V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Schrijven en Drukken (1904)

Dit werkje van A. Siffer geeft om te beginnen een overzicht van de geschiedenis van het schrift en van de boekdrukkunst. Het is echter vooral interessant omdat het een lijst geeft van alle Gentse drukkers van 1483 tot 1850. In dit boekje vindt U ook meer dan 50 Gentse drukkersmerken. (75 blz, 2,25 euro - enkel te koop als ebook)

This book by A. Siffer starts by giving an overview of the history of writing and printing. Its real interest is in the second part in which it gives a list af all the Ghent printers from 1483 to 1850. In this book you will also find over 50 Ghent printers marks. (75 pages, 2,25 euro - only for sale as ebook)

Ce petit livre d'A. Siffer donne d'abord une petite histoire de l'écriture et de l'imprimerie. L'intérêt réel de ce livre se trouve dans la deuxième partie qui donne une liste de tout les imprimeurs gantois de 1483 à 1850. Le livre donne aussi plus de 50 marques d'imprimeurs gantois. (75 pages, 2,25 euros - seulement à vendre comme ebook)

Index


's-Hertogenbosch 26
't Gekroond Zweerd 42
't Servrancx 36
Aalst 18, 23, 25-27, 29, 59
Aalst : Broeder Wilhelmieten 25
Aalst : St-Martenskerk 25
Abdeleu 14
Abdij van St-Baafs 12
Adriaan VI 26
Aelius Donatus 17
Affiches, Annonces et Avis Divers 40
Agricola 26
Ajuinlei 36
Algemeen Staetkundig en Advertentie-Blad 40
Allemansgerief 40
Alphonsus 25
Amsterdam 26, 29
Andreae 27
Angelsaksisch 10
Annoncenblad van Oost-Vlaanderen 39
Annonces et Avis divers 40
Annoot 37, 41, 42
Annoot-Braeckman 55
Antwerpen 18, 19, 22, 23, 26-28, 54
Antwerpen : Beurs 18
Antwerpen : Museum Plantijn-Moretus 19
Antwerpschepoort 38
Appelbrug 35
Araben 12
Aristoteles 26
Arras 28
Assche 19
Assyrisch 8
Augsburg 19
Augustinus 14
Avignon 17
Avitus 14
Azië 8
Azteken 8
Baas Kimpe 40
Bac 27
Backeljau 38
Badius 19, 24
Barlandus 24
Barzizio 19
Bauwens 38
Bazel 18, 20
Beaucarne 38
Begijnengracht 38
Begyn 35, 41, 42
Beieren 28
Belfort 31
België 18, 19, 23, 26
Belgium 25
Bellaert 27
Bergmans 60
Berlijn 14
Berlin 60
Bernaert 35
Berthoud 38
Beurzen-Courant 39
Beys 19
Bij 't Groot Kanon 36
Bij St-Baafs 38-40
Bloc 22
Block 38
Blockeel 38
Boetius 28
Boffyn 38
Bogaert 30, 36, 37, 40, 42
Bogaerts 38
Borchloen 28
Bourgondië 15
Boutens 38
Bouvin 38
Brabant 19, 22, 29
Brabantdam 36
Brabantstraat 36
Braeckman 37
Breidelsteeg 33, 34
Breidelstraat 32
Brito 17, 27
Brittanje 9
Britten 9
Broeders van 't gemeene leven 22, 27
Brugge 12, 18, 22, 26, 27, 29
Brussel 26, 27
Budapest 18
Burgstraat 33-35
Buyck 42, 55
Caesar 28, 43, 44
Cagny 39
Cambridge 14
Campbell 60
Caoursin 29
Castaldi 17
Catalognestraat 36, 38
Cauweel 31, 47
Caxton 18, 27
Cesar 27
César 44
Cesena 14
Chaerius 49
Chineesch 8
Chineezen 11, 16
Cleynaerts 26
Cock 31, 41
Cocquyt 35
Colier 35
Collignon 39
Colombus 26
Conrardus de Allemania 20
Corianderstraat 38
Coster 17
Crantz 18
Crombez 39
Cursiefschrift 9
Cypresstraat 32, 33
D'Anjou 15
D'Ercle 33, 53
D'Hont 39
Daele 39
Danckaert 33
Dankaert 53
De Bergame 19
De Beurzen-Courant 41
De Broedermin 38, 40, 41
De Busscher 36, 37, 40
De Clavasio 25
De Clerck 32, 33
De Clercq 36
De Dayn 31, 46
De Driel 27
De Goesin 34-36, 40-42
De Keizer 27
De Keukkeleere 39
De Keysere 22, 27-29, 31, 41, 43, 44
De la Mirandole 26
De Laere 30
De Leeskamer 40
De Leeuwis 28
De Leewis 23, 25
De Lille 25
De Monteregio 20
De Neve 40
De Pauw 12
De Raeve 40
De Rekenare 32
De Rickel 28
De Rode 31
De Sancto Victore 25
De Schuyter 38
De Stad Gent 40, 41
De Vaderlander 38
De Villa 25
De Vlaemsche Evangeliebode 40
De Vos 40
Deensch 10
Deinze 30
Delft 26
Delisle 60
Demosthenes 26
Den Haag 60
Den Landmansvriend 40
Den Telegraph 39
Den Vaderlander 38-40
Den Vlaming 39-41
Dendermonde 29, 36
Dendermonde : Brigittinersen 22
Denemarken 18
Deventer 26, 27
Didot 18, 22
Diederik III 14
Dimé 39
Donatus 29
Donkersteeg 33, 36
Dooms 32
Dordrecht 26
Dorpius 24
Drapstraat 39
Du Bois 38
Duitsch 10, 16
Duitschland 16, 21, 25
Dullé 36
Dutour 49
Duvivier 37
Eecloo 29, 30
Eecloo : Merkt 30
Egypte 10, 14
Elsevier 20
Elzevier 18, 19
Engeland 11
Engelandgat 38, 39
Engelsch 10
Enschedé 17, 60
Erasmus 24, 26
Esopus 26
Estienne 18, 19
Eton 34
Europa 8, 21
Eurypides 26
Fernand 35
Florencie : Bibliotheca Laurentiana 14
Fournier 22
Franconië 28
Frankrijk 9, 28
Friburger 18
Fust 18-20
Galerij Van der Donckt 39
Galgenbergstraat 55
Gansman 35
Gazette van Gent 40-42, 58
Geefs 25
Geeraardsbergen 30
Geeraardsbergen : St-Adriaansabdij 22
Geldmunt 32
Gend 29
Gendsche Post-Tijdinghen 42
Gensfleisch 17
Gent 12, 15, 19, 22, 26-29, 41
Gentsche Mercurius 40
Gentsche Post-Tydinghen 40
Gering 18, 19
Germania 9
Ghendtsche Post-Tijdinghen 33
Gilliodts-van Severen 17
Gimblet 35
Godier 39
Gossin 27
Goten 10
Gothisch schrift 10
Gotisch 10
Gouda 26
Goudenhoofdstraat 35
Gouvernementsstraat 39
Gouvernementstraat 39
Graet 33, 34, 40-42, 52
Grapheus 24
Graslei 35, 39
Grieken 8, 12
Griekenland 14
Groot Begijnhof 37
Groot Vleeschhuys 38
Guillebert 22
Gutenberg 17-19, 21, 60
Gysdaele 36
Gyselinck 37, 42
H. Bernardus 26
H. Gregorius 26
Haarlem 26, 27, 60
Halfunciaalschrift 9
Halle 31
Hartlieb 16
Hasselt 26
Hebreewsch 8
Heirnislaan 59
Helvetiusdam 35
Hemelsoet 42
Hereford 14
Hertschap 39
Hess 18
Het Gendsche Nieuwsblad 40
Het Vaderland 38, 41
Het Vlaemsch Verbond 40
Het Vlaemsche Land 39, 41
Het Werkverbond 38, 39
Hieronymieten 27
Hilarius Pictavensis 14
Holland 16, 17
Hoogpoort 31, 32, 34, 36-38, 56
Hoogstraat 38
Hoste 42, 55
Houdin 36, 40, 41
Huis 't Gecroont Sweerdt 41
Huis 't Gekroond Zweerd 32, 41
Huis 't Gekroonde Zweerd 34, 36, 37
Huis 't Groen Cruys 41
Huis 't Groen Kruis 41
Huis ab insigne Ensis Laureati 41
Huis ad signum Angeli 41
Huis au Salamandre 41
Huis de Bijbel 31
Huis de Cauwe 31
Huis de Drukpers 36
Huis de Engel 41
Huis de Enghel 41
Huis de Fortuin 33
Huis de Gouden Bijbel 35, 41
Huis de Gouden Hand 31
Huis de Gulden Bijbel 35, 41
Huis de Inghele 41
Huis de Naam van Jezus 33
Huis de Salamander 32, 33, 35, 41
Huis de Schrijfboek 33
Huis de Vier Evangelisten 33-35, 41
Huis de Witte Duif 32, 33, 41
Huis de Witte Duve 41
Huis de Witte Duyve 41
Huis den Bijbel 32
Huis den Druiftak 33
Huis den Eikel 33
Huis den Engel 33-35
Huis den Gouden Pelikaan 32
Huis den Gulden Bybel 34
Huis den Onzekeren Tijd 32
Huis den Phoenix 33
Huis den Stommen Wijzer 32
Huis den Zoeten naam Jezus 32
Huis het Groen Kruis 33
Huis het Groene Kruis 34
Huis het Gulden Wiel 32
Huis het Serpent 36
Huis l'Ange 41
Huis l'Epée Couronnée 41
Huis la Croix Verte 41
Huis le Bible d'Or 41
Huis le Pigeon Blanc 41
Huis le Salamandre 41
Huis les Quatre Evangelistes 41
Huis St.-Antonius van Padua 35
Huis St.-Augustijn 35
Huis St.-Paulus 35
Huis St-Ambrosius 34
Huis St-Pieter 33
Huis sub signo Albae Columbae 41
Huis sub signo Salamandrae 41
Huyshauwer 42, 56
Impens 37
Isidorus 14
Italië 17, 18
Janssens 33
Japaneesch 8
Jodenstraat 39
Josephus Flavius 14
Journal de Commerce, de Politique et de Littérature du
département de l'Escaut 38
Journal de Gand 40
Journal des Flandres 38-40
Journal des petites Affiches 40
Journal du département de l'Escaut 40
Journal politique, administratif, commercial et littéraire 40
Justus Lipsius 19
Kalanderberg 36
Kalanderstraat 33
Kalvermarkt 35
Kammerstraat 35, 37
Karel den Groote 10
Keulen 18-20, 28
Kiliaan 19
Kimpe 36
Klein-Azië 10
Kleine Ram 40
Klooster van Sion 22
Koelhoff 20
Koninklijke Vlaamsche Academie 12
Koornlei 32
Koornmarkt 33-37
Korianderstraat 40
Korte Dagstege 40
Korte Koestraat 57
Korte Munt 35, 36
Korte Ridderstraat 37
Kouter 35, 39
Kouterdreef 36, 37
Kruisstraat 57
Kuilenburg 26
Kuppel 20
L'Abeille de Gand 40
L'Echo de Gand 39
L'Echo des Flandres 40
L'Empereur 27
L'Imperadore 28
L'Organe des Flandres 38-40
La Haye 60
La Presse des Flandres 39
Laet 28
Lambert 45
Lambertus 15, 45
Lambrecht 31, 41, 45
Lange Meire 40
Lange Munt 32, 38
Latijn 16
Le Bien Public 41
Le Catholique des Pays-Bas 40
Le Conservateur 38, 39, 41
Le Constitutionnel 40
Le Constitutionnel des Flandres 39
Le Courrier 40
Le Courrier de la Flandre 40
Le Dayn 46
Le Fèvre 19
Le Journal de Gand 41
Le Journal des Flandres 40, 41
Le Maire 35
Le Messager de Gand 41
Le Roy 28
Lebbeke 29
Lebrocquy 38
Leeu 27
Leeuw ten Putte 32
Leiden 14, 18, 19, 26
Leipzig 60
Leliaert 42
Lempereur 43
Les Nouvelles du jour 39
Lessen 30
Letellier 39
Letter- en Staetkundig dagblad 40
Leuven 19, 23, 24, 26, 27
Leuven : Priorij van Bethlehem 22
Lillens 39
Lippens 39
Lokeren 30
Lokeren : Gild van den heiligen Sebastiaen 30
Lombardije 9
Londen 18
Louvain 60
Lucianus 26
Lussenborch 29
Maes 33, 34
Mageleinstraat 33, 35-37
Mahne 37
Mainz 17, 19, 21
Manilius 31-33, 41, 47, 51
Mansion 27
Manuzio 18, 20, 23
Martens 18, 23-25, 27, 60
Martino 25
Martins 23
Massart 38
Mees 39
Meeuwe 34, 42
Mentel 20
Messager de Gand 38, 39
Mexico 8
Meyer 34, 40-42
Michell 29
Middelborch 29
Middelnederlandsch 12
Midden-Azië 8, 12
Milanen : Ambrosiaansche bibliotheek 14
Molenstraat 59
Moniteur Universel 40
Moreel 34
Moretus 19
Morus 26
Munchen 14
Museum van Schoone Kunsten 41
Nederland 21
Nederlanden 19, 22, 25, 26, 29
Nederlandsch 10, 16
Nederscheldestraat 40
Neut 39
Nieuwbrug 35
Nieuwland 38
Nieuws- en Annoncenblad 40
Nijmegen 26
Ninove 30
Onderstraat 31, 36-39, 58
Oost-Vlaanderen 22, 27, 29
Oud Burght 57
Oudburg 33-35
Oudenaarde 26-29, 35
Oudenaarde : Augustijnen 22
Oudenaarde : Klooster van Sion 22
Oudfriesch 10
Oudhoogduitsch 10
Oudnederfrankisch 10
Oudnoorsch 10
Oudsaksisch 10
Overijssel 26
Oxford 13
Paffroet 27
Paludanus 24
Pannartz 18
Parijs 14, 18, 19, 28
Paris 60
Pauwels 33
Peperstraat 37
Pergamon 10
Perry 11
Petrarcha 20
Petrus Lombardus 15
Petrus VI 14
Phah Hotep 14
Phenicisch 8
Philips den Goede 19
Pierlala 39
Pierre 31
Plantijn 18, 19, 54
Plantyn 57
Plato 26
Plinius 26
Plutarchus 15, 26
Poel 39
Poelman 36, 37, 40-42, 56
Pollepelstraat 58
Poperinghe 12
Pouldemarkt 39
Preekheerenlei 36
Prisse 14
Prudentius 26
Putte 32, 33, 35
Raad van Vlaanderen 41
Ravenna 14
Reep 35
Regiomontanus 16
Rescius 24
Reusens 60
Revue de la Flandre 39
Rhodes 29
Ridderstraat 39
Robert 11
Rome 14, 18, 20
Romeinen 8, 10, 12
Romeinsch keizerrijk 17
Ronse 30
Rooklooster 22
Rordalt 20
Rosseeuw 40
Rousseau 37, 38, 40
Ruelens 26
Rumenië 17
Runenschrift 9
Ruusbroec 11
Ryffranck 38, 40
S. Gallen 14
Saetreuver 33
Saint-Avertin 18
Saint-Martin de Tournay 28
Sanskrit 8
Savaanstraat 36
Savonarola 26
Scheerder 42, 56
Scheldestraat 31
Schiedam 26
Schoeffer 20
Schoonhoven 26
Seneca 26
Sersanders 32, 33
Siffer 7, 42, 57
Silvius 25
Sint Hieronymus 9
Slijpstraat 36
Snoeck 36, 41
Snouckaert 31, 41
Solo 8
Somers 35
Soniënbosch 22
Sorbonne 18
Spanje 9, 12, 23
Spijkerschrift 8
Spillebaut 35
St-Augustinus 25
St-Jacobsnieuwstraat 40
St-Jan Chrysostomus 25
St-Jansstraat 37
St-Lievensstraat 37
St-Martensdijk 26
St-Nicolaas 30, 31
St-Omaars 15
St-Paulus 15
Stadhuis 33
Steendam 35, 55
Stepman 57
Stéven 36, 40
Stoppelbergstraat 38, 39
Straatsburg 20
Studentenweide 38, 39
Stuvaert 22
Subiaco 18
Suso 25
Sweynheym 18
Tacitus 9
Theocrites 26
Therhoernen 20
Thielt 37
Thomas van Aquinen 20
Torenbrug 36
Torquemada 20
Tours 18, 29
Tours : Schrijfschool van Sint-Martinus 10
Troyes 19
Twyeffort 40
Tytgat 37, 40, 42
Ulfilas 10, 13
Unciaalschrift 9
Utrecht 17, 26
Utrechts Provinciaal Genootschap 29
Valdstraat 33
Valencia 18
Van Breda 27
Van Camp 26
Van Crombrugghe 22
Van de Keere 41
Van de Vyver 38
Van de Walle 29
Van de Weghe 40
Van den Berghe 33
Van den Eycken 39
Van den Goes 27
Van den Keere 19, 32, 41, 42, 49, 50
Van Den Kerchove 32, 34, 41, 42, 52
Van den Steene 31, 32
Van der Haeghen 19
Van der Lende 22
Van der Linden 60
Van der Meeren 32
Van der Schueren 35, 36, 40, 42
Van der Ween 34, 40-42
Van Doorslaer 36
Van Doosselaere 59
Van Eyck 15
Van Gavere 22
Van Han 29, 30
Van Hifte 39
Van Liesveldt 27
Van Loocke 39
Van Middelburg 25
Van Munster 28
Van Os 27
Van Paemel 36
Van Pamel 36
Van Raphelingen 19
Van Renterghem 37
Van Salenson 31, 32, 41, 48
Van Verdebeke 22
Van Westphalen 23, 27
Vandekerckhove 37
Vanden Steene 53
Vandenbranden 38
Vander Haeghen 41, 42, 58
Vander Heerstraten 27
Vander Linden 17
Vander Poorten 58
Vander Schelden 37, 40, 41, 58
Vanderhaeghen 37, 40, 41, 60
Vandermeersch 42
Vandermeulen 40
Vandevoorde 38
Vanryckegem 37, 38, 42
Vaticaan 14
Veerleplaats 31, 32
Veerleplaets 31
Veldener 27
Veldstraat 34-38, 40, 58
Venetië 18, 20, 23, 28
Verbaere 37, 40
Vereecken 29, 35, 40, 42
Verhougstraete 59
Verreecke 31
Virgilius 14, 20
Vives 26
Vlaanderen 12
Vlaenderen 29
Vlaenderens Welvaren 39, 40
Vlasmarkt 37
Vlissingen 29
Volksblad voor Handel en Stielen en Ambachten 38
Voordplanting van het Geloof 38
Vranckeryc 25
Vrijdagmarkt 37
Vyt 40
Waerschouwingen en verscheyde bekentmaekingen van het departement der Schelde 38
Waldfoghel 17
Walker 33
Walpoortbrugstraat 38
Wattenbach 60
Weenen 14, 18
Wessex 14
Williame 30
Xenophon 26
Yper 12
Ypre 12
Zaadsteeg 31
Zainer 19
Zandberg 31, 37
Zeeland 26
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 29
Zenocarus 41
Zondagsblad 39, 40
Zonnestraat 33
Zutphen 13
Zweedsch 10
Zwolle 26, 27