V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel II (1930)

Nadat bestuurder Jos Walters in deel één de geschiedenis van de "zusters der Bijloke te Gent" heeft bekeken, gaat hij in het tweede deel nader in op het domein, de inkomsten en lasten, de gebouwen, het plein, de zegels en de kerkbedienaars van deze Gentse instelling. In het uitgebreide derde deel geeft hij een selectie van de voornaamste archiefstukken, gaande van de 13de t.e.m. de 19de eeuw. Een ware must voor allen die er de oorspronkelijke bronnen willen op naslaan. (630 blz., 19,- euro - enkel te koop als ebook)

After having described the history of the "Sisters of the Bijloke" in the first part of his two parts book. Jos Walters describes in this second part the buildings, the place, the possessions of the Bijloke. He also writes about the priests of this important Ghent institution. In the third part he makes a selection of the most important archive pieces, from the 13th to the 19th centuries. A must for all thos whon want to know these original archive pieces. (630 pages, 19,- euro - only for sale as ebook)

Après avoir décrit dans le premier tome de cette série de deux tomes l'histoire des "Soeurs de la Bilocque", Jos Walters décrit dans ce deuxième tome le domaine de la Bilocque, les revenues et les dépenses, les batiments, la place, de sceaux et les prêtres de cette institution gantoise. Dans la troisième partie il donne une sélection des pièces d'archive les plus importantes, à partier du 13ème siècle jusqu'au 19ème siècle. De la lecture obligatoire pour tous ceux qui veulent connaître les sources originelles. (630 pages, 19,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Table - Table des Matières


Tweede Deel


Eerste Hoofdstuk. Het domein der Bijloke 7

 • Het onstaan van het domein 7
 • Het domein in 1260 14
 • het domein na 1260 tot 1579 19
 • Het domein van 1579 tot 1797 27
 • Het beheer van het domein 33
 • De exploitatie van het domein 42Tweede Hoofdstuk. De inkomsten en lasten der Bijloke 45
 • De inkomsten der Bijloke 45
  • Pachten 45
  • Renten 51
  • Tienden 58
  • Andere inkomsten 63
  • Vrijdommen 69
 • De lasten der Bijloke 77
  • Het hospitaal 77
   • De zieken 78
   • Het dienstdoende personeel 82
  • Het klooster 83
  • Andere lasten 86

III Enkele jaarlijksche inkomsten en uitgaven 88


Derde Hoofdstuk. De gebouwen der Bijloke 93
I Het hospitaal 93
 • De oude ziekenzaal en de kapel 95
 • Het Craeckhuys 105
 • Andere gebouwen 109

II Het klooster 110
 • Het eigenlijk klooster 121
   • Het gebouw ten oosten 121
   • Het gebouw ten zuiden 127
   • De kruisgang 155
 • De Fermerie of het ziekenkwartier des kloosters 158
 • Het huis der abdis of de eigenlijke abdij met het gastenkwartier 164Vierde Hoofdstuk. Het plein der Bijloke 173


Vijfde Hoofdstuk. De zegels der Bijloke 181
 • Het zegel van het hospitaal der H. Maria (St-Michiels) 181
 • Het zegel der Haven der H. Maria 181
 • De zegels der abdissen 182Zesde Hoofdstuk. De kerkbedienaars der Bijloke 191
 • De Kerkbedienaars tot het einde der 18e eeuw 191
  • De biechtvaders der zusters 191
  • De kapelanen van het hospitaal
 • De kerkbedienaars der Bijloke van het begin der 19e eeuw tot nog toe 200Derde Deel


Het Archief


Voorwoord 205
 • Eigenlijke archiefbronnen 205
 • Letterkundig archief 213


Uitgave der voornaamste archiefstukken
XIIIe eeuw 222
XIVe eeuw 256
XVe euw 363
XVIe eeuw 385
XVIIe eeuw 420
XVIIIe eeuw 458
XIXe eeuw 496


Alphabetische lijst der vermelde personen en plaatsen 523


Verklaring van enkele verouderde woorden 553

Index


A Ursel 488
Aalst 26, 31
Aarseele 26, 31
Aartshertogin Isabella 76
Abbatisse de Bosco 242
Abbaye de St. Bavon 255
Abbaye de St Bavon 302
Abdij van Roosenberg 87
Abdij van Sint-Baafs 73
Abraham de Alta Porta 34
Abrahe 235
Ackerghem 517
't Ackerken 25
Ackerthiende 62
Ackerthienden 61
Adegem 334, 335
Adendic 15, 317, 320, 339, 340
Adendiec 320, 346
Adendijk 14, 16, 19, 20, 317, 350, 353
Adendika 350
Adendinc 272
Adriaan de Landtheere 197
Adriaan de Waghemakere 49, 387
Adriana Anchemant 441
Adriana Anchement 441
Aelst 472
Aendijck 23
Aendijkpolder 30
Agata Sersanders 113, 123, 134, 155, 158, 164, 216, 217, 369, 374
Agata Sersymoens 112, 134, 155, 188, 189, 216, 362
Agathe Sersymoens 188
Agnes D'Haene 87, 462-465, 469
Agnes Triest 142, 458, 460
Agnes van Bommale 398
Agnes van Caudenhove 401
Agnes van Coudenhove 22, 114, 123, 158, 164, 192, 209, 213-217, 367, 396-398, 402, 404, 408
Agnete van Cauwenhoven 403
Agnetem van Caudenhove 399-401
Agneti 357
Agneti van Caudenhove 400
Agnetis van Caudenhove 399
Akkergem 8, 10, 19, 49, 212, 246, 250, 257, 277, 282, 330, 344, 355, 363
Albert en Isabella 432-434
Albertbrug 8, 10
Albertus van Damme 194
Aldenardo 279
Alexander den sevensten 456
Alexander III 59
Alexander IV 337
Alexandere 393
Alexandre sept 449
Alphonsus Van den Fonteyne 201
Ambrosius vander Looven 194
Amici 373
Anchemant 441
Andrea vanden Straten 398
Andries vanden Vyvere 197
Ange Buysse 201
Angelique Swarts 87
Anglie 399
Anna Bertolff 101, 124, 132, 218, 219, 437, 438, 440
Anna Cabillaus 398
Anna de Blasere 81, 217, 409-414, 418
Anna Dekins 399
Anna dicta Lieve 356
Anna Everwyns 398, 408-410, 412
Anna Martins 398
Anna Sbrunen 398
Anna Uutenhove 396, 398, 400
Anna van Crombrugghe 156, 163, 218, 422, 423, 430-433
Anna van der Haghe 418
Anna vander Haeghe 410
Anna vander Haghe 409-412
Anna vander Haghen 413
Anna Wanzeels 398
Annae van Crombrugghe 422
Annam van Crombrugghe 423
Anne Bertholf 437
Anne Huttenhove 210
Anne Marie Henriette Hermier 88
Anselme François de Kulberg 480
Anthoinette van Leemput 441
Anthonette van Leemput 214
Antoine le Vuaitte 448
Antoine Macuson 464
Antoing 41, 359
Antoinne, abbé de Cambron 449
Antonette van Leemput 132, 156, 165, 171, 172, 212, 215, 218, 441, 442
Antonette van Steelandt 411, 412
Antonius Brakele 398
Antonius Grened 465
Antonius Spillart 375
Antonius van Landeghem 440
Antwerpen 179, 408, 409, 412, 413
Anvers 497
Arend de Gheent 46
Arend Verniers 38, 429
Arendt de herenthalis 192
Arents 25
Arnoldus de Everghem 347
Arnoldus Delebecque 199
Arnoldus Jacobus De le Becque 459
Arnoldus Jacobus Delebecque 198
Arnoldus van Everghem 20
Arnout van Gavre 358
Artevelde 174, 335, 362
Arthoys 377
Arts 252
Ascar Watté 201
Aspelare 23, 31
Assende 62
Assenede 11, 13-16, 21-23, 30, 37, 43, 50, 60-62, 86, 245, 275, 276, 294, 295, 309, 324, 354, 366, 367, 389
Assenedeambacht 29
Astene 22, 26, 375
Aud Suyddorpe polder 31
Audenaerde 74, 279, 358, 408, 497
Audenarda 279
Audenburg 484
Augule De Poortere 201
Aumenschen 32
Austrie 391
Avendt van onser Vrauwen 415
Avenel 128
Avennes 438, 439
Avesnes 332
Avesoeta ex Curia 356
Avezoete Spapen 216
Avinionensis 361
Axel 15, 20, 30, 38, 50, 353
Axel ambacht 19
Axelambacht 29, 30, 50, 368, 419
Axele 340, 348
Axielle 353
Axle 346
Azendonck 342
Badelghem 308
Balde 409, 413, 414
Balduina Sleenheers 398
Balduinus, abt van St. Baafs 292, 301
Balduinus Abrahe 235
Balduinus Caeles 230
Balduinus Caesens 200
Balduinus de Curia 227, 234
Balduinus de lede 224
Balduinus de Lovendeghem 347
Balduinus Uutenhove 234
Balduinus van Lovendeghem 20
Balten van Neghem 412
Barbara Bultins 398
Barbara Byl 481
Barbara de Vos 430, 431, 433
Barbara vanden Muers 398
Barbe Byl 515
Barble Butins 210
Barradot 432
Bartholomeus 13
Bartholomeus de Backere 198, 455
Basilius Braeckman 201
Bassevelde 31, 60-63, 86, 269, 286, 288, 306, 334, 349
Basvelde 269
Baudeloe 430
Baudeloo 79, 80, 191, 193, 194, 200, 247, 255, 258, 290, 348, 420, 427, 429-433, 435, 436, 442-444, 446, 448, 452, 455, 461, 462, 478, 480-482
Baudewijn, abt van Sint-Baafs 253
Bauters 47
Bayaertspoldere 23
Beati Petri de Insula 319
Beatricis domine de Gavre 350
Beatrix Cardon 462
Beatrix Vanloo 461
Beeldenstorm 486
Beeldtstormers 403
Beelfroete 56
Beghine 318
Beghini 322
Begijnen 322
Begijnen van St. Elisabeth 327
Béguinage de Sainte-Elisabeth 295, 312
Béguinage de Ste Elisabeth 319
Bégule 111, 131
Bela Sersymoens 112, 123, 124, 131, 132, 134, 140, 155, 216
Bela van Lovendeghem 16
Belek 13, 229
België 147, 221
Belgique 192, 220, 221, 230, 341, 471
Belo 248
Beloka 363, 365
Belth 342
Benedicta de Vriese 453
Benedictijnen 133
Bénedictins 82
Benedictus Schelstraete 193
Benedictus XII 34, 122, 158, 181, 188
Benedictus XIV 464
Benets 351, 352
Beoostenblide 20
Beoostenblijde 22, 375
Beoostenblije 23, 50
Beostemblide 15, 339
Beostenblide 337
Berckboomen 441
Bergland 10, 311
Berlière 182
Bernarda Willaeys 462
Bernardus de Maezeele 198
Bernardus de Weneberchies 275, 324
Bernardus Fierens 200
Bernardus Gillis 195
Bernardus Numan 193
Bernardus van Eine 278, 279
Bernardus van Eyne 14
Bernardus van Weneberchies 275, 279
Berneri de Noveles 279
Bertholf 437
Bertolf 132
Bertolff 101, 124, 132, 218, 219, 438
Bertrand 502
Bethune 268, 270, 282, 319
Bethunie 273
Bets 396, 398
Beveren 414
Beverna 325
Beydins 389
Beyloke 81
Biekorf 59, 69
Bielliet 55
Bijlocke 30, 459, 469, 471, 485, 496-498, 500
Bijlocque 465, 468, 475
Bijlocquen 466
Bijloke 3, 5, 7-12, 14-16, 19-23, 25-27, 29-34, 37-46, 49-53, 55-69, 73-88, 91, 92, 94-98, 101, 103, 106, 111-114, 116, 117, 121, 123, 127, 131, 132, 133, 140, 156, 163, 165, 171, 173, 174, 179, 181, 182, 186-189, 191-201, 205-207, 209-216, 218, 220, 224, 227, 228, 230-242, 245-253, 255-257, 259, 263-273, 275-287, 289-304, 306, 308-313, 315, 317, 320, 322-338, 341-355, 357, 358, 359, 361-370, 373-377, 379, 381-392, 394, 395, 397, 398, 402, 403, 405, 406, 414-420, 422, 424, 427, 429, 431-438, 440, 441, 442-446, 448-455, 457, 458, 460-465, 467-469, 471-474, 476, 477, 480-482, 485-488, 491-493, 504, 508, 510, 513-515, 517, 518
Bijloke 319
BijlokeEecke 14
Bijlokemeerschen 10, 28, 42
Bijloken 56, 352, 374
Bijlokeplein 173, 179
Bijlokepolder 23
Bijlokestraat 11
Bijlokeveld 10, 28, 43
Bijlokevelden 42
Bijlokeveldt 267
Bijlokevelt 73
Bijlokevest 8
Bijlokin 209
Bijloocque 179
Bijlooke 394
Bijlooken 470
Bijloque 393, 410, 430, 482, 489
Bijvanck 10, 25, 49, 51
Billoca 422
Biloca 182, 188, 189, 359
Bilocke 478
Biloco 273, 328, 329
Biloka 188, 343, 344, 356, 370, 371, 386, 392, 398-401
Bilokam 344
Biloke 28, 34, 37, 98, 180, 196, 228, 248, 294, 301, 338, 348, 373, 389, 407, 436, 477, 479, 480
Biloken 37, 196
Bilooke 403
Biloque 10, 94, 101, 109, 424, 491, 492, 518, 519
Bisschop Gossuinus 224
Blasius-Boucle 31
Blauwe Meisjes 510
Blauwhuys 32, 33
Bleye 31
Blink 21, 22, 43, 46, 58, 75
Blocken 441
Bochoute 345
Bodelo 248, 258, 271
Bodelot 421-423
Boels 385
Boergoegnen palatinen 377
Boestenbliden 346
Bollebergh 25
Bonble 429, 433
Boniface Breton 465
Boniface VIII 354
Bonifatius, bisschop van Lausanne 297
Bonifatius IX 363, 365
Bonifatius VIII 61, 75, 354, 355
Bonifatius VIIII 364
Bontinckstraete 31
Boostenblijde 349
Boschorii 436
Bosco 245, 247, 248, 264, 265, 273, 274, 284, 286, 289, 297, 325, 332
Bosschen 441
Bostemblide 348
Bouchoute 30, 37, 60, 61, 267, 312, 334, 336
Bouchouteambacht 29
Bouchu 452
Bouchu, abbé de Clairvaux 452
Boucle 24
Boudelo 247
Boudeloo 290
Boudewijn, abt van Sint-Baafs 70
Boudewijn Mattheeus 406
Bougniet 488
Bourgogne 192
Bouron 373
Bouwinne van Heerlem 192
Brabant 58, 377, 505
Brady 445
Braeckman 201
Braembrugghe 56
Brakele 398
Brandon 192, 216
Brant 179
Brecht 196, 440
Breidelsteghe 361
Breton 465
Brijvelde 31
Broeck 230
Broeckaert 97, 193, 300
Broeders van Liefde 116
Broederscauter 32
Brouc 229
Bruges 221, 497
Brugge 59, 60, 68, 69, 127, 299, 300, 412, 432
Bruggeman 507
Bruggheman 30, 32, 33, 126, 163, 166, 171, 190, 218, 480-482, 485, 507, 509
Brugghen 381
Brugis 283
Brugsche vaart 29
Bruselle 233
Brussel 38, 68, 81, 85, 116, 195, 220, 397, 414, 429, 432, 434, 454, 463, 472, 473, 481
Brusselles 431, 480
Bruxelles 206, 497
Buerels 441
Bufs 414-416
Bultins 398
Bundre 382
Bureaubeluik 8
Burgoegnen 377
Burgondië 373
Busere 349, 350
Butins 210
's Buusers 374
Buuxgaeten 29
Buysse 201
Byl 481, 515
Byloca 464
Bylocke 478, 506
Byloka 351
Byloke 93, 103, 471, 478, 502, 503, 507, 509, 511, 513, 514
Byloque 490, 493, 507, 508, 516
Cabiliau 411
Cabillaus 398
Caesens 200
Calandberch 55, 223
Calandenberch 56
Calcken 31
Calles 412
Callewaert 221
Camaracencis 359
Camberone 308
Cambron 191, 306, 308, 416, 448, 461
Camerijck 415
Candé 491
Canisvliet 31
Capeliau 227
Capellepolder 30
Capemberghe 307
Capenberg 11, 13, 15
Capenbergh 239
Capenberghe 239, 289
Cardlis Passioneus 464
Cardon 86, 462
Carolus V 391
Carpentier 417
Carrère 501
Casier 127
Casteel Wandelaert 56
Catharina van Belle 398
Catharina van Laken 398
Catharina van Loo 398
Catharina van Vaernewyc 56
Catharina vanden Venne 398
Catharina Vrancx 64
Cathelijne van der Muers 408
Catherine de Haccart 88
Catherine Joseph Fontaine 88
Catherine Swerts 88
Caudekercke 22, 366
Caudekerke 347
Cauwericx 385
Cecile Kerckhove 462
Celis 258, 293
Chamart 445
Chappus 461, 462
Chaptal 510
Charles Alexandere de Lorraine et de Bar 477
Charles Ferdinand de Brabandere 40
Charles Gillis à Ursel 488
Chartreux 497
Cherscamp 31
Christoffel Stuerlinc 62
Christoffel Triest 375
Christofle Rhin 448
Cinsterciënsers 200
Cistaux 456
Cistercianen 220
Cisterciencis ordinis 328, 331, 351, 365, 370, 371, 385, 391, 422
Cisterciënsers 34, 42, 59, 69, 70, 111, 122, 123, 131, 158, 182, 191, 221, 443
Cisterciensis ordinis 252, 261, 262, 264, 273, 280, 298, 321, 326, 329, 338, 343, 348, 360, 363
Cisterciënzen 253, 255, 257, 259, 264, 285
Citeaux 250, 303, 417, 452
Claeys 29, 174, 471
Clairmarais 324, 448
Clairvaulx 430, 436
Clairvaux 43, 61, 115, 200, 253, 255, 256, 306, 308, 312, 319, 323, 347, 402, 420, 422, 424, 427, 434, 441, 442, 448, 452, 455, 461, 462, 464, 465
Clara Cauwericx 385
Clara Heylincx 398
Claraevallensis 356
Claravallensi 386
Claravalli 392
Clarevalensi 321
Clarevall 291
Clarevallensi 322
Clarevallensis 305, 306, 308, 323
Clarevallis 385, 391, 422, 429, 462, 465
Clarivaux 191
Claromarisco 324
Claromonte 283
Clastris 283
Claudius, abt van Citeaux 443
Claverskerke 24
Cleijne Nieulanden 441
Clément neuf 449
Clerevaulx 415
Clerevaus 192
Clereveaulx 415
Clervaulx 210, 393
Cloestre van sente Agneeten 383
Cloister van de lazarie van Onse lieve Vrauwe 429
Clooster ende Hospitael van Onse lieve Vrauwen Haven 436
Cloosteren van den Chartreusen 406
Cluysen 30
Clyncx 49
Cnudde 192, 210
Coemans 200, 201
Coeraert Bollebergh 25
Coevoet 61
Colins 394
Colinus 223
Collaert 87
Colpaert 37, 362
Colyns 411
Comines 16
Confédération du Rhin 516
Confédération suisse 516
Congregatie der Broeders van Liefde 116
Congrégation de Saint-Maur 82
Congrégation des Frères de la Charitè 116
Consalvus 518
Constance Daenens 87
Constantia Daenens 171, 473
Constantia Dhaenens 473
Contreras 488
Coolins 399
Cools 195
Coopwijc 44, 46
Coppens 491, 502, 503
Copwic 307
Copwijck 23
Corenhuse 434
Cornelia Hauwaert 430, 431
Cornelis van Cameren 192
Cornelius, bisschop van Gent 402
Cortrijcke 430
Costiens 57
Coudekerke 15, 20, 60, 336, 340
Coudenborne 358
Coupure 8, 10, 29, 33
Coupure links 8
Coupure Rechts 10
Courbé 179
Craeckhuys 95, 105, 108, 109
Cranckhuys 106
Cranekins 13, 229, 230
Cruyninghen 376
Cruyshautem 31
Cuenincdonc 156
Cuvelier 221
Cysterciencis ordinis 254, 259, 338
Cysterciensis Ordinis 250, 251, 256, 305, 342
Daeldorp 198
Daenens 87, 171, 473, 476
Dampierre 332
Dampoorte 32
Daniël Thysebaert 212
Daniël van Bassevelde 334
David 299
De Agurto 68
De Angicuria 359
De Asisio 351, 352, 354
De Axele 196, 299, 348
De Axella 356
De Axle 346
De Backer 461
De Backere 198, 455
De Beere 381
De Bigardis 309
De Blasere 81, 217, 409-414, 418
De Blieck 394
De Block 194
De Bock 201
De Bodelo 356
De Brabandere 38, 40
De Broglie 515
De Brousavalle 392
De Bruyn 201
De Buck 28
De Capella 356
De Castellione 333
De Castille 193, 429, 432, 433, 436
De Castillo 193
De Clerc 37
De Codt 436
De Cooman 57, 389
De Corenhuse 431, 432
De Corenhuuse 429, 433
De Cruninghen 382
De Curia 223, 224, 227, 229-231, 234-236, 275, 357
De Curtraco 307-309
De Cutraco 324
De Cuyper 494, 495
De Dampierre 341
De Dom 474
De Domo 294
De Donse 224
De Dunis 356
De Everghem 283, 347
De Fandava 359
De Gandavo 231, 336, 339
De Garxes 88
De Gavere 350
De Gheent 46
De Goubau 88
De Grave 25, 390, 477
De Guines 276
De Haccart 88
De Heems 463
De Heine 278
De herenthalis 192
De Hertogh 495
De Hertoghe 397, 408, 414
De Jonghe 252
De Kerchove 521
De Key 163
De Keysere 57
De Kulberg 480
De la Mair 433
De Lalaing 299
De Landtheere 197
De Laude 369
De le Becque 459, 460
De Lederer 481
De Lens 356
De Leya 344
De Limburg Stirum 230
De Lorraine et de Bar 477
De Lovendeghem 347
De Maldeghem 299
De Malte 230
De Medts 408, 409, 414
De Melne 286
De Meram 320
De Merham 309
De Metz 413
De Meulemeester 87
De Meulemeestre 521
De Meuleneere 197
De Meyere 397, 402
De Mons 221
De Monte 362
De Mude 357
De Murrat 521
De Muscheron 356
De Naeyer 194, 502, 509
De Noveles 279
De Oeske 287
De Pale 355
De Pestere 61
De Pisis 355
De Poortere 201
De Popenrode 356
De Potter 28, 97, 193, 230, 252, 300, 342, 487
De Prato 334
De Puteo 373
De Rasceghem 269
De Recour 417
De Roden 339
De Rodes 287
De Rouck 390, 461, 462
De Scheppere 467
De Scotte 388
De Scoude 346
De Sinnebeke 299, 303
De Slote 13, 229
De Smet 412
De Smitere 375, 376, 381, 382
De Sotenghem 268, 269, 303
De Sottenghem 288
De Staute 473
De Steelant 347
De Stoop 198
De Sugio 354
De Temseke 434
De Tielroden 355
De Valle 301, 345
De Varis 373
De Velasco 194
De Velcker 198
De Verentino 364
De Vico 357
De Vienne 131
De Vlieghere 62
De Vos 193, 430, 431, 433
De Vriese 453
De Vulrestraete 356
De Waghemakere 49, 387
De Wale 25
De Warnin 373
De Weneberchies 275, 309, 324
De Wilde 393
De Windt 25, 37
De Wint 394, 432
De Wulf 196, 437, 440, 441
De Wulff 218
De Ypra 343, 344
De Zelandia 319
De Zoete 395
De Zomere 394
Dedeken 33
Dekins 399
Del Fortrie 482
Delebecque 198, 199
Delemer 430
Delforterie 480, 481
Dellafaille 434
Demeyere 485
Den Haag 221
Den Mey 361
Denderhautem 48
Denderhoutem 22, 23, 26, 31, 48, 51, 375, 376, 382
Denderhouthem 381
Dendermonde 74, 201, 273, 394, 413
Denis 422
Denis, abbé de Clairvaulx 434
Denoirgent 452
Département de l'Escaut 501, 502, 507, 511, 516
Departement der Schelde 507, 510
Departement van de Schelde 502, 513
Derudder 51
Des Marez 52
Desforges 424
Desmet 521
Despleghem 391
Desteldonck 61
Deurle 31
Dhaenens 473
Dhane 432
Dhauwere 388
Dhooge 163, 413
Dhooghe 124, 156, 218, 219, 430, 431, 433, 434, 436
Diericx 465
Diewan 486
Digard 354
Dikemue 310
Dionisius, abbas Clarevallis 424
Dionisius Largenteir 422
Dionysius Largentier 420, 422, 427, 434
Dirkinus de Maldeghem 299
Dixmude 74, 316, 325
Doauy 411
Dodin van Everinghe 34
Dominicains 252
Domo beate Marie 282
Domo sancte Marie 282
Domus sancte Marie 242, 245, 250
Doodhoek 31
Doorenicke 393
Doorenijcke 393
Dooresele 481
Doorezele 461
Doornijcke 393
Doornijk 12, 13, 41, 73, 83, 84, 132, 300, 304, 309, 362, 364, 388, 393, 408, 411, 412
Doornike 367
Doorsele 61, 63
Douane 504
Douanne 495
Douay 410, 412
Doust 398
Drabbestrate 55, 223
Drabstraat 12, 13
Drabstrata 229
Drabstrate 230
Droesbeke 458
Drogo, abt van Clairvaux 84, 291
Drongen 73, 259, 263-267, 324
Dronghen 267
Du Chense 336
Du Chesne 228, 268, 270, 276, 325, 335, 337
Dubois 441, 452
Duermael 461
Duifkens 56
Duinkerke 474
Dumery 127
Dunen 192
Dunensis 357
Dunis 308, 323, 356, 398
Duprez 412
Durmael 194
Durpez 411
Duvivier 332
D' Haesdonck 413
D'Alton 197
D'Haene 87, 462-465, 469
D'Haenens 197
D'Haens 197
D'Haesdonck 411
D'hooghe 209, 433
Ecclesiam Sancti Michaelis 246
Eckerghem 235, 246, 247, 309, 363, 387
Eckerghiem 344
Edme Hughues 452
Edmundus, abt van Clairvaux 391
Edmundus Hughues 194
Eecke 11, 13, 15, 16, 22, 31, 43, 333, 367, 375
Eecke-Nazareth 15, 26
Eeke 294
Eename 74
Eerteghem 24
Eines 279
Eka 288
Eke 279, 339, 340
Elaut 193
Elene 60, 61, 268, 269, 303
Eleonora van der Muers 408
Elisabeth de Metz 413
Elisabeth Goetals 398
Elisabeth Joanne Ferdinande de Goubau 88
Elisabeth Mets 398
Elisabeth Theymons 398
Elisabeth Uutenhove 187
Elisabeth van Hansbeke 368
Elisabeth van Theimseke 124, 141, 156, 217, 424
Elisabeth vanden Ketulle 398
Elisabeth Verjabele 398
Eliszbeth van Teimseke 409
Elizabeth de Medts 408, 409, 414
Elizabeth Gruters 356
Elizabeth Mets 396, 397
Elizabeth Reiable 410
Elizabeth Taymont 396
Elizabeth van Teimseke 410-414
Elizabeth van Theimseke 418, 427, 429
Elne 268
Eloi Snouck 38
Eloy Snouck 25
Elst 31
Emile De Bock 201
Emilius Coemans 201
Emilus Coemans 200
Emmanuel Cools 195
Emmanuël vander Zickele 65
Enderweerelt 28
Engeland 173
Engelbertus Delforterie 480, 481
Erasmus van den Broucke 38
Erasmus vanden Broucke 429
Ermentrudis Uutenhove 12, 14
Ertvelde 61, 62, 74, 86, 335
Erwetegem 24, 31
Ettinghen 441
Eugenius de Block 194
Eustachius 12
Eustachius, abt van St-Baafs 224
Eustachius de Curia 234
Eustachius Uutenhove 234
Everaert 455, 457
Everaerts 398, 408
Everdei Wittoc 245, 318
Everdeii de Curia 230
Everdeius Wittoc 242
Everdeius Wttoc 240
Everdeus Uutenhove 13, 230
Everdeus Wittoc 13, 240, 245, 318
Evergem 15, 24, 31, 48, 61-63, 315
Everghem 315, 319, 340, 345, 350
Everwyns 398, 408-410, 412
Ex Curia 356
Ex Valle 356
Faipoult 507, 510, 513, 514
Faipult 508
Felix Loys 197, 433
Ferdinand Augustijn de Brabandere 38, 40
Ferdinand Lousbergs 116
Fernand, graaf van Vlaanderen 231, 243, 245, 248-251, 253, 258
Fierens 81, 194, 200, 361
Flandre 81, 221, 458, 478, 480, 488, 490
Flandre hollandaise 490
Flandres 375
Flandri 322
Flandrie 231, 232, 241, 245, 248-250, 252, 259, 264, 265, 281, 283, 284, 299, 304, 306, 311, 318, 321, 327, 332, 338, 340-342, 344-346, 399
Fontaine 88
Fontainebleau 516
Fontenay 111
Forum segetum 291
Franchoys de Wale 25
Francie 399
Francisca de Wulf 437, 440, 441
Francisca de Wulff 218
Francisca van Steenberghen 453, 454
Francisco Antonio de Agurto 68
Franciscus Bernardus Van de Waele 200
Franciscus Fernardus de Velasco 194
Franciscus van Troost 475
Franciskanen 454
Franco, kanselier van Vlaanderen 60, 299, 300
François Chappus 461
François Douanne 495
Françoise Barradot 432
Franconis brugensis 299
Frankrijk 21, 76, 173, 200, 354
Frans De Keysere 57
Frans Heyndricx 49
Fratrum Predicatorum 321
Fremineuren brugghe 374
Froissart 173
Fulco Carpentarius 223
Fulco Mahesoene 13
Fulco Uutenhove 12, 13, 52, 223, 234, 236
Fulconis de Curia 223, 235
Fulcro, dictus Muloc 313
Fulcro, gezegd Mahesoene 239
Fulcro, gezegd Muloc 16, 313
Fulcro de Gandavo 231
Fulcro Uutenhove 224, 228, 230, 231
Fulcro van Gent 292
Fulcrone, dicto Mahesoene 239
Fulcronis de Curia 224, 227, 229, 230, 236
Fulcronis Muloc 315
Furnis 289, 308
Fusquy 427
Gachard 76
Gaetpoldere 22, 366
Gaevers 441
Galgheberch 223
Gallia 256-259, 323
Gallo 66
Galuan 454
Gand 10, 29, 52, 93, 94, 98, 103, 116, 157, 174, 179-181, 188, 212, 221, 230, 236, 252, 270, 295, 296, 312, 342, 362, 417, 458, 471, 477-480, 488, 490, 494, 496, 507, 511, 513, 514, 516, 520, 521
Gandae 2, 518
Gandavenis 403
Gandavensis 517
Gandavo 181, 222, 224, 229-232, 234-236, 238, 239, 245, 247, 248, 253, 254, 266, 274, 275-277, 281, 283, 288, 289, 291, 298, 301, 307, 313-315, 318, 321, 322, 330, 342, 360, 386
Gandavum 12, 237, 248-252, 254, 257, 259, 264, 265, 271, 279, 281, 283, 304, 311, 314, 320-322, 338, 342, 351, 360, 363, 365, 422
Gandavum 256
Gandensi 371
Gandensis 359, 370, 384, 398
Gansdriesch 383
Gassot 461, 462, 464
Gasthuis der H. Maria 11
Gasthuis Wittocs 242
Gaude cruysken 33
Gauden Cruysken 28
Gavere 76, 350, 373
Geeraard van Crombrugghe 47
Geeraardsbergen 173
Geerard Nicolai 395
Geerardt Nicolai 397
Geerst 466, 467
Gend 30, 482, 483, 502
Gendt 48, 459
Gent 5, 8, 9, 11-16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32-34, 37-39, 41, 51, 52, 55, 56-58, 62-64, 67, 68, 74-76, 80-82, 84, 85, 91, 92, 94, 96, 103, 106, 109, 116, 128, 132, 174, 179-181, 187, 188, 192, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 205, 209-212, 219, 220, 222, 224, 230, 231, 234, 245, 249, 252, 253, 255, 257-259, 263, 264, 269, 270, 272, 274, 277-279, 282, 284, 285, 289-293, 296, 299, 306, 309, 310, 311, 315, 317, 322-324, 326, 328, 332, 333, 335, 337, 341, 345, 353, 354, 358, 362, 365, 367, 368, 370, 373-376, 381-385, 387-391, 393, 395, 406-408, 410, 417, 419, 424, 427, 432, 433, 435-437, 442, 445, 446, 452-455, 458, 461-463, 467, 471, 474, 480, 484, 487, 491-493, 495, 498, 502, 507, 509, 510, 514, 515, 517, 521, 563
Gent 302
Georges Haec 272
Georgio van Cormbrugghe 423
Gerard de Blasere 411
Gerardi de Gandavo 339
Gerardus van Gent 60, 336
Gerardus van Merlo 194
Gertrudis van Pottellis 84, 192, 216, 217
Geuzen 104, 115, 156, 158, 414
Gheert van Neghem 410
Gheertzee 22, 366
Gheila de Vulrestraete 356
Gheldre 377
Ghend 377
Ghenderdic 34
Ghenderdijc 350
Ghenderdijck 23
Ghendt 23, 28, 210, 214, 389, 394, 411, 415, 416, 436, 438, 469
Ghent 37, 470, 472
Ghere 345
Gheroudeze 15, 340
Gheroudze 19, 337, 348
Ghiseberti Longi 235
Gilberti Longi 320
Gilbertus van Sottegem 60
Gilbertus van Zottegem 268, 269, 286
Gileberti de Sotenghem 268
Gilleberti de Sottenghem 288
Gilles Denoirgent 452
Gillis 195
Gillis Bielliet 55
Gillis de Windt 37
Gillis Piens 25
Gillis Romeel 158
Gillis van de Bossche 25
Gillis van Haute 193
Gillis van Nijpen 192
Gillis Verbanen 25
Gillis Wargnier 38, 197
Gislebert de Mons 221
Glaude Frans van Dooreseele 38
Gobert 467
Godefridi de Domo 294
Godefridis, bisschop van Kamerijk 269
Godefrido de Meram 320
Godefridus, kanunnik van Doornijk 291, 292
Godefridus de Merham 309
Godefridus Scandelein 16, 293
Godshuis van St. Antonius 116
Godshuus van Onze lieve Vrauwe ter lazarie 429
Godshuuse ter Lasarijen 57, 389
Godveerdegem 62
Goed ter Linde 24
Goed ter Linden 31
Goetals 398
Goethals 491, 518
Gossuinus 12
Gossuinus, bisschop van Doornijk 223
Goubau 87, 88
Graaf Fernand 10
Graaf Gwijde 20
Graaf Thomas 19
Gratieux 499
Gravin Joanna 8, 10, 13, 19, 74, 282, 283, 294, 295, 322, 327
Gravin Margareta 14, 15, 19, 20, 337, 342
Gravin Margaretha 16
Gregorii pape XIIII 263
Gregorius, abbas de Baudeloo 461
Gregorius Duermael 461
Gregorius Durmael 194
Gregorius Haeck 14
Gregorius IX 40, 73, 75, 259, 297, 304
Gregorius van Rooden 194
Gregorius X 16, 60, 342-344
Grened 465
Groene Hoeye 383
Groene Hoye 25
Groenenbriel 410
Groningen 21
Groot Begijnhof 510
Grooten But 23
Grootenberge 31
Gros 375
Groude 15, 339, 340
Grutere 388
Gruterigghe 357
Gruters 356
Gui de Dampierre 341
Guido, graaf van Vlaanderen 338, 341, 345, 348-350, 353, 354
Guido van Dampierre 173
Guidonis comitis Flandrie 341
Guillaume, abbé de Baudeloo 431, 434
Guines 325, 335, 336
H Kerst 201
Haec 272
Haeghe 441
Haemen 192
Haenoie 284
Haghe 11, 287, 294, 307, 308, 345
Haghevorde 275
Hainoie 232
Hainonie 245, 248-250, 252, 264, 281, 304, 306, 311, 318, 322, 327, 332
Ham 441
Hannekin Lukebosch 64
Hanneron 22
Hanonie 231, 259
Harelbeke 60, 302, 334, 335
Hasnede 245, 275, 276, 287, 307, 308, 312, 345
Hassenede 340
Hauwaert 430, 431
Haven der H. Maria 5, 8, 11, 14-16, 19, 20, 22, 29, 38, 40, 41, 43, 56, 60, 70, 73-75, 83, 84, 85, 111, 115, 121, 123, 125, 128, 132, 133, 137, 139-141, 155, 156, 181, 182, 187, 188, 191, 193, 200, 212, 227, 228, 252, 253, 256-259, 263, 264, 266-272, 274-284, 286, 287, 289, 290, 291, 293-297, 299-304, 306, 309, 311-313, 315-317, 319, 320, 322-327, 329-338, 342, 348, 350, 351, 356, 370, 390, 391, 402, 404, 418, 429
Haven van Maria 312
Haverlandt 23
Haynie 342
Haynoie 315, 338
Haynonie 321, 344-346
Hebbrecht 510
Heckerghem 254, 256, 267, 277, 289, 294, 301, 307, 330
Heijstoppels 441
Heins 127
Heka 307, 308
Helaudt 193
Helias 478
Helichs Rijcs 377
Helvedis vanden Muers 398
Hendricus Uutenhove 231
Henegauwe 377
Henegouw 14, 16, 19, 74, 231, 243, 245, 248-251, 253, 263, 281, 284, 285, 290, 294, 300, 303, 310, 311, 315, 317, 320, 323, 327, 333, 338, 341, 344-348
Henri Joseph Meuleman 201
Henrici de Curia 231
Henrici Magni 294
Henricus 441
Henricus, abt van St. Baafs 238
Henricus, abt van St-Baafs 235
Henricus, deken van Gent 239
Henricus, gezegd Braem 285
Henricus de Axele 196, 348
Henricus de Everghem 283
Henricus Magnus 288
Henricus van Axele 20
Henricus Werregarens 272
Henry abbas Clarevallis 441
Herlinghove 31
Hermier 88
Hertinghe 22, 366
Heulbroeck 473
Heupers 487
Heusden 24, 31
Heylincx 398
Heylwidis 408
Heyndricx 49
Heyns 433
Hieronymus, abt van Clairvaux 402
Hieronymus Vande Kerckhove 195
Hillegem 60, 61, 268, 269, 303
Hillenghem 268
Hispaniarum 399
Hodevare 56
Hoelem 31
Holland 221, 377, 412
Hollande 221
Hollandts Vlaenderen 483
Holstraat 57
Hombrecht 103
Honorius III 237, 238, 241, 242
Hoogcauter 31
Hooghe Strecken 441
Hopital Sainte-Marie 255
Hosdain 267, 268, 275, 312, 325, 334
Hospitaal der H. Maria 12, 13, 55, 95, 181, 187, 222-224, 228, 230-237, 239, 240, 242, 245-248, 250, 251, 258, 267, 281, 282, 287, 292
Hospitaal van O.L.Vrouw 290
Hospitael van borgherije 106
Hospitael van borgherye 106
Hospitale sancte Marie 241, 246-248, 251, 280
Hospitali beati Marie 229, 232, 233
Hospitali beatie Marie 224
Hospitali sancte Marie 231, 240, 267
Hospitalis sancte Elyzabet 322
Hospitalis sancte Marie 222, 234, 238, 239, 306
Hospitalis sancti Nicolai 241
Houk 13, 229
Houtem Tenere 376
Hubert Matthieu 448
Hudsebaut 410
Hueribloc 368
Huet 88
Hughues 194, 452
Hugo, kanunnik van St. Pharaïlde 96
Hugo, kanunnik van St-Pharailde 196
Hugo, kastelein van Gent 74, 267, 269, 275, 312, 325, 334-336
Hugo Brady 445
Hugonis castellani gand 312
Huis het gaude Cruyce 57
Huis 't Roosaelken 57
Hulst 30, 50
Hulstambacht 29
Hulsterambacht 38
Hulsterambacht West 23
Hulsternieulant 21
Hulterambacht Oost 23
Hurly 197, 454
Huttenhove 210
Huusman 417
Huys ter Coolen 33
Huysmans 458
Hye Nuyttens 127
Hyppocrates 472
Ierland 197
Ierlandsche Dominikanen 454
Ignatius Mesplan 194
Ignatius Sanders 194, 462
Iherusalem 350
Inghelenlandt ter Trappen 57, 58
Innocentius III 222
Innocentius IV 16, 40, 75, 326-329, 331
Innocentius VI 41, 358
Inocentius VI 359
Isabeau de Temseke 434
Isabella, vrouw van Beveren 309
Isabella Jeman 57
Jaak Bonble 429, 433
Jaak Heyns 433
Jaak vander Beke 429, 430
Jacob de Cooman 57
Jacob de Wulf 196
Jacob Robbins 392
Jacob van Artevelde 173, 174, 362
Jacob vander Ruest 197
Jacobo de Bodelo 356
Jacobo dicto Brant 357
Jacobo vanden Oust 402
Jacobs 432
Jacobus, abt van Baudeloo 417
Jacobus, gezegd Brant 192
Jacobus d'Haens 197
Jacobus Joannes Vispoel 198
Jacobus Ramelius 436
Jacobus T'Servrancx 460
Jacobus vander Beke 193
Jacop de Cooman 389
Jacop de Zomere 394
Jacop Robbins 393
Jacop Vrient 394
Jacquelina Valckgrave 453
Jacques, abbé de Bodelo 397, 414
Jacques, abt van Baudeloo 395, 408, 417
Jacques Alexandre o Donnoghue 474
Jacques Pierssins 407
Jacques van Bonble 38
Jan Arents 25
Jan Brecht 196
Jan Busere 349, 350
Jan Colpaert 37
Jan Costiens 57
Jan de Blieck 394
Jan de Buck 28
Jan de Clerc 37
Jan de Grave 25, 390
Jan de Key 163
Jan de Steelant 347
Jan de Wilde 393
Jan Frans Dedeken 33
Jan Maseman 435
Jan Priem 369
Jan Rasse 106, 219, 388
Jan Sersymoens 44, 46
Jan Snoucq 125, 219, 438, 440
Jan Somers 471
Jan Storm 20, 349
Jan Utenhove 406
Jan Uutenhove 28
Jan van Avennes 173
Jan van Cruninghen 381
Jan van den Houven 48
Jan van Everghem 20
Jan van Lanchackere 121, 131, 218, 357
Jan van Lanckackere 357
Jan van Scodee 16
Jan van Steenlant 73
Jan vanden Voorde 407
Jan vander Brugghe 49
Jan vander Capellen 196
Jan Vondele 197
Jan Zoetaert 407
Janssens 65
Jaques, abbé de Bodelo 418
Jaques Brant 179
Jean, abbé général de Citeaux 452
Jean Bougniet 488
Jean Brandon 192
Jean le Roy 417
Jeanne de Constantinople 284
Jehanne Martins 414
Jeman 57
Jerome vande Kerkoven 465
Jette 206
Jezuïeten 198, 435
Joan Gisbert Somers 471
Joanna, graaf van Vlaanderen 243, 253
Joanna, gravin van Vlaanderen 231, 245, 249-251, 258, 263, 281, 284, 285, 290, 294, 300, 309-311, 315, 317, 320, 323
Joanna Lautens 97, 435
Joanna Martens 410-412, 418
Joanna van Constantinopel 195
Joanna van Cruybeke 437
Joanna van Luxemburch 383
Joanna vanden Steene 46
Joanne, gravin van Vlaanderen 248
Joanne, gravinne van Vlaenderen 214
Joannes, abt van Citeaux 368, 369
Joannes, abt van Clairvaux 385
Joannes, gezegd Loecman 37, 43
Joannes Augustinus Vanhecke 38
Joannes Boschorii 436
Joannes Brandon 192, 216
Joannes Colpaert 362
Joannes de Castellione 333
Joannes de Codt 436
Joannes de Monte 362
Joannes de Pale 355
Joannes de Prato 334
Joannes de Tielroden 355
Joannes Jacobs 432
Joannes Nemegeer 200, 201
Joannes Nemegheer 362
Joannes Petit 452
Joannes Rousseels 197
Joannes van der Woestyne 475
Johanna de Sancto-Audomaro 356
Johannes de Scoude 346
Johannis dicti de Prato 339
Joos 368
Joos Colins 394
Joos de Rouck 390
Joos de Vlieghere 62
Joos Meganc 390
Joos Soete 193
Joos van Bracle 394
Joos van Guyse 61
Joos Zoete 433
Joosijne van Cuenincdonc 209
Joris Duifkens 56
Joris van Crombrugghe 422
Joseph II 88, 481
Joseph Walters 201
Josepha Heulbroeck 473
Josephus vanden Berghe 195
Josse Huusman 417, 418
Jozijne Bets 396
Jozijne Cuenincdonc 156
Jozijne de Smet 412
Jozijne van Cuenincdonc 113, 114, 122, 134, 164, 189, 217, 395, 397
Judoca Bets 398
Judoca Smets 399
Judoca van Bommale 398
Judoca van Overmaele 398
Judocam van Cueninckdonc 399
Judocus de Meyere 397, 402
Juliaan Teniers 179
Juta van den Muden 123
Juta vander Muden 187, 216
Kalandebergh 229
Kalanderberg 12
Kamerijk 60, 106, 219, 388
Kamerijk: St. Aubertus 74
Kandrart 223
Kardinaal Robertus 232, 233
Kardinaal Romanus 252
Karel de Stoute 22, 375
Karel den Stoute 21
Karel Ferdinand de Brabandere 38
Karel II 454
Karel III 458
Karel V 22, 57, 65, 76, 389, 390, 395
Karel van Lorreynen 29
Karel VI 463
Katarina Soyssdons 362
Katarina van Massemen 216
Katelijne Clyncx 49
Katelijne Sersanders 196
Katelijne van Coudenhove 375
Katelijne van Keercberghe 217
Kateline vander Venne 210
Kathedraal St Baafs 236
Keerckbrugghe 24
Keerls 189
Keijserstucken 31
Keizerin Maria Theresa 87
Keizerin Maria Theresia 29, 80, 82
Kemseke 24, 32, 48, 50
Kerchove 427
Kerckhove 462
Kerckx 221
Kerclant 19, 330
's Kerels 66, 79, 188, 189, 217, 385
Kervyn de Lettenhove 128, 192
Kesel 364
Keulen 412
Kiekenshaghe 24
Kielrecht 30
Klein Begijnhof 510
Klooster der Charteuzen 406
Klooster der Chartreuzen 28
Klooster van St. Agnes 383
Klooster van St. Clara 383
Kluyskens 93, 507
Knudde 192, 393
Komen 16
Koophandelplein 180
Korenmarkt 12, 291
Kortedagsteeg 57
Kouter 180
Kracsehuys 106
Kulders 510
Kundde 375
Kwartier van Sas 66
La Charité 452
Laarne 31
Laenen 58, 59
Lagye 487
Lambrecht, abdt van Ste Pieters 414
Lambrecht, abt van Sint-Pieters 408
Lambrecht Janssens 65
Lamloti 320
Lammens 495, 509, 510, 513
Land van Aalst 62, 173
Land van Loos 23
Land van Rode 24
Land van Waas 66, 173, 310, 440
Lange 24
Langhemaete 316
Langhemate 15, 315, 340, 345, 349
Largentier 420, 422, 427, 434
Lateranen 69, 70
Laterani 242
Laude 236, 237
Laurens Boels 385
Laurent 484
Lautens 97, 435
Lauwe 23
Lauwereyns Van Hulle 25
Lavaut 181, 384
Lazarij Gent 19
Lazerij te Gent 330
Le Glay 284
Le Myre 402
Le Roy 417
Le Vuaitte 448
Leboucq 252
Lede 26, 31
Leeuwergem 22, 24, 31, 48, 60-62, 268, 269, 303, 375
Lefèvre-Pontalis 128
Lei 8, 10, 12, 13, 29, 32, 51, 344
Leiden 412
Leije 56
Leipoort 51
Lemburch 377
Leo Cardon 86
Leonardus de Stoop 198
Lepe 20, 353
Lesage 197
Lesaine 197
Leuven 95, 444, 446, 454, 504
Leuven: Hallen 127
Lewerghem 268, 288, 307
Leyam 229, 344
Leye 25, 344
Leyen 47
Leynen 48
Leyns 373
Lideghemveld 32
Lier 497
Lieve 116
Lieven Pien 38
Lievijne D'hooghe 209
Lievin Uutermeere 390
Lievine d'Hooghe 433
Lingonensi 422
Lingonesi 391
Lisam 229, 311, 314
Livina Dhooge 163, 165
Livina Dhooghe 124, 156, 189, 217-219, 430, 433, 434, 436
Livine Dhooge 413
Livine Dhooghe 412, 413, 431
Livino Westerlynck 402
Livinus de Naeyer 194
Livinus Vaentkens 194, 446
Lodewijk, graaf van Vlaanderen 41, 358
Lodewijk van Nevers 173
Lodewijk van Tyeghem 64
Lodewijk XIV 147
Lodewijk XVI 126, 166
Loesbergsgesticht 116
Lokeren 236, 242, 247, 255, 258
Lokerne 236
Longi 235, 320
Loos 12, 236, 237, 369, 465
Lootenhulle 31
Lotherie 377
Louis vandenhecke 502
Lousberg 116
Louvain 95, 127, 497
Loven 472
Lovendegem 31
Lowijs van Maercke 197
Loyens 445
Loys 197, 433
Ludovicus van Waesberghe 195
Lukebosch 64
Lutgardis de Rouck 461, 462
Lutsemburch 377
Luypaert 33
Maba ex Valle 356
Machelen 16
Machtilde de Axella 356
Macuson 464
Maere 95, 127, 149
Maerten van Campenberghe 192
Magdalena Smeesters 398
Maghelines 16, 314
Magni 294
Mahesoene 13
Maldegem 27, 31, 60, 62, 299-301, 303, 334, 335, 432
Maldeghem 299, 300
Maldenghem 307
Malines 58, 497
Malpé 492
Manentes in valle sancte Elizabeth 327
Manilius 514
Mansi 70
Marc de Hertoghe 397, 408, 414
Marc vanden Hecke 390
Marcilly 465
Margareta, domina de Dampetra 310
Margareta, gravin van Vlaanderen 73, 327, 333, 338, 341, 344-348
Margareta, vrouw van Dampierre 309, 316
Margareta de Muscheron 356
Margareta ex Curia 356
Margareta ex Valle 356
Margareta Sbuusers 97
Margareta Uutenhove 12
Margareta van Dampierre 317
Margareta van Loo 398
Margareta 's Buusers 374
Margaretha van den Berghe 216
Margaretha van Maercke 398
Margriete d'Haesdonck 411
Margriete van Loe 210
Margriete van Maerke 408, 409
Margriette D'Haesdonck 413
Maria-Lierde 31
Maria Bultins 398
Maria Coolins 399
Maria de Lens 356
Maria de Sancto Nicholao 356
Maria de Staute 473
Maria Everaerts 398
Maria Keerls 189
Maria Raveschoet 398
Maria Snoucq 438
Maria Theresia 473, 474, 477
Maria Thienpont 171
Maria van Burgondië 64, 65, 376, 395
Maria van Popenrode 112, 121, 122, 128, 131, 134, 215, 218, 356
Maria vanden Ruest 398
Maria 's Kerels 66, 79, 105, 188, 189, 217, 218, 385
Mariam de Popenrode 356
Marie Cabiliau 411
Marie Colyns 411
Marie Everaerts 408
Marie Snoucq 438
Marie Thérèse 473
Marie van Ruyst 396
Marijn 147
Markette 275, 276
Marten Bauters 47
Marten de Pestere 61
Marten de Windt 25
Marten de Wint 432
Martens 410, 411, 418
Martin de Wint 394
Martin Speecaert 141
Martins 398, 414
Martinus IV 75, 348, 349
Mathias de Scotte 388
Mathijs Alexandere 393
Mathilde de Sinnebeke 299, 303
Matildis de Rasceghem 269
Mattheeus 406
Matthieu 448, 449
Matthijs van Hoesdine 358
Maximiliaan van Oostenrijk 64, 376, 395
Mayeur 465
Mechelen 375, 377
Mechelen: Sint-Rombaut 37
Mechelen: St. Rombaut 41
Mechior d'Alton 197
Medeman 224
Meere 56
Meganc 390
Meirelbeke 24, 31
Mendonc 274, 287, 288, 312
Mendonck 11, 96, 196, 341, 342
Mendonk 274
Meram 320
Merendre 289, 307
Merendree 27, 31
Merham 19, 309
Mertens 502, 509
Mesplan 194
Mets 396-398
Meuleman 201
Meuleput 33
Meulestede 25
Meulestedecauter 32
Michaël Seghers 37
Michel Carpentier 417
Michel Gallo 66
Michelbeke 31
Michiel Lesaige 197
Minderbroeders 285
Minnebroeders 410
Moerbeke 28
Moermede 357
Moerspuyepolder 31
Molenstraat 8
Monasterio de Gaudio beate Marie 386
Monasterium beate Marie 310
Monasterium sancti Petri 308
Monialium Portus 251
Moortzeele 48
Moortzele 24, 31
Mopaert 404
Moparts 192
Moriaenshooft 374
Morinensis 398
Mourbeique 358
Mudepoorte 25
Muelenstucken 441
Muller 221
Muloc 315
Munte 307, 308
Muydepoorte 33
Muydeporte 417
Muynkmeerschen 25
Muyshondt 507
Namen 345, 348-350, 353, 354, 377
Namurcencis 345
Napoleon 515, 516
Nasarette 417
Natali 278
Nazareth 14, 24, 31, 33, 44, 46-48, 50, 51
Nedercauter 33
Nederland 21
Nederlanden 27, 68, 347, 414, 415, 437, 441, 443, 446, 448, 462
Nederlandt 443
Nedersceltstrate 56
Nelis 221
Nemegeer 200, 201
Nemegheer 362
Nevele 32
Nicaise Hanneron 22
Nicolaas IV 40, 75, 351
Nicolaas Provost 197
Nicolaas Sersanders 55
Nicolaas V 199, 370, 458
Nicolaas vanden Vivere 28, 407
Nicolai 395, 397
Nicolaus V 373
Nienetene 22, 366
Nieneve 381
Nieulanden 441
Nieulant 46
Nieustraete 57
Nieuwbrugge 475
Nieuwenbosch 293
Nijseele 192
Nijverheidsschool 10, 29
Ninove 381, 489
Niseele 192
Nizelle 191, 195
Nonnenbek 10
Nonnenbosch 84
Noordtpoldere 23
Nouveau Bois 274, 290, 310, 316, 317, 332
Numan 193
Nuymans 193
Nuysse 375
Nuyttens 127
O.L. Vrouw Ten Bossche 258
O Callahan 87
O Donnoghue 474
Obstal 342
Oedelem 27, 432
Oesselgem 212
Oesterijck 377
Oliveri de Smitere 382
Oliverus, abt van Loos 368
Oliverus van Axel 16, 337
Olivier de Smitere 375, 376, 381, 382
Olyverus de Axle 346
Onderbergen 12, 13, 229
Onderberghen 314
Oordegem 24, 32, 48, 50
Oost-Eeckloo 26, 32
Oost-Eecloo 24, 48
Oost-Vlaanderen 97
Oostakker 24, 32, 48
Oostende 66, 474
Oostenrijksche Nederlanden 29, 473
Oosterzeele 32
Oosterzele 24
Orde van Citeaux 34, 37, 38, 41, 42, 69, 70, 75, 109, 110, 112, 122, 123, 133, 181, 182, 188, 191, 200, 251, 257, 259, 362, 391, 414, 443, 445, 446, 455
Orden van Cisteaulx 415
Orden van Cisteaux 444
Orden van Citeaux 443
Ordene van Cisteaulx 393
Ordinem Cisterciensem 265
Ordinem Premonstratensem 265
Ordinis Ciesterciencis 359
Ordinis Cisterciencis 398, 400, 445, 517
Ordinis Predicatorum 248, 281
Ordre de Cisteaux 395, 477
Ostine 23
Otene 15, 340
Otto, bisschop van Utrecht 286, 296, 332, 333
Ottonis III 297
Otverdenghem 289, 307
Oudaert 502
Oude Lei 10
Oudenburgh 482
Over-Schelde 173
Overbroc 267, 308
P.L.Vrouw ter lazarie 38
Pamele 376, 381
Papeleu 484
Paris 82, 111, 488, 497
Parma 408, 414, 418
Pascha 278
Passchier 197
Pattheet 461
Pauli 94, 95
Paulus Alphonsus Van Loo 201
Paulus Smale 192
Pauwels 201
Pays-Bas 477
Pays-Bas autrichiens 80, 82, 480
Penneman 474
Pentecoste 278
Perboem 22, 366
Perbome 346
Pesellepoorte 25
Petegem 62
Petercellepoorte 33
Petit 452
Petro de Roden 339
Petro de Zelandia 319
Petronella De la Mair 433
Petronella Delemer 430
Petronilla de Backer 461
Petronilla Spapen 422, 423
Petrus, abt van Baudeloo 455, 457
Petrus, abt van Clairvaux 443
Petrus, abt van Loos 417
Petrus, kanunnik van Doornijk 74
Petrus Bouchu 452
Petrus Cnudde 210
Petrus Everaert 455, 457
Petrus Fierens 194, 206
Petrus Henricus 441
Petrus Joannes Pauwels 201
Petrus Mayeur 465
Petrus van Aecht 212
Petrus van Hamme 195
Petrus van Wevelswale 267
Philip, koning van Spanje 397
Philip de Recourt 417
Philip den Goede 76, 179
Philip II 65, 221, 417
Philip IV 437, 440, 442
Philip van Cleve 383
Philippi de Valle 301
Philippus, gezegd de Scaco 37
Philippus, schout van Axel 350
Philippus de Valle 345
Philippus de Vos 193
Philippus IIII 442
Philippus Joannes Steman 198
Philippus Mopaert 192, 404
Philippus Rijnvisch 10
Philippus Wivine 235
Phylippus de Asisio 354
Pien 38
Piens 25
Pierre, abbé de Clairvaux 441, 443
Pierssins 407
Pieter Balde 409, 413
Pieter Cnudde 192
Pieter Knudde 392
Pieter Marijn 147
Pieter Sersanders 55
Pieter ute Gheroudze 196
Pieter van Caneghem 192
Pieter van Vachtebeke 37
Pieter van Wachtebeke 37
Pietere Knudde 393
Pieters 198, 477, 480
Pirenne 42, 341
Pius VII 517
Plein der Recolletten 180
Poel 229
Polre 60, 336
Poortacker 62
Poortakker 46, 352, 510
Popenrode 218
Popoerde 215, 218
Porta turris 234
Porta Zabulariam 234
Portackre 352
Portam leprosorum 235
Porthacker 288, 307
Portu be Marie 258
Portu beate Maria 281
Portu Beate Marie 260, 271, 274-277, 283, 284, 286, 287, 297, 304-306, 311, 313, 318, 322, 323, 325, 330-332, 338, 342, 391
Portu Beati Marie 227, 301
Portu sancte Marie 298, 305, 326
Portugal 214
Portum beate Marie 304
Portus beate Marie 253, 259, 260, 265, 266, 351, 363, 365
Portus monialium 111, 251
Portus Monialum 253
Praemonstratenzen 258
Predikheeren 57, 247, 251, 252, 274, 285, 316, 333
Premonstratenzen 264
Priem 369
Provost 197
Pulinx 477
Quaetham 13, 231
Quator Officiis 307, 320
Quator officiis Gandensibus 333
Raas, heer van Gavere 349
Raas Coevoet 61
Radolufi de Rodes 287
Rasenghem 268, 288, 307
Rasonis de Gavere 350
Rasse 106, 219, 388
Raveschoet 398
Reat 354
Reiable 410
Reims 40, 73, 297, 448
Religiosis muliriebus 318
Rembry 481
Remensi 297
Remi De Bruyn 201
René Dubois 452
Ressegem 59-62, 268, 269, 303
Reusens 111, 139, 141
Reynax 102, 106, 110, 122, 173
Rhin 448, 449
Richard Teirlinck 201
Richardot 461
Riet 311
Rietdijck 31
Rijcke gasthuys 284, 412
Rijnvisch 10
Rijsel 60
Rijsse 417
Rijssel 236, 237, 268, 303, 316, 333-335
Rike 313
Rikildis de Slote 13, 229
Rinvigs 228
Riquardo de Capella 356
Rith 248
Robart Verkin 223
Robbertus Medeman 224
Robbins 393, 394
Robert, abt van Cambron 415, 417
Robert, graaf van Vlaanderen 274, 358
Robert, heer van Bethune 273
Robert Gassot 461
Robertus, abt van Cambron 414
Robertus Gassot 461, 462, 464
Robertus Sanders 193
Robertus vande Vivere 436
Robrecht, heer van Bethune 74
Robrecht den Fries 299
Robrecht Uutenhove 390
Robrecht van Bethune 174
Rode 74
Roden 286
Rodulfus, heer van Rode 74, 286
Rodulfus de Melne 286
Roels 481
Roger de Meuleneere 197
Rolandus Elaut 193
Romae 464, 518
Rome 222, 355, 364, 366, 372
Romeel 158
Romelius 436
Ronne 33
Roo saelken 33
Roode Lijvekens 510
Roose 487
Roothaeze 492
Rootstuk 32
Rosa Huet 88
Rosa O Callahan 87
Rosiers 461
Roson de Rosenstein 501
Rostijnen 440
Rostina 37, 43
Rotifer 288
Rotsselair 376
Rousseels 197
Rozemarijnenbrug 8
Ruijsinghen 376
Rupelmonde 74
Ruusinghen 381
Ruussinghen 24, 48, 51
Ryms 357
Rynvich 228
S. Catharine capelle 459
Sabastien Richardot 461
Sabina Bruggheman 30, 32, 33, 88, 126, 163, 166, 171, 190, 218, 480-482, 485, 507, 509
Saint-Omaars 412
Saint Bavon 255
Salomon Rinvigs 228
Salomon Rynvich 228
Salomone de Dunis 356
Saltins 377
Sameslacht 340
Samslacht 317
Samslact 307
Samslacth 287
Sanci Bavonis 237
Sancte Pharaildis 359
Sancti Bavonis 229, 238, 246, 253, 254, 282, 283, 301, 302
Sancti Jacobi 229
Sancti Johannis 319
Sancti Martini 246, 247, 256, 277, 363
Sancti Michaelis 229, 230, 235, 254, 277, 281, 283
Sancti Nicholai 237
Sancti Petri 229, 319
Sancto Bavone 277, 278
Sanctum Bavonen 307
Sandberch 55, 223, 229
Sanders 193, 194, 406, 462
Sanderus 109
Sandruon Courbé 179
Sandt 459
Santberg 229
Sante Pharaïldis 274
Santportam 235
Santporte 229
Saphir 235
Sbrunen 398
Sbucx 398
Sbuusers 97
Scandelein 16, 293
Sceldeveld 339
Sceldevelde 288
Sceldevelt 278, 279, 294
Scheerdoncken 441
Scheldeveld 11, 16, 333
Schellebelle 32
Schelstraete 193
Scheppere 467
Scheut 3
Scimpgracht 335
Scipgrat 335
Scoernesse 358
Screijdijck 23
Segardsteeg 12
Seghers 37
Serephina Roels 481
Serrue 258
Serrure 109, 127, 236, 255, 283, 302
Sersanders 55, 113, 123, 134, 155, 164, 196, 216, 217, 369, 374
Serscamp 31
Sersymoens 44, 46, 112, 123, 124, 131, 132, 134, 140, 155, 188, 189, 216, 362
Sigeri de Curtraco 307
Sigeri de Cutraco 308
Sigeris de Curtraco 309
Sigerus, kastelein van Gent 228
Sigerus de Curtraco 324
Sigerus van Gent 73
Simon Utenhove 97
Simon Uutenhove 374
Simon van der Cameren 56
Simon Werregarn 227
Sinaai 193
Sint-Amandsberg 11
Sint-Antelinks 24
Sint-Baafs 12, 25, 57, 74
Sint-Blasius 24
Sint-Jakobs 13
Sint-Maria-Lierde 24
Sint-Michiel 10
Sint-Michiels 12, 246
Sint-Niklaas 87
Sint-Pieters 57, 74
Sint Baafs 235, 475
Sint Elizabeth begijnhof 318
Sint Janshuus 57, 389
Sint Martin 349
Sinte Baefs 475
Sleenheers 398
Sleidinge 24, 32
Sleynghe 316
Sleynghen 24
Slootendriesch 32
Smale 192
Smalemedekin 337
Smeesters 398
Smets 399
Smett 223
Snouck 25, 38
Snoucq 125, 219, 438-440
Soete 193
Soikinus de Donse 224
Somergem 32
Somerghem 307, 308
Somers 471, 472
Sophie de Mesmaeckere 441
Sotenghem 268
Soyssdons 362
Spaansche Nederlanden 455
Spanje 22, 417, 442, 454, 458, 463
Spapen 216, 422, 423
Speecaert 141
Spekelboor 31
Speuye Beoosten 23
Spillart 375
Spitaels 368
St. Amandsberch 11
St. Andriespolder 62
St. Antonius 510
St. Baafs 57, 58, 237, 255, 257, 281-283, 296, 302, 327, 355, 389
St. Blasius Boucle 48
St. Jacobus 510
St. Jan en Pauwel 510
St. Jan in d'olie 487
St. Janshospitaal 94
St. Landolfscruyce 11
St. Laurentius 510
St. Maria Lierde 48, 50
St. Marten 257, 458
St. Martens 291-293, 295
St. Martenskerk 256
St. Michiels 8, 12, 282, 291-293, 295, 311, 312
St. Michielskerk 11, 13, 14, 55, 95, 234, 281-283
St. Pharaïlde 14, 293, 454
St. Pieter abdij 37
St. Pieterstijkstraat 33
St. Tentelins 24
St-Baafs 200
St-Baafsabdij 133
St-Donaas 299
St-Michielkerk 247, 251
St-Michiels 277
St-Michielskerk 181
St-Nicolaashospitaal 241
St-Niklaaskerk 385
St-Pauwels 195
St-Pharaïlde 38, 41, 197, 274, 358
St-Pietersnieuwstraat 57
St Antelinks 31
St Baafs 270
St Bavon 236, 258, 270, 302
St Pharaïlde 284, 285, 333, 345
St Walburga 285
Staetsvlaenderen 38
Stapletonus 445
Ste-Katharina 510
Ste Martensblijde 368
Ste Pharailden 418
Ste Tenterling 31
Steelant 22, 366
Steendam 56
Steenlant 357
Stekene 24, 32, 38, 48, 50, 198
Steland 394
Stelant 346
Steman 198
Stenlant 15, 339
Stephanus, abt van Clairvaux 326
Sti Donatiani Brugensis 402
Stobbelaere 495
Stoppeldijck 30
Stoppeldijcke 46
Stoppeldycke 44
Stoppelstraat 33, 57
Storm 20, 349
Strieckwede 441
Stripe 20
Stuerlinc 62
Sucuelten 276
Sudmade 288
Sutmade 62, 286, 307
Svevelt 275, 276
Swarts 87
Swets 88
Symoene van Barle 37
Symon Saphir 235
Taymont 396
Teirlinck 201
Ten Boscche 332
Ten Bossche 187, 242, 245, 247, 255, 258, 263, 273, 284, 286, 289, 290, 292, 293, 309, 316, 317, 325, 333
Ten Duinen 335
Teniers 179
Tenremunda 273
Tenremunde 273
Ter Doest 324
Ter Duinen 191, 192, 285, 295, 306, 308, 316, 323, 324, 420
Ter Inghelenlandt ter Trappen 389, 390
Ter Linde 47
Ter Linden 51
Ter Ostinen 47
Ter Woestinen 26
Ter Wostijnen 23, 26
Terhaegen 461
Termonde 497
Terneusen 22
Ternuesen 366
Terra Montium 10, 311
Terre Montium 267
Testes 235
Thedorus, heer van Beveren 74, 325
Theimseke 427
Theodoor de Velcker 198
Theodoricus van Beveren 316
Theresia Cordule Joseph Goubau 87
Theresia van de Velde 473
Theymons 398
Thienpont 171, 521
Thomas 507
Thomas, graaf van Vlaanderen 300, 303, 309, 311, 315, 317
Thomas Bufs 414, 415
Thomas Hurly 197, 454
Thome comitis Flandrie 315
Thosan 324, 398
Thysebaert 212
Tijkstraat 28, 57
Tinel 513
Tinnepotstraet 33
Toevlucht van Maria 200, 220
Toirconden 485
Torenpoort 234
Tornacencis 241, 256, 264, 318, 326, 328, 329, 331, 338, 343, 351, 359, 360, 363, 365, 370, 371, 398, 402
Tornacensi 283, 392
Tornacensie 265
Tornacensis 223, 224, 238-240, 252, 259, 280, 298, 304-306, 315, 321, 348
Tornaci 223
Tournois 131
Trente 443, 449
Trenten 416, 444
Triest 67, 116, 142, 345, 375, 458, 460, 513, 514
Trist 11, 287, 294, 307, 308
Tronciniensis 264-267
Truciniensis 264
Trunchinio 324
Trune 417
Trunen 14
Tyman van den Doorent 368
T'Servrancx 460, 461
Uncus 272
Underbergen 230
Underberghem 223
Urbain V 361
Urbanus V 81, 360
Utdic 15, 307, 340
Ute Gheroudze 196
Utenhove 97, 406
Utrecht 60, 221, 263
Uutenhove 11-14, 28, 52, 187, 223, 224, 228, 230, 231, 234, 236, 374, 390, 396, 398, 400
Uutermeere 390
Vaart van Gent 66
Vaentkens 194, 443, 444, 446, 448
Val-Benoit 221
Valckgrave 453
Van Aecht 212
Van Artevelde 173, 174, 362
Van Assche 127
Van Avennes 173
Van Axel 16, 337
Van Axele 20
Van Barle 37
Van Bassevelde 334
Van Belle 398
Van Bethune 174
Van Beveren 316
Van Bommale 398
Van Bonble 38
Van Bracle 394
Van Cameren 192
Van Campenberghe 192
Van Caneghem 192
Van Caudenhove 399-401
Van Cauwenhoven 403
Van Cleve 383
Van Coudenhove 22, 113, 114, 123, 158, 164, 192, 209, 213-217, 367, 375, 396, 397, 404, 408
Van Crombrugghe 2, 47, 156, 163, 218, 422, 423, 430-433
Van Cruninghen 381
Van Cruybeke 437
Van Cuenincdonc 113, 114, 122, 134, 164, 209, 395
Van Cuenincedonc 217
Van Cueninckdonc 399
Van Damme 194
Van Dampierre 173, 317
Van de Bossche 25
Van de Velde 473
Van de Waele 126, 200, 201
Van den Beerghe 80
Van den Berghe 216
Van den Broucke 38
Van den Doorent 368
Van den Fonteyne 201
Van den Gheyn 206
Van den Heuvel 3
Van den Houven 48
Van der Cameren 56
Van der Haghe 418
Van der Muers 408
Van der Woestyne 475
Van Dooreseele 38
Van Duyse 109
Van Eine 278, 279
Van Everghem 20
Van Everinghe 34
Van Eyck 149
Van Eyne 14
Van Gavre 358
Van Gent 60, 73, 292, 313, 336
Van Guyse 61
Van Hamme 195
Van Hansbeke 368
Van Haute 193
Van Heerlem 192
Van Hoesdine 358
Van Hoorebeke 197
Van Hove 120, 123, 171
Van Hulle 25
Van Keercberghe 217
Van Kortrijk 60, 324
Van Laken 398
Van Lanchackere 121, 131, 218
Van Landeghem 440
Van Leemput 132, 156, 165, 171, 172, 212, 214, 215, 218, 441, 442
Van Loe 210
Van Lokeren 17, 103, 104, 236, 255, 258, 270, 492, 507
Van Loo 201, 398
Van Lorreynen 29
Van Lovendeghem 16, 20
Van Maercke 197, 398
Van Maerke 408, 409
Van Massemen 216
Van Melle 495
Van Merlo 194
Van Neghem 410, 412
Van Nevers 173
Van Nijpen 192
Van Ongeval 2
Van Overmaele 398
Van Peede 403
Van Petechem 127
Van Popenrode 112, 121, 122, 128, 131, 134, 215, 356
Van Pottelis 84, 192
Van Pottellis 216, 217
Van Puyvelde 95, 98, 99, 102, 106, 121, 123, 127, 131, 132, 142, 149, 219, 246, 249, 252, 253, 255, 256, 258, 270, 282, 283, 316, 357
Van Rooden 194
Van Ruyst 396
Van Scodee 16
Van Sottegem 60
Van Steelandt 411, 412
Van Steenberghen 453, 454
Van Steenlant 73
Van Teimseke 409-414
Van Theimseke 115, 124, 141, 217, 418, 424, 429
Van Troost 475
Van Tyeghem 64
Van Vachtebeke 37
Van Vaernewyc 56
Van Wachtebeke 37
Van Waesberghe 195
Van Weneberchies 275, 279
Van Werveke 128, 174
Van Wevelswale 267
Van Wyk 495
Van Zottegem 268, 269, 286
Vandaele 491
Vande Kerckhove 195
Vande Kerkoven 465
Vande Vivere 436
Vande Woestijne 521
Vanden Berghe 195, 488
Vanden Broucke 429
Vanden Coyen 398
Vanden Eechaute 39, 387
Vanden Goten 451
Vanden Hecke 390
Vanden Ketulle 398
Vanden Muers 398
Vanden Oust 402
Vanden Ruest 398
Vanden Steene 46
Vanden Straten 398
Vanden Venne 398
Vanden Vivere 28, 407
Vanden Voorde 407
Vanden Vyvere 197
Vandenhecke 502, 509
Vander Beke 193, 429-431
Vander Brugghe 49
Vander Capellen 196
Vander Haeghe 410
Vander Haeghen 179
Vander Haghe 409-412
Vander Haghen 413
Vander Looven 194
Vander Muden 187, 216
Vander Ruest 197
Vander Venne 210
Vander Wee 521
Vander Zickele 65
Vanhecke 38
Vanloo 461
Vaucelles 452
Vebrugge 229
Veebrug 12
Velcker 458
Veldeke 32
Veldstraat 12, 33
Velstraten 44
Veltstratam 229
Venetiis 70
Vennebrechies 276
Vent 31
Verbanen 25
Vercauteren 492
Verhaegen 103, 127
Verkin 223
Verniers 38, 429
Vertrunen 14, 24
Vertrunengoed 51
Vertrunengoedt 47
Vertrunengoet 367
Verviers 492
Veurne 285, 474
Vicinus 223
Victoire de Garxes 88
Vienne 488, 490
Vier Ambachten 11, 14, 15, 22, 23, 26, 29, 30, 37-39, 41, 43, 47, 50, 173, 210, 227, 272, 296, 332, 366, 429, 433
Vier Gentsche Ambachten 333
Villa de Heckerghem 19
Viller 481
Villers 427
Vinckt 32
Virginis 249
Vispoel 198
Vlaanderen 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 65-68, 74, 76, 78, 83, 84, 128, 174, 192, 199, 247, 279, 299, 309, 347, 390, 394, 395, 408, 429, 449, 454, 474
Vlaenderen 69, 377, 379, 394, 451, 460, 474
Vlandren 394
Voorstraete 394
Vossestucken 441
Vraendic 15
Vrancx 64
Vrandijc 22
Vrandyc 366
Vriendt 406
Vrient 394
Vriesland 377
Vroendic 340
Vroendiec 320
Vuylsteke 174
Vyncke 193-195
Waarschoot 97, 191, 193
Waarschoot: Onze Lieve Vrouwenhove 97
Waasmunster 87, 198
Wachtebeke 28, 30, 37, 61, 62, 86, 368
Wachtebeque 417
Waelbroeck 521
Waelpoorte 28, 57, 389, 406
Waerande 441
Waerschoot 192
Wallinswart 337
Walmacq 497
Walpoort 57
Walpoortstraat 57
Walter, abt van St. Baafs 355
Walter, bisschop van Doornijk 60, 226, 238, 240, 242, 246, 247, 251, 255-257, 259, 280, 283, 289, 290, 293, 295, 300, 302, 312, 335
Walters 201, 246, 251
Wanzeels 398
Wanzele 25, 26, 32, 46
Wargnier 38, 197
Warnier 197
Warnkoenig 74
Wasia 310
Wasselini 267, 314
Wastina 236
Watté 201
Wauters 220, 496, 502, 504, 506, 509
Wautier, évêque de Tournai 255
Wedergrate 382
Weenen 87
Weneberchies 276
Werregarens 272
Werregarn 227
West Zaamslag 47
West Zaemslach 23
Westdurpe 23
Westerlyck 402
Wetteren 32, 57
Wevelsmale 60, 312, 334, 336, 340
Wevelswaele 366
Wevelswale 15, 62, 267, 270-272, 288, 307, 320, 339
Wilbrandus, bisschop van Utrecht 270, 279
Willaeys 462
Willekinum, dictum Scelpe 239
Willelmi Cranekins 229, 230
Willelmi de Leya 344
Willelmi Rike 313
Willelmus, gezegd Bloc 324
Willelmus, kastelein van Maldegem 302
Willelmus Cranekins 13
Willelmus de Malte 230
Willelmus dictus Willekim 344
Willelmus Kesel 364
Willem, graaf van Vlaanderen 332
Willem de Castille 429, 432, 433, 436
Willem de Castillo 193
Willem de Corenhuuse 429, 433
Willem Sanders 406
Willem van Sottegem 60
Willem van Zottegem 268, 303
Willemi de Sotenghem 268
Willemkercke 366
Willempskerke 319, 320
Willemskerk 309
Willemskerke 14, 15, 19, 22, 339
Willemus Capeliau 227
Willemus de Oeske 287
Willemus Rotifer 288
Winkel 26, 28, 30, 43, 50, 61, 62, 86, 440
Wittoc 11, 13, 242, 245, 249, 287, 318
Wittocx 13
Wivine 235
Woestinen 43
Wondelgem 25, 32, 48
Wouter den Mey 361
Wouters 375
Wulfsdijck 31
Wulverickzee 34
Wynckel 490
Yperen 409
Ypersteeg 10
Yperstraete 33
Ysabella, dominia de Beverne 310
Ysabelle, dominius de Beverne 310
Zaamslag 11, 13, 15, 20, 22, 43, 62, 73, 313, 317, 350, 375
Zaemslacht 346
Zameslacth 34
Zameslaeth 346
Zandberg 12, 13
Zandpoort 12, 234
Zeeland 377
Zeger, kastelein van Gent 228
Zeger van Gent 313, 353
Zeger van Kortrijk 60, 324
Zeger vanden Eechaute 39, 387
Zelzate 30, 62, 86
Zoetaert 407
Zoete 193, 433
Zomergem 60, 62, 299-303
Zourgoin 434
Zuddorpe 348
Zusters van H. Vincentius 201
Zusters van St. Agnes 383
Zwanenhoek 10
Zwijtdurpen 23