V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel II (1779)

Dit is het tweede deel van een reeks van vier boeken. Deze boeken gaan over de edelen die in 1566 het "Eedverbond der Edelen" ondertekenden en overhandigde aan Margaretha van Parma. De auteur, Jona Willem te Water besteedt veel aandacht aan de familiebanden van deze ondertekenaars en dit maakt deze boeken bijzonder interessant vanuit genealogisch oogpunt. (564 blz., 17,- euro, enkel te koop als ebook)

Opgepast, om technische redenen hebben wij dit boek op een andere manier moeten inscannen dan gebruikelijk. Het uitzicht van de bladzijden is dan ook anders. Klik hier om een voorbeeld te zien van wat U te verwachten hebt.

This is the second part of a four part series. These books are about the nobleman that signed the "Confederacy of nobleman" in 1566 to hand it over to Margaret of Parma. The books, by Jona Willem te Water, pay much attention to the relatives of these signatories. This makes these books very interesting from a genealogical point of view. (564 pages, 17,- euros, only for sale as ebook).

Attention, for technical reasons we had to scan this book in an other way than all our other books. This means that the pages will look unlike the pages of our other books. To see what you can expect, please click here.


Voici le second tome d'une série en quatre tomes. Les sujets de ces livres sont les nobles qui ont signé en 1566 le "Compromis des Nobles" pour le présenter à Marguérite de Parme. L'auteur, Jona Willem te Water donne beaucoup d'attention aux familles des ces signataires, ce qui les rend très intéressants sur le point de vue généalogique. (564 pages, 17,- euros, seulement à vendre comme ebook).
Attention, pour des raisons techniques, nous avons du scanner ce livre de façon différente que tous nos autres livres. Pour voir ce que vous pouvez attendre, SVP clicquez ici.

Inhoud - Summary - Table des matières


Bericht aan den Lezer IVergadering der Edelen, te Dendermonde, en binnen Amsterdam. Verzoekschrift der Hervormden, met aanbiedinge van dertig tonnen gouds. Derzelver verdedigschrift. De Bondgenooten beginnen verdeeld te worden. Brederode doet een nieuw smeekschrift aan de Hertogin overhandigen; doch zonder vrucht. Deerlijk verval van 't Bondgenootschap. Sommige Edelen beginnen zich tot de wapenen te wenden. Hier toe strekte ook hunne nadere verbintenis, ter opbrenginge van zekere geldsommen, welke echter geen groot gevolg hadt. Uitslag van dit aanzienlijk Bondgenootschap. 1

Uitvoerig bericht van de geslachten en verrichtingen der meeste verbonden Edelen, wier naamen in 't zesde hoofdstuk gemeld zijn. 129

Index


A Leydis 280
Aalst 276
Aarlanderveen 284
Aarschot 66, 229, 289, 342, 499
Ab Andringa 157, 158
Abbaeus 51
Abbega 458
Abbema 139-141, 347, 348
Abbeville 332
Abbinga 140, 348
Abbinga van Huisum 348
Abdije van Egmond 355, 356, 359
Absalons 270
Ackrum 154-157
Acronius 187
Adamus 334
Aebbinga 389, 456, 457
Aebbinga van Humalda 389
Aebinga 166, 426
Aelsum 154, 155
Aengwirden 159
Aesgema 389
Aetsma 447
Aeugwirden 155
Afflame 331
Agannia 144
Aggania 145
Aggema 144, 145
Aijlva 170, 177, 256, 317, 468, 475
Aijsma 171, 172, 174-178, 256, 389, 485
Aijttana 448
Aitsinger 235
Aken 165, 449, 451
Akkrum 410, 411
Alava 7-12, 16, 21, 24, 26, 27
Albada 312, 346, 417, 474
Albada van Speers 458
Albema 141
Albertus en Isabella 328
Alblasserwaard 148, 283
Albrug 116
Aldegonde 152, 165, 433
Alençon 464
Alexander Severus 44
Alkemade 146, 147, 361, 363, 444, 490
Alkmaar 252, 286
Allart 147, 148
Alpen 301
Alphen 373
Altena 276
Althena 192
Alting 161
Alva 18, 24, 34, 50, 79, 85, 88, 90, 100-102, 104, 105, 115, 119-121, 124, 134, 141, 142, 145, 146, 149, 153, 160, 162, 163, 167-169, 172, 174, 186, 190, 192, 198, 199, 207, 210-213, 215-222, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 250, 256-258, 264, 272, 287, 295, 296, 298, 299, 304, 305, 307, 311, 312, 318, 321, 323, 330, 331, 333, 338, 347, 349, 350, 353, 356, 360, 365, 366, 368, 370, 371, 374, 376, 379, 380, 388, 391-394, 396, 398, 399, 406, 407, 409, 411-413, 415, 421, 424, 435, 436, 439, 446, 447, 450-452, 454-457, 459-461, 463, 476, 479, 480, 483-485, 493, 498, 502
Alveringen 151
Ameiden 104, 283, 284, 293, 305, 422
Ameland 314-316, 381, 449, 476
Amelroy 144
Amstel 374
Amsterdam 1, 25, 29, 32-35, 70, 87, 88, 126, 153, 157, 185, 211, 218, 294, 295, 298, 304, 330, 333, 370, 406, 475
Anastro 229
Andegonde 152
Anderlech 182
Andla 397
Andringa 154-156
Andringha 154
Andrioli 285
Anholt 209
Anjou 203, 245, 403, 433, 464
Anjum 468
Anslaer 250
Antwerpen 2, 26, 31, 35, 36, 46, 48, 64, 72, 84, 89, 104, 121, 134, 141, 143, 150, 152, 169, 172, 180, 216, 217, 229, 232, 238, 243, 256, 279, 311, 312, 318, 331, 332, 338, 347, 350, 365, 367, 374, 376, 389, 391, 403, 407, 410, 412, 413, 421, 424, 429, 432, 433, 446, 447, 456, 461, 465, 483, 484, 499
Arberg 326
Arckel 161
Arckens 159
Aremberg 51-53, 56, 66, 111, 115, 174, 304, 347, 348, 395, 406, 454, 468, 476
Argenteau 160, 416
Arkel 161, 214, 240
Armentieres 463
Arnhem 203, 204, 451
Arras 275
Artois 274, 275, 397
Artslaar 136
Arum 184
Ascmannedilf 162
Asperen 240, 242, 243, 247, 248
Asperen : S. Anna klooster 242
Asschenburg 164
Assen 213
Assenburg 164
Assendelft 147, 162, 164, 326, 437, 490
Assuede 475
Auberij 403
Auchijn 502
Audenaarde 320
Augsburg 30
Augustijnsz van Deventer 333
Axel 151, 152, 325, 414
Aylva 145
Baarderadeel 256, 268, 270, 408, 458
Baij 183
Baijlleu de Huneppluk 179
Baillet 49
Bailleu 179
Bailleul 179, 180, 240
Baillonville 181
Baillouville 181
Bakhuisen 458
Bakkerzeel 309, 319
Balduinus 9
Balgoij 266
Balter 428
Bar 504
Barck 181
Barderadeel 390
Baringa 139
Barlaimont 401
Baron 182
Baronaige 182
Baronnage 182
Baronnius 182
Barradeel 448, 475
Bassignij 470, 474
Batavia 300, 303
Batenburg 188, 219, 263, 301-303, 306, 416, 419
Baucignies 470
Baudart 442
Baudius 334, 474
Bautersem 206
Bayle 87
Beaulieu 179-181
Beaurieu 403
Beausignies 464
Beekman 240
Beers 477
Beetgum 171
Beijem 184
Beijeren 467
Beijma 184-189, 211, 406
Beima 183, 184, 364
Bejemus 364
Bellema 189
Bellerive 36
Beloë 209
Benoijt 190
Benoist 190
Benoît 190
Bentgij 191
Benthem 301
Bentingh 191
Bentings 191
Bentink 191, 192, 276, 373
Bentink tot Aller 303
Bentivoglio 4, 6, 7, 15, 16, 21, 27, 102, 254, 341
Berchem 191, 326, 416, 463
Berck 192, 437
Berendreght 193
Berg 464
Bergen 4, 10, 13, 112, 206
Bergen in Henegouwen 208, 340, 398
Bergum 377
Berinel 209
Berk 192
Berlaimont 503
Berlikum 428
Berlo 209, 326
Berloo 209, 210
Bermel 209
Bernaige 182
Bernan 210
Bernau 210
Berrikhuizen 191
Berrins 185
Berthen 478
Besoijen 165
Beton 300
Beveren 276
Beverwijk 368
Biarne 300
Bicht 300, 301
Bienques 144, 210
Biessen 325
Bijingha 255
Biland 301
Bilant 210
Bild 184
Billael 156
Billij 308, 316, 419, 425, 439, 449
Binga 211, 263
Binkhorst 212
Blaasveld 144
Blamenthal 239
Bloemendaal 239
Blois 214, 216
Blois van Treslong 416
Bochaut 272
Bockenberg 280, 354, 368
Bockenbergh 352
Boenga 255, 256
Boetzelaer 301, 416, 437
Boetzelaer van Asperen 246
Boetzeler 240
Bogaerd 192
Boijngha 256
Boisot 249-255
Boissot 250
Bologne 273
Bolswaard 174, 259, 262, 283, 284, 306, 308, 475
Bolta 467
Bommel 139, 434, 435, 438
Bommeler Waard 437
Bondt 405
Bonga 170, 212, 255-264, 269, 308, 309, 410, 488
Bonga State 256
Bongard 265, 266
Bonnieres 478
Bootsma 448
Bor 3, 9-11, 27, 28, 33, 36-38, 48, 58, 72, 73, 77, 84, 85, 89-92, 97, 99, 100, 117, 119-122, 136, 138, 139, 141, 143, 150-152, 163-165, 167, 176, 178, 179, 189, 194, 199-203, 205, 208, 214, 222, 223, 226-232, 235, 236, 241, 244, 245, 248, 252, 254, 264, 274, 280, 295, 296, 299, 305, 306, 320, 321, 323, 335, 337, 342, 345, 357-363, 369, 372, 373, 378-382, 384, 385, 390, 393, 398-400, 403, 404, 413, 419, 421, 425-427, 443, 446, 452, 457, 461, 465, 471, 472, 480, 486, 489, 495, 496, 498
Bornia 271
Borssele 180, 214, 276, 414
Bosch 107, 266
Boshuizen 220
Bosk 266
Bossu 223, 226
Botland 214, 491
Botma 271
Botnia 267-270, 377, 409, 474
Botnia State 474
Bottinga 184, 267
Bottingha 267
Boubers 502
Bouchout 272
Boudechon 183
Boukhorst 214
Bouma 309
Bourbon 413, 504
Bourgondië 339
Bournonville 273, 274
Bourscheit 165
Bouton 324
Bouvignies 206
Bouwema 272, 309
Boxhorn 161, 163, 212, 214, 244, 351, 352, 362, 368, 372
Boxtel 470, 471
Boxum 395
Brabant 104, 134, 142, 151, 160, 166, 182, 191, 209, 249, 270, 272, 273, 278, 279, 323-325, 397, 412, 429, 434, 443, 463, 464, 482, 484, 492, 499-501
Bracle 277, 278
Braduc 144
Braeckel 276
Braekel 276
Brahe 224
Brakel 191, 276, 277
Brakele 278
Brakell 276
Brandt 34, 37, 38, 47-49, 58, 87, 89, 91, 92, 100, 213, 242, 292, 318, 446
Brecht 279
Breda 153, 165, 172, 196, 253, 342, 404, 429, 435, 445, 471
Brederode 1, 33, 72, 77, 84-93, 96, 97, 101, 103, 104, 114-116, 118, 146, 148, 149, 153, 161, 183, 185, 186, 190, 211, 214, 217, 218, 220, 221, 239, 240, 247, 281-283, 286-290, 294, 296, 297, 301, 302, 304, 323, 330, 333, 414, 422, 437, 479, 490, 502
Brederodius 291
Brederoede 280
Bregille 300
Bremen 338, 467, 469, 470
Brest 319
Breton 300
Brevoort 317
Briele 224, 356, 451
Brienen 466
Briton 300
Britsum 469
Britzum 346, 350
Broijart 327
Bronckhorst 240
Bronkhorst 265, 416
Bronkhurst 306
Bruessele 121
Brugge 319, 328, 333, 498
Brunchorst 240
Bruselle 307
Brussel 2, 12, 24, 49, 59, 63, 69, 85, 86, 89, 90, 119, 143, 153, 183, 186, 188, 190, 198, 210, 212, 217, 219, 249, 250, 263, 264, 270, 299, 304, 311, 318, 326, 353, 371, 406, 449, 482
Brusselles 307
Bruxelles 281, 307
Buchelius 471
Buema 264
Buggenhout 273
Bugghe 354
Buijsingen 250
Buizingen 249
Bulter 428
Buma 172, 255, 263, 272, 308, 309
Bunau 350
Bungba 255, 256
Bungha 255
Burgundius 2, 3, 9-11, 15, 17, 21, 25, 67, 70, 72, 76, 77, 85, 97, 104, 287, 290, 320, 452
Burman 281, 290, 423, 437
Burmania 140, 141, 145, 268, 312, 314, 317, 347, 348, 365, 395, 412, 440, 453, 458, 466, 468, 484
Burmanni 336
Burmannus 246, 334, 335
Butkens 134, 137, 151, 160, 206, 249, 323, 325, 352, 416, 429, 443, 471, 491, 500
Buuren 342
Buwema 255, 309
Calais 181
Cambraij 148, 152
Cambresis 148
Cambridge 431, 432
Camminga 315, 317, 374, 388, 453-455, 488
Camminga van Ameland 488
Cammingaburgt 317
Campano 235
Camstra 317, 455
Capres 273
Carlier 318, 319
Carlson 314
Caroli 156
Carolus 173, 174, 179, 257, 260, 269, 299, 306, 308, 316, 317, 366, 379-381, 384, 405, 407, 408, 410, 411, 418-420, 425-427, 440, 449, 454, 459, 461, 475, 476, 485, 488
Casanbonus 334
Casembroot 319, 320
Cats 490
Catwijck 352
Caucourt 206
Champrans 322
Champrons 322
Chastillon 414, 491
Chatillon 216
Chaumont 397, 398
Cherfontaine 464
Chimaij 332
Christanaeus 137
Christinaeus 134, 144, 160, 180, 182, 206, 209, 249, 273, 275, 284, 403, 444, 463, 464, 471, 492, 497, 500, 501, 504
Christineus 324, 327, 328, 332
Christus 42, 45
Christyn 49
Chritinaeus 503
Chritineus 326
Cigoigne 322
Cijn 331
Cleyn 224
Cloosterbuiren 167
Cobel 250
Cock 322
Cock van Neerijnen 216
Cock van Opijnen 266
Cocq 48
Coenders 378
Coenen 323, 324
Coenen de Zegewerf 324
Cohem 206
Collot d'Escurij 183
Collum 389
Collumerland 389, 395
Colput 151
Constans 325
Constantijn den Grooten 44
Corbaix 463
Corbaron 324
Corboron 324
Corranus 36, 37
Cortenbach 450, 463
Cotereau 326
Couhoven 327
Coutereau 326
Couwenhoven 327
Crechain 327
Creham 327
Croesbeek 327
Croesink 373
Crohaim 327
Croham 327
Croij 503
Croisilles 328
Crousbeek 327
Cuilenburg 329, 330
Culemburg 180, 329
Daam 450, 451
Daem 451
Dalem 482
Dam 366
Dammartin 326
Danphrape 331
Dantumadeel 378
Daphrape 331
Dassa 331, 332, 490
De Berges 464
De Bije 437
De Blau 183
De Block 157
De Boetzeler 240
De Bournonville 273
De Brederode 285
De Bresille 299
De Breton 300
De Briel 258
De Brodart 300
De Brouckerijgnij 307
De Brunselle 307
De Brusselles 307
De Chalon 321
De Cocq 490
De Cocq van Neerrijnen 323
De Corberan 324
De Croisijlle 328
De Culenburch 329
De Custine 331
De Delvau 332
De Fiennes 397-399
De Flechij 400
De Fonseca 250
De Fraisne 151
De Frave 421
De Gaver 412
De Gijlle 434
De Gleijnne 417
De Granen 421
De Granvelle 102
De Gruijter 432
De Gruiter 428
De Gruter 432
De Gruutheere 429, 434
De Haestert 436
De Haga 442
De Hamal 444
De Hames 444, 446
De Hammes 444
De Haudun 452
De Hornes 470-474
De Houchin 477, 478
De Jeude 250
De Kempenaar 142
De Kempenaer 154, 157, 158, 387
De la Febre 394
De la Fosse 502
De la Grange 421, 422
De la Rue 346, 429
De la Torre 298
De la Vevre 394
De Lalbois 216
De Landas 462, 490, 503
De Lannoij 325, 397
De Lesenne 493
De Licques 497, 498
De Lodogno 117
De Lonpatte 501
De Maillij 180, 397
De Miranda 319
De Monckensijn 307
De Montenjijn 307
De Pardieu 229
De Postella 178
De Prant 144
De Quevedo Villegas 439
De Recourt 498
De Recourt de Licques 497
De Riemer 353
De Roover 344
De Rouck 134, 182, 206, 209, 279, 352, 452, 463, 482, 491, 492
De Ruiter 200
De Salome 249
De Sceppere 364
De Seur 152, 300, 403, 422, 491, 497, 503
De Tassis 20, 102, 201, 229, 249, 274, 275, 297, 299, 318, 322, 403, 462, 498, 503
De Tisnac 250
De Toralva 319
De Weent 359
De Witthem 499
Deil 283
Deinum 317, 395
Dekama 347
Del Baij 183
Del Naij 183
Delfland 371
Delft 11, 163, 222
Delfzijl 207, 366
Delli Affaytadi 143, 144
Den Berg 104, 117, 193, 196, 203, 205, 209, 353
Den Bosch 324, 472, 473
Den Briel 214, 223-227, 237, 299, 345, 356, 359, 362, 381, 429, 451, 452, 459
Den Brielle 225, 226
Den Haag 87, 149, 212, 488
Dendermonde 1-3, 13, 17, 20, 24-29, 340
Denemarken 220
Dennetier 332
Dennetieres 332, 491
Des Barres 137
Des Roches 281
Didegem 279
Diest 463
Dijxtra 410
Dillenburg 208
Dinothi 235
Dirxlaken 466
Dixmuiden 373
Doenje 459
Dohain 206, 464
Doijem 462
Doijs de Vaerne 466
Dokkum 170, 259, 388
Dolhain 194, 206-208, 464, 465
Dolheim 208
Domberg 115-118
Dongelberg 374
Donia 314, 317, 337, 338, 417, 448, 459
Doniawerstal 155, 337, 349, 389, 458
Doornik 26, 35, 397, 398
Dordrecht 147, 192, 354, 356, 357, 359, 381, 471
Dorpe 249, 250
Dort 196
Dotinga 397
Douai 274
Douma 271, 346-349, 367, 395, 412, 417, 469
Douma tot Huisum 484
Dousa 334, 335
Dousae 254
Douwema 346
Douwis 417
Douwma 261, 346
Dozembrugge 350
Drenth 268
Driesum 420
Dronrijp 455
Drugenaude 136
Du Bosch 266, 267
Du Haupon 452
Duijnen 350, 351
Duinkerken 229
Duisburg 325, 326
Duitschland 2, 14, 15, 45, 66, 76, 77, 101, 103, 166, 218, 246, 249, 294, 319
Duiveland 253
Dumbar 357
Duveland 491
Duvenvoerde 240, 352
Duvenvoorde 351-353, 355, 361, 437
D'Affaytadi 143, 144
D'Affaytati 143
D'Affetady 143
D'Aillij 464
D'Alava 7, 66
D'Andelot 152
D'Enbain 378
D'Enghien 464
D'Enture 386
D'Estambrugge 386
D'Estauberg 386
D'Huij 482
D'Ittre 249, 326
D'Oijembrugge 350
Echtelt 355
Eecke 363, 364
Eeckes 487
Eedauwerderadeel 154
Eejenus 364
Eelsma 364, 365, 367, 369, 406, 456, 475, 477
Eelssema 364
Eessijngha 387
Egmond 2-4, 8, 11, 13, 20, 21, 24-26, 28, 47, 68, 71, 74, 103, 110, 111, 115, 119, 161, 220, 267, 275, 276, 288, 301, 319, 320, 330, 368, 369, 373, 463, 481, 492, 493, 504
Egmond van der Nijënburg 368
Egmont 70, 142, 322, 368, 493
Eierland 216, 220
Eijsinga 365, 387, 392, 393, 455, 466, 474, 488
Eijsinge 250
Einrade 416
Eitsinger 235
Elderen 374
Eliacus 485
Elinga 365
Eltzma 366
Elzema 366
Embdem 470
Embden 174, 179, 186, 222, 258, 304, 366, 390, 411, 420, 455, 467, 485
Embderland 338
Eminga 374-377
Eminggha 374
Emmerik 209
Emmerin 478
Emmius 166, 310, 346, 384, 385, 455
Engeland 37, 138, 166, 171, 177, 189, 202, 206, 208, 223, 231, 233, 244, 251, 252, 335, 336, 345, 363, 399, 400, 431, 441, 465, 475, 488
Engelberts 126
Engelboort 379
Engien 190
Englum 171, 423
Enkhuizen 258, 259, 427, 439
Enne 397
Ens 268
Entens 169, 378-380, 382, 384, 385
Entens van Mentheda 169
Entes 378
Eremundus 78
Escleij 278
Escruber 386
Esquerdes 397, 398
Essex 191
Estambrugge 386
Estaubrugge 386
Estoine 490
Europa 16, 86, 125
Exmorra-dijk 256
Famars 465, 495
Feitma 394
Feitsma 176, 317, 448, 475
Feitsma toe Jelgersma 395
Feitsma van Heemstra 458
Feitzma 347, 395, 396
Feria 102
Fernia 396, 397
Fernia State 397
Fernije 397
Ferru 397
Ferwerda 134, 140, 142, 155, 158, 166, 182-184, 191-193, 196, 266, 271, 276, 279, 310, 315, 317, 319, 327, 337, 339, 352, 368, 379, 387, 405, 424, 438, 448, 449, 453, 455, 458, 459, 461, 475, 489-491, 503
Ferwerderadeel 172, 256
Ferwert 310
Filips de IV 275
Filips den II 275
Filips den IV 492
Filips den Tweeden 49
Filips II 190
Filipsland 253
Finkum 468
Finkum : Holdinga State 467
Flaijderus 429, 433
Flandre 152, 300, 422, 491, 497, 503
Flandres 134
Flassieu 401
Flechin 401
Floijon 401
Florentius 402
Foppens 49, 184, 250, 321, 334, 391, 429, 469
Foricourt 495
Formault 402
Fournij 402
Fourrij 402
Franeker 170, 184, 237, 268-270, 306, 407, 419, 426, 427
Franekeradeel 170, 488
Frankeradeel 377
Frankfort 287
Frankrijk 7, 10, 45, 66, 111, 115, 176, 181, 214, 215, 246, 273, 336, 343, 413, 416, 421, 424, 465
Fransch Vlaanderen 285
Freberus 334
Frederik den III 196
Fredrik den derden 297
Freiz 466
Fresin 402, 403
Fresinga 385
Frezin 403
Frieke 431
Frieslan 451
Friesland 51, 53, 141, 145, 154, 156, 157, 159, 162, 166, 167, 170-179, 183, 184, 200, 201, 256-262, 264, 267, 269-271, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314-316, 323, 324, 337, 338, 346, 366, 371, 377, 381, 383, 384, 387-391, 395, 396, 402, 405, 407-412, 417, 419, 423, 424, 425, 427, 437, 439, 447, 450, 458-461, 468, 474, 475, 477, 478, 479, 483, 484, 486-490
Frittema 256, 367, 454
Fritzma 256, 347, 367
Froidcourt 404
Froidecourt 404
Froidecourt en Ardennes 404
Fruges 397
Furstenberg 146
Gaasbeek 71
Gabbema 85, 172, 178, 179, 187, 259, 310, 315, 316, 346, 393, 400, 405, 442, 449
Gabriel 213
Gafanius 335
Galama 169, 188, 261, 365, 387, 395, 405, 406, 409, 417, 462
Galema 405
Galen 500
Galenus 430
Gamaliël 42
Gameren 434
Gargon 106, 117
Gauma 410, 411
Gauma State 410
Gavere 326
Gavre 478
Geertruidenberg 135
Gel 156
Gelderland 196, 200, 203, 210, 276, 285, 301, 368, 451
Geldermalsem 283
Gelmuiden 268
Gent 2, 142, 206, 278, 279, 333, 342, 363, 364, 386, 403, 414, 421, 429, 431, 434, 464, 501
Gent : S. Baafs Abdije 291
Genum 169
Gerbranda 338, 412
Gerckes-klooster 154
Gerdes 37, 251
Gerritius 413
Gerritzma de Wirdum 477
Ghibercius 413
Ghiselin 242
Ghistelles 143, 144, 413, 415, 422
Ghoir 415, 416
Ghore 416
Gijbercije 413
Gijsius 11
Gijssenoord 220
Gijverrije 413
Gijzels 242
Gilns 420
Gistelles 374, 413
Gitrici 452
Givencij 502
Glabeek 326
Glimes 206
Glins 346, 390, 417
Glinstra 417, 424
Glinz 312
Godin 250
Godofridus Boloneus 267
Goederede 227
Goeijcke 250
Goes 126, 164, 381
Golstein 466
Gonsaga 325
Goor 416
Gorinchem 139
Goslinga 145, 314, 468
Gotha 15
Gothenburg 368, 369
Gottignies 490
Gouda 319, 369
Goudriaan 162
Gouthoeven 146, 161, 165, 237
Goutje 454
Goutum 376, 377
Graetinga 388
Gramaije 492
Grandvelle 288
Granvelle 5, 12, 18, 24, 102, 197, 292
Grauwerdt 422
Grauwert 283, 423
Graven 421
Grawart 422, 423
Grawart tot Weerdestein 422
Grimbergen 206
Grise 463
Groens 374
Groesbeek 374, 416, 466
Groningen 148, 167, 174, 237, 268, 379, 384, 385, 418, 455, 467
Groningerland 257, 378, 476
Gronsfeld 301
Groot-Herema 158
Grotius 246
Groustins 423, 424, 453
Grovestins 424, 474
Grustra 169
Grute 428
Gruterus 428, 429, 433
Grutte 428
Gruutere 429
Gruutheere 428-430
Guicciardijn 492
Guilielmius 337
Gustenie 434
H. Land 414, 484
H. Rijk 444
Haaghoort 279
Haamstede 214, 490
Haarda 310, 448
Haarlem 87, 88, 138, 147, 148, 157, 213, 269, 274, 299, 356, 363, 370, 377, 381, 407, 422, 490, 498
Hackfort 466
Haeften 435, 437, 438
Haerda 348, 448
Haersma 347, 394, 418
Haersolte 191, 317
Haersolte van Yrst 417
Haga 441
Hainau 463
Haitsma 443
Haitzma 442
Hallum 166, 346, 395
Hamal 443, 463
Hamale 374
Hamconius 184, 310, 379, 447, 487
Hamel 443
Hames 216, 445
Hamines 446
Hammeel 339
Hammes 444
Hammont 92
Hania 447, 448, 459
Hania State 447
Hanija 447
Hanje 459
Hannia 484
Haraeus 153, 445
Harama 453
Harda 448
Hardinxveld 250
Hareijplok 179
Haren 324, 451
Harenburg 296
Haring 439
Haringvliet 306
Harinxma 140, 145, 337, 338, 347, 394, 439, 474
Harinxma thoe Heeg 439
Harinxma thoe Slooten 439
Harlingen 157, 186, 187, 211, 262, 263, 304, 364, 412, 425
Harnhof 296
Harsta State 454
Hartman 439
Haskerland 389
Hautbourdin 478
Hauterive 492
Hedam 471
Hedel 198
Heeg 439
Heel 104, 196, 198, 416
Heemskerk 164
Heemstede 214
Heemstra 309, 375, 395
Heerema 453, 454
Heerma 314, 367, 453
Heiligerlee 437
Heilo 356
Heinenoort 165
Heinsius 334, 335
Helack 347
Hellu 437
Helmond 325, 326
Helmont 452, 453
Helpen 378
Hemmes 453
Hemmius 453
Henegouwen 69, 274, 386, 403
Hennaarderadeel 256, 389, 488
Henneron 491
Hennin 214, 273, 275
Hensbroek 359
Herama 261, 453
Herbaijum 387
Herema 453, 457, 474
Herema van Walta 475
Heringa 271, 388, 454-457
Heringa van Zijsinga 389
Heringma 457
Hermal 160
Hermana 375, 406, 441
Herringa 474
Herweij 348, 448
Herwijnen 437
Hesens 447
Hespaigne 457
Hessel 178
Hessinga 458
Hettinga 140, 224, 259, 268, 349, 457, 458, 476
Heukelom 161, 240
Heule 462
Heulle 462, 463
Heurn 470
Heurne 470
Heusden 68, 69, 276, 473, 496
Heuterus 3, 7-9, 37, 86, 91, 92, 142, 143, 161, 206, 214, 280, 329, 352, 368, 446
Hiddema 388
Hilst 144
Hinckaert 444
Hinkart 326, 374
Hoeffman 136
Hoemen 466
Hofstede 107
Hofwegen 48, 148, 150, 151
Hohenlansberg 317
Hohenlo 202, 230
Hohenzollern 301
Hoijnck van Papendrecht 85, 249, 250, 318, 325, 331, 346, 356, 400
Hoijtema 440, 448
Hoijtsma 426
Hoijtzes 426
Hoinnie 460
Hoitema 443, 460, 477
Hoitsma 484
Holdinga 378, 466-468, 470, 478
Holdinga State 468
Holland 26, 55, 88, 100, 147, 148, 154, 162-164, 176, 180, 188, 189, 191, 193, 202, 214, 221, 225-227, 230, 231, 234-236, 238, 240, 244, 245, 252, 253, 264, 276, 280, 282-287, 290, 301, 319, 327, 335, 336, 339, 343, 353, 354, 357, 359-362, 372, 461, 490, 500
Hollande 11, 58, 135, 160, 403
Hollandt 281, 359
Hollant 280
Hollinga 467
Hollinger 467
Holtinga 474
Holwerd 484
Holwert 256, 366
Homade 163
Homme 460
Hommema van Dronrijp 458
Hommerts 457
Hommius 441, 442
Homodei 236
Honnepel 305
Hoofstraten 27, 101
Hooft 58, 90, 97, 104, 138, 150, 186, 187, 191, 197, 200-202, 205, 208, 219, 223, 231, 254, 271, 272, 296, 297, 309, 316, 320, 335, 345, 369, 384, 398, 399, 441, 461, 464, 465, 471, 472, 474, 480, 482, 495
Hoogblokland 319
Hoogstraten 3, 46, 74, 103, 180, 196, 282, 288, 324, 471, 503, 504
Hoorn 150, 151, 330, 406, 470
Hoorne 2, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 26-28, 70, 74, 101, 103, 111, 115, 119, 288, 301, 322, 398, 414, 437, 470, 471, 503
Hoots 351
Hopperus 3, 14, 85, 102, 104, 195, 198, 296, 436, 502
Hor 470
Horenken 378
Horion 416
Hornes 472
Hornhuisen 167
Horst 265
Hotnia 474
Hottinga 52, 268, 367, 389, 475, 476
Hottinga State 348, 365, 474, 476
Hotzeman 477
Houchin 478
Houwerda 314
Hoxwier 405, 409
Hoynck van Papendrecht 105, 267, 471
Hubner 301
Huchtenbroek 116
Hugenius 482
Huij 483
Huijssinghen 250
Huisiingen 249
Huissingen 249
Huisum 346, 348, 395, 396
Humalda 475
Humalda tot Ee 169
Hunenpleh 179
Hunepel 305
Hupi 470
Hurdepplech 179
Husum 140
Ideghem 279
Idsinga 268
Idzaerda 477
Idzarda 52, 261
IJdaarderadeel 317
IJrnsum 346
IJsbrands 485
IJsselstein 355
Immerseel 499
Impde 350
Inchij 478
Inthiema 379, 383, 385
Ipema 365, 477
Isbrandi 485
Isenburg 415
Italien 221, 246
Itema 348
Jacobse 483
Jaerla 374
Jaersma 484
Janphrape 331
Janssen 411, 484
Jauche 278
Jellersma 485
Jelmera 317
Jelsum 485
Jelsum : Hinnema State 338
Jemmingen 222, 258, 260, 380, 407
Jerusalem 267, 310, 374, 379
Jongema 261, 315, 347, 467, 487, 488
Jongeman 487
Jonsma 462
Jorwert 447
Jousma 394
Jouwsma van Wirdum 387
Juckema 387
Junius 47, 165, 216, 323, 329, 352, 368, 446
Juwinga 487
Juwsma 467
Kaarl 237
Kalais 430
Kalbeek 434
Kalvijn 35
Kamerijk 318, 498
Kampen 357
Karel den Grooten 314
Karel den II 144
Karnisse 242, 243, 247
Kattendijke 333
Keizer Karel 45, 54, 125, 155, 266, 267, 275, 281, 310, 325, 355, 434, 437, 498
Keizer Karel den V 283
Kellen 344
Kempenaer 142
Kenenburg 237, 371
Keppel 500
Kermestein 277
Kerremans 350
Kersbeek 466
Kessel 470
Keulen 303, 310, 312, 324, 347, 363, 445
Kleef 282, 298, 370, 466
Kleidaal 136
Kluit 294
Knibbe 139
Knobbout van Os 220
Knobedorff 489
Knobeldorf 489
Knobelsdorf 489
Koeverden 268
Kolijn 405
Konstantinopelen 441
Koornhert 86-90
Koppelstok 224
Koppestok 224
Koster 281
Kouwestein 136
Kraijenstein 428
Kralingen 165
Kruiningen 214
Kuik 169
Kuilenburg 191
La Cocoije 325
La Coroije 325
La Croicx 328
La Dense 333
La Grange 422
La Haije 442
La Motte 229
La Tour 501
Lambrechtsen 226
Land van Overmaas 325
Landas 491
Landast 491
Langerak 241, 243, 246, 491
Languetus 12, 447
Langweer 346
Lannaijs 416
Lannais 491
Lannoij 214
Laurentius 442
Lauta 171
Lavenaker 144
Le Carpentier 148, 152, 160-162, 180, 182, 190, 191, 206, 209, 214, 240, 249, 250, 272, 278, 279, 318, 322, 327, 328, 331, 334, 352, 368, 394, 397, 401, 403, 404, 414, 416, 421, 429, 437, 442, 443, 446, 462, 463, 471, 478, 482, 491, 494, 495, 497, 500-502, 504
Le Fevre 394
Le Francq van Berkheij 500
Le Leu 494
Le Leu de Wilhem 494
Le Petit 11, 37, 58, 135, 138, 142, 143, 186, 207, 208, 251, 252, 254, 299, 340, 381, 382, 384, 399, 414, 415, 435, 436, 441, 465, 472, 481, 495, 496
Lede 277
Leede 466
Leefdaal 433
Leefdael 116, 276, 301, 492, 494
Leeuwaarden 51, 53, 142, 147, 167, 170-172, 178, 179, 187, 211, 262, 271, 316, 317, 323, 324, 350, 388, 391, 402, 407, 409, 419, 428, 443, 448, 449, 452, 456, 461, 467, 470, 476, 482-484, 487, 503
Leeuwaarden : Amelandshuis 316
Leeuwaarden : Hania-steeg 447
Leeuwarden 168, 310, 315, 346, 393
Leeuwarderadeel 170, 310, 338, 374, 389, 417, 468, 485
Leeuwenstein 146
Leicester 176, 233, 335, 343
Leiden 184, 193, 225, 237, 249, 265, 280, 306, 334, 335, 337, 352, 353, 356, 363, 368
Lek 196, 282, 284
Lemmer 159, 443, 502
Lemsterland 157, 159
Lens 478
Lesdain 180
Lesvedal 493
Leuven 469, 492
Levesque 102
Levin 463, 496
Lexmond 282
Leyden 352
Liaucama 484
Liauckema 420
Libercal 495
Libert des Fresnes 151
Licques 497, 498
Lieberrul 495
Liedekerke 462
Lienden 277, 326
Lier 391
Liere 276, 444
Ligne 214, 355, 386
Ligoigne 322
Lijcklama à Nijeholt 158
Lijcklama à Nyeholt 157
Lijnden 191, 404, 416, 437, 466
Limburg 240
Limburg Stirum 301
Lindanus 54, 419
Lintelo tot de Marsch 466
Lipsius 246
Liques 498
Lissabon 284, 285
Loen 500
Loevegnies 463
Loevestein 200
Lokeren 470, 473
Lokhorst 144
Longastre 48, 477, 478
Longobardus 502
Longpree 279
Longueval 478
Lonsart 495
Loo 209
Lopes 49, 503
Lopes de Villa Nova 491
Lopez 503
Loss 374
Louverval 48
Lubberti 486
Lucembourk 503
Lucumonis 103
Luik 160
Lulema 379
Lumbers 400
Lumbres 398-400
Lumei 224
Lumeij 356, 400, 403, 472
Luther 35
Luxemburg 414, 503
L'Affetati 143
L'Espinoij 180, 182, 328, 333, 363, 386, 403, 414, 429, 442, 462, 463, 471, 484, 491, 500, 502
L'Espinoy 134, 142, 143, 272, 278, 352, 501, 503, 504
Maalstede 325, 414
Maasdam 338
Maasland 371
Maastricht 160, 167
Maillij 414
Mailly 206, 273, 501
Maire 497
Maisnil 206
Makkum 308
Malapert 190
Maltha 216, 221
Manderik 329
Manmaker 148
Mansfeld 66, 71, 217
Manteau 254
Mantgum 409
Mantua 325
Maria van Hochain 209
Marnix 7, 12, 103, 233, 240, 416
Marnix van S. Aldegonde 497
Marnstra 448
Marquillies 206
Martena 52, 173, 267, 271, 348, 379
Martini 150
Martna 261
Matthaei 161
Matthaeus 281, 352, 368
Maurier 237
Maurisma 365
Mechelen 12, 134, 137, 138, 151, 152, 250, 339, 340, 350, 359, 496
Meckama 270
Meckema 395, 412
Medenblik 151, 357
Meerkerke 333
Meerman 281, 327, 351, 484
Megen 66, 153, 182
Mekeren 466
Mellema 395
Melling 239
Mellinga 487
Melun 503
Menaldomadeel 426
Menaldum 337
Menaldumadeel 388, 418, 453
Mengen 489
Mentheda 379
Merestein 370
Merlo 416
Merode 182, 210, 214, 279, 301, 326, 414, 504
Merwede 240
Meteren 400, 403, 437
Meurs 196, 301, 319, 415
Meursius 91, 92, 216, 321, 323, 334
Micaut 250
Middelburg 118, 227, 230, 232, 251-253, 341, 344, 372, 429, 432
Middelburg : Gortstraat 432
Middelharnas 338
Middelstum 379
Middelwaard 282-284
Midwolde 460
Milaan 285
Milan-Visconti 437
Milanen 143
Milendonck 416
Minnema 315, 317
Minnertsga 397
Miraeus 368, 397, 414, 471, 491, 492, 501
Moerkerke 240
Mokkema 378
Mol 329, 485
Momma 250
Monçeau 444
Montesa 324
Montferan 374
Montfoort 416, 490
Montignij 4, 6, 9, 10, 13, 16, 21, 24, 26, 27, 111
Montmorencij 328, 363
Montoije 210
Montpliard 276
Moreri 334
Morra 467
Munchen 467
Munnicks 281
Munniks 329, 352, 368
Munster 338
Naarden 201
Namen 402, 482
Nassa 16
Nassau 3, 15, 28, 184, 204, 301, 321, 322, 326, 380, 393, 435, 437, 451, 489
Neal 432
Nederland 2, 5, 9-11, 13, 18, 19, 23-25, 27, 30, 52, 62, 73, 76, 86, 100-103, 111, 115, 120, 123, 126, 127, 138, 167, 196, 199, 200, 202, 208, 222, 223, 236, 244, 275, 281, 311, 319, 326, 353, 358, 359, 362, 376, 377, 379, 431, 464, 491, 494
Nederlanden 12, 15, 42, 57, 79, 105, 163, 205, 214, 243, 269, 273, 282, 285, 286, 328, 336, 343, 369, 403, 414, 443, 450, 488, 503
Nedermomter 305
Neufville 160
Nieukoop 363
Nieupoort 460
Nieuwe Indien 108, 110
Nieuwe Zijl 256
Nieuwenaar 297
Nieuwland 474
Nieuwpoort 135, 229, 415
Nijenrode 265
Nijevre Indien 108
Nijland 268
Nimwegen 285, 295, 416, 466
Nispen 276
Nobre de Silveira 285
Noirkarmes 70, 71, 369
Nooms 284, 285
Nooms van Aarlanderveen 284
Noord-Holland 138, 202, 252, 286
Noorden 363
Noordwijk 333, 336
Noordwijkerhout 351, 354, 355
Noortigerhout 354
Norris 499
Norwich 429, 431, 432
Noyelles 301
Obbena 454
Obdam 136
Obsterland 157
Ochem 160
Ockinga 488
Odekerke 242
Oem 490
Oenema 140, 347, 348, 395
Oenkerk 458
Oentzema 453
Oetsma 428
Offenhuizum 458
Offenhusen 475
Ohain 463, 464
Oijembrugge 416
Oldeboorn 154, 156, 157, 410, 411
Oldenburg 301
Olhain 464
Omal 225
Oost-Duiveland 254
Oostdongeradeel 468
Oostende 229, 415, 481, 501
Oostenrijk 15
Oostenrijksche Nederlanden 454
Oostergoo 171, 176, 177, 267, 312, 427
Oosterhout 355, 356
Oosterweel 248
Oostfriesland 166, 222, 391
Oostmahorn 383
Oostmal 412
Oostwinkel 319
Ootmarsum 496
Op Aijlva 168
Opdam 353, 359, 361
Opoluwe 136
Opslag 262
Oranje 2, 7, 8, 10, 11, 13-15, 20, 26-29, 66, 74, 101, 103, 120, 135, 138, 150, 151, 156, 163, 164, 167, 180, 181, 194, 197, 199, 203, 207, 213, 221, 223, 233, 244, 245, 251, 258, 269, 275, 282, 288, 292, 295, 314, 316, 318, 336, 339, 355, 369, 372, 377, 380, 381, 398, 407, 414, 428, 431, 435, 439, 445, 446, 459, 461, 464, 480, 486, 493
Oreille 374
Ossenhusen 395
Ouckerijgnij 307
Oude Zijl 256
Ouden Hoorn 220
Oudenaarde 320
Oudendorp 146
Ouderkerk 218
Oudkerk 458
Overijssel 53, 191, 200, 379
Overveen 213
Paauw 319
Pacheco 226, 227
Paijs-Bas 444, 446
Palland 191, 326
Palts 66, 297
Paludanus 286, 368
Papinga 441
Papinga State 440
Parijs 9, 24, 398, 424
Paris 180
Parma 7, 204, 332, 364, 378, 404, 433, 445
Pays-Bas 38, 134, 144, 152, 160, 161, 180, 183, 190, 197, 206, 209, 214, 240, 250, 273, 278, 279, 319, 326, 328, 331, 332, 339, 352
Pays Bas 3
Peer 412
Pendrecht 283
Perez 31, 48, 49
Persijn van Waterland 353
Petri 38, 84, 91, 92, 97
Petrus 173, 184, 313, 346, 439, 469, 484, 487
Pieck 416
Piémont 319
Piennes 490
Pietersbierum 365, 448
Pijls 501
Pijnacker 237
Pipenpoij 374
Piper 284
Pius den IV 155
Polanen 196, 240, 353
Pompe 276
Pontani 276, 285
Pontanus 12, 201, 205, 301, 305, 393, 416, 437, 503
Popma 139, 184
Poppe 319
Popta 406, 440
Porssele 191
Portugal 251, 284, 285
Postella 177
Pouderoijen 276
Praat 436
Praet van Moerkerken 240
Pressia 152
Pruissen 284
Puisieux 278
Raad 388
Raaphorst 163
Ram van Schalkwyk 284
Rammekens 251
Randenrode van der Aa 465
Randerode van der Aa 490
Ranst 437
Rauwerd 388, 454, 455
Rauwerderhem 389
Raveschot 325
Reaal 33, 34, 49
Rechteren 240
Recourt 498
Reede 265, 326, 416
Rehabeam 58
Reigersberg 163, 244, 372
Rekelinghuizen 296
Renaartswoude 444
Renesse 301, 326, 328, 412
Renneberg 488
Rennenberg 174, 261, 262, 269, 379, 384
Requesens 401
Rhijnland 146, 351, 490
Rhijnsburg 193, 494
Rhoon 283
Richoven 374
Rijnauwe 478
Rijnberk 415
Rijsemburg 329
Rijssel 421
Ringe 459
Ringie 256
Rinia 459
Rinsmageest 468, 469
Rio 503
Riviere 416
Robertson 125
Robijn 320
Robles 170, 383, 419
Roda 274
Roijer 37
Rollema 170
Romen 45
Roorda 141, 169, 267, 314, 376, 388, 454, 455, 469, 474
Roorda tot Hennaard 396
Roorda van Genum 484
Roordahuisum 447
Roost 373
Rosa 433
Rotterdam 107
Roun 249, 250
Royer 48
Ruijs 168
Rupelmonde 186, 263, 364, 497
Rusiers 324
S. Amand 75
S. Andries 481
S. Martin 180
S. Maxent 470
S. Quintijn 310
S. Truijen 149, 194, 198, 215, 217, 221, 241, 242, 320, 387
Saasfeld 265
Sanderus 414, 429, 462, 491
Sanen 351
Savoije 30
Savoijen 504
Saxen 15, 66, 184, 256, 310, 315, 410
's Bosch 157
Scaliger 281, 334
Schakenbosch 354
Schelde 152, 230, 497
Scheltema 475
Schenck van Toutenburg 156
Schetz 201
Schimmelpenninck 182, 489
Schimmelpenninck van der Oije 489
Schimmelpenning van der Oije 437
Schimperen 416
Schiplui 371
Schook 437, 438
Schookius 364
Schoonebeek 374
Schotanus 145, 166, 310, 315, 379, 384, 393, 424, 458, 459, 475
Schotland 166
Schouwen 253
Schouwenburg 419, 425, 486
Schulenberg 210
Schwartzenberg 317, 368, 377, 416, 468
Scribanius 334
Scwillingen 270
Sebotanus 346
Serclaas 491
Sevener 466
Severinus 249, 335
Sevilien 30
Sexbierum 365, 367
's Gravenhage 48, 344
's Gravenmoer 164
's Gravensteen 230
's Gravezande 86, 118, 134, 212, 215, 227, 249, 252, 341, 382, 429, 431, 432
's Hage 49, 137, 148, 163, 240, 353, 371, 473
's Heerenberg 117, 196
's Hertogenbosch 200, 279, 293, 310, 323, 443, 472, 473, 491, 497
Siaerdema 268
Simonides 324
Sioerda 376
Sixma 474, 475
Sjaarda 469
Sjaarda State 468
Sjaerda 458
Sjaerdama 424
Slichtenborst 301
Slichtenhorst 416
Slot Blinkstra 410
Sloten 276, 502
Smallegange 117, 118, 139, 214, 281, 282, 298, 329, 414
Smith 442
Snecanus 159, 171, 268, 310, 349, 375, 390
Sneek 139-141, 170, 184, 259, 260, 262, 267, 306, 347, 405, 411, 425, 454, 461
Soeterveen 444
Solms 240, 301
Sonoij 101, 114, 116, 120, 138, 150, 151, 165, 202, 212, 252, 308, 360, 407
Spaen van Hardenstein 270
Spanbrouck 355
Spanbrouk 352
Spangen 265, 437
Spanje 4, 8, 10, 13, 18, 19, 23, 27, 31, 33, 49, 110, 111, 155, 164, 189, 220, 228, 273, 285, 359, 363, 441, 492, 496, 497
Spiers 200
Sprange 351
St. Aldegonde 414
St. Peters 136
Staatsch Brabant 503
Starkenborg 145
State Eelsma 367
Stavoren 154
Steeland 414
Steenwijk 345
Steenwinkel 136
Stein 303
Stentera 338
Sterrenburg 351, 354, 355
Stiens 314, 487
Stoovers 136
Storm van Wenx 501
Strada 7, 8, 10, 14, 25, 32-35, 47, 68, 72, 85, 92, 101, 104, 115, 121, 153, 182, 199, 201, 206, 229, 231, 254, 274, 275, 299, 321, 333, 402, 413, 414, 482, 483, 492
Strijen 353
Suijs 490
Sweers 491
Sweerts 491, 503
Sweerts de Landas 491, 503
Sweijns 158
Swetge 458
Taije 250
Tamminga 388
Tammingshuis 167
Tassis 105, 498
't Bild 396
't Blaauwe Huis 417
Te Water 497
Teemsche 338
Teisterband 329
Tekelenburg 301
Temple 191
Tempsich 326
Ter Borgh tot Warfhuisen 379
Ter Lucht 265
Ter Oele 458
Ter Vuuren 325, 326
Texel 223
Thieler Waard 437
Thiennes 478
Thin 261
Thoe Schwartzenberg 154, 162, 173
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 168
Tholen 340, 345
Tholouze 48
Thomale 225
Thuanus 4, 86, 92
Tibaut 498
Tienhoven 283
Tietjerksteradeel 388
Tishem 430
Tjaarda 387
Tjaerda 375
Tjallinga 389
Tjerckgaest 156
Tjessens 410
Toe Boecop 277
Toison d'Or 444
Tot Bulkenstein 428
Tot Langweer 350
Tourneppe 249
Traijbaart 374
Trelonins 216
Treslong 79, 85, 90, 214, 220, 222-239
Tseeraarts 382
Tseeraerts 227
't Sticht van Utrecht 422, 423
Tulleken 210, 301
Twent 268
't Woud 351, 354, 355
Tzum 457, 476
Ubaroux 105
Uchtenbroek 480
Uitenbogaart 37
Uitenhoven 301
Ulst 210
Unema 417
Unia 140, 468
Unia tot Wirdum 170
Uninga 426
Ursule 484
Utingeradeel 154, 155, 157, 410
Utrecht 87, 165, 173, 240, 241, 244, 261, 262, 264-266, 269, 271, 272, 276, 277, 281, 294, 329-331, 335, 342, 348, 405, 408, 419, 422, 423, 425, 437, 438, 454, 472, 478, 480, 481, 488, 492, 501
Utrecht : 't Sticht 200, 329
Valckenbur 352
Valenchijn 35, 69-72, 75, 78, 96, 180, 399, 495
Valkenburg 266, 325, 416, 451
Valkenisse 497
Van Aalst 142
Van Aalts 142
Van Aijlva 166-171, 310, 311, 314, 379, 420
Van Aitzema 449
Van Albrug 114, 115, 117
Van Alkemade 146, 147, 490
Van Alveringem 148
Van Alveringen 48, 151
Van Amstel tot IJsselstein 416
Van Amstenraad 325
Van Andringa 156-159, 447
Van Argenteu van Hermalle 160
Van Arkel 144, 161, 162, 240
Van Arkel van Asperen en Vuuren 283
Van Arkel van Heukelom 247
Van Asperen 283
Van Assendelft 146, 147, 162, 164-166
Van Azincourt 206
Van Bailleul 180, 206, 243, 463
Van Barck 181
Van Barlaimont 66
Van Batenburg 305
Van Batson 183
Van Beijma 183, 188
Van Beima 184
Van Bentheim 196
Van Berchem 239, 500
Van Berck 192, 438
Van Berendrecht 193
Van Bergen 48, 162, 194, 205-207, 502
Van Bergen van Dolhain 194
Van Berges 194, 206, 399
Van Berlaer 325
Van Berrins 211
Van Bijland 210
Van Bilant 210
Van Binkhorst 212
Van Bloijs 236
Van Blois 48, 214-217, 220, 227, 229, 235, 323
Van Blois van Treslong 194, 214, 221, 232, 237, 239, 298
Van Blommendaal 239
Van Boetselaer 165, 247
Van Boetzelaer 240-243, 245, 248, 491
Van Boetzelaer van Asperen 467
Van Bois 219
Van Boisot 227, 248-250
Van Bolta 387
Van Borneval 136, 465
Van Boshuizen 184
Van Botnia 261, 267, 268, 270, 271
Van Bourbon 372
Van Bourgondien 180, 221
Van Bournonville 273, 275
Van Brakel 276, 277
Van Brandenburg 278
Van Brecht 279, 280
Van Brederode 48, 55, 87, 88, 165, 196, 265, 280-286, 291, 298, 299, 305, 370, 380, 415, 434, 438, 473
Van Brederode van Bolsweerd 284
Van Briamant 160
Van Broekhuizen 434
Van Broijart 331
Van Bronkhorst 281, 282, 301, 305, 306, 319, 329
Van Bronkhorst en Batenburg 248, 301, 304, 305
Van Bronkhorst van Batenburg 300
Van Brunswijk 213
Van Bruxelles 307
Van Buchel 428
Van Burmania 139, 140, 145, 167-170, 172, 173, 178, 184, 185, 256, 263, 267, 268, 271, 309-312, 314, 315, 317, 338, 346-350, 358, 365-367, 374, 375, 376-379, 387, 389, 390, 396, 397, 406, 408, 410, 417, 420, 424, 425, 428, 441, 443, 447, 448, 452, 454, 456, 458, 462, 468, 470, 475, 477, 484, 487
Van Burmania Rengers 317
Van Burmannia 270
Van Camminga 267, 314, 315, 317, 374
Van Camstra 317
Van Cats 251, 481
Van Chastillon 276
Van Cloeteringe 332
Van Clootwijk 192
Van Cluth 415
Van Cock van Heeswijk 216
Van Coenen 323, 324, 450
Van Cortenbach 325, 326, 449, 453
Van Cotereau 326
Van Cottereau 278
Van Coudehove 327
Van Coutereau 160, 278
Van Couwenhoven 327
Van Craijenhorst 354
Van Cralingen 354
Van Croy 66
Van Cruiningen 497, 498
Van Cruisselbergen 303
Van Cuick 437
Van Cuilenburg 329
Van Culemburg 180, 444
Van Daalem 214
Van Damme 92
Van de Bongaert 240
Van de Leu 494
Van de Sande 448
Van de Spiegel 164, 244
Van de Velde 253, 254, 341
Van de Wall 354, 471
Van de Water 438
Van de Werve 214
Van de Woude 354
Van Deinse 333
Van Dekama 271
Van Dekema 170
Van den Berg 194-196, 198, 203, 205, 206, 288, 301
Van den Berge 216, 322
Van den Bergen 194
Van den Binkhorst 212
Van den Boetzelaer 240, 247, 436
Van den Boetzelar 240
Van den Bongaard 264-266
Van den Bongaert 264
Van den Bongard 264
Van den Bongardt 240
Van den Boomgaard 264, 265
Van den Broeck 280, 281
Van den Damme 265
Van den Sande 205
Van der Aa 114, 116, 134-139, 151, 191, 324, 326
Van der Bercht 192
Van der Boetzelaer 240
Van der Burgh 192
Van der Capellen 500
Van der Cappellen tot den Dam 466
Van der Craght 288
Van der Delft 139
Van der Does 148, 333-335, 337
Van der Duijn 350, 351
Van der Duin 164
Van der Dussen 193
Van der Goes 146, 361
Van der Gracht 462, 502
Van der Haer 3, 15, 26, 33, 76, 91, 92, 153, 206, 290, 294, 318, 320, 386, 398, 399, 471
Van der Hagen 442
Van der Horst 209
Van der Houve 148, 212, 319, 351
Van der Kapelle 181
Van der Laen 136, 490
Van der Lanwijk 283
Van der Lippe 196, 284, 301
Van der Marck 225, 226
Van der Mark 104, 223, 225, 226, 282, 326, 356, 400, 403, 416, 472
Van der Nijenburg 423
Van der Noot 152, 240, 279
Van der Poel 490
Van der Schelling 108
Van Deursten 332
Van Domburg 117
Van Dorp 138, 253, 266, 338, 341, 343, 345
Van Douma 140, 348, 349
Van Duijven 351
Van Duitschland 283
Van Duvenvoerdt 240
Van Duvenvoorde 136, 351-359, 361, 362, 434, 435
Van Eck 277
Van Eecke 363
Van Egmond 163, 236, 237, 267, 275, 283, 355, 362, 367, 368, 370, 371, 373
Van Egmond van Mierixheim 283
Van Egmont 368
Van Eijnatten 374
Van Eijsinga 184, 387-391, 417, 456
Van Elderen 373, 374
Van Eminga 376
Van Feijtzma 396
Van Feitzma 395
Van Fiennes 70, 397
Van Flodorp 242, 303, 325, 472
Van Freiz 466
Van Galama 261
Van Gavere 403, 502
Van Gavre 403, 412
Van Gavre van Liefringen 492
Van Gelre 161, 277, 416
Van Gerestein 438
Van Ghistelles 218, 413, 414, 422
Van Ghoir 416
Van Gistelles 325
Van Glins 417, 418
Van Goor 253, 301, 342, 416, 417
Van Goslinga 271, 420
Van Goudriaan 164
Van Gouthoeven 148, 214, 265, 345, 351, 356, 480, 481, 492
Van Grijpskerke 118, 214, 281, 339
Van Groevestins 475
Van Grombach 367
Van Gronstein 464
Van Groustins 261
Van Grovestins 423, 426
Van Gruithuizen 239
Van Gruutheere 428
Van Haeften 114, 116, 165, 277, 434-438
Van Haeften tot Gameren 437
Van Haeften van Meteren 438
Van Haersma 439
Van Haersolte 169, 216, 379, 428, 436, 437, 462, 481, 494
Van Haersolte tot Yrst 136, 137, 166, 406
Van Haersolte van Yrst 277, 435, 465, 499
Van Halewijn 326
Van Hamal 444
Van Hannija 392
Van Hardenbroek 422, 466
Van Haren 297, 323, 326, 363, 449, 450, 452
Van Harinxma 439
Van Hasselt 502
Van Heemskerken 329
Van Heemstra 178, 375, 388, 389, 484
Van Helmont 248, 452
Van Hembijze 364
Van Henegouwen 276
Van Herbais 278
Van Heringa 388, 455
Van Hertvelt 457
Van Hettinga 457, 459, 460, 474, 476
Van Heule 463
Van Heunenberg 279
Van Heurn 200
Van Heurne 471
Van Hiemstra 184, 317
Van Hinckaert 463
Van Hinckart 463-465
Van Hinkart 325
Van Hoemen 466
Van Hoemmen 466
Van Hoexvier 360
Van Holdinga 261, 466
Van Holten 282, 283
Van Honselaer 437
Van Hoogstraten 191, 197, 240, 266, 276, 298, 301, 334, 338, 351, 352, 359, 362, 368
Van Hoorne 416
Van Horion 374
Van Horsseler 416
Van Hottinga 474-477
Van Houthem 373
Van Houvhin 48
Van Hoxwier 371, 467, 478
Van Huchtenbroek 480, 481
Van Huchtenbrouch 48, 108, 114, 478
Van Huchtenbrouck 481
Van Huele 48
Van Huij 482
Van Huldenberg 374
Van IJsselstein 355
Van Immerseel 161
Van Inthiema 379
Van Isselt 143, 200, 307, 340, 385
Van Jaerla 375
Van Jongama 487
Van Jongema 387, 487
Van Jonkhout 374
Van Kartils 325
Van Katwijk 355
Van Keppel 329
Van Kertels 325
Van Kuilenburg 191
Van Lalaing van Hoogstraten 444
Van Landas 491
Van Leefdael 106, 114, 492, 494
Van Leeuwen 137, 144, 146, 148, 149, 151, 161, 162, 164, 165, 191, 193, 196, 206, 212, 214, 236, 237, 240-242, 248, 250, 251, 265, 276, 281, 282, 284, 301, 305, 307, 319, 322, 330, 334, 338, 344, 345, 351, 352, 361, 362, 368, 370, 371, 437, 480, 490-492, 494
Van Letveringe 151
Van Levin 465, 495-497
Van Liere 142, 359, 494, 499, 500
Van Lijere 500
Van Limburg Stirum 305
Van Longastre 478
Van Longueval 501
Van Loon 106, 108, 117, 122, 162, 273, 275, 500
Van Loon tot Loon en Paumolen 466
Van Malburg 436
Van Maldegem 319
Van Mansfeld 275, 322, 401
Van Marbais 48
Van Marnix 48, 446
Van Marnix van S. Aldegonde 246
Van Martena 169, 173, 175, 267, 440
Van Mascherel 266
Van Matenesse 361
Van Meerbeek 235
Van Meerten tot Ingen 277
Van Mentheda 379
Van Merestein 367, 481
Van Merode 48, 105, 161, 180, 279
Van Merten 162
Van Meteren 3, 50, 68, 78, 86, 88, 91, 97, 134, 135, 138, 141, 143, 163, 167, 194, 200, 201, 207, 208, 223, 232, 244, 249-251, 271, 298-300, 320, 322, 331, 339, 340, 361, 369, 372, 379, 381-383, 385, 398, 404, 437, 446, 472, 482, 495, 498
Van Mieris 162, 194, 220, 301, 334, 339, 345, 353, 354, 356, 368, 414
Van Milendonk 473
Van Monfalcon 401
Van Montignij 3, 25, 71
Van Montmorencij 502
Van Nassau 2, 13, 15, 25, 35, 48, 104, 138, 165, 167, 177, 185, 196, 197, 203, 212, 217, 222, 230, 239, 257, 272, 302, 412, 460
Van Nedonchel 206
Van Nielle 206
Van Nijenrode 265
Van Nispen 134
Van Noordwijk 354
Van Noortig 354
Van Oestgeest 371
Van Oije 416
Van Oijenbrugge 373
Van Oostenrijk 402
Van Oudendorp 69, 145, 151, 153, 194, 196, 246, 255, 351, 373, 383, 398, 400, 403, 421, 445, 448
Van Overbeek 250
Van Palland 416
Van Papendrecht 445, 447
Van Pelden 415
Van Poelgeest 266, 354
Van Polanen 196, 356
Van Postella 177
Van Praet 240
Van Praet van Moerkerken 247, 301
Van Raaphorst 101
Van Rambures 206
Van Rapenburg 213
Van Rauwerderhem 454
Van Recourt van Licques 497
Van Reede 265, 266
Van Reede van Amerongen 283
Van Reigersberg 151
Van Reijd 177, 178, 181, 205, 231, 344, 415, 460, 475, 496
Van Reijn 197
Van Renesse 328, 352, 355, 359, 412, 470
Van Renesse van Elderen 373
Van Renesse van Wulp 284
Van Rengers 140
Van Revel 70
Van Rijfflaard 326
Van Rockox 332
Van Roon 283
Van Rubempré 398
Van Ruischenberg 325
Van S. Aldegonde 70, 472
Van Schagen 307
Van Scheltinga 157, 387-389
Van Scherpenzeel 355
Van Schoonhoven 494
Van Schwartzenberg 314, 315
Van Schwartzenberg en Hohenlansberg 317
Van Seraats 359
Van Sminia 389
Van Someren 303
Van Sonoij 120
Van Spaen 216, 416, 437, 480, 481, 491, 494
Van Spaen van Hardenstein 137, 139, 146, 182, 209, 237, 239, 248, 265, 266, 271, 301, 303, 306, 324, 325, 327, 329-332, 350, 351, 373, 415, 422, 428, 463, 466, 471, 500, 502
Van Spangen 437
Van St. Aldegonde Noirkarmes 398
Van Stavele 328
Van Sterkenburg 347
Van Stralen 36, 143, 210, 309
Van Swieten 501
Van Tisnacq 249, 250
Van Treslong 90, 194, 221, 226, 237
Van Tuil 428
Van Valkenstein 250
Van Velen 325
Van Vianen 354
Van Vlatten 182
Van Voerst 136
Van Warfusé 205
Van Wassenaer 264, 265, 352-356, 360, 361, 500
Van Wassenaer en Duvenvoorde 358
Van Wassenaer tot Spanbrouk 358
Van Wassenaer van Opdam en Twikkelo 361
Van Wassenaer van Spanbrouck 276
Van Wassenaer van Spanbrouk 363
Van Wassenberg 301
Van Wassenhoven 101
Van Weir 416
Van Wesembeeck 198
Van Wideux 374
Van Wijhe 277, 466
Van Wijhe van Echteld 466
Van Wijn 224, 226, 239, 451
Van Wijngaarden 212, 214
Van Wingelen 71
Van Wissen 473
Van Zaltbrugge 117
Van Zandijk 225
Van Zeller 284, 285
Van Zeltbrugge 117
Van Zeveberch 117
Van Zevenberg 114, 116, 117
Van Zeventer 373
Van Zon 480
Van Zoneberch 117
Van Zonnenberg 117
Van Zuilen 191, 334
Vargas 102, 119, 120, 321
Varik 191
Veenhuizen 298
Vegelin van Claarbergen 389
Venatoris 433
Vendeville 144
Vere 220
Verre 497
Vianden 136
Vianen 87, 104, 217, 218, 239, 282-284, 293, 305, 333, 472, 479, 502
Viersen 487
Viglius ab Aijtta 174, 186, 199, 208, 219, 249, 291, 293-295, 298, 299, 305, 306, 308, 315, 316, 321, 387, 392, 393, 400, 446, 447, 449, 459, 468, 503
Viglius ab Aytta 104, 121
Viglius van Aijtta 85, 102, 120, 199, 291, 296, 317, 333, 445
Viglius van Aytta 78, 84, 91, 92
Vijgh 277
Vilers 3, 25
Vilvoorden 186, 211, 304, 321, 346
Visser 183, 251, 300, 322, 327, 453
Vlaanderen 20, 134, 143, 180, 182, 228, 272, 278, 319, 344, 368, 369, 413, 414, 421, 429, 442, 462, 491
Vlie 298
Vlissingen 106, 139, 151, 224, 226, 251, 252, 323, 343, 346, 421, 450
Voerscoten 352
Voet 285, 286, 297, 422, 438
Voorburg 146, 215, 221
Voormond 397
Voorn 373
Voorne 359
Voorschoten 353
Vreeswijk 480
Vrelenghem 421
Vriemoet 166, 184, 237, 310, 338, 387, 417, 420, 449, 450, 466, 468, 474, 475
Vriesland 173, 188, 256, 314, 315, 317, 334, 353, 356, 364, 374, 387, 405, 412, 417, 424, 439, 448, 455, 458, 474, 487
Vroliehers 319
Vronenbroek 473
Vuuren 283
Waalwijk 492
Wagenaar 10, 88, 101, 106, 117, 134, 138, 146, 147, 162, 164, 171, 176, 193, 194, 205, 207, 212, 214, 220, 231, 245, 253, 272, 273, 282, 287, 291, 293-295, 299, 336, 338-340, 342-344, 352, 357, 363, 369, 372, 385, 400, 403, 405, 424, 449, 462, 464, 465, 474, 488, 498, 503
Wageningen 272
Walbach 279
Walcheren 134, 215, 227, 251, 253, 254, 382, 430
Walderfinger 66
Walhaim 374
Wallis 178
Walraven 161
Walsingham 398
Walta 387, 475, 488
Waltinga 387, 455
Warlain 501
Warmond 361, 363
Warnans 374
Waroux 105
Wassenaar 191, 196, 209
Wassenaer 161, 264, 265, 326, 352, 353, 355, 356, 359, 362, 363
Wassenberg 239
Watepastii 142
Waterland 304
Waterles 142
Waterlois 142
Watteputte 142
Wattingies 463, 464
Weenen 414
Weerdestein 423
Weidum 440, 447
Weir 416
Well 144
Werst 374
Wesemale 463
Wesseling 156
Westbarendrecht 300
Westdongeradeel 256, 257
Westdongerdeel 170
Westergoo 176, 267, 427
Westfriesland 284-286
Westphalen 201
Wezel 393
Wiarda State 377
Wijbe 424
Wijhe van Echteld 466
Wijlack 416
Wijmbritseradeel 314, 317
Wijnbergen 466
Wijnckelman 319
Wijnje 459
Wijtsma 378
Wilhelmius 86
Willem de I 197, 497
Willem den I 88, 195, 241, 255, 280
Willem I 359
Wimbritzeradeel 169, 170, 270, 347, 458, 460
Wingia 54
Winia 459
Winsemius 57, 140-142, 145, 148, 155, 159, 160, 166, 168-174, 176, 178, 179, 184, 186, 201, 239, 256, 257, 259-264, 267-271, 306, 308-310, 312, 313, 315-318, 337, 338, 346-350, 365, 367, 374, 376, 378, 379, 384, 385, 389-393, 395, 396, 402, 405-408, 410, 412, 413, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 427, 439, 443, 447-449, 453-457, 459, 460, 461, 468, 475-477, 482-489, 503
Wirdum 140, 178, 317, 390
Wisch 210
Wisser 181
Witmarsum 145, 168
Wittemberg 184
Wittenhorst 326
Witthem 463
Wobbema State 376
Woerden 214, 357, 360-362
Wolawe 136
Wormer 461
Worms 267
Woudrichem 191, 192
Xanten 146
Ysbrands 485
Zaliger 214
Zeeland 47, 118, 126, 139, 152, 163, 180, 214, 216, 227, 230, 233, 237, 244, 245, 250-253, 281, 287, 295, 298, 335, 339, 340, 342, 343, 346, 362, 372, 414, 429, 497, 498
Zeelande 11, 58, 135
Zevenbergen 216
Zevender 136
Zevenwolden 154
Zevenwouden 155, 159, 176, 410
Ziaerda 426
Zierikzee 253, 340, 341
Zijlroede 256
Zijpe 220, 254
Zijsinge 249
Zuid-Holland 148
Zuilen 191, 276, 500
Zutfen 196, 201, 272, 301, 454
Zweden 368, 369
Zwitserland 246