V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Kemzeke en Stekene (1878-1881)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Kemzeke en Stekene. (185 blz., 5,75 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze twee gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Kemzeke and Stekene. (185 pages, 5,75 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these two towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Kemzeke et Stekene. (185 pages, 5,75 euro, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces deux communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières


Kemzeke 1
Stekene 61

Index


Aalter 13
Ab Hautem 37
Abdij der Bijloke 25
Abdij van Boedelo 68
Abdij van Boudeloo 16, 34, 39, 67, 70, 78, 131, 140
Abdij van Drongen 67
Abdij van Dronghine 68
Abdij van Sente Baves 68
Abdij van Sente Pieters 68
Abdij van St.-Baafs 67
Abdij van St.-Pieters 34, 67
Abdij van St-Pieters 16
Absdale 80, 139
Adegem 62
Aerens 82
Aimar 126, 128, 130
Albert en Izabella 78, 131
Albert ende Izabel 132
Albinusberg 65
Alvinenberg 65
Alvinusberg 65
Amsterdam 88
Andwerpen 88
Antwerpen 5, 26, 28, 29, 61, 64, 75, 84, 86, 87, 91, 96, 97, 113, 125-128, 130, 134, 135, 137
Armenhuis 143, 144
Assebroek 62
Assnede amboscht 2
Astbeek 5
Axelambocht 2, 3
Axeler-ambacht 78, 82
Axel 78, 99, 147
Backersheyde 62
Baersele 10
Baesenhouck 62
Bairsele 89
Bastien 29, 138
Baudeloo 69, 133
Baudelo 71
Bausaert 37
Bauwens 80
Bazel 107
Bekbeek 5
België 55, 96, 102, 116
Belram 62
Belsele 63, 71
Belzele 32
Benedictus XIV 31
Beoostenblije 78
Beoostenblijve 80
Berckmersch 4
Berg 62, 126, 150
Bethlehem 39
Beveren 5, 126, 128
Biervliet 22-24
Biestackere 62
Bock 104
Boekhoute 13, 115
Boeman 137
Boets 150
Bolshoekbeek 5, 59
Bonnay 25
Bonneman 17
Boonpolder 62
Borckacker 4
Borgerhout 28
Bormmolenakker 63, 65
Bormpt 62
Bormstraat 108
Bormt 62
Borm 104, 120, 159
Boudeloosscher leede 69
Boudeloo 68-70
Bourgoignen 98, 145
Bouwens 136
Braamstraat 7
Brabant 70
Braem 4, 8, 11, 25, 29, 66, 68, 86, 100, 104, 120
Brandakkerbeek 5
Brantackere 62
Brantstraetkin 3
Breeden Wech 4
Breyaert 17
Brigdamme 12
Broederschap der H. Margareta 139
Broederschap van den Zoeten naam Jezus 139
Broederschap van den Zoeten Naam 136
Broederschap van St.-Ambrosius 139
Broederschap van St.-Angelus 139
Broederschap van St.-Joris 139
Broederschap van St.-Sebastiaan 139
Bruers 58, 139
Bruessele 72, 73, 133
Brugge : Ste-Annakerke 34
Brugge 62, 64, 75, 86, 113, 115
Brugghe 84, 86, 88, 91, 97
Brughuis 75
Brussele 78
Brussel 30, 41, 91, 99
Bruxelles 100
Bruyssel 108
Burchtacker 62
Burgondië 11, 12, 77, 113
Bussens 112
Calf 120
Calle 17, 104
Camesecca 23
Campe 13
Career 17
Carnot 129
Carolus den Vijfden 146
Casier 137
Casteels 137
Castilien 41
Cauwers 135
Cedrobeek 63
Cimbersaca 1-3
Claessens 17
Clapdorp 4
Clapidorpa 21
Clapidorpe 21
Cleynacker 62
Cleyne Huycke 62
Cluse 23
Cluysegavers 4
Coedamme 69
Colardeau 149
Colputte 62
Colve 13
Compostella 22
Conincksheye 62
Coolens 37
Coolshoekstrate 4
Coppens 124
Corneel 128
Cornot 129
Crebbe 3
Cruybeke 89
Cruycenacker 62
Daen 104
Dalschaert 37, 140
Dansaert 37
De Backer 29, 37
De Baenst 94
De Bascevelda 23
De Bat 4
De Beverna 23
De Bichaloff 127
De Block 2
De Bochten 62
De Bock 18, 126
De Boc 71
De Borchgrave 140
De Borggraeve 141
De Bosschere 10, 140
De Bosscher 37
De Briene 65
De Bruyne 144
De Bruyn 137
De Burchgrave 37
De Busere 23
De Byle 102
De Can 27
De Clercq 53, 55, 56
De Cock 116, 138
De Coc 71
De Coninck 17
De Coulombier 37
De Courières 119
De Craene 37
De Croec 86
De Destelbloeme 102
De Distelbloem 149, 150
De Drie Coninghen 138
De Drij Lindekens 102
De Drij Schouwen 102
De Dry Koningen 102
De Dry Lindekens 102
De Dry Schauwen 102
De Dry Swaentjes 102
De Gant 23
De Gassion 119
De Goudbloem 149
De Grammont 117
De Grave 141
De Groote 15
De Hertoghe 73
De Hort 35
De Huffel 139
De Jonghe 17, 106, 112
De Kersmaecker 32
De Klinge 119
De Laet 16
De Looze 135
De Maerschalck 112
De Meer 126
De Moerman van Harelbeke 13, 27
De Moerman 13, 27, 29
De Monier 115
De Munck 139
De Munter 137, 138, 156
De Neve van Voorde 35
De Neve 17, 35, 47, 87
De Paepe 138
De Preter 26
De Quackel 7
De Quae 94
De Rijcke 2
De Roose 102
De Ruysschere 104
De Ryckere 137
De Schoutheete van ter Varent 9
De Schoutheete 12
De Sevensterre 102
De Smet 4, 64, 158
De Somme 26
De Sterre 102
De Stobbeleir 56
De Swaene 7, 102
De Trekmutse 102
De Trompette 102
De Trompe 5, 7
De vier Haymans Kinderen 7
De Vier Heemers 102
De Viole 102
De Vleerackere 3
De Vos 111
De Waegenaere 37
De Wilde Landen 63
De Wolf 37
De Wree 25, 135
Debruyn 125
Dela Haye 106
Delfosse 27
Delft 88
Della Faille 7
Den Ancker 102
Den Berg 151
Den Coninck van Spanien 102
Den Engel 102
Den Haene 151
Den Hertog van Bruynswyck 102
Den Hert 102, 128
Den Hontsnest 102
Den Keyser 102
Den Rooden Leeuw 102
Den Swarten Bergh 102
Den Wilden Jaeger 102
Dendermonde 27, 61, 140
Denremonde 97
Der Clinghen 3
Dermonde 3
Despars 18, 113
Desteldonk 85
Deubri 134
Dhondt 123
Diedericx sone 69, 70
Dierickx 141
Diericx 70
Dirix 18, 29
Dolf Vlaeminck 62
Don Jan van Oostenryck 33
Doorhof 62
Doornick 133
Doornik 16, 20, 22, 24, 34, 131
Dorme 66, 72
Dornicke 68
Dorp 5, 95
Drieske Nijpers 55
Driesken Nijpers 56
Dronkers 111
Dryhoeck 62
Dubuisson 150
Durinck 24
Durond 129
Duvillers 56
D'Hamere 107
D'Hane 7
D'Hollander 18, 28
D'Hondt 112
D'hont 150
D'Hooghe 28
D'Hoore 107, 113
D'Hossche 34
Eeckman 112
Eekloo 61, 62
Elene 7
Ellendijk 83
Ellenwijk 83
Elleweg 83
Elson 37
Engeland 37
Engels 29
Erfenisoorlog 118
Ertvelde 62
Everberg 13
Exaarde 106
Exaerde 159
Ferdinandus poldere 80
Ferdinanduspolder 79, 82, 83
Ferdinand 80
Fernand 151
Fierlants 25
Filoy 25
Flandres 99, 100
Flandre 66
Forolta 4, 21
Forolte 21
Fort Jean 119
Fort St.-Jan 5, 121
Franconnet 129, 130
Frankrijk 11, 55, 119
Gand 66, 70, 99
Geerinckx 120
Geerstvlims 158
Gelande van Ferdinandus 79
Geldermalsen 13
Gend : In S. Augustinus 151
Gend : Reep 151
Gendt 31, 97
Gend 127, 151
Gent 2, 4, 5, 7, 10-12, 24, 25, 27, 39, 61, 65, 67-70, 75, 78, 86, 96, 105, 122, 125, 147
Ghendt 76, 88, 91
Ghend 86, 97
Ghent 14, 67
Ghylden van St. Sebastiaen 144
Gijlde van St. Sebastiaen 144
Gilde van St.-Sebastiaan 39
Goed te Voorhaute 12
Goet ter Heiden 7
Goethals 128, 130
Gordebeke 62
Granibula 34
Grart d'Affignies 13, 27, 29
Grave-Jansdijk 62
Griffon 127
Groenen Putte 62
Groenstraat 7
Groententers 113
Groote Beek 5
Groote Huycke 62
Guens 141
Gulde van den Heylighen Sebastianus 42
Gulde van Ste Sebastiaen 39, 40
Guldeboer 30
Gwijde van Dampierre 62, 65, 142
Haarlem 13
Haasdonk 29, 62
Habrouck 4
Haesenhoeck 62
Hagebroek 6
Hamelsche Vaart 63
Hamer-Heycant 62
Hamersche vaart 81
Ham 4, 5
Handboogmaatschappij de Gouden Leeuw 147
Hansken van Steene's-kerkhof 109
Hauwe 10, 15, 71, 104
Haward 66
Heerlijkheid van Voorhoute 10
Heikant 62
Hellestraat 5, 62, 116
Hellestraete 3
Hellestrate 3
Henderickx 29
Henry 134
Herberge van Bohemene 157
Herdevel 114
Herenthals 156
Hesius 141
Het Haentjen 102
Het Hinneken 102
Heul 83
Heycolputte 62
Heyvaert 37
Hiniure 158
Hoeck 106
Hof ter Kluize 8
Hof van den Bijgaerden 100
Hofman 124
Hollandt 70
Holland 54-56, 95, 115, 116
Holstraat 5
Holstrate 4
Hospitaal van Stekene 142
Hoste 122-124
Huke 62
Hulster-ambacht 78
Hulster ambocht 2
Hulsterambacht 3, 11, 63
Hulsterloo 2
Hulst 3, 5, 7, 10-12, 19, 26, 38, 65-67, 73, 74, 77, 99, 115, 121, 127, 131, 132, 135
Huylebroeck 137, 142
IJperen 122
Impens 10
Jaffra 17
Jan van Namen 62
Janssens 151
Janssen 115
Jeruzalem 39, 136
Jiloy 25
Jooris 109
Josaphat 39
Kalloo 5, 119
Kapel ter eere van O.L. Vrouw van Lourdes. 39
Kapel van Geloft 38
Karel II 80
Karel V 39, 70, 85, 144
Keemsheecke 2
Kemele 62
Kemelzeke 4
Kemeseca 2, 21
Kemesica 21
Kemsece 2
Kemseck houck 16
Kemseke 2, 3, 26, 30, 31, 39, 40, 50, 66, 67, 71, 104, 120, 159
Kemsicke 9
Kemsicstrate 4
Kemsieke 9
Kemzekehoek 38
Kemzekestraat 5
Kemzeke 2-10, 14-24, 26-31, 35, 37, 39, 41, 42, 52, 53, 61-63, 67, 104, 105, 116, 117, 119, 138
Kennes 127
Kerckenacker 62
Kerkestraatje 123
Kerkwijk 5
Ketelaarsgrasveld 95
Kiekenhage 62, 63, 119, 120
Kieldrecht 78
Klapdorp 2, 21
Klooster der Hieronymieten 142
Klooster der zusters van het H. Hart 142
Kluizebeek 5
Kluize 23
Knesselare 13
Koebrug 74, 75
Koewachtstraat 156
Koewacht 61, 156
Kokkelbeek 5, 63
Kolshoekbeek 59
Koolshoekbeek 59
Koolshoek 6
Kortrijk 11, 137
Krieckerye 62
Kruiningen 11
Kruisenakker 63, 95
Kuys 158
Kwakkel 5
Laer 130
Laet 16
Lair 129
Land van Waas 1, 4, 9-11, 13, 15, 18, 24-26, 35, 39, 52, 61, 65, 67, 69, 74, 85, 94, 103, 105-107, 113-116, 119-121, 133, 139, 146, 149, 150
Land van Waes 53, 78
Lande van Waes 2, 3, 9, 39, 67, 70, 72, 75, 77, 87, 88, 93, 94, 97, 104, 108, 132, 140, 146
Landt van Waes 3, 15, 40, 91
Langhenraedt 137
Leecke 62
Leenaerts 37
Leewergem 7
Legiers 139, 141
Lekebeek 63
Lembeke 62
Lemeer 125
Leopold I 19, 143
Leuven 28, 122
Licques 159
Liebaert 141
Liekevelde 4, 21
Likevelda 21
Linden 17
Lodewijk van Male 11, 15
Lodewijk XIV 117
Lokeren 5, 67, 96, 113, 117, 150
Lokerne 66, 67
Longueville 142
Loretten 39
Louise Marie d'Orléans 143
Lovendegem 27
Luisbeek 63
Luycx 2
Maatschappij Ste-Cecilia 155
Macqué 30, 34, 37
Maerschalck 141
Maeschalck 106
Maes 20
Mailliard 137
Maldegem 62
Male 67
Malijsar 134
Malizar 134
Malo 134
Malysar 134
Marchand 106, 112
Marchant 65
Margareta van Oostenrijk 78
Maria-Theresia 74
Marktplaats 156
Marlborough 119
Martens 64, 112, 137, 138, 143, 148, 156
Martiny 25
Masiere 66-68
Maximiliaan van Oostenrijk 96, 97, 113
Mechelen 79, 88, 91, 136, 146
Melsele 128
Mendonk 119
Meulenberg 159
Meulenvyvers 62
Meulewyck 62
Meussone 113
Mey 140
Michielsens 141
Michiels 86
Middelburg 124
Miserie 62
Moerbeke 61, 63, 66, 67, 77, 80, 81, 113, 114, 117, 119, 122
Moervaart 74, 82
Molenbeek 5, 63
Molenstraatbeek 63
Molenwijk 65
Moortelbeek 63
Moortelken 62
Moriaenshooft 157
Muyshondt 112, 150
Nazareth 39
Nederbrakel 142
Nederlanden 97
Neefs 17, 106
Nelis 137
Nerentschoot 62
Nevers 22
Nieulant 10
Nieuwland 7
Nonneman 104
Noord-Nederland 155
Noortgaver 62
Noreman 71
Noyon 20
Oistenrijck 98
Oost-Eekloo 62
Oost-Vlaanderen 64, 115
Oost Vlaenderen 73
Oostende 132, 143
Oostenrijk 145
Oranje 116, 117
Orts 19
Oud-Vossemeer 111
Pago Bracbantinense 2
Palermo 143
Pannenbakkerij Ste Marie 96
Papdijk 62
Papelaer 62
Paridaan 7
Parijs 57
Parmasche vaart 5, 7
Parma 5
Paschate 23
Peeters 28, 61
Person 137
Persoon 138
Pesscheur 137
Philip den Goede 11
Philip III 85
Philip II 75, 115
Philip IV 99
Philip van den Elzas 8, 14, 22, 27
Pierssens 157
Pieter-van-Hendens-Vaart 63
Pieter van Hende's vaart 81
Pius den vyfden 33
Poeshoeck 62
Polckene 62
Poldere van den Riede 79
Poldere van Ferdinandus 79
Poliaen 62
Polken 62, 126
Potaardestraat 95
Prekershei 63
Prinsenstraat 62
Proosdij de Kluis 23
Pruisen 55
Rampaartbeek 5
Rampaartsbeek 63
Recanata 38
Rederijkerskamer de Distelbloem 148
Regentiestraat 5
Regiment Courières le Blon 119
Reinakker 5
Rens 18, 149
Reynakere 69, 70
Riedepolder 78, 82
Riemeersch 4
Rietpolder 78
Rijm 107, 113
Rijssel 73
Roberechts 157
Robrecht van Bethune 65
Rogiers 141
Rome 30, 39
Roodenhuize 74
Roodenhuyse 100
Roose 134, 135
Roothaese 32
Roskam 19
Rubempré 13
Rupelmonde 9, 66, 67, 99, 109, 159
Ruplemonde 114
Saaftingen 11, 12
Saaftinge 78
Saleghemswyck 62
Sanders 94, 141
Sassche Vaart 74
Sas 100
Sauvage 135
Savoyen 98, 145
Scalde 2
Scareels 15
Schelde 1, 62, 75, 76, 111, 119, 130
Schellinck 64
Schenaert 80
School Louise-Marie 143
Schorens 141
Semmerzake 2
Sente Nicalaus 67
Sente Niclaus in Waes 69
Serigiers 142
Sijseele 62
Sinaai 24, 39, 61, 62, 67, 80, 81, 106, 119, 131
Sinay 66
Sint Pauwels 9
Sinte Gillis 120
Sinte Pauwels 9, 71, 120
Sinter Niclaus 89
Siret 1, 3, 14, 39, 61, 65, 74, 107, 109, 121, 124
Sluys 132
Slyepe 135
Smet 159
SMeyers 25
Smooracker 62
Snouck 17
Snyers 135
Soeten Hoeck 4
Spanje 116, 131
Spar 119, 120
Speelman 16, 108
Spildoorn 29
Spilthoorn 29
Spriec 62
Spruyt 104
St.-Baafsabdij 9
St.-Gillis waas 140
St.-Gillis 1, 4, 5, 7, 8, 23, 55, 56, 61, 117, 122, 127, 147
St.-Huybrecht 149
St.-Jan-Steen 82, 83
St.-Jans-Steene 63
St.-Jans-Steen 61, 63
St.-Janssterkte 120
St.-Jean 119
St.-Jorisgilde 148
St.-Nicolaas 5, 9, 19, 25, 29, 38, 53, 56, 58, 61, 63, 67, 87, 111, 119, 122-124, 139, 140, 142, 147, 149
St.-Nicolaes 119, 127
St.-Pauwelsbek 5, 6
St.-Pauwels 2, 4, 9, 10, 16, 19, 24, 30, 34, 63, 104, 105, 116
St.-Pietersabdij 2, 7, 22, 24, 85
St.-Sebastiaansgilde 53, 144, 146, 147
St. Ambrosius 102
St. Eloy 102
St. Gilles 128
St. Gillis 32
St. Hubertus 102
St. Huybrecht 150
St. Jacob van Compostella 22
St. Jans-Steene 2
St. Jans Steene 3
St. Niclaes 93
St. Nicolaes 130
St. Nicolays 66
St. Nikolaes 125, 126
St Jans Steene 2
Stalins 71
Ste Pauwels 16
Steenen-Heul 82, 83
Steene 3
Stekelburgh 23
Stekelburg 14, 23, 27
Stekenen 64, 84, 87, 89, 98, 104, 108, 144, 145
Stekene 4, 5, 9, 10, 14, 32, 62-65, 67, 69-75, 77-83, 85-87, 91, 93, 94, 95, 96, 98-101, 103-119, 121-125, 131-135, 137-144, 146, 150, 151, 155-159
Stekensche leede 72, 73
Stekensche Vaart 7, 70, 73, 74, 82
Stekenschen dijk 81
Steken 88, 120
Stekhem 64
Steklburg 22
Stokheim 64
Stom 16
Strooperspolder 7
Suylgaver 62
Swarte gracht 62
Swarten Berg 62
Swyndrecht 128
Synay 67
Taelboom 71
Talboom 104
Taubin 129, 130
Taybaredspute 62
't Bourgoens Cruys 102
Teniers 136
Terneuzen 122, 123
't Foreest 62
Thabrouck 62
't Hol 7
Tholen 111
Thuysbaert 80, 112, 119, 123, 124, 128, 137-139, 143, 156
Thybaert 140
Tijs 16
't Leen 4
't Nachtergaeltje 102
Tournay : Eglise de Nostre Dame 66
Trajanus 64
Troggelsloot 63
Trompe 4
Tromp 5, 62
Truyman 17, 112, 123-125, 135, 138, 148
't Sprietje 5
Tuerlinckx 136
Turnhout 28
Tydgadt 27
Tys 16
Utenhove 11
Vaart van Stekene 5
Vaart 65
Vaentkins 11
Vaillant 2
Van Aelst 71
Van Aerschodt 137, 138
Van Aerschot 156
Van Audenaerde 36, 37
Van Bastelaar 111
Van Benthem 32, 37
Van Berchem 12
Van Biesbroeck 27, 39
Van Borsele van der Hoogen 13
Van Borselen 12, 15
Van Borsele 13
Van Braemdt 106
Van Bronckhorst 13
Van Burgondië 13
Van Bussecom 37
Van Campene 114
Van Clapdorp 29
Van Dale 141
Van de Kerckhoven 142
Van de Velde 71, 80, 140, 141
Van de Voorde 35, 37, 122
Van den Berghe 122, 142
Van den Bogaerde 6, 7, 12, 14, 61, 74, 95, 96, 99, 106, 113
Van den Brande 30
Van den Gheyn 28, 137, 138
Van den Roye 94
Van den Wauwere 29
Van der Beken 141
Van der Cruysen 37
Van der Maelen 6
Van der Meersch 1, 140
Van der Noot 31
Van der Sare 10, 159
Van der Vliet 13
Van der Vynckt 11, 13
Van Diedonck 141
Van Doorute 35
Van Driessche 141
Van Duyse 56
Van Erkel 28
Van Gaver 126
Van Goetem 17
Van Goethem 10, 17, 80, 106, 112, 143
Van Grimberge 30
Van Guyse 159
Van Havere 3, 104
Van Hecke 17, 38, 112, 135, 137, 138, 156
Van Heylweghe 2
Van Hove 139, 158
Van Husse 107, 113
Van Kemzeke 8, 9
Van Kesbecke 137
Van Kruiningen 12, 13
Van Landeghem 108
Van Lokeren 22
Van Loo 106, 112
Van Marvis 24
Van Meesche 138
Van Melsele 37
Van Nassau 116
Van Ongeval 28
Van Overloop 32, 80, 142
Van Overlope 71
Van Peteghem 25, 156
Van Pottelsberghe 94
Van Puyvelde 80
Van Quaellen 17
Van Recourt 107
Van Ree 111
Van Remoortere 13
Van Romerswale 12
Van Roy 135
Van Rumst 39
Van Schoore 52
Van Schooten 138
Van Schoote 112, 137, 138
Van Steelant 11, 94
Van Steene 108, 109, 156, 157, 159
Van Vlaanderen 11
Van Vlierberghe 10, 112
Van Voorhoute 11, 12, 15, 24, 29
Van Waelwijck 94
Van Waesberghe 141
Van Wesepoele 139
Van Wiele 29, 37
Van Woerden 13
Van Zele 10
Vande Velde 3, 104
Vande Voerde 16
VanVoorhoute 37
Veldenshouck 62
Venetien 33
Verbeke 157, 158
Verbraecken 141
Vercauteren 104
Verdrag van Munster 74
Vereecken 80
Vergauwen 25, 112
Verhellen 141
Verrebroek 119
Verre 66
Verschansing de Trompe 18
Verschansing Hellefort 18
Verschansing St.-Jan 18
Verschelden 144
Verschorren 25
Vier Ambachten 12
Vijf Bunder 62
Vijtvaart 63
Villaert 17
Villeroy 119
Viverleede 62
Vlaamsch Hoofd 64
Vlaanderen 9, 11, 14, 15, 22, 55, 61, 67, 73, 78, 85, 103, 115, 119, 148, 149
Vlaenderen 2, 14, 15, 40, 41, 53, 70, 71, 79, 97-99, 113, 144, 145, 159
Vlaendren 14, 67-69
Voorhoutbeek 5
Voorhoute 11-15, 18, 38
Voorhoutstraat 5
Voorhoutstrate 4
Voorhout 21, 62, 138
Voortshouck 62
Vracene 127, 128
Vrancke 2
Vrasene 54, 66, 67, 117, 119
Vroyenhoeck 62
Vydt 131, 138
Vyllaert 17
Waarschoot 20
Waasmunster 2, 20, 22, 67, 108
Waastkerke 62
Waas 10, 28, 140
Wachtebeke 62, 81, 115, 122
Waesmonster 67
Waesmunster 32, 89, 157
Waes 3, 4, 41, 67, 93, 105, 159
Waise 66
Wakken 13
Wasemonstra 21
Wasemonstre 66
Waterdijk 7
Watermolenbeek 5
Wesemael 158
Westakker 6
Westerschelde 73
Westkerke 62
Wichelen 158
Wielandt 106, 112
Wilde landen 82
Wildelanden 83
Willemsen 134
Willems 1, 2
Wilsen 2
Winkel 122
Wissekercke 159
Wissekerke 106
Witte Kaproenen 113
Wolters 67, 70, 78, 81
Worst 80
Wyts 109, 110
Ysebrandt 106
Ysebrant 10, 17, 140
Zaamslag 12
Zaman 133, 138, 139
Zangmaatschappij de Eendracht 53
Zaute Vairt 2
Zeelandt 70
Zeeland 4, 5, 111
Zeeuwsche Wildelanden 83
Zoute Vaart 63
Zuid-Beveland 11
Zuiddorpe 81, 111
Zuidelijke Nederlanden 19, 116
Zuidleede 82
Zwavenaarde 106