V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De oorlog van Mijnheer Cobbé (1927)

Hier beschrijft Floris Prims de trieste lotgevallen van het laatste particuliere schip dat in de jaren 20 van de achttiende eeuw naar Bengalen voer. (386 blz, 11,75 euro - enkel te koop als ebook).

Here, Floris Prims describes the sad journey of the last private ship that went to Bengal in the years 20 of the eigteenth century. (286 pages, 11,75 euros - only for sale as ebook).

Ici Floris Prims décit le voyage triste du dernier navire qui a fait le voyage à Bengale dans les annes 20 du dix-huitième siècle. (286 pages, 11,75 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Contents - Table


Inleiding              5
Voorwoord        9
I.             De reis naar Bengalen
                1.             Het laatste particuliere schip voor Bengalen      13
                2.             Hume en Harrison           17
                3.             Jacob Andreas Cobbé    20
                4.             De eerste botsing            28
                5.             De instructiën - Cobbé ondergeschikte                31
                6.             De conflikten voor het vertrek 39
                7.             Van Oostende tot Cebelon         52
                8.             Te Cabelon bij Diaz de la Pena    62
                9.             Van Cabelon naar Bengalen        72
II.            De onderhandelingen tusschen het driemanschap en den Nabab       
                1.             De keuze van het terrein             84
                2.             De eerste onderhandelingen     90
                3.             De Fousdar van Hougly 98
                4.             De reis naar Mexidabad                107
                5.             Het vertrek         119
                6.             Van Danemarnagor tot Mexidabad         122
                7.             Te Mexidabad bij Mirza Nassa Folla         131
                8.             Op het goed van Aga Moetar     147
                9.             Bamongatta 168
                10.           Terug naar Mexidabad. De audiëntie     179
                11.           De terugkeer naar Danemarnagor           189
                12.           De onwilligheid van Hume en Harrison 199
                13.           De onderhandelingen van Hume en Harrison    213
                14.           Het vertrek van den “Carolus Sextus”    224
III.          De weerslag te Antwerpen        241
IV.          De oorlog            
                1.             Het tolkantoor Baxibander          245
                2.             De oorlogsverklaring      254
                3.             Eerste wapenfeiten        261
                4.             Vredespogingen              276
                5.             De oorlog wordt hernomen        292
                6.             De bemiddeling der Franschen 306
                7.             De doodelijke kwetsuur. De laatste dagen         316
                8.             Van de Deensche loge naar Chandernagor         325
                9.             De oorlog op de rivier    333

Index


Aaghda      128
Adriani      83, 89, 254, 257-259, 261, 294, 308, 314, 316, 322, 325, 331-333, 335, 337, 338-341, 343, 344, 346, 348-350
Afrika      36
Aga Mellick      99, 201, 202
Aga Moetar      96, 101, 105, 111, 112, 119, 121, 132, 146, 147, 201
Agamotar      254, 260, 271
Agi-Abdulla      97
Agi Abdulla      133, 202, 209, 213, 224, 232, 246, 253, 254, 267, 269, 270, 281, 285
Agi Bilala      202
Agi Corrune      265, 266
Agi Mahomet Caroïn      271
Alexander      292
Alloudie      294
Almanje      138, 265
Aloudie      263
Amboa      127
Ambrosi      293
Amir Ammeroun Catte Chan      146
Andriessen      306
Andriessen Quack      301, 305
Antwerpen      2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 18-20, 23, 28, 30, 40, 42, 46, 56, 236, 238, 241, 242, 262
Antwerpen : O. L. Vrouwekerk      319
Antwerpen : O.L.V. Kerke      21
Antwerpen : Venusstraat      353
Arcate      298
Argamatar      272
Argan      77, 267, 273
Arnould      89, 253, 254, 257
Ascension      240
Atrop      282
Audenaarde      258
Aziatische Compagnie      5
Azië      36
Aziemgeuts      95
Balassore      74
Ballasor      240
Ballasore      17, 113, 302, 309, 315, 337
Ballassore      74
Bamongatta      130, 160, 162-166, 174, 181, 186, 187, 190, 196, 197, 219
Bandel      91, 96, 113, 202, 277, 293
Banquibazar      81, 87, 89, 91, 95, 101, 130, 134, 138, 149, 182, 193, 202, 214, 217, 236, 261, 279, 280, 286, 295, 307, 318, 321, 331, 338, 339
Banquibazar Hidsiapour       283
Bansinge Hasari      293
Barasaab      63-65, 67, 71, 73, 79
Barber      315
Barduan      176
Barendse      294, 299, 301, 302
Baresaab      60
Barmongatta      179
Barnagor      75, 210, 339
Barnagule      234
Barragpoer      88
Barrière      23
Basel      22
Batavia      113
Battera      234
Baumaster      258, 293
Bauwens      50
Baxibander      124, 198, 202, 205, 207, 212, 245-247, 250, 251, 253, 260, 264, 265, 286, 287, 288
België      5
Belgrado      23
Bellesor      234
Bengale      11
Bengalen      6, 8-10, 13-19, 24, 27, 33, 37, 38, 41, 42, 50, 52, 58, 61, 62, 65-72, 79, 80-83, 86, 125, 126,        136, 142, 146, 150, 155, 167, 170, 179, 197, 198, 201-203, 207, 232, 234, 235, 237, 238, 241, 243, 244, 250, 260, 269, 279, 282, 284, 295, 309, 313, 318, 319, 350
Bernaerts      48
Berra-ba-sad      212
Beyer      50, 62, 64, 65, 69, 83, 90, 97, 99, 102, 108, 113, 115-118, 150, 184, 198, 201, 215, 227, 228, 254, 257, 259, 261, 283, 308, 313, 321, 323, 326-330, 332, 348, 349
Beysingh Sergiant      293
Bidepara      128
Bietsepoera      128
Billoé      83
Birjualla      107
Birsi Bolop      267
Bisjoekan      127
Blanchetière      107, 121, 248, 295, 296, 300, 305, 306, 320, 323
Bland      62
Blauner      50, 54, 331, 348, 349
Blenheim      23
Bobram      151
Boetsing      263
Boetsingh      294
Bohemen      53
Boisecq      253, 258, 330, 332
Boiset      165
Boiszecqw      283
Boldawan      194
Bolsebaan      292
Borlas      106
Bos      65, 66, 94, 116, 221, 229
Bosiecq      292
Bosman      257, 292, 294
Bougenporra      197
Bourghout      119
Bourgogne      55
Brackenast      258, 259
Brakenast      283
Brand      312
Brasselijn      116, 119
Bremen      258, 293
Brentaly      197
Bretanje      258
Broukhausen      15
Brugge      5, 14, 50
Brussel      5, 6, 13-15, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 36, 39-41, 43, 44, 46, 52, 57, 63, 237, 241, 242, 244, 298, 319, 323, 332
Brussel : Sinter Goelen      237
Brusselsche vaart      87
Bruxelles      19
Bunel      99, 113, 122, 126, 149, 157, 171, 172, 181, 184, 186, 195, 198, 264, 277, 288
Burgondie      23
Burgos      295, 296
Burlack      8, 23, 27, 50, 313, 318
Bursy Bullop      107
Buxabondra      124
Buxiabender      182
Cabelon      14, 17, 35, 41, 52, 56-58, 60-66, 68, 71-74, 79, 80, 86, 231, 233, 235, 295, 296-298, 313
Cabo Verde-eilanden      54, 231
Cadel      198
Calcutta      75, 87, 156, 234, 287, 297, 299-303, 315, 330, 334, 338, 340, 348, 350
Calcutta : Fort William      350
Camel      285, 298
Carpoes      318
Cassembasar      234
Cassembazar      123, 128, 131, 138
Cassimbazar      160, 189, 190, 197, 296
Castillion      29
Catwa      128, 154, 156, 159-161, 197, 246, 247, 250
Causa Hasarie      263
Cayphas      5, 52, 243, 244
Cellan      346
Cellau      346
Ceylon      56, 231
Chan      123
Chandernagor      76, 86, 88, 89, 96, 99, 100, 102, 107, 111, 114, 116, 119, 122, 190, 192, 197, 198, 200, 201, 204, 217, 244, 247, 267, 273-275, 293, 295, 296, 300, 301, 303, 305, 307, 317-319, 321, 323, 325-327, 328-332, 337, 348-350
Chatigam      274
Cheik      96
Chek Amarat      78, 79
China      13, 16, 41
Chinsura      234
Chinsurah      75, 120, 122, 198, 225, 269, 285, 293, 304, 309, 311, 349
Chirdissarour      173, 175, 176, 181, 183, 184, 188, 193-198, 200, 207-218, 220-224, 227, 231, 232, 234, 235,   245-247, 251, 253, 254, 260, 261, 266, 267, 269, 270, 271, 276, 277, 286-292, 297, 331
Chirnanib Chango      147
Chirsissarour      180
Cloots      16, 18, 74
Cloots-de Pret      6
Cobbé      1-3, 5-9, 20-24, 26-36, 39-48, 50-74, 76-80, 82-131, 133, 136-142, 145, 146, 147-166, 168-187, 189, 192-204, 206-209, 211-231, 235, 236, 238-242, 244-248, 250, 251, 253-255, 257-271, 273-275, 277, 278-283, 285, 286, 289-303, 305-310, 312, 313, 315-317, 318-320, 322-328, 331-333, 336, 338, 344, 349, 350
Cobbé Camel      297
Coehorne      30
Coelto      113
Coget      27, 30, 50, 236, 242, 245
Coget-Mols      8
Coje Delon      110
Colebrooke      14
Colgata      234
Colicatta      213, 222, 297, 334, 349
Collenne      248
Colleno      99
Collicata      270
Collicatta      88, 107, 119, 183, 349
Colman      296
Colmar      258
Colongo      145
Colpi      299, 334
Compagnie d’Ostende      6
Compagnie van Oostende      23
Concaen      239, 242
Concanen      68
Conestable       294
Conjemere      61
Constantinopel      23
Coppieters      29, 30, 45, 197
Corlobbe      293
Coromandel      17, 35, 37, 45, 53, 62, 115, 150, 154, 231, 282, 344
Coulcatta      334, 339, 340
Coulinon      119
Couquier      293
Courtenay      244, 301-303, 305, 315, 323, 327-329, 332, 348
Credo      299, 308, 322, 325, 331, 333, 335, 337, 339-342, 344, 346-350
Cruce      113
Cruybeke      22
Culleelang      342
Cunaccade      79
Cuvelier      29
Dacca      155
Dacka      234
Dacquet      257
Dadapoer      128
Daguet      83
Danemarnagor      2, 97, 111-113, 116, 118, 122, 148, 155, 165, 167, 171, 174, 178, 188, 204, 211, 220, 225, 226, 235, 246, 248, 253, 262, 275, 282, 283, 294, 295, 299, 310, 316, 321, 328, 330, 337, 339, 348, 349
Dansburg       295
Daquet      89, 301, 305
De Bauffe      22
De Bode      294
De Brandon      46
De Bruyn      20
De Charince      53
De Cloots      13
De Coninck      74
De Coudray-Bourgault      248
De Donderfeldt      239
De Faria      63
De Greef      293
De Hasque      5
De Kimpe      86, 239
De la Biestrate      312
De la Blanchetière      107, 119, 120, 130, 190, 199, 206, 248, 274, 320
De la Blanchettière      76, 89, 99, 101
De la Merveille      57, 63, 66, 296
De la Pena      57, 63, 73, 78, 231, 235, 295
De la Piedade      67
De la Silva      55
De Laan      92
De Mel      293
De Mendoza      20, 44, 45, 234
De Merode      42
De Merode de Westerloo      42
De Merode Westerloo      21
De Mey      283, 292, 294
De Munt      312
De Pancalier      44, 46
De Pancallier      239
De Pret      5, 6, 13-21, 28-31, 40-44, 46, 47, 51, 52, 61, 74, 204, 239, 241-244
De Prié      13, 19, 39-41, 43, 44, 57, 60, 64, 66, 67, 79, 116, 117, 123, 170, 174, 204, 208, 212, 229-231, 237, 240, 242, 298
De Proli      5
De Raat      319, 330
De Rietbeeck      42
De Rossy      41, 43
De Rubi      23
De Salvay      15
De Santer      294
De Schonamille      47, 48, 56, 58, 73
De Silva      259
De St. Hilaire      295, 297
De Veen      312
De Vos      21
De Waele      244
De Wilde      50, 54, 55, 62, 83, 86, 96, 197, 201, 233
De Winter      11, 34, 224, 235, 240
De Zolier      113
Deane      350
Del Campo      30, 47, 48, 73, 233
Delftstad      293
Délon      145
Den Helder      258
Denamarnagor      7
Dendermonde      22
Denemarken      282
Deripneram Corhun Chand      124
Diaz de la Pena      60, 62, 79, 296
Diepenbeeck      21
Dierckx      122
Dierickx      258, 259
Diericx      257
Digom      349
Dinga      126
Dircksz      285
Diricx      89
Dirixse      293
Dnaemarnagor      313
Doever      334
Donckers      50, 74
Donderfelt      26
Dondersfelt      20, 234
Doornik      197
Dordrecht      257, 293
Drogenbroot      50, 62, 177, 179-181, 184, 185, 195, 196, 201, 202, 210, 254, 257, 259, 261, 268, 329
Du Mon      201
Du Mont      326
Du Voudray Bourgault      190
Duitschland      18
Dumoulin       305
D’Emery-Dumont      248
D’Emery Du Mont      99, 325
D’Emery Dumont      190, 197
D’Esquilache      21
Eindhoven      3
Eliott      293
Engeland      10, 16, 18, 66, 235, 296, 329
Engelsche Compagnie      17
English East India Company      350
Epirus      23
Eugène      24
Europa      9, 10, 18, 25, 33-35, 38, 39, 64, 67, 73, 77, 78, 82, 84, 86, 104, 106, 111, 120, 131, 139, 149, 150, 155, 157, 158, 174, 190, 199, 207, 212, 215, 218, 220, 221, 226, 232-234, 237, 238, 244, 246, 255, 275, 276, 288, 312, 318, 319, 332
Europe      113
Faif Chan      290
Faria      63
Fasel      281, 286
Fatachan      245
Fatichan      151, 153, 155, 156, 159, 161, 166, 167, 169, 171-177, 179-181, 183, 198, 224
Fatichan Seid      214
Faulle      293
Fernando      294
Feysinge Hasari      293
Finlay      83
Fitsjoe      106
Floraintain      342
Folta      313, 342, 344, 347
Foltran      294
Fonkielle      297
Fort d’Orléans      326
Fousdar      84
Frankeleyn      193
Franklin      193
Frankrijk      10, 329
Fransche Compagnie      98, 199
Freyenfelt      301
Gallabra Cullian Mol      124
Galoelja      87
Gange      17
Ganges      32, 53, 67, 73, 75, 78, 80, 86, 101, 120, 148, 186, 190, 232, 234, 238
Garousia      289
Geenet Chan      279
Geenet Jan      279
Geeraert      332
Génard      8
Gendri      107
Generale Indische Compagnie     5-7, 9, 120, 331
Gent      5, 13, 14, 74, 245, 258
Gerlag      312
Giliadour      76
Gillidoor      88
Gingeram Trinnie      294
Girgamgapilla      240
Goa      67
Golconde      154
Golgotha      75, 303, 334
Golgotta      267
Gollabray Jemmedar      293
Gollebray Jemmedar      263
Goosje de Laan      110, 112, 121-127, 129-132, 137-147, 149-156, 159, 161, 163-171, 173, 176, 177-184, 187, 188, 196-198, 202, 206, 213-215, 217, 219, 221, 227, 240
Goosje Fasel      263
Goosje Mahomet Fasel      262, 264, 270, 279, 280, 285, 287, 288, 316, 331, 333
Goosje Mahometh Fasel      264
Gopal      107
Gordo      88
Gorge      283
Gould      86
Govaerts      237
Grange      11
Gratporis      319
Gratpour      332
Gregorius XIII      222
Groningen      293
Groot Anna      339
Groot Brittanje      222
Groot Folta      348
Groselle      273
Guillardon      99
Guillauden      190
Guillaudin      248
Haarlem      293
Hamilton      222
Handria      126
Hannover      258
Harrison      6, 14, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 34, 36-39, 41-44, 46, 47, 52, 55, 56, 58, 61-78, 84, 86, 87, 89-93, 95, 96, 100, 102, 103, 105, 106, 107-112, 114-118, 120-122, 125, 129-133, 138-141, 143, 147, 148, 149, 152-155, 158, 160-162, 164, 166-170, 174, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 192-194, 196-208, 210, 211, 213, 214, 215-218, 220, 221, 223-225, 227, 231, 232, 234-236, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 253, 255, 282
Hassan Abdulla      184
Hassan Onlo Chan      18
Hassan Onlo Chand      17
Hassanella Chan      76, 99, 131, 152, 193, 195
Hassanelle Chan      17
Hazarat Miasaab      60, 61
Hazerat Miasaib      61
Heemraad      263
Heenbo      293
Heerder Chan      263
Hendrickx      219
Hendrik      296
Hendriksen      274
Herbon      258
Hermans      293
Heydrick Chan Sergiant      294
Heydrik Chan      263
Hidsiapour      182, 193, 202, 214, 225, 236, 261, 279, 286, 307, 318, 321, 331, 337, 338
Hitsiapoer      134, 138
Hitsiapour      130
Hitsyapour      149
Holder      120
Holland      16, 46
Hoomis      7, 21, 23, 27, 30, 31, 42, 231, 236, 238, 239, 241-243
Hoostraet      283
Houglie      198
Hougly      17, 18, 73, 75, 76, 78-80, 82, 87, 88, 91, 92, 94-98, 100-102, 104-108, 110, 111, 115, 117-120, 122-124, 128, 129, 131, 132, 139, 142, 145, 152, 153, 155-157, 164, 168, 171, 173, 182, 183, 192-194, 195, 196, 200, 202, 203, 209-213, 216, 217, 219, 221, 222, 224, 232, 245, 246, 253, 254, 260, 265, 267, 269, 271, 275, 295, 297, 306-308, 312, 321, 328, 329, 336
Hugly      75
Hugo      63, 72, 298
Huisman      6, 8
Hume      6, 14, 15, 17-20, 26, 28, 29, 31, 34-39, 41, 43, 44, 46-48, 55, 56, 58, 60, 62-69, 71-78, 84-87, 89-96, 100, 102-112, 114-123, 125, 128, 129-133, 138-141, 143, 147-149, 152-155, 158, 160-162, 164, 165-170, 173, 174, 178-181, 183, 186, 187, 192, 193, 196, 197, 198-207, 209-218, 220, 221, 223-225, 227, 230-232, 234, 235, 236, 239-241, 244-248, 250, 253, 255, 282, 288, 331-333
Hume Harrison      129
Huygen van Linschoten      9
Hydsiapour      81
Hytsiapour      87, 89, 91, 95
Indes      240
India      91
Indië      53, 75, 258, 312, 318
Indiën      240, 251, 312, 313
Indiniram      240
Indische Compagnie      57
Ingely      240
Jackernotpore      155
Jacobse      293
Jacobse den Hoogen Boom      293
Jacobsz      285
Jaffar      123
Jaffar Chan      18, 82, 87, 139, 143, 145, 154, 157, 179, 185, 224
Jaffar Chan Nabab      130
Jaffar Khan      82
Jaffer Chand      126
Jaffer Channi      288
Jaggarnath      73, 74
Jameldas Sergiant      294
Jan      295
Jan IX      23
Jan IX Comnenus Paleologus      23
Janseen      289
Janssens      283, 293, 294
Jemmedaer      263
Juny Laal      104, 105
Kaap de Goede Hoop      202
Kaap der Goede Hoop      193
Karel VI      10, 17
Keizerlijke Compagnie      14, 18, 19
Keyserlijcke Indische Compagnie      11
Kipdorp      28, 40, 241
Kissendar      275, 276, 296
Kissenram      253
Kissenram Mosendar      247, 251, 253, 254, 260, 264, 266, 267, 269, 270
Kisssenram Mosendar      246
Klein Tanna      340, 348
Kortrijk      197
La Companie d’Ostende      8
La Feuillade      114, 258
La Merveille      45, 56, 64, 73
La Prayrie      294
Laalt Chan Jemmedaer      263
Laalt Jan      268
Laalt Jan Jemmedaer      263
Laalt Jan Jemmedar      293
Larotte      97, 99, 101, 105-107
Le Boisecq      258
Le Clair      283, 294
Le Locqueux      102
Le Merveille      298
Lemer      199
Lempereur      207
Lin      258, 259, 293
Lissabon      53
Londen      14, 18, 28
Lorial      293
Lucas      274, 293, 296, 297
L’Empereur      248
Maas      312
Mac Nény      36
Madeira      54
Madras      86, 114, 293, 298, 342, 344, 350
Maelcamp      13, 16, 239
Mahomet Backer      119, 142, 176, 253
Mahomet Camel      279, 285, 286, 290, 291, 307, 308, 316, 318-321
Mahomet Caroïn      273
Mahomet Fasel      270, 278
Mahomet Hahmed Chan      323
Mahomet Hassan Onla Chan      266
Mahomet Monnaheim      308
Mahomet Sih      329
Mahometh Backer      93, 95, 97-100, 102, 106, 107, 121, 126-131, 137, 138, 140, 145, 146, 163, 164, 166, 168-172, 218, 246-248, 250, 251
Malda      123
Mamet Backer      128
Man Singh      177, 179
Mancora      289
Manilla      293
Manille      113
Maniquez      301, 333
Maquatanna      88, 321, 325, 328, 339-341, 348, 349
Maquetanna      299, 308, 315
Marchand      83
Marchant      89, 112
Marino      292, 294
Massadie      197
Mathot      8
Mechelen      20, 27, 50
Mediapoer      127
Medibeye      152
Mendoza      26, 46, 50, 239
Meres      293
Merpa-Nogore      75
Mexidabab      212
Mexidabad      8, 18, 76, 90, 91, 94, 99, 100, 104-112, 114, 115, 118, 121-124, 129-132, 138, 139, 144, 148, 151, 156, 158, 162-164, 166, 173, 177, 179, 180, 182-184, 192, 194, 199, 201, 202, 207, 213, 216, 218, 219, 223, 226, 231, 235, 240, 266, 269, 270, 276, 277, 282, 289, 290, 291, 295
Mexidabat      234
Miasaab      61, 63, 66, 68-73, 79, 239
Middendorp      20
Mir Assa Dulli      210, 211
Mir Assi Dulli      212
Mir Met Offer      202
Mirmo Daffer Doraga      264
Mirra      128
Mirsa-Backer      75
Mirsa Backer      90-92, 95, 141, 155, 201
Mirsa Nassa Fulla      132, 137, 138, 140, 146, 147, 149-153, 159, 163
Mirsady      349
Mirza Backer      76, 84, 86, 94, 99-101, 103, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 118, 122, 125, 128, 142, 192, 306-308, 317
Mirza Nassa Fulla      131, 163-166, 175, 176
Moka      13, 16, 244
Molda      114, 194, 210, 211, 222
Mols      245
Monchie      198
Monneray      88
Montalembert      305
Morel      285, 294
Morlay      76, 83
Morlet      97, 102, 106, 107
Mozambiek      293
Munchy      154, 156, 157
Myrkaddy      110
Nabab      3, 17-19, 28, 29, 32-36, 38, 39, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69
Nachoda Hassan Abdulla      173
Napola      87
Nasra Hameth      153
Nassa      198
Nassa Hansceth      166
Nederland      10, 313
Nederlanden      35, 37
Neny      14, 24, 28, 29, 36, 40, 41, 44, 46
Nessin      282, 283
Nessinck      292, 294, 332
Newton      293, 346
Nieubeeck      293
Nissen      58
Nondu      122
Nondu Fochadar      273
Nondu Porchan      267
Oblet      41, 43, 44, 46, 47, 50
Oost-Indië      243
Oostende      5, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 28-30, 32-38, 40, 41, 43-48, 50-54, 56, 59, 66, 73, 74, 86, 103, 111, 233, 235, 240-242, 257, 293
Oostendsche Compagnie      8
Oostenrijk      17
Oostenrijksche Indiën      226
Oostenrijksche Nederlanden      77, 241, 301
Ortis      15
Ostende      11, 22
Oublet      41
Pacquet      292
Palatin      119
Palmeiras      74
Panche      73
Panoria      293
Paquet      283, 332
Patna      97, 238
Pattobey      128
Pauwaert      3
Peer Chan      263, 294
Peletier      296
Pena      57, 59-61, 63-67, 69-72, 79, 80, 82, 235, 239, 296-298
Pereyra      239, 240, 296, 297
Perrenot      48
Perrera      293
Perriera      63
Phatichan      235, 261
Phatichan Seid      123, 124, 144-146, 151, 245
Philippijnen      36
Piessarangh      340
Pitt      56
Pondichery      57-59, 61, 62, 190, 295, 297, 346
Pongely      340, 348
Port Louis      293
Porta Nova      58
Porto Prayo      55
Porto Santo      54
Praag      53
Preselin      297
Prié      6, 14-18, 20, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 42, 43, 46, 52, 61, 72, 74, 77, 78, 88, 107, 127, 146, 155, 178, 200, 204, 218, 226, 230, 241, 244
Prims      3
Prins Eugène      17-19, 22, 23, 54
Prins Eugène de Savoye      35
Prodie      283
Prodier      293, 295
Proli      74
Quack      283
Queel      113
Radsagbad      127
Raies      240
Ramkistnadat      240
Ranaamol      160
Ray      53, 54, 73, 74
Regensburg      23
Reten      258
Revenandam      143
Rickx      47
Rietbeeck      40, 42, 50
Ringh      312
Riysing Jemmedaer      263
Rocks River      224, 239
Rocks Rover      240
Roctor      244
Rodriquez de Caredo      21
Rogemalle      123
Rogi Bella Chan      124
Rogonandam      156
Romp      285, 293
Rosaer a Goeram      88
Rossy      44
Rupelmonde      22
S. Thomé      64, 66, 296
Sadabad      164, 197
Sadatpatnam      57, 59-61, 63, 65, 72, 78, 79, 231
Sadraspatnam      62
Salliqua      75
Salvay      15
Samen Hasarie      263
San Thomé      62, 63, 65, 69, 71-74, 86
Sandelpour      87
Sautos      289
Schattera      87
Schilde      13
Schonamille      47, 57, 58, 65, 70, 73, 74
Seek Colee      263
Seek Colie      294
Seek Colie Jemmedar      294
Seek Gegroela Sergiant      294
Selcka      75, 82
Servais      292, 294
Sevrette      263
Shea      303, 305, 306
Siacard      273
Sich Tahamet Dien      142
Sint Jago      55
Snaeskercke      30
Sneyders      348
Sneyers      50, 62, 138, 150, 161, 163, 169, 184, 185, 187, 188, 218, 227-229, 254, 257, 259, 261, 267, 295, 318, 321, 323, 325-327, 329, 330, 332, 349
Snyers      97, 105, 107, 116, 117, 227, 251, 254
Soenens      13, 14-16, 29, 46, 47, 52, 74, 239, 242, 243
Sondiporsael      129
Spaansche Nederlanden      17
Spad Bankeray      263
Spanje      36
Spier      300
St. Jago      231
St. Jago-eiland      54
St. Lucie      54
St. Niklaas      54
St. Thomé      298
St Jago      53
Stevens      89
Sucksoor      88
Sucqsoor      333, 338, 349
Sucqsor      266
Surate      13, 86, 282
Suratte      262, 346
Swabat      187
Taelbout      239
Tana Londin      171, 172, 177
Tetagor      338, 340
Thomas      53, 72
Thomo Queel      122
Tillamparra      211
Tillimpara      211
Titagor      88
Tjouraman Hasari      289
‘t Kint      6, 7, 42, 43, 47, 50, 62, 82, 83, 90, 107, 113, 125, 145, 150, 165, 168, 173, 178, 184, 185, 208, 210, 228, 236, 242, 244, 254, 255, 257, 258-262, 273, 279, 283, 285, 289, 292, 294, 309, 323, 325, 326, 327-332, 348-350
Tobin      44
Top      341
Toulimon      294
Tranquebar      56-58, 60, 231, 282, 283, 295
Valckenisse      312
Vallier de Couschant      295
Van Beerblock      48
Van Cotthem      242
Van Dam      293, 298, 333, 339
Van Damme      89, 258, 259
Van de Vijve      21
Van de Voorde      89
Van den Heuvel      21
Van der Dussen      338, 339
Van der Voorden      83, 257, 292, 332
Van Dieren      353
Van Dijl      285, 293
Van Freyefels      283
Van Geel      215, 295, 318, 319, 330, 332
Van Horen      21
Van Laethem      50
Van Maastricht      244
Van Nissen      295
Van Prié      22
Van Pruyssen      21
Van Pruyssen tot Milanen      21
Van Schaer      6, 7, 86, 89, 92, 93, 95, 96, 98-103, 105-107,   110-112, 114-117, 119, 121, 124, 126-128, 131-133, 138, 140, 141, 143, 150, 158, 159, 161, 163, 169, 171, 172, 175, 177, 179-181, 184, 185, 187-189, 194-198, 200-203, 206, 208, 210-213, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 227-230, 233, 236, 243, 244, 253, 254, 257-259, 262, 267, 270, 273, 279, 280, 292, 298, 300, 317, 318, 321, 322, 323, 325-333, 339, 342, 346, 348-350
Van Spier      254, 257, 259, 261, 273, 274, 280, 281, 293, 299, 308, 309, 322, 325, 331, 333, 337-339, 348-350
Verbeeck      50, 122, 141, 165
Verbeke      258
Vereenigde Indische Compagnie      284
Vierré      293
Vilvoorde      78
Vlaanderen      107, 197
Vuyst      285, 309, 310, 312
Walckiers      40
Wale      106
Warnandsz      285
Warnar      293
Warnier      89, 258, 292, 319, 330, 332
Watwa      154
Wedding      293, 350
Weenen      14-16, 18-20
Westerloo      22
Witlockx      27
Wrangel      20, 22-24, 26, 31, 42, 45, 55, 204, 218, 234, 239, 242, 319
Zenta      23
Zilverdorp      338
Zweden      258