V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Maldegem en Deelgemeenten (1868-1871)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Adegem, Maldegem en Middelburg. (486 blz., 14,75 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze drie gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Adegem, Maldegem and Middelburg. (486 pages, 14,75 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these three towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècle Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Adegem, Maldegem et Middelburg. (486 pages, 14,75 euro, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces trois communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

Adegem 1

Maldegem 29

Middelburg 233

Index


Aaigem 2
Aalschot 70
Aalst 76, 288
Aalter 43, 45, 47, 116, 218
Aardenbrug 132, 181
Aardenburg 4, 12, 19, 35-40, 72, 73, 87, 99, 116, 119, 123, 133, 136, 166, 183, 200, 207, 208, 225, 226, 227, 231, 241, 251, 257, 259, 261, 262, 264, 266, 283, 291, 295, 302, 309, 312, 314, 317, 320-325, 328, 332-335, 339, 357, 363, 370, 372, 391
Aardenburg : O.-L.-Vrouwe kerke 302
Aardenburg : St.-Baafskerk 206
Aardenburghsche Vaart 40
Aardenburgsche sluis 41
Aardenburgsche Vaart 41, 231
Aardenburgschen Steenweg 133
Aartricke 274
Aartrijke 78, 236, 244, 264, 265, 273
Aath 334
Abbaye de St. Bavon 70, 71, 174, 204
Abdij van Boudeloo 100
Abdij van de Duinen 266
Abdij van Eekhoute 164, 167, 168
Abdij van Middelburg 233
Abdij van Sarepta 303
Abdij van St.-Baafs 171, 174
Abdij van St.-Cornelius 64
Abdij van St.-Pieters 206
Abdij van Ter Doest 33
Abdij van Vicogne 66
Abdij van Zoetendale 164, 169, 170, 179, 304
Abdij van 't Rijke Gasthuis 41
Abdije van Sente Michiels tot Antwerpen 234
Absinthia 1
Achterste Veldtiende 17
Achterviverken 172
Ackerman 115, 116
Addingahem 1, 2
Addingahim 1
Addingem 2
Adegem 1, 2, 4, 5, 7-9, 11-13, 16-19, 24, 27, 29, 32-34, 43, 51, 52, 85, 93, 99, 108, 110, 116, 119, 123, 128, 150, 160, 181, 183, 190-193, 200, 218, 291, 389
Adeghem 10, 11, 13, 22, 23, 51, 98-100, 150, 151
Adendijk 202
Adenghem 2, 24, 181
Adingem 2
Adinghem 14
Adornes 270
Adriaens 146
Aeldinghen 3
Aerterijcke 244
Aertricke 236, 248
Aertrijcke 294, 413
Aertrijke 248
Aertrike 166, 234, 235, 274, 275
Aertrycke 292
Aerts 142, 143
Akker 2
Akkertiendeke 15
Albert en Izabella 287, 288
Alemaigne 252
Alenson 285
Alexander IV 202, 203
Alli Reis 401
Alscod 70
Alva 209, 210, 221, 312
Alveringem 265
Ambacht van Assenede 126
Ambacht van Maldegem 93, 126, 186, 187
Amsterdam 334
Anchemant 33
Anckere 112
Andries 43, 161, 167, 176, 182, 187, 190, 191, 193, 194, 228, 332, 343, 361, 362, 367
Andrinopel 64
Angleterre 252, 253
Annaert 148
Annoot 359
Antwerpen 32, 76, 102, 200, 202, 218, 285, 313
Antwerpen : Abdij van St.-Michiels 77
Apollonius Gandobruganus 391
Appelboom 2
Appollonius 391
Archicourt 288
Ardenbuerch 274
Ardenburch 166, 181, 293, 294
Ardenburg 39
Ardenburgh 36, 38, 39, 53, 166, 292
Arderburgh 37
Ardooie 27, 321
Ardoye 27
Aremberg 238
Arenberg 290, 303
Arend 278
Arnard 198
Arnout 184, 188-190, 193
Arques 289
Arragon 155
Artesië 290
Artevelde 200, 239
Artois 255
Assebroek 32, 78, 92
Assenede 94, 96, 122, 127, 247, 333, 375
Athies-sur-Orge 74
Atingehem 2
Atrecht 277
Audenaerde 39, 120
Audenghem 61
Auray 77, 79, 87
Avelgem 209
Avignon 263
Axele 67
Ayala 99
Ayeghem 2, 121
Ayenghem 2
Azincourt 88
Backelant 21, 22
Backers 177, 178
Baers 83
Baert 269
Baillieul 362
Baiona 103
Bakker 172, 177
Bale 392
Balfart 4
Balfours 210
Balgerhoecke 3
Balgerhoeke 2-4, 9, 11-13, 16, 19, 101
Balgeroucke 10
Balgherhouck 13
Balgheroucke 4
Balverhoeke 3
Bane 15
Bar 77
Bassery 149
Bassevelde 63, 127, 199, 200, 391
Bastin 162
Bateman 36
Bazele 79, 93
Beaucourt de Noortvelde 62, 67
Beaumont 117
Beaurepaire 92
Beauvais 195, 196
Beek 5
Beerbeele 3
Beernaert 160
Beernem 33, 126, 304
Beerst 291, 399
Beert 306
Begijne-watergang 5
Begijnenwatergang 34
Beieren 214, 217, 218, 335
België 124, 129, 131, 209, 216, 217, 229, 259
Belgien 217
Belgique 4, 78, 89, 95, 208
Belgis 93
Belle 69, 71
Bellem 128
Bellerum 392
Benedikt XII 181
Bent Mabeleye 32
Bentillekreek 247
Beooster-Eede-watergang 226
Beoosterede 264
Beoosteree 292
Berch 3
Berchmans 219
Berengheer 166
Berg-op-Zoom 313
Bergtiende 16, 17
Berlegem 78, 80
Berlijn 343
Bernende wech 235
Bernenden wech 236
Bernissart 86
Bethwerve 32
Betswerve 109
Bettencourt 283, 284
Beuckels 145
Beuterhouc 3
Beveren 92
Bewester-Eedepolder 227, 241, 257
Bewesterede 264
Bewesteree 292
Bewestereede 125
Bibau 332
Biebuyck 359
Biervliet 31
Biese 166, 167
Biesen 120
Biest 32, 33, 172
Biestacker 32
Biestakker 109
Biestakkertiende 110
Biesttiendekens 110
Biezenpolder 119, 332
Bijloke 68
Billiet 238
Bladelijn 405
Bladelin 117, 234, 235, 237, 238, 241, 245, 251-253, 255, 261, 264-275, 291, 293-297, 304, 318, 328, 337-340, 342-344, 348-350, 353-355, 357, 358, 361, 362, 367, 378, 379
Bladelincx 345, 346
Bladelinshoek 265
Bladelinspolder 272
Bladelyn 254
Blaedelin 255
Blanckaerd 236
Blanckaert 16, 113, 159
Blandelin 244
Blankenberge 89, 92, 208
Blauvoet 314, 322, 359
Blauwhuis 364, 366, 390
Blawel 36
Blomme 24
Blondeel 318
Blotagrius 214
Bodelo 100
Boekhoute 16, 126, 226, 247
Boekhouttiende 16
Boengaardakker 109
Boengaardtienden 110
Boengaertacker 32
Boerenkreek 247
Boesinge 91
Bogaarde 31
Bogaert 393
Boghe 347
Boloigne 211
Boonem 274
Borin 273
Borluut 82, 175, 201
Borthier 36
Boterhoek 2
Boud 168
Boudeloo 100
Boudeman 177
Boudewijn IX 65
Boudewijn met den Baard 134
Boudewijn met den IJzeren Arm 61
Boudewijn van Rijsel 134
Boudins 113
Boular 165
Boulogne aan Zee 212
Bourges 87
Bourgogne 37, 158, 278
Bourgoigne 252, 253, 255, 358
Bourgoignen 37, 244
Bourgoingnen 291
Bousinghen 157
Bousingues 158
Bouvines 65, 222
Bouwijn 24
Bouwyn 22
Bovekerke 291
Brabant 75, 158, 196, 252, 255, 271, 277, 287, 358
Braeckman 145
Braet 133
Brande 273
Breda 264
Breede Watere 32
Breedene 291
Breedetiende 16
Breetiende 109, 110
Breskens 43, 258, 324
Breston 335
Bretagne 76, 79, 87
Breydel 12, 162
Breydel-De Brock 304
Briel 3, 312
Brielgate 3
Brieversweg 303
Brixiuspolder 116
Broch 32, 33, 100
Broco 100
Broek 33, 100
Broekhuistiende 110
Broekhuize 31
Broodsende 118
Brooshende 32, 33
Brouchuuse 32, 140
Brouckelinge 3
Brouwershaven 87
Brouxsaulx 305
Brucghe 234, 235
Bruges 36, 64, 66, 74, 93, 114, 158, 182, 253, 256, 268, 281, 282, 304, 313, 347
Brugge 6, 8, 12, 15-17, 19, 21, 31, 32, 35, 43, 44, 46, 50, 60, 62, 71-74, 79, 81, 84, 88, 91, 95, 96, 98, 102, 103, 105, 116, 117, 119, 123, 126, 128, 129, 132, 136, 145, 146, 151, 159, 163, 164, 167, 169-171, 174, 176, 184-187, 189-194, 199, 200, 204, 206-208, 210-213, 215, 218, 229, 234, 237, 239, 242, 243, 245, 251, 253, 258, 259, 261, 263-267, 269, 271, 273, 279, 283-287, 291, 294, 305, 308, 310-312, 318, 320-324, 334-336, 339, 341, 342, 344, 347, 350, 353, 354, 356, 360, 370-372, 374, 375, 379, 389, 392, 394-397, 399, 401
Brugge : Abdij van Eekhoute 175
Brugge : Breidelstraatje 393
Brugge : Burcht 91, 93, 96, 98, 210, 272
Brugge : Cathedrale van St. Donaes 159
Brugge : Den Gouden Hert 393
Brugge : Graanspijker 166
Brugge : Groote Markt 129
Brugge : Hoofdkerk van St.-Donaas 15
Brugge : Huis van Pittem 92
Brugge : Kerk der Augustijnen 90
Brugge : Kerk der Wilhelmieten 278
Brugge : Kerk van St.-Donaas 63
Brugge : Klooster der Recolletten 74
Brugge : Kruispoort 118
Brugge : Langestraat 266
Brugge : O.-L.-Vrouwekerk 84, 267, 270, 356
Brugge : O.-L.-Vrouwkerk 16, 17, 267
Brugge : Predikheerenkerk 213
Brugge : Recollettenkerk 69
Brugge : Spijker 174
Brugge : St.-Donaas 66, 67
Brugge : St.-Donaaskerk 267
Brugge : St.-Gilliskerk 267
Brugge : St.-Jacobskerke 400
Brugge : St.-Janshospitaal 17, 33, 182-184
Brugge : St.-Salvatorskerk 168
Brugge : St-Donaaskerk 68
Brugge : St-Gillis-parochie 268, 269
Brugge : Ste.-Catharinakerk 347
Brugge : Ten nieuwen Casteele 266
Brugge : Vlamingstraat 266
Brugge : 't Gekroont Sweert 50
Bruggeman 20
Brugghe 10, 22, 42, 83, 94, 118, 120, 128, 143, 145, 150, 220-222, 224, 244, 270, 273-275, 285, 292, 294
Brugghe : Buerch 276
Brugghe : Godshuus van Sint Jans 188
Brugghe : Hospitale van Sint Jan 187
Brugghe : Sint Jans huus 188
Brugis 183
Brugis : Hospitalis sancti Johannis 183
Brugsche Vaart 127
Brugsche Vrije 9, 18, 42, 49, 81, 82, 88, 97, 102, 116, 118, 125, 126, 131, 262, 263, 267, 276, 279, 286, 287, 291, 294-296, 308, 313, 319, 337, 342, 358
Bruscenus 324
Brusch 42
Brussel 8, 32, 60, 78, 80, 88, 91, 95, 127, 146, 149, 199, 200, 204, 214, 243, 288-290, 296, 343, 356, 370
Brussel : Ste-Gudulakerk 356, 357
Bruuchs 36
Bruugschs 186
Bruxelles 51, 78, 196, 257, 331
Brye 256
Buchon 272
Buddingh 2
Budsweerc ten Cruuse 32
Bulskampveld 45
Bultinck 198
Bultynck 406
Burchale 172
Burckele 32
Burcla 136
Burgondië 37, 79, 81, 87, 117, 263, 269, 271, 277, 279, 369
Burkel 33, 171
Burkelbosch 136
Burkels 32
Burkeltiende 110
Burremans 373
Bursbeke 202
Bus 314
Buser 235
Buyck 348
Buysse 160
Cadsant 330
Caesar 30
Calais 211
Calluwaertstraetken 3
Calusstraten 178
Calwestrate 3
Canarische Eilanden 392
Canegheem 166
Caneteltiende 17
Cannaert 81
Carpervijverke 172
Cassel 96
Castilië 368
Castilien 242, 381
Castille 280
Castillien 155
Cats 395
Cavalcanti 80, 84
Cavalcantti 83
Cefalus 103
Celiebrugge 3
Ceulen 285
Chaffaud 10
Chalon 256
Champaigne 256
Charleroi 287
Charles Ve 158
Charolais 277
Chastellain 271, 272
Château-Thierri-sur-Meuse 64
Châtelineau 286-288
Chaumont 287
Chevrot 338, 339
Chilius 215
Chimai 324
Chmel 67
Christiaens 24, 360
Claeis 306
Claerhout 321
Clappaert 378
Claudon 196
Clé 113
Cleempitte brouc 32
Cleemputstrate 3
Cleemputtenbrouck 3
Cleit 32
Clemmewech 32
Cleystraete 32
Cleyt 163, 164
Clooster van Onser Vrauwen in Middelbuerch 235
Cloostere van Onser Vrauwen in Middelbuerch 234
Cloosterman 355
Clouwet 394
Coeline 36
Coen 273
Coene 147, 306, 307, 318, 359
Colins 236
Compiégne 67, 88, 263
Conon 164
Conscience 30
Constantinopel 64
Cooman 306
Coppins 103, 106, 107, 112
Corbie 102, 105
Cornelis 24
Cortrycke 118
Couci 92
Coulaerstiende 16
Courtmans 219, 222
Cox 179
Croisilles 287
Croy 92, 93
Crul 113
Cruydtleye 120, 122
Cuelenaere 147, 161
Cuenelare 3, 13
Cumbingascura 1
Curtracum 66
Curtrycke 120
Custis 116, 167
Daghelet 361
Dagobert 1
Damme 64, 75, 126, 207, 227, 251, 270, 309, 323, 325, 327, 334, 368
Danneels 306
Dante Alighieri 84
Danville 30
Dappers brouckelkin 12
Dauwbosch 32
David 162
De Audenaerde 70
De Backer 16, 181
De Backere 312, 360
De Baenst 158, 243-246, 273, 304, 305
De Baerdemaeker 307, 348
De Balliolo 70
De Bassevelde 63
De Bassevelt 63
De Bauvais 313
De Beauval 267
De Bedmar 336
De Beer 6
De Besighe 306
De Bie 284
De Blasere 366
De Blauwe Poort 263, 264
De Bolle 372
De Borsella 157
De Boular 165
De Brauwere 361
De Broux 195, 196
De Brugis 70
De Brune 168
De Buck 114, 193
De Buisseret 159
De Buisseret van Blaringem 268
De Busschere 128, 359
De Castere 306
De Cleerc 177, 179
De Clerc 15, 305
De Clercq 74, 361, 391
De Cloet 306, 307
De Clugny 168
De Coc 161
De Cocq 102
De Coligny 279
De Coorebyter 160
De Corte 24, 33, 247, 361
De Coster 378
De Costere 113
De Crevant d'Humières 289, 335
De Croes 24
De Crone 115, 116
De Cuenync 187
De Dobbelaere 114
De Drie Koningen 103, 104
De Drij Coninghen 250
De Fever 234, 235, 245, 265, 267, 268, 304
De Fevere 235, 236
De Flines 360
De Foere 268
De Fonteyne 131, 132, 162
De Foor 361
De Ghistella 70, 137
De Gistella 138
De Goude Croone 5
De Gouden Leeuw 324
De Grimbergis 80
De Groeve 313
De Gros 277
De Grutere 82
De Guisnes 69, 71
De Hadenghem 8, 9
De Halewin 158
De Haudion 151
De Heele 321
De Heuvel 21
De Hond 314, 317
De Hondt 187
De Hoon 221
De Hoyere 88
De Hundelghem 61
De Jaegher 195, 196
De Jausse 288
De Jausse de Mastaing 287
De Jonghe 235
De Kempenare 118, 313
De Kyt 187, 188
De La Barre 305
De la Châtre de Nancy 289
De la Marche 271
De la Motte 336
De la Tombe 144
De la Torre 372
De Lalaing 52, 61, 69, 71, 78, 80-82, 84, 89, 90, 97, 100, 140, 207, 210, 211
De Langhe 36, 358
De Langlee 288
De Lannoy 284
De Lantheere 360
De Laye 254, 278, 279
De Lettele 109
De Lie 393
De Lille 195, 196
De Loose 6, 33
De Luna 289
De l'Espinoy 9, 10
De Machy 102, 105-107
De Maghelines 67
De Maldeghem 62, 67, 80, 100, 156, 157, 160, 214
De Maldenghem 63, 70, 71, 205
De Maldengueyn 97
De Malenguien 65
De Mandangien 65
De Mandenghem 67
De Mandenghien 69
De Merode 92, 288, 366, 405
De Mersseman 187
De Meyer 16, 109
De Meyere 22
De Moenc 176, 178
De Moere 226
De Moere ten houede 226
De Mol 195, 196
De Montigny 73, 96
De Moor 109, 323, 350
De Mortania 156
De Muelenaere 306
De Muenc 306
De Munck 181
De Munter 361
De Muynck 318
De Nets 337
De Noter 215
De Olsena 67
De Parmentier 140
De Perre-Montigny 163
De Perreau 10
De Pola 164, 168
De Posthoorn 5
De Praet 66, 69
De Renti 92
De Rijkere 306
De Rode 15
De Roeulx 63
De Roo 348, 359
De Rudder 361
De Saillant 280
De Saint-Genois 391
De Salome 305
De Sarmiënto de Soto Mayor 289
De Scermere 250
De Smet 2-4, 24, 30, 31, 112-114, 147, 163, 181, 253, 306, 331, 343
De St.-Amour 278
De St.-Genois 70
De Stassart 89, 208, 213
De Stavele 158
De Suttere 389
De Swaef 16, 110, 112, 190
De Taye 140
De Tern 279
De Ternant 279
De Thielrode 9
De Toraste 168
De Treckere 15
De Trémoigne 65
De Trémougne 65
De Valcke 250
De Veldere 109
De Viefville 288
De Visch 309
De Vlieghere 148
De Voldere 16, 307, 348
De Vos 42, 117, 273, 306
De Vreese 3
De Vriend 267
De Vriendt 214, 327
De Vriese 320
De Vulder 113, 155
De Waele 360
De Waert 234
De Wagenaere 321
De Waghenare 392
De Walle 109
De Wandele 162
De Warnestun 165
De Wastina 67, 137, 138
De Weerdt 20
De Weert 17
De Werin 67
De Wiert 371
De Wilde 116, 162
De Windt 117
De Witte 305, 319
De Wulf 112
De Zeemeerminne 250
De Zuniga 98
De Zuniga ende Fonseca 99
De Zuniga y Mendoza 93
De Zutter 110, 113, 128
De Zuttere 113
De Zwaen 250, 312
De Zwane 390
Deerlijk 134
Deinze 125, 207
Deleflye 268
Den Berghe 285
Den Doorne 108
Den Hondsche 99, 102, 106, 107
Den Hondtschen 99
Den Houdschen 273
Den Moelnare 36
Den Proosche 67, 68
Den Proossche 67
Den Quinkere 112, 177
Den Smed 179
Den Vrien 38, 42
Den Vrije 75, 84, 93, 128, 211, 250
Den Vrijen 142, 273, 292-294, 327, 342
Den Vrye van Brugghe 62
Den Vryen 8, 62, 242, 330
Den Vryen tot Sluus 329, 330
Dendermonde 75, 79, 163
Denremonde 273
Dentergem 199
Dentigt 191
Denys 378
Der Seybrouck 158
Derde van Raas 99
Dermonde 285
Deseryn 162
Despars 87, 116, 117, 134, 277, 309
Deuninck 306
Diamantstraat 238
Die Backer 179
Die Backere 177, 178
Die Goes 42
Die Grote 42
Die Hames 42
Die Moelnare 36
Die Moenc 177
Die Wevel 42
Diepenbroek 76
Dierick 174
Diericx 82, 307
Dierman 175
Dijsterwal 6
Diksmuide 125
Dinant 238, 239, 252, 253
Dinantstraat 237, 238, 362, 364, 366, 390
Dirk van den Elzas 62, 63
Dixmude 285
Doens 361
Domers 17, 114, 160
Domicilia ad Meldam 31
Donckt 32
Donk 31
Donkt 109, 110
Doornick 149
Doornicke 364
Doornik 8, 13, 19, 68, 134-137, 146, 149, 163, 168, 172, 181, 183, 184, 192, 203-207, 284, 312, 338, 339, 348-350, 363, 368
Doornycke 150
Dordrecht 261, 354, 356
Dorneke 167
Dornicke 149
Douchy 205
Drabbe 319
Drubbel 162
Du Briaerde 358
Du Châtel 15, 16
Duchamge 268
Duchesne 63, 64, 69, 174
Dudzele 76, 323
Dufour 367
Duinkerke 288, 313, 396
Duitschland 78, 209, 216-218, 290
Duivelstoren 41, 231
Duiventoren 231
Dulcis Vallis 164
Dullart 36
Dumery 21, 146-148
Dumon 15
Dumonceau 238, 348
Dumouriez 131
Duvillers 348, 357, 361
Duyckxtiende 17
Duycxtiende 16
D'Arenberg 359
D'Auxy 61
D'Habe 59
D'Haenins 250
D'Hane 270
D'Hoedt 24, 27
D'Homme 308
D'Hondt 44
D'Hont 160, 200
D'Hooge 366
D'Hooghe 118, 285, 311, 312, 314, 317-322, 324, 325, 350, 356, 361, 392, 393
D'Hoyere 392
D'O 290
D'Olieslager 332
D'Ongnies 92, 315
D'Ostemale 65
D'Oudegherst 115
D'Oumont 393
Eclo 149
Eduard IV 251, 253
Ee 236
Eecloo 9, 11, 13, 20, 38, 39, 106, 125, 126, 128, 160, 226, 420
Eede 5, 29, 34, 35, 39-41, 179, 189, 225, 227, 228, 242, 257, 258
Eede-tiende 110
Eederschans 227
Eeelvelde 31
Eekhoute 169
Eekloo 1, 2, 4, 7-11, 13, 16-20, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 60, 75, 93, 101, 102, 107, 116, 118, 123-128, 149, 163, 181, 183, 197, 199, 200, 226, 228, 231, 258, 260-262, 271, 280, 311, 313, 320, 325, 375, 379, 389, 391, 420
Eekloo : de Drien Coninghen 102
Eekloo : ten Spriete 102
Eekloosche watergang 226
Eeklooschen watergang 41
Eelvelde 178
Eerbout 113
Eernegem 291
Eesen 291
Eggermont 34, 163, 175
Eggewaartskapelle 265
Eibei 31
Ekelo sancti Vincentii 181
Elder 227
Elsene 78, 98
Engeland 30, 65, 88, 229, 238, 269, 271, 334, 393
Engleterre 252
Erembodegem 92
Ertvelde 32
Espoisse 276, 300, 301
Europa 131, 222, 251
Everaert 318, 320, 321, 323, 360, 364
Everdeys 179
Evergem 199, 200
Facum 31, 32
Facum-ee 225
Faignaert 305, 307, 335
Farnese 212
Faulcon 112
Fernand van Portugal 64, 65, 67
Fiennes 268
Fillastre 339, 340
Flandre 63, 66, 73, 74, 87, 94, 95, 114, 115, 117, 196, 282
Flandre-Orientale 5
Flandre Occidentale 313
Flandres 5, 8, 14, 36, 51, 61, 228, 252, 255-257, 358
Flandria 96, 97
Flines 69
Florentië 84, 213, 268
Florida 392
Fluyt 335
Fort Grooten-Dorst 226
France 252
Frankrijk 9, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 81, 96, 114, 122, 131, 134, 197, 209, 238, 263, 269, 277, 289, 290, 308, 333, 334
Frankryk 160
Frederik III 88
Frentz 91, 285, 286, 322
Frentzen 364
Frickelo 361
Frise 255
Fuentes 93
Gabron 145
Gaillard 64, 66, 74, 82, 93, 138, 304
Gailliaert 242
Galgeveld 303
Galle 307, 348
Gand 9, 63, 81, 82, 174, 245, 280, 281, 313
Ganzetiendekens 110
Garcin 335
Garremijn 146
Gaugerie 268
Gavelos 109, 168
Gaver 81, 88
Gavere 85
Geernaert 306
Geirnaert 113
Gelderen 334
Gelderland 289
Gend : Cathedrale van St. Baefs 159
Gent 2, 4, 6, 8, 9, 18, 20, 29, 34, 42, 43, 60, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 87, 90, 95, 104, 105, 112, 115, 119, 126, 132, 136, 160, 163, 166, 167, 170, 172, 174, 175, 189, 197, 200, 205, 206, 215, 239, 244-246, 255, 262, 269, 270, 278, 299, 300, 305, 312, 313, 320, 323, 324, 327, 332, 347, 366, 368, 375, 388, 389, 391, 394, 396
Gent : Abdij van St.-Baafs 169, 348
Gent : Bijloke 365
Gent : Groot-Begijnhof 181
Gent : Hospitaal der Bijloke 67
Gent : Kerk der Lieve-Vrouwbroeders 163
Gent : Klooster der Grauwe Zusters 368
Gent : St.-Baafsabdij 33, 339, 340
Gent : St.-Baafskerk 147
Gent : St.-Pharaïldekerk 9
Gent : St.-Pieters 204, 205
Gent : Vrijdagsmarkt 278
Gentsche Lieve 237
Gentsche vaart 123
Gergny-Lepetit 287
Gheldolf 3, 4, 66
Ghend 42, 270
Ghend : Kercke van Sente Pheerilden 106
Ghendscher Lieve 12
Ghendt 9, 43, 117, 155, 243, 244, 270, 364, 365
Ghent 122, 147, 285
Ghentwech 3
Ghesquière 361
Ghevele 3
Ghistele 235, 236
Gielen 191
Giseleyn 16
Gisla 135
Gislingen 168
Gistel 77, 93, 207
Gitavet 335
Glajon 287
Glocester 393
Godshuis van St.-Jan 361, 366
Godveerdegem 163
Goed Malcote 6
Goed te Allincx 98
Goed te Altona 6
Goed te Hallincx 98
Goed te Leestjens 243
Goed te Lichtervelde 6
Goed te Papingloo 60
Goed te Plasschendale 6
Goed te Zoetendale 33
Goed ter Fonteine 33
Goed ter Heide 6
Goed ter Heiden 11
Goed ter Vake 33
Goed van den Grooten Burkel 33
Goed van Zoetendale 33
Goed van Zuidhoute 10
Goedhals 4
Goedlijf 36
Goeman 155, 189, 190
Goethals 162, 359
Gonnen 166
Gorkum 79
Graanmarkt 238
Gramaye 254, 255, 272, 278, 328, 362
Grammaye 168
Graven-Jansdijk 225
Gregoor XIII 170
Grenade 280
Grijze Meulen 3
Grimaldi de Monaco 290
Grimarez 31, 61, 89, 175
Grimberghe 80
Groede 205, 318, 319, 323
Groene-Meerschtiende 110
Groenselmarkt 238
Groot Burkel 31, 111
Groote Biestwatergang 34
Groote Bogaerde 32
Groote Cleitenare 172
Groote Markt 237, 238, 250, 380
Groote Splenter 172
Groote Veldtiende 17
Groote Warm 99
Groote Warme 32
Grooten Biestwatergang 34
Grooten Burkel 33
Gruuthuyze 270
Gualbertus 4
Guarneri 103
Guines 63, 174
Guises 92
Gulik 322
Gwijde van Dampierre 14, 35, 72, 233
H. Land 205
Haarlem 62, 215
Haasdonk 32
Hadeghem 1
Hadenghem 2
Hadengim 19
Haelewijck 141
Haelewyck 39, 41, 147, 148, 156, 177, 178, 195, 196
Haerelbeke 155
Haerens 113
Haerlebeke 22, 150, 151, 155
Haerlebeke : Kercke van sinct Salvators 22
Haeyegem 2, 80
Hageweg 98
Hainnau 255
Halewijn 87, 89, 93
Halewyn 85
Halincx 159
Hallet 321, 322
Hallincx 83, 98, 109, 204
Hally 10
Haltenay 6
Hanecart 389
Harduin 158
Harelbeke 13-16, 19, 22, 23, 62, 66, 67, 72, 77, 109, 111, 134, 137-139, 149, 150, 154, 165, 168, 204, 335
Harelbeke : St.-Salvator 108
Harenlare 3
Harlebeca 135
Harlebeke 14, 15
Harvourt 358
Hatlingim 1
Hattingem 1
Hauweel 305
Haveskerke 284
Hazebroek 61
Hazegras 263
Hebuterne 78
Heedemolen 250
Heestert 158, 206
Heidetiende 17
Heile 116, 257-259, 262, 264, 265, 272, 276, 291, 293, 299, 303, 318, 319, 338-340, 349, 357, 362, 363, 367
Heile : Blauwe Poort 318, 319, 324
Heilerschans 227
Heilig Land 287
Heilmeersche 32
Heilvelde 32
Heimolen 250
Heisttiende 110
Helevelde 3
Hellebus 366
Hellin 91
Hemerick 21
Hemsrode 158
Hemsroden 158
Hendrik VI 251
Henegouw 35, 76, 77, 176, 277, 290
Hens 36
Herisson 3
Herseeuw 76
Herzele 93
Het Schaeck 197
Het Steen 198
Het Vrije 89, 129, 142, 210, 213, 315
Heulendonk 2
Heunebeek 303
Heverdeys 179
Heyde 307
Heylbroeck 389
Heyle 235, 244, 274, 338
Heyne 113, 250, 306, 318
Heynootvijver 172
Hierzeke 80
Hierzekerdamme 80
Himbercourt 277, 280, 281
Hochstett 290
Hoefft 30
Hoeke 2, 91
Hoendertiende 17
Hoepelkine 3
Hof te Crayloo 6
Hof te Leestjens 244, 245
Hof te Middelbuerch 235
Hof te Praat 6
Hof te Reezinge 96
Hof ter Donck 32
Hof ter Donk 33
Hof ter Vake 33
Hof van Fiennes 268
Hof van Middelburg 268
Hof van Middelburg in Vlaanderen 264, 272
Hof van Paeldinx 166
Hof van Praat 10, 11, 13
Hof van Praet 10
Hof van Zoetendale 33
Hoghe Weghe 32
Holland 62, 79, 122, 213, 261, 264, 277, 333, 393, 394
Hollande 255
Hollandsche gat 247
Hondebrood 11, 99
Hondsche 12
Hondschote 78, 400
Hondseinde 132
Hooge Brand 33
Hooge Murkel 2
Hoogeweg-tiende 110
Hooghe Padelkine 3
Hooghuys 146
Hoogstraten 288
Hoorne 288
Hornewede 273
Hospitaal der Bijloke 366
Hospitaal van St.-Jan 190, 364
Hospitaele van de Bylocque binnen Ghendt 365
Hoste 140
Hosten 140
Houckene 121, 158
Houde Heede 32
Houthem 69
Houvelt 32
Hubertmont 286
Hudsebouts 363
Huegepaerkin 172
Hugheleins 266, 267
Hugonet 81, 254, 276-282, 299-301, 311, 328, 367-370, 373
Hullendonck 3
Hulste 13-15, 77, 108, 151, 165
Humbeke 168
Humières 289
Huwicx 373
Ierland 393
IJperen 72, 73, 77, 88, 276, 279, 280, 290, 312, 367, 372, 373, 393, 396
IJperen : St.-Martenskerk 278
IJzegem 288, 289
IJzendijke 123, 124, 200, 206, 207, 291, 391
IJzerman 324
Ildebrant 140
Imbercourt 81
Ingelmunster 72, 74, 76
Innocent IV 201, 202
Irlande 252
Isackakkertiende 17
Isebroektiende 110
Isegem 74, 92
Italië 209, 218
Jacobs 22, 122
Jacquet 229
Jan-zonder-Vrees 279
Jan zonder Vrees 37, 79, 87
Janssen 316, 317, 321-324
Janssens 307
Janssone 76, 302
Java 260
Jemmapes 131
Joanna van Constantinopel 35, 64, 68, 165, 264
Joannes XXII 180
Joets 24
Joncman 168
Joris 161
Jorise 178
Joseph II 129, 195, 196
Jozef II 194
Jufvrouwenveer 124
Kadzand 123, 258, 259, 272, 310
Kaerle 250
Kallestraat 2
Kanaal van Zelzate naar Heist 227
Kapellekreek 247
Kapitalen Dam 132
Kaprijk 49, 93, 126, 127, 206, 226
Karel den Goede 4, 62, 269
Karel den Groote 61
Karel den Stoute 81, 238, 271, 276, 277
Karel II 393
Karel V 46, 91, 280, 302
Karel van Lorreinen 335
Karmersstraat 370
Kassel 135
Kastelein 197
Kasteleyn 377
Keiem 291, 399
Kempen 132
Kemzeke 32
Kerckaert 306
Kerkstraat 237, 303, 369
Kerremans 59
Kerschaver 195, 196
Kervyn 3
Kervyn de Lettenhove 73, 74, 117
Kervyn van Lettenhove 3, 259
Kerzelaar 2
Keulen 212, 334, 370
Kieselaere 307
Kijftiende 17
Kleemputte 2
Kleibeek 34
Klein Burkel 31
Klein Isebroektiende 17
Klein Warm 31
Kleine Markt 237, 238, 303, 369
Kleine Raveschoottiende 17
Kleine Veldtiende 17
Kleine Warm 99
Kleine Warme 32
Kleit 31, 45-47, 109, 131, 162-164, 171, 218, 219, 231
Kleittiendekens 110
Klemmewoestijn 109
Kleyne Splenter 172
Klooster der Arme Claren 326
Klooster der Arme Klaren 367
Klooster van St.-Antoon 362
Kluit 36
Kluizen 206
Knesselare 27, 29, 33, 34, 60, 93
Koehoorn 335
Koekelare 291
Koksijde 116, 309
Koolkerksche poort 310
Koolskamp 19, 92
Kortrijk 72, 82, 125, 149, 207, 270, 318, 321, 322, 396
Kosters 394
Kraailoobeek 5, 34
Kranenburg 117
Kroonhoek 31
Kruipuit 2, 7
Kruisken 2
Kruisschans 227
La Buissière 75
La Faille 331
Lacante 238
Lage 2
Lage Murkel 2, 3
Lambin 283
Lambrecht 113, 114
Lambrechts 305, 393-400
Lammeire 8
Lammens 305
Lammensvliet 42, 263
Lammins 188
Lamminsvliet 42
Lamote 238
Lampson 214
Lamsins 14, 15
Lanc-Ardenburch 226
Land van den Vrije 396
Land van Waas 78, 205
Landegem 119
Langestraat : den Lombaard 284
Langhe Wulghe 3
Lannoy 286, 290
Lapscheure 359
Lapschure 1, 43, 320, 337
Lapschuursche gat 43, 241, 247, 248, 255
Larivière 238
Laros 113, 147, 160, 161, 192
Launaix 286
Lauraguais 290
Laureyns 307
Lauwe 82, 158
Lazarusputje 194
Le Franc 64, 66, 74, 93, 158, 304, 313, 358
Le Franck 256
Le Merchier 119
Le Merschier 112
Ledeberg 200
Ledeganck 221
Lee 43
Leemputten 3
Leenhouttiende 110
Leest 266
Leestemaker 266, 267, 269, 304
Leestenburg 266
Leestgie 309
Leestjens 245
Leestjesbrug 267
Leestkens 246, 266, 303, 304, 309, 334
Leestkenskapel 167
Leestkins 244
Lefebure 289, 361
Lefevere 307, 359
Lefèvre 267, 306
Leglay 73
Leie 240
Leischoot 69, 72, 75, 89, 91, 92, 208-210
Leke 291
Lem 279
Lembeke 32, 34, 37-39, 93, 126, 158, 226, 228, 231
Lembourgh 255
Leo X 368
Leon 155, 280
Leopold II 131, 200
Leopoldus den II 130
Lernutius 214
Lessen 76
Leuven 82, 215
Ley 36
Leye 36, 42, 120
Leyschoot 158
Leyschot 214
Leyscote 80
Lichtervelde 310
Lidtsvelt 358
Liefve 245
Lieve 4, 5, 31, 34, 41-43, 123, 126, 167, 227, 236, 241-246, 255, 266
Lille 256
Linier 15
Linselles 283
Lisbourg 92
Lisburg 97
Lizele 358
Lodewijk den Vrome 134
Lodewijk IX 67
Lodewijk van Male 47, 76, 78, 79, 115, 181, 219, 265
Lodewijk van Nevers 36, 75
Lodewijk XI 81, 277
Lodewijk XIII 122
Lodewijk XIV 124, 334
Lodicq 10
Lodik 80
Lokeren 78
Lombaerts 162
Lombardië 218
Londen 45, 251, 252
Londres 252
Longue-Haye 63
Looperstiende 15
Lopius 320
Losschaert 273
Lothrecht 255
Loven 159
Lovendegem 119
Lovendeghem 120
Lucius III 136, 173
Lueke 172
Luik 8, 61, 132, 367, 370, 373
Luik : Huis van Banieren 373
Lupard 174
Lybaert 268
Lyons 139
Lys 83
L'Espinoy 8, 9, 76, 93, 94
L'Ortye 196
Mabesone 307
Machelen 80
Macon 277
Maelcote 10
Maenhout 147
Maerschalx 79, 90
Maertens 356
Maertin de Vijfte 234
Maes 140, 305, 314
Maesbosch 3
Maesbouwens 10
Malbrancq 31
Malcote 10, 99
Maldegem 1, 2, 5, 7-9, 11, 12, 18, 19, 22, 29-32, 34, 35, 37, 39-45, 47, 49-53, 59-64, 66-68, 70, 71-76, 78-80, 83, 84, 86, 87, 90-99, 101-112, 114-119, 122, 123-129, 131-142, 147-150, 154, 155, 158-161, 164, 165, 168, 171, 172, 177-181, 183-185, 189-198, 200, 204, 206, 215, 217, 220, 225, 228, 229, 231, 236, 262, 272, 291, 299, 321, 327, 333, 357, 375, 389, 391, 392
Maldegem-Stroobrugge 261
Maldegem-Veld 33, 225
Maldegem : Begijnhof 176
Maldegem en Flandre 196
Maldegemmer-Eede 226
Maldegemsche-Eede 226
Maldegemsche Eede 226
Maldegemsche polder 248
Maldegemschen polder 43, 241, 242, 247, 367
Maldegemveld 33, 60
Maldeghem 10, 12, 13, 22, 23, 29, 38, 39, 43, 48, 50-52, 59, 61, 66, 67, 71, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 89, 94, 96-100, 108, 111, 112, 115, 118-121, 132, 138, 139, 140-146, 149-151, 155, 156, 158, 160, 165, 176, 178-180, 182-186, 188, 190, 194, 207, 210, 224, 242, 250
Maldenghem 15, 29, 61, 66, 70, 136-138, 161, 165, 177, 178, 181-183
Maldenghien 29
Maldengueyn 97
Maldingem 29
Male 14, 116, 128, 219
Maledigem 48
Malhem 174
Malin 305
Malines 255
Malinnehem 172
Mallingehem 135
Mallinneghem 172
Mandenghem 66
Manlinnehem 29, 172, 173
Mannepad 299
Marant 24
Marchantius 265
Margareta van Vlaanderen 203
Maria-Theresia 128
Maria van Burgondië 81, 308
Mariakerke 18
Marot 213
Maroux 276
Martens 373
Massemen 92, 288-290
Massot 361
Mastaing 288
Mathonet 122, 162
Matthijs 113, 215
Matthys 159
Maudenghem 29
Maudenghien 29
Maximiliaan van Oostenrijk 117, 255, 307
Mayard 140
Mazureel 406
Mechelen 75, 271, 283, 289, 379
Meddelebourch en Flandre 357
Medina-Coeli 312
Meenen 82, 90, 127
Meerschtiende 17
Meesseghem 158
Meetjesland 379
Mélanthois 162
Melda 31
Meldenghemsche polder 32
Meldfalt 31
Melle 31
Menskerken wech 3
Mercy d'Argenteau 130
Merendre 119
Mergaert 83
Merode 286
Merten 176
Messiaen 148
Meterenhove 284
Metteneye 267, 296
Meurs 213
Meyer 19, 62, 81, 115
Meyerus 19
Meynaert 112
Michiels 305
Middelborch 275
Middelborch in Vlaendren 342
Middelborg en Flandres 253
Middelbourg 252, 255, 256, 281, 282, 331, 358, 419
Middelbourg en Flandre 280, 313, 331
Middelbourg en Flandres 252, 253
Middelbourgh 256
Middelbourgh in Vlaenderen 242
Middelbuerch 234, 235, 274, 275
Middelburch 246, 275, 292-294, 299, 325, 332, 365, 378
Middelburch in Vlaenderen 364
Middelburchsche vaert 240
Middelburg 12, 13, 29, 33, 43, 44, 88, 93, 101, 117, 118, 122, 125-127, 164, 167, 169, 192, 233, 234, 236-241, 243, 245-259, 261-266, 272-274, 276, 278-280, 282, 283, 286-291, 294-297, 299-303, 305, 308-314, 316-328, 330-337, 339-341, 343, 345-359, 362-380, 387, 388-393, 397-403, 420, 421
Middelburg : Klooster der Arme Claren 278-280
Middelburg in Vlaanderen 237, 359
Middelburg in Vlaenderen 101, 323, 359, 367, 383, 420
Middelburgh 254, 293, 294, 338, 405
Middelburgh in Vlaenderen 292, 329, 405
Middelburgh in Vlaenderen : Collegiale Kercke van St. Pieter e n 405
Middelburgsch vaardeke 237
Middelburgsche polder 248
Middelburgsche Vaart 246, 255
Middelburgschen polder 247
Middelburgschen Vaert 246
Milaan 283
Milaan : St.-Ambrooskerk 107
Mille 168
Minard 20
Minnaert 307
Miraeus 166, 170, 174, 339, 340, 350, 368
Missiaen 335
Missuens 324
Moens 377
Moerbeke 320
Moere 226
Moerhuistiende 110
Moerhuize 31, 35
Moerhusen 177
Moerkeercke 244
Moerkercke 292, 293
Moerkerke 33, 116, 164, 166, 239, 240, 251, 261, 262, 264, 266, 274, 291, 295, 299, 368, 389
Moerseke 80
Moershoofde 226
Moerwege 3, 12
Moerweghe 3
Moerzeke 78-80, 84
Molenkreek 240, 242, 247
Molentiende 16, 109, 110
Molenvijver 3
Mondragon 313
Monsieur 310
Monstrelet 81
Monterey 93
Monteteni 97
Montferrat 64
Montfort 66, 77
Montmorency 64, 66
Moorhoofde 3
Moorslede 206
Morkerca 165
Morkertiende 15
Morschoone 3
Mourfourt 273
Mourhuuse 32
Mouskes 65
Mouwe 76
Muelenvyver 3
Muelenwech 3
Muerkele 3
Munchen 216, 217
Munster 118, 119, 124, 334
Murkel 11
Murkelstiende 14
Murkeltiende 15
Murkere 3
Murkerstrate 3
Murkervelt 3
Musschoot 191
Mussele 24
Naaldestraat 268
Namen 238
Namur 14, 255
Napoleon I 197
Nederland 131
Nederlanden 3, 93, 277, 332
Nederokkerzeel 393
Nederstad 238
Neelemans 9, 226
Neerwinden 131
Nesen 15
Nesle 68, 171
Nevele 119, 284
Nevers 48
Newcastle 254
Neyens 406
Nieustare 80
Nieuvenhove 83
Nieuw hof van Middelburg 273
Nieuwe Eede 34
Nieuwe Hof 6
Nieuwenhuys 343
Nieuwpoort 393, 400
Nieuwvliet 330
Nimweghe 285
Ninove 64
Noirthem Stepe 32
Nokere 92
Nolf 359, 406
Noord-Nederland 233, 357
Noordbroektiende 110
Noordbroekwatergang 34
Noordhem 31
Noordhoucke 32
Noordpoort 237, 326
Noordstraat 179
Noortstrate 180
Normandië 308
Northem 32
Noyelle 205
Noyon 134, 135
Nuis 88
Nuys 213
O.-L.-Vrouwtiende 16, 110
Oedelem 11, 29, 32, 34, 60, 136, 159, 200, 291, 391
Oesterput 247
Oetsel 210
Oingnies 345
Olivier 235
Oliviers 347
Ommeloop 109
Onderdijke 3, 12
Onderdijkstiende 14
Onderdykstrate 3
Ongherdyke 3
Onghereeds 179
Onghereet 177, 178
Ongnies 284, 285, 287
Oost-Eekloo 70
Oost-Vlaanderen 31, 41
Oost-Vlaenderen 3
Oost-Vleteren 284
Oostackerbrouck 3
Oostbroektiende 110
Oostburg 88, 116, 158, 207, 258, 323, 391
Oosteekloo 32, 123, 124
Oostende 2, 8, 29, 119, 199, 262
Oostenrijk 81, 128
Oostenrycke 10
Oostenryk 129
Oosterput 247
Oosterzele 70
Oostkamp 200, 284, 389, 391
Oostkerke 33, 291
Oostkwartier 89
Oostpolderkreek 247
Oostpoort 237, 238
Oostvrije 116
Oostwinkel 2, 5, 7, 33, 89, 109, 208, 375
Oostwinkelwoestijn 109
Oranje 18, 123, 125, 313, 317, 393
Orleans 125, 269
Othée 87
Oude Brugsche wech 3
Oudelem 136
Oudeman 127
Oudemanskreek 247
Oudenaarde 206, 207
Oudenmeersch 69
Oudvijvertiende 15
Oursin 118
Over de Maersch 32
Overijsel 334
Paddepoel 236
Paddepoele 32, 35, 118, 241, 242, 272
Paeldincs ofstede 166
Paeldinx 166
Pago Flandrensi 2
Pagus Flandrensis 31
Pagus Rodanensis 1, 31
Paludanus 169
Pamele : Kasteel ter Heiden 399
Papeleu 270
Papenpolder 241, 247
Papinglo 173
Papingloo 33-35, 111, 171, 172, 174, 175
Papinlo 172
Parijs 2, 29, 65, 87, 205, 206, 262, 289, 290
Parijs : Klooster der Arme Klaren 368
Paris 65, 97
Parma 212, 213, 318, 325, 326
Parydaen 113
Pasman 366
Paterson 200
Pattin 119, 121, 122
Paulhoutem 202
Pauwels 21, 146, 148
Pays-Bas 30
Pécher 163
Pecsteen 44, 59, 98, 114, 147, 159
Peenen 310
Pepegem 78, 157
Perdeviverken 172
Perneel 114
Peronne 67
Peru 392
Perwez 75
Petit 324
Petrarcha 213
Pevel : St.-Amands 204
Philip den Goede 79, 80, 87, 90, 117, 238, 245, 269, 291
Philip den Schoone 72, 117, 308
Philip den Stoute 263
Philip II 170, 209, 284, 325
Philip van den Elzas 63
Philip van Savoye 68
Philip van Valois 75
Philips den Goede 88
Picardië 102
Piennes 281
Piers 6
Pieters 111
Pittem 91, 92, 392
Pitthem 91
Pius VII 357
Plasschendale 3, 16
Plateel 323
Pluvier 347
Poele 65
Poelman 215
Poelvoorde 270, 274
Polder Zuid over de Lieve 248
Pollinkhove 393
Pontcasteel 169
Poplimont 78
Portunari 268
Pot de Rhodes 289
Pottenmeersch 3
Potvliege 17
Pourbus 3, 9, 97, 304
Pousselare 318
Praat 9, 10, 14, 68
Praet 14, 109
Provoost 102, 305, 390
Puederberch 140
Pulincx 162
Pulsegem 78
Puttelange 160
Pycavet 310
Quistegoet 32
Raas 69, 78
Rabot ten Drielen 3
Raepsaet 95
Ragestraat 98
Raisse 69
Ramskapelle 389
Ranthon hal 358
Rapaert 285
Rape 234
Ratghoere 36
Ravenscoet 4
Raverschoot 3
Raveschoot 3, 4, 8, 11, 12, 17, 19, 99, 101
Raveschoottiende 16
Ravescote 3, 11
Reehage 10
Reesinghe 94, 190
Reesinghen 83
Reezinge 80, 84, 98
Reigaartsvliet 275, 352, 393
Reinout 166
Renard 214
Reningburg 288
Reninge 291
Rentestraat 237
Resinghe 32, 137
Resinghem 138
Resinkes 96
Ressegem 92, 288
Resynghe 96
Reth 48
Reubens 361
Reychler 195, 196
Reyghaertsvliete 349
Reymerswaele 85
Reyngoet 162
Reynoud 166, 167
Rezinge 137
Rhé 131, 132
Ricquaerts-tiende 111
Ricquaerts tiende 190
Ricquaertstiende 189
Ricx 341, 346
Rijckaert 191
Rijckerhof 32
Rijhove 118, 210
Rijkaert 306
Rijnvisch 8
Rijsel 63, 85, 95, 138, 206, 207, 268, 276, 283, 285, 288, 289, 291, 368, 370, 371
Rijsel : Klooster der Goede Zusters 86
Rijsel : O.-L.-Vrouwehospitaal 205
Rijsel : St.-Pieterskerk 203
Rijsewijk 314, 315, 317
Rijssele 293, 294
Rijswijk 335
Rijvers 45
Rin 212
Risoit 86
Robert van Jerusalem 62
Robrecht den Fries 96, 135
Robrecht van Bethune 67, 74, 75, 263
Robrechts 140
Rode 69, 78, 80
Rodenburg 35, 73, 136
Roelandts 159
Roeselaarkreek 247
Roeselare 90, 149, 207
Roesselaere 121
Roets 191
Rokegem 92
Rollebaene 188
Rome 213, 218, 234, 287
Rome : Sente Pieters ende Sente Pauwels 106
Rome : St.-Pieterskerk 107
Romerie 75
Romeries 75
Ronsele 202
Roobosch 360
Roode Geule 247
Rookasseide 31
Rooms 306
Roos 225, 231
Rootcaes 235, 305
Rooversbosch 3
Rose 273
Rostune 118
Rotby 148
Rotey 147
Rotterdam 258
Roulan 221
Royckaert 180
Rozendale 80
Ruddervoorde 161
Rugeley 358
Ruiselede 88, 117, 322
Rumigies 205
Rummen 286
Russande 36
Russelede 122
Rymer 254
S. Bavon 9
Saaftingen 90
Saillant 276, 278-281, 299-301, 345
Sainct Laurent 51
Saint Empire 255
Saksen 218
Salins 255
Sanders 107
Sanderus 33, 67, 76, 82, 97, 98, 278, 284, 343
Sappaartsvaardeken 34
Sarragijn 319
Scapelin 15
Scaveschacht 42
Scellebroot 140
Schacx 306
Schaep 306
Schagetiende 16, 109, 110
Schautenbusch 32
Schautenstrate 32
Schayes 30
Schelde 32
Schelhaver 286
Scheltakker 3
Schiervelde 16
Schoore 291
Schoppelare 32
Schorrestraat 237, 238, 369
Schorreweg 44, 246
Schouteeten 354, 355
Schouwburg 174
Scinte 36
Scoeproecx 32
Scoeproex 225
Scoorewech 235, 236
Scoutete 36
Scroeproex 42, 43
Serrure 173, 174
Sersanders 102, 366
Serskamp 75
Sersymoens 175
's-Gravenhage 394
's Hage 231
's Heeren-Bouwentiende 110
Sicilië 218
Sienna 340
Sijseele 29, 32, 34, 43, 181, 183
Sijsele 118, 126, 128
Simeon 325
Simoens 372
Sinaai 32
Sinnebeke 67
Sint-Aubert 82
Sleidingen 391
Slepe 35
Slepeldam 35, 226
Slepeldamme 36
Slependamme 35-38, 40, 41, 226-228, 231
Slependamme-Watering 227
Slependammer-Eede 225-228
Slependammer-watering 231
Sleyhond 11
Slijpe 35
Sluis 34, 35, 40-42, 92, 102, 123, 200, 226, 227, 231, 251, 255, 257, 263, 272, 308, 310, 312, 318, 319, 323-328, 333, 370
Sluische Vrije 329
Sluys 37
Sluyze van Slepeldammewateringhe 41, 42
Smedekensbrugghe 38
Smetstiende 110
SMooncs 179
Snebbaut 22
Snellaert 3, 221
Snoeckaert 394
Snouckaert 15, 16
Soeteman 36
Soissons 171, 174
Somergem 13
Somerghem 67
Soutieu 268
Spaets 235
Spaigne 284
Spanje 124, 284, 312, 324, 328, 334, 371, 372, 381
Spar 127, 336
Spechetre 36
Spei 35
Spelier 195, 196
Spierinc 102, 106, 107, 112
Spijkertiende 110, 111, 150
Spindler 90
Splenterbeek 34
Splenterbeke 172
Sporckelarevijver 172
Spyckerthiende 151
St.-Andries 169
St.-Baafs 71, 87, 201, 203, 204, 368
St.-Baafsabdij 34, 69, 171, 173, 174, 202, 204, 340, 368
St.-Baafssticht 70, 173
St.-Denijs 87
St.-Donaas 126
St.-Donaaskerk 269
St.-Jan 127
St.-Jan-in-Eremo 337
St.-Jan in Eremo 123
St.-Jansgodshuis 321, 390
St.-Jansgoed 6
St.-Janshospitaal 185-192, 362
St.-Janshuis 187
St.-Janshuizeken 366
St.-Joris 304, 391
St.-Kruis 163, 257, 258, 261, 291, 320, 323, 356, 379, 389
St.-Laureins 2, 7, 12, 18, 29, 34, 51, 52, 77, 93, 99, 116, 119, 123, 126, 128, 190-193, 200, 226, 228, 323, 391
St.-Laureyns 121
St.-Martensbosch 136
St.-Omaars 125
St.-Pieters 205
St.-Pieters op den Dijk 291
St.-Pietersabdij 1, 9, 204, 205
St.-Pietersdijk 227
St.-Pietersdorp 9
St.-Pol 68
St.-Winoksbergen 377, 396
St. Bavon 173, 174
St. Jooris 250
St. Laurens 85
St-Jacobstraat 237
St-Jan-in-Eremo 247
St-Janshospitaal 371
St-Janskreek 247
St-Jorispolder 247
St-Kruis 299, 300
Staats-Vlaanderen 257
Staden 206
Staelijzertiende 17
Staens 307
Stafort-Ghier 358
Stalhille 291
Ste.-margriete 337
Ste-Anna 259
Ste-Cruus buuten Herdenburch 99
Ste-Kruis 128
Ste-Laureyns 100
Ste-Laureyns ten Blocke 99
Ste-Margareta 247
Ste-Margriete 127
Stede te Balgerhoeke 6
Steenkins rabat 3
Steenvoorde 288
Stekelvijver 172
Stekene 32
Stephani 360
Steps 174
Sterke 325
Steven 357
Stobbelaere 112
Storme 199
Stricthiende 14
Strobincx 32
Stroo 8
Stroobrugge 5, 29, 31, 34, 42, 44, 132, 133, 225, 227
Stru 179
Stuivekenskerke 291
Suevengehem 135
Sueyro 87
SVisschers weghelkin 235
SVisschersweg 235
Swaefs 179
Swarzenbruch 285
Sydelinghe 120, 121
Syrië 354
Sysseele 159
Taeys 144
Tangely 264
Tanghe 27, 306
Tanguerre 162
Tarrazona 99
't Brugsche Vrije 265
't Cruysken 5
Temsche 93
Ten Houcke 5
Ten Vrijen 250
Ter Biesen 119-121
Ter Biezen 122
Ter Dorent 79
Ter Goes 80
Ter Streep 2
Terlinck 361
Terraçona 93
Tervuren 91
Testereph 2
Thijsebroektiende 110
't Hof te Middelburg 234
't Hof te Middelburg in Vlaanderen 234
Thorricourt 327
Tielt 7, 18, 46, 197, 357, 375, 377
Tiende tusschen de Straten 17
Timmerman 307
Tollin 168
Torhout 125, 207
Torrebrugsken 372
Toskanen 218
Tours 281, 282
Trellengehem 135
Tresigny 239
Triest 148
Troost 113, 306
't Schaeck 250
TsVisschers weghelkin 236
Tulpinck 344
't Vrije 93, 210, 212, 263, 271, 279, 284, 288, 295-297, 304, 310, 313, 314, 316, 317
't Vrije van Brugge 210
Tyrol 218
T'Kint-de Naeyer 261
Uerbrouck 194
Uhland 221
Uitkerke 79, 84, 89-91, 158, 291
Urbaan III 173
Ursale-kruis 172
Ursel 2, 5, 29, 33, 34, 44, 93, 116, 125
Utrecht 210, 334, 355
Uutenhove 312, 355, 356
Uutkercke 158
Uytkercke 158
Vaart van Damme 169
Vaart van Schipdonk 246
Vaart van Zelzate 32, 35, 246, 247
Vaart van Zelzate naar de zee 241
Vaart van Zelzate naar Heist 34
Vacke 140
Vacken 140
Vaerkins 176, 177
Vaernewyck 8, 196
Vaernewyk 195
Vagheviers 346
Vake 1, 31, 34, 43, 110, 111
Vaken 32, 274
Vaken-ee 225
Valcke 21
Van Aartrijke 78, 248, 264
Van Achte 163
Van Acker 20, 125
Van Adegem 9
Van Adeghem 9
Van Aerschodt-Vanden Gheyn 348
Van Aerschoot 164
Van Arenberg 290
Van Arkel 78
Van Axpoele 270
Van Baetenburgh 113
Van Barbançon 75
Van Baronaige 76
Van Beaumont 18
Van Beieren 79, 212, 216
Van Bellegem 348
Van Berlegem 202
Van Berles 82
Van Bethune 77, 78, 139
Van Bigarde 183
Van Bloemendaele 305
Van Blois 77
Van Boekhoute 91, 92
Van Boeygheem 235, 236
Van Boeyghem 234
Van Boonem 209, 213
Van Borsele 77, 139
Van Borselen 77, 78, 87, 156, 157, 277
Van Boular 165
Van Brancas 290
Van Briarde 264
Van Brussel 307
Van Burgondië 226
Van Campene 313
Van Claerhout 91, 92, 100
Van Cleiheem 42
Van Commines 158
Van Constantinopel 71
Van Cortekenne 236
Van Cortenbach 91
Van Cortenborge 234
Van Croy-Solre 111
Van Cruninghem 6
Van de Casteele 176, 194-196, 307
Van de Fonteyne 147
Van de Kerckhove 347
Van de Maele 194
Van de Moere 307, 348
Van de Putte 1, 2, 229
Van de Steene 316
Van de Vageviere 267, 268
Van de Velde 147, 163, 164
Van de Walle 306
Van de Weerde 303
Van de Woestijne 137
Van de Wynere 366
Van den Abeele 36
Van den Bordeele 24
Van den Bossche 307
Van den Broucke 169, 170
Van den Damme 15
Van den Hecke 34
Van den Heede 166
Van den Hole 116
Van den Kerchove 50
Van den Vageviere 276
Van den Vagheviere 16
Van den Voorde 121
Van den Wyngaerde 214
Van Dendere 6
Van der Burg 373
Van der Donc 179
Van der Donck 114
Van der Eeken 100
Van der Elle 373
Van der Ghote 305
Van der Gracht 16, 155
Van der Haeghe 364
Van der Haeghen 3, 344, 365
Van der Hage 284
Van der Haghe 6, 42, 178, 360, 361
Van der Haghen 15
Van der Kerken 265
Van der Mander 398
Van der Mandere 270, 305, 398
Van der Meulen 395
Van der Most 8
Van der Muelne 83
Van der Piet 335
Van der Poorten 123, 124
Van der Seecle 370, 373
Van der Speeten 10
Van der Straete 121, 361
Van der Straeten 119, 157
Van der Varents 306
Van der Weyden 342
Van der Zickelen 4, 76
Van Diest 324
Van Dixmude 116, 304
Van Doornike 265
Van Duyse 81
Van Edingen 75
Van Eeck 132
Van Eelande 236
Van Egmont 268
Van Embuere 273
Van Eyewerve 305
Van Furstemberg 289
Van Gaver 71, 72, 75, 76, 80, 92
Van Geet 361, 406
Van Gent 205, 353
Van Gentbrugghe 391
Van Gerzeele 191
Van Gheldere 314
Van Gistel 69, 79, 80, 137, 276
Van Grijspere 79
Van Grimberge 78
Van Grispere 274
Van Gruuthuze 277
Van Gulyck 286
Van Haelewyck 193, 196
Van Halewijn 79, 83, 84, 86, 90-92, 111, 140, 146, 310
Van Halewin 83, 157
Van Halewyn 94
Van Ham 283, 351
Van Hames 283, 284, 286, 325
Van Hamstede 79, 89
Van Haveskerke 318, 320
Van Hecke 145
Van Heile 262, 263, 276
Van Heinsberghe 169
Van Heisberge 169
Van Henegouw 64, 68
Van Herreweghe 20, 24
Van Heule 74, 99
Van Heyle 183
Van Hoecke 333
Van Hollebeke 360, 375, 376, 379, 380, 401-403, 420
Van Hogheweghe 84
Van Hoogeweghe 189
Van Hoorebeke 147, 157, 170, 198
Van Hooweeghe 112
Van Hooydonck 264
Van Houtte 359, 360
Van IJzendijke 99
Van Innis 9
Van Joigny van Pamel 208
Van Klaarhout 89, 91-93, 392
Van Kleef 308, 310
Van Laerebeke 147
Van Lalaing 288
Van Lancscoet 176
Van Lancsteet 109
Van Lannoy 88
Van Lanschoot 15
Van Leeuwen 307
Van Leyackere 265, 273
Van Leyakere 272, 273
Van Lokeren 70, 71, 136, 174, 204
Van Lokewaerde 166
Van Loo 62
Van Luxemburg 268, 286
Van Maldegem 13, 31, 52, 61-69, 71-73, 75, 77-79, 81-84, 86-90, 94, 96, 98-100, 109, 114, 115, 122, 137, 138, 146, 156-158, 175, 176, 181-184, 186, 187, 192, 201, 203-210, 212-214, 222, 262, 305
Van Maldeghem 78, 83, 88, 98, 112, 121, 139, 145, 146, 158, 162, 180, 187, 188, 220-224, 229
Van Male 118, 394, 400
Van Malherbe 213
Van Marendre 15
Van Massemen 78, 102, 104, 107
Van Massemine 106
Van Meetkerke 295
Van Merode 284-288, 328, 331, 352, 356, 364, 378
Van Messey 277
Van Mirabelle 75, 78
Van Moffaert 114
Van Montmorency 80, 286, 287
Van Moorslede 68, 87
Van Mortagne 138
Van Mortaigne 75, 156
Van Mullem 147
Van Nassau 122, 327, 372
Van Nesle 74
Van Nieuwenburch 359
Van Nieuwenburgh 307
Van Nieuwenhove 15, 279, 308
Van Nieuwenhuyse 147
Van Niewerslus 36
Van Noyelle 92
Van Noyelles 97
Van Ongnies 283-287, 312, 314, 317, 319
Van Oost 394
Van Oostburg 183
Van Ophem 86
Van Ostermale 65
Van Pachtenbeke 306
Van Pamele 371
Van Poelvoorde 270
Van Poucstrate 234
Van Poustate 234
Van Praat 6, 62, 69
Van Praet 73, 109, 239
Van Reigaartsvliet 263, 275, 276, 349
Van Reigersvliet 76, 263
Van Rijmerswale 107
Van Rijmerswalle 10, 80
Van Rijsel 76
Van Robaais 82
Van Rode 69, 72, 74
Van Roden 283
Van Roxsel 144
Van Roye 80
Van Saillant 283, 284, 302, 350, 390
Van Saveuse 88
Van Savoye 70, 87, 94
Van Schoore 118, 267
Van Schoorisse 92, 264, 362
Van Scoude 78
Van Silly 86
Van Simaey 307
Van Soetendaele 42
Van Sproncholt 170
Van Stavele 91, 157
Van Susteren 149
Van Swieten 231
Van Thielrode 9
Van Tielcke 305, 314
Van Tilcke 250
Van Trazegnies 75
Van Uutheem 36
Van Uutkeercke 42
Van Uutkerke 158
Van Vaernewijck 75, 93
Van Vaken 36, 109
Van Valois 72, 73, 96, 114
Van Varsenare 42
Van Varssenaere 407
Van Varssenare 407
Van Vimercato 283
Van Vlaanderen 75-78
Van Volden 276
Van Vormezele 69
Van Wambeke 359
Van Wanrode 16
Van Warhem 99, 109
Van Warnestun 164
Van Wavrin 69, 82, 85, 186
Van Wervyce 406
Van Woestijne 69
Van Zegbrouc 177, 178
Van Zomergem 174
Van Zorgvliet 396
Van Zottegem 75
Van Zuderics 175
Van Zuyt 305
Vanden Dorpe 332
Vanden Kerckhove 374
Vanden Neste 347
Vander Ee 235
Vander Kindert 332
Vander Muelne 273
Vaudemont 18
Veldekens 3
Veldekensdam 101
Veldhoek 31, 110
Velpius 214
Venetië 218
Venetië : St.-Mark 107
Venloo 289
Ver-Liearde-tiende 109, 110
Verbelen 15, 112
Verbrugghen 388
Vercruuce 351
Vere 277
Vereenichde Nederlanden 329
Vereenigde Provinciën 40, 41, 124, 328, 334
Verhijlegat 101
Verjannenvyver 3
Verloren Einde 247
Vermeersch 17, 99, 114, 147, 195, 196, 215-217
Vernijdentiendeke 15
Verschelde 12, 101, 118, 122, 125, 169, 237, 251, 254, 263-265, 268, 276, 278, 279, 283, 294-297, 299, 310, 311, 326, 330, 335, 346, 349, 352, 353, 358, 362, 373, 380, 390
Vervier 123
Veurne 197, 375, 377, 396
Veurne-ambacht 265, 266
Veurne : St.-Nicolaaskerk 266
Vijve 128
Vijve-Kapelle 299
Vilain 288
Vilain van Gent 92, 288-290, 303, 336
Vilain XIIII 222
Villa de Hadeghem 1
Villa Facum 1
Vilvoorde 80
Vinckier 162
Vlaanderen 3, 4, 11, 14, 16, 23, 33, 35-37, 49, 50, 52, 61, 64-68, 70, 72, 74-77, 81, 87, 88, 90, 93-95, 99-102, 104-108, 114-116, 119, 122, 124, 127, 129, 134, 135, 155, 164, 169, 176, 215, 216, 219, 233, 234, 237, 239, 240, 247, 248, 261, 263-265, 271, 273, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 287, 295, 302, 308, 309, 312, 316, 319, 321, 322, 323, 325, 328, 332, 333, 336, 339, 355, 363, 370, 371, 373, 379, 392, 396
Vlaandre 76
Vlack 394
Vladsloo 291, 399
Vlaenderen 10, 12, 37, 48, 53, 54, 87, 100, 116-118, 123, 125, 127, 155, 160, 234, 243, 244, 270, 273, 284, 292, 293, 329, 364, 383
Vlaenderland 235
Vlanderen 83
Vlastiende 17, 110
Vleteren 117, 308
Vlieghe 306
Vliet 247
Vlissingen 312, 326, 370, 371
Vloersberge 76
Vloote 32
Voesterman 333, 361
Voghelaer 235
Voisin 176, 192, 207
Von Dahl 216, 217
Voorde 83
Vorherr 216
Vossenhol 31
Vrankryk 285
Vrije van Eekloo 101
Vrombauts 15
Vrombautstiende 15, 16
Vromboutstiende 17
Vrouwentiende 17
Vrye van Brugge 128
Vulderstraat 6
Waarhem 68, 98
Waarschoot 18, 43, 123, 200, 314, 391
Waaskepalle 291
Waastkerke 32
Wachtdijk 101, 299
Wachtebeke 32
Waeremhof 99
Waerhemstraete 99
Waervoet 83
Wagenmansbeek 5
Wakeleitjen 34
Wakken 375
Walcheren 64, 71
Waldeck 125
Walland 12
Wallandt 3
Wallandtiende 17
Wallanttiende 16
Wallerweghe 3
Wallijn 114
Wallyn 159
Walschaerts 373
Waltiende 109
Wancourt 287
Wandelcourt 284
Wanhain 75
Waregem 206
Warhem 32
Warlop 361
Warme 99
Warmhof 33, 99
Warmstraat 31, 99
Warnestun 168
Warnkoenig 66, 71, 95
Warnkönig 36
Warrem 3
Watering van Slependamme 228
Waterland-Oudeman 247
Waterloo 200
Watervliet 123, 127, 247, 304, 333, 389
Watewe 291
Watou 291
Wavelgaghere 179
Wavrin 82, 288
Weale 347
Weedewijktiende 110
Weenen 67
Weer 168
Weitsbrouc 32
Welvaert 21, 24
Wenduine 291
Werbrouck 176
Werftiende 16, 17
Werhem 32, 99
West-Vlaanderen 258, 275, 304
West-Vleteren 284
West-Winckele 13
West-Zeeland 258
Westbeke 3
Westbogaerde 32
Westeindeke 3
Westfalen 212
Westkapelle 71, 259, 275, 291, 323
Westkerke 32
Westmeersch 178
Westphalie 212
Wetsbrouc 177
Wetteren 92
Wezel 162
Wichelen 75
Widebroek 69
Wielant 95
Wijlde 263
Wijts 16
Wildernisse 32
Willaert 83
Willem Den Bretoen 65
Willem van Normandië 62
Willemarck 195, 196
Willems 6, 195, 196, 221
Wingene 45, 117
Winterveld 335
Wintervincx 110
Witte Moer 34
Wittebroot 169
Wittouck 13-15, 77, 108, 151, 165
Wittyne 180
Woestijne 69
Woestwinkelwoestijn 109
Wolf 221
Wondelgem 74
Worst 312
Wouters 22, 81, 112
Woyts 24
Wulfaert 172
Wulpen 291
Wurtemburg 218
Wymaer 335
Wynghene 270
Yper 367
Ypre 278, 281
Yzerman 319
Zaamslag 68
Zandenburg 78
Zandvliet 77
Zandvoorde 291
Zedelgem 205
Zeeland 80, 233, 248, 258-262, 265, 277, 291, 356
Zeelande 255
Zelzaatsche Vaart 44
Zelzate 243
Zeveren 174
Ziesele 181
Ziltwatergang 34
Zoetaert 59, 112, 113, 155, 160
Zoete 321
Zoetemonds 177, 181
Zoetendaele 42, 236, 246
Zoetendale 34, 42, 164-167, 170, 241, 242, 245
Zomergem 45, 67, 75, 119, 122, 199, 200, 332, 375
Zomerghem 120
Zompe 166
Zonnevelt 313
Zottegem 319
Zuallart 287
Zuidpoort 237, 238, 246, 326
Zuienkerke 66
Zuudhoucke 32
Zwevegem 134
Zwevezele 81
Zwin 35, 227, 241, 247
Zwingolf 226
Zwitserland 209
Zwotz 276