V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vlaanderens Weezang aan den IJzer (1918)

Dit is het derde deel van de bekende "IJzerreeks" van Karel de Schaepdrijver en Julius Charpentier. Met deze boekjes beschreven deze beide auteurs, zelf korporaals bij het Belgisch Leger, de manier waarop de Vlaamse frontsoldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog behandeld werden door hun Franstalige officieren. (98 blz., 3,- euros - enkel te koop als ebook).

This is the third part of the wellknown "IJzerreeks" (IJzer series) in which Karel de Schaepdrijver and Julius Charpentier (themselves corporals in the Belgian army) describe the way in which the Flemish frontsoldiers were treated by their French-speaking officers. (98 pages, 3,- euros - only for sale as ebook).

Ceci est le troisième tome de la "IJzerreeks" (série de l'Yser) bien connue dans laquelle Karel de Schaepdrijver et Julius Charpentier (qui étaient eux-mêmes des caporals de l'armée belge) décrivent la façon de laquelle les soldats de front flamands étaient traités de leurs officiers francophones. (98 pages, 3,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Vlaamsche lijkreden  5
Grafschennis 6
Hospitalen 7
Officierentaal 8
Vlaamsche meeting 10
Vlaamsche betooging 10
S.K.V.H. 11
De 1e Legerafdeeling 13
Feesten 13
Vlaamsche lessen 13
Brankardiers 14
De Pers 16
Vlaamsche Liederboekjes 17
Voordrachten 17
Onze vluchtelingen in Frankrijk 18
Schoolkolonies 19
Krijgsraden 21
Gevangenissen 23
Boetkompanie 24
Vervolgingen 27
Arm Vlaanderen een den Yzer 65
De Frontbeweging 71
De Vlaamsche Frontpartij 72
Bijlage 78
Vlaamsche Jongens 79
Van onze vlaamsche vrienden van 't voetvolk 79
Vlaamsche soldaten 80
Vlamingen (Revolutionnaire oproep) 81
Brandbrief aan Generaal Bernheim. Vlaamsche soldaten. 82
Voor onze Regeering 85

Index


't Limburgsche Studenten Blad, 38
Aalst, 46, 51
Albert I, 18
Alveringhem, 6, 7, 44, 47, 75
Amiens, 59
Antwerpen, 29, 30, 42, 43, 46, 52, 60
Ardoye, 44
Ardres, 47
Auvours, 24, 25, 30, 35, 47
Baelde, 52
Baur, 35
Beernaerts, 17, 28
België, 3, 4, 6, 50, 81-83
Belgique, 6
Berchem bij Oudenaerde, 60
Bernheim, 9, 37, 41, 42, 47, 51, 54, 55, 64, 68, 69, 74, 76, 82, 84
Berryer, 19, 20
Bert, 30, 44
Beveren, 10, 47, 79
Blankenberghe, 37
Boisschot, 43
Bolo, 17
Boom, 41
Bourlon, 6
Brabançonne, 36
Bray-Dunes, 43, 66
Bree, 30, 37
Briel, 51
Broeders van Oostacker, 35
Brugge, 35, 41, 46
Bulscamp, 36
Buysse, 29
Callewaert, 14, 17
Carton de Wiart, 19, 26
Catry, 41
Cezember, 38, 40, 82
Chansonnier du Soldat Belge, 17
Charpentier, 1, 22, 23, 53-55
Cherbourg, 18, 30
Claes, 30
Congregatie van den H. Geest, 29, 35, 41, 45
Congregatie van Scheut, 29, 41
Cool, 51
Coppejans, 75
Criel aan zee, 25, 51
Croth, 17
D'Hollander, 41
D'Hont, 45
Daels, 19, 56, 57
Dambre, 35, 61
Davidts, 22, 37
Dax, 18
De Belgische Standaard, 16
De Bock, 11
De Broqueville, 28, 36, 43
De Brouwer, 52
De Burget, 76
De Callatay, 36
De Ceuninck, 13, 30, 31, 38, 39, 47, 53, 69, 72
De Clercq, 17, 41, 46, 56, 57
De Coster, 53
De Jonghe, 10, 18, 45
De Landtsheer, 30
De Maeyer, 46
De Normand, 28, 52
De Paepe, 60
De Panne, 8, 21, 63, 66, 68, 75
De Prijck, 29
De Raymaker, 41
De Roover, 8
De Schaepdrijver, 1, 22, 23, 36
De Schrijver, 45
De Stem uit België, 63
De Swaluwé, 48
De Toorts, 29
De Vlaamsche Leeuw, 73, 75
De Wijze, 43
Delobbe, 16
Den Vlaamschen Boekenschat, 17
Depla, 2
Derdeyn, 46
Derudder, 61
Deynze, 45, 46
Dieppe, 18
Dierieckx, 29
Distler, 52
Dominikanessen, 21
Drongen, 45
Duinkerke, 59
Duitschland, 17
Duret, 56, 57
Empain, 20
Engeland, 70, 82
English, 30
Everghem, 51
Fievez, 60
Flameigh, 46
Flandre, 68
Fongombault-bij-Poitiers, 46
Forthem, 47
France, 18
Frankrijk, 7, 18-20, 22, 44, 45, 54, 67, 70, 82
Fresnes, 23, 37
Frontbeweging, 71
Furnes, 20
Gebed voor Vlaanderen, 44
Gebedenboek van den Vlaamschen soldaat, 44
Geirnaert, 51
Gendarmerie, 73
Gent, 28, 36, 41, 45, 53
Göttingen, 30
Haché, 36
Haesaert, 6
Hasselt, 36
Haver, 17, 28, 76
Havere, 18, 67, 76, 82, 86
Helleputte, 41
Het Liederboek van den Belgischen soldaat, 28
Het Vaderland, 16
Heylen, 81, 83
Hijmans, 83
Hilleghem, 45
Holland, 29, 43, 60, 81, 82
Hondschoote, 56
Honorez, 48
Hoogstade, 75
Hoste, 81
Huysmans, 81
Huysse bij Oudenaerde, 45
IJzer, 1, 4, 19, 41, 49, 61, 65, 66, 68, 69, 76, 77, 81-83, 86
Iseghem, 51
Italië, 37
Jacobi, 8
Jacques, 8, 42
Jans, 36
Kales, 16, 21, 31, 41, 70
Kessel-Loo, 37
Knesselaere, 41
Kokkelenberg, 48
Kortrijk, 3, 35, 47
Kruishautem bij Oudenaarde, 47
La Nation Belge, 16, 28, 67
Lambert, 9, 14, 30, 37, 54
Lambrechts, 29, 37, 48
Laridon, 29
Le Correspondant, 20
Lebbeke, 6, 41
Ledeberg bij Gent, 29
Lenaert, 41
Lendelede bij Kortrijk, 28
Leroux, 56
Les Landes, 18
Leuven, 48
Leyman, 41
Leysele, 29, 55, 56, 75
Liederen Boek van den Belgischen Soldaat, 36
Liederenboek van den Belgischen soldaat, 43
Limburg, 55
Loge van den Grand Orient, 68
Loos, 48
Louis, 9
Luik, 36, 37
Maes, 41
Mahieu, 9, 11, 64
Mailly, 66
Mariakerke bij Gent, 45
Marie José, 21
Marinis, 50
Marseillaise, 21
Mechelen, 9, 28, 35, 41
Medard, 55, 57, 58
Mijn Moederspraak, 17
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, 36
Montmartre, 68
Naudts, 29
Neuray, 16, 17, 28, 67, 69
Nice, 23
Nieuw Vlaanderen, 36
Nijhees, 45
Nijkees, 41
Oeren, 7
Olaerts, 8, 12, 67
Ons Vaderland, 16, 31, 61, 63
Onze Lieve Vrouw van den IJzer, 49
Onze Temschenaars, 63
Oostacker, 35
Oostende, 35, 52
Oostvleteren, 75
Opsomer, 8
Orleans, 23
Osselaere, 10
Oudenaarde, 47
Oudenaerde, 45, 60
Oudenburg, 41
Parijs, 16, 20
Paris, 20
Peelaert, 8
Peeters, 43
Pellaert, 52
Perk, 63
Perraut, 10, 36, 45
Peters, 60
Pollinchove, 10, 13
Poulain, 29, 46
Ramaeckers, 9
Rodts, 41
Roeselare, 46
Rome, 37
Saey, 28
Saffelaere, 30
Sarthe, 47
Sekretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogeschool, 11
Servranckx, 24, 35
Seyssele, 41
Soetens, 31
Somerlinck, 31
St. Lunaire, 28, 39
St-Lunaire, 41
St-Niklaas, 46-48
Stadene, 41
Steegmans, 55-58
Steenkerke, 66
Steenstraete, 61
Stem uit België, 17
Stuivekenskerke, 66
Swevezeele, 52
Temsche, 30, 36, 61, 62
Trinidad, 29
Uitkerke, 37
Valogne, 18
Van Beversluys, 35
Van Braeckel, 42, 43
Van Cauwelaert, 81
Van de Bruane, 47
Van de Perre, 26, 32, 33, 53
Van de Putte, 35, 46
Van de Vijver, 44
Van den Bon, 41, 42, 45
Van den Broeck, 6
Van den Hende, 47, 48
Van Dommelen, 28
Van Doorn, 31
Van Dromme, 42, 43
Van Hemel, 35
Van Kets, 45
Van Linden, 43
Van Nijvel, 42
Van Nuffel, 46
Van Raemdonck, 61-63
Van Reeth, 41
Van Rossum, 30, 37
Van Sante, 24, 41, 42
Van Severen, 47
Van Speybroeck, 46
Van Wetteren, 30
Vandermeulen, 19, 28-30, 36-40, 43, 72
Verfaille, 51
Vers l'Avenir, 36
Verschaeve, 44
Verstele, 41
Vertrijk bij Leuven, 48
Veurne, 20, 50
Vlaamsch Belgisch Verbond, 81
Vlaamsche Frontpartij, 45, 51, 72
Vlaamsche Leeuw, 35, 36
Vlaamschen Leeuw, 45
Vlaanderen, 3, 6, 7, 15, 28, 38, 42, 44, 49, 50, 53, 61, 63-66, 68, 70, 75-77, 82-84, 86
Vrij België, 28
Wacken-bij-Kortrijk, 47
Westvleteren, 64
Wetteren, 41
Wielsbeke, 37
Willems, 36
Wulveringhem, 21, 28, 36, 37, 41, 43, 45, 48, 75
XXe Siècle, 16, 17, 28, 48, 67
Yperen, 6
Yser, 8
Zeebrugge, 19
Zele, 29
Zwitserland, 19