V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Voordrachten

Zoeken - Search - Chercher

Beschikbare titels
Available titles
Titres disponibles

Locale Geschiedenis : Gent
Local History : Ghent (Belgium)
Histoire locale : Gand (Belgique)

Algemene werken - General descriptions - Oeuvres généraux

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel I

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel II

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel III

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel IV

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel V

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VI

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VII

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VIII

Histoire de Gand

Inventaire archéologique de Gand I

Inventaire archéologique de Gand II

Inventaire archéologique de Gand III

De Sint-Pietersabdij te Gent - Archeologische Studie

Oude Bouwwerken in Vlaanderen

Les Monuments de la Ville de Gand

Iconografie van Bisschop Triest

Recherches sur les peintres gantois du XIVième et XVième siècles

Recherches sur les peintres gantois du XVIième, XVIIième et XVIIIième siècles

Aardrijks- Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gend

Beschrijving van Gent

De Nederduitsche Schryvers van Gent

De Historische Persoonsnamen der Straten van Gent

De oude Straatnamen van Gent

De Gentse Straatnamen (1799-1942)

Plans de Gand

Openbare gebouwen en instellingen, merkwaardige huizen, standbeelden, enz. der Stad Gent

Gids van den Vreemdeling te Gent

Wandelingen door Gent voor Schoolgebruik - Promenades scolaires à travers Gand

Een Wandelinksken in 't Ronde van Gent

Beknopte Muntengeschiedenis der Stad Gent

Blijde herinnering aan het Jubelfeest der EE. Paters Minderbroeders

De Predikheeren te Gent (1228-1854)

Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent

Geschiedenis der Maricolen - Dendermonde 1663, Gent 1671, Deinze 1816

De zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent - Geschiedkundig overzicht

Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel I

Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel II

Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye

Prison centrale de Gand

De Heirniswijk

De Veerleplaats te Gent

Akkergem, het verleden, het heden en de toekomst

1540-1940 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt

De Blijde Inkomsten der Graven van Vlaanderen in de Sint-Pietersabdij van Gent

Schrijven en Drukken

Verzamelingen van Documenten - Collections of Documents - Collections de Documents

Gends Charter-Boekje

Petit Cartulaire de Gand

Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth

Coutumes de la Seigneurie de Saint-Bavon-lez-Gand

Coutumes de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand

Coutume du Vieuxbourg de Gand

Veertiende Eeuw - Fourteenth Century - Quatorzième siècle

Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde

Vijftiende en Zestiende Eeuwen - Fifteenth and Sixteenth Centuries - Quinzième et Seizième Siècles

Dagboek van Gent - Deel I

Dagboek van Gent - Deel II

Bewijsstukken betreffende den opstand van Gent tegen Philips-den-Goede in 1451-1454

Verhaal van den Opstand der Gendtenaren tegen Karel V

Chronijcke van Ghendt

Dagboek van Cornelis en Philip van Campene

Het Wonderjaar te Gent (Juni 1566 - April 1567)

Commentaires de Charles-Quint

Hembyse - Tome I

Hembyse - Tome II

Hembyse - Tome III

Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel I

Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel II

Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel III

Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel IV

Van die beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt - Deel V

Ghendtsche Geschiedenissen - Deel I

Gendsche Geschiedenissen - Deel II

Gendsche Geschiedenissen - Deel III

Gendsche Geschiedenissen - Deel IV

Eenige woorden over de Gentsche Pacificatie

Zeventiende en Achttiende Eeuwen - Seventeenth and Eighteenth Centuries - Dix-Septième et Dix-Huitième Siècles

Jan Palfijn

Pages d'histoire locale Gantoise - I

Pages d'histoire locale Gantoise - II

Pages d'histoire locale Gantoise - III

Mélanges historiques et anecdotiques sur la Ville de Gand

Gent onder Jozef II

Achttiende en Negentiende Eeuwen - Eighteenth and Nineteenth Centuries - Dix-Huitième et Dix-Neuvième Siècles

Jaerboeken der Oostenryksche Nederlanden, van 1780 tot 1814

De jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz.

Mémorial de la Ville de Gand

Lieven Bauwens

Lieven Bauwens en de Opkomst der Katoennijverheid in Vlaanderen

De Gentse Straten, Wegen en Verbindingen tussen 1780 en 1840

Negentiende Eeuw - Nineteenth Century - Dix-neuvième Siècle

Gent sedert 1831, Eerste reeks (1831-1840)

De kiezingen te Gent sedert 1830

Twintigste Eeuw - Twentieth Century - Vingtième Siècle

De Congressen in de Tentoonstelling te Gent 1913

Etappenleven te Gent

Sint-Amandsberg binst den Oorlog 1914-1918

Notes d'un gantois sur la guerre de 1914-1918

De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent

Oorlogsherinneringen of het schandaal der Gentsche "Zuiveraars"

Recht van het Ancien Régime - Ancien Régime Law - Droit de l'Ancien Régime

Bijdragen tot de kennis van het oude Strafrecht in Vlaenderen

Het Grondwettelijk Bestuur van het Oude Gent

Sociale Geschiedenis - Sociale History - Histoire Sociale

Geschiedenis van het Volksonderwijs te Gent - 1770-1842

Een Woord aan de Gendsche Katoen-Werklieden over de Petitie van den 10 January en 10 February 1835

Enquête sur le Travail et la Condition physique et morale des Ouvriers employès dans les Manufactures de Coton, à Gand

De Werkstaking der Gentsche Wevers in 1859

Een vriend der Waarheid

Historiek der Zonder Naem

De Geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische Werkersbeweging

Een Terugblik

Het Leven van Edward Anseele

Schetsen uit mijn leven

Het Ontstaan en het Leven der Christene Werkliedenbeweging in 't Gentsche

Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond 1887-1927

De Geschiedenis der Gentsche Socialistische Katoenbewerkersvereeniging 1857-1932

De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid

De Gentsche Dockers

Emiel Moyson herdacht

Soldaten, schiet niet op vredelievende Stakers

Documenten van en over Edmond Van Beveren

"Vooruit" en de Vlaamsche Beweging

Onze Liederen - Socialistische Liederenbundel

Liedjes en andere Verzen

In Memoriam Jan Samyn

Gentse Folklore - Ghent Folklore - Folklore Gantoise

Het Gentsche Volksleven

De Gentsche Herbergen en Hunne Uithangborden

Gentsche Spreekwoorden en Spreekwijzen

De Volkszanger Karel Waeri herdacht

Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri

Verzameling der volledige kluchtige en politieke liederen van Karel Waeri - Bijlage - De Vetjes

De Volksdichter Napoleon Destanberg herdacht

Tweede Reeks Dichtproeven en Kluchtig Declamatorium door Emiel Andelhof

Gentianen

Literair werk van Gentenaars en literatuur over Gent
Literature by Ghent writers and literature about Ghent
Litterature d'écrivains gantois et littérature concernant Gand

Poëziebundel "Wat zoudt gij zonder 't Werkvolk zijn ?"

Uit het dagboek van Lieven de Myttenaere

Onder de Wekkeringe

Zwart Polleke

Onder de Draeke

Uit het Leven der Fabriekwerkers

Onbegrepen

Voor 't Volk geofferd

Locale Geschiedenis : Oost-Vlaanderen
Local History : East-Flanders
Histoire Locale : Flandre Orientale

Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen door De Potter en Broeckaert

Geschiedenis van Aalter en deelgemeenten

Geschiedenis van Assenede en deelgemeenten

Geschiedenis van de deelgemeenten van Deinze

Geschiedenis van De Pinte en Zevergem

Geschiedenis van Heusden en Destelbergen

Geschiedenis van Evergem en deelgemeenten

Geschiedenis van Gavere en deelgemeenten

Geschiedenis van de deelgemeenten van Gent

Geschiedenis van Kaprijke en Lembeke

Geschiedenis van Knesselare en Ursel

Geschiedenis van Lochristi en deelgemeenten

Geschiedenis van Lovendegem en Vinderhoute

Geschiedenis van Maldegem en deelgemeenten

Geschiedenis van Melle en Gontrode

Geschiedenis van Merelbeke en deelgemeenten

Geschiedenis van Moerbeke

Geschiedenis van Nazareth en Eke

Geschiedenis van Nevele en deelgemeenten

Geschiedenis van Oosterzele en deelgemeenten

Geschiedenis van Sint-Laureins en deelgemeenten

Geschiedenis van Sint-Martens-Latem en Deurle (door De Potter en Broeckaert)

Geschiedenis van Waarschoot

Geschiedenis van Wachtebeke

Geschiedenis van Zelzate

Geschiedenis van Zomergem en deelgemeenten

Geschiedenis van Zulte en deelgemeenten

Geschiedenis van Beveren en deelgemeenten

Geschiedenis van Kruibeke en deelgemeenten

Geschiedenis van de deelgemeenten van Lokeren

Geschiedenis Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten

Geschiedenis van de deelgemeenten van Sint-Niklaas

Geschiedenis van Stekene en Kemzeke

Geschiedenis van Temse en deelgemeenten

Geschiedenis van Burcht en Zwijndrecht

Geschiedenis van Berlare en deelgemeenten

Geschiedenis van Buggenhout en Opdorp

Geschiedenis van de deelgemeenten van Dendermonde

Geschiedenis van Hamme en Moerzeke

Geschiedenis van Laarne en Kalken

Geschiedenis van Lebbeke en deelgemeenten

Andere boeken

Beschryving van Oostvlaenderen

En Pays Flamand

Geschiedenis der Stad Deinze

Geschiedenis van Wetteren

Recherches historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden, autrement dite Vicomté de Gand

Geschiedenis van Sint Martens-Laathem (door Van Den Abeele)

Lotgevallen van het Grauwzusters-Klooster te Velsicke

Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel I

Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel II

Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel III

De Weerbare mannen van het land van Waes

Charters en Kronijken van Eecloo

Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en Parochie van Lembeke van den Jare 1249 tot 1796

De Bende Verstuyft-Van Hoe voor het Assisenhof van Oost Vlaanderen

Jan-Frans Willems

Genealogische boeken
Boks on genealogy
Livres de généalogie

Armorial de Flandre du XVIme Siècle

Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de S. Bavon à Gand

Supplément généalogique, historique, additions et corrections à l'Histoire chronologique des Evêques, et du chapitre exemt de l'Eglise Cathédrale de S. Bavon à Gand

Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces de sa Majesté Catholique

Listes des Titres de Noblesse, Chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794

Le Théâtre de la Noblesse du Brabant

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome I

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome II

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome III

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome IV

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome V

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome VI

Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano, Sr d'Hovel et neuf de ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage, par familles et d'après un système alphabétique et méthodique, par le Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode - Tome VII

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel I

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel II

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel III

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel IV

L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année I (1911-1912)

L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année II (1912-1913)

L'Indicateur généalogique, héraldique et biographique - Année III (1913-1914)

Dictionnaire des Ennoblissemens, ou Receuil des Lettres de Noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre des comptes & de la cour des aides de Paris - Tome I

Dictionnaire des Ennoblissemens, ou Receuil des Lettres de Noblesse, depuis leur origine, tiré des registres de la chambre des comptes & de la cour des aides de Paris - Tome II

Catalogue général des Noms de Famille et patronimiques, des ci-devant Ducs, Marquis, Comtes, Barons, etc.. Excellences, Monseigneurs, Grandeurs, Demi-Seigneurs et Annoblis.

Mouvement de l'Etat-Civil et de la Population de la Ville de Gand au XIXème siècle et Notice sur les Régistres anciens et modernes conservés à l'Etat-Civil de Gand

Algemene Geschiedenis : Vlaanderen
General History : Flanders
Histoire Générale : Flandre

Algemene werken - General descriptions - Oeuvres généraux

Geschiedenis der Nederlanden - Deel I

Geschiedenis der Nederlanden - Deel II

Vlaamsch-Nationale Geschiedenis

Histoire de Flandre I

Histoire de Flandre II

Histoire de Flandre III

Histoire de Flandre IV

La Flandre pendant les trois derniers siècles

Vaderlandsche Historie - Deel I

Vaderlandsche Historie - Deel II

Vaderlandsche Historie - Deel III

Vaderlandsche Historie - Deel IV

Vaderlandsche Historie - Deel V

Vaderlandsche Historie - Deel VI

Vaderlandsche Historie - Deel VII

Vaderlandsche Historie - Deel VIII

Vaderlandsche Historie - Deel IX

Vaderlandsche Historie - Deel X

Vaderlandsche Historie - Deel XI

Biographie des Hommes Remarquables de la Flandre Occidentale - Tome I

Biographie des Hommes Remarquables de la Flandre Occidentale - Tome II

Biographie des Hommes Remarquables de la Flandre Occidentale - Tome III

Biographie des Hommes Remarquables de la Flandre Occidentale - Tome IV

Beschrijving der stad Brussel

Ordonnantie ende Reglement om te beletten den voordt-ganck der contagieuse sieckte

Veertiende Eeuw - Fourteenth Century - Quatorzième Siècle

Jan Breidel en Pieter de Coninc

Onze Helden van 1302

1302 door Tijdgenooten verteld

Zannekin

De Eeuw der Artevelden

Vijftiende Eeuw - Fifteenth Century - Quinzième Siècle

Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon - Tome I

Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon - Tome II

Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon - Tome III

Mémoires de Jacques du Clercq sur le Regne de Philippe le Bon - Tome IV

Zestiende Eeuw - Sixteenth Century - Seizième Siècle

Vlaanderen omstreeks 1530

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel I

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel II

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel III

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel IV

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel V

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VI

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VII

Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw - Deel VIII

Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome I

Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome II

Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome III

Histoire du Regne de Philippe II, Roi d'Espagne - Tome IV

Zeventiende en Achttiende Eeuwen - Seventeenth and Eighteenth Centuries - Dix-Septième et Dix-Huitième Siècles

De Aartshertogen Aalbrecht en Isabella

Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc, aenghedaen door sijn Hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien. Met den Op-tocht, Belegheringhe, en Innemen van de stercke stadt Hulst

Histoire abrégée des Guerres des Pays-Bas

Simon Stevin

Rembert Dodoens

Karel VI en Maria-Theresia

Jozef II en zijne Regeering

Anneessens

De Patriottentijd

De Brabantsche Omwenteling

De Jacobijnen in België

Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching

De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815)

La Domination Française en Belgique - Tome I

La Domination Française en Belgique - Tome II

Negentiende Eeuw - Nineteenth Century - Dix-Neuvième Siècle

De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel I

De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel II

De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel III

1830 Illustré

1830 Geïllustreerd

Les Flandres et la Révolution belge

Twintigste Eeuw - Twentieth Century - Vingtième Siècle

Oorlog in België - Deel I

Oorlog in België - Deel II

Oorlog in België - Deel III

Oorlog in België - Deel IV

Oorlog in België - Deel V

Oorlog in België - Deel VI

Oorlog in België - Deel VII

Oorlog in België - Deel VIII

Oorlog in België - Deel IX

Oorlog in België - Deel X

Oorlog in België - Deel XI

Oorlog in België - Deel XII

Gasoorlog in België - Deel I

Gasoorlog in België - Deel II

Gasoorlog in België - Deel III

Gasoorlog in België - Deel IV

Gasoorlog in België - Deel V

Gasoorlog in België - Deel VI

Gasoorlog in België - Deel VII

Gasoorlog in België - Deel VIII

Gasoorlog in België - Deel IX

Gasoorlog in België - Deel X

Gasoorlog in België - Deel XI

Gasoorlog in België - Deel XII

Stellingenoorlog in België - Deel I

Stellingenoorlog in België - Deel II

Stellingenoorlog in België - Deel III

Stellingenoorlog in België - Deel IV

Stellingenoorlog in België - Deel V

Stellingenoorlog in België - Deel VI

Stellingenoorlog in België - Deel VII

Stellingenoorlog in België - Deel VIII

Stellingenoorlog in België - Deel IX

Stellingenoorlog in België - Deel X

Stellingenoorlog in België - Deel XI

Stellingenoorlog in België - Deel XII

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel I

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel II

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel III

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel IV

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel V

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VI

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VII

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel VIII

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel IX

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel X

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel XI

Vlaanderen en de oorlog 1914-1918 - Deel XII

De Duitse ineenstorting - Deel I

De Duitse ineenstorting - Deel II

De Duitse ineenstorting - Deel III

De Duitse ineenstorting - Deel IV

De Duitse ineenstorting - Deel V

De Duitse ineenstorting - Deel VI

De Duitse ineenstorting - Deel VII

De Duitse ineenstorting - Deel VIII

De Duitse ineenstorting - Deel IX

De Duitse ineenstorting - Deel X

De Duitse ineenstorting - Deel XI

Het Wapenstilstandsverdrag van 11 november 1918 en het Vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Wallonië

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Brabant

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Limburg

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Antwerpen

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in Oost-Vlaanderen

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in West-Vlaanderen - Deel I

Krantenartikelen over de eerste wereldoorlog in West-Vlaanderen - Deel II

Krantenartikelen over de vluchtelingen voor de eerste wereldoorlog

Krantenartikelen over de geïnterneerden, krijgsgevangenen, gijzelaars, dwangarbeiders enz. tijdens de eerste wereldoorlog

Krantenartikelen over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog - Deel I

Krantenartikelen over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog - Deel II

Krantenartikelen over de Vlaamse eisen en het Activisme tijdens de eerste wereldoorlog

Inval en Oorlog in België - Van Luik tot den Yser

Kriegsalbum von Gent

Ik beschuldig !

De oorlogsoorden - Veldtocht 1914-1918 - Deel I

De oorlogsoorden - Wetenswaardigheden over de behouden oorlogsoorden - Deel II

De Slag aan den Yzer

Oorlogsboek van het Davidsfonds - Deel I

Oorlogsboek van het Davidsfonds - Deel II

Cinquante Mois de'Occupation allemande - Tome I

Cinquante Mois de'Occupation allemande - Tome II

Cinquante Mois de'Occupation allemande - Tome III

Cinquante Mois de'Occupation allemande - Tome IV

Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome I

Rapports sur les attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et l'occupation de la Belgique - Tome II

Rapports sur les déportations des ouvriers belges et sur les traitements infligés aux prisonniers de guerre et aux prisonniers belges - Tome III

Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Tome IV

Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Annexes et planches hors texte - Tome V

Rapports sur les mesures prises par les allemands à l'égard de l'industrie belge pendant l'occupation - Rapport d'ensemble et conclusions - Tome VI

Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging

Open Brieven der Vlaamsche Frontpartij

Vlaanderens Weezang aan den IJzer

Renaat De Rudder

Katholiek Activistisch verweerschrift

Les Archives du Conseil de Flandre

Activisten

Verraad of Zelfverdediging ?

Recht van het Ancien Régime - Ancien Régime Law - Droit de l'Ancien Régime

Bouc van der Audiencie - Deel I

Bouc van der Audiencie - Deel II

De Straf- en Rechterlijke Verzoeningsbedevaarten in de Middeneeuwen, bijzonderlijk in de Nederlanden

Sociale Geschiedenis - Sociale History - Histoire Sociale

De Sociaal-Economische Geschiedenis van België

Geschiedenis van den Belgischen boerenstand tot op het einde der XVIIIe eeuw.

Folklore

Volkskleederdrachten in Vlaanderen

Volkssagen, volksgeloof en volksgebruik

Flora Magica

Vlaams-nationalisme - Flemish nationalism - Nationalisme flamand

Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië (843-1913)

Vlaanderen's Ekonomische Zelfstandigheid

Vlaanderen's economische Ontwikkeling

Schets van eene Geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging

Kritiek der Vlaamsche Beweging

Wat willen de Vlamingen ?

La question Flamande exposée aux Wallons

Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool

Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige sociale Stroomingen in België

Het Belgische Vaderland - Een Bijdrage tot de Wijsbegeerte der Vlaamsche Beweging

Politieke geschiedenis - History of politics - Histoire politique

Het Socialismus in België

Ons koloniaal verleden
Colonial history
Histoire coloniale

Stanley's Reizen (1886)

In Afrikas donkere Wildernissen - Deel II

Onafhankelijk Congoland - Deel I

Onafhankelijk Congoland - Deel II

Aan onze koloniale Helden die stierven voor de Beschaving (1876-1908)

Algemene Geschiedenis : Europa
General History : Europe
Histoire Générale : Europe

Algemene boeken - General books - Livres généraux

Dictionnaire Latin-Français des Noms propres de Lieux ayant une certaine notoriété principalement au point de vue ecclésiastique et monastique (1897)

Zeventiende en achttiende eeuwen - Seventeenth and eightteents centuries - Dix-septième et dix-huitième siècles

Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome I

Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome II

Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome III

Abrégé de l'histoire des Traités de Paix - Tome IV

Reizen - Voyages

Bij onze Noorderbroeders

De-ci de la en Hollande

Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIe siècle

Les voyageurs belges des XVIIIe et XIXe siècles

Antwerpsche reizigers van de vroegste tijden tot op heden

De Vlamingen en de Spaansche ontdekkingsreizen tijdens de XVIe eeuw in het Oosten

De Reis van den St. Carolus - 1724

De oorlog van Mijnheer Cobbé

De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724-1727)

Kunst en Literatuur
Art and Literature
Art et Littérature

Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde

Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome I

Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome II

Dictionnaire des Graveurs anciens et modernes - Tome III

Diverse documenten
Miscellanious documents
Documents divers

Handboek voor Staatsmannen of Statistiek tafereel der Nederlandsche Nijverheid

Middelnederlandsche geneeskundige recepten en Tractaten, Zegeningen en Tooverformules

Boeken die in opdracht van heemkundige kringen uitgegeven werden
Books which were edited by order of local history societies
Livres édités sur commande d'associations d'histoire locale

Het Vrijdorp Neeritter als eigendom der Domkerk van Luik, gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel

Aantekeningen over het dorp Stramproy

Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-1587, Eene bijdrage tot de voorgaande Kronijk, op het jaar 1566 en Een vijftal stukken betreffende de Hervorming te Weert (1583-1584)

Chroniek der Stad Weert van 1784 tot 1802

Iets over het Land van Horn - Het Graafschap Horn

Chroniek van de Heerlijkheid Weert

Jacob de Eerste, Graaf van Horne

Notice historique sur l'ancien Chapitre impérial de Chanoinesses à Thorn

Notice historique sur l'ancien Comté de Hornes

Prijzen van alle papieren boeken en ebooks - Prices of all paper books and ebooks - Prix de tous les livres en papier et ebooks