V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Liedjes en andere verzen (1909)

In 1909 liet de S.M. Volksdrukkerij een herdruk verschijnen van de uit 1869 daterende bundel "Liedjes en andere verzen" van Emiel Moyson. Toen de bundel in oorsprong verscheen was de arbeidersstrijd nog maar net begonnen. De liederen van Moyson hebben toen veel bijdragen tot de ontvoogding van de arbeiders. Opvallend hierbij is het sterk Vlaams-nationalistisch karakter van deze liederen. Het bewijs te meer dat de Vlaamse strijd in oorsprong geen taalstrijd maar een sociale strijd was. (57 blz., 1,75 euro - enkel te koop als ebook).

In 1909 a re-edition af this collection of poems and songs was printed. The first edition of this work was edited in 1869 at the beginning of the social struggle. The songs of Emile Moyson have contributed a lot to the social emancipation of the workers. Stiking also os the very flemish-national accent in these songs. This is yet another proof that the flemish struggle was a social struggle in its early days. (57 pages, 1,75 euros - only for sale as ebook).

En 1909 cette ré-edition d'une collection de poèmes et de chansons a été imprimée. La première édition en date de 1869, donc tout au début de la lutte sociale. Les chansons d'Emile Moyson ont beaucoup contribués à l'émancipation des ouvriers. Frappant aussi est la teneur flamand-nationaliste de beaucoup de ces chansons. Ceci prouve encore une fois que la lutte flamande était à ses débuts une lutte sociale. (57 pages, 1,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Een woord vooraf 5
De lier des grijsaards 7
Het jonge Gent 8
Verschijning 9
De zang des laatsten dichters 12
Tieste's beklag 15
Wanhoop 16
Aan mijne Noord-Nederlandsche broeders 19
Wat Baas Kimpe vraagt 20
Colonne du Congres 22
Denkt gij daar wel aan ? 24
Ten Strijde ! 25
Brood ! 27
Een stemrecht voor elkeen 29
Hulde aan den Broederkring 31
Sous l'arbre de la liberté ! 32
Katholiek en Liberaal 34
Gemijmer 36
Vredelied 36
Werkmanslied 37
Pierlala en Funck 38
Huwelijksverzuchting 41
Mijn menonkel 42
Geen' loting, geene bloedwet meer ! 43
Hoog vliegen ! 44
Kinderspel en geen 45
Mijnheer de Vrière 46
Schoenmakerszang 48
Aan eenen vroegeren vriend 49
Finis Flandriae 49
Vleeschouwers graf 51
Aan mijne moeder 52

Index


Albini-geweere 47
Antwerpen 51
Artevelde 27
Avant-Coureur - L' 40
Baas Kimpe 20, 21
Barbier 16
Barbier, Auguste 16
Belgen 22
België 22
Bethleëm 36
Blieck 15
Blieck, Jan 15
Brabançonne 32
Brabançonn' 40
Breydel 28, 47
Broederkring 31
Brugge 23
Brugsch 46
Brussel 25, 28, 31, 32, 37-39
Cercle fraternel 31
Cesar 44
Chazal 47
Christus 21, 36
Colonn 24
Colonne du Congres 22
Congrès-Colonn 23
De Vrier 48
De Vrière 46-48
Didymus 19
Dietschen Bond 29
Dumas 22
D'Ouden Haan - Bierhuis 39
Egmont 40
Escobar 13
Europa 29, 30
Fenians 50
Flaminganten 50
Flandriae 49
Frère 29, 46
Funck 39, 40
Gent 1, 8, 9, 14, 27, 30, 34, 35
Germinal 1
Guldene Sporen 28
Hoogpoort 1
Icarus 44, 45
Jan 22, 47
Jans 21
Janus 21
Katrien 15
Klauwaerts 28
Kolette 15
Labre - Sint 21
Leliaarts 47
Luik 47
Magellansche stranden 13
Marnix 20
Michiel 49
Moyson 1, 5, 6, 51
Moyson, Emiel 1, 5, 6
Moyson, Emiel - portret 3
Nederduitschen Bond - Antwerpen 51
Nederlanders 29
Noordsybille 10
Paljas 32, 33
Parijs 23
Partij - De 6
Peer 22
Pier 38-40
Pierlala 38-41
Plas de la Monce 39
Rafaël 17
Revolt 6
Rome 20, 46
Romen 23
Samojeed 13
Scheldestad 11, 51
Simoun 31
Sodom 31
Spanje 19
Tartuf 40
Tieste 15
Van der Voort 51
Van der Voort, Michiel 51
Van Ryswyck 51
Van Ryswyck, Ed 51
Vander Voort 51
Veronika 24
Vlaamsche 49
Vlaanderen 7, 8, 23, 27
Vlaandren 9-11, 21, 25, 27
Vlaandrenland 26
Vlaandrens 50
Vlaandrens Leeuw 19
Vlaand'ren 30, 32, 34, 48
Vlaming 7, 10, 47, 51
Vlamingen 29
Vleeschouwer 51
Volk - Het 40
Volksdrukkerij 1
Waal 23, 47
Wanne 16
Wodan 10
Zwarte Leeuw 30
Zwijger - De 19