V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Documenten van en over Edmond Van Beveren (z/d)

Dit boekje van R. Vercammen werd rond 1947 uitgegeven naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Edmond Van Beveren. Het geeft een biografie van deze bekende Gentse socialistisch pionier en tegelijk beschrijft het de geschiedenis van het vroege Gentse socialisme. (68 blz., 5 euro)

This little book by R. Vercammen was edited around 1947 at the occasion ot the 50th birthday of the passing away of Edmond Van Beveren. It gives a biography of this famous Ghent socialist pioneer and at the same time it gives an overview of the history of early Ghent socialism. (68 pages, 5 euro).

Ce petit livre par R. Vercammen a été édité vers 1947 pour le cinquantième anniversaire du décès d'Edmond Van Beveren. Le livre donne une biographie de ce pionier du socialisme gantois et en même temps il donne l'histoire des débuts du socialisme à Gand (68 pages, 5 euros).

Inhoud - Contents - Table

Ter inleiding 5

De intrede van Edmond Van Beveren in de 2e Internationale 7

Over Edmond Van Beveren 8

Een levensschets van E. Van Beveren 10

Het ongeluksjaar 1897 16

De begrafenisplechtigheden 20

Documenten door Edmond Van Beveren 27

E. Van Beveren, de vader der cooperatieve beweging 30

Een droom na twintig jaren afwezigheid 31

Uitbreiding der cooperatie "Vooruit" - Stichting van het dagblad "Vooruit" 38

De samenwerkende maatschappij "Vooruit" 40

Cooperatie en socialisme 41

Socialisme en cooperatie 42

Vijf-en-twintig jaar geleden 55

E. Van Beveren, de anti-militarist 57

Index


Adler 9
Amerika 50
Amsterdam 41, 53
Anseele 8, 15-19, 21, 24, 27, 29, 38, 41, 57, 60
Antwerpen 10, 11, 15, 32, 40, 44, 47
Artevelde 40
Avanti 7, 25
Bagattenstraat 8
Bakounine 49
Beerblock 24
België 7, 10, 18, 20, 25, 32, 39, 44, 46, 47, 50, 54, 59, 60
Belgische Werklieden-Partij 26
Bertrand 21
Boen 17
Bogaerts 63
Bond Moyson 17
Braun 21
Brussel 15, 47, 57, 59
Charleroi 15
Commune 12, 28
Croll 53, 54
De Bleye 12
De Boos 7, 11, 12
De Coster 57
De Toekomst 15, 35, 46
De Vlaamsche Lantaarn 28, 29
De Volkswil 9, 15
De Werker 7, 9, 11, 15, 19, 44
De Wette 57
Den Haag 47
Deneffe 17
Denemarken 47
Duitschland 42, 47
Duitsland 55
Dupureux 17
Engeland 42, 50, 51
Engels 31
Europa 12, 55
Fondsenblad 19
Foucaert 41
Frankrijk 47, 55
Garenmarkt 38, 57
Garenplaats 8
Gent 1, 7, 8, 10-12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 32, 37-41, 44, 45, 47, 48, 53-57
Gerhard 31
Grasfabriek 11
Greulich 10
Grillenberger 10
Groningen 41, 53
Guesde 10
Hardyns 8, 10, 16, 18
Herberg De Prins 55, 58
Herberg De Witte Mouw 7
Herberg Den Prins 57
Herzen 49
Het Licht 25
Het Volk 20
Holland 9, 12, 19, 54
Hoogpoort 25
Internationaal Werkliedenverbond 28
Internationale 10-12, 18, 44, 47
Internationale Werkers-Vereniging 56
Internationale Werkersvereeniging 55
Italië 12, 25
Jumet 10
La Bombe 9
La Flandre 20
La Flandre Libérale 17
Lafargue 10
Liebknecht 9, 10
Lieven Dewinnestraat 25
Lincoln 29
Lophem 60
Lourdes 28
Luik 15
Marx 31
Mortierstraat 41
Nederland 41, 53
Nieuwland 20
Noord-Frankrijk 41
Noord-Nederland 10, 29
Oude Beestenmarkt 7
Owen 50
Parijs 28, 49
Parmentier 11
Peelman 17
Pius IX 28
Ram 55, 57, 58
Reinzi 24
Republiek der Nederlanden 31
Rio de Janeiro 32
Roubaix 9
S.M. Het Licht 1
S.S. Esperanzia 32
Salette 28
Serwy 21
Socialistische Arbeiderspartij 39
Sovjet-Rusland 31
St. Pietersnieuwstraat 1
Tourcoing 9
U.S.S.R 31
Vaderland 19, 20
Van Beveren 1, 3, 5, 7-13, 15-31, 38, 39, 41, 56-61, 63
Van Biesbroeck 3, 22, 24-27, 61
Van Kol 10, 24, 25
Vandervelde 21
Verbauwen 12
Vercammen 1
Verviers 10, 15
Vlaanderen 5, 31, 35, 41
Vlaanderenland 20
Vooruit 5, 8, 10, 15-21, 24-26, 29, 31, 38-41, 46-48, 54-56
Vrijdagmarkt 16, 21
Walenland 50
Werkersinternationale 27
Werklieden-Partij 10, 15, 26
Willemsfonds 11
Zuid-Nederland 10, 29
Zweden 47