V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Blijde Herinnering aan het Jubelfeest der EE. Paters Minderbroeders (Recolletten) ter gelegenheid van de 700ste verjaring hunner vestiging in de Stad Gent 1225-1925 (1925)

Dit kleine boekje van een anoniem auteur verscheen in 1925 naar aanleiding van de 700ste verjaardag van de vestiging van de Minderbroeders te Gent. Het belicht een aantal belangrijke punten in de geschiedenis van de Gentse Minderbroeders (92 blz., 2,75 euro - enkel te koop als ebook).

This booklet by an anonymous author was first edited in 1925 at the occasion of the 700th anniversary of the establishment of the Friar Minors at Ghent. It highlights a number of important points in their Ghent history (92 pages, 2,75 euros - Only on CD-Rom).

Ce petit livre d'un auteur anonyme a paru pour la première fois en 1925 pour le 700eme anniversaire de la fondation du cloître des Frères Mineurs à Gand. Il parle de quelques points importants de leur histoire gantoise (92 pages, 2,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Verantwoording 7

Het Minderbroedersklooster te Gent 9

Invloed en Werking der Minderbroeders 19

Beeldstormerij - Bloedgetuigen - Fransche omwenteling 29

Geleerden 43

Zendelingen 51

De Wederkomst 59

Het Jubelfeest van 22 november 1925 65

Index


Aalst 55
Adrianopel 15
Agysimba regio 53
Aïr 53
Aken 53
Albert en Isabella 51
Alcantarijnen 50
Alfons II 15
Ally 52
Andronoble 16
Antwerpen 30, 44
Assisië 78
Ath 33
Audenaarde 15
Audenaerde 55, 72
Augustijnen 36, 68
Aurich 7
Aztêken 54
Baert 78
Barbiers 43
Barth 53
Baté 43
Beel 63
België 30, 39, 50, 59, 60
Belgique 44
Benedictijnen 72
Bentein 63
Bergen in Henegouw 7
Berlaere 39
Bethléem 51
Beverhoudsveld 72
Bocksent 73
Boissard 72
Bontinck 68
Boo 38
Boonants 68
Borluut 14, 24
Boschgeuzen 33
Boudewijn-de-Bouwer 10
Boudewijn IX 15, 16
Boudewijn van Griecken 16
Bouvines 9
Bovijn 63
Broeckaert 79
Brognaert 43
Brugge 15, 19, 25, 33, 53
Brussel 39
Bulgaren 15
Bulwer-Lytton 60
Burgerkring 78
Buyck 78
Buysse 64
Calvijn 31
Calvinisme 30
Calvinisten 31, 45
Canton 56
Cartuyvels 63
Casier 68
Catrysse 64
Cauwe 46
Cistercijnen 72
Clarissen 59
Clerinckx 63
Codron 63
Coene 47
Congo 53
Constantinopel 9, 15
Cooreman 68
Coorevits 68
Coppens 68, 79
Coupure 70
Cousaert 60, 63
Cruls 63
D'Astroy 45
D'Haene de Steenhuyze 59
D'Hamere 35
Da Civezza 55
De Agro 43
De Aora 55
De Baenst 14
De Beaufort 14
De Bie 68
De Bock 67
De Bondt 68
De Borluut 14
De Buck 43
De Buef 14
De Crooy 14
De Dycquer 52
De Fiennes 13
De Gante 55
De Gentenaar 66, 77
De Guyse 7-10, 12, 15, 17
De Haen 14
De Hemptinne 56
De Kerchove d'Exaerde 67, 69
De la Motte 52
De Ligne 14
De Lovendeghem 14
De Luxemburghe 13
De Meestere 32
De Meyer 43
De Montmarency 14
De Montuzar 55
De Muer 54
De Mulder 68
De Neef 48
De Nelis 8
De Nigelle 15
De Potter 5, 7, 22, 27, 34, 39
De Ruyck 67
De Ruys 67
De Scalda 11
De Schepper 45, 46
De Schijldere 14
De Smet 68
De Steelandt 14
De Tecto 54
De Tracy 68
De Villa 13
De Vos 67, 68
De Weert 63
De Witte 26
Deijnze 24
Delbecque 59
Delva 68
Demont 63
Den Witte 26
Deprez 67
Derde-Orde 61, 62, 64, 68, 79
Dernoye 44
Descamps 67
Dirks 53, 60
Dirkx 44, 50
Doinse 24
Dominikanen 68
Doornijk 44, 72
Doornik 12
Dortrecht 45
Du Verger 51
Duchène 33
Duitschland 31
Dumourier 39
Duysburg 78
Eecloo 25
Engeland 31, 39
Eugenius IV 29
Everaerts 46
Everard 34
Evrard 67
Eylenbosch 67, 69, 77, 79
Fardé 38, 53
Festen 63
Flandres 12
Flandria 34
Fleming 60
Florentië 19
Foele 68
Fol 68
Fonteyn 49, 50
Fortia d'Urban 8
Franciscanen 6, 65, 71-73
Franciscanenklooster 7
Franciskanen 12, 26, 31, 69, 76
Frankrijk 8, 24, 31
Frère Mineuren 22
Freremineuren 23, 24, 29, 45
Freremineuren clooster 36
Frères Mineurs 44, 60
Friedländer 7
Friesland 7
Gabriel 68
Gand 12, 51
Ganda 34
Gavere 26
Gazette van Gend 40
Geneve 31
Gent 1, 3, 5-7, 9, 10, 14, 19, 20, 22, 24-26, 29, 31-33, 35, 37-40, 43, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 68, 71, 73, 74, 76
Geuzen 32, 36
Ghendt 33
Ghent 28, 29
Ghuus 43
Glapion 30
Goblet d'Alviella 53
Goyens 63
Graveline 59
Gravensteen 35
Groeningher velt 24
Grüber 67
Guinea 53
H. Kerst 49
Haegeman 62
Hainaut 8
Haroult 38
Hasselt 11
Hautleye 11
Heilig Graf 53
Heilig Land 51, 53, 60, 63
Hembyze 31
Henegouw 12, 15, 16
Henegouwe 16
Het Volk 66, 69, 78, 80
Heysse 11, 24
Hierusalem 51
Holland 50, 60
Huyghens 46
Huyshauwer 67, 69
Ingolstadt 47
Italië 21
Jansenisme 46
Jemappes 39
Jerusalem 52, 53
Jesuiten 38, 68
Joanne van Constantinoble 16
Justitiepaleis 41
Kaal 64
Kalckene 32
Karmelieten 67
Keizer Karel 26, 30, 54
Ketelpoort 11, 12, 38
Kingchefou 56
Knerselaere 33
Koophandelplaats 41
Kortrijk 24
Lacordaire 64
Le Bien Public 65
Ledeberg 33
Leliaerts 24
Lemire 10
Lemmens 63
Leuven 49
Leye 11
Limbourg 63
Lissabon 16
Livingstone 53
Lodewijk van Maele 25
Lodewijk van Male 25
Lodewijk XIV 39
Lokeren : Minderbroedersklooster 33
Louvain 15
Louvre 9, 10
Lucques 49
Lutheranen 45
Lutheranisme 30
Luxemburg 60
Lye 31
Maerlant 23
Maes 47
Marchant 39, 44, 46
Marokko 15
Mast 48
Mater 11
Materne 11
Mechelen 44, 49, 50
Meezins 45
Mexico 54, 55
Mindepoort 35
Minder-Broeders 47
Minderbroeders 1, 3, 5, 7, 9-12, 14, 17, 19, 21-27, 30, 32, 34-36, 38-40, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 59-61, 63-65, 68-70, 76, 77
Minderbroeders-orde 48
Minderbroederskerk 14
Minderbroedersklooster 9, 28
Minderbroedersorde 15
Minne 64
Mommens 68
Monaldi 49
Museum van Schoone Kunsten 73
Nackom 63
Naessen 44
Nameche 8
Namur 12
Nederlanden 30
Neutelaers 63
Nicaragua 55
Nieuw-Spanje 51, 55
Observanten 71
Olijs 33, 34
Oost-Indië 55
Oostenrijk 39
Orcelaere 46
Ostende 56
Otho IV 9
Pa-Tong 57
Palestina 52, 53
Parijs 8, 30, 54
Paris 10
Parmentier 78
Paunet 44
Pays-Bas 44
Pedro de Gante 54, 55
Penneman 33, 34, 47
Perquy 68
Philip den Schoone 24
Philip II 9
Pieter van Gent 54, 55
Plateanus 52
Plinius 53
Poortackere 11
Poortakker 10
Portugal 9, 15
Potvliet 45, 46
Pruisen 39
Prus 33, 34
Raad van Indië 55
Rasphuis 63
Raymakers 46
Recoletten 66, 70
Recollecten 39, 50, 53, 59
Recollectenplaats 41
Recolletten 3, 71, 73, 74
Reyniers 59
Reyns 16, 17
Rijhove 31
Roer 38
Rome 30, 49, 50
Rome : Basiliek van Sint Jan Lateraan 64
Sans-culotten 39
Scarpe 24
Schelde 11, 38
Schepenhuis 6
Schoorisse 11
Scornaco 11
Seghers 5, 62, 68, 77
Serdobbel 57
Sevens 68
Siffer 67, 70, 79
Simonis 43
Sint Michiels 48
Sint Omaars 44
Sint Truiden 37, 49, 59, 60
Sluys 34
Smeets 60, 63
Smyrna 52
Sovilla 55
Spanje 30, 55
Speeckaert 78-80
St.-Baafskerk 73
St Amandsgesticht 67
St Laurens 34
St Lievensgesticht 67
St Niclaeskercke 33
Ste Barbaracollege 67, 68
Steckman 68
Steyaert 10
Stoop 26, 27
Storme 68
Tancré 67
Thielt 49, 59
Tilkin 64
Tinel 78
Tollenaere 68
Toury 38
Trenteseau 79
Urbanisten 59
Urbanus VI 54
Valenciennes 8
Valencijn 7, 10, 12, 15, 16
Valencijn : Belfort 16
Van Akker 43
Van Artevelde 14, 23, 25, 72
Van Axel 14, 15
Van Berlo 65, 75
Van Britsom 67
Van Bulhan 15
Van Buxenhoven 43
Van Crombrugghe 49
Van Dak 54, 55
Van den Abeele 48
Van den Bossche 67
Van den Heuvel 67
Van den Kerchove 47
Van der Auwera 55
Van der Beke 47
Van der Schelden 11
Van der Vaedt 45
Van Deyck 64
Van Dixmuide 15
Van Hee 14
Van Hende 55
Van Hondschoote 15
Van Hove 68
Van Juliers 24
Van Langenacker 11
Van Loo 49, 50
Van Luxemburghe 13
Van Mater 9, 12, 15, 16
Van Materen 15
Van Namen 24
Van Oost 68
Van Oudenhove 15
Van Puymbroeck 7, 13
Van Rechem 77
Van Reckem 67
Van Vaernewijk 31
Van Walsche 29
Vander Muide 73
Vander Noot 73
Vander Stegen 70
Vanderstraeten 52, 67, 68
Velsicque 63
Venetië 19
Vereenigde Nederlanden 39
Vergauwen 59
Vermeersch 48, 68
Verniers 78
Verrest 68
Vitry 24
Vlaanderen 9, 12, 15-17, 23, 26, 30, 31, 34, 39, 44, 48, 69
Vlaenderen 16, 53
Vorrial 47
Vrijdagmarkt 36
Walter de Marvis 12
Wijt van Dampierre 12, 14, 23
Willem den Zwijger 31
Wouters 64
Zomergem 15
Zuid-West Houpe 56