V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel IV

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel IV - 745 blz., 22,50 euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part IV - 745 pages, 22,50 euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome IV - 745 pages, 22,50 euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

 • De Veldstraat, waarbij men kennis maakt met de karnavalpoetsen te Gent in vroeger eeuwen, met de oudste Gazette van Gent en van Vlaanderen, en met het Fransche hof tijdens de Honderd-Dagen 1
 • De straat en stegen ten oostkante der Veldstraat : de Bennestege. - De nering der Baardmakers of Barbiers. - Het Doorgangstraatje. - De Volders-, Universiteit- Of Jezuïetenstraat. - Eene bladzijde uit de geschiedenis der XVIe eeuw. - Het klooster en het college der paters Jezuïeten. - De Bonte-Leeuw-, H.-Sacrament- en Conduitstegen 117
 • Het Recollettenplein, nu de Koophandelsplaats. - De Ketelpoort. - Het Spei of de Kuipgaten. - De Walmere. - Het klooster der Minderbroeders, nadien der Recolletten. - De kapel en 't Neringhuis der Vrije-Schippers. - De Korte-Veldstraat. - De Freremineuren- of Recollettenburg. - De Comediestraat. - De Zonnestraat 203
 • De Kouter, beschouwd als krijgs-, markt-, speel- en wandelplaats. - De Kouter- of St.-Nicolaasvest. - De gebouwen aldaar 278
 • De gilden en genootschappen, voorheen of nu op den Kouter gevestigd : Het St.-Sebastiaansgilde. - De "Société patriotique". - De "Club der Edelen". - De "Concorde". - De "Union civile et militaire". - De "Union". - De Studentenmaatschappij. - De Cercle Musical enz. 352
 • De Korte-Mere. - De Sodaliteit der paters Jezuïeten. - De Lange-Mere. - De Voldersstraat. - Het Schuddeveestraatje op den Kouter. - De Ruddersstraat, nu Vogelmarkt. - De Korte-Dagstege. - Het Godshuis der Wollewevers 413
 • De Walpoortbrug. - De St.-Jansvest. - Het Wandelaert's kasteel. - De Brabantstraat. - De Brabant- of Braempoort. - De Braemgaten en Watermolen. - De Neder-Scheldestraat. - Het Spookhuis. - Het Geestelijk Hof. - Het steen van Geeraard den Duivel. - De School der Broeders Hieronymieten. - De Kuldersschool. - Het Tuchthuis 459


Bijlagen.
 • Voorgebod of reglement voor de nering der Barbiers (XIVe eeuw) 579
 • Lijst van de bekende dekens der Heelmeesters-Barbiers 581
 • Brief van Philip, bisschop van Doornik, en bulle van paus Innocentius IX over de kapel en de kapelnij der Schippersnering (1360) 583
 • Reglement voor den Franschen Schouwburg (18 october 1775) 585
 • Statuten van het St.-Sebastiaansgilde (XIVe eeuw) 587
 • Andere Statuten van het St.-Sebastiaansgilde (7 januari 1561) 591
 • Reglement voor de feesten bij het St.-Sebastiaansgilde (14 november 1683) 595
 • Lijst der bekende keizers en koningen van 't St.-Sebastiaansgilde. 600
 • Lijst der bekende overdekens van 't St.-Sebastiaansgilde 600
 • Lijst der bekende dekens van 't St.-Sebastiaansgilde 601
 • Bezet van renten door Maria-Izabella en Livina van der Linden ten voordeele van het christelijk onderwijs (13 juni 1733) 602
 • Maria en Theresia de la Villette, geestelijke dochters, en andere leden hunner familie, erfgenamen van Frans van Costenoble, bezetten aan de zondagschool in de Kleermakerskapel eene rent van 300 pond groote (15 Januari 1759) 603

Errata en addenda 606

Index


A Soto 234
Aalst 40, 93, 97, 99, 107, 384, 386, 566
Aardappelmarkt 292
Aardenburg 386
Aarschot 151
Aartshertogin Izabella 541
Aartshertoging Izabella 234
Aartshertoging Maria-Christina 294
Abbatis s. Petri Gandensis 223
Abdij de Bijloke 511
Abdij van Boudeloo 194
Abdij van Driongen 511
Abdij van Ninove 419
Abdij van St.-Baafs 159, 160, 510
Abdij van St.-Pieters 159, 172, 511
Abdij van Ste-Clara 63
Abdije van sente Pieters 487
Abdije van Ste Pieters 166
Abdijkerk van St.-Pieters 166
Abeele 580
Abelhard 198
Abelmont 21
Abruzzen 47
Absolon 139, 140
Académie royale van Brussel 306
Academie van Teeken- en Bouwkunde 48
Academische zaal 195, 196
Achter de Pale 470
Ackerghem 454
Aelst 107, 290
Aerd aen 't kasteel Wanda 464
Aeren 253
Aexpoele 216
Agades 267
Agricola 525
Akekrgem 397
Akkergem 98, 144, 345, 496, 522, 547, 567
Akkergemkerk 396
Akkergemvest 382
Albert en Izabella 179, 185, 190, 378, 539, 543
Albigenzen 226
Alexander III 161
Alexander VII 253
Alijns-hospitaal 535
Alijnsgodshuis 429
Alkmaar 3
Allembon 599
Alva 47, 148
Ambacht der wevers 432
Ambacht vander Wolleweverije 445
Ambachte van den baerdmakers 577, 579
Ambachte van den vleeschauwers 484
Ambachte van den weverie 420
Ambachte van der weveriën 106
Ambachte vander weverien 108
Ambochte van den sciplieden 219
Ambochte van der weverije 433
Ambochte vanden wulle 435
Ambochte vander weverien 107
Amelot 74
Ameye 25
Amsterdam 43, 121, 213, 481, 568
Amsterdam: Kalverstraat 2
Anacreon 349
Angherellen 402
Angola 268
Angoulème 78, 92, 95
Angreau 28, 29
Ansin 599
Antoon, bastaard van Borgondië 212
Antwerpen 4, 32-35, 38, 59, 88, 127, 261, 273, 305, 324, 355, 372, 384, 568
Antwerpen: Schoenmarkt 2
Antwerpenaar 59
Antwerpsche poort 460, 496
Apers 321
Apollo 354
Aquaviva 173
Arcades 339
Arcem Vendalorum 464
Arent 19, 20, 118
Arent van Mergriete van Willebeke 146
Arents 169
Arme-Meisjesschool 544
Arme-Scholen 542
Armen-Kamer 70, 457, 542
Armenhuis der schippers 362
Armenkamer 73, 106, 185, 310, 327
Armentier 323
Arnhem 524
Arquenne 194
Arras 474
Arroy 580
Artois 90, 91, 93, 99, 100, 148, 245, 605
Asper 80, 81, 254
Assenede 56, 310, 311, 581
Asseneder ambocht 416
Assisen 226, 227
Ast 330
Astensis 252
Athenen 141, 197
Au Roi Ganbrinus 152
Aubuissen 607
Aude Vestkin 462
Audeburch 6
Audenaerde 386
Audenarde 386
Augsburg 199
Augustijnen 7, 136, 186, 238, 240, 536
Augustine 163
Aulard 272
Autreppe 28, 29
Avenue de la Place d'Armes 417
Aveschoot 77
Avignon 436
Avroy 239
Axel 252
Axelwalle 246
Axpoele 329
Ayshoven 416
Azteken 261
Baardmakers 121, 124, 125
Baardscheerders 133, 138
Backershuus 8
Bacon 198, 199
Badhuis 338
Baele 580
Baerdemakers 579
Baerdemakers huus 118
Baerdmakers 577, 578
Baers 240, 389, 390
Baert 378, 580, 598
Baesbanck 570
Baete 14
Bagattestraat 411
Balance 61, 62, 71, 72
Balanche 63
Balanse 63
Balduino 436
Balegem 74
Balsberghe 318
Baltische zee 464
Balunse 62
Baluwe schole der Arme Caemer 556
Bank van Vlaanderen 417
Banque de Gand 339
Barbier 311
Barbiers 121, 122, 124-126, 128, 129, 131-134, 136, 138, 139, 141, 142, 577
Barbiersnering 126, 142
Bareldonck 103
Bareldonk 77
Baronnige 120
Barra 364, 365
Barrat 535, 537
Bas-Escaut 465
Basse-Mouterie 92
Bassevelde 511
Bastijn 469
Bate 72, 73, 302
Baton 318
Baut 302
Bauters 411, 412
Bauwens 23, 321, 523
Bayley 321
Bazelis 13
Beaucoup 273
Beaumarchais 142
Beelaert 403
Beeldenstorm 207, 251
Beeldstormers 232, 253
Beenhouwers 427, 451
Beer 483
Beerlare 77
Beernaert 378, 598
Beggarden 463
Begyn 553
Beieren 89
Bekere 483
Belfort 55, 229, 523
Belfroot's Draek 55
Belgen 100, 193
België 89, 190, 259, 265, 281, 328, 429, 464, 493, 514
Belgique 51, 94, 246, 265, 283, 342
Belgis 213, 291
Belin 267
Belle 103, 104, 111, 113, 114, 386
Bellune 91
Benediktijners 523
Bennenstraat 118
Bennesteeg 18, 21, 65, 69-72, 117, 119, 120, 411
Bennestege 20, 68, 72, 118
Bennesteghe 7, 118, 120, 605
Bennesteghen 69
Bennesteke 117, 119
Benninc steghe 117
Benninchsteghe 117
Bennine 117
Benning stege 117
Berchem 329, 386
Berchmans 56
Berge 83
Berlin 53
Bernardoni 226
Berry 90-93, 97, 99, 100, 332, 605
Bertin 95
Bertolf 76
Bertolfz 76
Bertrand-Tack 321
Bertrant 97
Bethune 91, 474
Bette 28, 210, 252, 335, 463
Betz 402
Beugnot 95
Beurnonville 92
Beurzen-Courant 59
Beveren 169
Bevre 221
Beyaert 370
Beyens 321
Beys 321, 360
Bibliotheek der Hoogeschool 18, 182
Bibliotheke 116
Biebau 136, 580
Bien public 59
Biervliet 288
Biilkin 22
Bij milord Champon 322
Bijloke 49, 167, 214, 396, 429, 572
Bijlokeplein 384, 394
Bijlokevest 382
Bijns 518
Bijzondere school der burgerlijke genie 199, 200
Billet 189, 238, 241, 246, 281, 550, 567, 568
Billiet 81, 403
Binnestege 118
Binnesteghe 20
Birch 121
Biserigge 397
Biseringhe 396
Bisschop 116
Bisschoppelijk Seminaire 537
Bisschoppelijk Seminarie 536, 538
BKleine Vleeschhal 484
Blaeuwe beghinen 216
Blaeuwers huus 27
Blanchard 49, 50
Blandix tsente Pieters 7
Blankarde 163
Blauw Begijnhof 216
Blauwe school 557
Blavière 194
Bleersonne 494
Blindenhuis 429
Block 56
Bloemenmarkt 345
Blommaert 63, 378, 395
Blomstraete 361
Blondel 41
Bloumen 479
Bloyenden Lauwrier 38
Boccart 146
Boecaert 146
Boecksent 249
Boekhoute 510, 511
Boeksteeg 19-22
Boele 40, 128, 454
Boendale 162
Boerenhol 325
Boerken 119
Boeye 240
Bogaardstraat 442
Bogaerd 111, 113
Bogaert 51, 111, 136
Bogaert-de Clercq 36
Bohemers 507, 508
Boije 67
Bollaert 402
Bombarde 306
Bonaparte 96, 97, 295
Bonifaas VIII 225
Bonne Espérance 337
Bonnefanten 430
Bonneville 403
Bonte-Leeuwsteeg 113
Bonte-Leeuwstraatje 111, 113, 200
Bonte Coe 111, 113, 217, 221
Bonte Leeu 112
Bonte Leeu straetken 200
Bonte Leeustraetkin 111
Bonte Leeuw 111, 113, 200
Bonte Leeuwstraetjen 112
Bonten Leeu 111, 200
Bonten Leeuw 111
Bontenen Leeu 111
Boom 59
Boone 56
Boortmeerbeek 259
Bordeaux 89, 340, 349
Borlute 62
Borluut 62, 69, 75, 144, 145, 177, 302, 303, 551
Borluut van Noortdonk 332
Borluutsteen 471
Borm 175, 176
Bornhem 510
Boschgeuzen 236
Boschman 14, 73
Bosman 73
Bosphorus 47
Bossaert 321
Boterman 370
Botersande 511
Bottele 83
Boucle 303
Boucsteghen 20
Boudeloo 171
Boudewyns 65
Boudin 95
Boudry 82
Boulier 233
Boulogne 162
Bourbon 92
Bourbons 79, 91, 97
Bourgogne 330
Bourgongne 438
Bouven 468
Braamgaten 426
Braampoort 607
Brabant 148, 150, 154, 405, 431, 483
Brabant brugghe 484
Brabant strate 479
Brabantbrug 474
Brabantdam 481
Brabantpoort 471, 472
Brabantstraat 424, 426, 470, 479, 481, 484, 486, 607
Brabantstraete 483, 607
Brabantstrate 479-481, 483, 484, 608
Brabantstraten 479, 483
Bracke 21
Brackené 41
Braem 103
Braembantstrate 471
Braembrug 472, 482
Braembrugghen 485
Braemgat 475, 476
Braemgaten 462, 473
Braemkasteel 471
Braemmolen 477
Braemopoorte 470
Braempoort 462, 465, 471-473, 478, 483
Braempoorte 8, 468, 472, 482, 484, 485
Braempoorten 472, 484, 607
Braemporte 468
Braems 68
Braemsteen 471
Braemstraat 471
Braibant 474
Brain le Compte 37
Brake 69, 70
Brakel 399
Brakelman 169
Brants 64
Brebaert 327
Brederode 147
Breebart 327
Bretagne 245
Breughel 100, 329
Briel 510, 513
Broederkins up de gracht 106
Broedermin 58
Broeders der Boetvaardigheid van Jezus-Christus 106
Broeders der Derde-Orde 106, 107
Broeders Hieronymieten 521, 523, 528
Broeders van de Derde-Orde 104
Broeders van der derder oerdinen 106
Broeders van Liefde 565
Broeders van sente Jeronimus 520
Broeders van St.-Franciscus 104
Broeders van St.-Hieronymus 535
Broeders van St. Franciscus 229
Broeders van Ste Jeronimus huuse 606
Broeders van 't gemeene leven 166, 525
Broeders vander derde oordene van Ste Franchoys 110
Broederschap van St. Lazarus 254
Brouckaert 402
Bruges 439
Brugge 33, 35, 88, 91, 121, 125, 129, 152, 153, 175, 190, 212, 236, 238, 260, 327, 354, 384, 386, 541
Brugge: Benselbroekheide 122
Brugge: St.-Janshospitaal 122
Brugghe 33, 34, 384, 387
Brugsche poort 88, 90, 98, 411, 460, 517
Brugsche St.-Sebastiaansgezellen 387
Brugsche Vaart 48
Brugsche Walpoort 459
Bruin 464
Bruneel 357, 599
Bruneels 517
Brunet 350
Brussel 33-35, 37, 38, 40, 42, 89-91, 97, 99, 101, 106, 197, 258, 272, 294, 305, 306, 323, 325, 418, 458, 525, 534
Brussel: Magdalenasteenweg 2
Brussele 113, 455
Brusselsche Academie van Letteren en Wetenschappen 48
Brusselsche poorte 557
Bruusch 209
Bruxelles 127, 133
Bruyssele 112
Buda 38, 116
Buerse 69
Buicke 240
Bullebroers 233
Buls 39
Burchstrate 6
Burghelette 416
Burgleigh 198
Burgondië 226
Burgondiërs 386
Burse 71
Burze 68
Bussaerts 32
Busso 324, 340, 366
Buue 287
Buydens 146
Bystiervelt 7
Cabillau 310
Cabilliau 311
Cadduynstraetken 201
Caerpen 221
Café chantant 451
Café des Arcades 337, 338, 403, 407
Café d'Anvers 324
Café d'Hart 403
Café gantois 403
Café Montmorency 349, 409, 410
Café Pierre 409, 410
Café Suisse 408
Calkene 416
Callanderberch 7, 8
Callanderbergh 333
Callekin 255
Callier 272
Calligula 98
Calvijn 440
Calvinisten 152, 235, 241, 440
Calvyn 198
Cambon 275
Cameracensis 581
Cancelarij 145
Cancelrie 145
Cancelrije 144
Canchelier 144
Candelli 312
Cannaert 579
Canoncelrijen 145
Canossa 197, 198
Capalle vanden wevers huus 437
Capelle 358
Capelle van de kleermaeckers 602
Capelle van den sciplieden 219
Capelle vande sciplieden huus 221
Capelle vande weverie 299
Cappelle 359-361, 363
Cappelle vander neeringhe vande Wullewevers 447
Caragal 334
Cardeloot 217
Carel den tweeden 574
Carion 494
Carlie 87
Carpentier 338, 341
Casier 23
Casino 343
Casteel te Wandelaert 470
Casteel Wandaele 467
Casteel Wandelaerd 465, 466, 470
Casteel Wandelaers 467
Casteel Wandelaert 462, 467
Casteele 462
Casteele Wandelaerd 467
Casteele Wandelaerde 467
Casteelken de Wandelaers 467
Casteelken te Wandelaers 469
Casteelken ter Wandelaers 467
Casteelken Wandelaers 467
Castel San-Pietro 494
Castele Wandelaerd 467
Castillien 76
Castulus 391
Catalini 94
Catalognestraat 18
Cathedraele kercke van Ste Baefs 468
Cathedrale kercke 596
Cattaey 10, 11
Cattay 10
Cattaye 11
Catte 69, 71
Cauter 279, 281, 293, 297, 300, 312, 319, 329, 330, 333, 334, 426
Cautere 7, 286, 290, 291, 293, 294, 303, 324, 326, 329, 330, 332, 333, 336, 337, 357, 358, 361-363, 415, 417, 418, 420, 425, 426
Cauteren 216, 304
Cautersteeghkine 416
Cautersteghe 214, 419-421
Cauterstraetkin 419, 420
Cauterstrate 113, 275
Cauterstraten 114
Cauterveste 292, 299, 300, 304
Cautre 289, 290, 293, 310, 327, 332, 411
Cautren 288
Caveau 340
Cavsau 338
Cercle artistique et littéraire 463
Cercle commercial et industriel 409
Cercle musical 410
Cesar 353, 464
Ceurcamer van den harinck 213
Challenghien 310
Champon 321, 322, 339, 414
Chapelle de tisserans 439
Charels I 96
Charles-Quint 96
Charlier 338
Charmont 91
Charolais 293
Chastelette 572
Château 489
Château Wandelaert 465
Chateaubriand 95, 96
Châtelet 572
Cherugiens 131
Chirurgiens 135
Chirurgiens-barbiers 127, 134
Chirurgijns 122, 128, 132, 133
Chirurgijns-Barbiers 120
Chompon 338
Christiaens 70
Ciperijstraat 143
Ciprianus 297
Cirez 45
Claeis 336
Claesman 14
Claessens 493, 495
Claeysman 13
Claijs 357
Clapschiete 475
Clarisse 146
Clarke 92
Claysman 17
Cleen nieuwen vleeschuuse 424
Cleen Vleeschhuus 485
Cleen Vleeshuus 485
Cleene Cluse 299
Cleene Cooremaert 13
Cleenen Coutersteghe 420
Cleenen Vleeschhuuse 483
Cleenen Vleeschuuse 485, 607
Cleermaeckers capelle 600
Clemens XIV 191
Clementis Papae V 527
Clemmen 32, 323
Clemmen-Duroe 91
Clephuus 324
Cleppe 324, 325
Clerckenhuus 526
Clerckenhuuse 526
Clerckenhuusse 526
Cleyn Vleeschhuys 424
Clieterin 304
Clocman 147
Cloemanne 327
Cloemans 415
Clooster van St. Nicolaes in Loraynen 73
Cloostere van Filidieusen 175, 176
Cloostere vande Freremineuren 244
Cloostre vande Frereminueren 243
Clopsteghe 103, 104
Cloustre vande Freremineuren 244
Club 280, 323, 332
Club des Nobels 338
Club des Nobles 331, 407
Club musical 408
Cluetrin 360
Cluse 299
Cluuse 299
Cluysenaer 197-199
Cocketrijs 80
Cocquit 25
Coduunstraetje 201
Coduynstraetje 201
Coebrugghe 361
Coene 128, 249
Coepoerte 396
Coepoorte 356, 371
Coestrate 8
Cogghe 254
Coiffeurs 138
Coligny 198
Colins 277, 436
Collaert 215
Collége des Jésuites 172
Columbus 199
Comediestraat 217, 222, 273, 325
Commerzeke 7
Concorde 280, 327, 328, 338, 340, 402-404, 409
Condé 92
Conduitsteeg 113, 114, 116, 201, 414
Conduitsteghe 116, 201
Conduytsteghe 201
Confrairie de monr St. Sebastien 389
Confraters van den boog 384
Confrerie de St. Sebastien 310
Confrérie souveraine de St.-Sebastian 379
Congo 267
Congregatie van O.L.Vrouwe 73
Coninck van Spagnien 112
Coning van Spanje 113
Conscience 351
Convente van Nienneve 419
Conventuëelen 245
Conventus Fratrum minorum Gandavensium 259
Coolins 20
Coolman 580
Cooraelboom 483
Cooreleye 19
Coorenaerde 7
Coorenaert 8
Coorenmarct 17
Coornaert 25, 29, 30
Copernic 199
Coppejans 146
Coppens 70, 272, 580, 599
Coppins 357
Coques 329
Coraelboom 483
Cornaerd 69
Cornelis 69, 212, 475, 599
Cornelissen 379, 384, 458
Cornet 246
Corps de garde 323
Corte Meere 82, 104
Corte munte 8
Corte Veste 462
Cortez 261
Cossé-Brissac 92
Costenoble 456
Coupure 576
Cour impériale 336, 337
Courrier véritable des Pays-Bays 33
Court-au-Bois 607
Courtmans 56
Courtrai 474
Courtray 439
Couter 214, 217, 279, 286, 287, 290, 293, 326, 333, 417, 425
Coutere 290, 291, 325, 327, 360
Coutersteghe 421, 434, 461
Coutersteghen 422
Couterstraetkin 275
Couterstrate 113, 214, 217, 275, 324
Couterstrate te viere weghesceden 419
Couterveste 299
Coutre 216, 287, 292, 293, 299, 302, 325, 327, 331
Coutren 287, 288
Couttre 331
Couvent de Saint Pierre 474
Couvent der paters Recollecten 251
Couvent des fréres mineurs 224
Couvin 265
Croesins 411
Croi 151
Crommen hessche 7
Crommen Steegher 416
Crommer steghe 68
Crommesteghe 66
Croone 470
Cruybeke 318
Cruyt 86
Curse 599
Curte Meere 415
Curte Veste 462
Curthals 357
Custis 321, 323
Cuupgat 208
Cuutre 286
Cuvillon 360
Cuypbrugghe 208
Cuypgat 208, 212, 213
Cyperiestraat 181
Da Vinci 78, 199
Dadadeghe steghe 423
Dal 202
Dam 361
Damant 173
Damas 361
Dambry 92
Damerin 469
Damman 220, 356, 360, 467, 598
Dammas 360
Dammast 332
Damme 386
Dammeke 175, 176
Dammeken 175
Dams 341
Danckaert 72
Daneels 240
Danijns 27
Danneels 321
Dathenus 155
Dauwe 580
David 52, 116
Davoust 97
DDossemer 474
De Aora 260
De Apuwe 468
De Backer 598
De Backere 13, 68, 308, 357, 466
De Baenst 28, 144, 146
De Baets 56
De Bast 24, 112, 196
De Beauvais 482
De Beelde 399
De Beer 166, 598, 599
De Bels 257
De Benus 319
De Berlaere 403
De Bette 29
De Bievens 456
De Bijtre 370
De Bitere 370
De Blacas 93
De Blasere 172
De Blazere 169
De Bleekere 110
De Blieck 445
De Bloys 186
De Bock 34
De Bonhomme 171
De Bosschere 442
De Brabander 321
De Brabandt 70
De Breuil 310
De Brune 71, 83, 176, 333
De Bruyne 378
De Buc 64
De Buck 80, 110, 113, 351, 360, 361, 403, 494, 599
De Buren 338
De Busoen 232
De Busscher 233
De Busschere 378, 599
De Busteleere 607
De Cabilliau 599
De Caesemaker 580
De Castille 580
De Cauliaco 127
De Causemaecker 64
De Cauwer 32
De Chateaubriand 92, 93, 95
De Cleene 331
De Cleerc 146, 525, 537
De Cleerck 110
De Cleercq 425
De Clerck 116
De Clercq 341, 580
De Clermont 92
De Cnuudt 580
De Coeman 75
De Commere 599
De Coninc 107, 166
De Coninck 28, 450
De Cooman 75
De Corte 145
De Cortone 329
De Cotereau 187
De Cottereau 188
De Craen 442
De Craeyer 190
De Crombrugghe 252
De Crooc 103, 104, 302
De Croock 76
De Decker 467
De Deckere 599
De Deyn 56
De Dobbeleere 64, 600
De Draeck 333, 338, 406
De Duras 92, 93
De Duuc 27
De Dyckere 73, 74
De Evora Vega 252
De Evora y Vega 83
De Feltre 93
De Fierville 310
De Gante 260
De Gaudissaubois 216
De Goesin 36, 42, 116
De Graedt 326
De Graeve 277
De Grasse 318
De Grave 109, 114, 360, 402, 494, 579, 600
De Groote 52, 56, 239
De Grutere 205
De Gruutere 28, 66, 69, 71, 112, 114, 118, 147, 216, 252, 334, 360, 402, 598
De Grysure 580
De Guernoval 305
De Gurtere 461
De Helfaut 168
De Helynck 67
De Hertogh 563
De Hooghe 580
De Hoop 402
De Hosdain 509
De Huerne 581
De Joncheere 31, 435
De Jonghe 326, 393, 402
De Joucourt 92
De Juede 136
De Keersmaeker 494
De Keghele 580
De Kerchove 25, 277
De Ketelbuysscher 485
De Keyser 321
De Keysere 77, 111, 289, 535
De la Barre 153, 448
De la Chenée 306
De la Faille 182
De la Potterie 100
De La Vilette 602
De la Villette 87, 103, 254, 456, 601, 603
De La Villette d'Eeckhove 603
De Lally-Tolendal 95, 96
De Lally-Tollendal 93
De Langhe 13, 337
De Laurdan 599
De Lauwe 175
De Leenheere 66, 146
De Leghe 469
De lens 195
De Levis 92
De Lichtervelde 83
De Ligne 50, 76, 252, 357
De Limnander 338
De Livry 335
De Loing 572
De Loos 177
De Loose 222
De Maech 461
De Maecht 14, 445
De Maeght 580
De Maere-Limnander 378, 379, 395
De Mandra 436
De Marvis 223
De Massiet 176
De Meermeestere 131
De Meester 435, 480, 598
De Meestere 236
De Mets 29, 378, 472, 598
De Meulemeester 25, 31, 321
De Meulenaere 25, 494
De Meyer 30, 31, 125, 599
De Meyere 32, 468
De Moelnaere 327
De Mol 81
De Moncado en Arragon 30
De Moncheaux 30
De Montesquion 92
De Montmoreney 83
De Moor 72, 446, 447
De Moor 485
De Mortaigne 511
De Muer 260, 268
De Muldere 370
De Munter 302
De Mura 260
De Murray 83
De Myer 354
De Nieulant 310
De Nivelle 474
De Nocker 380, 598
De Noialles 93
De Nokere 114
De Norman 276
De Noter 462
De Noyelle 476
De Paige 599
De Pape 68, 110, 329
De Perre 14
De pestre 607
De Peystere 370
De Pontécoulant 272
De Poortere 580
De Potter 72, 73, 102, 215, 240
De Potter-Soenens 17
De Poucheere 302
De Pratere 107, 108
De Preudhomme d'Hailly 323
De Preud'homme d'Hailly 323
De Priestre 302
De Proost 537
De Puthem 436
De Raedt 68
De Rave 485
De Rebecque 340
De Reynheere 29
De Richebourg 67
De Riinghe 581
De Rijcke 259
De Rohan-chabot 92
De Roo 249
De Rop 334
De Rouck 14, 17, 291
De Ruut 113
De Sadeleere 32
De Schepper 254, 580
De Scheppere 253, 599
De Schoteleere 22
De Scoevene 232
De Seelyn 186
De Sèze 95
De Simpele 599
De Sinzerling 561
De Smet 58, 62, 105, 232, 259, 460, 467, 598
De Sonneville 38
De Splijtere 136
De Spoelre 298
De Stoppelaere 29
De Taeye 197
De Talleyrand 93
De Thiennes 318
De Tivoli 329
De Valentin 306
De Vasonne 225
De Vigne 387
De Ville 520, 606
De Villet 331
De Vincent 92
De Visch 485
De Visschere 112
De Vlaminc 516
De Voghele 599
De Vos 324, 356, 357, 537, 598, 607
De Vos-Bauwens 321
De Vos-Hulpiau 321
De Vriendt 70
De Vrient 360
De Vriese 472
De Vroe 425
De Vulder 547
De Vylder 494
De Waele 81
De Waelwijc 358, 359, 598
De Wale 216, 218, 326, 360, 460, 461, 599
De Wazier 338, 340
De Weldine 581
De Wilde 78, 308, 426, 599
De Wildegrave 579
De Wolf 494
De Wulf 303, 359, 580
De Yettere 218
De Zadeleere 412
De Zeelander 172
De Zinzerling 565
De Zomere 83, 427
De Zummaraga 262
De Zuttere 411
Debatty 315
Dedelijne 66
Dedeline 242
Dedelyns 66
Deinze 230, 288
Delcroix 56
Delebecque 259
Deline 67
Della Faille 82, 181, 182, 253, 318, 551, 558, 599
Delrio 171, 551
Delvaux 190
Den Amman 80
Den Beelde 399
Den Cleerc 526
Den Groten 480
Den Grutere 69
Den Hecke 581
Den herde 115
Den Houveneere 202
Den Jonchere 163
Den Loose 107
Den Mouteneere 62
Den Noker 605
Den Rijke 107
Den Wale 461
Den Witte 231
Dendermond 55
Dendermonde 44, 153, 157, 509
Denemarckers 291
Denemark 92, 265
Denijs 460
Dentergem 334
Département de l'Escaut 51
Departement der Schelde 271, 380
Derde-Orde 106, 107, 110, 293
Derde-ordelingen 110
Derde-Ordesteeg 104
Derde orde 104
Derde Orde straetken 112
Derde Ordene 105
Derde Ordene steghe 104
Derde Ordre 110
Derder hoerdene in de Velstrate 104
Derder hoordene 108
Derkinderen 19
Désaugiers 53
Descartes 199
Deschamps 403
Despautère 525
Dessolle 92
Destanberg 56
Deventer 525
Deynoet 357
Deynoot 336, 598
Deynse 37
DHamere 239
DHont 580
DHooghe 480
Di Borgo 92
Diaks 265
Diepenbeek 329
Diepenborne 424
Dierentuin 343
Dierickx 61, 104, 464, 536
Diericx 81, 105, 118, 143, 146, 147, 204, 221, 224, 233, 244, 298, 301, 304, 370, 372, 399, 400, 411, 416, 418, 436, 437, 441, 457, 465, 466, 473, 475, 480, 519, 521, 576
Dierkens 41
Dieterich 329
Dievenmarkt 292
Dijlkin 21
Diksmuide 386
Diligentie 335
Dillentie 338
Diocletiaan 136, 390, 391
Diogenes 197
DMuelenijsere 607
Dobbel Tanghe 13, 19
Dobbele Schole 324, 325
Dodoneus 199
Doedens 580
Dogepoort 163
Doligny 317
Dominicains 411
Don Quichot 40
Donay 165
Dongelberg 304
Dongnies 334
Dons 77, 599
Doode Mere 415
Doorgangstraatje 18, 118, 120, 143, 605
Doorne 83
Doornicke 435, 452
Doornik 148, 149, 208, 219, 223, 225, 270, 325, 385, 433, 498, 511, 581
Dorp van St.-Pieters 459
Dou 78
Douay 164, 310
Doucin 340
DOudadeghe steghe 463
DOudaechsteghe 423
Doudaghe steen 423
Doudaghen steen 423
DOudaghesteecke 422
DOverdadeghe 423
Dowaai 121, 149, 162
Drake 71
Drie Beelden 414
Driesen 91
Drij Coppen 18, 19
Drij Duiven 18
Drij Duyven 19
Drij Leeren 112, 113
Drij Tonnen 113
Drij Visschen 113
Drije duven 18
Drongen 225
Dry Half-tonnen 113
Dry Leeren 112
Dry Slotkens 119
Dry Tonnekens 113
Dry Tonnen 112
Dry Visschen 112
Du Toiet 261
Duay 308
Dubois 338
Duchatel 329
Duchesne 510, 511, 514
Duchesnet 112
Duermael 580
Duffel 83, 87
Dufief 454
Duitschers 28
Duitschland 88, 89, 148, 265, 458, 464
Duivenmarkt 292, 424
Dulaury 455
Dullaert 415
Dumoulyn 572
Dupers 543
Dupont 575
Duprez 580
Dupuis 308
Duquesnoy 100
Duras 92
Durham 307
Dury 318
Dusart 133
Dutoiet 260
Dutry-Colson 17
Duuschen lande 165
Duve 19
Duvemaerct 424
Duxcan 32
Duyckers 56
Duytschlandt 291
Duytslandt 37
DWielkin 115
DWindaes 60
D'Aglié 92
D'Arbois 433
D'Asper 318
D'Asperen 318
D'Autrice 438
D'Eeckhove 603
D'Ercle 277
D'Evora y Vega 102, 254
D'Haenens 599
D'Hamere 239, 240, 472
D'Hane 82-85, 87-91, 93-95, 99-104, 318, 389, 551, 598, 599
D'Hane van Steenhuize 88, 558
D'Hanen 601
D'Haze 73
D'Heyne 103
D'Hont 29
D'Hooghe 23
D'Houdetot 458
D'Humières 186
D'Huss 318
D'Jinghelsche 579
D'Olislaghere 63
D'Oosterlinck 72, 378
D'Overdadeghe steen 423
Ecclesiae Santi Petri 436
Ecclesie Sancti Johannis Gandensis 436
Eckstein 95
Ecrevisse 56
Ecu de France 325
Eden-théâtre 451
Eeckhove 601
Eeckman 580
Eecloo 387
Eekenbrugge 599
Eekhove 87
Eekhoven 83
Eekloo 386, 399, 511
Egenii IV 528
Eggermont 119, 321
Egmont 383
Egypte 122
Egyptenaren 353
Eiland St.-Michiel 267
Einde-Were 382
Elamieten 353
Elba 89
Elbe 88
Elene 83, 87
Elizabeth van Engeland 198
Elleviou 336
Elseghem 103
Elst 83
Engel 60
Engeland 77, 87, 89, 148, 162, 265, 481, 482
Enghelandt 37
Erasmus 199, 525
Esaü 353
Escaut 51
Espoz y Mina 92
Esseghem 29
Eugeen IV 527
Eugenium papam IV 528
Euroop 100
Europa 18, 33, 35, 52, 88, 89, 92, 95, 96, 121, 226, 227, 274
Eveldadeghe 424
Eveldadegher steghe 424
Everaert 244
Evercop 72
Eversbeke 76
Everscop 71
Everwijn 219, 411
Exaarde 277, 334
Exarde 334
Exhem 136
Ezelskot 407
Faipoult 380
Faligant 331
Falligan 607
Farasyn 573
Fardé 266-268
Farrasyn 574
Favart 317
Faytop 475
Feilt 87
Félines 511
Feltre 92
Fereminueren 239
FF. Minoram 223
FF. Minorum Recollectorem 248
Fielgant 599
Fielgaut 399
Fierabras 388
Fierville 311
Figaro 142
Filledieusen 429
Filledieusenklooster 175
Flandre 170, 311, 389, 440
Flandre libérale 59
Flandrensis 581
Flandres 179, 308, 310, 439, 474
Flandria 281, 514
Flandriae 194, 245, 248, 266
Flandrie 581, 582
Flassche 216
Fleur de Lis 217
Fleurot 39
Fondsenblad 59
Fonteine 312
Fonteinisten 53, 98
Foppens 35
Formanoir 452
Fortuyne 64, 65, 215
Fouchet 98
Fra Pedro 261
Fra Pedro de Gante 260, 261, 264
Français 226
France 101
Francfort 43
Franciae Parisiensis 245
Franciscus 226-229
Franciskanen 225, 228, 259
Franciskanerklooster 265
Franciskanerorde 233
François 226
Franken 353
Frankrijk 38, 40, 42, 53, 79, 88-90, 92, 96, 100, 140, 162, 183, 204, 208, 253, 298, 332, 490, 499
Fransch tooneel 322, 324
Fransche Comedie 273
Fransche Hoed 19, 20
Fransche Schouwburg 222, 363
Franschen 192, 226, 288
Franschen Schild 419
Franschen Schilt 325, 419
Franschen schouwburg 54, 273, 583
Fratres de poenitentia J. Chr 106
Fratres minores 222
Frayssinous 492
Fremenueren 234
Fremineuren 246, 254, 275
Fremineuren brugghe 215
Freminueren 210, 216, 230
Fremond 357, 598
Freremeneuren 231
Freremineure brueghe 214
Freremineuren 216, 217, 231, 233, 238, 245
Freremineuren clooster 241
Freremineurenbrug 214
Frereminoren 230, 231
Frereminueren 219, 230
Frereminueren brugghe 8, 214
Frereminueren cloostere 64, 214
Freremyneuren 232
Freremynueren 217
Freres Mineurs brugge 215
Frères Mineurs de l'Observance de St. François 265
Gaasbeke 386
Gaeypeertsen 325
Galileus 199
Gand 54, 95-97, 101, 111, 127, 133, 134, 157, 172, 173, 178, 180, 224, 233, 270, 283, 308, 310, 311, 326, 379, 389, 399, 411, 433, 434, 436, 439, 457, 460, 466, 473, 474, 498, 510, 514, 519, 534, 536, 559, 583, 585
Ganda 65
Gandavensis 70
Gandaviorum 25
Gandavo 527, 528
Gandavum 223, 514
Gandensi 182, 582
Gandensis 582
Gangske 38
Gankske 312
Gansman 62, 116
Gante 262
Garets 330
Garnier 272
Garoet 330
Gaudhondt 24
Gaudthondt 23
Gaudthont 23
Gauthondt 23, 60
Gauthont 23
Gazette de Gand 51
Gazette van Gend 50, 52, 90, 100, 114, 116
Gazette van Gendt 42
Gazette van Gent 32, 46, 52, 54, 57, 58, 60
Gecolletten 234
Geeraard, bijgenaamd de Dievel 509
Geeraard-Duivelssteen 513, 523, 539, 568, 569, 576
Geeraard de Duivel 505, 506, 509, 511
Geeraard de Moor 504, 507, 508
Geeraard den Duivel 509, 510, 512, 513
Geeraard den Moor 505, 506
Geeraard van Gent 502
Geeraardsbergen 39, 47, 525
Geerts 580
Geestelijk Hof 491-497, 499
Geiregat 52, 56
Gelderland 164
Geldmunt 177
Gend 295, 301, 318, 404, 415, 416, 463, 464, 557
Gendsch Koffiehuys 416
Gendt 37, 155, 601, 603
Gendtsche Post-Tydinghen 42
Geneve 155
Geneven 335
Gent 259
Gentbrugge 176, 345, 395, 471
Gentenaar 59
Gentsch kasteel 187
Gentsche Telegraph 58
Gentschen Mercurius 57
Genua 42
Geraardsbergen 468
Gerardi 120
Gerardi de Gandavo 503, 511
Gerardus de Gandavo 502
Gerechtshof 269, 495
Gerrits 41
Gessner 351
Geusen 236
Geuze 241
Geuzen 153, 159, 167, 170, 214, 234, 235, 239, 243, 246, 393, 521, 536
Gezellen van den handboog 324
Gezellen van den voetboog 384, 385
Gezellen van St.-Joris 384
Gezellen van St.-Sebastiaan 44
Gezelschap Jezus 177
Ghebacere 165
Gheeraard den Duivel 522
Gheeraerd sdievels steene 519
Gheeraerds sdievels steen 518
Gheeraerdsberghe 468
Gheeraert sdievels steen 518
Gheeraerts sDievels steen 520, 521
Gheeroudsberghe 386
Gheestelyck hoff 491
Gheldolf 498, 499
Gheluckstraetken 21
Ghemeene waterganc 470
Ghemeente vande religie 241
Ghend 26, 60, 66, 67, 107, 109, 125, 129, 145, 165, 205, 206, 210, 216, 219, 299, 301, 302, 304, 330, 337, 356, 357, 369-371, 381, 389, 390, 395, 396, 398, 399, 416, 422, 433, 437, 461, 465, 467, 516-518, 521, 526, 586, 587
Ghendt 6, 17, 29, 37, 38, 105, 136-138, 146, 165, 173, 175, 176, 201, 212, 213, 248, 251, 257, 264, 303, 304, 319, 329, 358, 359, 361, 362, 376, 380, 401, 426, 434, 435, 448, 452, 454, 468, 520, 525, 526, 540, 569, 572, 573, 593, 600, 601, 605
Ghendtbrugghe 176
Ghent 233, 254, 282, 453, 475, 575, 576, 589
Ghentsche Post-Tydinghe 32
Gheraerts Dievels steen 526
Ghesellen vanden handboghe 386
Ghijs 289, 537
Ghijselins 147, 471
Ghinghebeer strate 467
Ghiselins 164, 304
Ghisels 165
Ghistelles 45
Ghulde van den grooten heere St. Sebostiane 356
Ghulde van mijnen heere sente Sebastiaen 362
Ghulde van mijnen heere sinte Sebastiaen 360
Ghulde van minen heere sente Sebastiaene 369
Ghulde van sente Sebastiaen 361
Ghulde van sente Sebastiane 390
Ghysemans 580
Gilde van St.-Sebastiaan 310, 383, 395
Gillemans 36
Gimblet 317
Gits 153
Godhuis der wevers 290
Godsdienste Week van Vlaanderen 59
Godshuis der weversnering 441
Godshuis der wolelwevers 460
Godshuis in de Tijkstraat 430
Godshuis te Poortakker 429
Godshuis van den H.-Geest te St.-Pieters 429
Godshuis van St.-Baafs 429
Godshuis van St.-Jan en St.-Pauwel 105
Godshuis van St.-Leonaard 442
Godshuis voor arme kleermakers 429
Godshuis voor arme smeden 429
Godshuizendreef 567
Godshuuse ende hospitale vanden aermen vander wevershuus 442
Godshuuse van der derde oordene 106
Godshuuse vanden minderbroeders 232
Godtshuus van het Poortackere 82
Godtshuys van Ste Jacobs 600
Goedghebuer 205
Goedghebuers 415
Goejanszuene 166
Goetghebeur 445
Goetghebuer 14, 25, 26, 370, 402, 598, 605
Goethals 22, 23, 64, 321, 326, 583, 607, 608
Goethals-Papal 252
Goethalse 163
Gonsalvi 78
Gottem 334
Gouda 569
Gouden Appel 364
Gouden Bijbel 60, 62
Gouden Croone 14
Gouden Leest 119
Gouden Meulensteen 62
Gouden Rooster 112
Gouden Schaeve 483
Gouden Sulleken 420
Gouden Zulleke 420
Gouvernementshotel 487
Gouvernementstraat 273, 424, 480
Graaf Fernand 222, 224, 473
Graaf Gwijde 121, 224
Graet 33-36, 60, 267
Grand-Toquet 465
Grand Café 338, 339, 342, 406, 409
Granvelle 172, 536
Graslei 218
Graupoorte 6
Gravenkasteel 192
Gravensteen 151, 192, 238
Gravin Joanna 162
Greffoen 428
Gregorianen 525
Gregorius IX 434
Gregorius VII 197, 198
Gregorius XI 525
Gregorius XIII 414
Gregorius XIV 254
Grenier 321
Grenoble 89
Grétry 335, 336
Greveraedt 309
Grieken 353
Grijs 164
Grijze-Zusters 392
Grimbergen 510
Groene Herder 414
Groene Lanteern 414
Groenen Briele 7, 600
Groenen Lanteern 277
Groenendaal 525
Groenselmarkt 485
Groete Cautersteghe 425
Groot-Begijnhof 429
Groot-Brittanje 92, 265
Groot Concert 414
Groot Huis 333
Groot Verkenskot 404
Groot Vleeschuis 199
Groote 524, 525
Groote-Koutersteeg 419
Groote-Kouterstege 418
Groote Cluse 299
Groote Comedie 273
Groote Coutersteghe 275
Groote Muelen 61
Groote Spei 208
Groote Vleeschuus 484
Grooten ghulde van mijnheere Ste Sebastiaen 357
Grooten Keysere 68
Grooten Schouwburg 359, 410
Grooten Steen 415
Grooten Watermolen 476
Grote Cauterstrate 275
Gudwalus 487
Guilenmerkt 292
Guinisius 182
Guis, cuens de Flandres 224
Guizot 92, 95
Gulde van den edelen ridder sint Sebastiaen 376
Gulde van den groeten heere sent Sebastiane 587
Gulde van mijn heere sente Sebastiaen 303
Gulde van mijn heere Ste Sebastiaen 383
Gulde van mijnen heere den ruddere Ste Sebastiaen 401
Gulde van mijnen heere sent Sebastiaen 357
Gulde van mijnen heere sente Sebastiaen 397, 589
Gulde van mijnen heere sinte Sebastiaen 358
Gulde van mijnen heere Ste Sebastiaene 389
Gulde van mijnheere sinte Sebastiaen 359
Gulde van minen grooten heere S. Sebastiane 586
Gulde van mynen heere Ste Jooris 605
Gulde van S. Lazarus 254
Gulde van sent Joorisse 383
Gulde van sent Sebastiane 383
Gulde van sente Sebastiaen 384, 395, 402
Gulde van sente Sebastiane 355, 356, 371, 381, 387
Gulde van sente Sebastinene 396
Gulde van sinte Sebastiane 374
Gulde van Ste Sebastiaen 399
Gulde vanden handboghe 398
Gulde vanden hantboghe 398
Gulden Bijbel 116
Gulden Croone 116
Gulden Muelensteen 63
Gulden Schip 21
Gulden Swijnshoofd 71
Gulden van sente Sebastiane 383
Gulden Vlies 61
Guldene van mijne heeren St. Jooris 294
Guldene van mijne heeren Ste. Sebastiaen 294
Gulielmo 195
Gustaaf-Adolf 198
Gutenberg 199
Gwijde van Dampierre 230
Gyllaerts 357
H.-Geeststeeg 120
H.-Geeststraatje 119
H.-Kerstparochie 366, 415
H.-Land 503
H.-Sacramentssteeg 113
H.-Sacramentstraatje 111, 112, 414
H.-Sacramentstraetje 200
H. Athanasius 198
H. Bonaventura 252
H. Geest kercke 82
H. Ignatius 191
H. Land 266
H. Lodewijk 142
H. Sacrament-straetjen 112
H. Sacramentstraatje 113
H. Zachius 113
Habsburg's 185
Haeke 174
Haerlebecq 439
Haerlebecque 439
Haert 29
Haesbijt 608
Haeselaere 580
Haesewindt 63
Haesewint 63
Haesken 65, 215
Haeskin 337
Haghijns 164
Halbertsma 518
Halle 37, 337
Hals 258
Hamburg 268
Hanau 89
Handbooggezellen 352, 353, 356, 372, 376, 379, 383, 386, 388
Handbooggilde 302, 374
Handboogschutters 353, 363, 366, 367, 369, 375, 379, 388, 394
Handboogvereeniging 355, 364
Handelsblad 32
Hannover 94
Hansbeke 216, 598
Hansin 381
Hansins 386
Hanssens 322
Harelbeke 438
Haroeus 525
Harvey 199
Haut-Escaut 465
Hautenen Sluetele 114
Hautmez 30
Hauweel 76
Hebbel 144
Hebberechtsgodshuis 429
Hebbet 143
Hebreeuwen 353
Heelmeesters 127, 128, 133, 137
Heelmeesters-barbiers 134, 136
Heerbaut 331
Heere 433
Heeren huusekine 472
Heerlijkheid van St.-Pieters 459
Heernesse 507, 508
Heestert 76
Hegghericx 357
Heidelberg 156
Heise 599
Helle 483
Hellebaut 458
Hellem 425
Hellin 175
Hellins 526
Helm 425
Helmers 351
Hembijze 151-158, 189, 242
Hendrickx 321
Hendrik IV 197
Hendrik IV van Duitschland 198
Henegouw 148
Henegouwstraat 500
Henricxsone 22
Henrixszoene 582
Herbaut 302
Hercules 354
Hereheim 161
Herlain 452
Herry 580
Hertog van Parma 440
Heule 75, 76
Heusden 83
Heuse 115
Heuvelpoort 93, 98, 204, 460
Heylinck 325, 445
Heyman 329, 330, 358, 378, 415, 598
Heymans 608
Heynderick 580
Heyndricx 469
Heyndricx-Wielant 61
Heyse 115, 310
HH. Cosmas en Damianus 129
Hieronymi 527, 528
Hieronymieten 166, 167, 525, 526
Hieronymietenklooster 525, 569
Hieronymietenschool 536
Hoeckmolen 477
Hoedjen 20
Hoemaker 175
Hoeren 22
Hoerne 22
Hoesbaert 402
Hoesele 328
Hoetjen 20
Hoeve 361
Hof ter Vere 159
Hof van Boelare 145
Hof van Brussel 419, 425
Hof van den Vere 147
Hof van der Vere 146
Hof van der Veric 143, 146
Hof van Elzegem 19
Hof van Engeland 316, 325
Hof van Hembijze 173, 189
Hof van Herzele 411
Hof van het Schuttersgilde 323
Hof van Heule 75, 111
Hof van Jan van Hembijze 172
Hof van Lovendegem 77
Hof van Plaisance 364, 365
Hof van Sersanders 143
Hof van St.-Sebastiaan 324
Hof van St Sebastiaen 319
Hof van Wakken 157, 409
Holbeke 29
Holland 89, 139, 140, 148, 156, 306, 481
Hollandsch bewind 195
Hollandschen tijd 119
Hollate 240
Hollebeke 28
Holloe 220
Holloway 46
Homerus 199, 353
Honde-kot 406
Hondekoeter 329
Hondekot 405
Honorius IV 225
Hontenisse 49
Hoochpoort 8
Hoochstrate 8
Hoofdgilde van den Heyligen Sebastiaen 380
Hoofdwacht 323, 324, 338, 359, 407, 408
Hoogeschool 18, 102, 143, 195, 199, 254, 324, 409
Hoogeschoolgebouw 159, 200
Hoogpoort 356, 496
Hoogstraat 222, 459
Hoolman 67
Hoorenbaut 71
Hoorn 22, 23
Hoorne 22
Hoornicx 77
Hoornstraat 22-24, 60
Hoornstraatje 22, 27
Hoornstraetkin 23
Hopsomere 321
Horatius 141
Horenbaut 19
Horne 242
Horst 171
Hospitale vander lasarie 201
Hoste 75, 143, 580
Hôtel de Bourbon 414
Hôtel de la Poste 324, 338, 359, 408, 410
Hotel de l'Europe 215
Hotel der d'Hane's 102
Hotel des Pays-Bas 92, 332, 605
Hotel du Payson 119
Hôtel d'Orange 414
Hotel royal 322, 338, 339, 409, 410
Hotel van d'Hane 105
Hotel van Engelant 325
Hotel van Ferragan 407, 607
Hotel van graaf d'Hane 79, 111
Hotel van Kortrijk 119
Hotel van Limnander 404
Houdeghesteghe 423
Houtblokmakers 121
Houtbrekers 480
Houtbriel 430
Houtenen Sluetele 480
Houtlei 223, 259
Hove van Ste Baefs 486
Hoybants 216
Hoys 403, 580
Huberti 172
Hudevetters 480
Hughe 335
Huidevettershoek 459
Huis met de twee torens 26-28, 30, 31, 103, 104, 605
Huis van der Gracht 75, 111
Huis van Faligant 331
Huis van Praet 329, 330
Huise 252, 551, 599
Hulst 153, 238, 385
Huse vander derden ordinen 106
Huss 198
Hutsebaut 426
Huughs 461
Huus an Capericke 214
Huus met de twee torens 25
Huus met de twee Torrens 60
Huus metten twee torren 32, 80
Huus van Caprycke 214
Huus van den heere van Praet 329
Huus van Namen 326, 415
Huus van Schardau 239
Huuse metten tween turren 60
Huys mette twee torren 29
Huys ten twee torrens 30
Huys van Oostenrijk 416
Huytens 32, 277
Hyois 323
Ierland 265
IJper 152, 212, 325, 385, 386
IJperstraat 489
IJseren Sluetele 114
Impartial 59
Impens 494
In de Bijle 21
In tBijlkin 22
Indianen 233, 261, 263, 264, 353
Inghel 301
Inghele 20, 21
Innocentius III 492
Innocentius VII 219
Irena 391
Israëlieten 197
Italiaensch kafféhuys 337
Italië 122, 162, 226
Italien 37
Ixtilxochtil 260
Jaargedingen 285
Jacobijnen 415
Jacobijnenclub 192
Jacops van Swalme steene 428
Jacquier 469, 470
Jagel 92
Jaghere 113
Jan, bisschop van Lincoln 434
Jan ser Sanders hof 144
Jans Overdadeghen stede 423
Jans vander Haghe huus 337
Jansenius 167, 536
Japonië 48
Jeruzalem 512
Jeruzalemstraatje 304
Jesu 601
Jesuiten 454
Jésuites 440
Jezuëten 177, 190, 417
Jezuïeten 40, 145, 167, 168, 170, 171, 174, 178-183, 185-189, 191, 193, 194, 247, 413, 414, 440, 453-456, 536
Jezuïetencollege 194, 195, 414
Jezuïetengesticht 414
Jezuïetenkerk 190
Jezuïetenkerk te doornik 175
Jezuïetenklooster 192
Jezuïetenorde 168
Jezuïetenrode 182
Jezuïetenstraat 143
Jherusalem 235
Jn den Roeden Helm 480
Jnde Crone 480
Joden 285
Jodenstraatje 486, 487
Jodestraetje 200
Jonker Jan 150, 154-158
Joodsche volk 197
Joos huus 426
Journal de Gand 59
Journal des Débats 95
Jouvancy 193
Jozef II 46, 192, 208, 245, 405, 499
Justitiepaleis 203, 211, 214
Jzaac 240
Kajutenmerkt 292
Kalanderstraat 143
Kalckene 236
Kalken 416
Kalvinisten 61
Kalvoorde 323
Kambeke 83
Kamerijk 432
Kanaal tusschen Dovres en Kales 49
Kantelberg: graf van St.-Thomas 132
Kanunniken van Ste-Pharahilda 192
Kapel der schippers 220
Kapel der smeden 453
Kapel der Sodaliteit van O.-L.-Vrouw 192
Kapel der wevers 440, 453
Kapel der wollewevers 450
Kapel van St.-Leonaard 429, 432
Kapel van Ste-Anna 453
Kapelle 598
Kaprijk 511
Kapittel van Ste-Pharahilde 161
Karel de Groote 353
Karel den Goede 160
Karel den Stoute 377
Karel V 48, 83, 96, 109, 151, 167, 204, 231, 260, 262, 263, 337, 461, 473, 528
Karel van Lorreinen 45
Karel X 90, 332, 605
Karmelieten 240
Karthuizers 524
Kasteel der Wandalen 464
Kasteel te Wandale 467
Kasteel te Wandele 467
Kasteel van Gent 149
Kasteel Wandelaert 463, 464, 466
Katharen 226
Kathedraal 523
Katholieken Krings 157
Kauter 342
Kauterstraetje 420
Kazern op het St.-Pietersplein 272
Keeremelcmaerct 7
Keizer Jozef II 324
Keizer Karel 263, 350
Keizerin Maria-Theresia 133, 322
Keizerlijke-Koninklijke Academie van Teeken- en Bouwkunde 47
Keizerpoort 473
Keizerstraat 275
Kelderke 340
Kemele 69, 71
Kempeneers 286
Kerchove 34
Kercke van sente Baefs 487
Kercke van sente Jan 487
Kercke van sente Niclais 138
Kercke van Sente Pharaïlden 146
Kercke van Ste Baefs 82
Kercke vande PP. Recollecten 254
Kercken van St. Jan 435
Kerk der Jezuïeten 189, 192
Kerk der Minderbroeders 246
Kerk van St.-Jacobs 376
Kerk van Ste-Maria-Magdalena te Verdelaan 132
Kerpen 354
Kerstinstraetkin 60
Kervyn-van der Brugghen 254
Ketel poorte 205
Ketel poorten 205
Ketele 64, 65
Ketelkin 64
Ketelpoort 204, 207, 208, 218, 224, 250, 298, 323
Ketelpoortbrug 215, 462
Ketelpoorte 7, 205, 207, 208, 217, 224, 358
Ketelpoorten 32, 206, 207, 216, 217, 220, 304
Ketelvest 280, 304, 363
Ketelvestje 489
Keulen 43, 132, 524
Keyser 68
Keyserlyk Hof 39
Keyserpoorte 556
Keysershof 337
Keyzer 71
Kieckens 264
Kieckepoost 339, 341, 342
Kijter 279, 411
Kinnebackstraetken 325
Kinnebacx straete 324
Kinnebakstraatje 325
Kleen beenhuys 419
Kleermackers capelle 602
Kleermaeckers capelle 602
Kleermakerskapel 456
Klein-Koutersteegske 418
Klein-Turkije 141
Klein-Vleeschhuis 419, 426, 427, 429, 431, 457, 458
Klein-Vleeschhuissteeg 338, 341, 342, 418, 420, 422
Klein-Vleeschhuisstege 605
Klein-Vleeschhuistege 336, 338
Klein Begijnhof 429
Klein Hotel van Nieuwpoort 323
Klein Scheldeke 475
Klein Vleeschhuis 428, 451, 484, 485
Kleine-Koornmarkt 65, 71
Kleine-Koornmart 70
Kleyn Vleeschhuys 419
Klooster de Minderbroeders 241
Klooster der Broeders Hieronymieten 523
Klooster der Filledieusen 170, 171
Klooster der Franciskanen 203
Klooster der Minderbroeders 222, 230, 231
Klooster der paters Jezuïeten 159
Klooster van St.-Truiden 248
Kloostermarkt 292
Klopsteeg 104, 107
Knechtjenshuys 556
Knegtjens-Huys 559
Knesselaere 236
Knox 198
Koepoort 355, 356, 396
Koestraat 418, 419, 424
Koketrijs 80, 111
Komene 102
Konijnenmarkt 292
Koninck 116
Koning Philip 170
Koning van engeland 68, 71
Koningkinderen 472
Koningsbergen 132
Koninklijk College 192-194
Koninklijk College te Gent 119
Koninklijk hoofdgilde van St.-Sebastiaan 379
Koninklijk Pensionaat 417
Koninklyke gilde van St Sebastiaen te Brugge 354
Koophandelbeurs 269
Koophandelplaats 203
Koophandelsbeurs 71
Koorn-Bloeme 116
Koornmarkt 20, 60, 69, 167, 410
Korte-Dagsteeg 299, 341, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 431, 440, 458, 459, 462, 484, 485
Korte-Dagstege 424
Korte-Meere 413
Korte-Mere 78, 80, 173, 174, 181, 192, 202, 277, 327, 340, 403, 404, 414, 415
Korte-Ridderstraat 81
Korte-Veldstraat 215
Kortrijk 153, 208, 325
Kortrijksche poort 91, 395, 460
Kortrijkschepoort 204
Kostelooze lagere Meisjesschool 222
Kotzedue 351
Koudekerke 511
Kouderkerke 386
Kouter 39, 48, 92, 216, 217, 272-274, 276, 278-298, 302, 304, 312, 316, 322, 326, 327, 331, 335, 337, 339-347, 349-351, 361, 362, 364, 365, 403, 406, 408, 409, 411, 413, 415, 417-420, 422, 425, 426, 556
Kouterdreef 417, 418
Koutersteeg 325, 418, 419, 461
Kouterstege 421
Kouterstraat 418
Kouterstraatje 420, 427
Koutervest 298, 299, 302, 358, 359, 421, 432
Kraey 481
Krieke 599
Kriekenmarkt 345
Krommestege 118
Kromsteeg 65, 66, 68, 70, 118, 120
Kromstege 18
Kruidtuin 343
Kruip 486
Kuip 216, 252
Kuip van Gent 162
Kuipbrug 211
Kuipgat 210-213
Kuipgaten 211, 213
Kulders 543, 551, 554, 556, 557, 566, 567, 606
Kuldershuis 565
Kuldersschool 538, 544, 550, 551, 554, 557, 561, 562, 567
Kunstgenootschap 410, 463
Laarne 141
Laazer 44
Labrosse 142
Lack 240
Lagye 197
Laillet 306
Lambert 315
Lambrecht 147
Lammeken 21, 22
Lammens 213, 321, 494, 558
Lammins 207
Lampaert 6, 7
Lanchals 333, 334
Land van Aalst 44
Land van Hulst 49
Land van Waas 29
Lande van Nevele 41
Lande van Waes 29
Landt van Waes 38
Lange-Mere 174, 191, 332, 335, 413, 415-417
Langhe Meere 332, 333, 413, 415-417
Langhemeere 329
Langher Meere 7
Langher Munte 7
Langhermunte 6
Lauwerkrans 410
Lavaut 536
Le Bailly 599
Le Blon 81
Le Britgy 25
Le daim 142
Le Roux de Lincy 388
Le Sage 308
Leblan 319
Lebrocquy 405
Lebrun 139
Lede 28, 29
Lede-Driesch 557
Ledeberg 331, 345, 555-557
Ledertauwers gracht 7
Leduck 114
Leest 119
Leeuwergem 83, 87, 102, 551
Leeuwsteghe 332
Lei 48, 161, 208, 211, 213, 341, 505, 508
Leie 202, 459, 462
Leije 26, 61-63, 235
Leipzig 89
Leischoofs 434
Leistraat 598
Lelie 216, 217, 324
Lelije 325
Lelose 307
Lemaire 56
Lembeke 323, 511
Lemberge 254
Lennep 164
Leo X 260
Leopold I 271, 380
Leopoldus I 38
Lequint 310
Lesage 308, 309
Lesbroussart 193
Lesglise St. Jehan 389
Lessen 253, 385
Leusene 304
Leusteghe 332
Leuven 190, 384, 385, 525, 529
Leuvensche hoogeschool 150
Leye 21, 25, 29, 30
Leys 402
Liberale grondwettelijke Vereeniging 409
Liberchy 328
Libs 103, 104
Lichtervelde 77, 551
Lidel 403
Liede van der weverijen 290
Liedekerke 386
Lier 59, 325
Lieve 48
Lièvre 215
Lijnmakersteen 465
Lillaert 402
Lille 95, 310
Limburg 265
Limburgensis 266
Limnander 328
Limnander-Diericx 328
Lindanus 514, 525
Lippens 110, 331, 580
Livinus 210
Lochtbal 18
Lodewijc, grave van Vlaendren 585
Lodewijck, grave van Vlaendren 433
Lodewijk van Male 26
Lodewijk XI 142
Lodewijk XIV 186, 187
Lodewijk XVI 78, 336
Lodewijk XVIII 79, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 100-102, 332, 344
Loeillet 306
Lombaerden 331
Londen 481
Loovelde 402
Lorreinen 40, 73
Lotryhier 67
Louis XVI 96
Louis XVIII 97, 99
Lovanium 266
Lovendegem 77, 330, 599
Luevene 165
Luik 325, 335, 525
Luipgat 208
Lunden 318
Lupaert 115, 482
Lusbeke 82, 83, 87
Lusseghems straetkin 202
Lust 580
Lutens-Vermeulen 403
Luther 198
Luucx 177
Luxembourg 342
Luycke 245
Lynhane 19
Lyons 89, 226
Maatschappij l'Union 408
Maatschappij van Koophandel 71
Machetz 79
Machiavel 199
Macqué 321
Maecht van Ghendt 336
Maelcamp 83, 488
Maelront 23
Maendagsche Gendtsche Post-Tydinghen 42
Maerlant 228
Maertens 378
Maes 219, 277, 301
Magazijn van nieuwigheden 338
Magdeleene 337
Mageleinstraat 38, 75, 118, 143, 144, 312
Mageleinstrate 8
Magnus 445, 524
Mahieu 82
Maihuus 301
Maison d'Autriche 417
Maldegem 511
Malreroens steen 419
Malrerons steen 418
Manare 174
Mandemakersstraat 118
Manilius 192, 264, 427, 479, 481
Mannekins 525
Mantels 83
Marcator 199
Marchant 245, 249, 253, 264, 266
Marchantius 265, 266
Marché aux Grains 317
Maria-Theresia 191, 192
Maria Stuart 457
Mariakerke 90
Marie-Louise 458
Marlop 599
Martens 476
Martial 139
Martins 112, 357
Maryt 338
Masaccipo 199
Masch 145
Masch-steen 217
Masch steen 217
Massart 338, 340
Masseen 537
Massemen 27
Massemine steen 483
Massiet 176
Mast 220
Materen 222
Mathys 23
Matteyssen 38
Matthijs 27
Matthijsz 27
Matton 570
Mautmeulen 477
Maximiliaan 136
Maximiliaan van Oostenrijk 438
Maximilien, roy des Romains 438
Mayré 338
Méaulle 489, 490
Mechelen 38, 59, 149, 190, 259, 264, 384, 468, 525
Mechelynck 378
Meenen 24, 60, 325, 385
Meenene 29
Meere 81, 82, 103-105, 109, 110, 201, 331, 333, 414-416
Meerel 378, 599
Meerhem 7, 110
Meersman 69
Meersteeg 113, 326
Meerstege 413, 417
Meersteghe 113, 201
Meersteghen 417
Mees 315
Meestere 236
Meeux 467
Meezins 245
Melanceton 198
Melkmarkt 424
Mellaroen 418
Melle 345, 526, 563
Melun 473
Mengal 322
Merchtem 385, 386
Mere 18, 84, 94, 145, 409, 415
Merelbeke 345, 469
Merkem 416
Mersman 69, 71
Mersmanne 69
Mersteghe 201
Mertens 355, 558
Mesmaeker 494
Mesnard 92
Messager de Gand 59
Metdepenningen 270, 271, 321
Meulebeke 254
Meuleken 62
Meulensteen 62
Meulestraet 333
Meulestraete 333
Meulestraetien 63
Meulestraetjen 63
Meulestraetkin 62
Mexicana 261
Mexico 260-263
Mexikanen 261
Meyer 36, 51, 321
Meyne 105
Meyntken 77, 605
Meyntkin 76
Meys 298
Michael Angelo 199
Michaëls 321, 494
Michaeux 329
Middelburg 38
Middellandsche Zee 89
Middernacht 599
Mieris 329
Mijn her Gerards Dievels huus 515
Mijns Geraerts dievels steen 515
Mijns here Gherd Dievels steen 515
Milaan 390
Millecamp 309
Minard 378, 385, 389
Minderbroederen 236
Minderbroederklooster 242
Minderbroeders 219, 223-225, 228-230, 233, 234, 236-238, 240-242, 244, 245, 252-255, 259, 264
Minderbroedersklooster 28, 209, 214, 232
Minne-Barth 378
Minnebrugghe 397
Minnemeersch 397
Minrebroeders ordene 264
Miraeus 223
Miroeus 527, 528
Modenaaisteeg 14, 17-20, 69
Moemins 136
Moenins 580
Moens 389
Moeraert 357
Moerkinderen 224, 225, 466
Moerknechten 472
Moke 512
Molekenssteeg 403
Molenbroucke 581
Molensteeg 64
Molenstraatje 61-63
Momper 329
Monasterii S. Petri Gandensis 436
Monasterii Sancti Bavonia Gandensis 436
Monfrants lochtijne 470
Moniteur royal 95
Montenaken 286
Montmoreney 242
Montmpreney 336
Mooren 267
Moorsele 76
Moortsele 311
Moortzele 310
Morael 516
Morgenblad 59
Moriaenstraetje 420
Moriaentien 420
Moriau 575
Morsele 76
Mortier 14
Moscoviten 291
Moscron 448
Moulart 492
Mourboem 115
Mouriau 576, 599
Moylin 308, 309
Mozes 197
Mude 7
Muelene 61
Muelenkine 62, 63
Muelensteegskin 63
Muelensteen 63
Muelesteen 333
Muelneerstrate 7
Muguet-Varanges 271
Muide 291, 466
Muidepoort 239
Muinkmeerschen 475
Munitie huys 216
Munitiehuus 216
Murillo 78
Museum van Brussel 190
Muys 41
Naem Jhesus 143
Naes 326, 327
Namen 149, 190, 214, 326, 327
Namur 224, 474
Nanteuil 329
Napoleon 53, 89, 95, 98, 99, 295, 322, 336, 350, 457, 458, 489
Napoleon I 88, 271, 275, 486
Nasinghers 326
Nasseau 454
Nationale Bank 418
Nauwynck 598
Necker 142
Neder-Pyreneeën 489
Neder-Schelde 486, 487
Neder-Scheldestraat 486, 488, 490, 491, 538
Neder Scheldestrate 519
Neder Scheltstrate 525, 526
Nederland 2, 40, 122, 149, 297, 482, 509, 525
Nederlanden 37, 88, 92, 102, 168, 195, 380, 481
Nederlandsche gewesten 90, 148
Nederlandsche provinciën 149, 193
Nederlandse gewesten 154
Nederlant 291
Nedersceltstrate 520, 526
Nederschelde 509
Neef 329
Neerijnghe vande weverie 110
Neerijnghe vande wullewevers 443
Neerinche vanden baerdemakers 136
Neeringhe vanden baertmakers 138
Neeringhe vanden sciplieden 220, 221
Neeringhen vanden sciplieden 221
Neerland 100
Neerringhe vanden blaeuwers 28
Neeryncx 468
Neerynghe vande vrije Schippers 312
Neger 114
Nemrod 353
Nering der Baardmakers 120
Nering der Blauwers 27
Nering der pattijnmakers 254
Nering der Vleeschhouwers 318
Nering der wevers 440
Neringhuis der Barbiers 118
Neringhuis der Volders 143
Néron 98
Netele: kerk van St.-Michiel 132
Neufchâteau 40
Neufville 323
Neuville 315
Nevele 41, 181, 182, 242
Neveline 164
Nevelingen 162
Ney 98
Nicea 197
Nierstrasz 52
Nieulande 7
Nieulant 311, 379
Nieusteghe 110, 116, 200
Nieuw-Spanje 262
Nieuw Koninklijk Pensionnaat 193
Nieuwe Cauterstrate 420
Nieuwe Coutersteghe 420
Nieuwe maerct 424
Nieuwe Tydinghen 33
Nieuwe Tydinghen uyt verscheide gewesten 33
Nieuwe vleeschhuis 426
Nieuwenhuys 216
Nieuwkerke 551
Nieuwland 27, 82, 87, 598
Nieuwpoort 323
Nieuwsteeg 105, 107
Nieuwwege 87
Niewe Coutersteghe 420
Niger 267
Nijvel 386
Nijverheidsmaatschappij 407
Niniviten 229
Ninovie 182
Noddenais steen 69
Noddenaysteghe 18
Nodenaeisteen 71
Noker 79, 111
Nokersteeg 21, 22
Nokersteghen 22
Nokerstraetken 21
Noord-Brabant 140
Noord-Frankrijk 59
Noord-nederland 430, 457, 524, 525
Noorddonk 551
Noorder-departement 389, 433, 439
Noordmannen 160
Norbonne 390
Nottingham 120
Nouvelliste 59
Nyssens 14
O.-L.-Vrouw ten Jode 132
O.-L.-Vrouwekerk 280
O.-L.-Vrouwekerk op St.-Pieters 207
O.-L.-Vrouweparochie 366
O.-L. Vrouw te Spiere 132
Observanten 233, 245
Odenolle 580
Odevaere 580
Oedelem 176
Okentrijs 80
Olijs 236
Oliphant 337
Olsene 334
Ombrië 226
Onderbergen 411
Onderberghen 7
Ondereet 45, 308, 310
Onderstraat 152, 471
Onghena 17, 18
Onlede 326
Onse Vrouwenstraetkin 120
Onser Vrauwen van Verplancken straetkin 120
Onser Vrauwen vander Plancken straetkin 120
Onser Vrouwen huseken 207
Onzer Vrauwen keercken 166
Oombergen 323
Oost-Vlaanderen 88, 272, 418, 522
Oost-Vlaenderen 341, 358
Oostakker 52
Oosten 296
Oostende 37, 89
Oostenrijk 50, 88, 92, 323
Oostenrijksche Nederlanden 294
Oostenrijkse Nederlanden 191
Oosterhuis 72
Oosterhuys 72, 73
Oosterlanden 123
Oosterlijncx 131
Oosters huys 72
Oostersch huys 71-74
Oostwinckel 311
Oostwinkel 310
Open Herte 21
Opera 312
Opéra de la Confrérie de Saint Sebastien 308
Opper-Scheldstraat 424, 480
Opper-Veldstraat 215, 216
Orangisten 406
Oranje 171, 270
Oranjegezinden 404, 405
Orchies 149
Orde der heremijten 327
Orde der Minderbroeders 252
Orde van St.-Franciscus 238
Order van Ste Jan Baptiste 450
Ordre van jesu 169
Organe des Flandres 59
Orleans 92, 162, 306
Ottevaere 321
Oudadeghe 424
Oudadeghe stege 423
Oudadeghe steghe 423
Oudadegher steghe 425
Oudadige steeg 423
Oudaert 321
Oude-Vischmarkt 485
Oude Deghesteghe 423
Oude Ghestege 423
Oude Posthotel 408
Oude Schuttershof 361
Oude Vleeschuus 485
Oudeghe steghe 470
Oudeghesteghe 470
Ouden-Burcht 181, 182
Ouden gulde van mijnheere sente Sebastiaen 303
Oudenaarde 5, 44, 153
Ouderburch 7
Ouwegem 77
Ouwegemstraatje 491
Over-IJsel 524
Over-Reke 510
Over-Schelde 471, 481
Overbrouc 7
Overdadige steeg 423
Overschelde 6
Oxelare 276
Oyevaer 19
Pacificatie van Gent 149
Paddenhoek 144, 145, 191
Paddenhouc 144
Paddenhouck 144
Paddenhouke 144
Padua 219, 222
Paele 422, 465, 469, 470
Paelinck 52
Paerdeken 20
Paerdekine 20
Paerdemaerct 292
Paeu 332, 417
Pais-Bas 127
Pale 416, 470, 483, 484, 608
Paleis van Justitie 268, 269, 274, 297, 459
Palfijn 136
Pan 5
Panne 396
Panstraetkin 332
Pantelon 112, 113
Pantoccini 316
Papegaey 21, 22
Papegjans 338
Papeians 403
Papeians van Morkhoven 331
Papejans 328
Papeleu 558
Paracelse 199
Paricke 115
Paridaan 83, 87
Paridaen 461
Parijs 43, 52, 86, 89, 90, 126, 142, 162-164, 222, 260, 325, 335, 336, 339, 524
Parijs: rue Basse 140
Parijs: St.-Denijspoort 140
Parijsche Sorbonne 162
Paris 97, 101
Park 343
Parma 158, 167, 440
Parmentier 454, 455
Parochia sancti Nicolay Gandensis 581
Parochie van St.-Bavo 441
Parochie van St.-Jan 441
Parthenon 195
Passé 7
Paternoster 19
Paters der societeyt 601
Paters der Societeyt Jesu 600
Paters Jezuïeten 601
Paters van 't gezelschap Jezus 143
Paters vande Societeyt Jesu 145
Patijn 119
Patintstraetken 202
Patricius 189
Pau 144, 330-332
Pauken 72
Paukin 71
Pauli 249
Paulus III 263
Paulus IV 168
Pauw 331
Pauwels 257, 434
Pauwstraatje 332
Pavillon de Tivoly 422
Pays-Bas 96, 265
Pedaert 304, 450
Pedro de Gante 262, 263
Peerde cauter 323
Peerde cautere 201
Peerdecauter 281, 320, 325
Peerdecautere 280, 325, 333
Peerdemerct op den Cautere 291
Peerdenkouter 280
Peertstrontge 337
Peeters 598
Peirdecautere 308
Peirden Kauter 419
Pelgrem 61
Pelgrim 62
Pels 76
Penneman 212, 237, 264
Pennemanne 416
Perdecauter 281
Péronne 28, 29
Perruquiers 138
Persse 470
Peru 260
Perugia 226
Petegem 32, 385
Petercellepoort 98
Petit-Jan 40
Petit Café 338, 339
Petits Bouchers 457, 458
Petrarca 199
Petrus en Paulus 391
Peuriot 489
Philastre 275
Philip de Schoone 497
Philip den Schoone 389
Philip den Stoute 142
Philip II 373
Philip van Artevelde 230
Philippide 25
Philippine 87
Philips, bisscop van Doornicke 435
Phoenix 277
Piemont 330, 520
Piemonteezen 330
Pien 147
Piernake 217
Piers 25, 321
Piers de raveschoot 195
Pierssene 580
Pietatis Gandae Schola Pauperum 538
Piete 511
Pieters 13
Pieters cameren vander Muelen 144
Pijl 463
Pilgrem 61
Pironne 599
Pisson 321
Pius episcopus 527
Place d'armes 280, 321
Placita generalia 285
Plancsteegheskine 120
Plancsteghe 120
Planksteegske 120
Planten tuin te Parijs 52
Plato 197
Platte Dack 116
Platteau 321
Pletincx 14
Plotho 318
Plumion 76
Poel 8, 119, 157
Poele 409
Poelman 17
Poelvoorde 83
Poessele 41
Poldere 7
Polen 37, 291
Pollepelstraat 304
Pollet 403, 491, 535
Poncet 317
Pons Brabantine 473
Pont de Caton 215
Pont de Coton 215
Pont Madou 461
Pontécoulant 273
Poortakker 223
Poppe 402
Porsaeme 332
Porta Gallica 204
Portier 205
Portugal 38
Post-Tydinghen 34-36, 38, 50
Posthuis 338
Potter 78, 329
Potterie 334
Pottry 334
PP. Minderbroeders Recollecten 257
Pradel 95
Praet 511, 580
Predhom 403
Predickheerenbrugghe 23
Predikheeren 412
Predikheerenbrug 24
Prijsbier 360
Prince van Luyck 215
Prince van Oraignen 305
Prins-bidsdom Luik 265
Prins de Vaudemont 20
Prins van Oranje 88, 153
Prinsenhof 152, 153, 185
Prochie van St Jan 435
Prochie van Ste Salvator 600
Promotiezaal 196
Provence 89
Proventier 249
Provincia Franciae 245
Provinciaal Correctiehuis 576
Pruisen 88, 89, 92, 306
Prumeeke 435
Prus 236
Pruvost 580
Puls 145
Purmerend 139
Pusseme 332, 417
Pussemstraatje 416, 417
Pussemstraetken 332
Pussemstraetkin 332
Putte 38
Putte: de Klokke 147
Quai au Bois 321
Quetelet 403
Quinones 233
Quistebout 356
Quito 260
Rabelais 199
Radewijn 525
Raephout 370
Raes 136, 357, 579
Ragusa 91
Raphael 199
Rappaert 70
Rascalon 322
Rasphuis 568
Rasphuys 570, 573
Rattendale 327
Rave 60, 62
Raveryckx 580
Raveschoot 580
Ravestein 212
Ravestraatje 27, 60-62, 64
Rbaucourt 318
Recolettenklooster 268
Recolettenplein 277
Recollecten 246, 248, 250
Recollectiehuizen 233
Récollets 246
Recolletten 186, 211, 222, 233, 234, 244, 245, 247, 250, 252, 256, 258, 259, 264, 283, 571
Recolletten brugge 215
Recollettenbrug 64, 213-216
Recollettenbrugge 215
Recollettenkerk 253, 254, 258
Recollettenklooster 209, 236, 259, 271
Recollettenlein 64
Recollettenplein 61, 203, 204, 213, 268, 269, 271-274, 297, 324, 341
Rederijkers 9, 11, 305
Rederijkersgilde van Ste-Agneta 211
Redoutenmaatschappij 275
Reebroek 334
Reep 470, 478, 481, 488, 500, 522, 523
Reeseghem 416
Regnaut 494
Regnessestraat 411
Regnnard 317
Reims 161, 498
Reinaart de Vos 9
Reinbaut 485
Rembrandt 78
Remensis 527, 528
Rempart de la Reconnaissance 463
Reni 78
Rens 56
Reynbautsteeg 120
Reys 216
Ricard Coeur-de-Lion 335
Ricort 84
Ridderstraat 24
Rierman 205
Rijcquaert 75
Rijhove 151-154, 156
Rijhove's steen 154
Rijke-Claren 214, 327
Rijke-Gasthuis 201, 326, 430, 472, 539, 540
Rijke Claren 217
Rijke Gasthuis 178, 222
Rijm 75, 83, 144-146, 164, 254
Rijn 89
Rijnvisch 62
Rijnvische 62
Rijsel 89, 127, 149, 208, 258, 325, 339, 389, 433, 535
Rijssele 19, 67, 71
Ripegherste 436, 461
Risseghem 438
Rive gauche du Rhin 51
Rivieren 334
Robespierre 98
Rochefort 270
Rocher de Cançale 425
Rode 254, 598
Roede poorte 356
Roegiers 165
Roeland 192
Roelandt 195, 269, 274, 328
Roelant 120
Roesbeke 526
Roeselare 141
Roeulx 148
Roeyghem 6
Rogghé 52, 56, 136
Rogghemeulen 477
Rogier 172
Rogiers 370, 403
Rollebane 416
Romae 182, 527, 528
Romberg 323
Rombouts 258
Rome 139, 141, 151, 182, 189, 197, 246, 252, 263, 335, 390, 414, 452
Rome: O.-L.-Vrouw-ter Sneeuw 189
Romeinen 353
Romeinsche rijk 197
Ronacensis 582
Ronse 480, 598
Ronsse 45, 56, 66, 370
Roodemere 328
Rooden Helm 480
Rooden Hoet 119
Rooden Toren 210, 505, 506, 508
Roogghemschen keysere 10
Rooigem 345
Rookeerels clerckins 534
Rooman 321
Roome 175, 176
Roosbeke 526
Roose 137, 332, 337
Roothase 370
Roscam 118
Rottenhamer 329
Rotterdam 481
Roulant 120
Rousse 67
Rousseau 336
Rouzan 92
Royeghem 7
Royghem 8, 11
Rubens 52, 78, 190, 257, 258, 329
Ruddershove 80
Ruddersstraetken 22
Rudderstraete 419
Rudderstrate 419
Rue de l'Impératrice 486
Rue des Boulangers 200
Rue des Vanniers 118
Rue D'Helvetius 471
Rufelaerts 218
Rupelmonde 38
Rupelmonde: Ancker 38
Rusland 53, 54, 88, 92, 458
Rutxhiel 92
Ruysbroek 525
Ruysdael 78
Ryckebourt 67
S. Laurens 237
S. Lucas 37
S. Sebastiaen 37
Saale 88
Sacramentstraetkin 200
Saeghemanstraetge 422
Saetreuver 481
Saksen 198, 525
Salamandre 116
Salcedo 82
Salée 268
Salemons tempele 116
Salet 118
Salomons temple 115
Sampsoen 76
Sampson 76
Samson 77
Sancti Petri Gandensis 436
Sanders 105, 106, 210, 239, 244, 281, 361, 385, 432, 476, 514
Sanderus 464
Sardinië 92
Sardonius 221
Sarrasijn 144
Sas-van-Gent 384
Sassche Vaaert 48
Sausier 608
Sauvage 306
Sauvenière 331
Savaanstraat 409, 411
Savonarole 198
SBoemhouws 32
Scake 428
Scaldis 248
Scalle 381, 386
SCauters steghe 418, 419
Scelde 303, 360, 520
Schaerebeek 406
Schamp 77, 78, 95
Schamp-de Romrée 74, 78
Schardau 361
Schautheet 598, 599
Scheerlink 72
Schelde 161, 208, 209, 211, 218, 222, 247, 251, 280, 281, 304, 356, 357, 362, 365, 459, 462, 464, 469, 470, 473, 475, 504, 512, 538, 558
Scheldekant 208
Scheldstraat 607
Schellinck 52, 55, 605
Schelp 19
Schelstraete 486
Scheluwaert 304
Schepenenhuis 5, 34, 154, 155, 157, 161, 229, 240, 241, 286, 289, 382, 466
Schepenenvijver 355, 357
Scheppers 306
Schijve 22
Schild van Londen 71
Schilt van Londen 68
Schiplieden 464
Schiplieden huys 319
Schipliedenhuis 429
Schippers 222, 362, 466
Schippershuis 217, 290, 359, 363
Schipperskapel 217, 219, 221, 222, 273, 323
Schippersnering 217, 219, 221, 311, 581
Schoenmakers 431
Schole 30, 60
School der handgedaden en fabrieken 199, 200
Schoorman 254, 446, 447, 449
Schots 252
Schoutheete 218
Schoutin 468
Schouwburg 273, 275, 340
Schouwburg van het schuttershof 316
Schouwburg van het St.-Sebastiaansgilde 185
Schouwburg van 't St.-Sebastiaansgilde 48, 457
Schouwburgstraat 273
Schryvere 257
Schuddeveestraatje 418
Schuddeveestraetjen 418
Schuddeveestraetkin 418
Schuerken 13, 66
Schuerre 19
Schut 190
Schutters van St.-Sebastiaan 393
Schuttershof 309, 319, 324, 341, 362, 365, 367
Schuttershof der handbooggezellen 356
Schuttershof van St.-Sebastiaan 305, 321
Scipgracht 220
Sciplieden 217, 220
Sciplieden capelle 324
Sciplieden huus 217, 304, 358, 360
Sciplieder huus 218
Sciplieder huuse 220
SCleercx 146, 218
Scolasterie van St.-janskerk 144
Scolasterie van St Jans keercke 144
Scolle 128
Scornis 79
Scotheleeren 22
Scouthin 468
Scutters hof 359, 360
Scuttershof 360
Scytiërs 354
SDrayers 164, 216
Sebastiaan 390, 391
Seelstraten 418
Seeltstrate 480
Seeminkel 19
Seghers 78, 190, 258, 483
Segovie 253
Seminarie 521, 522, 537, 540
Seminariestraat 537
Seminarium 540
Semincle 63
Seminkel 63
Seneffe 607
Senlis 212
Sent Jans kercke 526
Sent Jans te Steene 416
Sent Jeronimus huus 526
Sente Baefz 7
Sente Jacops prochie 586
Sente Jans keercke 333
Sente Jans kerke 390
Sente Jans prochie 586
Sente Jeronimus huus 525
Sente Jooris 425
Sente Lievins poorte 472
Sente Miaren prochie 586
Sente Michiels prochie 586
Sente Niclaeus prochie 586
Sente Niclaus 301
Sente Niclaus keerchof 67
Sente Niclaus kerke 302
Sente Nicolaus prochie 19
Sente Pieters 205
Sente Sebastiaens gilde 387
Sente Zacheus 112
Senter Niclaus kercke 68
Septentrion 271
Ser Anoets 23
Ser Braems 471
Ser Geeraard-Duivelssteen 500
Ser Gheeraerts sdievel steene 516
Ser Gheeraerts sdievels steen 516
Ser Gher. sdievels steen 515
Ser Gheraert sdievels steen 516
Ser Gherards divels steen 515
Ser Heerteliefs 31
Ser Jan sGruters 106
Ser Lambrechts 360
Ser Sander 520
Ser Sanders 21, 62, 69, 254, 518
Ser Sijmoens 164
Ser Symoens 27
Serlippens 64, 425, 426
Serlippins 425
Sermuys 580
Sersanders 416, 518-520, 525, 526
Sersanders de la Luna 328
Sersanders hof 143, 144
Sevensterre 23
Sevesterre 23
Sevetelli 252
Sevilla 260
Sèvres 101
Seysone 485
Seysonen 164
Seyssone 485
's-Gravenhage 43, 377
's Gravenhangsche Bosch 344
SGruters 114
Shakespeare 199
Shelichs Kerst prochie 586
Sher Gheeraerds dievels steen 517
Sher Gheeraerds sdievels steen 517
Sher Gheeraerts Dievels steen 606
Siclers 485
Sijman 115
Silly 150
Simoens 323
Simons 84, 323
Sint-Sebastiaansgilde 381
Sint Jacobs godtshuys 602
Sinte Baefs kerk 56
Sinte Jans prochie 433
Sinte Michiels 82
Sinte Pieters 169
Sixtus V 171
SKals 114
Skeysers lant 8
SLanghen 337
Sleepstrate 7
Sleide 581
Sleutel 114
Sleutele 114
Slijpstraat 175
Slijpstrate 175
Slootgens 119
Sluetel 113
Sluetele 113
Sluis 237, 264
Sluys 237
SMeys huus 480
Smoyers 164
Societati Jesu 186
Societatis Jesu 182
Société bourgeoise 408
Société civile 407
Société des Nobles 331
Société électorale 409
Société littéraire 407, 410, 463
Société littéraire civile et militaire de l'Union be 406
Société militaire 324
Société patriotique 332, 405, 406
Societeyt Jesu 172, 189, 600, 603
Societeyt Jesus 169
Societeyt Jhesu 173, 175-177, 188
Societeyt Jhesus 189
Societeyt van Jesus 169
Socrates 197
Sodaliteit 414, 415
Soete 326, 327, 415
Soeten Inval 481
Sommerset 92
Soniënbosch 294
Sonne 69, 71, 114, 275
Sonnestraete 201, 276, 325
Sonnestrate 114, 325
Sorgheloos 104
Souterrain 338, 340
Souterrain de la Poste royale 340
Soysonne 163
Spaansche Nederlanden 157
Spaensche Zilvere Vloot 37
Spagnien 37
Spahyne 27
Spaignen 29
Spanjaarden 260
Spanjaards 148, 157
Spanjaardskasteel 54, 273, 357
Spanje 28, 38, 151, 157, 158, 233, 253
SPapen 75
Sparck 321
Sparijcke 7
Speelman 321
Spiegel 38
Spieghel 63, 64
Spieghele 427, 480, 607
Spihine 27
Spillebaut 403
Spinhuis 568
Spinrok 12
Spirembroc 510
Splithoorn 272
Spookhuis 489, 491
Spoorwegstatie 523
SPrinsenhof 281
Spyers 52
St.-Amandsberg 148
St.-Ambroos te Milanen 132
St.-Antoon 393
St.-Antoon-buiten mure 132
St.-Antoonsgilde 375
St.-Aubin 489
St.-Augustijn 525
St.-Baafs 145, 161, 167, 212, 468, 494, 496, 507, 509, 510
St.-Baafsabdij 204, 356, 479, 502, 511
St.-Baafskerk 93, 152, 168, 449, 543, 553
St.-Baafsstede 54, 505
St.-Bartholemeus te Bonnevent 132
St.-Denijs-Boekel 302
St.-Gillisgodshuis 300
St.-Jacob in Gallicië 132
St.-Jacobs 392, 393
St.-Jacobsgodshuis 429, 453
St.-Jacobskerk 210, 376, 393, 399, 400, 411
St.-Jacobsparochie 366
St.-Jacop 71
St.-Jacops scelpe 71
St.-Jan-te-Angelijn 132
St.-Jansgodshuis 387, 429, 453
St.-Janshospitaal 210
St.-Janshuis 430
St.-Janskerk 368, 389, 391, 392, 399, 441, 463, 511, 512
St.-Janskerkhof 484
St.-Jansparochie 111, 288, 366
St.-Jansvest 410, 423, 462, 463
St.-Jeronymushuis 534
St.-Jeronymushuus 528
St.-Joris 393, 485
St.-Jorisgezellen 388
St.-Jorisgilde 294, 352, 375, 606
St.-Jorisgodshuis 429
St.-Laurens 237, 264
St.-Lievens-Essche 323
St.-Lievenskerk 195
St.-Lievenspoort 236, 466, 473
St.-Marten 428
St.-Martens-Lane 481
St.-Martensstraat 107
St.-Martensstraatje 428
St.-Materne 132
St.-Michiel te Montegargaar 132
St.-Michielsgilde 375
St.-Michielskerk 79, 152, 190, 389, 534, 537, 547
St.-Michielsparochie 80, 366, 466
St.-Nicolaas 59, 301
St.-Nicolaaskerk 21, 68, 87, 136, 152, 296, 299, 415
St.-Nicolaaskerkhof 66
St.-Nicolaasparochie 77, 106, 117, 173, 174, 299, 327, 366, 413, 423, 424
St.-Nicolaasporchie 26
St.-Nicolaasvest 299
St.-Omaars 431
St.-Pauwelsgodshuis 387, 429, 453
St.-Pierre 436
St.-Pieter 71
St.-Pieters 161, 168, 169, 185, 190, 205, 207, 212, 225, 289, 292, 441, 474, 487
St.-Pieters-buiten 411
St.-Pietersabdij 81, 117, 161, 223, 294, 312, 415, 419, 435, 441
St.-Pietersdorp 460, 475
St.-Pieterskwartier 1
St.-Pietersplein 292
St.-Pieterswijk 304
St.-Sebastiaan 393
St.-Sebastiaansbroeders 372
St.-Sebastiaansgenootschap 394
St.-Sebastiaansgezellen 382, 385, 387, 388, 392
St.-Sebastiaansgilde 274, 294, 302, 307, 364, 372, 385, 386, 396, 401, 585, 589, 593, 598, 599
St.-Sebastiaansgilde van Lokeren 44
St.-Sebastiaanshof 323
St.-Winoksbergen 386
St. Huibrecht 470
St. Igantius 119
St. Jacop 67, 68
St. Jacops scelpe 68
St. Jooris 425, 426
St. Joorisse 425
St. Joris 425-427
St. Lieven 191
St. Niclaeskercke 236
St. Niclaus kerchof 66
St. Nicolaaskerk 76
St. Pieter 72
St. Zacheus 112
St;-Nicolaasparochie 301
St-Albin 54
St-Baafskerk 327
St-George-del-Mina 268
St-Jansparochie 605
St-Jansvest 421
St-Michielskerk 535
St Niclaulx 110
Staatsarchief 522
Stad Gent 59
Stad Lyon 215
Stadhuis 148, 157, 173, 269, 273, 274, 282, 319
Stadhuys 41
Staeck 445
Staffa 319, 320
Stalin 105
Stalins 14, 28, 29, 175
Stalle 598
Stampe 537
Stator 52
Ste-Barbarastraatje 304
Ste-Christina in Toskanen 132
Ste-Helena-eilanden 268
Ste-Pharahilda 146, 162, 177, 332, 399
Ste-Pharahildakapittel 79, 161, 171, 192
Ste-Pharahildaschool 162
Ste Baefs 82
Ste Baefs keercke 491
Ste Baefs kercke 82
Ste Cecilia 88, 98, 325, 415
Ste Clara cloostere buuten Ghend 607
Ste Jacobs 400
Ste Jacobs kercke 596
Ste Jacops 402
Ste Jacops keercke 399
Ste Jans keercke 389
Ste Jans kercke 390
Ste Jooris 427
Ste Niclaus 70
Ste Niclaus keerckhof 67
Ste Niclaus kerchof 13
Ste Nicolaes 120, 413
Ste Nicolayskercke 82
Ste Pieters 400
Steelandt 535
Steemaere 311
Steen van Geeraard den Duivel 502, 567, 605
Steen van Mussemen 483
Steen van Papeghem 479
Steenbergen 140
Steendam 505
Steendamme 7
Steenhuize 83
Steenkerke 580
Steenkin 415
Steenrotche 71
Steenrotse 71
Steenstraat 411
Ster Niclaus keercke 137
Sterre 115, 217
Steuperaert 580
Steven 555
Stevens 345
Stewart 92
Steyaert 56, 73, 335, 337, 464, 513
Stillengangmakers 121
Stoke 354
Stommelin 75
Stommen 337
Stoop 231
Stoppelbergsteeg 14, 19
Stoppelbergstraat 19
Stordijkpolder 511
Storem 301
Storme 300
Stove 466
Strazele 334
Strop 93
Studentenmaatschappij 408
Stuerbouts 463
Stuivenberge 83
Stuvaert 131, 579
Suex 30
SWalen 218, 329
Swarte Leeuw 71, 72
Sweert 115
Sweirt 115
Syen 27
Symoens 220, 287
Synghem 81
Syxtus den vijfden 176
Taal is gansch het Volk 119
Tacitus 354
Tanghe 13, 14, 17, 19, 66, 67, 71
Tapijtwevers 79
Tarentiers 121
Tarreur 133
Tartare 98
Tartaren 291
TAude Vestkin 462
Tauler 198
Tayert 468
TBarbiershuus 118
Tbeelfoert 230
Tbeelfoort 516
TBijlken 22
TBijlkin 396
TCasteel Wandelaere 467, 468
Tcasteel Wandelaers 470
Tcasteel Wandelaert 462, 468, 470, 484
TCauterstraetken 418
TCauterstraetkin 418
TCleen Muelekin 61
TCleen Vestkin 462
Tcleen Vleeschhuus 484
TCleen Vleeschuus 419
Tcleen vleeshuus 608
Tcleen Vleesschuus 482
Tcleene Vleeschuus 484
TClephuus 324
Tclooster van Elseghem 18
Tclooster vande Filidieusen 176
Tclooster vanden Fremineuren 216
TCorte Vestken 462
TCrochtjen 118
TCroontje 19
TCroontjen 14
TCurte Vestkin 462
TCuupgat 210, 211
Te Water 154
Te Winkel 228
TEckerghem 396
Teerlijne 357
Teerling 191
Telemachus 295
Temmerlieden huus 66
Temmerliedenhuus 67
Temmerman 220, 221
Tempel der Wet 554
Tempelhuis 167, 437
Tempelhuus 437
Tempeliers 513
Tempels van Antonijn en Faustina 195
Ten Broeke 77
Teniers 40, 329
Teniers den jonge 78
Tenrenmonde 474
Ter Gouw 141
Ter Hooien 83
Ter Meren 277
Ter Varent 83
Terlingh 333
Ternest 55
Tezenco 261
Tezenen 261
TGhulden Scip 21
Tgijselhuus bij der Walpoorten 460
TGouden Zwijnshoofd 72
Tgroete hof an de Coeporte 356
Tgroete Huus 333
TGroote huus 333
TGulden Schip 21, 22
TGulden Schipstraetken 21
TGulden Scip 21
Tgulden Vlies 61, 62
THaesken 64
THalfuerstraetken 428
Théatre de Gand 315
Théâtre de la Confrérie de St. Sebastien 317
Théâtre de St. Sébastien 318
THoemakershuys 115
Thof van Boelaer 146
Thof van Boulaer 146
Thof van der Vere 146
Thof van Fiennes 8
Thof van Helseghem 19
THof van Huelle 76
THof van minen heere van Huele 75
Thof van Ravestain 8
Thof vander Vere 147
THuus met twee torren 415
Thuus metten steenen turre 28
Thuus metten tween cuupen 28
Thuus metten tween turren 26, 104
Thuus van Praet 329, 330
Thuus van Steenhuse 326
Thuus van Willem van Ymbijse 414
Thuus vanden Mersmanne 69
Thuus vander Gracht 76
Thuus vander neeringhe vanden Barbiers 118
Thuusekin anden berch 299
Thyrin 328
Thysebaert 580, 599
Tibère 98
Tichelrij 364, 365
Tichthuys 576
Tielens 580
Tielt 142
Tielt: Recollettenklooster 266
Tigre Corse 98
Tijdeman 430
Timmerliedenhuis 66-68
Tissérands 440
Tiziano 78, 199
TKerstin straetkin 24
TKetelkin 63, 64
TKokatrijs 79
TKoketrijs 79
't Koordeke van St.-Franciscus 254
Tlasrala 261
TMartelarestraetken 463
TMoerjaenshooft 480
TMoleken 62
TMuelekin 62
Tmuelentjaere 607
TMuelestraetken 61
Tnieu Cauterstraetkin 420
Tnyeuwe scuttershof 303
Toebast 186
Tollenaere 580
Toren 71
Torfs 355
TOrliens 164
Tornacensi 582
Tornacensis 223, 436, 527, 581
Tornacesis 528
Torren 25
Toskanen 121
Toulouse 259
Tournay 439, 564
Toussyns 403
TPeert huus in de Wieghe 481
TPeert in de Wieghe 481
TPlaetsken 470
TPlanckstraetken 120
Traukin 416
Traveller 52
Trenten 451
Triest 34, 77, 80, 150, 187, 252, 254, 327-330, 334, 336, 469, 510, 527, 580, 598
Trinconi 312
Tripmakers 121
Trisponseau 599
Trompetje 414
Trophonius 321
Trous 349
Troye 40
TRuckestraetkin 202
TRudderkin 75
Truf 598
Tryumphelie hof 8
TSaghermansstraetken 423
TSanders walle 7
Tscepenenhuus 8
Tscepenhuse 382
TSchemijnkele 216
TSchoutheete 357
TSchuddeveestraetken 417
TSchuddeveestraetkin 418
TScuttershof 361
TSeminckel 63
TSeminkel 13, 63
Tsente Jans 526
Tsente Niclaeus 22
Tsenter Nyclaeus kerken 201
Tser Gheraert sdievels steen 516
TSerminkel 64
TSluisekin 6
Tsraetkin tonser Vrauwen ter Plancken 120
TSt. Jacob 68
TSte Jooris 426
TSte Veerelden 399
TSteegherkin 119
TSteenkin 114, 118
Tstraetken tonser Vrouwen ter Plancken 605
Tstraetkin van onser vrouwen van der Plancken 118
Tuchthuis 48, 568-570, 572-576
Tuchthuys 570, 572, 573, 576
Tunrhout 607
Turcxsche Hoet 483
Turkerstraetkin 21
Turkije 40, 48
Turre 299
Turrepoorte 8
Tusschen Wallen 459
TValckestraetkin 62
TVerkin 60
TVestken bij de Walpoorte 423
TVestkin bij tCasteel Wandelaert 463
TVierweegsche 424
TVischpaen 483
TVispaen 483, 607, 608
TVleeschhuis te scoerne bij der Braembrugghen 484
TVleeschuus ter Braembrugghe 484
TVleeschuus ter Braembrugghen 484
Twaalf-Kamerenstraat 144
Twe torren 25
Twee Torren 32, 81, 105
Tweeden beeldenstorm 236
TWestland 115
TWevershuus 420
TWijnghaertstraetken 462
TWindaes 60
TZant 472
TZonnestraetken 275
TZweert 419
T'Vestjen ter Wandele 463
Unie van Utrecht 150
Union 323, 359
Union civile 359, 405, 406
Université de Paris 342
Universiteit 199
Universiteit van Leuven 14
Universiteitstraat 143
Urbaan VIII 265
Urbanistenklooster 259
Ursulinen 80-82
Ute Meerham 114
Uten Hove 23, 25-27, 31, 60, 68, 69, 79, 144, 163, 164, 252, 289, 301, 411
Uten Ramen 327
Uten Rosen 111
Uter Galeyden 164
Utrecht 149, 524
Uuten Hove 300
Uutenhove 145
Uuter Geleyen 164
Uuter Wulghen 425
Vaderland 59
Vaderlander 56-58
Valcke 19, 20, 63
Valckestraetkin 62
Valdajol 39
Valensijn 149
Valke 64
Valkestraatje 61, 62
Van Abbinsvoorde 31
Van Abinsvoerde 60
Van Acquinen 162
Van Aelst 357
Van Aelwine 75
Van Aerseele 114
Van Aersele 75
Van Aerssele 103
Van Aerszele 221
Van Aerzele 68
Van Aken 321
Van Alstein 321, 585
Van Artevelde 288, 289
Van Arzele 68
Van Assche 495, 497
Van Axel 252
Van Axpoele 331
Van Balen 580
Van Basseghem 80
Van Bastelaer 370
Van Bavière 172
Van Beughem 193
Van Beveren 144
Van Beverne 467
Van Bhescia 198
Van Bocquemont 468
Van Boeckel 56
Van Bogaerde 338
Van Bommel 537
Van Borselen 147, 252
Van Bosterhout 378, 403
Van Bourgoignen 360, 361, 363
Van Bourgoingnen 358, 359
Van Brabant 378
Van Bronchorst 186, 187
Van Bruecele 32
Van Bruessele 60
Van Brussel 31
Van Burgondië 357, 598
Van Calcar 524
Van Campene 5, 264
Van Caneghem 321
Van Cautsijde 599
Van Cauwenberghe 360
Van Champagny 172
Van Cleef 190
Van Cockelare 112
Van Constantinopel 473
Van Cormbrugghe 212
Van Costenoble 601
Van Cranendonck 28, 29
Van Crécy 355
Van Crombrugghe 143, 195, 332, 338, 370, 599
Van Cuyck 580
Van Cuyck van Mirop 80
Van Dale 327
Van Damcaet 484, 608
Van Damiaet 608
Van Damme 580
Van Dampierre 474
Van de Huffel 382
Van de Kasteele 344
Van de Kethulle 151, 153
Van de Perre 73
Van de Putte 378
Van de Velde 321, 329, 411, 483
Van de Vijvere 63
Van de Vivere 300
Van de Waele 265
Van de Weghe 378, 598
Van de Woestijne 277, 511
Van de Woestyne 334, 414
Van de Woestyne-Pottry 254
Van Delft 468
Van den Abeele 104, 110, 516
Van den Bemde 580
Van den Berghe 131, 254, 321, 403, 580, 598
Van den Bos 341, 408
Van den Bossche 13, 255, 357
Van den Braembossche 103
Van den Bulcke 359
Van den Bunre 421
Van den Driessche 62
Van den Driestat 483
Van den Durme 74
Van den Eede 387, 599
Van den Ghuchte 361
Van den Guchte 598
Van den Hamme 399, 599
Van den Haute 39
Van den hecke 323, 338, 406, 558
Van den Hee 608
Van den Heede 115, 598, 607, 608
Van den Heuvel 14, 17, 465
Van den Hole 480
Van den Hove 495
Van den Hoyrne 23
Van den Kerchove 33, 378
Van den Nieulande 357
Van den ouden Huus 125
Van den Perre 106
Van den Plassche 467
Van den Rijne 75
Van den Spieghele 480
Van den Steene 107, 463
Van den Velde 235
Van den VIere 599
Van den Vivere 27, 71, 155, 207, 243, 301, 427
Van den Vos Reinaerde 162
Van den Water 220
Van den Winckele 607, 608
Van den Wynckele 607
Van Denremonde 370
Van der Asselt 290
Van der Beeken 330
Van der Beke 23, 70, 302
Van der Beken 327, 378, 599
Van der Biest 579
Van der Brugghe 378
Van der Brugghen 428, 599
Van der Camere 329
Van der Cameren 144, 396
Van der Cauteren 416
Van der Craeyen 599
Van der Eecken 329
Van der Ellen 164
Van der Elst 599
Van der Ghijst 164
Van der Gracht 75, 76, 334, 425
Van der Haeghe 484, 580
Van der Haeghen 33, 35, 36, 46, 52, 57, 83, 171, 212, 378, 534, 580
Van der Haeghen-Snoeck 31
Van der Haghe 110, 221, 335
Van der Haghen 71, 221
Van der Hecken 480
Van der Hegghen 360
Van der Heyden 329
Van der Houte 437
Van der Hulst 396, 599
Van der Kinderen 31
Van der Linde 446-449
Van der Linden 171, 449, 453, 455, 514, 525, 600
Van der Linden-Cannoodt 321
Van der Loefven 356, 598
Van der Lynden 334
Van der Maeren 321
Van der Marien 608
Van der Meersche 77
Van der Meulen 75
Van der Moere 252
Van der Moure 525
Van der Muelene 13
Van der Muelne 240
Van der Piet 62
Van der Saren 580
Van der Schueren 36, 51
Van der Stichelen 114
Van der Straeten 338, 339
Van der Strate 136
Van der Straten 450
Van der Stricht 446, 468
Van der Vaedt 264
Van der Vennen 580
Van der Vennet 494
Van der Vin 32
Van der Vynct 14
Van der Ween 36, 60, 74, 116
Van der Woestine 432
Van der Zickelen 27, 301
Van der Zwalmen 580
Van Dickele 136, 240
Van DIepenbeke 425
Van Doinze 442
Van Doorne 175, 338
Van Dronghine 163
Van Dudzele 432
Van Duyse 55, 151, 509
Van Dyck 52, 78, 329
Van Edingen 411
Van Eechaute 468
Van Eeckhove 603
Van Eeke 461
Van Eine 378
Van Embijse 146
Van Exaarde 414
Van Eyck 419
Van Gansbeke 526
Van Gaver 466
Van Gavere 465
Van Geersdale 580
Van Gent 162
Van Gillis 304
Van Goethem 321, 350, 351
Van Grammez 275
Van Gremberghen 145
Van Grijsperre 360
Van Haelwijn 416
Van Halewijn 326
Van Hanselaere 415
Van Hasselt 232
Van Havenscoete 517
Van Havere 177
Van Haverthuyn 402
Van Hecke 112, 307, 402, 572
Van Heelu 354
Van Helleputte 425
Van Helmont 199
Van Hembiese 413
Van Hembijze 147, 150, 153, 154, 173, 238, 331
Van Hemelrike 465, 466
Van Hemsrode 173
Van Heurne 156
Van Hevre 221
Van Heynsberghe 147
Van Hoerenbeke 113
Van Hoobroeck 80
Van Hoobrouck 80, 81, 246, 250, 254, 598
Van Hoolbeke 299
Van Hoorebeke 19, 24, 25, 29, 62, 64, 111, 608
Van Hoorenbeke 61, 480, 607
Van Hoorne 242, 252
Van Houte 580
Van Huffel 47
Van Huffele 446, 447
Van Huuckelghem 446, 447
Van Huuse 145
Van Ideghem 69
Van IJperzeele 411
Van Jmpe 526
Van Kalkine 515
Van Kempen 524
Van Kerkhove 163
Van Kerrebrouck 63
Van Keverwijck 331
Van Kinschot 334
Van Larebeke 379
Van Lathem 467
Van Lederne 69
Van Leencourt 212
Van Leeucourt 213
Van Leeuwe 217
Van Lennep 141, 481, 482
Van Leyns 442
Van Liedekercke 76
Van Liedekerke 75, 252, 480
Van Liekeercke 75
Van Lierde 494
Van Loevelde 356
Van Lokeren 65, 436, 475
Van Loo 56, 336, 360, 380, 402, 411, 580, 598
Van Loo-Wauters 406
Van Loon 190
Van Loovelde 598
Van Lorreinen 294
Van Lovendegem 83
Van Luxemburg 235
Van Maerlant 162
Van Maldegem 432
Van Maldeghem 63
Van Male 103, 355, 360, 361, 366, 374, 432, 433
Van Marselaar 259
Van Massemen 416, 480
Van Massemine 416
Van Mastaing 416
Van Mastein 416
Van Meerelbeke 325
Van Meerendre 109
Van Meesene 421
Van Melle 71, 115, 370
Van Menyau 337
Van Mieghem 151
Van Moerkeerke 416
Van Moerkerke 252
Van Montmoreney 252
Van Mortaigne 474, 511
Van Mulicom 188
Van Mulicorn 188
Van Munte 75, 326, 333
Van Nevele 474
Van Nieulande 165
Van Nieulandt 63
Van Nieuwenhove 260
Van Nieuwenhuus 110
Van Nieuwenhuys 216
Van Nieuwkerke 598
Van Noderhem 526
Van Oedonc 299
Van Opstalle 147
Van Oranje 95, 102, 148, 154, 380
Van Outriven 31
Van Overwaele 608
Van Ovrebeke 292
Van Paemel 350
Van Papeghem 107, 479
Van Parma 157
Van Peene 56
Van Peke 323
Van Poelvoerde 128
Van Poelvoorde 128
Van Pollare 70
Van Pottelsberghe 167, 528-531, 534, 535, 538
Van Praet 326, 432
Van Quaermont 216
Van Rampelberghe 580
Van Rassegem 432
Van Ravenscoete 516
Van Raveschoot 516
Van Ravestein 469
Van Ravesteyn 211
Van Rediehove 543
Van Reims 25
Van Remoortere 489
Van Reysschoot 86, 312
Van Rijssele 398, 599
Van Risseghem 32
Van Roden 370, 465, 466
Van Ronse 131
Van Rooten 321
Van Ruddershove 325
Van Ryswyck 57
Van Saksen 294
Van Savoie 473
Van Schauwenberghe 273
Van Sconvelde 136
Van Seclyn 378
Van sente Pieters 210
Van Sleidingen 163
Van Slote 511
Van Sombeke 599
Van Sotteghem 300, 301
Van St.-Pieters 204, 210
Van Ste Jacopshuus 28
Van Ste Pieters 205
Van Steelandt 171, 528
Van Steenberghe 419
Van Steenberghen 328, 329
Van Tabbeele 370
Van Tallebeke 250
Van Tieghem 321, 580
Van Trappen 580
Van Uutkerke 147
Van Vaernewijc 26, 31, 32, 103, 104, 425
Van Vaernewijck 26, 27, 31, 64, 77, 79, 103, 213, 234, 235, 252, 291, 293, 296, 331, 425, 460, 518, 598
Van Vaernewyck 193
Van Veechove 411
Van Veen 78
Van Vinderhoute 437
Van Vlaanderen 432
Van Vreckem 468
Van Waerhem 110, 150
Van Weddingen 56
Van Wedergrate 332
Van Willebeke 146
Van Wittenberghe 599
Van Wledene 333
Van Woelpitte 104
Van Woelputte 166
Van Ydderghem 163
Van Yedeghem 243
Van Zevecote 277
Van Zottegem 504, 506
Vand er Saeren 186
Vande Velde 402, 608
Vanden Abeele 467
Vanden Ackere 370
Vanden Bogaerde 116
Vanden Bossche 231, 466
Vanden Broucke 80
Vanden Bunre 164
Vanden Eede 370
Vanden Eeke 337
Vanden Foys 136
Vanden Ghuchte 360, 363
Vanden Kerchove 299
Vanden Nokere 27
Vanden Oonackere 370
Vanden Poele 218
Vanden Rake 163
Vanden Vivere 28
Vanden Voire 370
Vanden Water 220
Vander Asselt 337
Vander Beke 104, 360
Vander Beken 81, 357
Vander BGracht 361
Vander Camere 329
Vander Cautren 416
Vander Dijcstat 370
Vander Eecken 67, 104
Vander Eeken 164
Vander Gracht 76
Vander Haeghen 115
Vander Haghen 446, 447
Vander Hulst 290
Vander Leyen 164
Vander Linde 446, 448
Vander Meulen 75
Vander Riedt 116
Vander Sticghlen 68
Vander Straeten 446
Vander Straten 447
Vander Tale 302
Vander Vaedt 264
Vander Vichte 246
Vander Zickelen 27
Vander Zwalleme 136
Vanderlinden 603
Vaublanc 95
Veemarct 7
Veer de Gallant 118
Veerleplaats 158, 192
Veernick 265
Velasquez 78
Veldeman 136
Veldstraat 1, 2, 10-12, 14, 15, 18-20, 60, 64-66, 71, 74, 80-85, 95, 99, 107, 110, 111, 117, 143, 200-202, 214, 215, 269, 275, 403
Veldstraet 63
Veldstraete 63, 116
Veldstrate 105, 111
Velghe 205
Velghen 206
Velstraat 12, 489
Velstraet 21
Velstraete 10, 21-24, 30, 32, 67, 68, 73, 81, 82, 110, 115, 116
Velstrate 13, 18-24, 26, 31, 32, 60-62, 64, 67-69, 71, 75, 79, 80, 103, 108, 111, 113, 114-116, 202
Velstraten 66
Velt-straete 112, 215
Veltstraat 24
Veltstraete 13, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 63, 64, 68, 69, 72, 76, 103, 112, 201, 275
Veltstrate 7, 8, 27, 28, 60, 63, 67, 75, 76, 104, 105, 107, 110-112, 114, 115, 217
Veltstraten 66, 415
Venetië 462
Ver Gouw 482
Vera-Cruz 260
Verbeke 332
Verberckmoes 599
Verberrende Bosch 118
Verberrenden Bosch 118
Verburcht 487
Verd Galant 118
Verdelay 421
Vereecken 36
Vereengide-Staten van Amerika 77
Vereenigde-Staten 457
Vergulde Bijbel 62
Vergulde Samson 111
Vergulde Tanghe 13
Vergulden Sampson 76, 605
Vergulden Samson 77
Verhaegen 522
Verhaeghe 599
Verhoeven 33
Verken 60
Verkenskot 406
Verlinden-Cannoot 258
Verlinden-Canoot 258
Verloorenen Sone 118
Verloren Sone 118
Verloren Zone 427
Vermandois 497
Verniers 427, 479
Véronese 78
Verrekin 598
Versailles 490
Versaren 164
Verschraege 338
Verschraegen 338
Verschrick 73
Verspeyen 321
Verstraete 403, 545, 550, 553, 555
Vertrunen steghe 23
Vesalius 199
Vest 292, 464
Veste 299, 337, 360, 463, 470
Veste an de Coutere 304
Veste ande Cautere 302
Veste anden Cauter 300
Vestje 470
Veteris Burgi 182
Vianen 147
Vidal 489, 490
Vier-Ambachten 107, 510
Vier-Weegscheeden 496
Vier Evangelisten 116
Vier weechscee 480
Vier Weechsceede 7
Vier Weechscheede 425
Vier Weechschude 424
Vierwechscheede 427
Vierweechsceeden 479
Vierweechsche 428
Vierweechschede 426
Vierweechscheden 425
Vierweechscheede 425-427
Vierweechscheeden 424
Vierweghescheeden 480
Vierweghscede 480
Vierwegscheede 420, 424, 470
Vierwescheede 479
Vijf-Windgatenbrug 473
Vijf hellemen 8
Vijlderstraete 417
Vilain 252, 416, 583
Vilain XIIII 50, 254, 599
Vildersstraat 605
Vilderstraat 417
Villa-Ricca 260
Ville de Roubaix 217
Ville de Tyr 295
Ville Gandensis 436, 581
Villestraet 417
Villiot 321
Vilterstraet 605
Vinderhoute 528, 537
Viollet-le-Duc 353
Virgilius 353
Vischkoopers 319
Vischpaen 483, 607, 608
Vispoel 321
Visschershuis 429
Vitellescus 182
Vitelleseus 180
Vitzthumb 315
Vlaanderen 1, 25, 32, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 50, 59, 64, 76, 78, 79, 148, 150, 151, 154, 161, 180, 181, 191, 192, 194, 212, 235, 245, 253, 256, 259, 262, 293, 340, 368, 385, 431, 433, 445, 451, 453, 455, 474, 494, 498, 499, 528, 535, 572, 576
Vlaemijnck 240
Vlaenderen 30, 33, 76, 110, 165, 177, 376, 383, 434, 451, 453, 572, 606
Vlaendren 293, 387, 433, 586, 587
Vlaming 58
Vlamingen 354
Vleeschhouwers 485
Vleeschuus 426, 483
Vleeschuuse van der Braembrueghe 484
Vliegenden Hert 483
Vlieghe 326
Vlieghenden Hert 481
Vliersele 389
Vlissinghen 213
Vluchten Boer 119
Voetbooggezellen 289, 352, 383
Voetbooggilde 352, 353, 355
Voetboogschutters 356, 384-387, 394
Voets 298
Vogelhalle 337
Vogelmarkt 335, 336, 338, 341, 342, 349, 418, 419, 424, 425, 605
Voghelmerct 424
Voisin 450
Volaert 485
Volckaert 327, 328
Volcx 207
Volders 288
Volders strate 144
Voldershuis 429
Voldersnering 143
Voldersstraat 143-145, 174, 181, 191, 194, 195, 200, 409, 413
Voldersstrate 75
Volderstraat 18, 71, 72, 74, 75, 111, 116, 177
Volderstraete 72, 76, 120
Volderstrate 72, 118, 144-147, 605
Volgelingen van St. Ignaas 159
Volksblad 59
Volksvriend 59
Vollaert 485
Volrestrate 75, 143-145, 200
Volrestraten 301
Volxum 312
Von Goltz 92
Voor Taal en Kunst 415
Vooruit 59
Vore 221
Vorestrate 23
Vormezeele 601, 603
Vormezele 456
Vranckerijke 291
Vranckryck 37
Vraukin van Samarien 428
Vrauwen huuseken 471
Vrauwen huusekin 471
Vremde 334
Vrijdagmarkt 240
Vrijdagsmarkt 48, 151, 284, 289, 294, 295, 393
Vrijmetselaars 192
Vrijmetselaarsloge 415
Vrindachmaerct 7
Vrouwke van Samariën 428
Vrouwken van Samariën 428
Vry schippers 213
Vrydag-Merkt 41
Vylanen 416
Vyr 350
Vyt 486
Waal 460
Waalsch-Vlaanderen 152
Waalsche land 246
Waalsche poorte 460
Waas 334
Wackene 358, 359
Wadalen 464
Waelbrugge 460
Waelinne 477
Waelpoerte 461
Waelpoerten 462
Waelpoort 459
Waelpoorte 7, 425, 434, 460, 517
Waelpoorten 8, 479, 517
Waelsche Scole 167
Waetermeulen brugge 469
Waetermuelne 607
Wakken 386
Walbrug 461
Walckiers 607
Waldegrave 338
Waldenzen 226
Walen 153
Walenland 460
Wallaert 450
Walle 25, 177
Wallemeere 214
Wallemere 214
Walmeeren 214, 327
Walmere 214, 324
Walpoerte 424
Walpoerten 428
Walpoort 358, 359, 382, 411, 459-461, 463, 465, 517
Walpoorte 7, 358, 359, 433, 460, 462, 463
Walporte 460
Walrant 120
Walraven 147
Wand 464
Wanda 464
Wandaelaerd 464
Wandalen 464
Wandalis 464
Wandel-aerd 464
Wandelaer 462
Wandelaers kasteel 464
Wandelaert 205, 464-466
Wandelaerts 467
Wandelaertsjkasteel 468
Wandelaertskasteel 463, 469, 470
Wandelman 188
Wandelvestjen 463
Wapen van Vlaenderen 71, 72
Wapens van Engeland 325
Warnkönig 498, 499
Wassenhove 175
Waterdijk 87
Watere 7
Waterman 272
Watermeulen 483
Watermolen 476, 478, 481, 482, 486
Watermolenbrug 471, 478, 484, 486
Watermuelene 483, 486
Watermuelne 485
Wauters 67, 558
Waytop 437
Weenen 90
Weesaert 475
Weevers huus 425
Welden 83, 327, 328
Weldine 581
Weldine mersch 581
Wellesley 91
Wellington 91, 93, 97, 98
Welstrate 68
Wenden 464
Wenemaersgodshuis 429
Wenemare 289
Wernier 526
Westfalen 88, 525
Westhove 598
Westland 115
Wevelswale 511
Weverhuus 449
Weverien 433, 461
Weverij 250
Wevers 108, 287, 302, 431, 432, 434, 436, 442, 543
Wevers-godshuis 446
Wevers capelle 428, 600, 602
Wevers cappelle 336, 420
Wevers huus 358, 425, 426, 428, 437, 442
Weversambacht 106
Weverscappelle 426, 428
Weversgodshuis 421, 429, 432
Wevershuis 429, 432, 445
Wevershuus 337, 437
Weverskapel 187, 189, 299, 337, 341, 427, 428, 438, 441, 450, 451, 453, 484
Weversnering 440, 442
Weytins 104
Wiclef 198
Wienne 319
Wiese 411
Wieze 411, 412
Wijchhuus 210
Wijck van Cattaey 11
Wijdenaard 538
Wijkhuus 210
Wijngaard 114
Wijngaardbrug 478, 486
Wijngaerd 113
Wijnghaertstraetken 462
Wilde 215
Wilkens 119
Wille 112
Willebeke 145
Willem I 51, 54, 151, 195, 342, 344, 380, 394, 404
Willem II 102
Willem Masch steen 145
Willem Maschsteen 145
Willem van Oranje 90, 148, 154, 198
Willems 370
Windaes 60
Wispelberg 397
Witte Duyve 481
Witte kaproenen 288, 289
Witte Leeuw 337, 414
Witte Stege 200
Wittebroot 255, 440
Witten Leeuw 414
Wittewronghele 526
Wittocx 65
Wittocxhospitaal 65, 66
Woeringen 354
Woestijne 326
Wolfgracht 106
Wolleweverhuus 445
Wolleweverij 542
Wollewevers 324, 427, 431, 444
Wondelgem 156, 266
Worte 327
Wouters 56, 537
Wouwermans 329
Wulfaerts 402
Wullewevers 446, 448
Ypre 452
Ysere muyte 564
Zachtleven 329
Zagermansstraatje 481
Zagermanstraatje 423
Zagermanstraete 423
Zagersmanstraatje 428
Zaghermans straetken 423
Zaman-Van Crombrugghe 332
Zandberg 81
Zande 7
Zandstraat 481
Zangmaatschappij les Mélomanes 409
Zangmaatschappij Polymnie 215
Zantpoorte 7
Zeeland 38, 148, 156, 505
Zeelant 213
Zeger II 503
Zeger van Gent 509
Zeleux 34
Zevecote 543
Zevensterre 23, 24, 60
Zeveren 598
Zingem 80
Zoetaert 303, 542
Zomermarkt 292
Zondagsblad 59
Zondagschool 601
Zonne 113, 114, 275
Zonnestraat 114, 258, 272, 275-277, 324, 325, 341, 413, 418, 422
Zonnestrate 114, 275
Zorgheloes 104
Zoteghem 581
Zottegem 336
Zuid-Amerika 259
Zuid-Frankrijk 226
Zusters der Filledieusen 171
Zuutphen 164
Zwarten Leeuw 72
Zweden 88
Zweveghem 416
Zwevezele 177
Zwijnaarde 141
Zwijnaerden 387
Zwingli 198
Zyparus 493