V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

1540-1940 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt (zd)

Dit boekje werd uitgegeven naar aanleiding van de vierhonderdste 9 mei-markt te Sint-Amandsberg in 1940. Na de afbraak van de Sint-Baafsabdij in 1540 werd deze markt immers overgebracht van het Sint-Baafsdorp naar Sint-Amandsberg. Het boekje biedt ook een korte geschiedenis van de gemeente Sint-Amandsberg en belicht enkele geschiedkundige en folkloristische kanten van de gemeente. Bij dit boekje hoort een geschiedkundige kaart van Sint-Amandsberg. (97 bladzijden plus kaart, 10,- euro).

This booklet has been edited at the occasion of the 400th may 9th-market at Sint-Amandsberg in 1940. After the demolition of the Saint Baafs abbey in 1540 this market was brought from the village of Saint Baafs to Sint-Amandsberg. The book gives also a short history of Sint-Amandsberg and puts a light on some historical and folkloristic aspects of the village. With the book goes a historical map of Sint-Amandsberg. (97 pages and a map, 10,- euro).

Ce petit livre a été édité à l'occasion du 400ème marché du 9 mai a Mont-Saint-Amand. Après la démolition de l'abbaye de Saint-Bavon en 1540 le marché a été tenu à Mont-Saint-Amand au lieu qu'au village Saint-Bavon ou il était tenu auparavent. Le livre comprend aussi une courte histoire de Mont-Saint-Amand et il met la lumière sur quelques aspects historiques et folkloriques du village. Avec ce petit livre vous recevrez une carte historique de Mont-Saint-Amand. (97 pages et une carte, 10,- euros).

Inhoud - Contents - Table

Bij het vierde eeuwfeest van Negenmeimarkt te St. Amandsberg. H.D.S. 5

St. Amandsberg, gehucht van Oostakker. J.V. 7

St Amandsberg, parochie en gemeente. M.V.P. 29

Het kerkhof van St. Amandsberg, begraafplaats van beroemde mannen. Jef Crick. 45

De jaarmarkten in de middeleeuwen. J.D. 51

De Negenmeimarkt. J.V. 55

Een beetje mozaïek ofte intervieuw-filmpjes (Geschiedenis en folklore) over Negenmeimarkt. Jef Crick. 62

Index


's Helich Kerstkerk 13
's Helig Kerstkerk 25, 26, 56
't Broekske 68, 74
Abbatiale Kerk van St-Baafs 15
Abdij van St. Baafs 9, 20, 56
Abeelbroeckstraat 31
Achtendries 31
Achterstraat 13, 72
Aerschot 42
Albrecht en Isabella 27
Amandus 7
Amerika 72
Andelhof 78
Antiochië 55
Antwerpen 28, 72
Antwerpen : St. Andrieskerk 50
Antwerpsche Heirwegh 17
Antwerpsche Poort 9
Antwerpschen heirweg 7-14, 22, 23, 56, 57, 59
Antwerpschen Steenweg 28, 31, 32, 34, 36, 60, 63, 64, 69
Apostelhuizekens 36
Beatse 30, 66
Béatse 36, 41
Beelbroeken 11
Begijnhof 37
Bekaert 39
België 24
Benthuys 14
Berten 22, 24, 57
Biest 11, 12
Bijloke 59
Bilokestraat 11, 12, 23
Blockmans 53
Blommaert 7, 16
Blomme 34, 35, 39
Boen 39
Bohemen 52
Bolle 77
Bonneville 39
Bonte 39
Boone 68
Boudewijn V 55
Brabant 52, 68
Bracke 39
Bracq 30, 34-37
Braeckman 28, 31, 32, 36, 40
Braet 42
Brugge 19, 53
Burgerlijke Godshuizen 36
Buysse 35
Callaert 68, 74
Campo-Sancto 48-50
Campo-Sancto van Vlaanderen 45
Cap 29, 30, 35
Cardon 33
Castelnij van den Oudburg 20, 21, 23
Catteeuw 39
Cattestraete 10
Cavereel 39
Chierchay 17
Cieske de Nijper 39
Claeys 40
Clinge 11, 20
Clopperakker 12
Colle 67
Conscience 47
Coppee 39
Corageken 58
Corijn 40
Cornwallis 52
Coyendans 22
Crick 45, 62
D'Huyvetter 35
Dampoort 9, 10, 18, 59, 70, 72
Dampoortstraat 10
De Backer 40
De Beule 43, 50
De Bruyn 33
De Clercq 42
De Coster 49
De Craene 33
De Decker 49
De Eendragt 46
De Graeve 69
De Hemptinne 45
De Jonghe 17, 19
De Kesel 72
De Keukelaere 33
De Mulder 49
De Noyette 34, 36
De Paepe 33, 40
De Pauw 47, 48
De Potter 50
De Ram 49
De Saint-Genois 50
De Schrijver 40
De Smedt 65, 67, 68, 70-72, 78
De Smet 49
De Snerck 64
De Tremerie 40, 62, 73
De Vaderlander 59, 60
De Vigne 48, 50
De Vos 50
De Waele 33
De Wevel 16, 48
Debbaut 35
Delebecque 37
Delhaize 74
Dendermondsche Poort 8, 9, 26
Dendermondschen heirweg 7-12, 14, 20, 22, 23, 27, 55, 56
Dendermondschen Steenweg 31, 32, 68, 74, 75
Dendermondschen weg 23, 39
Despiegelaere 72
Destelbergen 18
Destelberghen 12
Desteldonck 18
Deventer 14
Dobbeleire 39
Doornakker 12, 27
Doornijk 55
Dorp van St. Baafs 9, 14, 26
Doudelet 50
Drubbel 24
Du Bois 49
Duitschland 72, 78
Duivesteert 11
Duvilliers 49
Eekloo 48
Engeland 19, 42, 52, 72
Evergem 24
Flandre 53
Frankrijk 25, 26, 63
Galgenbergen 11
Gazette van Gent 59
Geeraardsbergen 49
Geerinckx 40
Gent 1, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25-28, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 53, 55-57, 62, 64-66
Gent : Franschen Schouwburg 50
Gent : Gerechtshof 50
Gent : Minard-Schouwburg 50
Gent : Sint-Annakerk 50
Gent : St. Jacobskerk 19
Gent : Vrijdagmarkt 50, 53, 64
Gentbrugge 41
Gentstraat 29, 30, 32, 42, 67
Genua 54
Gerardstraat 60, 72
Gezelle 50
Ghend 7
Ghendt 17
Ghent 25
Gitée 63, 64
Godshuis 36
Goudpoort 41
Groene Hoye 8
Groot Begijnhof 38
Groot Begijnhof te Gent 37
Guido Gezelleplein 60
Guislain 50
Haemers 33, 74
Halfmane 71
Halfvastenmarkt 68
Halle 42
Ham 9
Hartmann 23
Haverbeke 39
Heerlijkheid van Sint Baafs 58
Heerlijkheid van St. Baafs 11, 23, 57
Heerlijkheid van St. Baefs 21
Heerlijkheydt van St. Baefs 17
Heilig Kerstkerk 14-16
Heirnisse 11, 22, 27
Heiveld 39
Henegouwen 55
Herberg 't Barrierke 60
Herberg 't Gulden Hooft 12, 13
Herberg 't Leeuwken 13
Herberg 't Roode Huys 12, 23
Herberg 't Vliegende Peerd 74
Herberg Cleyn Cortryck 13
Herberg De Diligence van Antwerpen 64
Herberg De Drie Koningen 12, 14, 58
Herberg De Drij Koningen 64, 77
Herberg De Dubbele Arend 13, 58
Herberg De Fortune 12, 13, 57
Herberg De Getemde Beer 70
Herberg De Gouden Poort 64
Herberg De Halve Maan 58
Herberg De Halve Maene 13
Herberg De Halve Mane 64, 65
Herberg De Kroon 58
Herberg De Ossenkop 64
Herberg De Papegaai 13, 58, 60
Herberg De Ploeg 13
Herberg De Potuyt 12
Herberg De Scholle 14
Herberg De Ster 57, 58
Herberg De Sterre 13, 65
Herberg De Wapenen van Spaignie 14
Herberg De Wapens van Spanje 58, 64, 68
Herberg De Witte Leeuw 12
Herberg De Zwaen 12, 13
Herberg Den Henghele 12, 23
Herberg Het Barierken 73
Herberg het Engelsch Paard 33, 34
Herberg Het Haesken 12
Herberg Het Half Maantje 68, 71
Herberg Het Klein Brussel 64
Herberg Het Klein Kortrijk 64
Herberg Het Zonneke 13
Herberg In 't Barierken 73
Herberg In 't Peerdeken 72
Herberg In de Drij Gapers 70
Herberg In de Schaaf 73
Herberg In den Dubbelen Arend 63, 64, 67, 77
Herberg In den Geitenbeul, bij den Bok 70
Herberg In St. Amand 64
Herberg In St. Elooi 76
Herberg Klein Kortrijk 58
Herberg St. Amand 14, 40
Herberg Van Akker 64
Herssens 34
Heyveld 12
Hof van Heirlegem 28
Hof van Herlegem 12
Hof van Zingem 12
Holland 72
Hoogen raad van Mechelen 23
Hoogeweg 11
Horenbault 22
Hospice 69
Hospitaal St-Anna 7
Hospitaal van St. Anna 8, 17, 18
Hospitaalpoort 9, 26
Hospitael Straete 17
Hospitaelpoort 8, 11
Hospitaelstraete 9
Hoste 35
Ieper 53
Italië 52
Jaermaert van Sente Baefs 56
Janssenius 17
Kajuttenmarkt 59, 68, 69
Kamerijk 55
Kapel van St. Amandsberg 14
Kapellenberg 34, 59, 60
Kapittel van St. Baafs 57
Karlientje 72
Keizer Karel 9, 26, 56
Keizerpoort 9
Kerk van den H. Amandus 29
Kerk van het H. Hart 34
Kerk van Onze-lieve-Vrouw 35
Kerk van St. Amands 27
Kerkstraat 35
Keymeulen 39
Kinema Odeon 64
Klein Begijnhof te Gent 37
Kleine Heirnisse 32
Kleyn capelleken 19
Klooster Nonnenbosch 8
Klooster van de Visitatie 36
Koninklijke Vlaamsche Academie 47, 48
Kortrijk 72
Krekelberg 11
Kriekerij 11
Krijte 31
Krijtemolen 39
Lacompte 36
Lacquet 31, 33
Lagrange 33
Lampo 24
Lanckaert 68, 70, 71
Land van Waas 12, 47
Land van Waaslaan 32, 40, 41, 64
Land van Waaspleintje 22
Land van Waasstraat 10, 17
Ledeberg 9, 41, 49
Ledeganck 50
Leie 9, 14, 53
Lemaitre 40
Leopoldstraat 59
Leplat 19, 30
Leuven 42, 49
Libert 33
Lier 49
Lippens 35, 36
Lodriquez 33
Loochristi 18, 21, 24
Lourdes-Oostakker 41
Loveling 50
Lybaert 50
Macharius 11
Machariusberg 10, 25, 55
Maeykensmeerschen 9, 59
Magerman 33
Manoeuverplein 11
Maria Theresia 59
Matthys 29
Maximiliaan van Oostenrijk 26
Mechelen 42
Meerschstraat 10-14, 28, 40, 60, 68, 71
Meesen 53
Meester Talloore 39
Meester Telloore 73
Meirakker 39
Mengal 50
Meulestede 23
Michiels 65
Middelburg 49
Minard 50
Molenstraat 11
Muide 14
Namur 53
Napoleon 28
Neermeerschen 11, 23, 26
Negenmeimarkt 1, 3, 5, 23, 26, 54-62, 65-68, 72, 73, 76, 78
Nekkersvijver 11
Nicolas 36
Nieuwenhofkouter 11
Nieuwenhove 11, 22, 27
Nieuwjaarmarkt 68, 73
Normandië 72
Noyon 55
O.L. Vrouwkerk 49
Octrooipoort 10
Ommegang van St. Antonius 25
Ommegang van St. Macharius 25
Onghena 39
Onze-Lieve-Vrouwkapel 15
Onze Lieve Vrouw van de Oude Bareel 35
Oost-Vlaanderen 29, 45
Oostackere 18
Oostakker 7, 8, 12, 14, 16-21, 23-25, 27, 30-33, 36, 39, 47, 57, 60, 69
Oostakkerstraat 8, 9, 22-24, 38
Oranje 27
Oudburg 23
Oude Bareel 35-37, 39-41
Oude Barreel 11
Oude Galgenbergen 10
Ouden Barreel 31, 69
Ouden Waterganck 23
Paardenstraat 67
Palinghuizen 68
Palms 30
Parijs 63, 71
Parma 18
Parochie St. Amand 23
Parochie van het H. Hart 37
Parochie van S' Helig Kerst 14
Paviljoenwegel 70
Planchon 35
Poort Tusschen Palen 8
Prins-Albertstraat 11
Raad van Vlaanderen 23
Raes 39
Reinaertsberch 48, 49
Reinaertsberg 47
Reinaertsbergh 48
Reinaertsheuvel 49
Reinoutsberg 47
Reninaertsberg 47
Reybroeck 68
Rietgracht 8, 9, 23, 32, 42
Rijsel 53
Rodenbach 5
Roelandt 50
Roeselare 72
Rommel 24
Rooms 30, 34, 40, 67
Roosbroeckstraat 72
Roosbroeken 11, 26
Rusland 72
Ruusberg 10
S' Helig Kerstkerk 14
Scharenberg 11, 20
Schatteman 55
Scheere 68, 70-73
Scheire 39
Schelde 8, 9, 11, 23, 41, 53
Schoolstraat 11, 13, 14, 40, 60, 69
Schuurgoed 12
Seigneurie de St. Bavon 22
Semeeze 39
Sente Amantsberch 57
Sente Baefs 17
Sente Baefs Cloostere 5
Sente Baefscloster 57
Serck 35
Sergeant 36
Serrure 47
Siffer 48
Simoens 49
Singemkouter 11
Sinia 36
Sint-Amandsberg 38
Sint-Amandskerk 45
Sint Amandsberg 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 25-29, 31-33, 36, 37, 41, 45-50, 56, 60-64, 66, 67, 70, 74
Sint Amandsbergh 21
Sint Amandsheuvel 45, 49
Sinte Amandsbergh 7
Sinte Amandsberghe 17
Sinte Amantsberch 16
Sinte Amantsberghe 25
Sinte Baefs 16
Slag van Gavere 23, 25, 26
Slootekouter 11
Slootendries 31
Slootenmeerschen 11
Smet 40
Snellaert 41, 47, 49, 50
Snoeck 3
Spanjaardskasteel 9, 27
Speliers 40
Spitaalpoort 7
St. Amand 12
St. Amandsheuvel 12, 13, 22, 47
St. Amandskapel 45
St. Amandskerk 18, 22
St. Amandsparochie 18, 22, 27, 29, 30, 37
St. Amandusparochie 40
St. Amantsberghe 58
St. Annahospitaal 17, 18
St. Antoniuskapelleke 38
St. Baafs 22, 58
St. Baafsabdij 14, 22, 25, 47, 53, 55
St. Baafsdorp 11, 21, 26, 56
St. Baafsfoor 51-53
St. Baafskouter 11
St. Elisabethbegijnhof 63
St. Pietersabdij 53
St-Amands-kapel 16
St Niklaas 49
Station Oost 69
Ste. Amantsbergh 5
Ste-Baefs 5
Steendam 9
Sterrestraatje 59
Stoppelbilck 11
Strimenberg 10, 11
Tack 40
Teirlinck 48
Torhout 53
Trulin 30
Uyttenhove 50
Vaerwijck 35
Van Arenberg 37, 38
Van Artevelde 50
Van Biesen 40
Van Boxelaere 49
Van Cleemputte 32
Van Cleemputteplein 12
Van Damme 20, 29, 30, 37, 45, 48, 49
Van De Cotte 39
Van de Voorde 35
Van der Noot 19, 20
Van Der Scheuren 18
Van Doorselaer 39
Van Duyse 50
Van Hecke 58
Van Heem 74
Van Hoorebeke 39
Van Lerberghe 49
Van Lokeren 59
Van Nunen 64
Van Oosthuyse 50
Van Poeck 40
Van Siclers 59
Van Vaerewijck 26
Van Veerdegem 39
Van Welden 40
Van Wesemaele 35
Vande Woestijne 50
Vander Eedt 33
Vandersteylen 40
Vanderstraeten 37
Vandeweyer 31
Venetie 54
Verbeke 33
Vercruyssen de Solart 37
Verhaege 39
Verhaegen 37
Verhasselt 40
Verkortingstraat 22, 65, 67
Verniers 69, 76, 78
Verspeyen 50
Vervaet 73
Vierscharenberg 20
Vincx 39
Visitatie 37, 39, 42
Visschers 49
Vlaanderen 27, 45, 50-53, 55
Vlaenderen 25
Vlegels 39
Vogelzang 31
Vranckrike 25
Vrije van Gent 18, 23
Vromant 31, 33, 39, 40
Warneford 42
Watté 35
Weidestraat 17
West Eenbeke 23
Westveld 12, 31
Wijk H. Hart 34, 40, 42, 55
Wijmakker 11
Willems 45-49
Willemsheuvel 49, 50
Wollestraat 9
Wolters 29
Wolterslaan 32, 41
Zele 50
Zeveneeken 21
Zingem-Meirakker 12
Zondernaamstraat 59
Zusters van de Visitatie 35, 40, 41
Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie 36
Zwin 54