V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Beknopte Muntengeschiedenis der Stad Gent (1933)

De titel is duidelijk. Dit boekje van René Ladrière geeft een bondig overzicht van de muntproductie te Gent. (60 blz., 2,- euro - enkel te koop als ebook).

The title is clear. This little book by René Ladrière gives a short overview of the coin production at Ghent. (60 pages, 2,- euros - only for sale as ebook).

Le titre est clair. Ce petit livre par René Ladrière donne un aperçu de la production de monnaies à Gand (60 pages, 2,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Voorrede 9

Inleiding 13

Lijst der vorsten die in de stad Gent hebben gemunt 16

Karel de Kale 17

Boudewijn IV (Schoonbaard) 18

Filips van den Elzas 19

Boudewijn IX van Konstantinopel 20

Johanna van Konstantinopel 21

Margareta van Konstantinopel 22

Filips IV, de Schoone 24

Gwijde van Dampierre 24

Jan van Dampierre 25

Filips van Thiette 26

Robrecht vanBéthune 27

Lodewijk I, van Nevers 28

Lodewijk II, van Male 29

Filips de Stoute 31

Jan zonder Vrees 33

Filips de Goede 34

Filips de Schoone 36

De Stad Gent bij machtiging van Filips II 39

Plaatselijke noodmunten door het gemeentebestuur van Gent uitgegeven tijdens den wereldoorlog (1914-1918) 45

Chronologische lijst der Graven van Vlaanderen 52

Index


's Graeven steen 15
's Graevenstraete 14
Aalst 23, 25
Abdij van Sint Bavo 14
Alençon 42, 43
Aloïn 14
Amerika 42
Antwerpen 40
Arnold II 18
Arnulf I de Oude 52
Arnulf II de Jonge 52
Arnulf III de Ongelukkige 52
Athis-sur-Orge 26
Bavo 14
België 18
Belgique 55
Bevrijdingsdreef 5, 58
Blandinusberg 13
Boudewijn I de IJzeren 52
Boudewijn II de Kale 52
Boudewijn III de Jonge 52
Boudewijn IV 16, 18
Boudewijn IV met den Schoonen Baard 18
Boudewijn IV Schoonbaard 18, 52
Boudewijn IX 16, 20-22
Boudewijn IX van Constantinopel 52
Boudewijn IX van Konstantinopel 20
Boudewijn V van Rijsel 52
Boudewijn van Rijsel 19
Boudewijn VI van Bergen 52
Boudewijn VII Hapken 52
Boudewijn VIII 52
Brabant 27-29, 31, 32, 35, 42
Brugge 24, 31, 36
Brussel 48-50
Bulgarije 20
Burgondië 31-33, 53
Castillien 39
Cenisberg 18
Chapelle de St. Eloy 15
Charles le Chauve 17
Chinon 25
Compiègne 25
Coppenole 38
Crécy 29
D'Anjou 42, 43
Dagobert I 13
De Jonghe 40
De Médicis 42
De Paepe 5
Denemarken 18
Diederik van den Elzas 52
Eginhard 15
Escaut 14
Farnesa 40
Filips de Goede 17, 34-36
Filips de Schoone 17, 36
Filips de Stoute 17, 31, 33
Filips den Schoone 36
Filips den Stoute 31
Filips II 17, 39, 42
Filips IV 24
Filips IV de Schoone 16, 24, 25
Filips V 28
Filips van den Elzas 16, 19, 20, 22, 52
Filips van Thiette 16, 26, 52
Flandre 14
Fonson 49
Francfort-aan-Mein 17
Franken 13
Frankrijk 14, 16, 22-24, 28, 31, 37, 45
Frans II 53
Frederik III 36
Galgenberg 47
Gand 9, 14, 47, 50
Ganda 9, 37, 41
Gandae 9
Gandavum 9, 17
Ganden 9, 29
Gandensis 28
Gandes 9, 27
Gands 9, 26
Gant 9, 18-21
Gaver 35
Geeraert 46, 47
Geld-Munte 40
Geldmunte 14
Gent 5, 7, 9, 13-20, 23-29, 31, 33-43, 45-48, 50-52
Ghendt 40
Ghent 9, 42, 44
Gravenkasteel 15
Guldensporenslag 27
Gwijde van Dampierre 16, 24, 26, 52
Halle 33
Hendrik II 42
Henegouwen 35
Holland 35
Hooft-Brugge 15
Huus Ten Daele 15
Ieperen 28
Jan III den zeeghaftige 28
Jan van Dampierre 16, 25, 52
Jan zonder Vrees 17, 33, 34
Joanna van Constantinopel 52
Johanna van Constantinopel 16
Johanna van Konstantinopel 21
Jutland 18
Karel de Goede 52
Karel de Groote 15
Karel de Kale 16-18
Karel den Groote 17
Karel den Kale 15
Karel den Stoute 36
Karel V 31
Karel VIII 37
Keizer Karel 14, 42
Keizerlijk Vlaanderen 14
Korte Munt 15
La Rochelle 11
Ladrière 5, 7, 9
Lange Munt 15
Leuven 29, 31
Lieve 15
Lodewijk I van Crécy 16, 52
Lodewijk I van Nevers 16, 28, 52
Lodewijk II van Male 16, 29, 52
Lodewijk IX 22
Lodewijk van Crécy 29
Lodewijk van Male 29-31, 53
Lodewijk van Nevers 28, 29
Lovain 29
Luxemburg 31
Maatschappij "Le Bimétal" 50
Margareta van Artois 28
Margareta van Constantinopel 16, 52
Margareta van Konstantinopel 22, 23
Margaretha van Constantinopel 24
Margaretha van den Elzas 52
Maria van Burgondië 36
Maximiliaan van Oostenrijk 36, 39
Mechelen 28, 29, 31
Montereau 34
Mudencis Civis 24
Muide 24
Munte 15
Munterstraatje 14
Muntstraetkin 14
Namen 16, 25, 34
Nancy 36
Nederlanden 17
Ninove 25
Noormannen 15
Oost-Zee 18
Pacificatie van Gent 39
Pagus Gandavum 13
Panama 11
Philippe le Beau 15
Pirenne 18
Pruisen 18
Quartier de St Bavon 14
Robert van Béthune 25
Robrecht I de Fries 52
Robrecht II van Jeruzalem 52
Robrecht III van Béthune 27
Robrecht III van Bethune 52
Robrecht van Bethune 16
Robrecht van Béthune 26-28
Robrecht van Kassel 28
Rome 18
Rue du Comte 14
Rusland 18
Sente Eloys huus 15
Sente Loys huus 15
Serrure 14
Siberië 11
Sinia 49
Spanjaardskasteel 13
Spanje 17
St. Amandus 13
St. Baafs 15, 31, 36
St. Baafsklooster 14
St. Bavo-abdij 14
St. Janskerk 31, 36
St. Pieters 15
Stad van St. Bavo 14
Staten van Vlaanderen 37, 39
Thiette 26
Tongeren 13
Valenciennes 20, 23
Verbanck 48, 49
Vieux-Bourg 15
Vlaanderen 9, 16, 18, 19, 23-33, 35, 36, 39, 41-43, 52, 53
Vorst 50
Walraevens 48, 49
Wijk van St. Bavo 23, 28
Willem van Normandie 52