V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

In memoriam Jan Samijn (1933)

Dit anonieme in memoriam van Jan Samijn die in 1933 overleed schetst het leven en de verwezenlijkingen van deze bekende socialistische voorvechter en geeft op die manier een overzicht van het vroege Gentse socialisme. (54 blz., 1,75 euro - enkel te koop als ebook).

This anonymous in memoriam of Jan Samijn who died in 1933 gives an overview of the life and the realizations of this well-known Ghent socialist pioneer. In this way it gives an overview of the early history of Ghent socialism. (54 pages, 1,75 euros - only for sale as ebook).

Cet in memoriam pour Jan Samijn qui trépassait en 1933 décrit la vie de ce pionier gantois du socialisme. En même temps le livre donne l'histoire des débuts du socialisme à Gand. (54 pages, 1,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Jan Samijn 5

Zijn geboorte 5

Zijn afsterven 6

Zijn laatste oogenblikken 7

Zijne jeugd 8

Jan als zanger 10

Jan in de werkersbeweging 11

Jan veroordeeld en in het Gevang 14

Jan wordt secretaris benoemd van de Gentsche Socialistische Vlasbewerkersvereeniging 15

Jan terug in het gevang 17

Jan wordt bediende der S.M. Vooruit 18

Jan keert terug als Secretaris 18

Jan Hield woord ! 19

Samijn aan het werk 20

Samijn ontplooit zich meer en meer 20

Jan misloopen 24

In den oorlog 25

Jan na den Wapenstilstand 27

De rattendag 28

De eindelijke erkenning van het Vlasbewerkerssyndikaat 28

De onderhandelingen 29

De acht-uren-dag 32

Bij den Koning 32

Loonovereenkomst herzien en verbeterd 33

Samijn bleef wie hij was 34

Een laatste woord 35

Jan's taktiek 35

De "Proscrit" 39

Index


"La Lys" 9, 11, 15, 27, 28
"Linière du Canal" 30
Amerika 26
Anseele 30
Antwerpen 26
Beernaerts 21
België 5, 26
Bond Moyson 15
Brussel 20, 33
Chapelle 26
Commission for relief in Belgium 26
Eecloo 22, 24
Eekloo 22, 24, 34
Engeland 26
Feestlokaal Vooruit 27
Feyerick 30
Frankrijk 5
Gent 8, 11, 21, 26, 31, 33, 39
Gentsche Socialistische Vlasbewerkersvereeniging 15
Glibert 17, 18
Grand Café 28
Hannick 39
Internationale Textielfederatie 26
Kallijtje 8
Koffiehuis "De Kroon 11
Kouter 28
Lange Meire 28
Leuven 17
Londen 26
Meibloemstraat 28
Ons Huis 25
Roeselaere 21, 24
Ronse 34, 35
Ronse : Groote Markt 34
Roubaix 5, 8
S.M. Vooruit 18, 24
Samijn 4, 5, 15-26, 28-32, 34-38
Shaw 26
Temsche 34
Textielarbeidserscentrale van België 5
Van der Stegen 11, 28
Verviers 21, 24
Vlaanderen 10, 21, 24, 26, 31, 33, 39
Vooruit 25, 37
Wetteren 21, 24
Zuidkaai 11