V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Eerste Deel. Geschiedenis van België voor en onder het Bewind der Romeinen (1842)

Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (351 blz., 10,50 euro).

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (351 pages, 10,50 euro).

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (351 pages, 10,50 euros).

Inhoud - Contents - Table


Voorrede. V
Inleiding. - Van België en zyne bewooners voor den tyd van den inval der Romeinen. - Zeden en gebruiken der oude Belgen. 1
Eerste Hoofdstuk. - Staet van het Romeinsche Ryk. - Karakterschets van Julius-Cesar. 29
Tweede Hoofdstuk. - Eerste veldtogt van Cesar in Gallië. Het jaer 58 voor Christus geboorte. 41
Derde Hoofdstuk. - Tweede veldtogt van Cesar in Gallië, zyn eerste in België. - Het jaer 57 voor Christus geboorte. 69
Vierde Hoofdstuk. - Tweede en derde veldtogt van Cesar in België. - Het jaer 56 en 55 voor Christus geboorte. 113
Vyfde Hoofdstuk. - Vierde veldtogt van Cesar in België. - Het jaer 54 voor Christus geboorte. 155
Zesde Hoofdstuk. - Vyfde veldtogt van Cesar in België. - Het jaer 53 voor Christus geboorte. 203
Zevende Hoofdstuk. - Laetste veldtogten van Cesar in België. - Het jaer 52 tot 50 voor Christus geboorte. 233
Achtste Hoofdstuk. - België onder de heerschappy van Roomen. - Van 49 jaren vóór, tot 445 jaren na Christus geboorte. 271
Negende Hoofdstuk. - Opkomst en voortgang van het Christendom in België. 293
Tiende Hoofdstuk. - Bestier van België gedurende het romeinsche tydvak. Beschaving, koophandel en nyverheid. Inval der Barbaren. Ondergang van het romeinsche Ryk. 303

Index


's Hertogenbosch 213
Africa 278
Aine 77
Alanen 300
Albertus en Isabella VI, X
Alemannen 321
Alexander 76
Alisia 252-254, 256, 260, 263
Alpen 1, 3-5, 31, 35, 37, 41, 45, 54, 67, 69, 71, 75, 108, 110, 113, 166, 207, 233, 237, 238, 262, 268, 270
Ambianers 72, 85
Ambiorix 162, 169-171, 173-176, 179-181, 183, 191, 196, 198, 199, 204, 206, 211, 214, 216, 221, 224-226, 229, 231
Ambivariten 7, 9, 73, 130, 131
Amiens 72, 90, 166, 203, 296, 301
Andernach 145, 221
Antwerpen 2, 9
Aquileia 45
Aquitanisch Gallië 6, 10, 67, 116
Ardeensche bosschen 197, 219
Ardeensche Woud 158
Ardenen Woud 225
Ardennen 313
Ariovistus 51-58, 63, 65, 66
Arlon 313
Armorikanen 113, 115-123, 127, 132, 147, 148, 164
Arras 71, 301
Artesië 71
Asië 76, 275, 278
Atrebaten 71, 72, 88, 96, 97, 102, 188, 208, 263, 265, 310
Atrecht 71, 267, 313
Atuatikers 7-9, 73, 88, 89, 101-104, 106-109, 133, 171, 180, 183, 204, 229, 289
Atuatuca 169, 174, 175, 183, 195, 228, 229
Augustus 286, 291, 292, 303, 312
Aurelius 284
Aureus 300
Avaricum 243
Avarikers 243, 247
Azië 235
Barbaren 300, 301, 303, 321, 322
Basilus 225
Bataven 139
Batavieren 314
Bavay 87, 287, 313, 314
Beauvais 72
Belgen 10, 13-17, 19, 20, 22, 71-82, 85, 86, 91, 92, 97, 99, 100, 108, 114, 123, 161, 163, 164, 167, 168, 181, 182, 184-187, 189-195, 197, 202, 203, 206, 209, 218, 230, 232, 234, 235, 249, 262, 265-267, 269, 271, 275, 284-286, 294, 303, 304, 308-311
België V, VI, VIII-X, XV, 1, 6, 7, 16, 29, 69, 70, 85, 87, 89, 91, 100, 102, 108-110, 113, 124, 127, 128, 134, 135, 146, 147, 151, 153, 155, 156, 158, 160, 165-167, 203, 204, 212, 231, 236, 265, 266, 270, 271, 284, 286-297, 299-301, 303-305, 314, 316, 317, 322
Belgisch Gallië 6, 10, 71, 75, 76, 116, 117, 132, 164, 165, 208, 254
Belgium 165
Bellovaken 71, 72, 74, 80, 85, 208, 263-265
Berg 143
Bergen 181
Besançon 44, 58
Bibulus 32, 33
Binche 90
Bincke 313
Blerick 313
Boduognatus 87-89, 92, 94, 97
Bonn 145, 288
Bordeaux 45
Boulogne 71, 148, 152, 156, 160, 161, 164, 313
Bourges 243
Bourgondië 252
Brabant VI, IX, 2, 9, 86
Brabantsche revolutie X
Bretagne 113
Brittanje 114, 146, 147, 155, 156, 159-162
Brittannische Eilanden 161
Britten 147, 149-151, 155, 158, 161, 312
Brundusium 273, 276
Brutus 118
Burgondië X, 44
Caleten 72
Caligula 317
Calpurnius 32
Capitolium 279, 280
Caracalla 317
Cassel 313
Cato 141, 207
Celtica 1, 3
Celtisch Gallië 6, 10, 67, 70, 86, 113, 132, 206, 208, 236, 254, 270
Cesar 10, 11, 17, 25, 30-39, 41-43, 45-50, 52-60, 62-67, 69-80, 82-90, 92-95, 98-113, 115-118, 120, 122-127, 131-137, 139-169, 171-174, 176, 177, 179, 180, 184-197, 200, 203-215, 220-225, 228-235, 237-244, 247-251, 253, 254, 257, 259-274, 276-279, 281-286, 288, 290, 291
Cevennen 239
Champagne 71, 76, 77, 80
Charleroi 89
Cicero 181, 182, 184-187, 189-192, 195, 196, 204
Cingetorix 157-159, 167, 220
Claudius 303
Clodius 236
Clodovaeus 301
Coblenz 221
Comines 296
Constantius 321
Constantius Chlorus 296, 297
Constantyn de Groote 297
Correus 263, 265
Cotta 149, 152, 165, 169, 173-178, 181, 195, 204, 207, 216, 224
Crassus 32, 33, 66, 68, 112, 113, 188, 189
Dacië 320
David III, IV
De Ram IV
Decimus Brutus 117, 240
Demer 9, 296
Dijon 44
Dinant 299
Diodorus 23
Divicon 47
Divitiacus 53, 54
Domitius 112
Domitius Ahenobarbus 111
Doornik 296, 301, 311, 313, 314
Drusus 291
Duinkerken 71
Dyl 8, 9, 296
Eburonen 7-9, 73, 102, 131, 133, 162, 165, 169-172, 176-179, 183, 204, 210, 212, 221, 224, 225, 228-230, 262, 289, 290
Eduenzen 44, 45, 49, 51, 56, 57, 80, 270
Eduenzers 53
Egypte 33, 278
Egypten 285
Elsas 6
Engeland 114, 146, 151
Epire 273, 276, 285
Esden 313
Essuënen 164, 188
Euphraet 144
Europa XII, 2, 3, 5, 91, 130
Fabius 164, 188, 189
Fleurus 90, 91
Florus 11
Franche-Comté 44, 76
Franken VIII, 301, 321
Galba 74
Gallen 3
Gallië 4-6, 31, 35, 37, 41, 44, 45, 52-54, 67, 69, 70, 77, 110-112, 116-118, 123, 135, 147, 151, 160, 161, 167, 171, 172, 188, 198, 203, 206, 232, 233, 235-238, 243, 249, 254, 261, 262, 266, 268, 269, 272, 274, 279, 284, 287-289, 297, 300, 301, 303, 321
Gallië over de Alpen 35, 36
Gallië tegen de Alpen 35, 36
Galliërs 3, 4, 10, 11, 27, 35, 48, 50, 55, 59, 67, 80, 113, 117, 119, 132, 172, 208, 210, 236, 239-241, 244, 246, 248-261, 264, 269, 271, 275, 278, 284
Garonne 6
Gelderland 291
Gembloux 313
Genabum 237, 241
Geneve 42
Germanen 11, 12, 52-56, 58, 59, 61, 63-67, 70, 128, 131-133, 136, 137, 141, 142, 146, 172, 174, 205, 212, 216, 217, 219, 223, 290
Germanië 51, 53, 129, 134, 136, 142-144, 146, 158, 211, 288, 292
Germaniën 221
Gorkum 6
Gothen 320
Griekenland 273, 275, 276, 284
Gubernen 291
Gulik 8
Gulikerland 6, 288, 313
H. Agricius 299
H. Chrysolius 296
H. Eubertus 296
H. Fuscianus 296
H. Hilarius 297
H. Irenaeus 295
H. Martinus 296
H. Maternus 298
H. Paulinus 297, 298
H. Piatus 296
H. Servatius 299
H. Victorinus 296
Haspengauw 296
Helvetiërs 41, 42, 44-49, 52, 63, 67
Henegauw IX, 86, 90, 164, 181, 296, 297
Henegauwen 89
Herulen 321
Hesdin 124
Heusden 130
Hieronymus 300
Hoey 299
Horne 313
Hui 228
Hunnen 299
Ile-de-France 72
Illyrië 36, 45, 276
Indutiomarus 157-160, 162, 167, 196-201, 220
Italië 3, 4, 27, 28, 32, 35, 45, 110, 113, 115, 127, 131, 154, 156, 168, 203, 207, 209, 233, 235, 237, 239, 250, 266, 273, 274, 277, 286, 291, 294, 296, 309, 311, 322
Julia 40
Juliaen 321
Julianus 307
Julius-Cesar 10, 29
Julius Cesar 281
Jura 41, 44
Kameryk 9, 87, 90, 287, 313
Karel-den-Grooten VIII, IX
Karel-den-Vyfden X
Karel van Lorreynen VI
Karnuten 237
Keizer Karel VI
Kelten 3, 10
Kempen 292
Keulen 288, 298, 299, 301, 305, 313, 314
Kevelaer 134
Kimbren 70
Kleef 6, 288
Kleefsche 130
Koningryk der Nederlanden X
Labiënus 67, 74, 82, 96, 99, 117, 160, 164, 172, 179, 188, 189, 196-201, 212, 215-218, 220, 229, 250
Lanuvium 236
Laon 77
Leukers 61
Leuven III, IV, IX, XIV, 8
Lignonen 61
Limburg X, 2, 8
Loire 110, 113, 116-118
Lombarden 321
Lombardye 35
Loreynen 6, 8
Lotharingen IX
Lothryk IX
Luik 288, 300
Luikerland 8, 291, 299
Luxemburg X, 8
Maes 8, 9, 88, 89, 98, 130, 134, 138, 139, 199, 216, 217, 219, 227, 287, 289, 290, 296, 299, 313
Maeskant 133, 156, 212, 229
Maestricht 133, 299, 300, 313
Mainz 287, 300, 305
Marcus-Agrippa 290
Marcus Crassus 188
Maria-Theresia VI
Marius 30
Marlagne 88, 91
Marne 6, 10, 76
Mayence 287
Mechelen III, IV
Mediomatrieken 8
Meer van Geneve 5, 41
Menapiërs 7, 9, 27, 71, 73, 102, 115, 123, 124, 130, 131, 149, 152, 153, 204, 211-215, 220, 229, 304, 305, 309, 310, 312, 313
Merwe 213
Metellus 274
Metellus Celer 36
Middellandsche-Zee 1, 5, 146
Milanen 3
Milo 236
Morinen 71, 72, 102, 115, 123-127, 130, 147-149, 152, 164, 188, 208, 296, 304, 307, 312, 313
Namen IX, 8, 9, 103, 229
Napoleon 95
Neder-Champagne 240
Neder-Germanië 287, 288, 295, 301
Neder-land 2
Neder-Rhyn 130
Neder Germanië 297-299, 305
Nero 317
Nerviërs 7-9, 19, 73, 85-91, 93, 95-102, 106, 131, 133, 164, 181, 183, 189, 196-200, 202, 204, 209, 210, 212, 213, 289, 296, 305, 313
Noord-Brabant 9, 130
Noord-Zee 313
Noordbrabant 292
Normandië 113, 124
Normandiën 72
Nymwegen 6, 294, 314
Octavianus-Augustus 285
Oostenryk X
Opper Germanië 287, 297, 300, 305
Orleans 237
Oud België 7, 8, 263, 287
Oude Belgen 1, 13-15, 17, 19-21, 25-28
Parthen 321
Parys 6, 250
Pharsalië 278
Philip-den-Goeden IX, X
Philip-den-Tweeden X
Picardië 165, 166, 297
Picardiën 72
Piso 40
Plinius 287, 311
Pompeius 30, 32, 33, 37, 39, 68, 101, 112, 144, 238, 266, 271-278, 282, 284
Ptolemeus 34
Ptolemeus Auleta 33
Publius Crassus 116
Pyreneën 1, 5, 67
Pyreneesch gebergte 6, 123
Quintus 204
Quintus Cicero 164, 172, 181, 183, 188, 229
Quintus Pedius 75
Rheims 71, 77, 287, 305, 313
Rhemers 71, 73, 76, 164, 233
Rhône 5, 41-44, 280
Rhyn 1, 6-9, 11, 19, 41, 51, 53, 56, 128, 139, 142-144, 146, 158, 172, 205, 206, 211, 216, 219, 221-225, 227, 230, 250, 280, 287, 289-291, 294, 321
Rhynstroom 66, 123, 128, 143, 145, 147, 290, 298, 313
Rictius-Varus 296
Roanen 297
Rocroi 164
Rollin XII
Romeinen VII, XV, 1, 3-5, 16, 24, 28, 29, 39, 47-50, 52, 53, 56, 57, 59, 65, 66, 77-79, 83, 87, 89-95, 97, 98, 100, 103, 104, 106-109, 114, 115, 120, 121, 123, 125, 137-139, 145, 146, 153, 161, 168, 169, 171, 172, 174-178, 182, 184, 186, 191, 193, 197-200, 202, 206, 209, 211, 213, 216, 218, 220, 222, 226, 231, 241, 244-247, 249, 251, 252, 254-259, 265, 289, 295, 305, 311, 312, 314, 320
Roomen VII, 3-5, 29-33, 35, 37, 39, 41, 42, 54, 56, 62, 68, 75, 84, 88, 100-102, 105, 110, 111, 131, 134, 141-143, 154, 156, 157, 161, 167, 169, 207, 208, 214, 222-224, 227, 230, 232-236, 238, 262, 263, 265, 266, 269, 271-275, 278, 280, 284-286, 288, 290-292, 300, 303-306, 309, 311, 317-320
Roomen : Tempel van Janus 292
Roomen : Tempel van Jupiter 280
Roscius 188
Rupel 9, 87
Ruremonde 313
Ryssel 296
Sabinus 149, 152, 165, 169, 172-176, 181, 184, 195, 204, 207, 216, 224
Samarobriva 166, 179, 187, 188, 198, 208, 210
Sambre 88-91, 97, 99
Saône 5, 45, 46
Sarmaten 321
Savoye 1
Schelde 9, 87, 89, 90, 204, 213, 287
Scheldkant 154
Seine 6, 10, 76, 80, 110, 113, 287
Sequaners 44, 51, 52, 54, 61, 67, 75
Servatius 300
Sevennen 5
Sicilië 275
Sikambren 140, 142, 143, 145, 291
Soissons 72, 83, 85, 104
Spanje X, 6, 31, 32, 274, 275, 278, 285
Spier 300
St.-Quentin 72
St. Pol 124
Stavelot 228
Stockhem 313
Strabo 23, 27
Strasburg 287, 300
Suessoners 71, 72, 74, 83, 84, 208
Sylla 30
Syrië 275
Tacitus 11, 13, 15
Taxandren 292
Tenchters 128-130, 133-135, 137-140, 154, 174
Teroanen 296, 313
Teronanen 301
Teutonen 70
Tiberius 291, 317
Titurius Sabinus 117
Tongeren 165, 288, 292, 298-300, 313, 314
Trajanus 320
Trebonius 229, 264, 270
Treviriers 7-11, 22, 73, 89, 98, 102, 131, 133, 156, 158-160, 164, 167-169, 189, 196-198, 201, 202, 204-206, 212, 215-220, 268, 305
Trier 8, 116, 215, 217-219, 221, 298, 299, 301, 311, 313-315
Tutus 320
Ubiërs 135, 143, 144, 221, 222, 290
Usipeten 128-130, 133-135, 137-140, 142, 154, 174
Valkenburg 313
Vandenzande III
Vanlinthout III
Velocassen 72
Venloo 313, 314
Vercingetorix 237, 239, 241, 243, 244, 249, 251-254, 259, 261
Vermandois 72
Veromanduërs 72, 88, 96, 99, 100, 102
Vertico 187
Victricius 297, 298
Vlaemsche zeekusten 298
Vlaenderen VI, IX, 2, 9, 130, 131, 153, 154, 204, 213, 229, 296-298, 310, 313
Vrankryk 1, 6, 287
Vriezen 307
Waal 6, 130, 138, 227
Wandalen 300, 321
Wervick 296, 313
Westfalen 129
Worms 300
Zeeuwsche eilanden 227, 298
Zweven 51, 52, 55, 57, 63, 129-131, 143, 145, 205, 220-222, 290, 291, 300
Zwevisch bondgenootschap 292
Zwitserland 1, 7
Zwitsers 41, 43, 47, 49