V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Schets van eene Geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1924)


Een korte geschiedenis van de beginjaren van de Vlaamse Studentenbeweging door niemand minder dan Lodewijk Dosfel. (142 bladzijden, 4,50 euro - enkel te koop als ebook).


A short history of the first years of the Flemish student movement by nobody less than Lodewijk Dosfel. (142 pages, 4,50 euros - only for sale as ebook).


Une courte histoire des premières années de mouvement étudiant Flamand, écrit par personne de moins que Lodewijk Dosfel. (142 pages, 4,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


I. Met Tijd en Vlijt 13


II. Studentenleven buiten Leuven en Gent 27


III. 't Zal wel gaan 29


IV. Aan de Universiteiten Brussel en Luik 41


V. West-Vlaanderen 43


VI. De Vlaamsche Vlagge 51


VII. De Blauwvoeterie 62


VIII. Beweging buiten West-Vlaanderen - De eerste Algemeene Studentenbond - Tijdschriften en Uitgaven - Dood van Albrecht Rodenbach 77


Bijlage "'t Schriftuurken" 109

Index


Aalst 56, 77, 96
Adriaens III, 49, 65
Adriaensen 81, 83
Aerts 79
Afrika 51
Alberdingk-Thijm 15-17, 57
Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond 75
Algemeenen Studentenbond 87
Algiers 51
Alsemberg 81
Alva 22
Amsterdam 35
Angillis 17
Antheunis 16, 94
Antwerpen 13-15, 19, 35, 37, 56, 79, 81, 90, 91, 95, 96, 102
Antwerpen : O.L. Vrouw-College 79
Antwerpen : St-Ignatius-College 89
Antwerpen : St-Norbertus 79, 81
Arndt 95
Artevelde 80, 87-89
Axters 48, 49, 57, 68
Baelde 75
Barbe 49, 65, 71
Barbier 34, 35
Baussart 15, 17
Bauwens 17
Beaufort 37
Beernem 73
Beets 16
België 23, 24, 86, 89, 104, 110
Belgique 37
Bergen 35
Bergmann 31, 38, 41
Berlin 95
Blancke III, 45, 50, 54, 58
Blauwvoetgilde 76
Blommaert 16
Bols 16, 57, 79-81, 90
Boom 83
Boone 48, 85
Borkelbach 103
Bormans 16, 42
Bosboom-Toussaint 16
Bouqué 37
Bouquet 50
Boutens 17
Brabant 14, 22, 81, 83, 90, 91, 95
Brasseur 32
Breda 35
Breydel 80, 87, 88
Brill 16
Broeders van de Christelijke scholen 103
Broere 16
Brouwers 16
Brugge 43, 47-51, 53, 54, 57, 73, 76, 81, 96, 98, 101, 104
Brugge : St-Lodewijkscollege 43
Brussel 14, 15, 32, 35, 41, 95
Bruwier III, 50, 63, 65, 101, 103-105
Buizer 81
Busschaert 74
Buyse 47, 48, 105
Buyst 97
Callebert 44, 54, 57
Callewaert 44
Callier 40
Capelle 105
Capellen 19
Cappelle 74
Carlier 105
Cartuyvels 20, 102
Cassel 36
Cercle des Etudiants Ingénieurs 39
Cercle des Etudiants Wallons libéraux 39
Cercle Littéraire 39
Cercle littéraire des Etudiants 39
China 70
Claeys 18, 38, 57, 77
Cogen 31, 38
Collaes 17
Congo 51
Conscience 16, 46, 47, 62, 80, 96
Coremans 16, 17
Cornand 85
Cortemarck 50
Courtmans 16
Cracco 16
Craeynest 74
Crombeke 50
Cuyle 94, 98
Dadizeele 70
Daems 16, 81
Damme 98
Dart 15, 17
Dauge 37
Dautzenberg 16, 57
David 13-15, 17-19, 48, 119
Davidsfonds 20, 24, 54, 56, 58, 75
De Amsterdammer 39
De Baets 17
De Beucker 19
De Block 81, 83, 89
De Blok 81
De Bo 16, 43, 47
De Bock 46
De Boedt 48
De Brusselaar 83, 88
De Carne 54
De Ceuleneer 17
De Ceuster 79
De Clercq 31, 33
De Cock 24
De Corswarem 17
De Cort 16, 32
De Coster 17
De Coussemaker 17
De Cuypere 62
De Dageraad 60
De Decker 17
De Geyter 16
De Gheldere 44, 45
De Gryse 47, 70
De Haerne 17
De Hoon 34
De Jager 16
De Jonckheere 44
De Jonge Klauwaartsgilde 81
De Jonge Taalvrienden 80, 81, 83, 102
De Kerckove 17
De Koninck 19, 54, 57, 63, 65, 87
De la Montagne 28, 97
De Laet 17, 18, 79, 113
De Lepeleer 77
De Maere Limnander 17
De Middelaer 14
De Monie 48
De Mont 17, 56, 58, 80-83, 85, 87-90, 94-100, 104
De Naeyer 17
De Nederlandsche Spectator 39
De Pauw 31
De Poorter 17, 75
De Potter 16
De Prins 17
De Ram 14, 19
De Ruysscher 81
De Ruyter 50
De Ruytere 65
De Schelde 80, 87, 88
De Ségur 116
De St-Genois 16
De Stoop 49, 63
De Student 79
De Tassche 74
De Vigne 37
De Vlaamsche Jongens 79
De Vlaamsche Vlagge 45, 48, 50, 52, 55, 62, 63, 67, 69, 70, 73,74, 76-78, 81, 94, 96, 102, 106
De Vlagge 51, 56-61, 73, 98, 120
De Vos 50, 54, 57, 62, 64-67, 72, 75, 76
De Vries 16, 32
De Wilde 50
De Zondagbode 60
De Zuttere 81
Decarne 48
Declercq 38
Decort 57
Deerijnck 50
Dehouck 60
Delbar 47, 49, 63, 66, 67, 105
Delbeke 71, 73, 103
Delcroix 47, 72
Delft 35
Delgeur 14
Delorge 48
Delplace 54, 105
Delputte 65
Demont 97
Den Briel 36
Den Swigenden Eede 72
Denderbelle 57
Denijs 54, 105
Denys 65
Depla III, 17, 20, 74, 75, 101
Deprez 48, 49, 66
Dérode 46
Deschamps 116
Deventer 35
Dever 35
Dewilde 65
Dierick 57
Dierickx 53
Dietsche Warande en Belfort 79, 80
Dijle 86
Dilbeek 14
Discailles 40
Disdir 77
Dixmude 48, 73, 76, 96
Dixmude : Baanhof 76
Dixmude : Groote Markt 76
Doolaeghe 16
Dosfel I, 3
Driesken Nypers 60
Drongen 49
Duclos 57
Dudzeele 51, 98
Dufranne 38
Duinkerk 36
Duinkerken 17
Duitschland 17, 36, 95
Dumoulin 81
Duvillers 18
Ecrevisse 16
Eeckeren 81
Eelco-Verwijs 16
Eeman 94-97
Eemans 17
Eerneghem 49
Eersten algemeenen Studentenbond 82
Egmont 22
Egmonts 56, 57
Elsene 81
Elzas 36
Engeland 50, 59
Ernalsteen 2
Essay 81
Etiamsi 58, 59
Fabri 17, 102
Faict 47, 67
Fassaert 17
Fauconnier 34
Flamen 54, 57
Fondsenblad 58
Fonteyne 50, 53, 57
France 9
Frankrijk 23, 29, 36, 115
Franskiljonhater 94
Fredericq 15, 17, 34, 35
Frutsaert 44
Gauthier 47
Geel 81
Geen Taal, geen Vrijheid 41
Geeraardsbergen 77
Gelderland 22
Gembloers 35
Gemert 17
Génard 16
Gent 3, 15, 16, 27, 29, 31-33, 39, 41, 51, 53, 56-59, 76, 77, 79, 81, 84,85, 88, 95, 97
Gent : Belfort 84, 88
Gent : Café du Nord 88
Gent : Hotel du Lion d'Or 90
Gent : Roeland 84, 88
Gent : Sint-Barbara-College 84
Gent : St-Amandsgesticht 103
Gent : St-Barbara-College 77, 89
Gent : Vrijdagmarkt 88
Gentbrugge 35
Gerrits 16, 17
Gezelle 16, 43-45, 51, 54, 75, 81, 111, 114, 119
Ghekiere 72
Ghent 101
Goethe 95
Gosler 97
Goswin Eens 94
Göthe 98
Gram 39
Graux 41
Groeninge 9
Groningen 35
Groth 17
Haemelinck 29
Halbertsma 16
Harelbeke 75
Harold 56-58, 97, 99
Hazebroeck 36
Heine 106
Hello 47
Helvétius Van den Bergh 16
Heremans 16, 29, 31, 32, 43
Het Nieuw Pennoen 97, 99, 100
Het nieuws van den Dag 79
Het Pennoen 59, 60, 73, 76, 84, 92-95, 97-101, 102, 104, 117
Heuvelmans 17, 90, 92, 94-97
Hiel 16, 57
Hoestad a Filistone 94
Hofdijk 16
Hoffman von Fallersleben 32
Hoffmann von Fallersleben 17
Hol 90
Holland 32, 59, 119
Hoogstraten 79
Hoste 37
Hulst 33
Huyghebaert 76
Hymans 33
Ichtegem 50
Ieperen 48
Ingelmunster 73
Isegem 45, 73
Iserbyt 75
Jacobs 17
Jacquemijns 37, 38
Jacques 66
Jamar 27
Janssens 81
Joeckadi 58
Jonckbloet 16
Jong Vlaanderen 98
Jonge Taalvrienden 94
Joos 57, 58, 77-79, 81, 84-86, 88, 94, 95, 97
Josson 41
Jottrand 17, 18
Joz 2, 12, 30, 52, 55, 78, 82
Karel Kimpe 48
Karsman 15
Kervijn de Volkaersbeke 16
Kervyn 46
Kinker 41
Klauwaarts 29
Knib-be-lar 94
Knockaert 50
Knopje Spanooghe 48
Komen 54
Koninklijke Vlaamsche Academie 79
Körner 95
Kortrijk 16, 48, 60, 73, 76, 85, 96
Kotzebue 95
Kureghem 35
Kwaepenninck 60, 70, 101, 102
La Semaine des Etudiants 25
Laevens 65
Laforet 19
Laken 81
Lambrechts 81
Lammens 17
Lanssen 71, 104, 105
Lanssens 49
Laporta 79
Laurent 40
Lauwers III, 58, 59, 68, 69, 79, 81
Lavens 50
Ledeganck 89
Lefevre 101
Leffinghe 50
Leiden 35
Leie 9
Leliaerts 110
Lemesle 81
Lendelede 50
Leuven 13-16, 25, 27, 35, 38, 49, 51, 56, 75-77, 83, 84, 89-91, 97, 99, 101, 103, 104
Leuven : Naamsche Straat 101
Lichtervelde 73
Liebaert 94
Liefde doet Hopen 13
Lier 28
Lievens 49, 71
Limburg 14, 90, 91, 94-96, 102
Lisseweghe 45, 98
Lootens 50, 65
Lothringen 36
Luik 15, 16, 27, 35, 41, 42
Luppens 80, 81
L'Etudiant catholique 39
Mac-Leod 38
Maerlant 33, 120
Maes 17, 79
Malfait 17, 51, 53-55, 57, 84, 85, 87, 90
Maris 27
Mathot 16
Mechelen 13, 28, 56-59, 79-81, 83-85, 89, 96, 102
Mechelen : St-Rombaut-College 84
Mechelen : St-Rombauts-College 81, 89
Mechelen : St-Romboutscollege 79
Meenen 47
Mercelis 81, 102
Mesens 18
Meses 42
Met Tijd en Vlijt 12-16, 18-20, 22-24, 27, 38, 42, 51, 58, 84, 105
Meulebeke 48
Meulendijck 81
Minerva 35
Minne 43
Moerbeke-Waas 77
Moere 48
Molhem 80
Mongol 54
Moorslede 49, 73
Moroy 17, 24
Moulaert 48
Moyson 31, 38, 42
Muyldermans 27, 79-81, 83, 94, 98, 102
Namêche 19, 20
Namen 17
Nederduitsch Taalminnend Genootschap 41
Nederduitschen Bond 15
Nederlanden 22, 38
Neêrland 37
Nobels 57, 77
Nolet de Brouwer 14
Noord-Nederland 16, 21, 35, 39
Noorderzee 7
Nuyens 16
Oedelem 50
Oetker 17
Ogier de Deen 94
Oldenzaal 16
Olympio 94
Ons Volk ontwaakt 62, 65, 67
Oost-Indië 49
Oost-Vlaanderen 77, 81, 90, 91, 95
Oost-Vleteren 75
Ortwin 94
Peeters 27
Perk-bij-Leuven 19
Persijn 72, 74, 75
Persyn III
Pinter 81
Pitthem 50
Pitzenburg 13
Pius IX 90
Plancquaert 17
Platteau 34
Poirters 102
Polen 72
Prayon 34-37
Prosunt et delectant 73
Puurs 83, 95
Raes 45
Raeymaeckers 41
Reinhard 41
Religioni et Patriae 15, 27
Reniers 16
Rens 16
Reynaert 65
Richelieu 36
Rijsenburg 17
Robijns 101
Rodenbach IV, 17, 20, 24, 25, 48-50, 53, 56-73, 76, 77, 79, 84-86,88-100, 102-105
Rodenbachsblad 68
Roeland 9
Roelens 75
Roermond 16, 17
Roeselare 43-51, 54, 63, 67, 68, 72-74, 76, 83, 84, 86, 89, 96, 104,105
Roeselare : Klauwaartsgilde 105
Roeselare : St-Jansgilde 105
Roets 50, 65
Rogghé 16
Rolduc 16, 17
Rolin 31, 37, 38
Rolleghem 73
Rome 61
Rond den Heerd 43, 46, 119, 120
Rood of Blauw 48
Rooses 16, 18, 42
Rosel 90
Rousselaere 118
Royer de Behr 17
Royers 34
Ruddervoorde 74, 75
Ruddervoorde : Munckengoed 75
Ruddervoorde : Torredreve 75
Ruitebrekers 60
Rumbeke 47, 62
Rütli 86, 95
Rutten 27
Ryckmans 81
Sabbe 38, 43
Sachs 35
Saeys 57, 77, 81
Sand 95
Schaepman 18
Schelde 9, 85, 86
Schicks 17
Schild en Vriend 32, 41
Schiller 95, 98
Schipman 79, 81
Schoentjes 34
Schoep 16
Schollaert 17, 18
School- en Letterbode 14
Schuermans 18, 81, 102
Seghersen 94
Seresia 34
Sermon 16
Serrure 16, 31
Shakespeare 58
's Hertogenrade 17
Siffer 17, 77
Sint-Niklaas 86
Sint-Nikolaas 77
Sint-Truiden 27
Sinte Lutgardis Gilde voor Taal en Oudheid 47
Sleeckx 28
Smit-Kleine 97
Smits 16
Snellaert 16
Sneyssens 58
Snieders 16, 18, 57, 80, 81
Société Générale des Etudiants Catholiques 39
Société Générale des Etudiants Libéraux 39
Société libérale des Etudiants en Médecine 39
St. Truiden 27
St-Albrechtsgilde 83
St-Amands 79
St-Gillis 48
St-Nicolaas 79
St-Niklaas 56-58, 77, 89
St-Nikolaas 83-85, 96
St-Truiden 14, 15, 83
Stallaert 16, 18, 41
Stecher 42
Stichelbaut 65
Stillemans 77
Stroobant 16, 27
Sweveghem 50
Swigenden Eede 48
Taalminnend Studenten-Genootschap 31
Taalverbond 14
Te Winckel 16
Teirlinck 28
Temsche 83
Ten Brink 39
Ter Doest 98
Terlaenen 36, 37
Thielt 74-76, 96, 118
Thienen 41, 81
Thooris 39
Thorhout 73, 76
't Manneken uit de Mane 48
Trouw en Broederliefde 27
Truyens 27
Tspyker I, 3
Turnhout 27
Tweeds 58
't Zal wel gaan 16, 22, 29-33, 35, 38-40
Uilenspiegel 101
Union des anciens étudiants de l'université de Gand 38
Utile Dulci 15, 27
Utrecht 35
Van Acker 31
Van Ackere 16
Van Beers 16, 18, 28, 57
Van Biervliet 76
Van Brandheide 102
Van Caloen 17
Van Camp 41
Van Coillie 44, 50, 64, 70, 71
Van de Goor 92
Van de Perre 77
Van de Putte 53, 57, 67
Van den Berghe 90, 94, 95
Van den Bon 50
Van den Bulcke 65
Van den Peerenboom 18
Van den Poel 79
Van der Ghinst 34
Van der Linden 17
Van der Schoepen 79
Van der Voort 16
Van Doorne 44
Van Dorpe 57
Van Dosselaere 70
Van Droogenbroeck 28
Van Duyse 16, 31
Van Ghert 79
Van Groeneveldt 16
Van Hee 48, 54, 63
Van Hove 44, 47, 75
Van Inghelghem 79
Van Kerckhoven 16
Van Lennep 16
Van Nijlen 79
Van Nispen van Zevenaer 16
Van Oudenhove 77, 97
Van Overloop 17
Van Oye 15, 17, 44, 97
Van Poucke 77
Van Puyvelde 65, 99
Van Raes 90
Van Reinsberg 17
Van Rijswijck 16
Van Rotterdam 90
Van Saeftingen 98
Van Sint-Aldegonde 42
Van Soom 79
Van St-Aldegonde 22
Van Straelen 12-14, 17, 19, 21, 23
Van Vloten 16
Van Wetter 32
Van Wilden 29
Van Winckel 17
Van Zweep 81
Vanden Bulcke 75
Vanden Bussche 75
Vanhee III, 54
Vantomme 65
Vaslet 81
Venloo 17
Veralleman 105
Verberckt 14
Vercruysse 65
Verhelst 44, 57, 75
Vermeulen 50, 77
Verriest III, 19, 20, 43-46, 48, 49, 51, 54, 57-60, 71, 76, 103-105
Verschaeve 9, 45, 105
Versnaeyen 31
Veurne 73, 96
Vijncke 52
Vlaamsch-België 39
Vlaamsch Comité van Frankrijk 17
Vlaamsch en Vroom 45
Vlaamsch Studentencorps 34
Vlaamsch Verbond 15
Vlaamsche Eendracht 16
Vlaamsche Vlag 60
Vlaamsche Volkspartij 41
Vlaamsche Wacht 41
Vlaanderen 7, 9, 10, 14, 15, 22, 36, 38, 43, 44, 46, 48, 53, 58, 59, 62,63, 66, 69-72, 86, 89, 90, 96, 100, 102-106
Vlaanderenland 23, 88, 89
Vlaanderland 88
Vlaandren 22
Vlaenderen 110, 115, 119
Vlagge 94, 101
Vleeschouwer 18
Von Düringsfeld 17
Von Fallersleben 57
Von Plönnies 17
Vondel 102, 106
Vosmaer 39, 97
Vuylsteke 29-32, 37, 38, 57
Vyncke 51, 54, 57, 61, 81, 83, 98
Vynckier 65
Vyvecapelle 98
Wagemans 17
Wagner 72
Walgraeve 45
Walraven Platteeuw 35
Walsh 7
Waterloo 22
Watteeuw 49, 63, 65
Wauters 14
West-Vlaamsche Gebroeders 51, 54
West-Vlaamsche Gilde 51
West-Vlaanderen 43-47, 53, 59, 60, 62, 72, 76, 77, 79, 83-85, 89-91, 95, 96, 101
West-Vlaenderen 111-113
Wetteren 29
Weustenraedt 50
Wilder 29
Willaert 44
Willebroeck 81
Willem den Zwijger 22
Willems 17, 19, 20, 41
Willemsfonds 35, 36, 54, 56
Witte Kaproenen 29
Wolfcarius 38
Wolfs 81
Wostijn 75
Wouters 102
Zannekin 87
Zedelghem 49
Zondagsblad van het Nieuws van den dag 39
Zuid-Nederland 16, 35, 83
Zwitserland 95