V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Onder de Wekkeringe (1925)

Een nieuw werk van de Heer Lodewijk De Vriese, waarin hij eens te meer de humoristische kant van de Gentenaar beschrijft. (129 blz., 9,00 euro).

Another work by mister Lodewijk De Vriese in which he describes once again the humouristic side of the Ghent people. (129 pages, 9,00 euro).

Un nouveau livre de monsieur Lodewijk Devriese, dans lequel il décrit encore une fois le côté humoristique du gantois. (129 pages, 9,00 euros).

Index

Daar het hier gaat om een litterair werk, hebben wij gemeend dat wij geen index van dit werk moesten opmaken.

Because this is a litterary work, we have meant that we didn't have to make an index of it.

Parce qu'il s'agit ici d'un oeuvre littéraire, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de dresser un index.