V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van De Pinte en Zevergem (1869)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van De Pinte en Zevergem. (75 blz., 2,25 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze twee gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of De Pinte and Zevergem. (75 pages, 2,25 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these two towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de De Pinte et Zevergem. (75 pages, 2,25 euros, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces deux communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

De Pinte 1

Zevergem 27

Index


Abbaye de St.-Pierre 6, 35
Abdij der Rijke Claren 43
Abdye van St.-Pieters 36
Abeelendreve 28
Afsneê 16, 17
Antwerpen 15, 46
Assene 6
Audenaertschen heerweg 44
Auderburg 55
Bachten Sceldevelde 5
Badinghem 35
Balegem 34
Beek 28
Bekaert 12, 31, 47
België 18
Berdelenbrugbeek 5
Bergendriesch 28
Bets 17
Beveren 21
Bien de Sewerghem 34
Blende bulck 28
Boeregem 29
Bollewerck 5
Bommelstraat 5
Bonne 14
Boone 18
Borluut 3, 12, 14, 54
Bosch 40
Bosselke 5
Bouchijstoc 28
Boudewijn IX 34
Boulez 19
Brabandt 40
Brabant 7, 40
Bracq 54
Braeckman 46
Breedestraat 5
Breedseynden 5
Breemeersch 28
Broekstraat 20
Brugge 45
Brugsbeke 28
Buskens 14
Bylken 5
Calchoven 28
Campens 47
Castella 57
Cauwer-Ronse 21
Chassault 38
Cleen Eedeken 28
Clemmen 46
Clemme 36
Cleyne Messie 5
Clooster van de Ursulinen 45
Cockuyt 45
Coene 43
Colins 17
Colman 22
Coopman 56, 57
Coornaert 44, 45
Coppijn 53
Corheelstick 28
Croeckt 28
Crynghem 44
Cuerste 8
Curtrijcke 49
De Baets 52
De Beerlaere 44
De Beerleere 44
De Beer 31
De Beuerne 34
De Boneem 55
De Brabandere 15
De Castro 57
De Causemaecker 43
De Cleercq 53
De Clercq 53
De Closse 31
De Cnuydt 18
De Coninck 17
De Costere 43
De Curte 40
De Drie Linden 39
De Furgon 57
De Giey 15, 23
De Groote 38
De Gruutere 17, 29
De Jaghere 43
De Keghel 52
De Keukeleire 18
De Kuyssche 18
De Loose 39
De l'Espinoy 38
De Maeght 32
De Maertelaere 32, 33
De Man 47
De Marvis 7
De Meulenaere 39, 47, 55
De Mil 44
De Munter 29
De Olsene 6
De Pélichy 39
De Pereau 38
De Pestel 14
De Pinte 2-5, 13, 15, 16, 18-22, 25, 27
De Potter-Le Reverand 45, 46
De Potter 3, 12
De Prinche 41
De Ridder 40
De Rudder-Deynoodt 15
De Rycke 17
De Scrivere 14
De Smet 27
De Vos 47
De Vriese 46
De Vroye 17
De Walenbeke 6
De Weirdt 18
De Welline 6
Delebecque-Van Goethem 52
Delebecque 20
Den Beer 32
Desmadryl 57
Deurlestraatje 4, 20
Deurle 4, 5, 43
Dhossche 44
Diericx 16
Dilbeek-Bodegem 38
Doorekin 5
Doornike 10
Doornik 7-9, 16, 19
Dorp 29
Doue 34
Drouot 22
Du Faing 38
Duivenbeek 5
D'Hondt 18
D'Hossche 46
Eecke 44, 45
Eeke 4, 8, 27, 28
Eggermont 15
Erweetstukken 5
Faligan 58
Flandres 55
Frigael 53
Gaasbeke 38
Gand 55
Garemyn 44
Gaver 28, 37, 52
Geetschoore 17
Geetscure 8
Gendt 32
Gend 55
Gentbrugge 43
Gent 5, 11, 12, 14, 15, 19, 21-23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 45-52, 56, 59
Getscura 5
Ghendt 44, 53
Ghend 13, 29, 43
Ghent 42, 48
Gheraerd 57
Goed te Gaver 30
Goed te Poldere 13, 17
Goed te Sceldevelt 10
Goed te Scheldevelde 12, 25
Goed te Scheldevelt 10
Goed te twee Dreven 14, 17
Goed ten Abeele 14
Goed ter Mieren 29
Goed ter Venne 9
Goed van Steenbrugge 44
Goede te Magret 10
Goedekin te Magheret 10
Goedekin ter Venne 10
Goet te Gaver 30
Goetghebuer 41
Goethals 18
Goetke 5
Goossens 45
Grand-Noble 23
Grand-Pauvre 23
Grand Noble 15
Grand Poivre 14
Grenier 17
Groenbeke 28
Groot Gravestuck 5
Grooten Ysermeersch 5
Guilielmus I 2
Gwijde van Dampierre 7
Haeckstucken 44
Haegeland 5
Hageland 5
Harelbeke 49
Hazebulk 19
Hemelrijk 5
Het Blauwhuys 32
Het Veir 32
Heverschoten 3
Hoendercotten 28
Hof te Magret 9
Hof te Poldere 13, 14
Hof te Welden 39
Hof te Zeevergem 38, 39
Hondelede 30
Hooghe-Warande 28
Hooghe 57
Hoorebeke 22
Hospitiegoed 5
Houtlant 28
Houveld 29
Iseleere 44
Joanna van Constantinopel 34
Kapellebulken 19
Karel VI 38
Kerckacker 28
Kervinc van Remerswale 37
Kervyn van Volkaarsbeke 14
Kesteloot 31
Kleenen Pol 5
Klein-Nazareth 5
Klein Nazareth 25
Kleyn Gravestuck 5
Klooster van Ste.-Agneta 45
Kokersbeke 28
Kortrijk 5, 7
Krieckerstrate 28
Krijngem 44
Kruisdreef 3
Lage Boschstraat 4
Laken 4
Lammens 17
Land van Waas 38
Landuytsche strate 44
Langeraert 36
Langerech 5
Langhe Kelderie 28
Langhe Messie 5
Langheveld dreef 5
Langhevelt 5
Lapantstede 28
Lathem 6
Latte 52
Lauwers 14
Le Mierre 59
Le Poyvre 14
Le Reverand 45
Lee te twee Dreven 17
Leopold II 4
Lijkstraat 20
Lodewijk van Male 47
Lodewijk van Nevers 13
Lodijc 37
Lodijk 38
Loobuelck 28
Loodijc 37
Loppens 15
Lovaert 21
Luntin 14
Madrit 55
Maelcamp van Raveschoot 58
Mageren Hauw 5
Malfayt 13
Malleghems stucken 44
Malte 6
Malthe 6
Maria-Theresia 43
Meenen 48
Meeren 10
Meere 28
Meerstrate 44
Melsen 27, 28
Merelbeke 28, 29
Merschstraetken 28
Meuratsbeke 28
Mijlheecke 56
Missiebosch 5
Moerman 33
Molenwijk 29
Moncy 40
Money 40
Monstrie 37
Muekenlant 28
Muelendijc 28
Mullem 35
Munte 34, 35
Naessens 52, 57
Nazareth 1-5, 8, 12, 13, 15-20, 23, 37, 38
Nazarette 15
Neder-Warande 28
Nederland 48
Neeren Vlieghuyt 5
Nijpmeersch 28
Oelter 34, 37
Oost-Vlaanderen 20
Oranje 49
Oud-Nazareth 13
Ouden-Burcht 30, 32, 49
Ouden Heirweg 20
Oudenaarde 5, 27, 31, 53
Overmeersch 17
Papenmeersch 28
Pappin 30
Parijs 22
Parys 55
Patheet 45
Paulijnenwech 28
Philippo 46
Philips 5
Pintemakerslust 15
Pinte 1, 3-5, 15, 16, 18, 20, 23
Pirmez 4
Poldergoed 13, 19, 22
Potijsere 5
Priem 57
Priorij van Galileë 22
Rijm 40
Rijsel 7, 40
Rodes 34
Rode 34
Roelandtstede 28
Ruffelet 57
Ruusbedde 28
S. Pieters bij Ghendt 40
S. Pieters 40
Sagmanstraetje 5
Saksen-Weimar 51
Sallardinge 56
Sallardinghe 55
Sanderus 39, 47
Sant 28
Sarlardinge 38, 54
Sart 35
SBlockx 56
Sceldehelt 5, 6
Sceldeveld 6
Sceldevelt 11
Schampde Contreras-Huytens 21
Schamp 45, 46
Schelderode 27, 28
Scheldevelde-tiende 8
Scheldevelde 3, 5-8, 11, 12, 16, 19, 22, 23
Schelde 27-29, 32, 37, 44
Schelthout 28
Schockaert 38
Schoonhaghe 28
Schraeven-Aerzeele 33
Schuurbeek 5
Schynckele 45
Searingahim 27
Seeuwerghem 40
Seevergem 32
Seeverghem 3, 53
Seewerghem 47, 48
Semmerzake 37
Sente Pieters bij Ghend 10
Sente Pieters clooster by Ghend 30
Sente Pieters cloostre bij Gend 41
Sente Pieters cloostre 42
Sente Pieters 43
Sersymoens 41
Seuuerghem 27
Severegem 27
Severengem 27
Severghem 27
Sewerghem 27
's-Graven-Aarzele 43, 44
's Graven-Aarzele 33
's Gruters 29
Simon 22
Singelbosch 5
Sint-Pietersabdij 58
Smeerken 44
Soete 45
Sollebosch 28
Sotengem 6
Speelman 12
Spel 28
Spey 28
Spiegelhof 38
Spieghelhove 55
Spildonc 28
Sprindaels 17
St.-Baafsabdij 34
St.-Baafskerk 37
St.-Denijs-Westrem 5, 6
St.-Denys 15
St.-Janskerk 37
St.-Martens-Laathem 5, 6
St.-Papens-Schuere 28
St.-Pietersabdij 7-9, 14, 16, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 43
St.-Pieters 23, 31, 35, 36, 38, 41, 46, 56
St-Pietersabdij 6, 35, 37
St-Pieters 32
Steenacker 28
Steenen hutte 28
Steenkerke 39-43, 48
Storm 57
Strijlant 28
Swartegat 5
Swinarde 34
S'Gravenhasele 44
Taelman 46
Ter Venne 10
Thienpont 12, 44, 46
Tirimont 38
Toetefays 44
Toutefas 28
Toutefaysbeke 28
Toutefays 29
Ullens 46
Upstal 28
Utenhove 30
Utrecht 53
Uutermeere 56
Vaernewyck merschen 44
Van Acker 22
Van Ansbeke 41
Van Beversluys 44
Van Calkine 17
Van Cranendonck 44
Van Crombrugghe 46
Van Damme 46
Van de Cauter 47
Van de Poele 17
Van de Putte 6
Van de Steene 19
Van de Velde 32
Van de Walle 12, 40
Van de Wiele 49
Van den Beyaerde 41
Van den Bossche 10, 18
Van den Dale 41
Van den Heede 40
Van den Kerchove 15
Van der Camere 35
Van der Cokenen 40
Van der Cruyce 54
Van der Cruyssen 31
Van der Leyen 14
Van der Meeren 13, 14
Van der Muelene 14
Van der Oest 30
Van der Sacaghe 41
Van der Sceltstraten 41
Van der Schelde 16
Van der Scheltstraten 10
Van der Varent 17
Van der Vennet 18
Van der Vurst 42
Van der Wiele 57
Van der Zickelen 48
Van der Zickele 13, 14, 17, 37
Van Deurne van Grevelingen 45
Van Eeke 17
Van Gansbeke 22
Van Gent, gezeid Vilain 38
Van Hameye 44
Van Hammeye 45
Van Hauweghem 44
Van Hecke 57
Van Hende 53
Van Hoorebeke 15
Van Huffel 47
Van Lathem 40
Van Lokeren 6, 35
Van Lomzweerde 37
Van Nieulant 38
Van Oostende 57
Van Peteghem 53
Van Plaesen 41
Van Pollaere 34
Van Pollare 37
Van Remerswale 37
Van Reyschoot 52
Van Rockolfing 38
Van Roden 40
Van Rode 34, 40
Van Romerswale 37, 38
Van Saksen-Meiningen 51
Van Saksen-Weimar 50
Van Sickele 37
Van Steenberghe 44
Van Steenkercken 40
Van Steenkercke 40
Van Steenkerke 40, 41
Van Stoppelgate 46
Van Toers 17
Van Vaernewijck 29, 40-44
Van Vaernewijc 29, 40-42
Van Volden 44
Van Wanzele 12
Van Wymeersch 35
Van Zeevergem 34, 37
Van Zevecote 17
Van Zottegem 6
Vanden Moortele 30
Vander Cruycen 44
Vander Cruyssen 47
Vander Haegen 32
Velghe 44
Veltstrate 28
Verhoost 15
Verniers 15
Vierschaerstuck 28
Vlaanderen 8, 14, 17, 34, 36, 37, 43, 47, 49, 54
Vlaenderen 44, 49, 55, 56
Vlerick 46
Voedwat 30
Voet 44
Vogelhan 28
Volcaert 55
Volckaert 38, 46, 54, 56
Volderstraat 19
Vossenholstraatje 3
Vurste 3, 13, 27
Wassene 37
Wauters 46
Wazières 40
Weerfhagen 5
Weldene 37, 44, 54-56
Welden 29, 32, 37-39, 50, 55, 56
Willekens leen van Zwijnaarde 41
Willemsdorp 2
Willems 28
Wittegracht 28
Zaetslant 28
Zeeuwerghem 30, 42, 44
Zeevergem 5, 13, 16, 29-37, 39, 43, 45-51, 56-59
Zeeverghem 44, 49, 58
Zeewerghem 27, 29, 30, 56
Zeverghem 37
Zewerghem 27, 34
Ziewerghem 27
Zomergem 59
Zwarte-Cobbensveer 28
Zwarte Cobbensbeke 28
Zwartegat 5
Zwijnaarde 5, 8, 27-29, 41, 53
Zwijnaerde 48
Zwinaerde 30, 42