tongherloo 257
Abdije van Bauweloo 292
Abdije van sinte Michiels 223
Abdije van Tongerloo 172
Ackerghem 55
Acxele 63
Acxelle 36, 54, 67
Acxpoele 354
Aegiptenaers 390
Aelst 22, 33, 40, 43, 75, 83, 99, 132, 143, 177, 216, 235, 239, 280, 306, 327, 344, 379
Aeltert 85, 99, 391
Aerschot 142, 172, 280
Afrycque 352
Albe 66, 67, 70, 74, 75, 92, 96, 123, 163, 164, 167, 170, 171, 173, 175, 176, 184, 188, 189, 191, 316
Alva X, XVII, 239, 265, 284
Alve 78, 88, 92, 97, 101, 106, 107, 111, 112, 128, 132, 136, 137, 140, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 157, 195-198, 203, 208, 213, 214, 217-219, 223, 230, 233, 236-238, 251, 252, 256, 257, 266, 269, 271, 274, 279, 282, 293, 294, 297, 320, 332, 334, 338, 347, 350, 353, 358, 371, 378, 387, 388
Alven 89, 278
Amentieres 146
Ammanij 32
Amsterdam 45
Amsterdamme 45, 243, 288, 391
Andries 25, 75, 118
Andwerpen 10, 11, 28, 36, 51, 53, 54, 56, 59, 62, 249, 284
Andwerpen : Cloostere van de Graubroers 51
Annoot III
Antoigne 103
Antoingne 31
Antwerpen 11, 70, 85, 86, 131, 142, 144, 149-151, 161, 164, 177, 188, 195, 196, 198, 213, 214, 223, 229-231, 251, 252, 257, 266, 271, 274, 276, 277, 282, 287-289, 291, 297, 302, 312, 327, 338, 344, 347, 349, 350, 354, 369, 376, 386
Antwerpen : Crooneburghpoorte 86
Antwerpen : de Kijl 86
Antwerpen : Onse Vrauwe kercke 266, 287, 354
Antwerpen : Veer 349
Antwerpen Ghendt 372
Antwerpsschen wech 261
Araigne 94
Aremberg X, XVI, 139
Aremberghe 60, 142
Arenberghe 94, 139, 145, 280
Armentieres 252, 391
Arthoys 141
Artoys 101, 235
Asia 77
Asie 352
Aspere 331, 332
Assenede 243, 334
Atrecht 179, 328
Auburch 38, 107, 118, 149, 392
Auburcht 25, 56
Audenaerde 4, 22, 26, 29, 33, 39, 45, 49, 53, 62, 63, 70, 74, 78, 95, 128, 131, 133, 136, 138, 144, 145, 153, 156, 191, 208, 242, 243, 248, 252, 269, 278, 279, 303, 331, 333, 348, 363, 379
Audenburch 135, 214, 234, 272, 282, 285
Audenburgh 121, 195, 270
Auderburch 25
Augustienen 6, 12
Augustijnen 104, 119, 166, 178, 228, 272
Augustinen 87, 115, 130, 131, 147, 176, 234, 247
Auweghem 17, 92, 260, 261, 332
Avennes-steen 17
Axele 136, 219, 225, 243, 269, 362
Ayeghem XII
Backereel 63
Backerseele 39
Backerzeele 39, 74, 144, 151
Badenburcht 60
Baghinhof 127, 178
Baghinhof Ter Hoyen 272
Bakkerzele 39
Balde 272
Balten 165
Bane 121, 246
Barbanson 139
Barbarico 365
Baron 312
Bate 6
Bateburgh 127
Batenburgh 139, 142
Bauweloo 178
Bauwens 119
Bave 149, 357
Beelfoordt 194
Beelfoort 369
Beelfroot 258
Belle 9, 151, 155
Berchem 262, 327
Berengarius 225
Berghe 63
Berghen 53, 102, 103, 141, 142, 280, 297
Berghen up den Zoom 276, 277, 282
Berghen upden Zoom 289
Berlaymondt 151
Berlaymont 144, 174
Berlemont 356
Bernaert 295
Beselaere : Onse Vrauwe 363
Bets 255, 349
Bevere 308
Beyeren 141
Bibliotheek van Burgondië VII
Biervliedt 131
Biervliet 222, 288
Bijlocke 14
Bijloke XVI, 103, 216, 288
Blanckeberghe 332
Blommaert VIII, 60, 309
Boelare XI
Boesins 57
Boessins 21, 32, 113, 208, 210, 211, 217, 233, 238, 357
Bossuut 47, 280
Bossuyt 299
Bouchoute 264
Bovekercke VIII
Bovekerke VII
Brabandt 49, 56, 112, 131, 142, 172, 249, 252
Brabant XVII, 188, 235, 280, 329
Bracle 22
Braeckman III
Brakelman 38, 143, 191
Braye 297
Breda 112
Brederode 53, 54, 60, 102, 140
Broeckaert 76
Broeders van Onse Vrauwe 14
Broerkins up Meerhem 216
Broothuus 141
Bruchtsche poorte 119
Brucxsche poorte 58
Brucxsche Waelpoorte 27, 37, 44, 57
Bruesele 75, 101, 107, 208, 210, 239, 272, 375, 389
Bruessel 92, 101, 138, 139, 141, 150, 191
Bruessele XII, 43, 69, 74, 76, 84, 89, 93, 96-98, 102, 109, 111, 121, 122, 127-129, 132, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 151, 152, 161, 197, 203, 208, 217, 219, 223, 233, 236, 239, 252, 266, 271, 283, 327, 330, 338, 347, 369, 378, 379
Bruesselle 6, 56, 57, 70
Brugge XI, XIII, 39
Brugghe 6, 8, 9, 22, 30, 37, 41, 42, 48, 50, 55, 57, 68, 79, 85, 101, 138, 144, 164, 170, 179, 180, 216, 219, 231, 234, 239, 246, 247, 258, 260, 261, 272, 284, 288, 302, 330, 332, 334, 348, 378
Brugghe : Sente Catheliene kercke 8
Brugghe : sHeelicx Cruus kercke 8
Brugghen 391
Brusele 128, 302
Brussel VII, XVI, 33, 78
Brussele 213
Bruunswijck 98
Bruusele 203
Bruussele 217, 218
Bruxella 294
Bueren 139
Bultinc 76
Burch 97, 120, 164, 210, 211, 235
Burchstraete 161, 163, 196, 234
Burcht 76, 77
Burgstraete 338
Buus 195
Cabellaus 329
Cabilliau XII
Caerle den Ven 103
Caerle den Ven van dien name 277
Caessembrodius 39
Calis 261
Calvijn 335
Calviniste religie 90
Calvinisten 23, 28, 53, 54, 68, 85, 87, 92, 111, 115, 118, 120, 121, 177, 222, 226, 230, 294, 345, 384, 393
Calvinus 128, 156, 164, 198, 211
Camberoen 347
Camerijcke 269, 280, 289, 304
Campanaeus VIII
Campenaeum VII
Campene XIV
Campo 75
Capelle 260
Capelle van sinte Anne 348, 393
Cappelle 152, 279
Carmelijten 115
Carmeliten 95, 99, 178, 311, 385
Carolijne concessie 108, 222
Caroline concessie 108
Carolus den Ven 105, 108, 260, 283, 366
Carolus Ve van dien name 141
Carpentier 43
Carpentiers 22
Casembroot 39
Casenbroot 144
Caspeel 217
Castile 105
Catthem 260
Cautere 113, 134, 240, 258
Cauwekerckepolder 361
Cauwenhove 103
Cecilie 71
Cellebroeders 99, 119
Chaerle den Ve 149
Chaerles den IX 94, 128
Chaerles den Ven van dien name 331
Charon 296
Chartreusen 14, 27, 47
Chasselet 32
Châtelet 32
Chatreusen 26, 27
Chatreussen 14
Chaucelet 134, 136, 221, 348
Chaucelette 232, 265
Chonael 305
Claessone 16, 222
Claissone 294
Clays 341
Clayssone 16, 233
Clement 269, 281
Cleve 130, 133
Cleven 4, 102, 156, 297
Clooster te Predicheeren 69
Clooster van Baudeloo 288
Clooster van Beauprees 22
Clooster van Dronghene 288
Clooster van Dunen 10
Clooster van Galilee 14
Clooster van sente Claere 20
Clooster vande Augustijnen 115
Clooster vande Preecheeren 115
Clooster vander Biloke 14
Cloostere van Galilee 166
Cloostere van Onse Vrauwe Broeders 184, 249
Cloostere van sente Claren 255
Cloostere van Sint Jooris 178
Cloostere van sinte Pieters 112
Cloosterhuus van Deinse 14
Cloostre van de Freremineuren 64
Cloostre vanden Freremineuren 15
Clueterijnck 346
Cobbaert 55
Cock 121
Cocman 265
Coestrate 43
Commelijn 38, 122, 161, 163
Commelyn 109
Commissairis 69
Conde 128, 129
Condé 80, 90, 94
Consistorie der Hervormden XVII
Constantinople 294
Coolbrandt 347
Cools XV, 24, 43
Cooman 24
Cooren Leye 67
Coorenaert 10
Coorenhaert 11
Coorenleye 182, 221
Coorenmaert 21, 67
Coornaert 10, 20, 24, 56, 59, 70, 73, 82, 83, 86, 91-93, 111, 118, 127, 130, 162, 215, 276, 364, 369, 378
Coria 173, 198, 213, 294
Cortewielle 79
Coursoys 390
Courssoys 218
Coutere 21, 35
Couvent van den Freremineuren 16
Couvent van den Grauwen Susterhuuze 15
Couvent van onse Vrauwen broeders 15
Couvent van sente Maria Maghdalene 16
Couvent vande Cellebroeders 15
Couvent vanden Grauwen Susteren 15
Couvent vanden Predicheeren 15
Couvent vanden Swarten Susteren 15
Couvente van sente Claren 15
Couvente vande Broeders up Meerhem 16
Couvente vanden Augustijnen 15
Cruybeke 78
Cuelen 78, 157
Cuelenborch 102, 140
Cuelenborgh 53
Cuelsbroeck 18
Curte 258
Curte Munte 182
Curtericke 4, 9, 22
Curterijcke 90, 172, 248, 252, 288, 315, 372, 391
Curtewijle 92, 97, 120, 164, 235
Curtewile 211
Curtewyle 164
Cypres 290, 352
Dalhem 130
Damhoudere 330
Damman 132
Danens 248
Datheen XVII, 32, 42
Dathenus 42
Datheus 42
De Backere 311
De Baron 308, 312
De Bave 269
De Bellemaecker 38
De Berghes 31, 32
De Bever 354
De Bevere 259, 285, 294
De Beyere 90
De Blasere 55, 65, 101, 255
De Brune 79, 84
De Buc 91, 101, 109, 151, 214
De Buck XIV, XVII
De Burch 92
De Chien 371
De Clercq 91
De Cock 89
De Commere 253
De Coster 50
De Curte 179
De Grave 78
De Grutere 239, 284
De Gurseme 59
De Hamere 96, 101, 109, 122
De Jonghe V, 8, 25, 32, 38, 39, 50, 59, 60, 67
De Kegele XII
De Kempenaere V, VI, XIX
De Kempenare VIII, 38
De La Bare 353
De la Barre 5, 278
De la Porta 84, 146, 150
De Laporta 101
De Ligne X
De Meyer 372
De Meyere 172
De Mil 38
De Moor 88, 371
De Myl 107
De Peste 195
De Pestere 52
De Peystere 104, 107, 161
De Potter III, XIX, 76
De Pottere 91, 95, 104, 107, 110, 200, 311, 367, 385
De Pruet 109
De Rhodes XIX
De Riable 132
De Rijcke 26, 38, 58, 67, 107, 166, 167, 195, 199, 210, 214
De Rode XVI
De Ruible 107
De Rycke 29, 67
De Sacquespée de Jonglet 61
De Salerre 96, 101, 109
De Scheppere XII, 371
De Schietere 237, 371
De Smet 51, 115, 119, 136
De Stoppeleere 21
De Toledo 173
De Vadder 345, 351
De Vaddere 286
De Valloys 325
De Vlieghere 73
De Voghele 392
De Vos 38, 91, 107, 195, 214, 255, 264, 328, 329, 331
De Vroe 78
De Wintere 371
De Witte XV, 239
De Zalerre 122, 161
Deinse 8
Delabecque 67
Delaporta 129
Delrio 293
Den Briel 394
Dendermonde 22, 33, 70
Dendermonsschen wech 261
Denremonde 143, 148, 149, 175, 232, 303, 312, 327, 333
Deventer 179
Deynse 21, 110, 113, 120, 133, 164, 196, 208, 210, 217, 231, 233, 235, 357, 369
Dhamere 230
Dierckins 122
Diericx 84
Dierkins 101, 107, 109
Diest 78
Diksmuide 61
Diksmuide : St-Nicolaaskerk 61
Doens 11, 17, 246, 326, 327
Doermael 78
Donckersteecke 67
Donderstraete 95, 112
Doornick 47
Doornicke 47, 49, 57, 65, 80
Doornicke : Kercke van sent Briece 47
Doornicke : Onse Vrauwe kercke 57
Doornijcke 37, 49, 55, 57, 65, 70, 103, 106, 114, 120, 121, 133, 136, 151, 156, 163, 242, 243, 248, 252, 289, 292, 293, 295, 312, 313, 363, 391
Dorbeques 85
Dornijcke 47
Douay 122, 250, 391
Douway 67
Drapstraete 258
Drenten 139
Dronghene 35, 115, 127, 178, 253, 264, 273, 274, 300, 302, 304, 369
Drusius 258
Du Bois 371
Du Boys 29, 69
Duboys 101, 102
Duchelier 151
Dunckercke 141
Duusselier 65
Duutsche landt 219
Duutschlandt 187
Duutslanden 310
Duutslandt 277
Eckerghem 14, 273, 284, 292, 315, 372
Edingen 74
Edinghe 5
Eecke 70, 95
Eeckeloo 8, 50, 65, 170
Eedverbond der Edelen IX
Eename 274
Egmond 41
Egmondt 9, 22, 25-27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 49, 50, 74-76, 83, 89, 103, 140-142, 144, 146, 175, 326, 378
Egmont 25, 39, 150
Embden 119, 142, 145, 156, 211, 212
Erasmi 253
Erasmus 251
Espinoy 103
Estiene 128
Europa 77, 352
Everghem 232, 245, 263, 328, 334, 372, 383
Exaerde 92, 284
Eynghen 74
Famangusta 352
Fernand 32
Feroen 237
Feron 247, 264
Ferrare 323
Filliedieusen 16
Flobertus 235
Florence 175, 323
Fockers 28
Formeseele 9, 171
Franck 239
Fratres 216, 242, 251, 317
Freremineuren 19, 166, 178
Freumineuren 248, 249, 258, 267
Freuminueren 273, 360
Friesland X
Frueminueren 104
Galilee 216
Gauwe 391
Gavere 146
Gavre 26
Geneve 212
Gent III, VI, IX-XVII, XIX, 15, 16, 18, 60, 76, 77, 309
Geus 191
Geuzen IX, XVI, 3, 22, 32, 42, 45, 52
Geysens 227
Gheersberghe 5, 22, 278
Ghelderlandt 131, 151, 152, 319
Ghelderlant 274
Gheleyn 273
Ghendt VIII, XIII, 4, 6, 8, 9, 12, 21, 28, 30, 36, 39, 43, 47, 49-51, 55-57, 59, 62, 63, 65, 68-71, 75-79, 82, 83, 90, 92, 94, 95, 101-103, 108, 111, 121, 122, 127-129, 133, 136, 143-145, 150, 151, 157, 165, 170, 177, 180, 186, 187, 191, 194, 197-200, 202, 204, 208, 215, 217, 221, 223, 229, 234, 235, 237, 243, 248, 249, 251, 252, 257, 258, 260, 270, 274, 276, 278-280, 283, 289, 293, 299, 300, 302, 303, 305, 308, 311, 327, 331, 344, 348, 351, 363, 379
Ghent 78, 84, 156, 234, 243, 269, 308, 310, 356, 357, 362, 378
Ghentbrugghe 280, 312, 363
Gheuskercke 66
Gheuskerke 66
Ghijselle 70
Ghuens 42, 155
Gillis 119
Giptenaers 390
Givelde XV
Goetghebuer 96, 97, 161, 230
Goethals 253
Gonterode 236
Gontrode 70
Gorcum 60, 297
Grandvella 179, 260
Grandvelle 301, 338
Gratianus XVI
Grave 131, 203, 252
Gravensteene 92, 123
Gregorius XVI
Grevelinghe 141
Groenen Briele 227
Groenen Brielle 14
Groenendale 129
Groeninghe 138, 139, 142, 145, 148, 152, 157, 160, 212, 220
Groningen 139
Groote Schuere 46
Gucs 34
Guen 3, 193, 214, 234, 235
Guens 3, 4, 7, 37, 45, 53, 57, 80, 96, 108, 131-133, 138, 144, 145, 165, 174, 177, 190, 201, 233
Gues 42, 96, 101, 122, 225
Guesche kercke 109
Guese 379
Guesen 26, 286, 297, 355, 379, 383, 394
Guessche poorte 348
Guessche schuere 197, 209
Gulde van sente Antheunis 59
Gulick 22
Gulijc 156
Gun 3
Guuds 3, 4, 12, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44-58, 60, 66, 68, 69, 80
Guus 62, 65
Haerlebeke 334
Haerlebeke : Kerckhof 334
Haesbrouck 63
Halle : Onsen Vrauwe 347
Handwerpen 28, 161, 348
Hannekam 111
Hans 86, 93, 121, 156
Harduwijn 391
Harduyn 85
Hasselt 5, 101, 167
Hasselt te Vrijen 5
Hebberechtshospitael 273
Heckerghem 34
Heecke 34
Heertvelde 264
Hembijze XVII
Hendrick 38
Hendrickx 191
Hendricx 38, 107, 162
Hendrik den IIen 197
Henegouwe 391
Herdooperie 68, 316
Herdoopers 23, 28, 34, 39, 68, 72, 228
Herlijn 62
Hermannus 42, 54, 177
Hermanus 22
Hermelghem 331
Hersselt 69
Hervormden 41
Herzeelle XII
Herzele XII
Hesselt 128, 146, 150, 276, 288
Hetrurie 323
Heureblock 38
Heuriblocq 38
Heusdene 70
Heyman 249
Heyndrick 284
Heyndricx 161
Heyse 17
Hieronymieten 317
Hille 257
Hof van den abt van Nienove 55
Hof van Nevele 76
Hof van Ravensteyn 134, 166
Hollandt 31, 45, 60, 86, 179, 287, 289, 326, 394
Hondschote 40
Hongherie 103, 112, 283
Hongherien 112
Honschote 165
Hontschote 96
Hoochpoorte 118, 119, 130, 258, 304
Hoochstraete 30, 102, 141, 144
Hooghstrate 36
Hoomberghe 247
Hoorenbaut 64
Hoorne 37, 76
Hoornes 74, 76
Hoorteghem 100, 235
Hopperus 317
Horn 78
Horne 78, 142, 326
Hornes 75, 83, 103, 140-142, 144, 150
Hospitael van sint Jans 285
Huele 353
Huerebloc 101, 151
Huereblock 109, 122, 210, 213
Huerne 366
Huesdene 101, 315
Hueverpoorte 86, 96, 135
Hughenoisen 237
Hughenoosen 139, 237, 239, 267
Hughenoysen 94
Huise 76, 77
Hulst 160, 172, 177, 225, 243, 269, 287, 297, 303
Hunnen 19
Hus 225
Huus daer sent Jacops huutsteeckt 37
Huus de Balanche 179
Huus de Belle 11
Huus de Cleen Sigghele 202
Huus de drie Coppen 54
Huus de Fratres 393
Huus de Sterre 111
Huus den Drij Coppen 78
Huus den Ghulden Appel 78
Huus den Gulden Appele 236
Huus den Oliefandt 24
Huus den Rooselerre 196
Huus den Salm 163
Huus den Sampson 119
Huus den Schilt van Bourgoignen 104
Huus Hemelrijcke 163
Huus het Paternosterkin XIII
Huus in den Passere 251
Huus inde Clocke 131
Huus inden Anckere 143
Huus inden Bonten Hert 216
Huus tGulden Appel 258
Huusen ghenaempt de XII apostelen 228
Huutberghe 245
Huuten Eechoute 52
IJnghelandt 319, 324, 326, 380
IJnghelant 380
IJpere 9, 101, 151, 171, 179, 301, 318
IJpre 59, 70, 142, 302
Inghelandt 43, 56, 65, 67, 141, 187, 277, 319, 380
Inghelbert 107
Israel 2
Italie 31, 323, 352
Italien 197, 310
Jacop 118
Jacopijnen 104, 178
Jans 118
Janssens 172
Jaquelot 171, 176
Jaquelots 84, 89
Jeremie 56, 61, 67, 70
Jooris 108, 110, 131, 143, 194
Kempensche heyde 150
Kercke Sint Jans 178
Kercke Sinte Baefs 359
Kercke van Eckerghem 194
Kercke van sente Baefs 9
Kercke van Sente Jacops 17
Kercke van Sente Michiels 79
Kercke van sente Niclaus 17
Kercke van sHelicx Christ 348
Kercke van sinte Baefs 180, 182, 215, 221, 312, 380, 393
Kercke van sinte Michiels 200, 202
Kercke van Sinte Niclaus 89
Kercke van sinte Veerle 178, 230
Kercke vanden Tempelhuuse 126
Kerckhof van Onse Vrauwe 273
Kerckhof van sent Jacops 32
Kerckhof van sinte Jacops 315
Kerckhof van sinte Michiels 315
Kerckhof van sinte Pieters 315
Kerrebroeck 122
Keyser Karolus 19
Keyserpoorte 19, 134, 312
Keyserstraete 272
Kiliaan 13, 25
Knesselaere 223, 261
Koornmarkt III, XIII, 32
Kortrijk XVII
Kuinder 60
Kuinre 60
Kurteknie 26
La Chaembre 351
Laerne 248, 261, 267, 268
Lagi 251
Lanchals 131
Land van Aalst XI
Land van Rode 100
Lande van Ro 100
Lande van Waes 166
Landt van Aelst 98
Landt van Waes 149, 243, 269
Lange Munt XV
Langemunte 95
Langhe Munte 56, 58, 61, 67, 147
Langhebrugghe 364
Langhemunte 134, 163, 228, 237, 239, 241, 247, 258, 264, 312, 345
Langhen Steendam 23, 61
Lannoy 47
Lanscoutere 70
Laute 209
Lauwe 288
Le Conte de Laderon 261
Ledertauwersgracht 91, 149
Leertauwers gracht 38, 73
Leertouwersgracht 56
Leiden XVII
Leie XIV
Leije 25
Lemberghe 70, 379
Lesohier XI
Lespinoy 163, 251, 330
Leupeghem 63
Leuteriaenen 73
Leuven XVI, 172, 179, 188, 189, 250, 311
Leuven : Sente Pieters 179
Leuven : Sint Jacops 179, 257
Leuven : Sinte Pieters 258
Leuvene 212, 327
Leyde 326, 378
Leye 163
Lichtbuur XI
Liere 74, 280
Lieve-Vrouwebroeders XV
Lindeman 230
Lingen 139
Lobbergoys 29, 38, 107
Lokere 149
Loo 217, 292
Loo Christi 216, 231
Loreyne 13, 103, 128, 175
Lorrayne 319
Louberhois 38
Louberois 38
Ludick 128, 129, 189
Lueven 375
Luignes 60
Lummene XII
Luteranen 53
Luther 335
Lutheranen 28, 87, 132, 138, 177, 222, 345
Lutheranisten 181
Lutherianen 28, 204
Luydick 177
Lyre 148
Maastricht XVII
Made 59
Madrijd 270
Maerckem 221
Maerkette 9
Maestricht 171, 174, 203, 252
Maestright 175, 177, 192
Magheleynstraete 123
Maieleinstrate 70
Maijaert 3
Maistre Del Campo 75, 85, 87-89, 92, 95, 97, 98, 100, 104, 106, 113, 115, 119, 121, 129, 138, 139, 148
Maldeghem 79, 216
Malta 71
Malte 92
Manilij 154, 159
Manilius 289, 371
Mannins 24
Mansvelt 78
Marily 149
Martens 84, 101, 329
Martinisten 53, 54, 85, 177, 226
Martins 38, 73, 107, 128, 172, 222, 274
Mase 188
Masereel 208
Masureel 219
Matere 331
Maximiliaen den tweesten van dien name 277
Maximiliaen van Berghen 280
Mayaert 101, 102, 109
Mecchelen 239, 255
Mechelen 43, 51, 55, 65, 69, 89, 101, 110, 148-151, 170, 179, 195, 203, 258, 260, 279, 280, 300, 301, 303-305, 313, 316, 344, 353, 371
Medices 197
Meenene 209
Meere 91, 99, 312
Meere Brugghe 338
Meerebrugghe 177, 266
Meerekercke 306
Meerem 182, 347
Meerendre 287
Meerentre 232
Meeriekercke 255, 263, 284
Meerlebeke 239
Meersteeg 196
Meesene 155
Meessene 22, 43
Meester Jan 33
Megem 318
Meghem 142, 144, 145
Meierij 32
Melle 70, 91, 235, 264, 299, 312, 363
Mennonisten 28, 226, 345
Merelbeke X, 70
Merlebecque X
Merlebeke 101, 132, 312, 349, 351, 354, 379
Merlebeke : Gheersbersschen wech 349
Mesdagh 101
Mets 103
Meyeraert 73
Meyntkens 362
Middelburgh 258, 288
Mielaenen XVI
Modet 43
Moeurs 78
Molembays 103
Molineus 89
Molinoei 253
Monstratensers XV
Montigni 31, 63
Montigny 103
Montoye 94, 349
Mooren landt 113
Moorsele 100
Moortseele 233
Moortzele 100
Morelloen 302
Moreyt 145
Morslede 100
Morylloen 301
Moscron 5
Mouscron 5, 55, 56, 278
Mousschron 5, 280, 378
Mude 74, 292
Mude poorte 297, 349
Mudepoorte 103, 136, 229, 315, 323
Muelenstede 235, 245
Namen 152, 174, 179, 356
Nansy 13
Nantchy 319
Napels 71
Nasarette 331, 332
Nassau 53, 102
Nassauwe 102, 140, 142, 152, 160, 163, 170, 175, 184
Nassauwen 140
Nazarette 242, 363
Neckere 168, 329
Nederland XVII
Nederlande 86
Nederlanden 87, 89, 94, 102, 103, 127-129, 132, 140-142, 145, 152, 156, 159, 160, 163, 165, 174, 175, 179, 183, 192, 196, 206, 207, 209, 213, 218, 236, 237, 240, 250, 252, 256, 260, 266, 269-271, 277, 280, 282, 283, 285, 291, 294, 297, 316, 317, 320, 324, 350, 356, 358, 376, 391, 393
Neerbracle 22
Nevele 76, 78
Neyt 383
Nicee 335
Nienove 5, 146
Nieu Casteel 9, 21, 23, 24, 50, 59, 64, 74, 76, 79, 80, 82, 112, 127, 138, 146, 149, 150, 225, 245, 261, 393
Nieubrugghe 341
Nieuwe Casteel 25
Nieuwen Casteele 59, 75, 82, 92, 130, 150, 194, 204, 216, 223, 225, 235, 240, 241, 256, 261-263, 316, 348, 349, 367, 369, 376, 393
Nijmmeghe 131
Nijmmeghen 274
Nijs 332, 336
Ninive 312
Ninove XII
Noord-Nederland XVII
Noortcaermes 144
Noortfock 380
Odonc 77
Odonk 76, 77
Oldendorpy 251
Olieslaghers huus 57
Olieslaghershuus 56
Onderbergen 14
Onderberghe 14
Onderberghen 134
Onderstraete 113, 118, 237
Onghena 12, 62, 107, 161
Onse Vraubroeders 257
Onse Vrauwe 273
Onse Vrauwe Broeders 98, 99, 104, 135, 162, 166, 202
Onse Vrauwe Broers 12, 30
Onse Vrauwe cappelle 16
Onse Vrauwe kercke 36, 192
Onse Vrauwe kercke up sinte Pieters 191
Onse Vrauwe kerckhof 36
Onse Vrauwe van Sente Pieters 68
Onse Vrouwe kercke tsinte Pieters 248
Onse Vrouwe kercke van Sente Pieters 16
Onsen Vrauwe Broeders 217
Onsen Vrauwen Broeders kercke 125
Onze Lieve Vrauwe van sente Pieters 9
Onze Vrauwe strate 24
Oodonc 78
Oodoncq 78
Oomberghe 147
Oordeghem 100
Oordere vande Reguliers 55
Oost-Vlaanderen 78
Oost-Vrieslandt 119
Oostenrijcke 105, 366
Oosterzeele 70
Oosthende 332
Oostlandt 163
Oostvrieslandt 156
Oraigne 53, 102, 112, 141, 142, 144, 160, 170, 175, 184, 188-191
Oraignen 36, 53, 140
Oraingen 36
Oud Casteel 75
Oude Casteel 25
Ouden Casteele 82
Oudenaarde 39, 77
Oudenborch 41
Oudenborg 41
Oudenburch 351
Oudenburcht 66
Overempden 142
Overijsel 60
Overijssel 139
Overschelde 33, 347
Pamele 243, 274
Papisten 56
Parijs XVI, 128
Parma XVII, 53, 70, 79, 161
Parme 94, 270
Passchairis 57
Passcharis 21
Paulus den Derden 197
Penneman 56, 57, 186
Perde Kerckhof 46
Perrenot 301
Peteghem bij Deinse 8
Petepens XII, XIII
Petercellepoorte 33
Peterins 248
Pieters 26
Pils 214
Pitthem 79
Pius den Ven 273
Pius den Ven van dien name 266
Placence 94, 270
Plancentia 161
Plantijn 251, 282
Poele 378
Poitiers XVI
Poortackere 187
Portugale 277
Pottere 247
Praet 308
Predicheeren 5, 12, 14, 25, 63
Predickheeren 20
Predikheerenorde X
Preecheere 211
Preecheeren 98-100, 118, 119, 152, 164-166, 190, 191, 194, 221, 258, 294, 311, 380
Preecheuren 25
Prijsbier 204
Princen hof 104, 105, 245
Princenhof 272
Prochie van Onse Vrauwe tsente Pieters 79
Prochie van Onser Vrauwe, gheseyt tsente Pieters 80
Prochie van Sente Jacops 5, 29
Prochie van Sente Pieters 28, 65
Prochie van Sint Pieters 133
Prochie van sint Salvator 393
Prochie van sinte Michiels 393
Prochiekercke van Sente Michiels 16
Protestanten 35, 36, 60
Prussie 277
Putte 131
Putthem XIV
Pyls 161
Quickelberghe 133
Raad der achttien mannen XVII
Raad der Beroerten XVII
Raad van Vlaanderen XV
Rade in Vlaenderen 4, 6, 58, 223, 390
Raed van Vlaenderen VIII
Raede in Vlaenderen 84, 97, 132, 183, 235, 253, 275, 291, 345, 349, 351
Raedt in Vlaenderen 95, 146, 171, 222, 294, 391
Raedt van Vlaenderen 1, 65, 67, 84, 85, 88, 90, 94, 101, 120, 121, 137, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 164, 166, 173, 183, 191, 198, 214, 218, 225, 232-236, 243, 250, 255, 257, 259, 262, 265, 272, 274, 280, 282, 284, 288, 294, 295, 297, 299, 304, 308, 319, 320, 327, 330, 333, 336, 344, 345, 349, 356, 357, 359, 364, 366, 377, 386, 392
Raedt van Vlaendern 351
Ranst XIII, XV, 209
Ravensteyn 133
Rederijkerskamer de Fonteine 309
Reformanten 3
Refuge van Dronghene 100
Remunde 302
Resseghem 47, 144
Reulx 144
Reymer 78
Ridsemelis 33, 34, 75
Ridtsemeelis 25
Riemen 19
Rijcke Gasthuus 14, 288
Rijm 32, 61, 65, 73, 133, 172, 210, 218, 222, 235, 293, 294
Rijsele 158, 164, 248, 252, 261, 350, 372, 391
Rijselle 47
Rijssele 24, 48
Rijsselle 9, 22
Rio 293
Rochelles 239
Roermond 302
Ronce 145, 327
Ronse 4, 145, 156, 160, 162, 234, 238, 262, 279, 280, 287
Ronsen 145
Roo casacken 37
Roo Roode van Brabandt 53
Roocasacken 49, 50
Rookerrels 30
Roome 97, 103, 149, 197, 201, 206, 250, 260, 266, 267, 269, 289-291, 301, 335, 351-353, 362, 384
Roomen 71
Roon 70
Roroede 97
Rotaert 234
Rotsselaere 146
Rotterdam 251
Rouseel 110
Rousselin 198
Rousselis 195, 196
Rubbins 92
Rudchemelies 107
Rudchemelis 118, 119
Ruens 145
Rues 144
Rufelaere 118
S. Michiels 25
Sacramentarissen 23, 39
Saffelaere 292
Salinas 89, 150, 262
Salines 326
Salmas 78
Saman 385
Sanders XVII
Sandt 142
Santberch 213, 253, 258
Santbergh 116, 304
Sassen 102, 175, 176
Saucelet 32, 75
Savaenstraete 175
Savoyen 175
Scaeck 91
Scelstraete 43
Schaec 107
Schaeck 118
Schauwen XI
Schelde 34, 86, 133, 207, 256, 287, 315
Schelderode 70, 100
Scheldstraete 347
Schelstraete 91, 179
Schepens XI
Scheppers XV
Schoelap 118, 119, 135
Schole ghenaempt Fratres 138
Schouwvagerstraat 33
Schreiboom 273
Schuerman 354
Schutijzer XII
Scutijsere XV
Scuttershof 35
Seminarium 393
Sende Michiels 29
Sent-Thomaes 41
Sent Jacops prochie 61
Sente Agneete 14
Sente Baefs 16, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 49, 50, 52, 64
Sente Baefs kercke 73
Sente Baefs poorte 61
Sente Bernaers ordene 10
Sente Denies prochie 77
Sente Jacobs keercke 15
Sente Jacops 29
Sente Jans keercke 15
Sente Liesbette Begijnhof 14
Sente Lijsbette 14
Sente Michiels 21, 25, 393
Sente Michiels kercke 29
Sente Niclaus kercke XIV
Sente Niclaus prochie XIII
Sente Pauwels poldere 287
Sente Pieters 21, 24, 29, 30, 61, 65, 79
Sente Pieters Aelst 7
Sente Veerle 17
Serlambrecht 230
Serlambrechts 230
Serssanders 308, 312
Seys 101, 191
SGraven Casteel 214, 240, 243, 262, 286, 351
SGravencasteel 265, 269
SGravensteen 93, 95, 97, 100, 105, 108, 110, 113, 118-120, 122, 131, 133-135, 137, 145, 149, 153, 161, 162, 164, 171, 172, 191, 194, 196, 197, 199, 201, 208, 209, 319
SHelich Kerst 194, 393
SHelich kerst kercke 292
SHelichs Kerst kercke 224
SHelicx Kerst 348
SHelicx Kerst kercke 17
SHertogenbos 257
SHertogenbosch 49, 179, 203
SHertoghenbos 150, 151, 252
SHertoghenbosch 148, 302
Simoens 90
Simones 251
Sine Baefs kercke 138
Singhem 331, 332
Sint-Omer 333
Sint Amantsbeerch 358
Sint Baefs 172, 272
Sint Jacops 107, 108, 121, 126, 206, 246, 262, 269, 311
Sint Jacops kercke 109, 124, 125, 130, 147, 164, 188, 189, 200, 206, 211, 225, 247
Sint Jans 212
Sint Jans godshuus 340
Sint Jans Kercke 95, 100, 105, 125, 172, 238
Sint Jans orden 92
Sint Jans prochie 127
Sint Jans strate 258
Sint Janskercke 259
Sint Jooris 91
Sint Jooris huus 353
Sint Jooris poorte 333
Sint Michiels 91
Sint Niclaus 273
Sint Niclaus kercke 167
Sint Pieters 131, 175, 210
Sint Salvator 393
Sinte Agneete 216
Sinte Amantsbergh 261
Sinte Amantskercke 393
Sinte Baefs 172, 179, 192, 204, 206, 211, 213, 216, 223, 224, 251, 261, 269, 274, 278, 288, 289, 291, 302, 311, 312, 317, 321, 325, 328, 331, 336, 347, 348, 355, 358
Sinte Baefs kercke 182, 183, 189, 192, 194, 196-202, 206, 207, 216, 230, 247, 279, 326, 332
Sinte Baefs prochie 248
Sinte Baven 291
Sinte Baves 356
Sinte Claere cloostere 177
Sinte Jacobs kercke 357
Sinte Jacops 198, 247, 273, 290, 353
Sinte Jacops kercke 291
Sinte Jacops turre 369
Sinte Jans 107
Sinte Jooris huus 347
Sinte Lievins poorte 272
Sinte Martins 273
Sinte Michiels 84, 107, 206, 247, 248, 258, 260, 273, 290, 291, 294, 330, 353, 391
Sinte Michiels kercke 135, 164, 190, 200, 311, 326
Sinte Niclaus 91, 107, 115, 164, 182, 200, 245, 290, 336, 353
Sinte Niclaus kercke 111, 136, 186, 246, 247, 253, 291, 332
Sinte Pieter 273
Sinte Pieters 110, 114, 143, 182, 206, 258, 273, 274, 291, 294, 315, 363, 369
Sinte Pieters kercke 206
Sinte Pieters neffens Ghent 222
Sinte Pieters prochie 127
Sinte Veerle 166, 291, 311, 385
Sinte Veerle kercke 200
Sinte Veerle plaetse 91
Slach van Sinte Quintin 141
Sleidinge 51
Sleinghen 51
Sleyne 272
Smet 119
Snouck 265
Snouckaert 234
Somerghem 234
Sonnius 257, 338
Sotteghem 30, 50, 146, 312, 327, 347
Spaegnen 277, 377
Spaengnen 66
Spaignen 90, 94, 98, 103, 140, 141, 174, 196, 197, 219, 274, 276, 277, 280, 282, 290, 297, 299, 317, 321, 325, 332, 335, 352, 376, 378, 380, 391
Spaingnen 10, 31, 40, 53, 63, 72
Spaingnien 80
Spanjaardskasteel 77
Spiers 277
Spille 97
Sprijt 273
SPrincen hof 25, 136, 137
SPrincen hove 26
SPrinsenhof 26
St. Antheunis 9
St. Baefs 16
St. Jacobs keerchof 64
St. Jacops 90
St. Jans 91
St. Jans kercke 86, 87
St. Michiels 16
St. Pieters 86
St. Pieters Aelst 8
St-Jorisgilde XIV
St-Michielskerk XI, XV
St-Nicolaaskerk XIII, XV
St-Nicolaasparochie XIV
St-Omaars 41
St-Pietersabdij 18
Stadhuus 53
Stalendriessche 3, 28, 109
Ste-Agnetaklooster 77
Ste-Maria-Leerne 76, 77
Steeghen 264
Steendam 43, 59, 175, 263, 333
Steenvoorde 243
Stekene 225, 264
Sterck 302
Stoop 133
Stoppelaere 92
Stoppeleere 57
Strael 144, 151
Streyters 172
Struvijnc 362
Suffock 380
Surmont XV
Sutphen 151, 152
Swartsenburgh 175
Sweveghem 324
Swijnaerde 264, 273
Symonijs 392
T'Kint van Roodenbeke-de-Naeyer 76
Tambroese 30, 34-36, 40, 41, 49, 50, 56, 61, 67, 70, 94
Tarleer XV
Tarlees 247
Tat 237
Tayaert 67, 88
Te Poelle 21
Tempelhof 211
Tempelhuus 12
Tempelhuuse 234
Tempelieren 12
Tenremonde 269
Ter Neuse 362
Ter Quader Coopinghe 261
Terneusen 362
Teymondt 67
TGravencasteel 222
TGravensteen 110
Thielt 303
Thuus van Dronghene 92
Tichelerie 239
Tielt 42
Tijsenack 317
TLammekin tsente Pieters 11
Toledo 92
Tongeren 189
Tongerloo XV, 172
TPas 59
Trapesonce 294
Trente 304, 313, 355
Trenten 242, 300, 301, 303, 305, 316, 362
Triest XI, 17, 92, 142, 260, 261
TRom 78
Trystram 91
TSandt 19
TSas 215, 218, 219, 221, 332
TSunken tAelst XI
Turnaut 103
TVrije 170
Twaalfkamerstraat 55
Up Stick 347
Urmerstin 78
Utrecht 60
Uutberghe 245
Uuteneechoute 104, 120, 220
Uutenhove 221
Uutrecht 179
Uuttrecht 243, 289
Valcke XI
Valenchiene 133, 207, 350
Valenchienne 45, 47, 57, 62, 70, 79, 84, 261
Valenchiennes 45
Van Bourgoignen 152
Van Campene I, III, V, VII-XIX, 1, 2, 16, 28, 60, 81, 82, 89, 96, 101, 102, 104, 109, 122, 140, 161, 179, 180, 209, 214, 248, 326
Van Camps X
Van Canendries 107
Van Caseele 88
Van Casembroot 39
Van Cauwenbergh 284
Van Cazeelle 11
Van Cruybeke 78
Van De Poele 307
Van de Vivere VII, VIII
Van den Hende XIII
Van Der Camere 351
Van der Haeghen XII
Van der Haghen X
Van Deynse 163, 239, 371
Van Dickele 213
Van Edinghen 5
Van Egmont 76, 77
Van Havere 180
Van Havertuengh 217
Van Hesselt 265
Van Heurne 31
Van Huerne 155, 171, 285, 320
Van Hulthem VII
Van Kulsbrouck 17
Van Leure 29
Van Lignie 139
Van Lombeke XI
Van Loo 106
Van Luere 38, 107, 161
Van Male VII, VIII, XVI, XVIII, 67
Van Meetkerke XV
Van Melle 107, 118
Van Mijlbeke 107
Van Montmorency 76, 77, 142
Van Overbeke 333
Van Pollaere 32
Van Pollare 371
Van Puttem XIII, 89, 326
Van Ribeke 333, 380
Van Rode III
Van Roije 198
Van Saffele 220, 234
Van Secleer 25
Van Steelandt 31
Van Straelen 144
Van Tessele 136, 179, 248, 362
Van Tolete 112
Van Vaernewijck 212
Van Vaernewijk XII
Van Waterloo XII
Van Wettere 26
Van Wijchuus 371
Van Wychuus 24
Van Wychuuse 21
Van Ydeghem 371
Vande Poele 97, 213
Vande Poelle 234
Vande Putte 107, 143, 196
Vanden Berghen 295
Vanden Bogaerde 101, 107, 108, 115, 161
Vanden Bossche 73, 104, 118, 164, 221
Vanden Bussche 73
Vanden Cleene 116
Vanden Houcke 317
Vanden Nest 103
Vanden Poele 92, 161, 179, 191
Vanden Steene 101, 109, 117, 122, 161, 255, 265, 341, 372
Vanden Westhuuse 59
Vander Beke 390
Vander Camere 354
Vander Gracht 213
Vander Haeghe 91
Vander Haeghen 182, 184
Vander Haghe 5, 26, 29, 91, 99, 371, 390
Vander Haghen 38, 107, 146, 164, 165, 189, 384, 389
Vander Keene 65
Vander Meere 354
Vander Moors 315, 316
Vander Scheure 28, 33
Vander Schuere 43, 107, 161
Vander Schueren 3, 165
Vander Vichte 42
Vanderleeus 253
Veemaert 147
Veerle plaetse 161, 171, 192, 197, 204, 222, 223, 276, 280
Veerleplaetse 118, 119, 121-123, 134, 135, 137, 209, 229, 258, 265
Velsijcke 331
Veltstraete 67, 70, 345
Vendeville 90
Vendosme 80
Verle plaetse 52, 63, 69
Verleplaetse 54, 118, 369, 378
Verleplaetsen 215
Verliesen 101
Veurne XV
Viane 60
Vier Ambachten 243
Vieux-Bourg X
Viglio Zwichemo Phrisio 172
Viglius 16, 317, 325, 348
Viglius de Swichem 216
Viglius Suichem 325
Viglius Swichemus 216
Viglius Swijchem 347
Viglius Swyghemus Phrysius 274
Vijf Wintgaten 178
Vijleers 142
Vijlvoorde 151
Vilvoorde 127, 139, 210
Vinderhaute 121, 122
Vinderhoute 287
Vischmaert 114, 134, 161, 167, 258, 378
Vishmaert 67, 241
Vive 333
Vlaanderen V, XIV, 74, 77, 176
Vlaenderen 5, 7, 16, 25, 48, 55, 58, 67, 75, 84, 85, 89, 92, 94, 101, 114, 121, 128, 129, 131, 136, 137, 141, 151, 157, 166, 174-176, 178, 187, 197, 198, 203, 217, 220, 222, 233, 239, 249, 252, 257, 263-265, 269, 275, 276, 279, 280, 287, 297, 306, 312, 329, 330, 332, 351, 353, 354, 371, 377, 378, 390, 391
Vlaenderland 210
Vlamijnck 248
Vlanderen 145
Vleeshuus 114, 166, 218, 378
Vlierden 110
Vlissinghe 54
Voghelmaert 194
Volckaert 107, 161
Vollenhove 60
Vranckericke 8, 65, 80
Vranckerijcke 56, 90, 94, 103, 128, 129, 139, 141, 152, 156, 171, 191, 197, 209, 237, 239, 267, 277, 333
Vrankins landt 43
Vraukens landt 65
Vremdijc 361
Vremdijck 287
Vriendachmaerct 21
Vriendachmaert 32, 52, 56, 59, 67, 72, 82, 83, 115, 118, 129, 134, 199, 202, 211, 212, 215, 219, 231, 232, 240, 258, 272, 276, 312, 331, 369, 378, 390
Vrieslandt 86, 94, 139, 287
Vrindachmaerct 15
Vroylandt 217
Vuilstege 33
Vuilstraatje 33
Vulsteeke 33
Vuulsteeke 33
Vuulsteke 33
Vuycle 225
Wachbeke 264
Wachendonck 78
Wachtebeke 264
Wackene 152, 260, 261, 279
Waeroes 112
Waerschoot 30
Waerschot 272
Waestene 155
Wandelen 19
Wanseele 73
Wanzeele 73
Waterguesen 326, 334
Watten 61
Wederdoop 390
Wederdooperie 232, 291
Wederdoopers 121, 137, 214, 222, 228, 229, 231, 232, 238, 240, 287, 384, 392
Weert 78
Weevelghem 9
Weevers 61
Wellemans XVI
Wert 78
Wesel 101
West-Vlaenderen 50, 96
Westcant 9
Westquartier 111, 191, 209, 363
Westquartiere 111
Westqwaertier 63
Westvlaenderen 153, 155
Westvrieslandt 139, 257
Wettere 70, 73, 99, 235, 264, 299, 332
Wetteren XII
Weyns 101, 102
Weytens 107, 109, 151, 213
Wickelberghe XII
Wiendeke 70
Wijchuus 57
Wijliers 233
Willemskercke 361
Wondelghem 3, 28, 132, 234, 263, 334, 383
Wondelghem kercke 108
Worcum 297
Wulpen 288
Wulverghem 208, 211, 233, 356
Wychuus 27, 32
XII Cameren 55
Ynghelandt 272
Ynghelant 236
Ypre 258, 260, 378
Zandstege 65
Zeelandt 54, 55, 67, 86, 152, 170, 258, 279, 280, 287, 297, 332
Zeelant 282
Zeeuerghem 65
Zevecote 8
Zeys 17
Ziericzee 287
Zingem XI
Zonnebeke 213
Zonnium 179
Zonnius 257
Zueniebosch 129
Zuiderzee 60
Zweeveghem 280
Zwijnaerde 334
Zwijndrecht 76, 77