V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Lieven Bauwens (1885)

Een korte levensschets van één van de bekendste Gentenaars door J. H. Van Den Daele. (62 blz., 4,50 euro).

A short biography of one of the best known Ghent citizens by J. H. Van Den Daele. (62 pages, 4,50 euro).

Une brève biographie de l'un des Gantois les plus connus par J. H. Van Den Daele. (62 pages, 4,50 euros).

Index


Abel 47
Angleterre 51, 55
Anneessens 1
Antwerpen 23, 40
Antwerpen : Gevang van St-Bernard 25
Antwerpen : Staats-middelbare school voor meisjes 44
Arkwright 12
Artevelde 45
Australië 21
Bauwens 1, 3, 5-27, 29-31, 34, 37-39, 43-47, 49-51, 53-55, 57
België 23, 39, 40
Belgique 49, 56
Bonaparte 18, 22, 23
Botany-Bay 21
Brugge 31, 38, 45
Brussel 45
Bruxelles 49
Camus 36
Chartreux 49, 50
Chartreuzen 51
Commune 43
Condorcet 14
Crawford 18, 50, 51
D'Idelot 42
De Baillet 45
De Coster 22
De Decker 50
De Goesin 41, 49
De Goesin-Verhaeghe 41, 49
De Hemptinne 46, 47
De Nobele 47
De Pauw 31, 42, 45, 50
De Vigne-Quyo 47
De Vos 45
Della Faille 30, 55
Département de l'Escaut 27
Departement der Schelde 52
Drongen 26, 27, 31, 32, 34, 35, 39
Dubar 47
Duitschland 25
Dullé-Plus 3
Eng'land 33, 34
Engeland 9-12, 15, 17, 19, 29
Erskine 19, 51
Europa 6, 33, 40
Faipoult 27, 52
Flanders 52
Fox 9
France 49, 50, 52, 55
François 49
Franklin 5
Frankrijk 15, 20, 25, 29, 41
Fransche Republiek 22
Gand 49, 50, 55, 56
Gend 31, 34
Gent 2, 3, 6, 9, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 36, 39, 40, 45, 47, 50
Gent : Coupure 25
Gent : Gevangen-huys 34
Gent : Hoogeschool 41
Gent : Hoogpoort 3
Gent : Huidevetterken 8
Gent : Karthuysers-slot 34
Gent : Klooster der Chartreuzen 21
Gent : Klooster der Kartuizers 21
Gent : Koestraat 3
Gent : Lieven Bauwensplaats 47
Gent : Nieuwland 8, 10
Gent : Predikheeressen-klooster 9, 10
Ghent 10, 52
Gravesend 16, 17
Groot Britanje 12
Guinard 45
Hambourg 50
Hamburg 15, 17, 18
Harding 16, 20, 21
Herwyn 49
Het Morgenblad 46
Heyman 45
Holland 39, 41
Jesuieten 26
Jozef den Tweede 9
Kanaal van Terneuzen 41
Keizer Karel 40
Kenyon 44
Kings-Bench 19, 51
Leie 41
Londen 13, 14, 16, 17, 19, 20, 39, 44
London 52
Londres 51
Manchester 14, 17, 19, 40, 44, 52
Mull-Jenny 12, 25, 29, 37, 49-51, 55, 57
Napoleon 38-40, 44
Nederlanden 40
Neêrland 33
Neufchateau 49
Oostende 18, 23
Oostenrijksche Nederlanden 22
Oranje 39
Parijs 25, 26, 37, 38, 42-44, 56
Parijs : Burgerlijke Godshuizen 26
Parijs : Couvent des Bons-Hommes 37
Parijs : Kerkhof Père Lachaise 42
Paris 50, 57
Parmentier 47
Passy 26, 50
Pickaert 47
Prayon-De Pauw 45
Quyo 47
Rijsheuvels 44
Rousseau 6, 22
Sas-de-Gand 53
Sas van Gent 28
Schelde 40, 41
St-Cloud 38
Teems 16
Tronchiennes 49, 53
Underschell 9
Van Artevelde 47
Van Crombrugghe 45
Van de Casteele-Dubar 47
Van Den Daele 3
Van der Cruysse 29, 52, 54
Van der Haeghen-Van der Cruysse 52, 54
Van Hoobrouck ten Hulle 45
Van Iseghem 18
Van Lichtervelde 45
Van Loo 10
Van Peteghem 7
Van Pottelsberghe de la Potterie 45
Vander Haegen 29
Verhaeghe 41, 49
Verhaeghen de Naeyer 47
Vilain XIIII 25
Vlaanderen 6, 7, 9, 11-13, 18, 19, 25, 26, 47
Vuylsteke 3
Weenen 39
West-Vlaanderen 3
Willem I 39-41
Willems-Fonds 2, 45
Zwitserland 25