V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Congressen in de Tentoonstelling van 1913 (1913)

Dit boekje (waarvan de auteur niet vermeld wordt) geeft niet alleen een overzicht van de congressen die gehouden werden naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, het geeft ook een groot aantal foto's van Gent en Oost-Vlaanderen bij het begin van de 20e eeuw, en van de Wereldtentoonstelling zelf (110 blz., 3,50 euro - enkel te koop als ebook).

This little book (which doesn't mention its autor's name) not only gives an overview of the congresses that were hold during the Ghent World Exhibition of 1913, it gives also a series of photos of Ghent and East-Flanders at the beginning of the 20th century and of the exhibition grounds themselves (110 pages, 3,50 euro - only for sale as ebook).

Ce petit livre (sans nom d'auteur) ne donne pas seulement une vue générale des congres qui ont été tenus pendant l'Exposition Mondiale à Gand en 1913, mais aussi il donne une série de photos de Gand et de la Flandre Orientale au début du vingtième siècle et des bâtiments de l'exposition (110 pages, 3,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Index


's Gravenhage 77
Aalst 82
Aalst : St Maartenskerk 82
Aanbidding van het Lam 8, 31
Achter-Sikkel 34
Albrecht en Isabella 54
Alexander van Gent 27
Antwerpen 8, 37, 64
Audenaerde 80, 81
Audenaerde : Kerk van O.-L. Vrouw van Pamele 81
Audenaerde : Ste Walburgiskerk 81
Bachte-Maria-Leerne 87
Bastenier 59
Baudelookerk 56
Bauer 73
Bauwens 52
Begerem 61
Belfort 9, 15, 18, 24
België 21, 50, 93
Belgische Maatschappij van Heelkunde 63
Belgische Maatschappij van Meetkundigen 64
Belgische Vereeniging der gewezen Weeskinderen 70
Bijloke 20, 21
Binche 81
Blankenberghe 93
Boddaert 58
Boogschuttersgilde van de H. Sebastiaan 25
Borluut 54
Botermarkt 36
Bourgeois 75
Braun 58
Brugge 8, 90, 92, 96
Brugge : Belfort 90
Brugge : Groenkaai 91
Brugge : Gruuthuuse-godshuis 92
Brugge : Hallen 90
Brugge : Kapel van het H. Bloed 92
Brugge : Memlingplein 92
Brugge : St Janshospitaal 92
Brussel 8, 50, 63, 76
Buksschuttersgilde van den H. Antonius 25
Burgstraat 13, 45
Calonne 77
Canon Legrand 59
Capelle 61
Casier 58
Chailley 75
Charles V 73
Christophe 61
Claeys 61
Cloquet 51
Club 49
Concertgebouw van Amsterdam 77
Congo 71, 75
Cooreman 58, 61
Coppieters 58
Corty 59
Crols 59
Cromwell 29
David 92
Davignon 60
De Bast 58
De Bonte 55
de Hemptinne 59
de Kerchove d'Exaerde 58
De Leugemeete 55
de Liemaecker 15
De Mont 74
De Panne 96
de Sévigné 73
de Smet 61
de Smet de Naeyer 58
De Vigne 22
De Visscher 61
de Vriendt 92
della Faille d'Huysse 58
Delvaux 31
Dender 83, 88
Dendermonde 88
Denyn 75
Deslandres 74
Dillens 50
Doumic 72
Dubois 59
Duquesnoy 30
Durrieu 75
Europa 44, 93
Faligan 49
Faligan Huis 49
Fédération archéologique et historique de Belgique 67
Fédération Médicale Belge 66
Feestpaleis 61, 62, 72, 76
Fierens Gevaert 72
Filips de Goede 84
Filips de Montmorency 87
Flandre 72
France 73
Francotte 59
Frederik III 26
Gand 78
Geeraardsbergen 83
Geeraardsbergen : Ouden-Berg 83
Gehucht van St-Bavo 10
Gehucht van St-Pieter 10
Gent 2, 3, 5-10, 15, 25-27, 31, 44, 50, 52-54, 78, 99, 100
Gerechtshof 50
Gezelle 74
Gheeraert-Duivelsteen 19
Ghent 57
Gody 59
Graslei 14, 42, 43, 51
Gravensteen 5, 11-13, 40
Greiner 59
Groot Begijnhof 45
Groot Kanon 8
Handboogschuttersgilde van den H. Joris 25
Heilig Land 92
Hendrik VIII 29
Hervorming 37
Hinojosa 73
Holland 53
Hoofdkerk van St Bavo 8, 28
Hoofdpostkantoor 51
Hoogpoort 34, 37
Hooidonck 87
Huis der Gilde der Schippers 44
Huis der Graanmetersgilde 43
Huis der Koornmetersgilde 43
Huis der Leerlooiersgilde 23
Huis In den Engel 42
Ieperen 8, 96
Ieperen : Hallen 96, 97
Ieperen : Huis Biebuyck 98
Ieperen : St Maartenskerk 96
Institute of Metals 68
Internationale Verbond der Roeiersvereenigingen 68
Internationale Verbond der Vereenigingen van IJzerkramers 64
Internationale Vereeniging tot Bestrijding der Werkeloosheid 69
Janssens de Bisthoven 60
Kammenstraat 23
Kammerer 74
Kanaal van Gent naar Terneuzen 53
Karel V 15, 27
Keizer Karel 44
Keldermans 37
Kerk der Geschoeide Karmelieten 54
Klein Begijnhof 45
Komiteit tot Frans-Duitsche toenadering op geestelijk gebied 70
Koningstraat 48
Koornlei 14
Koornmarkt 14, 51
Kortrijk 93
Kortrijk : Broelen Torens 93
Kortrijk : Kerk van O.-L. Vrouw 93
Kortrijk : Kerk van St Maarten 93
Kouter 49
Kurth 73
Kuyper 75
La Lys 52
Laerne 84
Lakenhalle 24, 25
Land van Waes 85
Leie 7, 11, 41, 42, 93
Leroy 73
Lieve 7, 26, 27
Lodewijk van Maele 27, 84
Louis XVIII 74
Luik 50, 65
Macara 72
Mechelen 37
Memling 92
Merghelynck 96
Metdepenningen 50
Middelkerke 93
Mortier 51
Muinkkaai 39
Museum van Oudheidskunde 54, 55
Nationale Vereeniging der Horlogemakers- en Juweliers-syndikaten 71
Nederland 70
Neurenberg 90
Nève 61
Ninove 86
Ninove : Koepoort 86
Oost-Vlaanderen 79
Oostende 93, 95
Oostende : Kursaal 94
Oudburg 40
Pakhuis 51
Paleis der Schoone Kunsten 61
Parijs 66
Park 61
Pirenne 10, 11, 60
Postkantoor 14, 43
Pour mieux se connaître 70
Prinsenhof 27
Provinciale Vereeniging van Versierkunst 66
Raad van Vlaanderen 11, 40
Rabot 26
Restauratie Azalea 72
Ribot 73
Roelandt 50
Roose 15
Rooses 60
Rubens 15, 31, 74, 82
Sainte Marie Perrin 73
Schelde 7, 41, 88
Schermersgilde van den H. Michaël 25
Schippershuis 43, 51
Ser Sanders Walle 27
Sikkel 34
Sint-Amandus 10
Société Française de l'Art à l'Ecole 67
Société française des Chrysanthémistes 71
Société Littéraire 49
Spijker 43
Spoorwegstatie Gent-Dampoort 7
Spoorwegstatie Gent-St Pieter 7
Spoorwegstatie Gent-Zuid 7
St-Baafsabdij 11
St-Bavo 10
St Amandsberg 45
St Baafsabdij 10, 28
St Baafskerk 29, 31
St Jacobskerk 16, 17
St Janskerk 28
St Michielsgilde 76
St Michielskerk 35
St Nikolaas 85
St Nikolaaskerk 14-16, 40, 51
St Pieters parochiekerk 39
St Pietersabdij 38
St Pieterskerk 39
Stadhuis 36, 37
Ste Pharaïldisplaats 40
Storms 59
t'Kindt 48, 49
Terneuzen 53
Torreken 23
Triest 30
Uutenhove 20
Vakvereeniging der Klerken der Staatsspoorwegen 64
Van Artevelde 22, 73
Van den Berghe 44
Van den Bossche 54
Van den Heuvel 60
Van der Zickelen 34
Van Doosselaere 2
Van Dyck 35
Van Eeden 72
Van Eyck 8, 31-33, 76, 92
Van Houtte's Kring 76
Van Peede 80
Veerleplaats 12, 40, 41
Venetië 90
Verbond der Accijnsbedienden 69
Verbond der Beenhouwers en Spekslagers 64
Verbond der Belgische Pasteibakkersbazen 63
Verbond der Brandweermannen 65
Verbond der Christene vereenigingen van Onderlinge Bijstand 67
Verbond der handelsreizigers en Klerken 71
Verbond der Schildersbazen 65
Verbond der Vakvereenigingen van Vroedvrouwen 66
Vercruysse 59
Vereeniging der Belgische Haarkappers 70
Vereeniging tot Dierenbescherming 70
Verriest 74
Veurne : Groote Markt 96
Veurne : Walburgiskerk 96
Vischmarkt 41
Vlaamsche Academie 48
Vlaanderen 8, 11, 22, 27, 50, 73-75, 83, 96
Voor-Sikkel 34
Voorhaven 53
Vrijdagmarkt 22, 23
Vrije Rente Mutualiteit 62
Waghemakere 37
Welschinger 74
West-Vlaanderen 89, 96