V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het Wonderjaar te Gent (Juni 1566 - April 1567) (1906)

Een bijzonder goed gefundeerde studie door Dr. Daniel Jacobs over de gebeurtenissen te Gent in 1566-1567. (96 blz., 3,- euro - enkel te koop als ebook)

A very well documented study by Dr. Daniel Jacobs about the events that took place at Ghent in 1566-1567. (96 pages, 3,- euro - only for sale as ebook)

Une étude tres bien documentée par le Dr. Daniel Jacobs sur les évènements qui se passaient à Gand en 1566-1567. (96 pages, 3,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

1e Hoofdstuk. De Veldpredikatiën 1

2e Hoofdstuk. De Beeldenstorm 20

3e Hoofdstuk. De hervormde godsdienst wettelijk erkend 46

4e Hoofdstuk. Onderdrukking der hervormingsbeweging 67

5e Hoofdstuk. Slot 80

6e Hoofdstuk. Bronnen 83

Index


Akkergem 27, 37, 51, 61
Alva 2, 10, 12, 24, 32, 33, 38, 39, 50, 64, 74, 80, 83, 84
Amsterdam 40
Andelot 44
Angleterre 84
Antwerpen 21, 41, 42, 50, 58, 60, 64
Armentières 72
Armentiers 58
Artesien 72
Artois 3, 42, 84
Augustijnenklooster 34, 43
Aunozius 74
Auxy 72
Backerzele 61-63, 70, 71, 84
Bacquerzele 62
Bakhuizen van den Brink 44
Bazel 85
Belgique 24, 43
Bergen 48
Beza 1
Bisdomplaats 25
Blommaert 85
Boessens 51, 80
Borluut 4, 11, 22, 26, 27, 39, 47, 48, 75
Bousse 31-33
Brabant 41
Brugge 24
Brugsche poort 64, 79
Brugsche poorte 65
Brugschepoorte 64
Brussel 1-4, 6, 7, 12, 24, 26, 70, 79, 83-85
Bruxelles 24
Calvinus 1
Campanaeus 85
Carinthië 85
Carpentier 49
Clooster ten Predicheeren 34
Conscience 1
Coorenaerd 30
Coorenleye 65
Coorne 8
Corvin-Wiersbitsky 41
Damosius 74
De Backere 20
De Brune 4
De Casembroot 62
De Granvelle 33, 44, 84
De Kempenaere 30, 46, 48, 61, 65, 71, 79, 80
De Kempenare 85
De Marnix 1
De Potter 5, 33, 85
De Reiffenberg 3-5, 7, 12, 84
De Rijcke 51, 52, 56, 60, 63, 64
De Somere 65
De Stoppeleere 51
De Tassis 43
Deijnse 39
Deinze 74
Dermout 44
Destambruges 60
Deynse 19
Doens 30
Domberghe 79
Doornijk 58
Dowaai 45
Du Bois 37, 54, 58, 71
Dubois 78, 79
Duitschland 1
D'Andelot 44
D'Egmond 33
Eduwaert 35
Eecloo 8
Egmont 4, 9-12, 24-27, 39, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 58-63, 67, 69-73,75, 78-84
Elnichius 74
Esslingen 85
Estambruges 73
Fiennes 72
Filips II 80, 81, 83
Flandre 3, 84
Florence 85
Frankrijk 1, 5
Fremenueren 36
Gachard 5, 10, 12, 14, 24, 25, 27, 46, 51, 53, 61, 62, 69, 71, 73, 75,76, 78-80, 83, 84
Gaesbeke 72
Gand 2, 3, 24, 62, 83, 84
Gavre 62, 68, 72, 84
Geeraardsbergen 82
Genève 1
Gent I-6, 8-12, 21, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 41-43, 46, 47, 49,50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 67, 68, 70-72, 74, 78, 80-86
Gentbrugge 3
Ghendt 2, 23, 27, 29-32, 49, 54, 59, 62, 65, 84, 85
Gilde van St. Antonius 9
Gilde van St. Joris 9
Gilde van St. Sebastiaan 9
Gotthem 4
Granvelle 33
Heerbeerghe van Sente Jacob 64
Heindricx 13
Hembijze 37, 84
Herman 33
Hermannus 26, 49, 52, 79
Heuvelpoort 5, 8, 9, 26
Holland 1
Hoochpoort : de Cluse 49
Hoochstraeten 73
Hopperus 43
Hugenoten 5
Ieperen 26, 41, 54, 56, 72
Ingelmunster 26
Isegem 26
Jacobs I
Jooris 26
Junius 39, 40
Karel V 5
Kartuizerklooster 27
Keelhoff 43
Keizer Karel 5
Kerk van Akkergem 36, 42
Kerk van St. Baafs 29, 36
Kerk van St. Jacobs 36
Kerk van St. Michiel 36
Kerk van St. Nikolaas 36
Kerk van St. Pieter 36
Kerk van Ste. Pharaildis 36
Kervijn 24, 32, 38, 59, 64
Kervijn de Lettenhove 41, 43, 84
Kervijn de Volkaersbeke 3, 21, 83, 84
Keulen 85
Klooster der Augustijnen 36
Klooster der Karthuizers 36
Klooster der Minderbroeders 36, 42
Klooster der Predikheeren 34, 36
Klooster der Vrouwebroeders 34, 36, 42
Klooster van Drongen 36
Klooster van St. Pieters 36
Komen 26
Koormarkt : Gasthof de Ster 58
Koornmarkt 29, 46, 51
Kortrijk 54
Kouter 63
La Trouillère 60
Land van Aalst 25
Landthuut 19
Landuit 8
Leclercq 43
Leije 34
Lobberjoos 52, 54, 56, 58, 60
Margaretha van Parma 39, 67, 81
Marguerite d'Autriche 3-5, 7, 12, 21, 84
Martins 12, 13
Meenen 26
Meesene 49
Merula 40
Milaan 85
Moded 26
Montigny 48
Morillon 33
Moscroen 80
Motley 44
Nederland 42, 44
Nederlanden 1, 67, 68, 74-76, 81-83, 85
Noircarmes 74
Nuijens 41
Nuyens 40-43
Onghena 8, 31-33, 37, 49, 50
Oomberghe 37, 58
Oost-Vlaanderen 41
Oranje 21, 43, 82
Orchies 45
Oudburg 3, 4, 25
Oudenaarde 8, 54, 72, 73
Paijs-Bas 84
Paillard 44
Parma 79
Parme 3, 84
Passcharis 51
Pays-Bas 3, 12, 24, 43, 84
Peterceliepoort 8, 9, 22
Pevelenberg 1
Philippe II 3, 12, 14, 21, 24, 39, 40, 49, 67, 70, 74, 84
Pontus Heuterus 43
Poperinge 26
Poullet 33, 44, 84
Predicheeren 36
Predikheerenklooster 34
Prinsenhof 26
Rijcke 73
Rijsel 58
Rode 85
Rome 85
Ronse 8
Rutijnck 58, 74
Rutinck 60
Ruytinck 73
Sanderswalle 26
Schepenhuis 9, 11, 25, 29, 37, 47, 56, 74, 76, 80
Schepperus 86
Se. Jacobskeerchof 59
Sente Jacobs 27
Sente Jacobskeercke 28, 38
Sente Janshuus 38
Sente Michaels 28
Sente Nicolauskeercke 27
Sente Pieters Abdije 28
Sersanders 78
Severe 74
SGraven brugghe 36
Simancas 24, 84
Spanje 42, 55
St. Baafs 25
St. Baafskerk 27, 28, 37, 38, 49
St. Baafspleintje 25
St. Jacobs 22
St. Jacobs keercke 57
St. Jacobskerk 29, 37, 42
St. Jacobskerkhof 59, 60
St. Lievenspoort 2-5, 14, 20, 26
St. Michielskerk 42, 49
St. Nikolaaskerk 29
St. Pieters 25
St. Pieterskerk 47
St. Sebastiaansgilde 63
St. Truiden 40, 43, 44
Stallendriesche 7
Ste. Jacobskeercke 27
Ste Jans 28
Steendam 59
Strada 43, 67
Te Water 2, 5, 26, 49
Teymont 58, 60, 73, 74
Triest 54
Tyrol 85
Uutenhove 22
Valencijn 58, 74
Van Backerzele 60, 61
Van Bourgondië 3, 5, 37
Van Campene 5, 8, 33, 57-59, 61, 64, 85
Van de Vivere 29
Van den Bogaerde 13
Van den Bossche 20
Van den Vivere 27, 30, 54, 84
Van der Haeghe 52
Van der Haeghen 2, 85
Van der Haer 43
Van der Haghe 54
Van der Haghen 49
Van der Schuere 5, 14
Van der Vijnckt 44
Van Der Vivere 65
Van Duyse 2, 84
Van Hembijze 54, 83
Van Male 85
Van Nassau 43
Van Riebeke 37, 71
Van Rode 33
Van Secleers 4
Van Vaernewijck 2, 3, 5-9, 11-20, 22, 24, 27, 28, 30-34, 36-39, 42,45-47, 49-51, 54, 57-59, 61, 63-65, 80, 85, 86
Van Vloten 42
Van Wijchuus 51
VandenBosche 36
Vanderhaghe 58
Vanderhaghen 57
Vanderschuere 74, 80
Venetië 85
Viglius 43
Vilain XIIII 85
Vilvoorde 1
Vlaanderen 2-5, 9, 11, 12, 22, 26, 28, 29, 39, 42, 45, 47, 61, 70, 72,75, 79-82
Vlaendren 68
Vrijdagmarkt 46
Vrindachmaerct 64
Wackene 29, 31
Wagenaar 43
Wauters 43
Wescant 49
West-Vlaanderen 26, 39, 41, 42, 44, 78
West-Vlaenderen 23
Wijnaert 25
Wondelgem 26
Worms 85
Ypey 44
Zottegem 58, 71, 72