V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

In Afrikas donkere Wildernissen - Deel I (z/d)

Gedurende meer dan duizend bladzijden neemt Henry M. Stanley ons mee in zijn zoektocht naar Emin Pasja. Deze zoektocht duurde van 1887 tot 1889.
Het was Stanleys laatste reis door Afrika, waarbij het o.a. de rivier de Semliki ontdekte, en die leidde tot de stichting van het Britse Oost-Afrikaprotectoraat (Kenia). Het verslag leest als een trein, waarbij hooggespannen verwachtingen en kleinmenselijke beuzelarijen elkaar afwisselen. Vooral zijn doortocht door "Afrika's donkere wildernissen" is hallucinant.
Zo kom je o.m. te weten dat "kindsoldaten" absoluut geen uitvinding van onze tijd zijn…
(652 blz., 19,75 euro, enkel te koop als ebook).>

For more than a thousand pages Henry M. Stanley takes us with him on his search for Emin Pasja. This search lasted form 1887 to 1889.
This was Stanley's last journey through dark Afrika. In this journey he discovered the river Semliki. This journey also led to the founding of the British protectorate of East-Afrika (Kenia). This reports reads like a novel. Especially the passage of the "dark wilderness" is described in a hallucinating manner.
Here you will learn that "child-soldiers" are not an invention of our times ...
(652 pages, 19,75 euros, only for sale as ebook)

Pendant plus que 1000 pages, Henry M. Stanley nous prends avec lui dans ses recherches pour Emin Pacha. Ces recherches ont durées de 1887 à 1889.
Il s'agit de la dernière expédition de Stanley en Afrique. Pendant cette expédition il a découvert la rivière Semliki. C'est cette expédition encore qui a mené à la fondation du protectorat Anglais de l'Afrique de l'Est (Kenia).
Ce rapport se lit comme un roman. Surtout le passage dans la brousse noire de l'Afrique est hallucinante.
Vous lirez encore que les soldats-enfants ne sont pas une invention de notre temps...
(652 pages, 19,75 euros, seulement sur Cédé)

Inhoud - Summary - Table des matières

Voorrede I

Hoofdstuk I : Inleiding 1

Hoofdstuk II : Egypte en Zanzibar 47

Hoofdstuk III : Op zee naar den Kongo 68

Hoofdstuk IV : Naar Stanley-pool 81

Hoofdstuk V : Van Stanley-pool naar Yamboeya 106

Hoofdstuk VI : Te Yamboeya 121

Hoofdstuk VII : Naar de Panga-Falls 148

Hoofdstuk VIII : Van de Panga-Falls naar de standplaats van Oegarrowwa 190

Hoofdstuk IX : Van Oegarrowwa's standplaats tot die van Kilonga-Longa 232

Hoofdstuk X : Bij de Manyoeëma te Ipoto 259

Hoofdstuk XI : Door het woud naar Mazambonis's piek 281

Hoofdstuk XII : Aankomst aan het Albert-meer en onze terugkeer naar Ibwiri 350

Hoofdstuk XIII : Het leven op Fort Bodo 384

Hoofdstuk XIV : Voor den tweeden keer naar de Albert-Nyanza 409

Hoofdstuk XV : Ontmoeting met Emin Pacha 432

Hoofdstuk XVI : Bij de Pacha (vervolg) 459

Hoofdstuk XVII : Over Emin Pacha zelven 486

Hoofdstuk XVIII : Tocht tot ontzet van de achterhoede 497

Hoofdstuk XIX : Aankomst te Banalya, Barttelot dood 514

Hoofdstuk XX : De droevige geschiedenis van de achterhoede 547

Aanhangsel

Laatste rapport van Majoor Barttelot over het voorgevallene te Yamboeya 580

Afschrift uit het dagboek van de achterhoede 587

Dagboek van William Bonny 596

Index


Ababoea 184
Abassiniërs 320
Abbaté Pascha 57
Abdalla 275
Abdallah 238, 563, 569, 576, 592, 594
Abdallah Karoni 568, 587
Abdallah Kihamira 587, 588, 590, 593
Abdoel Kader Pacha 489
Abdoellah 502
Abdul Azis 487
Abed-bin-Salim 263
Abed bin Selim 395
Aboe-Klea 2, 14
Aboe Hamid 13
Aboengoema 328, 333, 335, 336
Aboengoema's 380
Abyssinië 24
Achmet 221, 224
Aden 43, 57, 58, 67, 75, 82
Aethiopie 422
Aethiopiers 422
Afghanistan 113, 549
Afrika ii, v, vii, ix, 3, 18, 29, 32, 35, 36, 39, 49, 58, 60, 67, 72, 87, 97, 125, 126, 135, 138, 140, 141, 149, 153, 158, 159, 165, 180, 226, 263, 264, 269, 332, 333, 363, 365, 379, 380, 392, 410, 414, 417, 420, 423, 429, 430, 442-444, 446, 451, 458, 467, 476, 479, 480, 484, 490, 496, 507, 547, 560
Afrikaansche Meeren 24
Akka's 410, 422
Albert-meer 2, 24, 25, 27, 29, 30, 42, 48, 63, 65, 73, 93, 98, 128, 132, 136, 141, 206, 215, 227, 271, 350
Albert-Nyanza 8, 20, 29, 30, 120, 122, 134, 136, 332, 384, 387, 409, 423
Albert meer 365, 461, 468, 472
Albert Nyanza 325, 354-357, 359, 360, 365, 366, 398, 420, 428, 432, 433, 439, 452, 460, 464, 465, 469, 488, 494, 503, 506, 508, 534, 541, 548, 568, 572, 584, 590
Albert Nyanza-provincie 466
Alessé 404
Alexander de Grote 3
Alexandrië 2, 47, 439
Ali 209
Alimba 177
Allen 17
Amari 522
Amelot 72
Amerika 2, 3, 21, 26, 27, 371
Ami 301
Amin Pascha 216
Amiri-watervallen 523
Amiri Falls 224
Anderson 41, 44, 45, 67
Androcles 495
Ankori 25, 28, 29, 235
Antari 235
Antonius 289
Arabi Pascha 4
Arabië 8
Arabieren vii, 12, 13, 15, 21, 40, 42, 52, 60, 63-66, 69, 72, 73, 76, 101, 105, 119, 128, 130, 132, 134, 135, 156, 213, 219, 220, 226-229, 231, 232, 238, 242, 257, 258, 261-264, 266, 272, 273, 274, 275, 279, 302, 333, 397, 448, 510, 511, 516, 518, 534, 539, 547, 557, 563, 568, 569, 577, 580, 581, 583-585, 590, 594, 595
Arabist viii
Argyleshire x, 28
Armenië 8
Aroewimi 80, 93, 119, 121, 123, 125, 153, 158, 166, 169, 172, 176, 184, 187, 193, 204, 212, 213, 222, 226, 227, 305, 562, 564, 576, 577, 588, 590, 592, 594, 598
Aroewimi-dal 252
Aroewimi-rivier 116
Arthington 45
Asman 250
Asmani bin Hassan 396
Assad Farran 582
Assani 274
Atlantischen Oceaan 81, 420
Avakoebi 221
Avamboeri 525
Avatiko 239
Avé-Djeli 527, 529
Avedjeli 568
Avejeli 213, 215, 230
Aveysheba 193
Avisibba 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 204, 205, 208, 508, 530, 535
Avisibba's 531
Avoegadoe 212, 529
Awash Effendi 464, 465
Azië 3, 496
Babali 158
Babanda 158
Babé 177
Babessé's 413
Babiassé's 424, 426
Babiassi's 356, 426
Baboekwa 158
Baboenda 226
Baboeroe 124, 172, 498
Baboeroe's 588
Baboesessé 328, 329-331, 333
Baboesessé's 375, 381
Badswa 433, 434
Badzwa 466, 468, 471, 472, 476
Baert 571, 593
Bafaido 221, 222, 525, 526
Bagala 336
Bagamoyo 30, 136, 141, 428
Bahoenga 155
Bahoeroe 309
Bahr-el-Ghazal 3, 9, 12, 15
Bahr-Ghazal 17
Bahr-Ghazal-Provincie 16, 17
Bahr el Ghazal 470
Bakarden 319
Bakedi 23
Baker 2, 3, 7, 8, 49, 55, 57, 70, 360, 439, 440, 452, 472, 473
Baker Pascha 7, 55
Bakhit Bey 465
Bakoeba's 412
Bakoekoe 227
Bakoela 168, 172, 173, 176, 179, 188
Bakoesoe 224, 262, 263, 561
Bakoeti 166
Bakoka 166
Bakwoeroe 312
Balaclava 2
Balegga 262
Balegga-heuvels 379, 433
Baleggaland 353
Balegga's 356, 380, 404, 423, 426, 433, 461, 462, 476
Balessé 282, 283, 294, 306, 307
Balessé's 394
Balia 521
Bambi 173
Banalja 416
Banalya vii, 30, 168, 173, 511, 515, 541, 543, 546, 553, 554, 557, 568, 571, 572, 574, 587-594, 596, 598
Banana 77, 81, 509, 579, 598
Banana Point 78
Bandangi 168, 171, 172
Bandekiya 534
Bandeya 183, 521, 522, 535
Bandoessoema's 480
Bangala 40, 84, 93, 115, 116, 127, 135, 185, 545, 551-553, 560, 561, 566, 567, 572, 575, 578-581, 584, 596, 598
Banyan 234
Banza Manteka 85, 97
Banzanza 319
Bapai 226
Bapaiya 531
Bara 5
Baraka W. Moessa 501
Baressa 421
Barghash 291
Baring 7, 10, 12, 20, 43, 48, 55, 57
Baroek 275
Baroeti 46, 57, 116-118
Barrtelot 580
Bartellot 551
Bartelot 58
Barttellot 552
Barttelot vi, vii, 38, 58, 75, 81, 82, 89, 90, 94-96, 99, 101, 104, 105, 110, 111, 113, 116, 125, 126, 137, 140, 147, 159, 176, 206, 224, 230, 377, 384, 386, 388, 394, 399, 400, 406, 408, 416, 464, 500, 504, 510, 512, 513, 515, 528, 538, 539, 548, 549, 553, 554, 556, 557, 558, 560, 562-567, 571-575, 580, 583, 586-588, 591, 593, 594, 596, 597, 599, 600
Barya-Koenya 412
Basangora 227
Bashi Bazoeks 15
Basoetos 9
Basoko 116, 119
Basongora 224, 262, 263, 561
Basopo 296, 526
Basopo-waterval 258
Batoeka's 586
Batoendoe's 540
Bavaiya 226
Bavikai 527
Bavira 351, 424
Bavira's 356, 416, 422, 423, 426
Baviri 378
Bavirn's 425
Baynes 44
Bazamboni 337
Bedden 460
Belgen 71, 88, 451, 455, 457, 565, 580, 585
België 598
Belgique 78
Bemberri 423
Bembezi 85
Beneden-Aroewimi 123, 124
Beneden-Kongo 9, 10, 78, 79, 89, 241, 439
Beneden-Mariri 175
Benjamieten 433
Bentley 87, 92, 94, 97
Berber 7, 13, 452, 455, 470
Bering 6
Berlijn 40
Berseker 180
Bessé 413, 414, 466, 498
Bey 9, 16, 48
Beys 3
Beyts 57
Billington 87, 91, 94-100
Binza 92, 213, 469
Birmingham 32, 178, 519
Boekanda 164, 165
Boekiri 287
Boela Matari 237, 418, 477, 536
Boembiré 245, 529
Boenbangeta 173
Boenda 226
Boendi 432, 433, 473, 476, 477
Boengangeta 541, 542
Boesindi 281, 516
Boeswa 364
Bolobo 94, 111-113, 120, 127, 128, 133, 134, 145, 147, 151, 509, 511, 549, 553, 554, 576
Boma 78
Bombay 58
Bonny iv, vi, vii, 37, 38, 46, 57, 58, 74, 76, 82, 103, 104, 113, 115, 127, 129, 133, 147, 408, 416, 509, 545, 546, 549, 551, 553-558, 560-562, 567, 569, 571, 572, 574, 576, 578-581, 583, 586-590, 592-597, 599
Borneo 84, 551
Boryo 294, 295, 299, 302, 305-308, 311, 382, 386
Boschjesmannen 422
Bouverie 124
Boven-Aroewimi 179, 219, 567
Boven-Kongo 9, 10, 71, 79, 80, 102, 106, 113, 178, 261, 262
Boven-Kongo-bekken 412
Boven-Mariri 176, 177
Boven-Marocri 175
Boven-Nijl 6, 22
Brackenbury 45
Britsch-Indië 46, 224
Bruce 28
Brudett-Coutts 28
Brussel 40, 43, 44, 49, 66, 79
Bunga 131
Burlington 45, 61
Burroughs 32
Burton 70
Buxton 28
Bwamboeri 183, 184
Bwana Makoebwa's 577
Bwana Mohammed 261
Bwessa 485
Byombi 591
Caleb 304
Camaroni 398
Carlyle 1, 476
Casati i, 128, 364, 367, 428, 430, 435, 437-440, 445-448, 460, 466
Cavendish 320
Centraal-Afrika 328, 490, 500, 513
Cesar 289
Charlic 176
Charters 109, 111, 112
Chartreuse 249
Charybdis 64
Cherif Pascha 7
Cherith 245
China 12
Choekri Agha 434
Choembiri 111
Chongo 484
Christenen ii
Citadel 54
Clarke 84, 97
Clive 479, 560
Congo 80
Congo la Lemba 84
Cook 103
Coutts 43
Dafoer 3
Daoed 598
Darfoer 2, 8, 15, 487, 488
Darwin 411
Dawes 28, 43, 46, 129
Dawnay 43, 48
De Borchgrave 41
De Noailles 28
De Winton 36, 42, 43, 45, 48, 116
Deane 65, 72, 73, 115, 131, 132, 134, 571
Denny 28
Dessauer 88
Dinka's 494, 495
Djaliffi 532
Djoema 500, 526, 527, 536
Djoema bin Said 501
Djoema Wadi Chandi 590
Doealla 501, 502
Doeëm 4
Doei iii, iv
Dongola 53, 470
Dongolezen 53
Donkere Vasteland 70
Doopsgezinden 87, 92, 98, 115
Dufflé 377, 445, 446, 455, 460, 465, 474
Duitschers 3, 8, 41, 42, 53, 58, 59, 69, 79, 182, 371, 486, 487, 491
Duitschland 263
Dumbarton 28
Edgington 35
Eelkin 17
Egypte 1-4, 6-8, 10, 11, 16, 18-20, 28, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 53-55, 57, 62, 63, 65, 67, 69, 216, 395, 429, 430, 438, 439, 441-444, 446, 450, 451-457, 465, 470, 471, 477, 487, 488, 493, 554, 582
Egypte 5
Egyptenaars 444-446, 450, 452
Egyptenaren 7, 13, 20, 53, 69
El-Obeid 4
El Abiad 470
Elias 245
Elliott 36
Elton 70
Emin i, 19-24, 28, 38, 42, 45, 49, 50, 53, 55, 57, 66-68, 79, 80, 89, 112, 124, 128, 129, 132, 176, 279, 366-368, 377, 399, 428, 435, 440, 445, 446, 452, 464, 474-476, 487, 489, 582, 597, 599
Emin-Pascha 301
Emin Bey 16, 17, 22, 23, 58
Emin Bey Hakim 16
Emin Beys 19
Emin Effendi Hakim 9
Emin Pacha 363, 366, 368, 370, 399, 407, 416, 428, 430, 432, 434, 437, 438, 440, 444, 445-448, 450, 461, 464-466, 469, 471-473, 486, 492, 493, 500, 503, 514, 516, 522, 526, 538, 539, 551, 552, 560, 566, 568, 571, 579, 582, 583, 586, 596, 597
Emin Pache 561
Emin Pascha vii, ix, 18, 29, 30, 40, 42, 44, 45, 50-55, 61, 62, 64, 65, 67, 73, 87, 92, 98, 104, 126, 127, 139, 249, 279, 354, 365
Eminist viii
Engeland i, 2, 4-7, 9, 10, 12, 13, 27, 42, 47, 48, 59, 61, 69, 70, 76, 79, 92, 116, 140, 263, 264, 365, 398, 422, 429, 451, 457, 458
Engelschen 1, 3, 5, 9, 13, 14, 62, 71, 108, 158, 321, 371, 470, 491, 549, 550, 554, 561, 562, 563, 573, 582
Engweddé 189, 193, 531, 535
Equator 2, 86, 115, 124
Equatoria i, ix, 12, 23, 57, 69, 310, 336, 561, 597
Equatoriaal-provincie 430
Equatoriaalprovincie 438, 441, 451, 488
Equatoriale Provincie 3, 9, 15, 20, 53
Equatoriale Provinciën 8, 18, 62
Erin 412
Eschkol 524
Europa iv, vi, 2-4, 11, 19, 53, 60, 67, 78, 159, 176, 220, 264, 438, 454, 561, 567, 571, 579, 581, 582, 600
Europeanen 58, 65, 71, 89, 135, 205, 211, 229, 248, 251, 303, 378, 390, 505, 545, 549
Fabbo 460
Falls 65, 66, 130, 131, 134, 580, 581
Fane 49
Farag Pascha 15
Farishi 501, 502
Farjalla 234
Farjalla-bill-Ali 234
Fashoda 18
Fatiko 63, 488
Felkin 24, 365, 440
Feradji Wadi Saïd 592
Feroezi 250
Feroezi Ali 251, 272
Ferrier d'Abren 81
Fetteh 343-346, 413, 466
Fiddler 59
Fischer 20, 22, 23, 27, 470
Fontaine 582
Forkali 267
Forrest 32, 79
Fort Bodo 30, 383-386, 389, 395, 399, 407, 408, 474, 476, 485, 498-500, 502, 505, 507, 508, 513-518, 537, 539, 541, 559
Fortnum 35
Francqui 88
Frankrijk 42, 69, 79, 263, 488
Gakdoel 14
Galla 321
Gallagebied 422
Gallas 58
Gatling 32
Gavira 351, 352, 379, 421, 423, 424, 433, 476-479
Gessi 472
Gessi Pacha 472, 488
Gessi Pascha 4
Giegler Pascha 57
Gita Nzigé 461
Gladstone 6, 13, 264
Glaecow 41
Glasgow 28
Glave 85, 115
Gleerup 72
Goebat 2
Goenda 485
Gondokoro 2, 452, 488, 493
Gordon 2, 4, 8-17, 22, 48, 49, 64, 264, 354, 452, 461, 470, 486-489
Gordon Pacha 444, 470, 488
Gotha 428
Grant 2, 43, 45, 46, 48, 70, 226
Granville 6, 7, 10, 11, 13
Gray 28, 43, 46, 129
Grenfell 55, 57, 115
Greshoff 103, 438, 509, 510
Grieken 13
Gwengweré 167
Gwengweri-stroomvernsellingen 511
Ha-tal-astiva 9
Hadad 582
Hall 28
Hamed bin Daoed 594
Hamed bin Mohammed 547
Hamis 276
Hamis Pari 275, 276
Hamlet 420
Hannington 27, 51
Hassan 522
Hassan-Effendi 13
Hatfield 57
Hatoena-Mgini 530
Hebé 306
Herbin 13
Hicks 7, 8
Hicks Pascha 5, 6
Hilallah 288
Hindoe 302
Hippo-Broads 220
Hoessa 93, 115
Holborn 44
Holland 372
Hollanders 9
Holmwood 20, 21, 27, 59, 60, 584, 585
Honeydew 489
Horeb 245
Horiyoe 460
Hutton 24, 28
Ibina 228, 262, 270
Iboeroe 306
Ibrahim meer 461
Ibrahim Pascha ix
Ibwiri 261, 271, 292, 293, 295-298, 301, 303, 306, 311, 314, 320, 321, 333, 350, 368, 370, 382, 500, 502
Iddesleigh 42, 43, 457
Ihangiroe 349
Ihoeroe iii, iv, 228, 241, 260, 261, 265, 290, 297, 404, 500, 501, 518
Ikhoeroe 262
Indé-mwani 382, 410
Indé-Tongo 382
Indeesoera 321, 322
Indekaroe 404, 411, 516
Indemwani 306
Indendoeroe 314
Indepessoe 309, 412
Indepoeya 411
Indesoera 315, 316, 319, 321
Indesoero 382
India 5, 6
Indië 137
Indiërs 13
Indische Oceaan v
Indischen Oceaan vii
Ingam 44
Ingham 82-84
Inkissi 91
Inkissi-rivier 90
Inyoegoe 382
Ipoto 241, 258-261, 264, 265, 269-272, 274, 275, 279, 288, 294, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 321, 333, 365, 366, 368, 370, 385, 387, 394, 395, 398, 399, 403, 500-503, 505, 506, 510, 516-518
Ismail 9, 275, 279
Ismail de Khedive 3, 4
Ismail den Khedive 2
Ismail Hakki Pacha 486
Ismail Hakki Pascha 8
Ismaili 276, 280, 288, 292, 298, 395, 397, 537
Ismailia 57, 261
Italianen 3
Itiri 204, 206, 213, 222
Itoeri 179, 223, 226, 228, 234, 238, 241, 260-262, 270, 290, 295, 297, 306, 311, 316, 321, 322, 327-329, 332, 334, 340, 346, 347, 365, 369, 381, 412, 413, 498, 500, 501, 514, 518, 523, 526, 532, 534
Itoeroe 52, 136, 245
Iyoegoe 313, 314, 317
Jabba Regaland 19
Jaffar 59
Jameson vi, vii, 28, 39, 57, 76, 101, 104, 114, 126, 129, 130, 140, 147, 151, 166, 224, 394, 408, 416, 539, 540, 545, 549-551, 553, 554, 556, 558, 561, 563-565, 567-572, 574-581, 583-588, 592, 593, 595, 596, 597, 599
Jephson v, vii, viii, ix, 38, 39, 46, 58, 74-76, 81, 82, 86, 90, 91, 94-96, 103, 104, 131, 140, 142, 146, 163, 179-181, 201, 204, 205, 211, 246, 247, 249, 255, 271, 272, 274, 275, 279, 294, 299, 303, 308, 321, 345-348, 369, 381, 388, 396, 397, 399, 403, 418, 419, 428, 434, 437, 450, 461, 464, 469, 470, 473, 474, 512, 514, 519, 539, 561
Joema 219, 267, 268, 274, 320
Joema Waziri 320
Johnson 70
Josua ii, 342, 524
Jozua 304
Junker 20, 23, 48, 51-53, 57, 58, 65, 73, 79, 213, 440-442, 469, 470, 491
Junkers 22
Kaap 214, 372
Kaap de Goede hoop 43, 66, 68
Kaapsche boeren 371
Kaapstad 9, 76, 82
Kaba-Rega 9
Kaba Rega 474
Kabba-Rega 18, 19, 364
Kabba Rega 367, 370, 415, 427, 428, 433, 434, 437, 440, 447, 448, 467, 475, 479
Kabinda 85, 93
Kadongo 475-477, 479
Kafr Dowar 4
Kahanama 474
Kaïro 3, 4, 21, 47, 48, 54, 56, 57, 440, 446, 452, 453, 470, 487, 488, 491, 493, 495, 582
Kaiya Nkondo 363
Kajeli 249
Kaleb 524
Kalengé 480
Kametté 498
Kamwaya 404
Kandekoré 412
Kanji 59
Karagwé 18, 19, 24, 25, 28, 29, 51, 287, 349
Karamalla 493
Karema 116
Karthoem 16
Kartoem 354
Kasenga 368
Kasenya 366, 368, 370, 371
Kasongo vi, 564, 565, 578, 580, 581, 583
Kassala 15
Kassassin 4
Kassim 449, 466, 467
Kassololo 226
Katonza 363, 366-368, 371, 374, 415, 416, 433, 434, 467, 474
Katto 477, 478, 480, 484
Kavalli 63, 128, 141, 215, 311, 332, 360, 370, 424-430, 432-434, 449, 466, 467, 472, 473-475, 582
Kavirondo 23
Keltie 45
Keneh 113
Khalfan 192, 205, 208
Khamis 288, 291-295, 298-300, 395
Khamis bin Athman 87
Khamis Parry 518
Khamisi 261
Khartoem viii, 5, 6, 8-15, 17, 18, 360, 444, 455, 470, 487, 488, 491-493
Khedive 3, 5, 7, 9
Khedive Tewfik 470
Kibero 128, 448, 582, 597
Kibiro 365
Kibongé 580
Kibongés 226
Kibwana 502
Kilima Njaro 24
Kilimani 500
Kilobo 86
Kilonga-Longa 228, 232, 235, 240-242, 257, 259, 261, 263, 271, 301, 384, 388, 395, 396, 398
Kilonga Longa 501, 517, 519, 520
Kimanga 596
Kimpoko 109
Kinnena 259
Kinshassa 85, 92, 101, 103, 109, 147
Kirangozi 152
Kirk 22, 48, 69, 457
Kirri 460, 491
Kishakka 63
Kitcheners 15
Kivira 418
Knorr 60
Koetschoe 587
Komoebi 433
Kongo 9, 21, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 40-44, 48, 49, 58, 61, 63-65, 67, 68, 73, 77, 78, 79, 82, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 108, 113, 119, 129, 132-134, 139, 177, 214, 237, 240, 245, 262, 322, 332, 336, 429, 442, 451, 455, 460, 470, 490, 512, 551, 552, 554, 557, 565, 566, 572, 579, 580, 585, 588, 597, 598
Kongo-bekken 432
Kongo-gebied 597
Kongo-rivier 27, 77
Kongo-Staat 61, 64, 69, 71, 78, 79, 84, 95, 100, 132, 135, 139, 263, 551, 555, 565, 571, 579, 596
Kongo-Vrijstaat 562
Kongo bekken 420
Kongo la Lemba 85
Kongostaat 40, 41, 451, 454, 455, 554
Koning David 140
Koning Leopold 9, 26, 27, 41, 44, 65, 69, 71, 72, 87, 132, 451, 456, 457
Konstantinopel 486, 487
Kopten 53
Kordofan 5, 15-17
Korti 14
Kosseir 113
Kroeboys 93
Krupp 71, 115
Kwamoeth 111, 113
Kwiloe 86
Kynoch 32, 519
Kyya-nkondo 467
Laboré 460
Lado 9, 16, 18, 452, 455, 488, 492
Laërtes 420
Lafontaine Ferney 77
Lakkin 536
Lamoe 58, 139
Lanceley 97
Lando 466
Langa-Langa 115
Lavigerie 263, 264
Leeds 44
Lenda 227, 228, 234, 237, 260, 261, 301, 501, 520
Lenz 58, 139, 470
Leopold 259
Leopold Rivier 226
Leopoldville 92, 93, 120, 127, 555, 599
Liebig 36, 90, 220
Liebrechts 584
Liebrichts 91, 94, 99, 100, 124, 509
Linant Bey 492
Lindi 226, 259
Livingstone 70, 84, 85, 95, 97, 141
Lloyd Mathews 59, 60
Loanda 578
Localaba 259
Loealaba 226, 262
Loefoe-rivier 85
Loehali 172
Loei 172
Loeila 93
Loekoengoe 83, 87, 88, 90, 113, 131
Loekolela 92, 115
Loeloe 227, 261
Loemami 563
Loenionzo-rivier 86
Loeta-Nzigé 328
Loetete 90
Londen vii, 26, 28, 32, 35, 43, 44, 46, 54, 57, 60, 137, 280, 363, 429, 480, 558, 565
London 61, 129
Londres 249
Lowwa 227, 259
Lupton 9, 17
Mabengoe 204, 206, 211, 529
Mabodé 184
Maboengoe 501
Mabroeki 449, 466, 467, 469
Mac Neil 28
Mackay 16, 19, 20, 22, 23, 447, 448, 489
Mackenzie 30, 45, 58, 59, 64, 66
Maçkinnon x, 24, 26-28, 41, 42, 45, 61, 69, 129, 586, 597
Madagascar 291, 390
Madeira 214, 552, 583, 599
Madi 469, 471, 474, 503, 516, 519
Madi's 471, 472, 476, 478, 504, 521-523, 525, 527, 529, 531, 532, 538, 541
Madjato 564
Magoengo 488
Mahdi 2, 4-6, 15, 17, 20, 22, 443, 493
Mahdis 121
Mahdist viii
Mahdisten 5, 13
Makkaraka's 430
Makoebana 542
Makoekoeroe 423
Makoepeté 224
Makoko 93
Makraka 17, 465
Makrakas 50
Malitte's 422
Mallejoe 415, 416, 418, 424, 427
Mambanga 186, 532
Mamboengoe 288, 289, 516
Mampoeya 591
Manboengoe 502
Manchester 24, 28
Mandé 295, 412, 498
Manginni 538
Mangola-rivier 85
Mangroedi 177
Manyanga 82, 85, 86, 91
Manyoeëma 156, 179, 213, 216, 219, 220, 224, 227, 240-243, 250, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 262, 264-275, 287, 288, 291-295, 298, 300, 301, 302, 303, 305, 388
Manyoeëma's 379, 385-387, 395-398, 507, 517-519, 561, 563, 564, 567-571, 576-578, 580, 581-583, 585-587, 589-598
Manyoeëmma's 545
Manyoëma 298
Manyoëma's 503
Marini 176
Mariri 176
Mariri-stroomversnellingen 540
Maroef 209, 467
Masai 19, 321
Masai-land 451
Masailand 20, 22-24, 26, 27, 29, 175
Mashona's 549
Masjonaland 39
Mason 35, 360, 369, 429, 472
Mason-Bey 364
Mason Bey 367, 472, 488
Massailand 51
Massoed 91
Massowah 2, 488
Matabeleland 39
Matabele's 549
Mataddi 77, 78, 81, 83, 84, 91
Mathews 60
Matthews 21, 407
Mauritius 9
Maxim 32, 82, 83, 104, 125, 139, 189, 220, 385, 565, 600
Mayoeëma's 387
Maza Mankengi 84
Mazamba 85
Mazamboni iii, 342-344, 348, 379, 380, 415-421, 423, 424, 431, 433, 467, 476-481, 484, 485, 497
Mazamboni-gebergte 335, 339
Mazamboni-keten 339, 340, 413
Mazambonis Piek 281
Mbadoe 177
Mbiassi 424, 428, 431, 433, 467
Mbiri 328, 333
Mboetti 412
Mbwenni 59
Mbwiri 327
Mehemet Tewfik 56
Melindi 71
Memberri 224
Metammeh 14
Methuen 38
Mhoehma 321
Mhoema 427
Mhoema's 421, 422
Michael 28
Midden-Afrika 51, 52, 63, 115, 264, 290, 304
Milton 328
Miwale 498
Mkwagodi 588, 589
Mobangi 115
Mobangi-Welle 23
Mocha 36
Moefla Mazinga 301
Moeggi 460, 492
Moegweye 532
Moegwye 185
Moeïni 583, 588
Moeini Soemai 567, 570, 571
Moeini Somai 580, 583, 584, 586, 588-591, 593-598
Moekangi 497, 498
Moekoepi 184
Moemi Moehala 261
Moepé 177, 508, 511
Moerabo 293, 420, 529
Moesa Wadi Kombo 590
Moesiri 476-479, 485
Moessa Bin Joema 176
Moestri 477
Moeta 328
Moeta Nzige 24, 359, 539, 583, 599
Moetni Somai 581
Mogo 427
Mohammed 563
Mohammed Achmet 453, 454, 470, 493
Mohammed Biri 448
Mohammet-Achmet 4
Mombasa 58, 59, 71
Momvoe 213
Momvoeland 213
Monboettoe 20, 213, 440, 442, 460
Mounteney viii
Mounteney-Jephson 274
Mounteney Jephson 322
Mounteny Jephson 469, 519
Mouteney Jephson 272
Mozes ii, 245, 342
Mpigwa 424, 427, 467, 474
Mpinga 423, 425, 478
Mpoengoe 589
Mpozo 83
Mpwapwa 30, 44
Mroeli 488
Msalala 25, 28, 29, 75, 443, 448
Msharasha 382
Msongwa 493
Mswa 364, 416, 428, 434, 446, 459, 466, 474, 475, 491-493
Mswata 101, 110
Mtatoeroe 321
Mtesa 9, 19
Muzelmannen 74
Muzinger 3
Mwanga 19, 20, 22, 51, 63, 64
Mwani 287
Mwembi 87
My-yoei 184, 185, 532, 538
Myyoeloes 287
Nassib 526, 536
Nassoer bin Saffi 588
Navabi 222-224
Navabi-watervallen 524
Nderi 404
Ndoegoe-bisha 516
Ndoegoebisja 289
Ndoemba 168
Ndoesoema 484
Nebassé 288
Nedjambi 531
Nedjambi-stroomversnellingen 538
Nejambi-snelstroomingen 192
Nejambi Rapids 191
Nelson v, vii, 35, 38, 46, 58, 74, 76, 82, 101, 103, 104, 140, 142, 146, 151, 171, 180, 181, 194, 195, 201, 211, 234, 242, 243, 250, 251, 254, 264, 265, 270-277, 279, 280, 300, 301, 303, 366, 384, 385, 387, 388, 395-398, 403, 405-407, 499, 502, 505, 506, 514, 517, 518, 539, 589
Nepanga 188, 189
Nepanga-Falls 188
Nepoko 184, 212, 213, 230, 407, 514, 527
Nestor 417, 419
Nevva 204
New-York 26, 576
Ngaiyoe 228
Ngalyema 95, 131
Ngoela 187, 532
Ngoenga 576
Niansassi 424
Nieman 77, 78
Niesse 8
Nieuw-Zeeland 84, 345, 551
Nijl 2, 13, 14, 16, 113, 120, 432, 451, 452, 460, 490-492, 495, 549, 551
Nijl 460
Nijlbekken 332
Nijldal 14
Njalis 289
Njangwé 581, 597
Nkalama-rivier 92
No-oema-meer 184
Noach 315
Noailles 38
Noebar 48, 49, 69
Noebar Pascha 7, 48-50, 56, 57
Noord-Europa 371
Noord-Moepé 177
Norie 248
Nowellé 184
Nsabé 438, 440, 444, 447, 449, 459-463, 466, 468, 469, 474, 475
Nsabi 472
Nselo 90
Nsera Koem heuvel 337
Nsona Mamba 241
Nubac Pacha 440
Nubar Pacha 430, 441, 446, 470
Nubië 151
Nubiërs 444, 501
Nyamsassi 370, 427, 429, 430, 437-439, 464, 466, 467, 474
Nyangwe 72, 139
Nyanza 30, 237, 331, 332, 334, 336, 344, 356, 377, 386, 393, 399, 400, 405-408, 410, 415, 418, 424, 429, 447, 448, 463, 468-471, 474, 499, 504, 507, 508, 512, 514, 524, 534, 541, 559, 599
Nyanza-vlakte 473
Nyassa 24
Nzalli 516
Nzera-Koem 419
Nzera Koem 340-342, 346, 415, 484
Obeid 4, 5
Oceaan ii
Oechoengoe 249
Oedjangwa 522
Oedjeli 588
Oedjidji 565, 583
Oeganda 16, 18-23, 25, 42, 51, 54, 62-64, 329, 331, 343, 349, 355, 413, 415, 417, 428, 429, 447, 448, 457, 470, 487, 489, 492, 582, 597
Oegande 585
Oegarowwa 559
Oegarroewwa 399
Oegarrowa 261
Oegarrowwa 190, 214, 216, 219, 223-230, 232, 233, 240, 251, 260, 263, 266, 303, 306, 368, 370, 384, 399-401, 403, 407, 411, 499-502, 505, 508, 510, 511, 518, 520, 522-524, 526, 528, 530-540, 559
Oegarrowwa's 386
Oegorrowwa 294
Oehha 287, 349
Oehimba-meer 136, 141
Oejiji 136, 141, 263
Oekedi 368
Oekoeba 498
Oeledi 183, 228, 250, 252, 269, 270, 279, 289, 302, 321, 346-348, 381, 399, 404, 501
Oeledi Balyoez 216, 226
Oeledi Manga 225
Oeledia 274
Oemari 253, 274-276, 303, 396
Oemeni 238
Oendoesoema ii
Oendoessoema 344, 379, 380, 414, 416, 420, 427, 441, 497
Oendoessoema-gebergte 351
Oendoessoema-keten 414
Oenya Kavalli 473
Oenyabongo 497
Oenyamwezi 52, 263
Oenyamyembee 263
Oenyanyembé 234, 302
Oenyanzi 112
Oenyoro 9, 20, 25, 28, 62, 128, 226, 287, 328, 331, 343, 344, 356, 361, 364, 367, 369, 370, 415, 422, 439, 447, 448, 457, 476, 489, 494, 565, 597
Oepoto 115
Oeregga 179
Oeroemangwa 421, 485, 497
Oeroendi 349
Oesambiro 556
Oesiri 478, 479, 484
Oesoga 343, 368, 417
Oesongora 19, 20, 24, 29, 179, 460
Oetiri 191, 192, 212
Oeyanzi 509
Oezanza 423, 425
Old England 113
Olifantenspeelplaats 540
Omar Salé 492
Omdoerman 15
Oost-Afrika 70, 79, 98, 263, 328, 451, 458
Oost-Balegga's 433
Oost-Bavira 421
Oost-Ibwiri 298, 299
Oost-Indekaroe 290
Oost-Indendoeroe 308
Oost-Itoeri 334, 335, 339, 351, 352, 380, 432, 474
Oost-Oendoessoema 353
Oostenrijk 58, 139
Oostenrijkers 411, 486
Oppeln 8
Opper-Egypte 22
Opper-Kongo 461, 561
Opper-Soedan 8
Orlando 246
Ostende 44, 249
Owen 165
Ozo 227
Pacha Gordon 470
Palaballa 84, 97
Palestina 9
Pall Mall 32
Panga 172, 184, 185, 188-190, 531
Panga-Falls 190, 191, 213, 266
Panga-Watervallen 187, 188, 511, 531, 535, 537, 568
Panga Falls 148
Panga watervallen 508
Pari 276
Park vii, 104
Parke v, 47, 49, 57, 58, 75, 82, 101, 110, 113, 146, 158, 177, 180, 192, 194, 214, 240, 249, 255, 271, 274, 275, 279, 280, 300, 301, 303, 366, 385, 387, 388, 395, 398, 403, 407, 412, 428, 461, 464, 469, 473, 474, 478, 505, 506, 514, 516, 517, 527, 540, 589
Parker 395
Parthen 328
Pascha ii, iii, viii, 128
Paschas 3
Pasha x
Pauncefote 43
Pelly 43, 48
Pender 67
Petermann 428, 438, 464
Pfeil 58
Piaggia 440
Piccadilly 35
Piek van Mazamboni 334
Pisgah 310, 312, 313, 412, 413, 423
Plymouth 46
Ponta da Lenha 78
Pool 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 94, 109, 124
Portal 21
Portugal 59, 69, 79, 81, 263
Portugeezen 76
Power 12, 13
Prout 488
Prout Bey 488
Pruisen 8, 486
Purdy 488
Quyotisme 264
Rachid 308, 346, 381, 520, 533, 540, 571
Rachid ben Omar 320
Rachid bin Omar 520
Ramses 417
Ransom 124
Raoef Pacha 465
Raschid 71, 235, 236, 271
Raschid bin Omar 235, 250
Ravidongo 475
Redjaf 460, 491, 492
Reed 79, 86, 87, 91, 94, 95, 97, 98, 102, 103, 109, 110, 112, 124-126
Rehani 539
Rehani Wadi Mabroeki 590
Reilly 235
Remington 32, 51, 52, 55, 100, 103, 139, 220, 249, 266, 301, 329, 397, 446, 469, 502, 517, 522, 530, 551, 552, 568, 585, 595, 599, 600
Remmington 296, 439
Richards 85, 97
Rimo 17
Rip 173
Ripon 9
Ripon Falls 20
Roeanda 51, 63
Roefiji-rivier 58
Roekoe 193
Roekoe-kreek 193
Roerawwa 226
Roewenzori 472
Roeweroe 344
Romeinen 204
Roode Zee 58, 113, 488
Rose Troup 104, 108, 114, 147, 509
Royle 8
Saadi 205, 208, 209, 224, 274
Saat-Tato 371
Saat Tati 211
Saat Tato 205, 225, 234, 291, 293, 333, 342, 372, 375, 379, 381, 410, 411, 434, 448, 449
Sadi 596
Said-bin-Abed 262
Said bin Habib 598
Sala 590
Sala Sala 588
Sali 302, 528, 529
Salim 91, 92, 131, 249, 331
Salisbury 316
Samoeda 439
San Paolo de Loanda 416, 556, 565
Sanderingham 45
Sandringham 44
Sanford 115
Sanga 548, 569, 572, 593, 595, 598
Sangaramemi 261
Sangarameni 270, 271, 395
Saraboko 397
Sarboko 301
Sarmini 404
Savelist 600
Schnitzler 8
Schotland 28
Schotten 111
Schweinfurth 48, 51, 57, 440
Scoetari 8
Scylla 64
Selangi 592
Selim 531, 563-565, 567, 576
Selim Bey 464
Selim bin Mohammed 563, 564, 567, 571, 576, 590
Semliki 418
Senaar 3, 12, 15
Sevyid Barghasch 71
Seyyid 30
Seyyid Barghasch Bin Said 61
Seyyid Barghash 27
Shaigia 15
Shakespeare 328
Shebang 345
Shire 24
Shoekri Agha 474, 491-493
Siemens 32
Simba 301, 302
Simeï 433
Sims 94-97
Sipoela 589, 591
Sir William i, x
Sit William Maçkinnon x
Smith 24, 30, 119
Soeakim 7, 13, 455
Soedan vii, ix, 2, 4-8, 10-13, 15, 16, 18, 22, 23, 49, 50, 83, 113, 131, 175, 264, 304, 452, 454, 455, 486, 549
Soedaneezen 12, 23, 43, 58, 59, 69, 74, 82, 84, 86, 88-90, 95, 102, 104, 116, 123, 126, 130, 131, 137, 140, 142, 144, 146, 147, 178, 183, 186, 211, 214, 229, 303, 395, 437, 445, 450, 469, 471, 493, 495, 503, 511, 546, 552, 554, 555, 557, 561, 567, 569-571, 580, 582, 586, 587, 589, 592, 595-597
Soedanezen 57
Soedi 586
Soendaneezen 417, 439
Soengoro 467
Somali 58, 59, 84, 90, 104, 137, 144, 175, 183, 211, 221, 224
Somali's 500-502, 554, 557, 561, 567, 570, 586
Son 32
Soudi 569, 587
Southampton 27
Sowahi 147
Spanje 237
Speke 2, 48, 70, 226
St. Johnsbury 26
St. Paul de Loanda 77
Staat Tato 219
Stairs v, vii, 36, 37, 46, 58, 76, 82, 83, 91, 103, 104, 125, 130, 131, 139, 140, 142, 144, 146, 163, 166, 167, 180, 189, 194-196, 200, 205, 208, 210, 211, 239-241, 247, 249, 255, 274, 279, 302, 303, 306, 321, 329, 344-348, 361, 368, 369, 374, 380, 387, 388, 389, 394, 398-400, 403, 406, 407, 499, 500, 502, 503, 505, 506, 508, 513, 514, 517, 520, 532, 534, 535, 538, 539, 589, 590
Stamboel 446, 487
Stanley vii, x, 27, 40, 41, 44, 56, 61, 63, 77, 79, 86, 91, 93, 96, 98, 101, 103, 109-111, 113-116, 122-124, 127-131, 133, 135, 136, 144, 146, 275, 279, 301, 365, 398, 428, 430, 437, 456, 464, 465, 471, 502, 514, 539, 545, 551-554, 557, 565, 566, 569, 571, 578, 579, 581-584, 590, 594, 596, 597, 599, 600
Stanley-Falls 64-66, 71-73, 78, 115, 116, 119, 124, 125, 131, 132, 134, 179, 214, 219, 261, 455, 511, 545, 546, 555, 561, 563-565, 567-569, 571, 572, 574, 575, 577-580, 585, 587-591, 593-597
Stanley-Pool 29, 30, 40, 79, 81, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 99, 101, 106, 107, 110, 124, 126, 127, 131, 438, 461, 509, 579, 584
Stanley Falls vi
Stanley Pool 322, 509
Starvation Camp 277
Stephenson 55, 57
Stewart 10, 13, 14
Stone Pacha 488
Strauch 86
Suez 43, 46, 54, 57, 470
Sullivan 42
Swadi 249
Swaheli 115, 420
Swahili 38, 262, 530, 533, 545
Swimburne 509
Swinburne 85, 101, 103
Sybarieten 290
Syrië 8
Syriërs 58, 554, 561, 562
Tagamoyo 260
Tam 502
Tamanieb 15
Tamboeya 32
Tanganika 19, 20, 24, 264, 359, 583, 597
Tanganika-meer 64, 66
Tarya 59
Tarya Topan 59
Tel-el-Kebir 4
Tennyson 140, 206
Tewfik 4, 9, 54, 55
Thomson 23, 24, 26, 27, 44, 45, 70
Three'O clock 291
Tigrane Pascha 48, 57
Tippoe 64, 130
Tippoe-Tib 262, 263, 407, 511, 539, 545-547, 549, 552, 555, 556, 560, 562-565, 567, 568, 569-571, 574-591, 593, 594, 596-599
Tippoe Tib 52, 59, 64-66, 69-74, 76, 91, 92, 103, 109, 114-116, 124-134, 138, 139, 156, 260, 510
Tippoe Tip 83, 134-136
Toegoeroe 460
Toengoeroe 428, 446, 466, 475, 493
Tongoeroe 448
Trinkitat 7
Troup vi, 38, 82, 85, 86, 115, 127, 129, 130, 133, 416, 545, 550-552, 554, 558, 560, 563, 567, 573, 574, 576, 578, 581, 583
Troup 408, 549
Tunis 439, 466
Turken 452, 486, 487
Turkije 8
Valentine Baker Pascha 7, 12
Van Gele 115, 585
Van Kerckhoven 115
Van Kerkhoven 552, 553, 580, 581, 584, 585
Vermont 26
Victoria-meer 23-25, 42, 75, 141, 417
Victoria-Nyanza 40
Victoria meer 460, 475, 480
Victoria Nijl 461, 488
Victoria Nyanza 25, 359, 451, 456, 457, 465, 474, 556
Victoriameer 422
Vinyata 136, 141
Vita Hassan 439, 466
Vombo 87
Von Rothkirch 85, 102
Vredefort 383
Vrijstaat 584, 585
Waboeroe 309
Wadelai 17, 18, 22, 29, 62, 64, 365-368, 370, 377, 446, 460, 461, 466, 492, 493, 552, 566, 582, 583
Wadi Adam 249
Wadi Asman 250
Wadi Halfa 455, 470
Wadi Khamis 248
Wadi Mabroeki 434
Wadi Mahroeki 529
Wady Halfa 13, 53, 54, 57, 63
Waganda 25
Waganda's 440, 480
Wahha 51
Wahha's 422
Wahoema 416
Wahoema's 422, 423, 431, 478, 484
Waima's 422
Waisoes 480
Wajiji 263
Wakedi 63
Wakerewé's 480
Walker 82, 86, 102, 111
Waller 48
Wamboetti's 411, 422, 501, 503, 507
Wampoko 101
Wanga-Soera 316
Wangindo's 480
Wanya-Roeanda's 422
Wanyamwesi's 480
Wanyamwezi's 480
Wanyankori 25
Wanyanwezi 30
Wanyoro's 369, 447
Wara-Soera's 364
Wara Soera's 365, 415, 418
Ward vi, vii, 84, 112, 113, 127, 129, 130, 133, 147, 408, 416, 550, 551, 553, 554, 556-558, 560, 563-566, 572-574, 576, 579-581, 585, 598, 599
Ward 115, 509, 545, 549
Waroendi 263
Waroendi's 422
Wasegara's 480
Wasegoehha's 480
Wasoga's 480
Wasp-Rapids 181, 185
Wasp Rapids 230
Waswahili 262
Waswahili's 577
Watatoeroe's 422
Watoeta's 422
Watschwezi's 422
Watson 32
Watwa's 422
Wawitoe's 422, 475
Wazamboni 344, 349
Wazongora's 480
Webster 65
Welcome 32
Wespen-stroomversnellingen 511, 533, 534, 538
Wesson 119
West-Afrika 69, 70, 422
West-Ibwiri 384, 386, 389
West-Indekaroe 290, 292
West-Indendoeroe 306, 498
West-Itoeri 327
Westelijk-Afrika 9
Whitley 94, 109
Wills 23
Wilson 14, 15
Winch 57
Winchester 32, 103, 119, 132, 139, 142, 214, 220, 249, 250, 256, 288, 329, 347, 354, 462, 469, 522, 551, 600
Windsor 576
Winkle 173
Witte Nijl 470
Witten Nijl 452
Wolseley 4, 10, 13, 14, 38, 470
Wombola 498
Wood 5
Wyyanzi 177
Yallasoela 580
Yamboeya vi, 29, 30, 80, 93, 106, 113, 114, 116, 119, 120, 122-126, 128, 129, 133, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 175, 176, 186, 206, 215, 220, 221, 224, 225, 229, 230, 251, 292, 303, 322, 390, 416, 448, 455, 456, 464, 485, 503, 508-512, 514, 515, 539, 541, 542, 549, 552-555, 557, 558, 560, 562-568, 571-573, 575, 576-578, 580, 581, 586, 590, 594, 598-600
Yamboeya-Rapids 27
Yankondé 153, 155, 158, 221
Yaroekombé 598
Yatoeka 598
Yoemboe 281
Yorkshire 115
Younger 28
Zagazig 57
Zambezi 24
Zanibar 214
Zanzibar 18, 20, 21, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 43-45, 47, 48, 51-53, 58, 59, 61-64, 66, 67, 69, 71-74, 76, 84, 101, 121, 124, 132, 134, 147, 186, 225, 226, 230, 234, 253, 264, 304, 322, 344, 368, 395, 403, 407, 411, 416, 428, 441, 448, 470, 477, 512, 519, 563, 566, 582, 586, 595-598
Zanzibari 25, 30, 40-42, 51, 65, 73, 74, 76, 82, 85-87, 89, 90, 92, 93, 97, 102, 104, 116, 123, 126, 134, 141, 144, 147, 175, 179, 183, 185, 188, 191, 193, 199, 201, 203, 214, 219, 229, 233, 236, 239, 248, 268, 272, 273, 275, 279, 292-294, 296, 301, 302
Zanzibarieten 382, 390, 393, 397, 398, 400, 403, 405, 412, 414, 417, 419, 420, 424, 438, 462, 464, 468, 471, 476-478, 480, 484, 501, 503, 504, 506, 507, 510, 511, 516, 517, 521-523, 525-533, 535, 539, 541, 546, 553, 555, 557, 561, 564, 567-572, 577, 580, 582, 583, 586-589, 592, 594, 595, 597-599
Zoeloeland 38
Zoeloes 480
Zoeloe's 422, 551
Zuid-Afrika 39, 263
Zuid-Amerika 551
Zuid-Europa 394
Zuid-Moepé 177, 540
Zwarte Vasteland 60
Zweden 65, 72, 264
Zwitserland 384