V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid (1923)

Jan Samyn (een Gents socialistisch voorman van het begin van de twintigste eeuw) geeft hier een overzicht van de strijd om de lonen in de Belgische (lees Gentse) vlasnijverheid. Hij beschrijft de periode van 1825 tot 1923. Verplichte lectuur voor allen die meer willen weten over de oorsprong van de welvaartstaat België. (129 blz., 9,00 euro)

Jan Samyn (a Ghent socialist leader of the early twentieth century) relates the evolution of the wages in de flax industry in Belgium (mostly in Ghent) between 1825 and 1923. Very interesting literature for all those who want to know about the beginnings of the social paradise Belgium. (129 pages, 9,00 euro)

Jan Samyn (un dirigeant socialiste gantois du début du vingtième siècle) nous dit tout sur l'évolution des salaires dans l'industrie du lin belge (lisez gantoise) de 1825 à 1923. Très intéressant pour tous ceux que veulent en savoir plus sur les débuts du paradis social belge. (129 pages, 9,00 euros)

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord III
De Geschiedenis der loonen in de Belgische vlasnijverheid 3
De geschiedenis der vlasnijverheid 4
De loonen bij het ontstaan der mekanieke vlasspinnerij 6
Loonen in 1840 tot 1897 9
Lange werkuren 10
Loonen der handspinsters 12
Loonen der mannen 13
Loonen en werkersbudgetten 16
Vlaanderen's hongersnood in 1846-1848 18
De toestand te Gent 21
Onze groote loonbeweging in april 1907 32
Société anonyme "La Lys" 34
De strijd voor hooger loonen en korter werkuren van 1919 tot 1923 38
De nieuwe loonschaal 39
Het vechten aan de fabrieken 46
Op weg naar "La Lys" 46
De historieke brief van den heer De Ploey 47
Na den historieken rattendag 49
De aangenomen loontarief van de jute- en kempspinnerijen in zitting van den 4 juni 1919 51
De bloeiende toestand der nijverheid - De levensduurte - De loonen in 1920 - Het krisistijdperk 58
De levensduurte in 1920 60
Verschillende artikelen van het Centraal Kruideniersmagazijn 62
Tabel der loonen op 21 februari 1920 64
Loonen in de lijnwaadbleekerijen 66
Loonen in de garenbleekerijen met 30 centiemen meer per uur 66
Nieuwe loonschaal voor de jutespinnerijen met 30 % opslag op de standaardloonen 67
Twee belangrijke stukken 69
Loonen der haspelaarsters 69
Natte haspelkamer 71
De loonen in juni 1920 73
Verhooging der prijzen 73
Budget van vier personen 75
Budget van een persoon 76
De nieuwe loonschaal in de vlasnijverheid voor 54 uren arbeid 77
De nieuwe loonschaal in de jute- en kempnijverheid 79
Garen- en lijnwaadbleekerij te Gent 81
Het invallen van de krisis 82
De toestand in Vlaanderen 85
Het patronaal krisisfonds 85
Aangenomen patronaal krisisfonds 87
Het bezoek van den Koning op 26 januari 1921 88
Ons bezoek aan den Koning 89
Het koninklijk besluit 90
Naar de wettelijke 48-urenweek 93
Overeenkomst aangaande de jutespinnerijen 94
De loonbeweging in de vlasspinnerijen - De koppigheid der Patroons 95
De eerste staking in de Kleine Lys op 7 november 1921 96
Het stijgen der levensduurte 103
Proces-Verbaal van de zitting van 1 maart 1923 104
Op 10 november 1923 107
Onze taak volbracht 109
Onze gevolgtrekking van 1825 tot 1923 109
Index 111

Index


't Kint de Roodenbeke 35
Aalst 85
Alsberghe-Van Oost 67
Amiens 4, 28
Angers 4
Anjou 4
Anseele 83, 89, 90, 99-101
Anti-socialistische Vakvereeniging 58
Antisocialistische Vakvereenigingen 55
Antwerpen 23
Associatie der vlasspinners 98
Association des Filateurs 102
Association des Filateurs de lin 97
Association des Filateurs de lin et d'étoupes de la ville de Gand 54
Association des filateurs Liniers 99
Autryve 11
Avanti 14, 18, 24, 109
Avelgem 11
Baert 28, 110
Baetens 67
Balthazar 97
Bar 29
Baudon 89
Belfast 29, 31
Belfast : Crumlin Road 31
België 4, 5, 8, 10, 14, 19, 21, 28, 29, 34, 89, 109
Belgische Akademie 18
Bellem 11
Bleekerij Gantoise 34
Bleekerijen 85
Bond Moyson 75
Bordeaux 25
Bossuyt 11
Boucher 28
Brabant 3, 103
Braun 87
Brugmans 95
Brugschepoort 46
Brussel 88, 89
Bruxelles 98
Bureel van Weldadigheid 21
Burggraeve 7, 109
Carpentier 92, 101
Casier 33, 38, 43, 50, 54, 55
Centraal kruideniersmagazijn 60, 63
Cercle Commercial 49
Cercle Industriel 39
Cloes 6
Cnudde 82-84
Coppens 6
Cretonne 30
Cruyshautem 11
Dauge 38, 43, 50, 54, 55, 69, 83, 91, 92, 96-102, 105
De Bast 35
De Cock 6
De Gérard 5
De Groote 50, 55, 58, 94
De Hemptinne 35, 102
De Jagher 60
De Kerckhove d'Exaerde 35
De Kerckhove d'Exarde 97
De Landtsheer 38, 93, 94
De Meulemeester 38, 43
De Ploey 46-49
De Raet 3, 4, 109
De Smet 27, 84
De Smet de Nayer 35
De Verbroedering 47
De Visch 47, 48
De Vos 50
De Waele 33, 38, 58, 93, 96
De Waele-Röthlisberger 107
De Waele Rothlisberger 51
De Waele Röthlisberger 55, 79, 94
Dechet 34
Delacroix 87
Delandtsheer 46, 47, 50, 51, 102
Delandtsheere 50
Delcroix 28
Dendermonde 85
Destanberg 25
Destrée 83
Dewaele 57
Dierick 12
Doornijk 28
Drongen 67
Dubois 4, 6, 24, 109
Duchesne 89
Ducpetiaux 18
Ducpétiaux 6, 19, 20, 24, 109
Duitschland 4, 5, 30
Dumortier 87
Engeland 5, 8, 29, 83
Europa 4
Evergem 11, 85
Feestpaleis 92
Feyerick 28, 31, 33, 38, 43, 44, 50, 84, 85, 93, 95, 96
Fiévé 44, 45, 50, 84
Filature du Canal 31, 33
Filature du Rabot 33, 51, 55, 67, 79, 85, 94, 107
Filatures Réunies de l'Escaut 38
Fillemont 33
Firma Le Blanc 28
Frankrijk 4, 5, 28-30
Froyennes 11
Gallet 33, 38, 51, 55, 79, 84, 93, 94, 96, 107
Geirnaert 84
Geneeskundig genootschap van Gent 14
Gent I, 3, 10, 11, 13, 15, 18, 21-23, 28, 29, 31, 33, 34, 37,  40, 47, 50, 54, 55, 57, 58, 69, 81, 85, 89, 91, 92, 96-101
Gentsche Socialistische Vlasbewerkersvereeniging 1
Gentsche Socialistische Vlaswerkersvereeniging I
Gentsche Vlasbewerkersvereeniging V
Gentsche Vlasspinnerij 6
Gouvernementshotel 54, 103
Grenier 33, 35, 38, 43, 50, 54, 55, 79, 86
Grignard 98
Gyselinck 15
Haesaert 54
Haezaert 55
Hamme 85
Hannick I, VI, 47, 50, 55, 57, 58, 69, 87, 89, 91, 94, 96,  101-103
Hasaert 38
Hazaert 43
Hein 97
Heule 11
Heyman 14, 15, 18, 109
Holland 5
Hoogpoort I
Ierland 5, 8, 31
Isegem 11
Italië 4, 5
Jacobs 94, 96, 98, 99
Janssen 77
Jaspar 90
Julin 95
Jutenijveraars der Stad Gent 57
Kazemattenstraat 27, 77
Keizer Karel 6
Kindt 16, 109
Kleine Lys 31, 33, 51, 84, 85, 96, 107
Kortrijk 11
L'Indépendance 84
La Dwina 38
La Gantoise 25, 27, 28, 32, 33, 44-46, 50, 66, 81, 84, 86,  96, 102, 103
La Liève 27, 31, 33, 85, 95
La Lieve 31-33, 44-46, 49, 50, 93
La Linière Gantoirse 51
La Linière Gantoise 7, 36, 45, 46, 50
La Lys 6, 10, 25, 27, 31-34, 36, 44-50, 84, 86, 96, 107
La Nouvelle Linière du Canal 38
Lammens 28
Landrieu 60
Lange Meire 39, 49
Laurent IV, 10, 109
Laval 4
Le Mans 4
Le Soir 84
Lede 11
Ledeberg 48
Leeds 8
Lefevre II, 87, 95
Leirens 35
Les Filatures Réunies de l'Escaut 93
Lichtervelde 11
Linière des Flandres 31, 33, 50, 51, 84, 95, 96
Linière du Canal 45, 84
Linière St-Pierre 25, 26
Linière St-Sauveur 45
Lippens 54, 55, 57, 58, 87
Lokeren 28, 29
Luik 7, 8
Maatschappij Vooruit 60, 73, 76
Mahaim 89
Maine 4
Manchester 28
Manila 55, 67, 79, 84, 85
Mareska 14, 15, 18, 109
Mavaut 95
Mechelen 28
Meibloemstraat 46, 47
Meire 11
Ministerie van Arbeid 95, 98
Ministerie van Arbeid en Bevoorrading 88
Moorslede 11
Morel 6
Morel de Boucle de St. Denis 86
Morel de Boucle St-Denis 35
Moskou 4
Napoleon I 5
Nationaal Krisisfonds 90, 98
Nederbrakel 11
Ninove 11
Normandië 4
Nothomb 14
Nouvelle Linière du Canal 39
Officieele Werkbeurs 98
Ons Huis 100, 101
Oost-Vlaanderen 4, 54, 57
Oostendestraat 99
Oostenrijk 5
Oosterzeele 18
Oosterzele 11
Pankock 60
Parijs 5
Phoenix 21
Pieters 6
Polen 4
Poperinghe 11
Rabot 96
Raey 85
Rattendag 44, 49
Rijhovelaan 67
Rijsel 4, 28-31
Rijssel 31
Roland 35
Ronse 11, 85
Rothlisberger 51
Röthlisberger 38, 55, 79, 94, 107
Rôthlisberger-De Waele 93
Roubaix 4
Rusland 4, 30
Saint-Sauveur 31
Samijn III-VI, 1, 43, 47, 48, 50, 55, 58, 69, 86, 87, 89, 91,  92, 94, 95, 98-100, 110
Samyn I, 57
Sleidinge 85
Sleydinge 11
Socialistische Katoenwerkersvereeniging van Gent II
Socialistische Textielarbeiderscentrale van België I
Socialistische Textielbewerkers 98
Socialistische Vakvereeniging der Vlasbewerkers en -bewerk- sters 55, 57
Socialistische Vlasbewerkersvereeniging 43
Socialistische Vlasbewerkersvereeniging van Gent V, VI
Société générale pour favoriser le Commerce et l'Industrie 34
Société nationale pour entreprise industrielle 34
Sottegem 11
Spanje 5
St. Pierre 84, 95
St. Sauveur 85
St-Leonard 7, 28
St-Quentin 4
St-Sauveur 44, 49, 50
St-Sauveur-Casier 33
Templeuve 11
Thielt 11-13
Thompson Hod 31
Thourout 11
Tollenaere 33, 49
Tollenaere-Fiévé 44, 45, 50, 84
Tourcoing 4
Union Linière 51, 84, 95
Valenciennes 4
Van Beers 23
Van Damme 13
Van Keersbulck 87
Van Lancker 95
Van Meenen 60, 61, 73
Van Oost 67
Van Quackebeke 89
Van Speybroeck 50, 55, 58, 94
Vandenberghe 12
Vandenbulcke 33, 51, 84, 95
Vandenkerckhove 12
Vandeputte 28
Vander Stegen 54, 57
Vanderbruggen 38
Vanderstegen 38, 43, 46-50, 55, 58, 85-87, 92, 97, 99, 100,  102
Vanderveer 29
Vandervelde 83
Vandeweghe 38, 45
Vankeersbulck 87
Vanlierde 46
Varlez 6, 8, 10, 11, 13, 24, 26, 37, 109
Vercoutere-Dechet 34
Verschraegen 86, 87
Verstraeten 28
Verviers 89
Vezelcomiteit der beide Vlaanderen 103
Viaene 11
Vial 28
Villard 28
Vlaanderen I, 3, 5, 6, 8, 13, 18-21, 29, 38, 85, 103, 105
Voetweg 25
Volksdrukkerij I
Volkshuis 98
Voortman 7
Vooruit 44, 58, 60, 103
Vrijdagmarkt 3, 98, 100, 101
Vrijheidsliefde 55, 58
Waarschoot 11, 85
Wauters 83, 87, 90
Weenen 5
West-Vlaanderen 3, 13
Wevelghem 87
Witebsk 30
Zeeland 3
Zele 11
Zetterman 23
Zwitserland 5