V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Onze Helden van 1302 (1880)

Dit is één van de eerste wetenschappelijke boeken over de periode van de Guldensporenslag. Het is een antwoord op "De Leeuw van Vlaanderen" van Hendrik Conscience, waarin de geschiedenis soms wat "aangepast" werd. Hier wordt de geschiedenis vanuit een zeer christelijk standpunt bekeken (de auteur, Adolf Duclos, was priester), maar misschien moeten wij de hele middeleeuwse geschiedenis wel vanuit een christelijke invalshoek bekijken om haar beter te kunnen begrijpen. (392 blz, 11,75 euro - enkel te koop als ebook)

This in one of the first scientific books about the period of the battle of the golden spurs. It is an answer to the "Lion of Flanders" by Henri Conscience in which history was sometimes "adapted" a little bit. This book regards the history from a very christian angle (its author, mister Adolphe Duclos was a priest), but perhaps we have to consider the whole medieval history from a christian point of view to understand it better. (392 pages, 11,75 euro - only for sale as ebook)

Ce livre est l'un des premiers livres scientifiques concernant la periode de la bataille des éperons d'or. C'est une réponse au "Lion de Flandre" d'Henri Conscience. Le livre regarde l'histoire d'un point de vue tres chrétien (son auteur, monsieur Adolphe Duclos était prêtre), mais c'est peut-être de cette manière la que nous devons regarder l'histoire du moyen-age pour la comprendre mieux. (392 pages, 11,75 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

Het eerste kapitel waar bewezen wordt hoe noodig het is over die zaken te schrijven. 1

Het tweede kapitel waarin getoogd wordt hoe de samenleving waarin later Breidel met de Coninc verscheen tot wezen kwam. 38

Het derde kapitel waarin onderzocht wordt wat de vrijheid was in het gedacht van Breidel en de Coninc; en getoogd wordt hoe onze Liberale leeraars falen. 117

Het vierde kapitel waar wij eene wandeling rond Brugge doen in het jaar 1300. 156

Het vijfde kapitel waarin men leert den franschen koning Philip den Munteschrooder kennen alsook Gwijde van Dampierre graaf van Vlaanderen. 186

Het zesde kapitel waarin wij Pieter de Coninc met 's graven zonen op het tooneel zien verschijnen. 224

Het zevenste kapitel waar wij Jan Breidel zien optreden en de Brugsche Metten hooren kleppen. 241

Het achtste kapitel waar men het Vlaamsche volk met den adel en de zonen van Vlaandrens stamhuis ziet ter herevaart stormen en Gulden Sporen oegsten op Groeningheveld. 268

Het negenste kapitel waarin wij de Vlamingen op den Pevelberg hooren victorie trompen en waarin Philip de Munteschrooder het voor Rijsel ziet Vlamingen regenen. 335

Het slotwoord waar wij een laatsten blik over Vlaanderens heldenstrijd laten gaan. 353

Index


's Quicken 233
's Rijks Vlaanderen 203
't Vrije 164, 279, 307
Aa 333
Aalbrecht den Groote 22
Aalst 62, 288
Aardenburg 216, 217, 221, 231, 234, 257, 258
Aarnout van Vlaanderen 54
Abdij van Groeninghe 317-319
Abeilard 194
Acre 89
Africa 48, 173
Agrippina 42
Akker der Gulden Sporen 302
Alaard van Izendijke 100
Alberdingk-Thijm 234
Albrecht van Oostenrijk 212
Algiers 173
Alpische gebergten 68
Amandus 81
America 22
Anagni 334
Anagny 12, 192, 199, 200
Andalousi 172
Angoulème 314
Anseghem 289
Antwerpen 144, 327
Arabiën 89
Architophel 203
Aristoteles 42, 194
Armagh 61
Armenië 173
Arouet de Voltaire 18, 70
Arques 333
Arragonie 172
Artesië 76, 212, 214, 216
Artois 284, 293, 304-306, 308, 311, 332
As Clokettes 215, 330
Athenen 193
Athies 350, 351
Athies-sur-Orge 350, 355
Atlas 173Atrecht85, 97, 98, 285, 332, 336, 344
Audenaarde 283, 288, 294
Augustinen 162, 280
Autun 53
Avignon 201
Baltische Zee 170
Banque de Belgique 22
Bardoux 191, 192
Baronaige 219
Bavinchove 187
Beck 215
Beernaerds 243
Belgenland 37, 72
Belial 203
Bergen 212, 213, 282, 328, 333
Berouds 244
Berthulf 34, 86, 119
Bethune 74, 168, 331
Bethune-de Renty 317
Bette 288
Beyaert 234
Beyen 248
Bilbao 170
Blankenberge 171
Blauwvoeten 287
Blindekens 184, 343
Blindekenskapelle 343
Bloedkapelleke 299
Bloedmeersch 298, 313, 326
Boggaardebroeders 178
Bohemen 172
Boloniën 239
Bonifacius VIII 152, 154, 189, 199-201, 203, 211, 215, 216, 334
Bonin 248, 249
Boonen 314
Bordeaux 330
Borluut 288, 289, 309, 319
Bossaert 227
Bossuet 139
Boudewijn Hapkin 54, 64, 68, 85
Boudewijn I 73, 74
Boudewijn II 157
Boudewijn IV 115
Boudewijn van Constantinopelen 113, 171
Boudewijn van den Iser 156, 162
Boudewijn VII 96
Boudewijn VIII 111
Bourgondië 185
Boutaric 188, 196
Bouvines 109, 112, 337
Braband 76, 115, 212, 293
Brabant 12
Brasiliën 173
Breidel 1, 4, 5, 19, 35-38, 106, 117, 130, 135, 153-155, 171, 177, 184, 195, 201, 234, 235, 241-253, 256, 258-262, 279, 287, 308, 320, 322, 327, 353, 355, 356
Brugge III, 1-3, 7, 9, 10, 13-15, 22, 39, 62, 74, 76, 81, 86, 89-91, 96-100, 106-113, 118-120, 122, 124, 125, 142, 156, 159, 170, 171, 173, 175, 179, 181, 183-187, 202, 206, 207, 210, 211, 213, 215, 220, 221, 223-225, 228, 230, 232, 235-240, 244, 245, 249, 252, 255, 257, 259, 261, 264-268, 274, 279, 280, 282, 287, 290, 293, 299, 300, 303, 308, 311, 314, 318-323, 327-329, 332, 333, 336, 341-343, 345-347, 349-353
Brugge : 's Heeren Blanckaerts brugge 178
Brugge : 't Zand 100, 244
Brugge : Abdie van Eeckhoute 178
Brugge : Abdij van den Eeckhoute 9
Brugge : Aertrycke 176
Brugge : Augustinenbrugge 178
Brugge : Augustinerei 157
Brugge : Barnekamer 176
Brugge : Beelfroot 159
Brugge : Beggijnhof 173, 181, 184
Brugge : Belfroot 159, 166, 175, 262, 273, 278, 356
Brugge : Beurze 262
Brugge : Beuterbekepoort 158
Brugge : Bezemmarkt 177
Brugge : Blindekens 178
Brugge : Blindeliedengasthuis 181
Brugge : Blindezelpoort 160
Brugge : Boggardeschool 237
Brugge : Boninswale 251
Brugge : Boonemswal 176
Brugge : Boterbeke 157, 180
Brugge : Bouveriepoort 158, 174
Brugge : Boveriepoort 265
Brugge : Breidelstraat 160
Brugge : Brouwersstraatje 162
Brugge : Brugsche-Vrije 161
Brugge : Burg 128, 156, 158-163, 165, 168, 176, 177, 183, 351
Brugge : Burgpoort 160
Brugge : Burgstraat 162
Brugge : Burgstraatje 163
Brugge : Carmersstraat 169
Brugge : Casehuus 168
Brugge : Casteelstraetken 237
Brugge : Christoffelskapelle 158, 252, 262
Brugge : Clarastraat 178
Brugge : Coelkeerporte 228
Brugge : Coolkerkepoort 158
Brugge : Cranenburg 168
Brugge : Dulhuus van Sint Juliaan 178
Brugge : Eechoute 184
Brugge : Eiermarkt 168
Brugge : Ezelpoort 158
Brugge : Galgeveld 160
Brugge : Gasthuis van O.L.V. van Egypten 181
Brugge : Gat van Sint-Donaas 160
Brugge : Geldhuis 169
Brugge : Geldmuntstraat 168
Brugge : Genthof 262
Brugge : Gentpoort 158
Brugge : Gentpoorte 260
Brugge : Gheldmuntstraat 169
Brugge : Ghelthuus strate 169
Brugge : Ghistelhof 176
Brugge : Gijzelhuis 128, 156, 159, 162, 163, 175, 262, 266, 351
Brugge : Gotje 177
Brugge : Goudhandbrugge 157
Brugge : Gouvernement 160
Brugge : Gruuthuus 169
Brugge : Gruuthuushof 176
Brugge : Halle 128, 159, 166-168, 175, 179, 180, 183, 185, 207, 253, 258, 262, 266, 273, 275, 278, 280
Brugge : Halletorre 167
Brugge : Heilig-Bloedkapelle 160, 322
Brugge : Heilig-Geesthuis 178, 181
Brugge : Herberg 't Mandeke 168
Brugge : Herberg Den Blinden Ezel 163
Brugge : Herberg Den Wildenman 167
Brugge : Hof ter Vere 176
Brugge : Hof van Boonem 176
Brugge : Hof van Cruninghe 160
Brugge : Hof van Oostkerke 176
Brugge : Hofbrugge 160, 165, 273, 278, 279
Brugge : Hofpoort 160
Brugge : Hofpoorte 165
Brugge : Hoogstraat 231
Brugge : Hoogstrate 261, 320
Brugge : Hospitaal van O.L. Vrouw ter Potterie 181
Brugge : Hospitaal van Onze Vrouwe 177
Brugge : Huis Coolkerke 168
Brugge : Huis de Katte 279
Brugge : Huis de Mane 168, 279
Brugge : Huis de Oude Munte 168
Brugge : Huis der Engelschen 176
Brugge : Huis der Ierlanders 176
Brugge : Huis der Schotten 176
Brugge : Huis Groenevoorde 168
Brugge : Huis Groenvoorde 278
Brugge : Huis Ten Scake 168
Brugge : Huis Van Bouchoute 168
Brugge : Kaashuis 176
Brugge : Kapelle van Sint-Amand 157
Brugge : Kapelle van Sint-Pieter 158
Brugge : Kathelinepoort 158
Brugge : Kathelinepoorte 260
Brugge : Keerske 160
Brugge : Kettelwijkpoorte 157
Brugge : Kiekenmarkt 177
Brugge : Kortrijkweg 280
Brugge : Kraneplaats 169
Brugge : Krepelstrate 342
Brugge : Krommen Wal 228
Brugge : Kruispoort 158
Brugge : Kruispoorte 260, 261
Brugge : Kuiperstraat 169
Brugge : Landshuis 161
Brugge : Langestraat 178
Brugge : Langestrate 256
Brugge : Leet 180
Brugge : Loove 156, 163, 164, 175, 236, 280, 323
Brugge : Magdaleenepoort 158
Brugge : Mallenberg 160
Brugge : Mariabrugge 157, 281
Brugge : Markt 159, 168, 169, 174, 177, 252, 253, 260-263, 273, 274, 278, 280, 281, 287
Brugge : Minnewater 237
Brugge : Munte 169, 176
Brugge : Naaldestrate 251, 321
Brugge : Nieuwe Halle 160
Brugge : Nieuwen Burg 156
Brugge : Noordstrate 237
Brugge : Noordzandstrate 244, 262
Brugge : O.L.V.-kerk 157
Brugge : O.L.V.-kerke 156
Brugge : O.L.V. Kerke 244
Brugge : Oliebane 177
Brugge : Onze-Vrouwe 177
Brugge : Onze-Vrouwe ter eere 156
Brugge : Onze Vrouwe 185
Brugge : Oost-Vleeschhuis 176
Brugge : Oostpoort 160
Brugge : Oostpoorte 164, 165
Brugge : Ooye 173
Brugge : Oud Beuterhuus 168
Brugge : Oude Munte 169
Brugge : Ouden Burg 156, 180
Brugge : Paleis van Justicie 163
Brugge : Parijsche Halle 176
Brugge : Park 178
Brugge : Predikersklooster 178
Brugge : Refugie van Cambron 178
Brugge : Refugie van Oudenburg 178
Brugge : Refugie van Sint-Andries 178
Brugge : Refugie van Sint-Baafs van Gent 178
Brugge : Refugie van Sint-Berins 178
Brugge : Refugie van Sint-Maartens van Doornik 178
Brugge : Refugie van Ter Doest 178
Brugge : Refugie van Ter Duinen 178
Brugge : Reie 156, 159-161, 167, 171, 178, 180, 185
Brugge : Schepenhuis 129, 162, 165, 274
Brugge : Schuttershof van Sint-Jooris 176
Brugge : Scoenamijspoorte 158
Brugge : Sint-Amandskapelle 177
Brugge : Sint-Amandstraat 168, 279
Brugge : Sint-Barthelmeeuwskerke 178
Brugge : Sint-Baselis 177
Brugge : Sint-Baseliskapelle 161
Brugge : Sint-Christoffels 177, 251
Brugge : Sint-Christoffelskapelle 322
Brugge : Sint-Donaas 100, 107, 119, 160, 164, 165, 184, 236, 322
Brugge : Sint-Donaas' collegiale 176
Brugge : Sint-Gillis 177
Brugge : Sint-Jacobs 157, 177
Brugge : Sint-Jans gasthuis 174
Brugge : Sint-Jans Weeghuis 168
Brugge : Sint-Jansbrugge 262
Brugge : Sint-Jansgasthuis 181
Brugge : Sint-Janshuis 177, 253
Brugge : Sint-Janskerke 157, 177
Brugge : Sint-Jansplaats 168
Brugge : Sint-Jooriskapelle 177
Brugge : Sint-Juliaanshuis 181
Brugge : Sint-Kerstoffels 277
Brugge : Sint-Kerstoffelskapelle 168, 279
Brugge : Sint-Obrechts hospitaal 181
Brugge : Sint-Obrechts ziekenhuis 178
Brugge : Sint-Pietersbrugge 160
Brugge : Sint-Pieterskapelle 160, 177
Brugge : Sint-Pieterspoort 160
Brugge : Sint-Salvators 157, 177, 178, 251, 262, 320
Brugge : Sinte-Annekerke 176
Brugge : Sinte-Clare 263
Brugge : Sinte-Walburge 177
Brugge : Sinte Walburga 157
Brugge : Sleepstockstraat 160
Brugge : Smedepoort 158, 174, 263
Brugge : Smedepoorte 260
Brugge : Snaccardsbrugge 261
Brugge : Snacgaards-brugge 238
Brugge : Snaggaartsstraat 169
Brugge : Snaggaartsstrate 261
Brugge : Speelmansreitje 157
Brugge : Speipoort 158
Brugge : Speipoorte 260, 261
Brugge : Stadhuis 183
Brugge : Stadshalle 129
Brugge : Steen 156, 160, 161, 175, 235
Brugge : Steenhouwersdijk 160
Brugge : Steenstraat 278-280
Brugge : Straat over de Mariabrugge 280
Brugge : Straten bachten Begaerden 237
Brugge : Swene 180
Brugge : Ten Ooie 158
Brugge : Ten Ooye 176
Brugge : Ter Potterie 177
Brugge : Torrebrugge 157
Brugge : Verwersdijk 157
Brugge : Vierschare van het Vrije 163
Brugge : Vlamingbrugge 157
Brugge : Vlamingstraat 168, 278
Brugge : Vlamingstrate 275
Brugge : Vrijdagmarkt 159, 173, 262
Brugge : Waterhalle 159, 160, 167, 175, 278
Brugge : Waterhuis 173, 174
Brugge : West-Vleeschhuis 176
Brugge : Wijngaardstraat 237
Brugge : Wisselbrugge 160, 262, 278
Brugge : Wollestraat 159
Brugge : Wollestrate 161
Brugge : Zand 157
Brugge : Zandpoort 158
Brugghe 251
Brughe 353
Brugsche Metten 9, 11, 13, 128, 129, 203, 223, 241, 259, 260, 264, 266, 283, 322, 323
Brugsche Vrije 260, 286, 287, 300, 309, 337
Brussel 12, 19, 195, 248
Bugie 173
Bulscamp 212, 221
Burburg 74, 314, 328, 333
Burg 349
Burgondië 2, 78, 270
Calvariën 50
Canche 74
Carmers 162
Cassel 74, 89, 142, 282, 285, 333, 340
Castilje 172
Célis I
Cellebroeders 181
Champanje 314
Chartres 341
Châtillon 107, 220, 261, 262, 265, 283
Chinon 336
Christiaen 233
Clairmarais 332
Clemens V 198, 264
Cluny 67
Colonna 200
Colossen 50
Colosseum 48
Colve 182
Compiègne 333-335
Compiegne 210
Coninc 228
Coninx 232
Conscience 234, 247
Conync 234
Corbei 6, 201, 205, 211
Costenoblen 39, 173
Courtney 185
Curteryke 318
Curtrike 317
Custis 341
D'Alembert 26, 70
D'Artois 216, 284, 285, 293, 296, 303, 308
D'Aumale 304
D'Eu 304
D'Huysse 219
Damas 49
Damme 39, 90, 91, 108, 123, 126, 216, 221, 230, 231, 245, 252, 258, 259, 262, 293, 320, 328
Dampierre 239
Dante 151, 185
Danwilt 207
Dareste 56
Davin 67
De Bondues 219
De Budt 224, 227
De Burlas 303, 305, 307
De Cassagnac 38
De Castele 165
De Châtillon 236, 258, 304, 333
De Clermont 303, 310
De Coninc 1, 4, 5, 19, 35-38, 106, 117, 130, 135, 153-155, 171, 177-179, 184, 195, 201, 207, 220, 224-236, 239-242, 250, 252, 256, 257, 259-262, 282, 287, 302, 320, 322, 328, 329, 351, 355, 356
De Fontaines 18
De Keyser 327
De la Barre 219
De Marigny 197, 198
De Meyer 225
De Moer 289
De Molay 198
De Montalembert 69, 71, 154
De Moor 218, 346
De Nangis 330, 340
De Nesle 215, 219, 223, 303, 305-307, 309
De Pape 317
De Potter 324
De Sapignies 263
De Smet 7, 225, 313, 315
De St. Genois 14
De Valois 201, 216, 217, 241
De Valpaga 305
De Vigne 269
De Visch 289
De Vos 219, 288
De Wale 243
De Zuttere III
Debboud 228
Deerlijk : Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 322
Deerlijk : Sint-Louis 322
Delcroix 249
Den Coning 230, 231, 234
Den Deken 320
Den Doppes 230
Den Jonghen 352
Dendermonde 205, 248, 331
Denemark 172
Despars 111, 120
Diderot 26
Die Coninc 229
Die Coning 228
Diederijk van den Elsas 97, 111, 161, 183
Diederijk van den Elzas 35, 86, 115
Diederik van den Elsas 68, 113, 187
Diederik van Lorreinen 304
Diegerick 14, 121
Dixmude 90
Doornijk 8, 9, 113, 156, 218, 299
Doornijk : Sint-Maartensabdij 8, 12
Doornik 298, 314, 332, 334, 345
Doornik : Sint-Maartens 315
Dowaai 171, 211, 216, 221, 328, 331, 332, 337, 350
Dowai 100
Dreux 346
Duclos III
Dudzeele 218
Duhamel 38
Duinen 213
Duisburg 170
Duitschland 170, 172, 203, 212, 214
Dujardin 316
Dunen 39, 224
Durham 201, 211, 216
Egypten 173
Eleusis 144
Elooi 81
England 72, 170, 172, 185, 186, 188, 201, 203, 205, 210-212, 214, 215, 234, 277
Ephesen 50, 144
Erembout 118
Escobar 19
Eurebar 219
Europa 26, 47, 63, 72, 88, 89, 153, 185, 330, 332
Everdeye 349
Ferrand van Portugaal 109, 111
Ferrant 289
Ferrant van Portugaal 187
Ferrant van Portugal 204
Fez 173
Filles-Dieu 181
Flandre Libérale 16, 19
Flotte 191, 203, 256, 258, 260, 263, 265, 283, 312
Franciscanen 6, 162
Frankrijk 1, 7, 10, 12, 22, 40, 68, 71, 84, 97, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 122, 126, 152, 155, 173, 185, 187, 188, 193, 197, 199, 200, 203-206, 211-215, 217-219, 221, 223, 228, 229, 237, 265, 266, 272, 281, 284, 285, 288, 296, 313, 321, 323, 330, 332-336, 341, 342, 344, 346, 348, 350, 351, 354, 355
Fransch-Vlaanderen 290
Fredegonde 54
Frere-Mineurs vans Sint-Franciscus 178
Galilea 48
Gallatia 50
Gallie 49
Garibaldi 26
Gascoenje 173
Gaver 218, 289
Geeraardsbergen 62, 115
Geldolf 329
Gent I, 6, 7, 13, 19, 22, 39, 74, 76, 96, 97, 100, 108, 113, 118, 120-122, 171, 206, 207, 210-213, 217, 221, 226, 240, 242, 245, 246, 249, 256, 257, 266, 288, 290, 294, 308, 317, 319, 331, 336, 350
Genua 185
George 318
Germaanje 56, 58, 78
Germania 45
Geschoeide Carmers 178
Geuzen 145, 186, 214, 297, 319
Gezelle 295
Gheldolf 90
Ghistel 214, 282
Gilliodts-van Severen 14, 227, 266
Goblet 144
Godefroy van Parijs 199
Goed te Rodenburgh 285
Goethals 288
Golgotha 48
Goubau 36
Gracchus 48
Gregoris VII 65-69, 71, 85
Grenade 172
Grevelingen 282, 328, 333
Griekenland 49, 89
Groeninghe 10, 13, 19, 216, 243, 247, 259, 267, 269, 284, 285, 290, 295-297, 299, 317, 318, 320, 323, 327, 330, 333
Groeninghe-Abdij 299
Groeninghe-Beke 306, 311-313
Groeninghebeke 295, 300, 303, 305, 317
Groeninghekouter 250, 285, 335
Groeningher-kouter 288, 302, 307, 324
Groeningherkouter 4, 126, 229
Groeningheveld 6, 203, 268, 269, 295, 303, 308, 313, 324
Gruuthuuse 329
Guffens 250, 327
Guide van Dampierre 5
Guizot 47, 63, 80, 87, 153, 191, 193, 194
Gulik 257, 307
Gwijde van Dampierre 7, 8, 107, 109, 111, 116, 121, 122, 186, 203, 207, 208, 210, 228, 231, 237, 239, 252, 313, 320, 328, 332-334, 337, 348, 354, 355
Gwijde van Namen 257, 282, 283, 285, 287, 300, 301, 309, 310, 312, 313, 319, 336, 352
Gwijde van Vlaanderen 12, 328
Hageland 12
Halboud 289
Hapkin 96, 170
Harelbeke 294
Heeme 232
Hegel 67
Heidenisse 9
Heilig Land 198, 348
Heinkin den Duudschen 351
Henegau 112, 113, 115, 203, 256, 293, 304, 332
Herst 349
Herzeele 289
Het Vrije 311
Heyne 289
Hildebrand 65
Hoeft 321
Hondschoote 218
Hondschote 214, 282
Hoog-Mosschere 299
Hospitaal ter Potterie 341
Hulst 248
Ierland 61, 172
Ingelmunster 215
Innocentius III 39
Iper 39, 76, 86, 96, 98, 100, 106, 113, 121, 122, 171, 202, 206, 207, 210, 211, 264, 283, 332, 336, 338, 343, 345, 346, 349, 350
Iperleet 90
Isaac Lelong 13
Italie 49
Italië 69, 185, 199, 239
Italiën 67, 332
Izendijke 100
Izer 90
Jacob van Maerlant 13, 22, 39, 40, 123
Jacques de Châtillon 202, 223, 235-238, 240, 241, 248, 256, 257, 259, 260, 263, 266, 303, 310, 312
Jan-zonder-Genade 304
Jan Boendale 22
Jan van Boendale 13
Jan van Heelu 13, 22
Jan van Namen 131, 215, 288
Jan van Ruusbroeck 22
Jan van Waasten 86
Janson 19
Jerusalem 49, 66, 89, 161, 173, 184
Joanna van Costenobelen 206
Joannes van Waasten 99
Johanna van Constantinopelen 109, 116
Johanna van Navarre 207, 217, 223, 229, 232, 266, 284
Johannes van Waasten 68
Joseph II 36
Kanoniken Regulier van Sint Augustinus 178
Kapelle der Gulden Sporen 316
Karel de Goede 34, 68, 85, 96, 97, 115, 157, 165, 182
Karel den Goede 64, 98, 99, 118, 156, 170
Karel den Kale 168
Karelmanje 63
Karlemanje 56, 64, 82
Karthuizers 184
Kaunitz 36
Kerke van Groeninghe 310
Kervyn de Lettenhove 14, 103, 348
Keulen 170
Klauwaards 214, 236
Klauwaarts 125, 256, 259-261, 263, 283, 288, 299, 332, 354
Klodwig 52, 54
Klooster van Groeninghe 309
Kokerulle 116, 121, 206, 210
Korinthen 50, 88
Kortrijk 74, 76, 89, 221, 243, 248-250, 257, 264, 265, 273, 283, 284, 286-288, 290, 293, 296, 297, 299, 300, 303-305, 310, 312, 315-318, 323, 324, 327, 331, 334-336, 345
Kortrijk : Blaasbalg 295
Kortrijk : Broeltorren 293, 295
Kortrijk : Doornijkschen weg 303
Kortrijk : Doornikschen weg 294
Kortrijk : Doornikstraat 294
Kortrijk : Galgeweg 305
Kortrijk : Gentsche poorte 295
Kortrijk : Gentsche steenweg 295
Kortrijk : Groeninckbeke 297
Kortrijk : Groening-coultre 295
Kortrijk : Groening-kouter 295
Kortrijk : Groeninghe-beke 297
Kortrijk : Groeninghe-kouter 297
Kortrijk : Groeninghestraat 316
Kortrijk : Groeninghestrate 294
Kortrijk : Groeningstrate 295
Kortrijk : Grusenbergh 295
Kortrijk : Halle 294
Kortrijk : Herberg de Fransche schild 325
Kortrijk : Herberg de Gouden Leeuw 325
Kortrijk : Herberg de Krone 325
Kortrijk : Herberg het Schaak 325
Kortrijk : Hoogen-Vijver 293, 294, 297, 298, 306
Kortrijk : Kaneuninck-poorte 295
Kortrijk : Kanonikpoorte 294
Kortrijk : Kerke van Onze-Lieve-Vrouwe 315
Kortrijk : Klakkaartsbeke 298, 326
Kortrijk : Lange-brugstraat 294
Kortrijk : Lange Brugge 294
Kortrijk : Lange Meere 297
Kortrijk : Langen Meersch 297
Kortrijk : Mont de Plaisance 293
Kortrijk : Nieuwe Beestemarkt 295
Kortrijk : Onze-Lieve-Vrouwe 293
Kortrijk : Onze-Lieve-Vrouwekerke 285
Kortrijk : Onze-lieve-Vrouwkerke 294, 295
Kortrijk : Onze-Vrouwekapelle 315
Kortrijk : Oude Gentpoorte 316
Kortrijk : Pottelberg 293
Kortrijk : Rijselschen weg 299
Kortrijk : Rijselstraat 294
Kortrijk : Sint-Janspoorte 294
Kortrijk : Sint-Joorispark 294, 298
Kortrijk : Sint-Maartens 293
Kortrijk : Sint-Maartenskerke 298
Kortrijk : Sint-Maartenstorre 297
Kortrijk : Sint-Rochuskerke 294
Kortrijk : Speitorre 294
Kortrijk : Steenpoort 294
Kortrijk : Weg naar Audenaarde 305
Kortrijk : Weg naar Gent 305, 306
Kortrijk : Weg van Gent 309
Kouter 298
Krusart 317
Kuik 12
La Flandre 14
La République française 38
La Rochelle 246, 320
Lacorix 341
Lam 207
Lambin 121
Land van Waas 331
Lanoue 318
Lauward 289
Lecoy de la Marche 175
Legisten 190-201, 203, 204, 219, 237, 330, 331, 350, 355
Leie 286, 293-295, 298-301, 305, 307, 317, 345
Leliaards 212, 213, 231, 235, 240, 241, 252
Leliaarts 126, 202, 207, 257, 261, 266, 287, 310, 314, 319, 320
Lens 283, 300
Leontius 183
Leopold II 316
Lessen 241, 332
Leuven 12, 103, 264
Li Muisis 8-12, 218, 246, 248, 250, 253, 259, 313, 314, 330, 331
Lieve 39, 90
Lisseweghe 234, 250
Lodewijk de Dikke 187
Lodewijk den negensten 296
Lodewijk VI 68, 84
Lodewijk XIV 193
Loire 82
Lombardië 305
Loncke 288, 309
Londen 20, 90, 91, 120, 170
Louchard 231, 320
Louis XIII 342
Louvre 211
Luik 61, 76, 172
Luther 27, 28, 35, 123, 152-154, 192, 193
Luxembourg 112
Maagdenspegele 285
Maastricht 170, 239, 316, 320
Madeleene 184
Maerlant 123, 124, 126, 182
Maintz 276
Majorke 317
Male 9, 126, 234, 242, 248, 252, 253, 256, 258, 290
Malou 299
Malta 317
Marat 34
Marcke 285, 293, 296
Margriete van Constantinopelen 112, 116, 228
Margriete van Costenobelen 61, 206
Margriete van Parma 145
Marie up de Hofbrugge 165
Marigny 191
Marmertijnschen krocht 48
Marnix van sinte Aldegonde 35
Marocco 173
Marsiljen 343
Meenen 243, 244
Meliden 317
Melis Stoke 13, 22
Melun 113
Metten 7
Meyer 171, 250
Michaud 65, 70
Michelet 25, 191, 199
Midden-Africa 144
Minderbroeders 280
Minderbroeders van den heiligen Franciscus 6
Miraeus 119
Moerlemei 111, 116, 121, 206, 207
Moerlemeie 210
Moke 269
Monod 80
Mont de Plaisance 299
Montaigne 29, 31
Montfaucon 340
Morrennaysche wapeninghe 111
Naghele 232
Namen 121, 315
Nantes 70
Napoleon I 316, 324
Navarre 172
Neder-Mosscher 299
Neder-Mosschere 299
Nederlanden 72, 145
Nelis 7, 8, 123
Nero 48
Nevers 110
New-York 20
Niepoort 90, 91
Nieppe 328, 333
Nieupoort 282
Nieuport 62
Nogaret 191, 199, 200, 331, 334
Noorwegen 172
Normandie 293, 310
Normandië 116, 314
Nowgorod 21, 90
Noyoen 8
Onze-Lieve-Vrouwe ter Potterie 341
Onze-Lieve-Vrouwebroêrs 178
Onze Lieve Vrouwe van Groeninghe 297
Oostakker 19
Oostburg 258
Oostende 142
Oostenrijk 216
Oostvlaanderen 33
Oranje 37
Orchies 214, 337
Orscamp 142
Oudenaarde 62
Oudenburg 39, 142, 252
Parijs 109, 195, 208, 211, 237, 240, 283, 332, 340, 349-351, 353
Parijs : Onze-Lieve-Vrouwekerke 340
Pattijn 343
Paulus van Tarse 49
Pe-King 20
Peronne 334
Petijt 231
Petrus Comestor 22
Pevelberg 335, 337, 339-342, 344
Pevelenberg 189, 264, 322
Philip-August 187, 204
Philip-le-Bel 187, 188, 195, 196, 215, 313
Philip August 115
Philip de Schoone 125, 199
Philip den Munteschrooder 107, 152, 186-188, 190, 192, 199-201, 210, 218, 222, 223, 232, 235, 266, 284, 304, 329, 331, 334-337, 344
Philip den Schoone 7, 193
Philip IV van Valois 340
Philip van den Elsas 68, 157, 187
Philip van den Elzas 86, 115
Philip van Thiette 112, 130
Philip van Vrankrijk 5
Philippe-le-Bel 188, 216, 340, 341, 350, 356
Philippine van Vlaanderen 5, 189, 249
Philipus den IV 323
Pieter Vostaert 22
Pirard 343
Plasian 331
Poitiers 353
Poitou 173
Polen 172, 293
Pont-à-Wendin 336
Pont-Raes 233
Pontoise 335, 348
Poperinghe 90, 277
Portugaal 172
Potshoofd 352
Pottelberg 299, 300, 303, 324, 325
Potterie 184, 342
Poullet 103
Predikers 162, 184
Ptolemaïs 89
Radbod 156
Raepsaet 280
Ravenschot 100
Reichoffen 259
Renan 191, 195
Rethel 347
Revillout 62
Reyfin 213
Reyntjes 297, 318
Rhiemen 156
Rhijn 276
Rhijngewesten 185
Richilde 187
Richildis 96
Riemen 52
Rijke-Claren 178, 181
Rijsel 13, 100, 171, 211, 214, 221, 233, 265, 285, 286, 314, 329, 331, 335, 337, 340, 344, 345, 349, 350
Robespierre 34
Robrecht den Fries 142, 156, 158, 165, 177, 187
Robrecht den Vries 96
Robrecht van Bethune 208, 212, 214, 215, 217, 336, 338, 342, 343, 348-352
Robrecht van Jerusalem 182
Robrecht van Vlaanderen 328
Rodenbach 235, 343
Rolin 193
Rolleghem-torre 298
Roma 151
Rome 5, 9, 16, 26, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 59, 60, 68-70, 85, 151, 193, 215, 216, 296, 297, 301, 330, 334
Roo-Nonnen 184
Roompot 182
Rousseau 193, 195
Rupelmonde 217, 315
Rusland 34
S. Donaes 232
Sahara 173
Saint-Pol 223, 236, 312, 314
Saint-Venant 214
Sainte-Beuve 18
Saone 65, 68
Scailquin 19
Schelde 74, 298
Scherpenheuvel 12
Schipsdale 90
Schotland 172
Schouwbrouck 332
Schynckele 314
Sciarra 200
Sedan 259
Sengelmesse 173
Sichem 12
Sijsseele 252
Sijssele 100, 107
Sint-Amand on Pevele 332
Sint-Andries 39
Sint-Andriesabdië 184
Sint-Denijs 341
Sint-Denijs in Frankrijk 6
Sint-Donaas 329
Sint-Juliaans 184
Sint-Maartens te Doornik 246
Sint-Maartens van Doornijk 218
Sint-Michiels 297
Sint-Omaars 76, 90, 98, 99, 332
Sint-Trudo 184
Sint Leodegarius 53
Sint Remi 52
Sinte-Kruiskerke 260
Sinte Lisbette van Ungarn 39
Slag der Gulden Sporen 7, 9, 13, 152, 209, 223, 250, 315, 321, 322, 327, 329
Slag der Sporen 328
Slag van Bulscamp 214
Slag van de Gulden Sporen 318
Slag van Groeninge 316
Slag van Groeninghe 229, 230, 297, 317, 322, 327
Slag van West-Roosebeke 316
Slagveld van Groeninghe 316
Sluis 234, 242, 243, 246
Sluus 230
Somerghem 218
Soniën 330
Sotteghem 218
Soudaan 173
Soudan 295
Spanje 49, 170
Spermalie 184, 244
Sporenslag 324
Sporkin 287
Staas van Steenvoorde 99
Staden 277
Standaart 219
Steppe 288
Stuttgart 225
Suene 90, 258
Suger 68
Supino van Ferentino 199
Swerts 250, 327
Sweveghem 294, 298, 299
Sydon 90
Tabareau 63, 70
Tacitus 45, 60
Taine 341
Tanchelm 182
Tanghe 252
Tartarie 173
Tasso 187
Te Winkel 123
Tempeliers 189, 196-198, 290
Ter Doest 39, 184, 290, 311
Terenburg 68, 85, 99, 143, 213, 333
Thebaïde 88
Theben 48
Thielt 142
Thierry 82, 84, 191, 193
Thiette 332
Thiriot 18
Thomas van Aquinen 22
Thorhout 76, 89, 142, 156, 171, 174, 277, 326
Tiedi 336
Toulouse 330
Tunis 89, 173, 348
Turgot 127
Turkije 110
Tyr 90
Ulpiaan 59
Ungaren 172
Urbanisten 178, 181, 184
Uter Groeninghebeke 305
Utrecht 239
Uutenhove 288
Valencijn 113
Valkenburg 12
Valois 215
Van 't Mosschere 299
Van Arckel 300
Van Ardoye 352
Van Artevelde 242, 243, 245, 246, 351
Van Audenaarde 218, 288
Van Axel 288
Van Axpoele 219
Van Bachterhalle 182
Van Belle 218, 289
Van Bethune 205, 332
Van Biervliet 231
Van Boinem 253, 290
Van Bournonville 339
Van Braband 304, 308, 309
Van Brodermersch 289
Van Calcken 288, 289
Van Carnin 288
Van Cassel 338
Van Catsenhelleboghe 327
Van Coieghem 288
Van Constantinopelen 182
Van Couckelare 219, 289
Van Coudekerca 289
Van Courtenai 352
Van Cruninghe 289
Van Cuyck 346
Van Dam 221
Van Dampierre 296
Van de Poele 219
Van de Woestine 289
Van Deinze 317
Van den Damme 229, 349
Van den Elsas 182
Van den Halcle 289
Van den Thorre 131
Van den Walle 232
Van Dence 317
Van Dendermonde 352
Van der Beurse 244
Van der Beurze 169, 182
Van der Haeghen 289
Van der Leene 249
Van der Maerct 289
Van der Rughe 232
Van der Spooie 242
Van Donze 348
Van Doornik 289
Van Duinkerke 289
Van Erdenborch 289
Van Gaver 214, 346
Van Gent 218, 267, 288, 307
Van Ghistel 219, 235, 236
Van Groesevorde 233
Van Gulik 214, 308
Van Hale 352
Van Hassnede 289
Van Haveskerke 282
Van Heyle 218
Van Hondescote 289
Van Hondschote 288
Van Kersschaver III
Van Knesselare 218
Van Kortrijk 218, 288
Van Langemarc 248, 249
Van Langemarck 230
Van Langhemarc 233, 249, 320
Van Leeuwerghem 288
Van Lembeke 218
Van Lens 352
Van Limburg-Stirum 347, 351
Van Lorreinen 310
Van Louchin 327
Van Lovendeghem 219
Van Luxemburg 205
Van Maanen 35, 36
Van Maerlant 35, 262
Van Maldeghem 219, 288
Van Marigny 190
Van Meenen 218
Van Meerhem 327
Van Meilonghem 289
Van Menine 289
Van Merham 289
Van Merhem 289
Van Merlebeke 219
Van Moerkerke 349
Van Monine 289
Van Monttabour 327
Van Morslede 289
Van Mortagne 219
Van Mosschere 303, 304, 314
Van Mullem 289
Van Namen 239, 309, 310, 319, 321, 328, 331, 336, 337, 347, 352
Van Navarre 221
Van Neele 352
Van Nevele 219
Van Nevers 347, 352
Van Nieperkerke 218
Van Oedelem 349
Van Osteys 349
Van Oudekerca 289
Van Passchendale 219
Van Petersem 289
Van Pietersam 289
Van Pitthem 289
Van Popperode 288
Van Praet 157, 323
Van Quaet Iper 218
Van Ransières 219
Van Raveschoot 289
Van Renesse 300, 302, 307, 309-311, 327
Van Robaais 218
Van Rodes 218, 288
Van Saeftinghe 234, 250, 290, 311
Van Saint Pol 238
Van Scathille 233
Van Scatille 182
Van Sevecote 289
Van Siant-Pol 253
Van Sotteghem 345, 346
Van Steelant 289
Van Steenhuyse 219
Van Thorhout 218
Van Tiedi 324, 332, 333, 336-339, 344, 346, 347, 349, 352
Van Uitkerke 219
Van Utkerca 289
Van Vaernewijck 288
Van Vaernewijk 219
Van Valencijn 218
Van Varsenere 289
Van Velthem 12, 13, 229, 250, 290, 300-302, 345
Van Verbois 218
Van Vlaanderen 347
Van Volmerbeke 219
Van Wevelghem 219
Van Winendale 289
Van Zandvliet 330
Van Zevecote 289
Vande Putte 316
Vanden Peereboom 103, 106
Vauban 294
Velthem 12
Venetië 185
Venetiën 90
Vercruysse 295
Verdrag van Melun 211
Verhaeghe 285
Vermandois 54, 256
Vermeulen 151
Versailles 72
Verschelde 14, 242, 264
Veuillot 23, 137
Veurnambacht 213, 214
Veurne 212, 213
Veurne-Ambacht 212
Vier-Ambachten 256
Vincennes 39
Vincent van Beauvais 12
Vincentius Bellovacencis 12
Vitalis 84
Vlaamsch-Vlaanderen 129
Vlaanderen 1, 3-6, 9-11, 19, 20, 28, 29, 31-34, 36, 38-40, 61, 64, 68, 72-76, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 95-99, 107, 111, 113, 115, 116, 121, 123, 125, 127, 143, 149, 156, 157, 165, 185-187, 189, 196, 201-204, 208-220, 223, 228, 234, 236-239, 242, 247, 249, 252, 253, 256, 257, 261, 262, 268, 278, 283, 284, 288, 293, 296, 302, 303, 320-322, 327, 329-334, 336, 343, 345-347, 349-351, 353-356
Vlaanderenland 204, 209, 223, 334
Vlaanderland 15, 19, 22, 152, 171, 209, 218-220, 223, 284, 344, 345, 347, 349
Vlaandren 235, 356
Vlaenderen 130, 353
Vlaenderen-west 290
Vlaendren 242, 346, 353
Voltaire 19, 20, 25, 26, 31, 33, 63, 70, 71, 194
Vormezeele 107
Vos 182
Vosselaere 289
Vrankeriken 353
Vrankrijk 1, 3, 5
Walbrecht 85, 96, 110, 115, 118, 170
Wallis 205, 211, 215
Wames 233
Warnkönig 14, 90, 96, 113, 114, 119, 127, 207
Watene 333
Watervliet 218
Wattene 328
Wenemare 219
West-Europa 66
Westermeuniken 9
Wijnendale 126, 208, 209, 211
Wilhelm van Bortoenje 90
Wilhelm van Gulik 4, 5, 165, 173, 212, 239, 245, 252, 253, 256, 257, 266, 267, 279, 282, 283, 285, 286, 300, 301, 307-309, 316, 319, 320, 332, 336, 338, 339
Wilhelm van Normandie 97, 98
Wilhelm van Normandië 54, 112, 113, 116, 187
Willem Uutenhove 40
Willem van Dampierre 284, 296
Willem van Normandie 97
Willem van Normandië 110
Willem van Oranje 36
Winendale 282, 334, 348
Wittebollen 243
Woeringhe 288, 309
Zandzee 173
Zannekin 351
Zeeland 7, 203, 246, 332, 336, 337
Zeeuwsch-Vlaanderen 288
Zoetendale 184
Zweden 172