V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel V (1867)

Het vijfde deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (385 blz, 11,75 euro - enkel te koop als ebook)

The fifth part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (385 pages, 11,75 euro - only for sale as ebook)

Le cinquième tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période (385 pages, 11,75 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières

Hoofdstuk I

Aankomst van Don Jan van Oostenrijk in de Nederlanden - Onderhandelingen tusschen hem en de Staten-Generaal - Oranje strooit wantrouwen tegen Don Jan - Unie van Brussel - Het eeuwig edikt van Marche 1

Hoofdstuk II

Gevolgen der Gentsche Bevrediging voor Oranje - De Satisfaktiën - Oranje werkt den vrede met Don Jan tegen - Bijeenkomst te Geertruidenberg - Moeielijke toestand, waarin Don Jan verkeert - Hij maakt zich meester van Namen 53

Hoofdstuk III

Mislukte onderhandelingen tusschen de algemeene staten en Don Jan - De aanhangers van den prins van Oranje roepen hem naar Brussel - De aartshertog Matthias wordt in de Nederlanden geroepen en tot algemeenen landvoogd gekozen - Revolutionnaire beweging te Gent - Oranje wordt ruwaard van Braband en luitenant van Matthias - Nadere unie van Brussel - Don Jan wordt door de algemeene staten tot vijand verklaard 127

Hoofdstuk IV

Begin van den oorlog tusschen Don Jan en de staten-generaal - Slag bij Gemblours - Satisfactie van Amsterdam - Zending van den heer van Selles - Onderhandelingen van de staten met Elizabeth van Engeland - Met den paltzgraaf - De keizer zendt den graaf van Schwartzenberg - Rijksdag te Worms - Onderhandelingen met Anjou - Geweldenarijen der Kalvinisten in Brussel, Antwerpen, Gent, Amsterdam, Haarlem en andere steden - Jan van Nassau stadhouder van Gelderland - Religievrede 196

Hoofdstuk V

Aard van den religievrede - Verzet daartegen - Jan van Nassau poogt het Kalvinisme in Gelderland in te voeren - Geweldenarijen te Antwerpen, Brussel, Gent en elders - Komst van Anjou in de Nederlanden - Krijgsbedrijven - Onderhandelingen der staten-generaal met Don Jan - Diens laatste levensdagen en dood 257

Hoofdstuk VI

Alexander Farnese volgt Don Jan op - Spanning in de waalsche gewesten - Geweldenarijen te Gent en elders - Oranje tracht de Kalvinisten te matigen - Kasimir en Anjou vertrekken uit de Nederlanden - De waalsche gewesten sluiten een onderling verbond - Zij onderhandelen met Parma - Unie van Utrecht 291

Index


Aalst 307, 312
Ab Isselt 56, 65, 68, 114
Abdij van St Michiel 152
Aelst 21
Aerschot 7, 12, 15, 21, 28, 38, 42, 47-49, 51, 83, 84, 87, 96, 101, 105, 117, 121, 122, 131, 132, 135, 152, 163, 167-170, 176-183, 187, 193, 202, 212, 269, 273, 281, 288, 296, 313
Agyleus 32
Alava 161
Alba 34, 36
Albrecht 167
Aldegonde 88, 96, 97
Alençon 11, 120
Alferan 219, 220
Alva 2, 12, 14, 70, 72, 105, 123, 160, 218, 224, 225, 237, 240, 241, 255, 290, 295
Ambrosius 240
Amersfoort 68
Amstelland 204
Amsterdam i, iii, 57, 64, 72, 82, 87, 92, 102, 116, 126, 129, 147, 203-206, 232, 242, 243, 245, 246, 303, 348
Amsterdam : Dam 244
Amsterdam : Groote Kerk 245, 246
Amsterdam : Minderbroedersklooster 245
Amsterdam : Nieuwe Kerk 244, 245
Amsterdam : Oude Kerk 245
Anjou 27, 75, 104, 120, 121, 164, 166, 170, 212-214, 219-224, 273, 275-278, 281, 284, 286-288, 298, 301, 303, 315, 316, 318, 321-323, 325, 330, 345, 346, 351
Anti-Jannisten 119
Antwerpen 2, 20, 22, 49, 67, 70, 77, 100, 108, 110, 114, 131-135, 138, 139, 142, 143, 149, 152, 154, 163, 166, 175, 179, 185, 187, 195, 203, 211, 212, 220, 224, 226, 227, 230, 232, 237, 239, 246, 253, 254, 265, 266, 284, 288, 294, 297, 299, 303, 310, 316-318, 340, 342, 344, 348, 351, 352
Antwerpen : Jezuïetenkollegie 265
Antwerpen : Kasteel 131
Antwerpen : Sint-Andrieskerk 266
Antwerpen : Sint Bernards 243
Aremberg 106, 295
Arend 65, 88
Arnemuiden 182
Arnhem 262
Arras 240, 308, 309
Artois 241, 259, 260, 274, 279, 303, 304, 306-310, 324-327, 329-332, 337-339, 342-345, 347, 351
Assonville 121, 250, 251, 342
Ath 323, 331
Atrecht 9, 40, 137, 138, 240, 241, 279, 298, 300, 308-310, 325, 327-329, 337, 342, 343, 346
Aubigny 220
Auchy 185
Axel 239, 272, 312
Ayamonte 144
Aytta 40
Baden 215
Bailleul 201
Bakhuizen van den Brink 247
Balfour 72, 73, 224, 247
Balling 246
Bardes 243-245
Barlaymont 28, 47, 64, 117, 118, 121, 122, 159, 162, 170, 184, 312
Bassigny 268
Bavay 276
Bearn 119
Beaufort 161, 312, 350, 352
Beaumont 221
Beaupré 309
Beauvoir 295
Beersele 77, 168, 267, 268
Beijeren 171
Belgique 135
Bellangerville 103, 104
Bentivoglio 111, 118
Bergen 200, 222, 275, 278, 280, 323
Bergen in Henegouwe 18, 121, 275, 337, 346
Bergen op Zoom 135, 319
Bergum 71
Berseele 31, 33, 34, 39
Berti 30
Berty 140
Bethune 310
Beveren 255
Beverwijk 57
Bevrediging van Gent 7, 19, 41, 42, 46, 55, 59, 71, 73, 75, 261
Beyaert 182
Biche 299, 300
Bilderdijk 217, 311
Billy 49, 69, 70, 118, 159
Binch 202, 276, 277, 322
Blaes 24, 104, 286, 306
Blois van Treslong 281
Blomberg 2
Bolswerd 71
Bommel 54, 257, 258, 261, 352
Bondam 9, 17, 24, 56, 65, 115, 125, 160, 350
Bonnivet 103-105, 316
Bor 18, 47, 56, 60, 62, 63, 71, 72, 98, 101, 105, 113, 116, 129, 131, 137, 139, 167, 182, 187, 197-199, 223, 248, 260, 268, 274, 287, 295, 316, 318, 321
Borgnet 32
Borluut 178
Boschgeuzen 233, 272, 283
Bossu 26, 31, 64, 67, 70, 124, 125, 130, 131, 140, 153, 155, 160, 168, 169, 191, 199, 200, 224, 274, 276, 278, 280, 281, 319, 329, 343
Bouchain 345
Bouges 285
Bouleyn 6
Bourgeois 310
Bourgondië 75, 76, 88, 102, 143, 172, 221, 287, 293
Bours 132, 133, 210, 330
Bouvres 293
Bovines 202
Boxtel 225
Braband 10, 14, 17, 35, 44, 47, 48, 51, 52, 54, 62, 68, 114, 116, 132, 152, 171, 172, 174-178, 183, 191, 193, 194, 199, 224, 254, 258, 266, 267, 279, 284-286, 288, 293, 312, 340, 347-349, 354
Brabant 321
Brandt 251-253, 262
Breda 67, 88, 99, 100, 102, 111, 138, 142, 148, 160, 161, 173, 352
Brugge 28, 143, 155, 156, 181, 211, 232, 237, 239, 272, 330, 348, 352
Bruhesius 68
Brussel 7-10, 12-15, 17, 18, 20, 23-28, 30, 33, 34, 38, 39, 43-45, 47, 48, 50, 52, 70, 71, 77, 99, 103, 104, 106-109, 111, 114-119, 128-130, 132, 136, 137, 138-140, 142, 145-149, 151-154, 156, 157, 163, 166, 172, 173, 175, 182, 183, 186, 188, 190-195, 197, 200-202, 207, 211, 212, 216, 224-226, 232, 239, 260, 266-268, 274, 284, 285, 291, 292, 294, 303, 309, 340, 351
Brussel : Bierhuis de Gouden Kroon 13
Brussel : Cantesteen 182
Brussel : De Kroon van Hongarije 107
Brussel : Hotel van Egmond 15
Brussel : Hotel van Nassau 15
Brussel : Natie van St Pieter 174
Brusselsche Unie 315
Brust 118, 128, 130
Bruxelles 15, 50, 107, 109, 150, 151, 173-175, 203, 226
Buren 46, 74, 82, 91, 98, 156, 287
Buys 44, 124, 165
Calais 298
Camerarius 254, 255
Capres 49, 302, 309, 310, 325, 328, 329, 331, 337, 343, 346
Casembroot 160
Casimir 140
Champagny 27, 28, 40, 41, 103, 132, 135, 151, 161, 169, 181, 183, 191, 192, 212, 267-269, 299, 319
Charlemont 122, 140-142
Chimay 122, 176, 182
Cobham 286
Coblentz 273
Cocquaert 107
Coignies 201
Coligny 85
Coninck 88
Corpels 121, 122
Courteville 139, 148
Croy 167
Crugeol 309, 310, 327
Cruininghen 343
Curiel 298, 343
Curtius 200
Dalem 281
Danton 233
Datheen 269, 313, 316, 318, 320
Dathenus 233, 238, 252, 259, 272, 293, 316
Davidson 277, 320
De Bellievre 287
De Berseele 26
De Bloeyer 13, 39, 105, 106
De Boeyemer 64
De Bossu 27
De Bournonville 343
De Bours 301, 345
De Capres 168
De Champagny 9
De Coignies 200
De Courteville 147
De Crecques 8, 9
De Fresin 168
De Giberchies 306
De Glimes 34
De Gonzaga 5, 43, 103, 200
De Gonzaga en Escovedo 20, 22
De Haschies 305
De Hautain 33, 34
De Havré 9, 50
De Havrech 191
De Jonge 28, 178, 181, 182, 188
De Jongh 318
De Jonghe 27, 184, 233, 235-238
De la Biche 183
De la Haye 351
De la Maye 323-325
De La Motte 34, 168
De la Porte 181
De Lalaing 27, 70, 72, 200, 283, 301, 316, 343, 345
De Lanoue 278
De Mansart 33
De Medici 120, 223
De Melun 24, 110, 163, 200, 337, 343
De Montigny 168
De Mornay 314
De Mouscron 168
De Pardieu 199, 295, 296, 343
De Pardieu de Lamotte 328
De Robles 69
De Romero 49
De Schepper 181
De Sega 50
De Selles 207, 208, 210, 212, 337, 341, 343
De Tassis 41, 42, 76, 107, 121, 135, 250, 278, 288, 289, 303
De Thou 220, 238
De Vargas 49
De Ville 168
De Willerval 23, 24
De Zwijger 4, 12, 14, 16, 26, 27, 32, 40, 42, 65, 74, 76, 84, 103, 110, 146, 154, 161, 170, 182, 183, 189-191, 195, 203, 208, 223, 224, 228, 257, 275, 354
Del Rio 48
Delft 60
Den Briel 140
Den Haag 204
Den Zwijger 4, 10, 15, 18, 24, 31, 32, 38, 42, 45, 47, 58, 63, 72, 73, 76, 78, 85, 86, 101, 102, 113, 116, 120, 123, 124, 130, 132, 134, 135, 140, 145, 149, 150, 151, 153, 160, 163-167, 170, 171, 175-178, 186, 190, 193, 199, 201, 210-212, 224, 226, 250-252, 264, 278, 279, 294, 303, 316, 331, 350, 354
Dendermonde 39, 170, 180, 272, 312, 317-319, 331
Des Pruneaux 221
Deventer 148, 160, 198, 242, 282, 283
Deynze 272
Diegerick 110, 296
Diercxens 227
Diest 202, 288
Dirkszoon 245
Doesburg 262
Doetinchem 262
Dohain 180
Dollart 162
Dominikanen 65
Don Carlos 3
Don Jan 3-12, 14, 16-27, 31-35, 37-53, 55, 67, 73-91, 94-97, 99, 100, 102-132, 135-145, 147-150, 153-163, 166-170, 176, 182, 191, 196-203, 205, 207, 208, 209, 212, 213, 216, 219-221, 229, 241, 242, 248, 249, 258, 275, 276, 279-281, 283-293, 308, 313
Don Jan van Oostenrijk 2, 80, 188, 196, 291, 292
Don Johan 115
Don Johan d'Austrice 103, 209
Don Juanisten 166
Doopsgezinden 245, 251, 252, 259
Doornik 237, 307, 308, 324, 345
Doornikerland 255, 324, 345
Dordrecht 56, 57, 84, 85, 252, 255
Doria 289
Douai 184, 306, 310, 312, 324, 327, 332, 337, 342, 345
Douay 221
Drenthe 352
Druitius 28
Drutius 181
Du Mornay du Plessis 111
Dugardin 244
Duinkerken 127, 162
Duitschland 16, 34, 49, 80, 82, 85, 148, 167, 217, 250, 313, 320
D'Avila 21, 112
D'Oignies 287
D'Oignyes 168
D'Ongnies 27
Eecke 181
Eeclo 239
Eeuwig Edikt 47, 53, 55, 76, 87, 98, 116, 129, 162, 303, 342, 343, 346
Egmond 49, 85, 106, 153, 168, 173, 174, 185, 200, 202, 225, 278, 301, 312, 328, 345
Elsene 16
Engeland 6, 10, 22, 46, 75, 78, 81, 85, 103, 112, 148, 156, 172, 212, 213, 235, 250, 273, 276, 286, 287, 288, 292, 314, 350
Enkhuizen 206
Entens 282
Escoveda 129
Escovedo 49, 80, 81, 106, 110-113, 118, 130, 135, 136, 146, 161-163, 260, 286
Eskuriaal 290
Esquerdes 240, 309
Europa 3, 102
Famars 148, 213
Farnese 3, 198-200, 208, 281, 291-294, 298, 308, 322, 328-330, 341, 345, 346, 348
Filips II 2-6, 22, 28, 32, 47, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 102, 110, 121, 127, 135, 144, 153, 165, 167, 169, 188, 190, 195, 197, 199, 207, 209-211, 221, 223, 232, 237, 246, 252, 286, 289, 291, 293, 298, 303, 325, 328, 340, 341, 345, 348-350
Flandre 351
Flandres 179, 240, 320
Floyon 198
Fonck 8, 9, 288, 342
Fougères 220
Franche Comté 76
Franciskanen 65
Frankfort 255
Frankrijk 5, 10, 34, 79, 80, 85, 103, 104, 121, 138, 144, 164, 168, 219, 220, 222, 223, 267, 268, 276, 287, 323, 347, 351
Fresin 7, 39, 187, 191, 221, 345
Friesland 71
Froidmont 122, 191
Fromont 326
Frondsberg 9, 161
Frondsperg 133
Fugger 9, 133, 142
Gachard 8, 33, 45, 84, 107, 123, 175, 192, 211, 298, 303, 348
Gaill 25, 44, 87, 97
Gand 175, 177, 181-184, 186
Geertrui 191
Geertruidenberg 32, 57, 86, 93, 101, 121, 148, 151, 161, 170
Gelder 261, 262
Gelderland 38, 64, 87, 100, 114, 115, 159, 160, 211, 232, 247, 248, 259, 261, 262, 284, 325, 340, 350-352
Gemblours 199, 201-203, 220, 224, 227, 286, 293, 295, 296, 299
Genapes 281
Geneve 114, 250
Gent 10, 11, 33, 34, 39, 91, 92, 95, 100, 110, 117, 139, 149, 166, 176, 180-186, 194, 195, 199, 211, 224, 227, 232, 233, 236-239, 246, 252, 253, 259, 269, 270, 272-274, 278, 283, 295, 297, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 314, 316-320, 326, 331, 343, 344, 348, 351, 352
Gent : Gravenkasteel 181
Gent : Karmelietenkerk 318
Gent : Kerk van St Bavo 270, 272
Gent : Kerk van St Michiel 270
Gent : Kerk van St Salvator 270
Gent : Kerkhof van St. Jacob 237
Gent : Kerkhof van St. Nikolaas 237
Gent : St Bavo 271
Gent : St Pieter 271
Gentsche Bevrediging iii, 37, 54, 56, 71, 96, 98, 102, 114, 116, 121, 124, 130, 142, 157, 160, 162, 169, 176, 187, 207, 209, 211, 213, 228, 230, 231, 248, 249, 251, 258, 259, 261, 276, 295, 297, 303, 304, 315, 327, 331, 332, 334, 338, 342, 343, 348
Gentsche Pacificatie 348
Gentsche Pacifikatie 53, 114
Gereformeerden 253, 265
Geusen 185
Geuzen 133, 234, 235, 238
Ghiberchies 327
Ghueldres 351
Gilles 178
Glajon 312, 314
Glimes 33
Glymes 267, 269
Godfried van Bouillon 290
Goes 58, 59, 62, 63, 232, 263, 264, 303, 311, 348
Goes : Gasthuiskerk 263
Goes : Groote kerk 263, 264
Goes : Kruisbroederskerk 263
Goes : Kruiskeerenkerk 263
Goes : Zusterhuis 263
Gonzaga 163, 342
Gorkum 352
Gosson 309, 310
Gouda 57
Graaf 245
Granvelle 135, 153, 171, 250
Gregorius XIII 198
Grevelingen 283, 295-298, 343
Grobbendonk 91, 93-95, 98, 118, 119, 121, 128, 131, 135-138, 141-143, 154-156
Groen 151
Groen van Prinsterer 4, 10, 31, 32, 105, 111, 112, 117, 123, 125, 154, 157, 190, 211, 258, 351
Grol 262
Groningen 38, 68, 70-72, 159, 160, 282, 352
Groningen en de Ommelanden 87
Groningen en Ommelanden 48
Groninger Ommelanden 71
Groningerland 68, 70, 159, 211, 246, 247, 282, 284, 354
Gueux 185
Guise 138
Gulik 25, 208, 209
Haarlem 58-61, 206, 232, 241, 242, 246, 261, 295, 303, 348
Haarlem : Bakenessergracht 61
Halewijn 40, 177
Halewyn 175
Haller 313
Hannaert 132
Harderwijk 261
Harlingen 247
Hattem 261
Haultain 182
Hautain 133
Havré 28, 38, 39, 281
Havrech 9, 103, 121, 131, 148, 153, 163, 168, 170, 190-192, 194, 213, 214, 278, 337, 342, 344
Havrecht 135
Haynault 260
Heidelberg 215, 241
Helling 203
Hembijze 177, 178, 180, 182, 186, 232-234, 238, 269-271, 293, 313, 315-318, 320
Hembyze 166, 172, 176
Hendrik III 76, 79, 220, 273, 323
Hendrik IV 276
Henegouwe 33, 34, 121, 164, 171, 187, 219, 221-223, 255, 259, 260, 276, 277, 279, 280, 284, 288, 303, 304, 322-327, 329, 331, 332, 343, 345, 347, 351
Henne 15, 50, 203, 226, 267, 285
Hervormden 205, 245, 246, 256, 259, 265-268, 294, 310, 318, 331, 339
Hessele 181, 182
Hessels 311
Hessen 215, 262, 274
Heusden 87
Heverlé 122
Heydanus 251
Héze 14, 15, 27, 28, 31-34, 39, 77, 119, 168, 170, 171, 173, 174, 200, 267, 268, 301, 315, 328, 330
Hierges 8, 40, 47, 60, 64, 67, 87, 96, 101, 121, 159, 160, 162, 303
Hoey 25, 40, 42, 44
Hohenlo 54, 278
Hohenlohe 161, 241, 247
Holland 10, 11, 17, 23, 26, 32, 35, 36, 38, 39, 53-59, 61-64, 73-76, 84-93, 97, 98, 102, 114-116, 124, 125, 129, 136, 137, 148, 149, 151-153, 159, 160, 162, 165, 166, 171, 177, 182, 193, 203, 204, 206, 210, 211, 236, 242, 243, 246, 251, 252, 256-259, 261, 274, 279, 283, 293, 303, 304, 324, 325, 332, 338-340, 347, 350-354
Hollande 351
Holy 28
Hondschoten 307
Hooft 50, 101, 114, 115, 122, 198, 203, 206, 213, 217, 220, 260, 262, 265, 282, 283, 289
Hoogstraten 121, 170
Hoorne 85
Hubbelo 150
Hugenoten 79, 81, 111, 223, 224, 276, 294, 308
Hugenotz 300
Hulst 39, 238, 239
IJperen 272
Inchy 121
Ingelmunster 181, 311
Issche 7, 8
Italië 5, 80, 85, 116, 118, 148, 292
Ixelles 16
Jakobijnen 224
Jan Casimir 166
Jan Kasimir 273, 274, 280, 283, 284, 287, 294, 303, 318, 319, 321, 322, 325
Jannisten 119
Jansenius 272
Jauches 288
Joannisten 240
Jonkhein 244
Judogne 202
Kalf 245
Kalvijn 72
Kalvinisten 13, 31, 32, 50, 57, 60, 72, 85, 101, 103, 113, 114, 116, 132, 149, 150, 159, 162, 165, 166, 171, 172, 177, 182, 185, 186, 189, 192, 193, 199, 201, 211, 212, 216, 222-230, 234, 235, 237, 239-243, 245, 248, 249, 250-255, 257, 258, 260, 261, 263-270, 278, 293, 294, 296, 298, 301, 303-313, 315, 318, 322-324, 340, 344, 349, 351, 353
Kalvinsten 236
Kamerijk 72, 121, 345
Kampen 148, 160, 198, 242, 282
Karel IX 273
Karel V 2, 19, 64, 100, 125, 200, 207, 208, 217, 291, 295, 342
Kassel 343
Keizer Karel 4, 6, 68, 145, 176, 207, 209, 210, 233, 290
Kervijn de Volkaersbeke 110
Kervijn van Lettenhove 179, 240
Kervijn van Volkaersbeke 177, 319
Kervyn de Volkaersbeke 175
Kervyn van Lettenhove 320
Keulen 169, 218, 289, 319, 330, 342, 344
Kevenhiller 217
Kies 246
Kleef 319, 330
Klein Spanje 106
Klooster van St Michael 254
Kluit 55, 352, 354
Knibbe 314
Koncilie van Trente 114
Kortrijk 239
Koster 244, 245
Kromhout 244, 245
Kuilemburg 351
La Fayette 171
La Motte 33, 301
La Rochelle 103
Lalaing 26, 33, 34, 36, 38, 39, 103, 107, 108, 121, 140, 141, 155, 168, 199, 200, 202, 223, 247, 275, 280, 301, 322
Lamotte 199, 200, 202, 283, 295-298, 301, 328, 329, 343
Landrecies 222, 276, 277, 323, 345
Languet 173, 241, 253-255, 278
Langueti 273
Lanoue 247, 278, 343
Lauwerzee 127, 283
Le Petit 308
Le Taciturne 12, 21, 33, 38, 39, 44, 45, 56, 57, 64, 74-77, 82, 84, 86, 88, 98, 101, 123, 144, 145, 147-149, 154, 167-169, 173-175, 179, 191, 194, 281, 302, 314, 329
Leduc 309, 310
Leeuwarden 70, 71, 159
Leoninus 7, 31, 32, 64, 82-86, 90, 94, 96-99, 151, 191, 192, 287
Lepanto 3, 81, 102, 121, 138, 202, 289, 290, 292, 293
Leuven 40, 47, 48, 50, 51, 99, 103, 104, 122, 175, 201, 202, 210, 284, 287, 288, 303, 308
Leuven : St. Geertrui 27, 51
Levasseur 288
Leyton 197, 213, 214
Lidekerke 9
Liedekerke 132-134
Lier 108, 170, 186, 227, 284, 352
Liesfeldt 151
Liesveldt 13, 14, 26, 171, 191-193
Limburg 281, 293
Lochem 262
Lodewijk XIV 199
Lodewijk XVI 120, 175
Lombardije 49, 112
Londen 213
Loovelde 184
Lotharingen 34
Louvignies 221
Luik 25, 40, 42, 43, 158, 208
Lumey 124, 139, 140, 200
Lussy 69, 70
Luther 263
Lutheranen 266, 278
Lutherschen 245
Luxemburg 7, 17, 19, 20, 22, 23, 44, 88, 118, 141-143, 155, 156, 162, 172, 221, 275, 284, 340
Maalzon 243
Maas 121, 148, 241, 276, 281
Maastricht 22, 49, 148, 241, 268, 281, 346, 351
Madrid 5, 47, 110, 127, 142, 156, 207, 209, 217, 219, 286
Madruccio 217
Maelstede 168, 169
Malkontenten 294, 300-303, 307, 308, 311, 312, 314-318, 320, 322, 323, 328, 330, 343, 344, 349
Mansart 34, 77, 220
Mansfeldt 28, 49, 118, 184, 198, 342
Marce 23
Marche 24, 25, 40, 44, 45
Marche en Famène 20, 22, 67, 73, 76, 89, 99
Margareta van Parma 3, 171, 198
Maria van Bourgondië 218
Maria van Portugal 292
Marienberg 122
Marienburg 141, 142, 276
Mariengaarde 71
Marnix 10, 14, 17, 22, 26, 77, 84, 88, 108, 120, 129, 134, 135, 146, 147, 165, 180, 183, 189, 190, 192-194, 217-219, 243, 251, 252, 314, 315
Marnix de St Aldegonde 217, 315
Marnix van Aldegonde 111
Marnix van St. Aldegonde 10, 191
Marnix van St Aldegonde 16, 88, 106, 171, 215, 217, 308
Marnix van Tholouse 295
Marolles 8, 9, 128, 131, 191, 193, 194
Martena 352
Martini 132, 133, 326
Martini Stella 68
Masnuy 302
Masson 182
Mathenes 245
Maubeuge 202, 281, 323
Maximiliaan II 166
Mechelen 15, 35, 40, 100, 106, 108, 109, 113, 115, 117, 118, 155, 201, 206, 209, 210, 230, 274, 280, 282, 307, 323
Meenen 301, 311, 312, 315, 343
Meerbeke 228, 229
Meetkerke 74, 88, 95, 148, 190, 194, 331
Meghem 270, 272, 312
Meghen 47, 170, 198
Melun 24, 33
Mendoza 289
Menske 70
Merode 77
Mertens 185, 227, 228, 231, 266
Metsius 7, 15, 16, 28, 41, 45, 48, 51, 52
Middelburg 7, 12, 39, 44, 60, 74, 82, 221, 251, 352
Mignet 80, 111, 286
Milaan 156
Modet 318
Moerbeeke 40
Mondoucet 103, 105, 219-221
Mondragon 53, 54, 112
Mont St Eloy 343
Montesdoca 112
Montigny 33, 34, 173, 200, 298-301, 311, 315, 322, 328, 330, 334, 343
Motley 6, 10, 24, 42, 47, 88, 102, 116, 163, 182, 199, 210, 242, 248, 261, 287, 302, 303, 347
Moulart 327
Mouscron 181
Muiden 58, 59
Munster 218
Muys 28
Muys van Holy 351
Naarden 58, 59
Namen 8, 9, 17, 20, 23-25, 31, 40, 43, 47, 50, 78, 118-123, 127, 128, 131, 136, 137, 140-142, 145, 154, 155, 159, 162, 163, 169, 172, 196, 199, 222, 259, 275, 281, 284-286, 288, 290, 303, 308, 340
Nassau 71, 167, 184, 259, 302
Navarre 111, 118, 120, 219, 276, 287
Nederland 162, 199, 323
Nederlanden iii, 2, 4-7, 11, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 41, 43, 46, 50, 53, 68, 72, 73, 75-77, 79-85, 102, 103, 113, 115, 120, 123, 127, 143-145, 153, 156, 157, 163, 164, 168, 169, 177, 178, 184, 186, 190, 197, 198, 208, 210, 212-216, 218-220, 222-224, 232, 233, 249, 253, 258, 261, 265, 266, 273, 274, 276-278, 281, 282, 284, 285, 287, 290, 293, 296, 304, 314, 315, 319, 321-323, 341, 345, 347
Nicod 106
Nieuwpoort 86
Nijmegen 160, 169, 262
Ninove 38
Noord-Holland 59, 124
Noorderkwartier 206
Normandië 295
Norris 278, 280
Noyelles 33, 34, 132
Nuyens i, iii
Nyvel 281
Oetinghen 40
Ommelanden 282
Oostenrijk 167, 169, 200, 223, 285, 296
Oosterweel 295
Opper-Duitschland 140
Orangisten 17, 44, 150, 165, 166, 179, 309, 313
Oranje iii, 4, 7, 10, 11, 13-18, 20, 21, 23-25, 27, 28, 31-33, 38, 39, 42-48, 51-60, 62-64, 71, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85-89, 91, 93, 98-112, 115-118, 120, 123-125, 127, 129-132, 134, 136, 138, 145-149, 151-161, 163, 165-170, 172-177, 179-186, 188-196, 199, 202, 204, 208, 210-213, 215, 216, 220, 222-226, 228, 230, 231, 234, 240-242, 244, 247-252, 254, 255, 257-263, 265, 266, 269, 270, 273, 275, 278, 289, 290, 292, 296, 299, 300, 302, 303, 304-310, 312-314, 316-320, 322, 324, 329-331, 334, 344, 345, 346, 350-352, 354
Orchies 184, 324, 342, 345
Oudenaarden 181, 312
Oudewater 58, 59
Overijsel 70, 72, 87, 160, 279, 282, 284, 351, 352
Oyen 217
Paauw 244
Pacifikatie van Gent 5, 14, 56, 57, 61-63, 68, 74, 103, 189, 287, 300
Paltz 140, 165, 215
Panis 115
Papisten 262
Parijs 5, 171, 175, 267, 268, 345
Parma 75, 79, 85, 208, 212, 281, 287, 291, 293, 301-303, 313, 321, 322, 325, 327-331, 337, 338, 341, 342, 344-346
Paulus III 291
Payen 240, 241, 308, 309, 325, 328
Pays-Bas 103, 233
Perch 51
Perez 78, 80, 81, 106, 110-112, 286
Perrenot 27
Peruwel 123
Perwijs 135
Petersheim 342
Petri 246
Philippe II 2, 5, 80, 111, 167, 286, 292
Philippeville 222, 276
Plancius 115
Pollweyler 9
Praag 217
Preyner 219
Protestanten 267, 269
Pruisen 224
Pruissen 261
Quesnoy 222, 276, 277, 323
Rassinghem 9, 24, 28, 38, 119, 122, 128, 131, 169, 181, 184, 319, 330
Rassinghien 9
Regensburg 2
Reidt 248
Rennenberg 70, 71, 121, 159, 246, 282-284, 354
Renom de France 13, 17, 108, 249
Renty 325
Requesens 13, 53, 105, 123, 225, 291, 295
Richardot 306, 327
Richebourg 337
Rijhove 166, 176-182, 186, 233, 235, 238, 239, 270-272, 293, 311, 313, 315-319
Rijn 218, 273
Rijnland 204, 215
Rijsburg 337
Rijssel 35, 184, 248, 306, 307, 310, 324, 342, 345
Rijthovius 28
Ripa 85
Robault de Somoy 267
Rochepot 221
Roda 5, 21, 42, 68
Roermond 148, 160
Roermonde 261
Roeulx 28, 121, 131, 139, 162, 176, 182, 281, 311
Rogers 213, 214, 320
Rome 249
Roorda 352
Rotterdam 70
Roubaix 337
Rudolf II 212, 216
Rufelaars 272
Ruikhaver 246
Rummen 77
Ruyckhaver 203
Rymenant 280
Rythovius 181
Saint Omer 310
Sarrasin 328
Sas van Gent 39
Sasbout 191, 192
Satisfactie van Goes 63
Satisfaktie van Goes 63
Savethem 82, 110, 221
's Bosch 148, 175, 227
Schelde 133
Schenk van Toutenburg 65
Schets van Grobbendonk 77
Schetz 86
Schetz van Grobbendonk 123, 135, 140
Schomberg 76
Schoonhoven 58, 62
Schotland 6, 42, 213, 276, 278
Schouwen 53
Schwartzenberg 216
Schwartzenburg 16, 17, 278, 286
Schwendy 16, 17
Selles 207-211, 325
Serbelloni 342
Sevilla 240
's Hage 206
's Hertogenbosch 28, 51, 141, 351
Sichem 202
Sille 154
Silvius 111
Simancas 84
Sint Antoniesdijk 243, 244
Sluis 13, 17
Soignies 202, 281
Somerghem 272
Sonnius 227
Sonoy 124, 203, 204, 206, 243, 283
Spa 120, 121, 219
Spanje 2, 49, 79, 81, 83, 85, 92, 110, 113, 116, 136, 164, 201, 221, 223, 248, 292, 297, 321
St. Bernard 342
St. Geertrui 28, 31, 192
St. Geertruide 289
St. Marolles 192
St Aldegonde 92
St Bernard 337, 344
St Eloy 301
St Geertrui 187
St Geertruide 151
St Ghislain 9, 40, 221, 298
St Omer 302
St Truyen 306
St Vaast 240
St Waast 309, 310, 325, 328, 346
Staatschen 200, 227, 241, 242, 280, 281, 284, 345
Staatsgezinden 351
Steembeecke 191
Stella 69, 70, 72
Sticht 67, 68, 124-126
Strada 111, 138, 169, 201, 287, 292, 341, 342, 345
Stuart 6, 22, 78, 278
Sweveghem 10, 40, 41, 74, 168, 175, 177, 178, 181, 182, 299, 319
Sylvius 113, 161
Taffin 146
Tamberghien 67
Tassis 76, 342
Te Water 264, 265
Terranova 288
Theron 13, 26, 106, 108, 120, 129, 136, 182
Thin 352
Tholen 58, 63, 133, 265
Tienen 202
Torfs 185, 227, 228, 231, 266
Treslong 131-133, 142
Trigoso 42
't Sticht 204
Tudor 213
Unie van Atrecht 323, 332, 344, 347-351, 354
Unie van Brussel 27, 30-32, 38, 96, 160, 188, 189, 258, 260,261, 297, 303, 324, 329, 332, 333, 335, 341-343, 346
Unie van Utrecht 323, 324, 346, 348-355
Utrecht 64, 65, 67, 68, 87, 92, 100-102, 115, 124-126, 129, 159, 160, 204, 205, 211, 232, 248, 260, 293, 303, 349-352
Valencijn 72, 337, 345
Valencyn 324
Valerais 312
Valhuon 325, 327-329, 337, 343
Valkenburg 281
Valladolid 240
Valois 118-121, 219, 222, 223
Van Aytta 128, 287, 288
Van Beersele 27
Van Beerzele 200
Van Beveren 191
Van Bourgogne 122
Van Brunswijk 218
Van Cats 264
Van Croy 163
Van de Kethulle 176
Van de Tympel 132
Van den Spiegel 59
Van den Spieghel 63
Van den Tympel 15, 16, 224, 226
Van der Linden 27, 51
Van der Meeren 82
Van der Mijle 165
Van der Mijlen 94
Van der Myle 243, 245
Van der Mylen 88
Van der Straeten 13, 106, 150, 171, 172, 192
Van der Vynckt 233
Van Dorp 84, 165
Van Egmond 77
Van Ghent 217
Van Halewyn 74
Van Heermaal 352
Van Hembijze 186
Van Hembyze 176
Van Hoorne 27
Van Lalaing 121, 159, 164, 193, 199, 212, 219, 221, 246, 298
Van Langenhuysen i, iii
Van Leemputte 67, 68
Van Loosen 28
Van Male 235, 239
Van Mansfeldt 200
Van Mathenes 243
Van Meeteren 314
Van Meetkerke 9, 40, 74, 87, 130, 191, 213, 287, 331, 337
Van Melun 199
Van Meteren 111, 157, 179, 180, 199, 216, 238, 259
Van Mierlo 60
Van Mol 40, 41
Van Nassau 16, 105, 146, 160, 163, 185, 247, 261, 262, 273, 284, 318, 350-352
Van Noircarmes 207, 325
Van Oranje 164, 165
Van Reigersbergen 68
Van Reydt 5
Van Ronssel 311
Van Royen 180
Van Schouwenburg 247
Van Steembeecque 192
Van Swieten 59
Van Thielt 243
Van Tiel 318
Van Valois 323
Van Vloten 8, 24, 32, 43, 51, 108, 157, 170, 189
Van Werchin 27
Van Wijn 56
Van Witthem 7
Van Zuylen van Nijevelt 88
Van Zuylen van Nyeveldt 160
Vaulx 328
Veere 60, 263
Venlo 262
Verdrag van Atrecht 349
Verdugo 112
Verona 224
Verschueren 235
Viglius 40, 52, 72, 272
Villers 70
Vilvoorden 109, 285
Vinckenburg 67
Visch 181, 311
Vlaanderen 13, 17, 35, 54, 62, 114, 139, 166, 173, 176-178, 181, 182, 186, 193, 224, 234-236, 240, 254, 269, 270, 272, 273, 275, 279, 283, 293, 295-298, 300, 305, 306, 308, 311, 312, 315-317, 319, 324, 325, 330, 340, 348, 349
Vlaanderenland 312
Vlissingen 263
Vosbergen 88, 93, 97
Vrede van Gent 42
Vredenburg 65, 67
Vreeburg 65
Vriesland 38, 68, 70-72, 87, 100, 114, 159, 160, 211, 232, 246, 279, 282, 340, 350-352, 354
Vrijheid van Brugge 9, 40, 87, 352
Waalsch-Vlaanderen 181, 274, 279
Waalsch Vlaanderen 184, 260, 283, 295, 303, 304, 306, 307, 311, 329, 342
Wachtendonk 262
Wagenaar 56, 206, 242, 250
Wageningen 261
Walhuon 309
Walsingham 190, 286, 287
Waroux 272
Watergeuzen 73, 224, 233, 272
Wauters 15, 50, 203, 226, 267, 285
Waveren 10, 140
Wederdoopers 87
Weelemans 269
Weenen 168
Weesp 58, 59
Weesperkarspel 59
Westendorp 70
Wijckhuysen 181
Wijnenberg 25
Wilbroek 195
Willebroek 152
Willem I 161, 312
Willerval 9, 24, 27, 28, 31, 44, 87, 94, 98, 143, 155, 156, 183, 191, 345
Winsemius 71, 72, 247
Wittgenstein 217
Witthem 27
Woerden 125, 204
Worms 215, 217, 243
Yperen 28, 31, 40, 118, 128, 137, 138, 181, 211, 232, 239, 280, 299, 330
Zaandam 57
Zeeland 10, 11, 17, 23, 26, 32, 36, 38, 39, 48, 53-61, 63, 64, 73-76, 82, 84-92, 97, 98, 102, 114, 115, 116, 124, 129, 136, 137, 148, 149, 151, 152, 160, 162, 165, 166, 171, 177, 182, 193, 206, 210, 211, 236, 251, 252, 256-259, 263-265, 274, 279, 281, 283, 293, 303, 304, 324, 325, 332, 338-340, 350-353
Zélande 351
Zierikzee 53, 54, 87, 101
Zuid-Holland 59, 124
Zuidbeveland 62, 63, 264
Zuidbraband 275
Zutfen 261, 262, 273, 352
Zweden 243
Zwol 72
Zwolle 282