V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale Stroomingen in België (1933)

In dit boek van Max Lamberty leert U de geschiedenis van de Vlaamse Beweging kennen te beginnen in de achttiende eeuw. (165 blz., 11,75 euro)

This book by Max Lamberty teaches you the history of the Flemish Movement beginning in the 18th century. (165 pages, 11,75 euro)

Ce livre de Max Lamberty vous apprend l'histoire du Mouvement Flamand à partir du dix-huitième siècle. (165 pages, 11,75 euros)

Inhoud - Contents - Table

Inleiding 11

Eerste Hoofdstuk : De achttiende eeuw 21

Het Vlaamsch Verval 22

In 1788 29

Bij Frankrijk ingelijfd 31

Tweede Hoofdstuk : De Hollandsche periode en haar einde 35

Na 15 jaar 38

Waar zijn de vrienden van de Hollanders ? 39

De Revolutie 41

De Grondwet 47

De rol van Frankrijk 49

Derde Hoofdstuk : De Belgische Staat en de Vlamingen 53

De Hollandsche periode en de Vlaamsche herleving 54

De Staat na 1830 en het Vlaamsche volk 62

Intellectueele en materieele ellende 75

Vierde Hoofdstuk : De Geboorte der Vlaamsche Beweging 79

Het uitgangspunt 80

Het ontstaan der geestelijke aantrekkingskracht 82

De rol der internationale stroomingen in het ontstaan der Vlaamsche aantrekkingskracht 83

De Romantiek in België 89

De rol der Individuen in het ontstaan der Vlaamsche aantrekkingskracht 90

Het gevechtsterrein 92

Vijfde Hoofdstuk : De groei der Vlaamsche Beweging 95

1830-1860 : Litteratuur 96

1861-1872 : Politieke actie 99

Van af 1873 : Wetten 100

De economische verhoudingen 102

De Vlaamsche Beweging en de democratie 103

De moderne sociale inrichting 108

Het flamingantisme en de Kerk 109

Zesde Hoofdstuk : De Sociale en Economische opvatting der Vlaamsche Beweging en de Hooger-Onderwijs-Philosophie 113

De nieuwe richting 114

De rol der Ideeën en Individuen 115

Het nieuw Systeem 117

De nieuwe kunstwaarden 118

Over bewapening 119

De Strijd voor de vervlaamsching der Gentsche universiteit 120

Gevolgen 124

Zevende Hoofdstuk : Naast de Vlaamsche Beweging : De Arbeidersbeweging en haar leidende ideeën 129

Het socialistisch idealisme 130

Het christen-democratische idealisme 133

"Belang" en "biefstukkenpolitiek" 135

Het socialisme en de christene democratie in België 138

Achtste Hoofdstuk : De idee in de wereld der materie 141

Het vermogen als passieve Materie 142

Het kapitalistisch idealisme 144

Onze "materialistische tijd" 146

Besluit 149

Index


Aalst 107
Aarlen 130
Académie Royale de Belgique 69
Academie van Wetenschappen en Schoone Kunsten 23
Algemeen Nederlandsch Verbond 118
Anseele 107
Antwerpen 29, 37, 38, 40, 42, 50, 55, 56, 60, 69, 97, 126
Arlon 66
Artevelde 97
Bach 23
Bacon 85
Basse 120
België V, VIII, 14, 20, 25, 37, 44, 47, 49, 50, 63-65, 67, 70, 73, 74,89, 96, 99, 100, 103, 104, 117, 123, 138, 145
Belgique 72, 96, 105
Benoit 18, 19, 54
Bergen 38
Bergman 37
Bergson 87
Besse 38
Bilderdijk 61
Bismarck 117
Blauwkuip 36
Blommaert 58
Boekhandel Cultura V
Boerenbond 104, 145
Boerenkrijg 28
Bolland 84
Bologne 45
Bormans 69
Borms 105
Brabant 30, 37, 55
Brabantsche revolutie 25
Breidel 91
Breughel 23
Breydel 61
Brugge I, V, IX, 19, 29, 38, 55, 97, 107, 111
Brussel 29, 30, 37, 38, 40, 42, 46-48, 56, 62, 100, 118, 133
Brussel : Collège Thérésien 31
Brussel : Staatsathenaeum 70
Bruxelles 49
Buysse 119
Cayman I, V
Châteaubriand 98
Chauviré 76
Claes 119
Colenbrander 39
Conscience 40, 56-58, 60, 69, 91, 93, 96-98, 100, 122, 128, 151
Coremans 99
Corneille 98
Coucke 99
Darwin 87
David 54, 58
De Béthune 42
De Block 60
De Bock 58, 93
De Braekeleer 60
De Brouckère 151
De Clercq 65
De Coninc 61, 91
De Decker 32
De Geyter 54
De Jonghe 36
De Laet 56, 57, 69, 99
De Lalaing 42
De Ligne 42
De Maere 73, 99, 115
De Man 150
De Potter 42, 43, 49
De Raet VIII, 12, 29, 55, 70, 76, 80, 93, 102, 114-117, 121-124, 126,127
De Ruyter 23
De Schelde 74
De Trazegnies 42
De Vlaemsche Belgen 56
De Vries 65
Delavault 47
Den Gentschen Mercurius 55
Den Onpartijdigen 55
Den Vaderlander 55
Den Veurenaer 55
Den Vlaming 55
Dendermonde 55
Descartes 85
Deswarte 118, 127
Devaux 107
Didaskalos 73
Doornik 38
Dosfel 12, 55, 80, 114, 118
Duitschland 23, 27, 61, 76, 123
D'Oultremont 42
D'Ursel 42
Eecloo 68, 69
Elias 80, 117, 151
Engeland 51, 123
Engels 133
Europa 15-17, 22, 24, 26, 27, 58, 80, 83, 90, 101, 115, 130
Europe 21
Falck 38
Fouillée 117
France 50
Franck 55, 118
Francqui 145
Frankrijk 15, 17, 24, 28-32, 47-51, 76, 89, 101, 119, 123, 131
Fredericq 12, 39, 55, 56, 80, 97, 120
Frederik de Groote 26
Frederik II 27
Frère-Orban 131
Gand 124
Gazette van Gend 55
Gendebien 42, 49
Gent 19, 29, 38, 40, 55, 56, 69, 93, 97, 98, 105, 107
Gent : Athenaeum 69
Gérard 50
Gerretson 49
Gerrits 99
Gezelle 18-20, 54, 67, 70, 110, 119
Gillouin 83
Glück 23
Goethals 99
Goethe 23, 26, 27, 152
Gramme 123
Grotius 23
Guyau 129
Handelsblad 55
Handelsblad van Antwerpen 97
Hasselt 97
Haydn 23
Henegouwen 102
Heremans 54, 69
Herriot 141
Hiel 54
Holland IX, 15, 16, 22-24, 40, 46, 48, 57
Hollandsche Republiek 23
Hooft 61
Hoogstraten : College 111
Hugo 98
Huyghens 23
Huysmans 45, 55, 118, 127
Ieperen 38
Ierland 76
Italië 15, 81
Jacobijnen 25
James 87
Jaspar 124
Jemappes 25
Jordaens 23
Jottrand 36, 93, 100, 107, 131, 151
Jozef II 28
Kant 23, 86
Karel V 23
Karsman 99
Kats 107
Kinker 40, 54, 61
Klein-Azië 145
Kloos 87
Koninklijke Vlaamsche Academie 97
Koninkrijk der Nederlanden 40
Lamartine 98
Lamberty V
Laurent 76, 77
Le Correspondant 76
Le Journal de Gand 40
Le National 40
Leclercq 112
Ledeganck 56, 58, 59, 69, 91, 98
Leibniz 23, 77
Leopold I 50
Leopold II 145
Leuven 37, 38, 62, 111
Levae 42, 43
Leys 60
Limburg 37, 55
Lipsius 23
Londen 50, 51
Louis-Philippe 51
Louis XIV 98
Ludwig 113
Luik 38, 40, 102, 123
L'Avenir Social 42, 47
Maaseik 130
Maastricht 38
Mac Leod 55, 69, 73, 76, 115, 121-123
Mach 87
Malet 21
Marechal III
Margareta van Parma 64
Maria Theresia 23
Marx 133
Mechelen 38, 56
Meert 69, 118
Molière 98
Mons 42
Montesquieu 25, 91, 119, 153
Mozart 23
Namen 38
Napoleon 18, 27, 98, 113, 123, 151
Napoleon I 33
Nederland 32, 38, 61, 74, 98, 118
Nederlanden 24, 25, 28, 29, 39, 63, 64
Nietzsche 79, 87
Noord-Frankrijk 102
Noord-Italië 31
Noord-Nederland 26, 32, 38, 50
Noordelijke Nederlanden 36
Noordzee 145
Nothomb 56
Olin 96
Oost-Vlaanderen 37
Oostende 38
Oostenrijk 25
Oranje 42
Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen 111
Parijs 24, 26, 36, 49, 51, 63
Paris 21
Paschal 99
Piémont 31
Pirenne 24, 105
Poincaré 87
Quételet 72
Raad van Vlaanderen 126
Rabelais 24
Racine 98
Rembrandt 23
Rhin 50
Rijn 31
Rodenbach 55, 70
Roermond 38
Rogier 71, 107
Rome 17
Rotschild 51
Rousseau 25, 27, 28, 86, 119, 153
Rubens 18, 23
Sabbe 59, 60
Schrant 38-40, 54, 61
Seynave I, V
Shakespeare 26, 95
Sleeckx 54, 92
Snellaert 33, 58, 60, 69, 98, 121
Snieders 54
Solvay 123, 145
Spanje 64
Spinoza 23
Standaard 111
Standaert van West-Vlaenderen 55
Stevin 23
Streuvels 119
Te Winkel 65
Teirlinck 119
Teniers 23
Tervuren 42
Timmermans 119
Turnhout 107
Union des Oppositions 46
Valenciennes 47
Van Artevelde 91
Van Beers 54, 69, 91
Van Cauwelaert 55, 111, 118, 121
Van de Perre 118
Van de Woestijne 119
Van der Noot 25
Van der Voort 53
Van Dijck 23
Van Duyse 56, 58, 60, 69, 93, 98
Van Ginneken VII
Van Hauwaert 33
Van Helmont 23
Van Langendonck 119
Van Maanen 37
Van Nu en Straks 119
Van Rijswijck 56, 93
Vandervelde 151
Venloo 38
Vereenigd Koninkrijk 37
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden 41
Vereenigde Koninkrijk 51
Verhaeren 19, 20, 35
Verlooy 29-32, 39, 68
Vermeylen viii, 12, 55, 59, 70, 80, 111, 115-117, 119
Verriest 55, 70, 110
Veurne 66, 130
Vlaamsch-België 55
Vlaamsche Volkspartij 100
Vlaanderen IX, 15, 20, 30, 37, 68, 71, 75, 76, 102, 103, 106, 107, 111,117
Vlaemsch-België 56, 57
Vlaemsch België 56, 69
Voltaire 25, 26, 119
Von Düringsfeld 96
Von Humboldt 90
Vonck 25
Vondel 18, 23, 36, 38, 61
Vrankryk 29
Vrede van Versailles 149
Vuylsteke 54, 107, 115
Wagner 101
Walenland 68, 92
Wallonië 123
Wappers 60
Waxweiler 76, 93, 151
West-Vlaanderen 37, 70
Willem I 36, 40-42, 47, 49-51, 65
Willems 37, 39, 40, 54, 56, 58, 60, 68, 69, 98
Woeste 107, 132
Zannekin 91
Ziegler 88
Zuid-Nederland 32, 37, 41, 50
Zuidelijke Nederlanden 22, 23, 31, 36, 38
Zwitserland 76