V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Historiek der Zonder Naem (1860)

Een interessant werkje over de bekende liefdadige genootschap "Zonder Naem, niet Zonder Hert" te Gent. Let wel, hier wordt enkel de geschiedenis van de allereerste jaren van het genootschap verteld. De schrijver, Gustaef Coryn, is één van de stichters van het genootschap. (91 blz., 6,50 euro).

An interesting small work about the wellknown Ghent charitable society "Zonder Naem, niet Zonder Hert" (Without a name, not without a heart). The first years of the existance of this organisation are written down by Mister Gustaef Coryn, one of its founders. (91 pages, 6,50 euro).

Un petit livre intéressant concernant les premières années de l'existance de l'organisation de charité Gantoise "Zonder Naem, niet Zonder Hert" (Sans Nom, pas Sans Coeur). Le début de l'histoire de cette organisation est racontée par un de ses fondateurs, Monsieur Gustaef Coryn. (91 pages, 6,50 euros).

Index


Antwerpen 55
Antwerpschepoortstraat 68
Atheneum 25
Augustynenkerk 57
Baerdoel 37
Bardoel 34, 36
Bast 17
Bertin 25
Blauwe School 50, 51
Broedermin en Taelyver 25
Burggraeve 28
Callier 70, 80
Capucynen school 78
Considerant 46
Coryn 3
De Cock 51, 70, 80
De Gouden Appel 57
De Jaegher 70, 79
De Karper 57
De Kerchove 76, 79
De Kerchove-Delimon 80
De Leu 70, 80
De Maere 70, 80
De Meulemeestr 80
De Rycke 27, 28
De Ryke 27
De Saint-Genois 51
De Soeter 16
Delehaye 51
Delimon 76
Destanberg 66, 70
Dierman 73, 76, 80
Duermael 79
Estaminet Fauconnier 57
Estaminet Minard 53
Europa 7
Fonteinisten 25
Frankryk 51
Gedecoreerde Werkers 25
Gent 3, 11, 14-17, 19, 22, 34, 47-49, 51-53, 55, 65, 70, 71, 73, 77
Gentsche letterkundige maetschappy 57
Gentsche Vlasmaetschappij 25
Gesticht den Phenix 25
Goutier 20, 53
Graenmerkt 67, 68
Groenselmerkt 68
Groverman 51, 70, 79
Harmony Sinte-Cecilia 67
Hensmans 28
Hoffman 53
Hofman 20
Hugonet 16
Imbercourt 16
Indépendance belge 47
Jonglas 78-80
Journal de Gand 66
Kapucienen 67
Kasteelbrug 81
Kasteelstraet 68
Kervyn 70
Kervyn de Volkaersbeke 51
Klok Roelandt 17
Koninglijke Maetschappy der Chooren 25
Koninglijke maetschappy der Choren 57
Koninglyke Athénée 67
Kortemunt 68
Kortryksche poort 57
Kouter 66
La Coste 70
Langemunt 68
Laurierstraat 27, 29
Limnander 80
Louisa gesticht 50, 51
Luik 7
Maatschappy tot Nut van 't Algemeen Welzyn 25
Maetschappij La Renaissance 57
Manilius 70, 79
Meirelbeke 29
Middenbare School 25
Minards-Schouwburg 47, 55
Miry 70, 72
Nyverheidsschool 67
Ondereet 52, 72
Oostenrijk 55
Palissy 17
Parys 14
Pauli 79, 80
Philips II 16
Prinsenhof 67
Reine de Hongrie 57
Rogier 69, 79, 80
Sasschepoort 67
Schelde 29
Schepens 29
Seth 73, 76, 80
Sint-Jakobsstraet 68
Sint-Pieters 50, 51
Sint-Pietersplein 29
Sinte-Barbara 25
Spanjaerdskasteel 66, 68, 81, 82
Stadhuis 47, 50, 52
Stadsbewaerscholen 54
Teekenschool 67
Terplaete 38
Terplaeten 22, 49, 82
Terryn 28
Tieberghem 30
Van Artevelde 50
Van Crombrugghe's genootschap 67
Van den Peereboom 70
Van Doosselaere 3
Van Pottelsberghe 51
Van Ryswyck 19
Vander Stichelen 69
Vanderstichelen 79
Veesaert 20, 53
Veldstraet 68
Vereenigde Werklieden 25
Verstichel 29, 30
Visschery 69
Vogelmerkt 57
Vrydagmerkt 68
Waelbroeck 80
Willemsgenootschap 25
Wyk Sint-Pieters 27
Zonder Naem 3, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 38, 39, 46,  54-56, 58, 63, 65, 68, 77
Zonder Naem, niet zonder Hert 5, 8, 13, 14, 48, 51,  61, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 83
Zonnestraet 67, 68
Zwarte zusterstraet 57