V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Jacob de eerste, Graaf van Horne (1904)

De franciscaan Aurelius Pompen (1879-1967) beperkt zich niet tot een biografische schets van Jacob I (1426-1488), de eerste graaf van Horn, maar behandelt de tijd en de omgeving, waarin hij leefde. Behandeld worden zijn ouders, zijn voogd Frederik van Meurs, zijn huwelijk met Johanna van Meurs, de pelgrimsreis naar het Heilige Land, het Fazantenfeest in Rijsel, zijn kinderen en hun leven komen uitgebreid aan de orde. Voorts een korte beschrijving van de orde der minderbroeders en de stichting van het minderbroedersklooster (1461) in Weert, de Bourgondisch-Gelderse twisten, de oorlog met de familie Van der Marck en de geschiedenis van de voornaamste bezittingen van de graven van Horne. Het boek wordt besloten met transcipties van enkele middeleeuwese charters. (249 blz, 7,50 euro - enkel te koop als ebook).

Inhoud - Table - Table des Matières


 • De Heeren en landen van Horne 9
 • Geboorte, ouders, voogd 17
 • Voogdijschap van Frederik van Meurs. Elisabethsdal 25
 • Aanvaarding der Regeering. Geldersche successieoorlog. Landrecht van Weert. Maria-Wijngaard 29
 • Kinderliefde. Het huwelijk. Borne 43
 • Ter pelgrimsreize 48
 • Graaf van Horne. Het Fazantenfeest 61
 • Jacobs kinderen 71
 • Verzorging en uitbreiding der bezittingen 75
 • Kerkelijke toestanden. De abdij van Thorn 86
 • Dood van Jacobs gemalin. De Observanten. Het klooster te Weert 97
 • De Geldersche woelingen. Vincent van Meurs 125
 • Het bisdom Luik 132
 • Afstand van de regeering 138
 • Graaf Jacobs kloosterleven. Zijne zonen 144
 • Dood van Pater Jacobus. Herinnering 166
 • Geschiedenis van Graaf Jacobs voornaamste bezittingen 173

Bijlagen 179

Index


A Curte 103
A Leydis 49
A Marcka 118
A Petra Sancta 168
Aachen : Au Cornet 21
Aachen : Dominikaner-Kloster 19
Aachen : Jakobstrasse 20, 21
Aachen : Lütticher Hof 21
Aachen : Pauwe 21
Aachen : St. Paul 20
Aachen : Zum Hoorn 20
Aachen : Zum Horn 21
Aacken : Dominikanerkirche 20
Ab Heijst 124
Abdij van St. Pantaleon 14
Acquoy 27, 145
Aecken 45
Aiche : Predicher Cloester 43
Aix-la-Chapelle 12
Aken 12, 20
Aken : Dominikanerkerk 20, 43
Aken : Dominikanerklooster 45
Aken : Klooster der Dominikanen 19
Alba 174
Alberdingk Thijm 58, 59
Albers 49
Aldenborch 17, 116, 117, 203
Alem 191
Alexander VI 49
Alkmaar 107
Altena 5, 12, 15, 19, 30-32, 43, 46, 71, 75, 76, 79, 84, 87, 89, 140, 161, 173, 174, 178, 186, 197, 204
Altenae 35, 40, 65, 195
Altgelt 24
Althena 93, 205
Althenae 82
Amadeus VIII 140
Amsterdam 6, 7, 49, 99, 109, 181
Anchin : Kerk der Benedictijnen 71
Ancona 56
Anderghem 10
Anjou 140
Ankona 55
Antoing 150
Antwerpen 4, 60, 102, 104, 107, 110, 112, 116, 176
Antwerpen : Minderbroedersklooster 107
Ardennen 150, 157
Arenberg 150
Arend 23
Arkel 11, 108
Armenië 54
Arndt 45
Arnhem 7, 31, 49, 82, 100, 127
Arnhem : St.-Eusebiuskerk 130
Arragon 55
Arras : Klooster van St. Vaast 140
Augsburg 67, 177
Auriga 107
Auvergne 54
Averbode 89, 90
Azincourt 10, 19, 21
Babylonië 48
Bacx 141
Baeck 205
Baexem 13, 92
Baluze 68
Bapaume 140
Batenbergh 55
Batenborch 58, 60
Batenburg 50, 127, 191
Bauve 68
Bazel 23, 27, 33, 105
Beaucignies 191
Beaune 57
Beaurignies 191
Bedbuur 6
Beeckt 31
Beegden 12, 158, 175, 208, 210
Beegen 209
Beek 32
Beerenbroek 77
Begten 210
Beieren 140
Beket 15, 31
België 9, 12, 16, 80, 89, 101, 111
Belgique 4, 70, 77
Benedictus XIII 100
Benedictus XIV 53
Berg 46
Bergen 10
Bergen-op-Zoom 69
Bernardinus van Siëna 100
Berninck 104, 106, 107, 110
Berthout 183
Bertke 118
Bethanië 93
Beuss 79
Biesbosch 75
Bijleveld 31
Bilderdijk 15
Biliton de Bouillon 155
Binder 140
Binnen-Wessem 210
Blankenheim 24
Bocholt 31, 32, 78-80, 84, 163, 176, 185
Boekelers 152
Bolsward 99
Borne 32, 43, 46, 47, 126, 129
Borre 118
Boschmolen 13
Botteliers 121, 153, 154
Bouchout 79
Bouillon 160
Bourbon 115, 133
Bourgeois de Monte 160
Bourgogne 70, 101
Bourgoigne 69
Bourgondië 67, 112, 119, 128, 133, 135, 136, 140
Boussu 190
Boxtel 191
Bozen 143
Brabant 11, 73, 82-84, 86, 87, 142, 174, 183
Brakel 16
Brandenburg 6
Breda 78, 177
Brederode 66, 149
Bree 32
Bronshoren 191
Brugge 150, 162
Brugge : Colettinenklooster 148
Brugman 6, 57, 100, 103, 104, 106, 109, 110, 116, 118, 119, 145, 170, 206
Bruliano 100
Brussel 51, 56, 65, 102, 135, 149
Brusthem 156, 164
Bruxelles 4, 5, 10, 16
Buchten 46
Budel 80
Buggenum 12, 13, 158, 175, 208, 209
Buiten-Wessem 158
Bunde 79
Buren 95, 173
Burgund 61
Burvenich 142
Busch 145
Buten Wessem 209
Butkens 20, 72, 74, 82, 142, 184
Buyten Wessem 209
Calixtus III 110, 111
Callixtus III 78
Camerlinck 204
Candia 54, 55
Candyen 54, 55
Canne 152
Cantu 62
Casterloet 107
Cau 113
Cele 100
Cerclair de Fontaine 175
Chaillet 160
Charolois 135
Chiffletius 61, 148, 150, 168
Chifletius 4, 23, 186
Chimay 77, 176
Chmel 63, 64
Chur 11
Cleue 53
Cleve 24, 50, 58, 60, 66
Cloister Onser Liever Vrouwen in den Wyngart 41
Cocum 144
Coenen 77
Colen 51, 159
Compostella 18, 26
Constantinopel 67
Constantynoepel 110
Constanz 101, 104
Coppens 4, 23, 78, 105
Corbie 140
Cornelius a Lapide 197
Corterschem 35
Cortershem 40
Corteshem 79, 80, 93
Cortessem 16, 30, 46, 80, 140, 174, 176
Cortessen 6
Cortterssheym 82
Craendonck 81
Cranendonck 84, 140, 195, 197, 204, 205
Cranendonk 16, 78-81, 83, 84, 140, 142, 173, 174
Creemers 4, 42, 164
Curanges 29
Curingen 29, 30, 79, 129, 174
Cusa 62
Cypren 54
Cyprus 54, 132
Daelenbroek 117
Dalenbroek 116
Dalenbroick 195
Daris 4, 5, 16, 18, 20, 47, 49, 53, 55, 72, 74, 78, 80, 87, 94, 111, 115, 118, 132, 134, 137, 139, 149-152, 154-156, 158, 160-164, 166, 176, 177, 180, 184
De Asscha 30
De Berghen 46
De Berghes 160
De Bode van den H. Franciscus 4
De Borbon 200
De Borssele 148
De Boussu 5
De Brederode 49
De Bruges 148
De Brusthem 164
De Bunne 79, 80
De Buren d'Isselstein 173
De Capistrano 106
De Chimay 5
De Chyny 30
De Corswarem 10, 16, 66
De Cremagio 95
De Croij 118, 194
De Eynattn 80
De Flodorp 203, 204
De Frezin 5
De Galen 30
De Godsdienstvriend 88, 99, 106-108, 110, 116, 160, 164, 170
De Goer 205
De Gudecoven 30
De Hage 210
De Heynsberg 79
De Hoern 205
De Hoerne 172
De Hoop Scheffer 54
De Hoorne 73
De Horn 22, 194
De Horne 171, 192, 194, 198
De Hornes 5, 17, 20, 63, 71, 160, 165, 185
De Hornez 142
De Hunslare 107, 116
De Jonghe 89, 118, 146
De Karthuizer 127
De Keyser 4
De la Marche 51, 68-70, 134, 137
De la Marck 164
De Lalain 69
De Leuyt 204
De Leyck 46
De Loeken 204
De Looz 30
De Luijt 203
De Luna 104
De Lyra 115, 116, 199, 201-203
De l'Escaille 31
De Maasgouw 6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 51, 90, 155, 165, 176, 180, 187
De Mauberto 107, 108
De Melun 72, 150
De Mendoça 77
De Merode 46
De Meurs 192, 197
De Montmorency 9, 67, 193
De Myra 110
De Navorscher 81, 174
De Nieuwenarde 210
De Ordingen 46
De Pireto 102
De Ram 165
De Rochefort 88
De Ronk 189
De Rovero 155
De Schijnevelt 202
De Trincis 100
De Vallibus 100
De Veteri Busco 95
De Vlodorp 46, 79, 80
De Vlodorpt 46
De Vooys 100
De Vreese 60
De Vrije Fries 99
De Vroom 145
De Werken 87
De Wertenberch 140
De Wertenburch 194
De Wijze 191
De Wilde 191
De Wiltem 51
Delft 49, 54, 108
Delft : Observantenkerk 118
Delprat 100, 145
Den Aldenborch 210
Den Bosch 153
Den Zwijger 173
Deurne 90
Deventer 49, 99, 145
Die Hage 88
Diercxsens 107, 110
Dierickx 51
Diest 30
Dijon 25
Dijon : Caulitenklooster 26
Dinant 135
Dirk IX 182
Dirk VII 183
Dirk VIII 182, 183
Dixmude 116
Dixmuiden 112, 116, 143
Dixmunde 112
Doppler 51
Dordrecht 49, 99
Dorren 9, 188
Doubs 140
Du Cange 39, 46, 196, 206, 207
Du Fresne de Beaucourt 68
Du Moustier 170
Duffel 183
Duffle 182
Duinkerken 112, 143
Duitschland 11, 22, 25, 56, 66, 87, 89, 91, 104
Dumbar 99
Durand 6, 33, 49, 62, 70, 95, 129, 132, 137, 151, 156
Duren 33
Dusclare 116
Düsseldorf 6, 24
Dustelar 116
Düx 62, 78, 87
D'Abroumont 68
D'Alsace 5
D'Arberg 5
D'Escouchy 55, 68-70
Echt 25, 177
Eekhoff 112
Eger 57
Egmond 9, 63, 176
Eindhoven 16, 78, 80-84, 87, 88, 119, 140, 142, 173, 174
Elisabethsdal 25
Elle 92
Elsloo 13
Emmius 75
Endoven 83
Engeland 11, 104
Engelbrecht II 66
Epternach 80
Erkelenz 126
Ernst 155, 156, 181
Espinoy 150
Eugenius IV 27, 156
Europa 67, 113, 127
Everhard IV 140
Eversen 5, 12-15, 175, 189, 210
Eversen-Meulleners 46, 187
Exaeten 13
Eyck 29, 80
Eyndhoven 84
Eyndoven 81, 83
Fabriano 56
Felix V 23
Ferrara 52
Fisen 5, 70, 78, 132, 143, 150, 151
Flament 5, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 31, 35, 39, 40, 67, 74, 76, 84, 86-88, 93, 120, 122, 124, 141, 153, 157, 159, 174, 176, 182, 184, 185, 189, 193, 194
Fluweel 108
Fontenay-le-Comte 110
Foppens 6, 18, 63, 72-74, 99, 148
France 68, 69
Frankrijk 11, 70, 89, 100, 101, 103, 111, 129, 130, 135, 140, 148, 150, 151, 155
Franquinet 12
Fransche-Comté 101
Frédéric IV 67
Fredericq 60
Frederik II 10, 187
Frederik III 23, 56, 62, 63, 66
Frederik IV 57
Freiburg 7, 15, 62, 100, 143
Fremaut 104, 131
Fresin 134
Friederich III 61
Friedrich III 63
Friesland 89
Frioul 55, 56
Gaedert 85
Gaesbeek 73, 133, 191
Gand 7, 37
Gastel 80
Gaudentius 143
Geijstingen 12
Gelder 14, 16, 22, 32-34, 47, 70, 81, 92, 125, 129, 133, 138, 139, 173, 175, 177
Gelder : Augustinessenklooster Nazareth 131
Gelderland 7, 22, 31, 32, 128-130, 176
Gelix V 140
Gelre 13, 15, 31, 32, 81
Gent 60, 102, 103, 105, 131
Gent : Minderbroeders 74
Geothals 139
Gerard I 14, 182
Gerinx 204
Geystincgen 44
Gheel 183
Ghele 182
Ghent 196
Ghoor 7, 57
Gielken 163
Glassberger 4
Goch 31
Godfried II 19
Godsdiensvriend 5
Goes 107
Goethals 4, 5, 10, 11, 16-21, 24, 42, 63, 71-74, 79, 81, 82, 84, 135, 136, 140-142, 146, 149, 150, 154, 161, 163, 171, 173, 174, 176, 179, 180, 182-185, 187, 188, 189, 191, 193, 194
Golsteyn 84
Gonnet 49, 52-54, 56
Gonzaga 5, 21, 103, 108-113, 142, 156
Goofers 124
Gorcum 108, 109, 114
Gorinchem 4, 108, 109
Gorkum 122
Gorssum 30
Gorttshem 43
Gouda 101-107
Goude 103, 104, 106
Gramaye 99
Grathem 13, 92
Graubunden 11
Grave 127
Grave : Sint-Elisabethskerk 129
Gregorius XI 100
Gregorius XII 101
Grevenbicht 46
Grevenbroick 81
Groningen 99, 109
Gronsfeldt 50, 57
Groote 100, 145
Groote Waard 75
Grotefend 64
Gruenendale 100
Gruisser 21
Gruuthuizen 148, 171
Grymeltsloe 44
Gueldre 31
Gueldres 69
Gulik 14, 24, 32-34, 47, 81
Guttecoven 46
Gysskens 40
H. Land 52
Haarlem 15, 49, 104, 110, 112, 116
Haarlem : Klooster der Minderbroeders 112
Habets 5, 11-13, 15, 26, 27, 30, 42, 46, 50, 51, 54, 57-59, 63, 67, 72, 77, 80, 82, 86, 87, 89, 90, 93, 99, 110, 111, 118, 120, 123, 126, 129, 130, 143, 151, 155, 157, 160, 165, 174-176, 179, 184, 185
Haelen 12, 175
Hagae-Comitum 67
Halen 12, 209, 210
Hamm 50
Hamme 30
Handtlants 207
Hanen 82
Hannover 64
Harderwijk 99
Harduinus 104
Harduinus VIII 101, 105
Hasselt 16, 29, 135, 170
Havensius 176
Heel 12, 13, 15
Heemstede 148
Heeze 73, 80, 191
Hefele 101, 105
Heijthuizen 87
Heilig Graf 49
Heilig Land 48, 53, 122
Heiligen Land 51
Heinsberg 19, 24, 46, 47, 127
Hendrik IV 10, 187
Hendrikx 129
Henegouwen 73, 140
Hengelo 13
Herborn 143
Hermans 81, 82, 121, 124, 156, 206
Hesbaye 134
Heughem 80
Heur 9
Heurns 69
Heusden 76
Heylich Lant 59
Heylig Graf 59
Heynsberch 46
Heythuizen 12, 175
Hieropolis 118
Hillen 85
Hoei 11
Hoekschen 23
Hoenpel 31
Hoensbroeck 86
Hoerde : Clarissenklooster 24
Hoern 34, 204
Hoerne 9, 15, 20, 31, 35, 38, 40, 41, 55, 57, 81, 86, 93, 153, 162, 186, 194, 197, 208, 209
Hoerns 74
Hoffman von Fallersleben 58
Hofstede de Groot 99, 109
Hoichten 36
Holland 7, 16, 69, 76, 89, 99, 150, 161, 177, 178
Holtum 46
Holzwarth 73
Hoogstraten 74, 170, 190
Hoorn 5, 6, 9, 11, 20, 66, 67, 161
Hoorne 9, 39, 58, 60
Horn 9, 12, 20, 21, 74, 86, 87, 189, 195, 202, 211
Horne 3, 9-17, 20-22, 24-26, 29, 32, 33, 35, 41, 45, 57, 61-63, 65-68, 73, 75, 79-82, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 98, 119, 125, 130, 133-136, 140, 141, 146, 147, 151, 152, 158, 167, 168, 171, 174-177, 181, 187-193, 195, 197, 198, 200, 203, 204, 208, 210
Hornens 147
Hornes 7, 9, 18, 61, 71, 72, 136, 148, 157, 160, 171, 173, 184, 188, 189
Houben 82, 83
Houtappels 121
Houtkerke 190, 191
Hozemont 30
Huben 122
Huern 76
Huerne 9, 19, 30, 43, 44, 65, 80, 82, 84, 85, 195, 196
Huissen 89
Hulst 6, 112, 113, 142, 143
Hunchlare 116
Hurne 46, 80
Huyben 159
Huygens 16
Hübner 72
IJsselstein 173
In de Betouw 99
In der Haghe 77
Innocentius III 25
Italië 100
Ittervoort 92
Jabets 53
Jacob I 3, 16, 20, 39, 61, 65, 66, 76, 94, 140-142, 150, 167, 171, 173, 186, 187, 189-191, 208
Jacob II 39, 42, 74, 76, 81, 94, 140-142, 148, 149, 152, 158, 162, 163, 166, 168, 169, 173, 174, 184-186, 189-191
Jacob III 16, 61, 168, 174, 184-186, 190, 193, 194
Jacques I 173
Jaffa 52
Jaffet 54
Jan de Wilde 80
Jan II 82
Jan III 54
Janssen 37, 62, 63, 66, 106, 180
Jelre 69
Jerusalem 49, 50, 53, 54, 58, 59
Jeruzalem 48, 52, 53, 62, 64, 155
Jherusalem 52
Joesten 152
Johan II 32
Johan III 24
Johann den III 5
Jonghen 145, 169, 170
Kabeljaauwschen 23
Kampen 99
Kannart 30, 80
Karel de Stoute 128, 129, 133, 136, 137
Karel den Groote 11
Karel den Stoute 62, 129, 135, 150
Karel IV 180
Karel V 92, 174, 177
Karel VII 70
Katert 13
Keizersbosch 89, 90, 98
Kellener 158, 208
Kelpen 13
Kemp 108
Kennemerland 112
Kersten 72, 124
Kessel 191
Kessenich 7, 79, 191
Keulen 13, 23, 24, 50, 105, 108, 110, 130, 142, 182, 183
Keulen : Abdij van St. Pantaleon 13
Kiburg 183
Kiliaen 40, 186
Kist 78
Kleef 11, 16, 22, 33, 50, 51, 55, 69, 94, 127, 133
Klooster Maria-Wijngaard 4
Klooster van St. Andries 160
Knesebeck 6, 175
Knippenbergh 6, 22, 27, 33, 77, 82, 90, 129, 131, 146, 147, 180, 184
Korterschem 19
Kortrijk 74
Kremer 6, 9, 12, 19, 24, 32
Kreynck 110
Kuno I 73
Kuno II 73, 190
Kurtershem 31
La Gruthuse 148
La Grutuse 148
Labberton 63
Lacombet 14
Lacomblet 6, 24, 32-34, 47, 81, 130, 176, 182, 183
Lamberts-Nütten 20
Land van Altena 178
Land van Eyck 12
Land van Waas 113
Lannoy 69
Le Chartreux 127
Le Discret 191
Leende 191
Leeuwarden 112
Lefort 18, 72, 184
Leiden 7, 27, 49, 50, 78, 100, 102, 106, 108, 112, 161
Leijvelroe 36
Leipzig 39, 64, 196
Leivenre Oe 84
Lencken 82
Lens 140
Lente 195
Lentgen 82
Leo XIII 124
Leuken 77
Leulleners 14
Leut 85
Leute 38
Leuth 116
Leuven 102, 151
Leveroy 51, 65
Lewenberg 24
Leyden 106
Leyverloe 162
Leyveroy 51
Lichtenberg 110
Lieden : Minderbroedersklooster 121
Liége 4, 5, 27, 69, 132, 155, 160, 164
Limbourg 7, 10, 16, 18
Limburg 5-7, 15, 37, 86, 88, 175, 188, 189, 191
Lindanus 176
Linnich 33
Lobith 127
Lodewijk III 140
Lodewijk XI 51, 133, 151
Loeden 164
Loef 191
Loen 152
Loevestein 16
Logne 163
Loon 10-12, 15, 16, 19, 24, 29, 30, 46, 66, 80, 134, 135, 175, 181
Looz 30, 160
Lotharingen 10, 181
Lougnen 163
Louvain 4
Loyen 152, 153
Luick 154, 155, 162, 163
Luik 10, 12, 16, 26, 30, 46, 49, 55, 70, 72, 73, 78, 79, 86, 87, 90, 93-95, 111, 115, 118, 128, 132, 133, 136, 137, 139, 143, 150, 151, 154-156, 158, 160, 161, 162, 166, 174-177, 190
Luik : Kerk van St.-Jacob 139
Luïscius 72, 74
Lumey 150
Lusignan 54
Lüttich 6, 21
Luydicke 110
Luyk 161
Luyten 42
Lychttenberck 110
Maagdendries 160
Maarheeze 80, 81, 87
Maas 155
Maasgouw 44
Maasland 12, 86
Maastricht 5, 6, 14, 49, 87, 99, 110, 111, 137, 151, 156, 163, 164, 166, 169, 170
Maastricht : Dominikanerkerk 157
Maastricht : Sint-Servatiuskerk 116
Maastricht : St-Pieterstraat 165
Macarelli 103
Maes 102-108, 110-112
Maeseick 152
Maeseyck 12, 29, 74, 80
Maeslant 37
Maeslenderen 162
Maesstriecht 163
Maestricht 7, 160, 162
Maillard 121
Maisland 141
Mande 145
Manderscheid-Virnenburg 73
Manheim 6
Mantelius 12
Marcelli 103
Maria-Laach 27
Maria-Wijngaard 29, 40, 42, 88
Maria van Bourgondië 76, 129
Mariengaerde 120
Mariënhage 88
Martène 6, 33, 49, 62, 70, 95, 129, 132, 137, 151, 156
Martinière 72
Martinus V 101, 102
Matthaeus 49, 66, 78, 149
Maubeuge 10
Maximiliaan II 67
Mechelen 49, 93, 102, 105, 112, 116, 149
Mechelen : Observantenkerk 148
Meertmont 38
Merode 80
Metsch 11
Meulleners 5, 12, 13, 15, 175, 189, 210
Meurs 22, 23, 126, 129, 130, 135, 136, 141, 149, 160, 168, 171, 176, 189, 190
Michaelis 204
Middelburg 61, 99, 111
Millenberg 82
Millendonk 175
Minderbroedersklooster 17, 77
Miraeus 6, 18, 63, 65, 72, 148
Modena 62
Moeren 122
Moers 24, 142
Moerse 80
Moersen 46
Moirsse 34, 153
Moll 6, 7, 49, 54, 57, 89, 90, 98, 100, 103, 104, 106, 109, 114, 118, 170
Mömpelgard 140
Monachi 95
Mongin 107
Moninck 95, 117
Monnikenland 16
Monnincklant 31
Mont 163
Montagh 195
Montangis 30
Montangys 35, 40, 43, 93
Montbéliard 140
Montegijs 31
Montenaeken 134
Montenak 134
Montenaken 134
Montengijs 84, 197, 205
Montengis 46
Montengys 82
Montigis 65
Montigne 186
Montigny 39, 68, 71, 79, 140, 149, 173
Montis Lucis 194
Montmorency 189
Montpleinchamp 81
Morinensis 55
Mormens 55
Mormensis 55
Moy 140
Munster 23, 95, 183
Munstergeleen 46
Muntigny 204
Naeldes 152
Naessen 102, 112, 116
Napels 56, 140
Nassau 66, 133, 134, 141
Naus 26
Neder-Rijnlanden 23
Nederland 7, 9, 25, 49, 66, 78, 87, 91, 92, 98, 101, 103, 104, 106, 113, 124
Nederlanden 4, 39
Nederlant 58, 60
Nederweert 12, 14, 35, 37, 83, 87, 122, 154, 158, 159, 176, 193, 208, 209
Neer 12, 87, 89, 175
Neeritter 11, 13, 15, 116
Neustadt 63, 64
Neustat 63
Nevele 74, 174, 190
Nevele : Minderbroedersklooster 74
Nicolaas V 49, 56, 67, 112
Niederlände 11, 73
Niederrhein 81
Nieuenaer 74, 174, 175, 190
Nieuw Land van Altena 76
Nieuwen Altenaschen Polder 76
Nieuwenhuizen 112
Nijhoff 7, 22-24, 32-34, 37, 47, 74, 81, 82, 94, 121, 126-130, 173, 180, 183
Nijmegen 49, 99, 110, 116
Nijmegen : Minderbroedersklooster 99
Nivelles 10
Niverniensis 55
Nobis 26
Noord-Brabant 81, 191
Noord-Nederland 4
Nouden 120, 153-155
Noutkens 84
Nunhem 12, 25, 88
Nunhem : Cauliten-klooster 25
Nunhem : Klooster der Cauliten 22
Nuren 127
Oesterreich 61
Oeverweert 208
Oirle 13
Onufrius van het H. Kruis 111
Oostenrijk 62
Ophoeven 44, 82
Ophoven 12, 45, 82, 141
Oranje 69, 173, 176
Osnabrück 19
Otto den Groote 13
Oud-Altenaschen binnenzeedijk 76
Oud Land van Altena 76
Oudemans 153, 209
Overkwartier 31, 82, 128, 177
Overmaas 5, 51, 126, 130, 137, 157
Overweert 141, 209
Palestina 48
Panheel 12, 13, 15
Parijs 51
Paris 55, 68, 196
Pastor 7, 62, 63, 66, 70, 101, 105, 132
Paulus II 128
Pays de Waas 113
Peel 80
Pereweys 182
Péronne 140
Perweis 183, 191
Petershem 46
Petitot 51, 68, 134
Philipp dem Gütigen 61
Philippe-le-Bon 70
Philips de Goede 78, 106
Philips den Goede 104, 128, 143
Philips II 84, 175
Philips van Bourgondië 103, 112, 113
Picardië 53, 148
Piccolomini 115
Pick 20
Pijec 89
Pius II 7, 105, 115, 116, 119, 133
Pius IX 53
Placentius 164
Plebis 95
Poel 123
Poell 7, 77, 87, 143, 146, 191
Pois 71
Pol 12, 15
Polius 102
Pompen 3, 211
Pont-à-Mousson 131
Pontanus 7, 23, 33, 34, 47, 55, 82, 125, 127, 128, 183
Pontus Heuterus 156
Posse 64
Prou 196
Quarrachi 4
Quifteber 107
Quix 19-21, 43, 45
Radewijns 145
Rammelman Eksevier 106
Ratisbonne 66
Ravestein 69, 206
Regensburg 62, 78
Reggio 62
Reims : Minderbroedersklooster 21
Reinoud IV 47
Renesse 177
Reusens 4, 164
Reusner 72, 183
Revogne 134
Rhoduse 54
Rijn 22
Rijssel 67
Rittershusius 72
Robyns 12
Rodijs 54
Roer 33
Roermond 4, 5, 7, 8, 19, 27, 31, 42, 49, 50, 65, 77, 82, 84, 99, 114, 116, 127, 128, 158, 176, 186, 195
Roermond : Cisterciënserconvent 65
Roermond : Klooster van O.L. Vrouw 20
Roggel 12, 25, 87, 175
Rohrbacher 67
Rolius 102, 103
Rome 48, 49, 52, 55, 56, 62, 115
Romen 55
Römer 7, 99, 113, 121
Rotterdam 63
Roulans 57, 58
Royaards 78, 109, 187
Royaards Römer 98
Royaardts 7
Ruermunde 82
Rueten 51
Ruiremunde 120
Ruremunde 45, 84, 85, 185, 195, 196, 208, 209
Ruysbroeck 100
Rynnen Wessem 209
S. Michaelis 66
Saarwerden 23, 24
Sanderus 104, 108
Sarwerden 34
Savoye 140
's Bosch 88, 89, 111, 156, 206
's Bosch : Augustinessenklooster der H. Gertrudis 73
's Bosch : St. Gertrudisklooster 74
Schelart van Obbendorp 195
Scheltema 103, 104
Scheurleer 60
Schieland 161
Schijnevelt 203, 204
Schijnne 195
Schijnvelt 116
Schinnen 128, 158
Schlosser 63
Schmitt 143
Schoengen 64, 99, 100, 112
Scholten 24, 50, 53, 55, 182, 183
Schomburg 11
Schoonvorst 82
Schotel 99
Schoutens 104, 107, 170
Schut 116, 202, 203
Schutjes 7, 42, 73, 74, 76, 87, 89, 119, 123, 178, 185
Schynne 208
Sedulius 145
Senders 122
Sethia 55
Sevenhem 40
's Hage 5-7, 20, 60, 99, 112, 113, 161
's Hertogen-bossche 74
's Hertogenbosch 7, 81, 99, 156, 158
Sichem 30
Sicilië 140
Siëna : Sint-Bernardinusklooster 119
Silvae-Ducis 82
Simancas 174
Sint-Elisabethsdal 88, 90, 98
Sint Antonius 106
Sint Omeers 106
Sion 52
Sittard 7, 32, 46, 47, 126
Sivré 7, 15, 16, 19, 20, 27, 41, 117
Sixtus IV 113, 154
Slagefyr 143
Slanghen 7, 14, 17, 18, 86, 90, 141, 142, 175, 185, 188
Slavante 164, 165
Sloet 13, 81
Sluis 106, 107, 143
Smeetszoen 154
Smit 108
Smits 83
Soen 44
Soerendonk 80, 81
Solms 160, 175
Sonderland 202
Sonderlant 116, 202
Sonnemans 39
Spanje 26, 124, 177
Spauwen 152
St.-Elisabethsvloed 75
St.-Elizabethsdal 168
St.-Truiden 136
St. Elisabetsdal 26
St. Empire 5
St. Joost 25
St. Michiels-Gestel 7
St. Omèr 103-105, 107, 109, 148
St. Pol 69, 70, 140
St. Troud 160
St. Truien 156
St-Truiden 134
Staatsvlaanderen 106
Staeck 27
Stavoren 10
Steenhuize 148
Sterksel 80
Stockem 116, 126
Stokvis 7, 10, 72, 73, 81, 82, 84, 173, 183
Stramproij 92
Stratum 81
Surice 134
Susteren 32, 46
Swalue 78
Swilden 112
Sylvius 105
Tadama 110
Teisterbant 11, 15
Ten Bosche 208
Ter Gouw 99
Terwen 63
Ther Hornen 50
Thewen 152
Thienen 136
Thiens 30
Thomas a Kempis 145
Thoren 15, 31, 93, 176
Thorn 5, 6, 10, 13, 17-19, 37, 86, 91, 92, 94, 95, 116, 117, 141, 176, 177, 186, 188
Thuringen 14
Tongelroe 96
Tongeren 135, 155
Tongerloo 95
Tonghelroe 36
Tongherloe 94
Touraine 101
Trajectum 156, 194
Trekpoel 5, 110, 185
Tricht 110
Troncillon 150
Tross 50, 55
Türkenhilf 67
Türkensteuer 67
Turnhout 82
Tylssen 6
Uden 42
Ulrich IV 140
Umbrië 100
Urach 11
Urmond 46
Utrecht 4, 6, 7, 10, 11, 23, 27, 32, 49, 78, 90, 94, 99, 105, 111, 118, 145
Utrecht : St.-Pieterskerk 156
Val-des-Choux 25
Vallis Caulium 25
Van Abcoude 73, 74
Van Abcoude-Gaesbeek 82
Van Alpen 31, 54, 55
Van Altena 16
Van Arenberg 152, 163
Van Arendale 196
Van Arkel 182, 183
Van Baden 133
Van Baexen 44
Van Beieren 23, 93, 103
Van Bentheim-Steinfurt 175
Van Berg 32, 33, 183
Van Boitbergh 31
Van Borselen 23
Van Bourbon 78, 80, 87, 129, 132, 150, 151, 155, 157, 160
Van Bourgondië 33, 49, 55, 70, 76, 78, 126, 133, 190
Van Brederode 190
Van Brederooden 49
Van Brimeu 69
Van Broeckem 160
Van Broekhuizen 149
Van Bronkhorst 50
Van Brugge 148, 190
Van Buren 34, 93, 94
Van Can 159
Van Canne 157, 208
Van Chalons 69
Van Châtillon 21
Van Cleue 54, 55
Van Cleve 53
Van Cortessem 30
Van Cranendonck 174
Van Crequy 53
Van Croij 185
Van Croy 63, 69, 151, 190
Van Cruyningen 112
Van Cusa 49, 78, 87, 105
Van de Meer de Osen 169
Van den Beerboem 95
Van den Bergh 99
Van den Bosch 152
Van den Haute 5, 100, 101, 111
Van den Steen 197, 210
Van der Aa 4, 16, 76, 77, 82, 110, 112, 146, 178, 184
Van der Goes 107-109
Van der Kemp 54, 56
Van der Lippe 24
Van der Mark 69, 150, 151, 156, 157, 163, 164, 183, 185, 190
Van der Schuren 24, 49, 50, 56
Van der Sluysen 51
Van der Steen 21, 98
Van Dertheren 118
Van Diepholt 23, 105
Van Doorninck 15
Van Duyse 60
Van Eger 50
Van Egmond 24, 32-34, 127, 129, 130, 173, 176
Van Egmont 193
Van Este 62
Van Gaesbeek 191
Van Gavre 82
Van Gelder 16, 33, 47, 55, 92, 94, 125, 174, 182
Van Geldorp 191
Van Gemen 19
Van Geusau 99
Van Ghoer 20, 86
Van Ghoir 38, 54
Van Ghoor 50, 86, 141
Van Ghoor tot Aldenghoor 140
Van Ghore 44
Van Goor 118
Van Gouthoeven 161
Van Gruthuizen 69
Van Gulik 14, 47, 130
Van Habsburg 183
Van Hasselt 208, 209
Van Hecke 102
Van Heenters 89
Van Heinsberg 30, 47, 55, 78, 79, 93, 129
Van Heinsberg-Loon 19
Van Hemert 50
Van Hennin 190
Van Herlaar 50
Van Heussen 108, 161
Van Heynsberch 110
Van Heynsberge 19
Van Hinloopen 63
Van Hoer 163
Van Hoern 54
Van Hoerne 51, 208
Van Hoevel 162
Van Hoogstraten 6, 18, 72, 76, 184
Van Hoorn 161
Van Horn 211
Van Horne 10, 40, 42, 47, 49, 66, 69, 73, 74, 78, 79, 89, 93, 95, 111, 115, 117, 125, 127, 128, 133, 135, 137, 151, 154, 156, 158, 161, 168, 171, 179, 182, 188, 190, 191
Van Horne-Beaucignies 175
Van Horne-Gaesbeek 67, 133, 189
Van Horne-Houtkercke 69
Van Horne-Houtkerke 73, 74, 190, 191
Van Horne Beaucignies 191
Van Hornne 185
Van Houthoer 163
Van Huerne 42, 44
Van Hushaven 128, 196
Van Isendorn de Blois 177
Van Kan 157
Van Kanne 152
Van Keelst 121, 155
Van Kelft 38
Van Kerpen 95
Van Kleef 24, 32, 33, 49, 55, 56, 69, 127, 182, 183
Van Lalaing 190
Van Lalaing-Hoogstraten 175
Van Lannoy 74
Van Lansberghe 112
Van Lastic 54
Van Leeuwen 6, 16, 33, 64, 100
Van Leiden 78
Van Loon-Heinsberg 24, 93
Van Loon Heinsberg-Lewenberg 32
Van Lotharingen 130
Van Manderscheid 73
Van Manderscheidt-Virnenburg 190
Van Mansfeld 190
Van Mascharel 141
Van Mauvaert 108
Van Meer 195
Van Melun 150, 190
Van Merode 191
Van Meurs 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 45-47, 71, 86, 97, 98, 105, 114, 125, 126, 128, 129, 135, 149, 155, 166, 168, 180, 189, 190, 210
Van Middelburg 145
Van Moersse 153
Van Moirss 31
Van Montbeliard 16
Van Montigny 18, 21, 156, 174, 176, 190
Van Montmorency 9, 74, 150, 174-176, 178, 187, 190
Van Nassau 66, 67
Van Nieuenaer 74, 176, 178, 190
Van Nieuwenarde 211
Van Obbendorf 158
Van Obbendorp 208
Van Oostenrijk 129, 130, 149, 151, 152
Van Opstal 124
Van Oudenhoven 74, 99
Van Oyen 20
Van Palandt 51
Van Papenbroeck 170
Van Perweis 17, 182, 183
Van Puymbroeck 105
Van Puymbrouck 103
Van Quesnes 21
Van Ranst 191
Van Rijn 108, 112, 113, 161
Van Romen 154
Van Ruysbroeck 100
Van Rychensteyn 95
Van Saruairden 31
Van Savoye 140, 190
Van Schijnevelt 115
Van Schoonhoven 69
Van Schoonvorst 82, 84, 88
Van Schoonvorst-Montjoie 82
Van Schoonvorst Elsloo 82
Van Slee 27
Van Sleyden 73
Van Solms-Lich 176
Van Spaen 50, 52-55
Van Steen 118, 119, 123, 124, 140, 205
Van Swalmen 95
Van Tecklenburg 24
Van Veen 81
Van Vinkenroid 162
Van Virnenburg 73
Van Vlodorp 38, 116
Van Vlodrop 50, 128, 195
Van Vloedorpp 84, 85
Van Vloten 100
Van Wied 130
Van Wijlack 51
Van Wijn 181
Van Wittem 58, 69
Van Wurtemburg 139, 148, 168, 190
Van Zierikzee 142, 144, 164
Van Zomeren 108
VanHorne 134
Veneghiën 58
Venetië 49-52, 54-56, 62
Venlo 21, 41, 127, 128, 158
Verckens Grynt 19
Verdam 50
Vernenbourg 72
Versluysen 50, 51
Ververs 124
Veteri Busco 132, 133
Vico 30
Vinloe 208
Virnenburg 19, 72
Virny 190
Visscher Ohe 65
Vlaanderen 102, 104, 116, 150
Vliermael 12
Vlodorp 57
Vogels 86
Von Baexen 45
Von Bronchorst 54
Von Croy-Solre 6
Von Ghore 45
Von Hoorn 45
Von Millendonk 6
Vosterman 20
Vrancken 77
Vrijthof 157
Vroenhoff 44
Vueketz 159
Vysscher Oe 20
Waarden 6
Wadding 7, 55, 101-104, 107-113, 115, 118, 131, 142, 143, 147, 148, 156, 181, 184
Wagenaar 181
Walvis 102
Warnsveld 110
Wattenbach 39, 196, 207
Weerde 195
Weerdt 31, 35, 51, 197, 198, 200, 201, 204, 206, 210, 211
Weert 4-7, 9, 14, 15, 17, 29, 34-40, 45, 51, 67, 74, 76, 77, 83, 84, 87, 88, 92, 97, 103, 112, 115-117, 120, 122, 123, 138, 141, 143, 144, 149, 152-155, 157-159, 162-167, 169, 171, 174-176, 181, 185, 189, 191, 192-194, 197, 208-211
Weert : Cloester van de Minnebroeders 174
Weert : Kerk der Minderbroeders 174
Weert : Klooster der Minderbroeders 3
Weert : Minderbroederskerk 140, 189
Weert : Minderbroedersklooster 197, 205
Weert : Observantenklooster 97
Weert : Parochiekerk 174
Welter 127
Werett 193
Werkendam 76
Wert 5
Wessem 7, 12-15, 31, 37, 92, 175, 176, 208
Westphalen 11
Weyrdt 31
Wickerode 82
Wickeroede 82
Wien 63
Wiener-Neustadt 63
Wierdt 41
Wikerode 81, 82
Willem I 182
Willem II 16, 26
Willem III 14-16, 26, 81
Willem IV 18, 26, 92
Willem IX 18
Willem V 73, 183
Willem VI 18, 183, 191
Willem VII 18, 93, 191
Willem VIII 17-19, 43, 86
Willem X 18
Willem XI 18
Willems 10, 58-60
Willemsz 54
WillemV 191
Wiltens 113
Winchester 148
Winchestre 148
Winckel 204
Windesheim 26, 27, 42, 88, 98, 145
Wirte 15, 31
Wiss 153
Wissem 176
Wistrecht 207
Wittem 51
Woensel 81, 88
Woeringen 10
Wolters 4, 7, 10, 11, 14, 16-20, 26, 27, 32, 37, 42, 43, 46, 63, 71, 72, 79, 81, 82, 84, 86, 90, 135, 136, 140-142, 146, 149, 150, 161, 163, 174, 175, 179, 182, 183, 185, 187-189, 193, 194
Worcum 89
Workum 192
Woudrichem 15, 42, 76, 89, 97, 114, 185
Wourichem 153
Wtwijck 203
Wurtemburg 140
Wyckerode 82
Wynandsrade 141
Wyssche 153
Yperen 74
Ypres 74
Zantfliet 62, 70
Zeeland 7, 99, 112
Zeelhem 30
Zeeuwsch-Vlaanderen 106, 112
Zevenborn 82
Zierikzee 10, 99, 111
Zuid-Holland 161
Zuid-Hollandsche Waard 75
Zutfen 13
Zutphen 33, 82, 110, 127
Zwolle 49, 100