V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Karel VI en Maria-Theresia (1888) - Inhoud

Domien Sleeckx schreef hier geen diepgaand werk, maar een korte inleiding over de periode gedurende dewelke Karel VI en Maria-Theresia regeerden over onze gewesten. (58 blz., 4,25 euro).

Domien Sleeckx did not make a scientific work but a short introduction about the period during which Charles VI and Maria-Theresia governed our country. (58 pages, 4,25 euro).

Ici, Domien Sleeckx n'a pas fait une oeuvre scientifique, mais une brève introduction sur la période pendant laquelle Charles VI et Marie-Thérèse gouvernaient nos provinces. (58 pages, 4,25 euros).

Index


Academie van Wetenschappen en Fraaie Letteren 42, 46, 50
Afrika 10
Aken 21, 25
Anjou 6
Anneessens 6
Antwerpen 9, 10, 13, 32
Beieren 17, 20
België 5, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 33, 34, 42, 44, 46, 49, 50,53
Bengalen 10
Boheme 16
Boven-Rijn 44
Brabant 45, 46
Brugge 10, 32
Brussel 7, 20, 23, 24, 32, 34, 44, 47, 48, 52
Brussel : Hotel van Tour en Taxis 22, 23
Brussel : Koningsplein 48
Brussel : Lorreinsche Plein 48
Brussel : Museumplein 43, 49
Brussel : Paleis der prinsen van Oranje 47
Brussel : Park 38, 48
Brussel : Ste Goedelekerk 49, 52
Burgondische Bibliotheek 46
China 10
Clemens XIV 38
Cobenzl 50
Croatië 16
De Prié 6, 8
De Séchelles 25
Duitschland 6, 15, 23, 53
Dullé-Plus 3
Engeland 11, 13, 16, 33
Eu 23
Eugenius 18
Europa 15, 16, 20, 40, 50
Frankrijk 17, 20, 22, 23, 26, 38, 53
Frans I 35, 51
Frans van Lorreinen 20, 35
Fransch Vlaanderen 24
Frederik II 21, 25
Gent 2, 3, 10, 24, 32
Gent : Koestraat 3
Gent : Langemunt 3
Habsburg 15
Heilige Roomsche Rijk 35
Heilige Roomsche Rijk van de Duitsche natie 35
Holland 11, 13, 16, 23, 33, 34
Hongarije 16, 18
Jezuïeten 40
Jezuïetenorde 38
Josef I 16
Jozef I 6, 15
Jozef II 52
Karel II 5
Karel V 7, 15
Karel van Lorreinen 17, 20, 43, 45, 49-51
Karel VI 1, 3, 5-8, 12, 15-18
Kaunitz 49
Koninklijke Academie van België 42
Leopold I 5
Leuven 32
Leuven : Universiteit 39
Limburg 33
Lodewijk XIV 6
Lodewijk XV 21, 22, 25, 26
Luik 33
Mannheim 48
Margaretha van Parma 7
Maria-Anna 20
Maria-Elisabeth 7, 8
Maria-Theresia 1, 3, 5, 15-17, 19-21, 25-27, 32-35, 40-42, 44-47, 50-52
Maurits van Saksen 22, 25, 44
Maximiliaan I 15
Mechelen 32, 34
Moreau de Séchelles 24
Nederlanden 16, 20, 22, 24, 33, 46-48
Nenny 49, 50
Nieupoort 32
Noord-Nederland 5, 14
Noordzee 12
Oost-Indië 10, 13, 17
Oostende 9, 10, 32, 33
Oostendsche Handelsmaatschappij 13, 16
Oostendsche Maatschappij 13
Oostenrijk 5, 13, 16, 29
Oostenrijksche Nederlanden 38, 44
Paltz 48
Parma 21, 26
Plus 3
Polen 29
Portugal 14
Presburg 19
Pruisen 18, 21, 26, 29
Republiek der Vereenigde Provinciën 9
Rusland 29
Saksen 17
Sardinië 17
Schelde 9, 11
Silezië 21, 25, 26
Sleeckx 3
Spanje 5, 6, 10, 14, 17
Stahrenberg 50
Staten van Brabant 24, 48
Tervueren : Kasteel 47, 49
Theresiaansche colleges 40
Toscanen 17
Utrecht 8, 10
Verschaffelt 48
Vlaanderen 33
Von Cobenzl 49
Von Daun 6
Von Kaunitz 39, 49
Von Stahrenberg 48, 49
Vuylsteke 3
Weenen 27, 29, 45
West-Indië 10, 13, 17
Willems-Fonds 2
Zuid-Nederland 5, 14
Zuid-Nederlanden 30
Zuidelijke Nederlanden 8, 21, 25