V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het Gentsche Volksleven (1924)

Het rijke Gentse volksleven van vroeger wordt hier in al zijn aspecten belicht. Er wordt veel aandacht besteed aan de kerkelijke feestdagen, maar ook de profane feesten en kermissen komen ruim aan bod. Gabriel Celis die dit boek in 1924 liet verschijnen maar die het rond 1900 schreef blijft herhalen dat "alles vroeger beter was". De feesten en gebruiken worden chronologisch behandeld, van elke maand worden de feesten opgesomd en uitgelegd. (161 blz., 5,- euro - enkel te koop als ebook)

The rich Ghent folklore is here described in all its facets. Gabriel Celis gives much attention to the church holydays, but also to the laic feast-days. This book was first edited in 1924 but it was written around 1900. The writer keeps saying that "in earlier times, everything was better". The holidays are treated in a chronological way. For each month, all the holydays and feast-days are explained. (161 pages, 5,- euros - only for sale as ebook).

La très riche vie folklorique gantoise est décrite ici de toutes ses facettes. Gabriel Celis décrit non seulement les fêtes religieuses, mais aussi les fêtes laïques. Bien que ce livre a été édité en 1924, il a été écrit vers 1900 et l'auteur dit de maintes fois "qu'avant ... tout était mieux". Le livre donne les fêtes de manière chronologique. Pour chaque mois toutes les fêtes sont décrites et expliquées. (161 pages, 5,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Index

Aarschot 55
Aartsbroederschap der H. Familie 14
Aartsbroederschap van den H. Franciscus Xaverius 125
Abdij van Baudeloo 39
Abdij van Brogne 109
Abdij van S. Baafs 39
Abdij van S. Pieters 39
Academiestraat 98
Aegeus 121
Afrika 65
Akkergem 17, 24, 47, 76, 77, 82, 118, 119
Akkergemvest 18, 47
Alacoque 69
Albrecht en Isabella 36, 55, 57
Alexianenklooster 112
Amandus 23, 24, 38, 108
Anneessens 1
Antiochië 58
Appelterre 96
Aquitanië 23
Arme Claren 34, 93
Arnould 109
Avila 111
Baes Kimpe 68
Bagattenstraat 24
Basiliek van Koekelberg 76
Bauwens 82
Bavo 108
Beerstege 34
Begijnen 129
Begijnhof 76, 130
Belfort 51
België 68, 76, 81, 125
Belvédère 24
Benedictijners Orde 39
Bestormstraat 35, 59, 87
Biezekapelleke 102
Bij St-Baafs 67
Bijloke 84, 96
Bijlokemeerschen 19
Bijlokevest 94
Bisdomplein 102
Bisschopskapel 23
Blandinusberg 23
Blinde Liedenhuus 104
Bond van het H. Hart 40, 70
Bonifacius IV 114
Bonifacius IX 75
Borluutstraat 25
Botermarkt 21, 25, 51, 67, 89, 90
Bottelaere 86
Bouffier 71
Bourgondië 121
Brabantdam 19
Brabantstraat 40
Bracq 19, 120
Brandstraat 94, 95
Braunschool 87
Briel 36
Broeders der Christelijke Scholen 60
Broeders van Sint Jan de Deo 35
Broeders van St-Lazare 81
Broederschap der H. Drievuldigheid 65
Broederschap ter eeden 11
Broederschap ter eere van den Heiligen Jozef 36
Broederschap van de Christelijke Begraving 126
Broederschap van de H. Barbara 126
Broederschap van den H. Thomas van Aquino 34
Broederschap van den Zoeten Naam Jezus 11
Broederschap van het H. Kruis 57
Broek 129
Brugge 57, 122
Brugge : Burcht 57
Brugge : Kapel van het H. Bloed 57
Brugge : Kerk van den H. Basilius 57
Brugge : Sint Donaaskerk 33
Brugsche Poort 64
Brugschensteenweg 52, 64
Brugschepoort 52, 112, 119
Brussel 62, 79, 82, 120
Brusselsche Poort 64
Burgstraat 91
Buysse 15
Calanderberg 67
Calvarië 48
Calvinisten 11, 19, 104, 110
Capucienen 110
Capucienenham 81
Carmelietenorde 111
Casino 9
Castorius 117
Cats 68
Celis 3, 8
Chartreuzen 35, 110
Chers Frères 60
Cies van Ghendt 69
Cies van Ghent 68
Claeys 9
Clarissen 93
Claudius 117
Cluny 41
Cocx 102
Coepoorte 18
Coletienen 34
Compostella 85
Concorde 69
Confraterniteyt van St Ivo 60
Congo 14
Congregatie 40
Consael 36
Constantinus 56
Conventueelen 110
Cools 3
Cornelisberg 66
Coupure 24, 96
Courtois 38
D'Hane Steenhuyze 59
D'Hooghe 15
Dames der Aanbidding 62
Dampoort 14, 59, 64, 119
Danszaal De Kroon 112
Danszaal De Philharmonie 112
Danszaal Het Hertje 112
Danszaal Het Spiegelhof 112
Dauphiné 18
De Baets 136
De Bereleire 18
De Bruiloft 64
De Chevalier 64
De Courtebourne 29
De Goudmijn des Landmans 69
De Joigny 55
De Karper 64
De Koe 69
De Koezweep 69
De Liemacker 102
De Meeus 62
De Mercatel 23
De Meulenaere 57
De Oude Barriere 64
De Rudder 30
De Vleermuis 65
De Vriese 64
De Warande 64
De Zwane 64
De Zwarte Hond 64
Delebecque 59, 122
Den Beulink 78
Den Hazewind 64
Den Hert 64
Den Hulstenboom 64
Den Vlaamschen Leeuw 69
Derde Regel 40
Destelbergen 73
Destelbergen : Bergenkruis 61
Deurle 64
Deutschland 111
Dierentuin 78
Diest 55
Dirk van Elzaten 57
Dochters van Liefde 81
Dok 61
Domitiaan 58
Doornik 34, 65, 104, 125, 129
Drongen 106
Drongensche meerschen 64
Drongenschen steenweg 64
Edelare 54
Eggerickx 27
Einde Were 47
Elnon 23
Elyseeschevelden 81
Engeland 17, 128
Ephese 58
Erembaldus 73
Eremijten van den H. Augustinus 98
Ertvelde 102
Europa 17, 18, 96, 132
Fabriekplaats 36
Fallot de Beaumont 34
Farrara 54
Flamand 65
Franciscanen 11
Franciscanerorde 34
Franciscus Xaverius 33
Frankrijk 18, 29, 34, 60, 69, 71, 97, 112, 118
Franschen Schouwburg 9, 18, 19
Fritz 27, 36
Gallië 23
Gelasius 22
Gembloers 31
Geneve 19
Gentbrugge 64, 73, 116
Gentsche seef 28
Gentschen Uitzet 15
Gesticht de Rolle 58
Gijs 91
Gilde op de Ra 41
Gilde van S. Joris 51
Gilde van St-Sebastiaan 18
Gildehuis van St-Sebastiaan 18
Glorieux 79
Godfried van Bouillon 86
Godshuis der Bijloke 40
Godshuis St-Jan in d'Olie 58
Godshuis St-Jan ten Dulle 58
Goudstraat 34, 111
Gouvernementstraat 36, 102
Graaf van Vlaanderenplaats 83
Grammaye 17
Grandsart 38
Gravensteen 10, 11, 91
Gregorius III 114
Gregorius IV 114
Gregorius XII 71
Grenada 35
Griekenland 121
Grijze Zusters 30, 81
Groene Hooie 18
Groeningenveld 81
Groenselmarkt 67, 90, 91
Groot Begijnhof 20
H. Coleta 93
H. Kerstparochie 67
Halle 63
Halle : Kapel van O. L. Vrouw 63
Haspegouw 108
Haven van Maria 96
Haverbeke 37
Hebberechtsgodshuis 92
Heilig Land 31, 57, 86
Heirnis 50, 71
Helena 56
Henegouw 129
Heraclius 104
Herberg De Barriere 99
Herberg De Bruiloft 63
Herberg De Kool 112
Herberg De Stad Gent 99
Herberg De Zwaan 99
Herberg Den Groenen Staak 51
Herberg Den Prins Cardinaal 99
Herberg Frascati 24
Herberg Het Motje 110
Herberg Het Rooske 99
Herberg Het Staakske 51
Herberg In den Hert 98
Herodeszak 94
Hessen 120
Het Maagdeken 64
Het Motje 64
Het Patijntje 64
Het Rolleken 58
Het Snepken 64
Het Staakske 64
Het Strop 64
Het Verkenskot 69
Het Zweepke 69
Heusden 73
Hilarius 118
Hillegeer 54
Hof van Sinte Elisabeth 130
Hof van St-Antone 18
Holden 36
Holstraat 60, 111
Hondenmarkt 40
Hongarijë 120
Hoofdkerk 38, 46, 50, 58, 82, 98, 102, 129
Hoofkerkstraat 19
Hoogeschool 77, 87
Hoogeschool van Leuven 45
Hoogpoort 25, 51, 67
Hoogstraat 92
Hooie 130
Hospitaalstraat 47
Houtbriel 98
Houthem 73, 120
Houthem : St-Lievensappelaar 73
Houtlei 110
Huis van Barmhartigheid 18
Ierland 119
Impe 94
Innocentius III 11
Italië 42, 54, 70, 95
Janssens 15
Jericho 97
Jerusalem 104
Jeruzalem 45, 47, 57, 97, 104, 112
Jezuieten 35, 54, 56, 57, 59, 69, 70, 87, 125
Jezuietenkerk 46
Jezuietenorde 71, 87
Joanna van Constantinopel 129, 130, 136
Joannes de Guadeloupe 110
Joannes XXII 65
Joniaux 37
Jozef II 34, 93
Judea 48
Kalvermarkt 120
Kamergezellen 11
Kammerstraat 25
Kantelberg 128
Kapel van het Poortakker 62
Kapelleke Schreyboom 92
Kapelleke van 't Putje 136
Kapelleke van Sinte Pieter en Pauwel 74
Karel de Goede 33
Karel Lodewijk Diericxstraat 19
Karel V 23, 73, 108
Karthuiserklooster 110
Katholieke Schoolkoloniën 89
Keizer Karel 86
Keizerpoort 63
Kerk der Jezuieten 120
Kerk van Akkergem 98, 105
Kerk van Akkergem: Kapel van het H. Bloed 47
Kerk van de H. Pharaïldis 34
Kerk van den H. Livinus 87
Kerk van H. Kerst 36
Kerk van Meulestede 17
Kerk van O. L. Vrouw ter Engelen 91
Kerk van Santonius 50
Kerk van St-Jacobs 65
Kerk van St-Martinus 17
Kerk van St-Pieters 95
Kerk van Ste-Pharaïldis 11
Ketelvest : Huis der IV Gekroonden 117
Keulen 14
Kiekenstraat 52, 81
Klein Begijnhof 61, 75
Klein Turkei 96
Klooster der Zusters van Liefde 17
Koestraat 25, 67
Kokedij 69
Koningstraat 25, 120
Koophandelsplaats 110
Koornmarkt 40, 67, 78, 79, 96
Korenmarkt 25
Korte Schipgracht 94
Kortemunt 67
Kortrijk 136
Kortrijksche Poort 64
Kortrijkschensteenweg 98
Kortrijkschepoort 79, 99
Kouter 18, 25, 26, 40, 65, 67, 69, 78, 80, 82
Kruisstraat 67
Kuiperstraat 51
Kuipgaten 110
Laarne 58
Lakenhalle 119
Lakenmetershuis 27
Lambertus 116
Lameur 38
Langemunt 25, 90
Langemunt : De Sleutels 91
Ledeberg 65
Ledeberg : Brusselschen Steenweg 19
Lefebure 65
Lei 23, 64
Leie 104
Leo X 47
Leo XIII 14, 62
Lepanto 110
Leuvenschen Peeterman 15
Leys 10, 91
Lieve 94
Limburgstraat 81
Lipsius 63
Lissabon 70
Livinus 119, 120
Lochte Genteneers 78
Lodewijk XVIII 65
Lourdes 29
Luik 14, 66, 116
Luxemburg 116
Lybaert 5
Maastricht 23, 38, 116
Maatschappij "De Dierentuin 9
Maatschappij Cockerill 26
Maatschappij Concordia 26
Maatschappij Nemrod 26
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde 119
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde van Gent 3
Maatschappij van Landbouw- en Kruidkunde 24
Macharius 56, 58, 59
Mageleinstraat 25, 36
Maïsstraat 81
Malou 122
Maltebrugge 136
Mammelokker 58
Maria Stuart 57
Maria van Bourgondië 86
Mariakerke 64, 73, 116, 118
Martinus 117-119
Mastrili 33
Max 27, 36
Meerendré 106
Meerhem 35, 67, 94, 110
Meulestede 81
Milaan 116
Minderbroeders 109, 110
Molenberg 92
Morieux 36
Muidebrugsken 105
Namen 31, 109
Nederlanden 23
Negenmeimarkt 59
Nicodemië 103
Nicostratus 117
Nieuwe Beestenmarkt 79
Nieuwe Veemarkt 38
Nieuwe Wandeling 47
Nole 17
Nolet 16
Northumberland 57
Noyon 68, 125
O. L. Vrouw op de Ra 102
O. L. Vrouw ter Radië 42
O. L. Vrouw van den Kerselaar 54
O. L. Vrouw van het Sterrekranske 102
Observantynen 110
Odilo 41
Onderbergen 40, 92, 98, 129
Onderstraat 19
Onze Lieve Vrouw ter Radië 41
Onze Lieve Vrouw ter Rieve 95
Onze Lieve Vrouw ter Ryve 95
Onze Lieve Vrouw van Stoepe 102
Oostacker-Lourdes 54
Oostakker 29, 30
Opitz 37
Orde der H. Drievuldigheid 42
Orde der Visitatie van Onze Lieve Vrouw 19
Orde van de Visitatie van Maria 97
Orde van den Carmelus 81
Orde van den H. Benedictus 96
Orde van St-Antonius 18
Oud Begijnhof 93
Oude Beestenmarkt 78, 123
Oude Houtlei 62, 129
Paardenmarkt 38, 59
Paelinck 56
Palestina 47
Pancratiusberg 73
Paray-le-Monial 69
Parijs 59, 122
Parijs : H. Kapel 57
Park 19, 79
Parochie van St-Jan 130
Parochiekerk van O. L. Vrouw 95
Parochiekerk van St-Jan Baptist 72
Paters-Minderbroeders 31
Paters Augustijnen 103
Paters Camillianen 54
Paters Discalsen 81
Paters en Nonnen 69
Paters Ongeschoeide Carmelieten 81
Paters Recollecten 50
Paters Theatynen 42
Patras 121
Pavillon de la Lys 65
Petercellepoort 92
Philippus III van Spanje 42
Philips II 86
Pierlala 68
Pius IX 14, 128
Pius V 110
Pius VI 54
Poel 69
Poeldemarkt 90
Poitiers 118
Poix 116
Poligny 34
Polleyn 65
Poortakker 95, 110
Portiuncula 91
Portugal 70
Predikheeren 11, 25, 34, 91, 129
Predikheerenbrug 60
Predikheerenorde 91
Prinsenhof 18
Quaremont 89
Raad van Vlaanderen 60
Rabotstraat 93
Raes 65
Ramen 94
Rasphuisstraat 19
Ravachol 37
Recoletten 110
Recolletten 20, 71, 129
Recollettenklooster 71
Recollettenplein 110
Rennes 60
Retinnes 66
Richemond 96
Rijke Gasthuis 92
Rijn 14
Rijsel 60
Roc-Amadour 97
Roias 42
Rome 22, 23, 38, 46, 48, 49, 58, 71, 109
Rome : Basiliek van de H. Maria de Meerdere 109
Rome : Basiliek van het H. Kruis van Jeruzalem 109
Rome : Basiliek van St-Jan van Lateranen 109
Rome : Basiliek van St-Laurentius 109
Rome : Basiliek van St-Paulus buiten de muren 109
Rome : Basiliek van St-Petrus 109
Rome : Basiliek van St-Sebastiaan 109
Rome : Kerk van O. L. Vrouw ter Martelaren 114
Rome : Kerk van Sancta Maria ad Martyres 114
Rome : Latijnsche Poort 58
Rome : Pantheon 114
Ronse 89
Roode Lijvekensstraat 98
Rooigem 64, 110
Roozenaeken 89
Rubens 120
Rusland 7
S. Baafsabdij 38
S. Michielskerk 60
Salbaras 104
Salesschool 19
Sanderus 118
Savaanstraat 87
Savaenstraat 46
Schelde 23
Scheldestraat 102
Schepenhuisstraatje 90
Scherpenheuvel 54, 55
Schokkebroersvestje 94
Schreyberg 92
Schuttersgilde van St-Antone 18
Sebastopol 37
Semois 96
Serpentstraatje 90
Sersander 129
Sichem 55
Simplicius 117
Sint-Baafsabdij 108
Sint-Lukasschool 112
Sint Amandsgesticht 60
Sint Baafs 61
Sint Jorishof 51
Sint Nikolaaskerk 42
Sixtus IV 128
Snoeck 3, 12, 117
Soissons 112
Spanjaardskasteel 23
Spanje 35, 71, 85
Spinnersen 36
Spitzner 37
Spriet 37
St-Amandsberg 3, 19, 59, 116, 130
St-Amandsberg : Antwerpschen Steenweg 3
St-Baafs 24, 58
St-Baafs naast Gent 73
St-Baafs nevens Gent 59
St-Baafsabdij 11, 23, 109, 119, 126
St-Baafskerk 59, 72, 120
St-Denijs 64
St-Denijsplein 79
St-Gerarduskapel 109
St-Hubert 116
St-Jacobskerk 46, 90, 105
St-Jacobsparochie 67
St-Jacop van Compostella 85
St-Janskerk 24, 102, 108
St-Jorishof 51
St-Laurentiusgodshuis 92
St-Lievensommegang 72, 73
St-Lievensstraat 72
St-Livinusgesticht 120
St-Margaretastraat 17
St-Martenparochie 67
St-Martens Laethem 64
St-Michiels 91, 118
St-Michielskerk 56, 57, 103
St-Michielsparochie 67
St-Nikolaaskerk 11, 31, 41, 67, 71, 86, 107, 113, 128
St-Nikolaasparochie 67
St-Pieters 65, 92
St-Pieters-Buiten 98
St-Pietersabdij nevens Gent 136
St-Pieterskerk 18
St-Pietersnieuwstraat 36
St-Pietersparochie 67
St-Pietersplein 27, 36, 65, 80
St-Stephanus 118
St-Stephanusparochie 67
Stadhuis 90
Ste-Annaparochie 67
Ste-Barbaracollege 87
Ste-Elisabeth 118
Ste-Elisabethskerk 92
Ste Elisabeth 61
Steendam 60, 112
Stock 81
Symphorianus 117
Teekenschool van Sint Lukas 60
Ten Vogelzang 18
Terdonck 61
Thaliestraat 19
Theresianen 111
Thuringen 120
Tinnepotstraat 67, 94
Toevluchtstraat 102
Torfbriel 17
Toulon 71
Tours 118, 119
Transmarus 108
Tregnier 60
Triest 24, 38, 42
Trinitarissen 65
Twee Bruggenstraat 76
Urbanisten 110
Urbanus IV 66
Urbanus VI 75
Utenhovegesticht 39, 40
Valeriaan 92
Van Arenberg 130
Van Brackel 54
Van Caneghem 37
Van de Kerckhove 54
Van der Meersch 18
Van Ongeval 136
Van Thulden 103
Veemarkt 49
Veergrep 94
Veerleplaats 11, 92, 122
Veldstraat 25, 40, 67, 78
Verbanck 119
Vereeniging van Gedurige Aanbidding 62
Verkerke 64
Verscheuren 136
Virginia 96
Vischmarkt 90, 91
Vlaanderen 18, 23, 33, 86, 91, 108, 109, 125, 130, 136
Vlaanderenstraat 82
Vogelmarkt 25, 40, 67
Voldersstraat 87
Volderstraat 120
Volkegem 54
Vrienden van het Kruis 61
Vrijdagmarkt 25, 27, 72, 73, 79, 90, 91, 113, 134
Wellinckstraat 94
Wenemaersgesticht 92
Werk der Vlamingen te Parijs 122
Wervick 96
Wijdenaard 102
Wintershove 38
Xaverianen 40, 125
Zaal Akkergem 27
Zaal Flameniee 26
Zaal Flora 27
Zaal Hof van Plaisance 27
Zaal Parnassus 27
Zaal Spiegelhof 27
Zaal van de Philharmonie 26
Zandberg 25
Zilverstraat 94
Zonnestraat 25, 40, 67
Zoologie 78
Zusters Augustinersen 98
Zusters der Bijloke 96
Zusters Josephinen 36
Zusters van den Nieuwenbosch 39
Zusters van den Toevlucht van Maria 96
Zusters van Liefde 15
Zwarte Zusters 98
Zwarte Zusterstraat 60
Zwynaarde 105