V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes - Deel I (1825)

Op 31 augustus 1824 rondde J. Van den Bogaerde zijn driedelige studie over het District Sint- Nikolaas, of het voormalige Land van Waes, af. Hij kende de streek maar al te goed daar hij districtsbestuurder van het gebied was. Alle facetten passeren dan ook de revue, gaande van de geschiedenis over de architecturale en kunstzinnige rijkdom tot de fauna en flora. Deze studie is voornamelijk interessant wanneer de auteur zich waagt aan gedetailleerde beschrijvingen van zijn eigen tijd, gaande van de opsomming van het exact aantal beroepen per gemeente tot het aantal hoevedieren! Op deze wijze is het boek onmisbaar voor zij die zich geroepen voelen een (of dé) studie te schrijven over het District Sint-Nikolaas in de Hollandse periode. (1e deel - 487 bladzijden, 14,75 euro - enkel verkrijgbaar op CD-Rom).

J. Van den Bogaerde, the author of this book, finished this study about the district of Sint-Niklaas in 1824. He knew all about this region because he was its district administrator. He describes as well the history, the architecture, as the natural and the artistic aspects of the region. These books are an absolute must for all those who love the region. (first part - 477 pages, 14,50 euro - only available on CD-Rom).

J. Van den Bogaerde, l'auteur de cet oeuvre, finissait son étude sur le Pays de Waes en 1824. Il savait tout de la région, puisqu'il était administrateur de la région. Il décrit aussi bien l'histoire, que l'architecture, les aspects naturels et artistiques de la région. Ces livres doivent absolument être lus par chacun qui s'intéresse à la région. (tome premier - 477 pages, 14,50 euros - seulement disponible sur Cédé).

Inhoud - Contents - Table

Voorrede I

Lijst der Inschrijvers IX

Natuurkundige betrekkingen

Eerste Hoofdstuk - Beschrijving van den grond - Oppervlakte - Rivieren - Vaarten en waterloopen - Polders - Dijken en waterwerken - Overstroomingen 1

Tweede Hoofdstuk - Weerkundige opmerkingen (Methéorologia) 56

Derde Hoofdstuk - De landbouw en deszelfs voortbrengselen - Weilanden (meerschen) - Bosschen, boomen en houtgewassen - Kruiden en gewassen 66

Vierde Hoofdstuk - Paarden, hoornvee en zoogdieren - Sterften onder het vee - Tam gevogelte, benaming der dieren en vogelen - Jagt - Vischvangst en derzelver benaming - Gekorvene diertjes 139

Vijfde Hoofdstuk - Delfstoffen - Bouwsteen - Potaarde - Turf 183

Staatkundige betrekkingen

Eerste Hoofdstuk - Bestuur - Regtsgebied - Militie en verdere het bestuur betreffende beschrijvingen - Belastingen - Kadaster - Krijgswezen en versterkingen - Zeden - Godsdienst - Landtaal 193

Tweede Hoofdstuk - Bevolking - Behoeftigen, bedelarij en krankzinnigen - Huizingen, meubelen en onderscheide molens 241

Derde Hoofdstuk - Koophandel, nijverheid, manufacturen en bedrijven - Munten en geldspecien - Scheepsvaart en scheepstimmerwerven - Groote banen, gemeente- en gebuurwegen 277

Vierde Hoofdstuk - Middelbaar en lager onderwijs en onderscheidene scholen - Uitmuntende geleerde mannen - Kunsten - Schilderijen - Standbeelden - Maatschappijen 322

Vijfde Hoofdstuk - Gezondheidsstraat en ziekten - Koepokinenting 387

Algemeene berekening der aanwezige waarden van allen aard, enz. 399

Noten 401

Index


Aalst 96, 205, 282
Abresch XIV
Adolphus van Bourgogne 52
Adriaenssens 376
Aelst XXIV
Albertus en Isabella 37, 120, 224
Altena (kasteel) 175
Alva (hertog) 58
Amsterdam XVIII, 304, 310, 363, 364
Andreas (apostel) 351
Angelica 372
Ankerstraat (St. Nikolaas) 270
Anna 378
Anné XX
Annez XXII
Antwerpen XXII, XXIII, 16-18, 20, 24, 25, 28, 54, 58, 59, 65, 93,117, 174, 219, 222, 223, 244, 248, 306, 307, 309, 311, 315, 316, 318,343, 344, 370, 373, 375
Appelius X
Appelsvoorde 172
Ardennes 369
Ardennes 370
Aremberg Polder 85
Arschot 230
Assche 311
Assenede 6
Assenede (ambacht) 407
Assenede Ambacht 6
Atrebaten 404
Auberton 139
Audenaerde X, XVIII, XXIV, 336
Audenaerde 282
Augustus (keizer) 404
Austrasien 404
Austruweel 221
Austruweel (fort) 7
Austruwel (wijkschans) 220
Auweghem 336
Axel 6, 32
Bacchus 362
Baesrode 15
Bakhuizen 364
Bakkers Veer 16
Bal XXIII
Bank 315
Bas-Escaut 97
Bascle XVII
Basele X, XIII, XVII, XXVIII, 5, 8, 11, 12, 16, 32, 37, 42, 45, 46,53, 92, 93, 112, 115, 116, 131, 134, 135, 171, 172, 184, 186, 187, 195,200, 203, 204, 209, 229, 232, 233, 265, 316, 317, 333, 374, 387, 392, 396
Basele 317
Basele (kasteel) Hercules 379
Basele (polder) 37
Basele Polder 42
Bataafsche Republiek 245, 304
Batave (peuple) 304
Bataven 3
Batavieren 139
Baudeloo 117, 169, 230
Bauters XIII
Bauwens XIX
Beaupré 17
Beaurevoir 15
Bedmar (schans) 225
Beeckmans XX
Bega 366
Behiels 271
Beijeren 68
Belcele XII, XIV, XXV, 5, 111, 135, 167, 172, 200, 203, 204, 208,216, 233, 309-311, 331, 384, 396
Belcele (kerk) 353, 379
Belgae 226
Belgen 3, 226, 238
Belgien 404
Belgique 304, 403
Belpaire XVIII
Belsele 49, 232
Bender 383
Berchem XXIV, 364
Berg van Bermhertigheyd (St. Nikolaas) 266
Bergh XVI
Berghem 361
Berhout XXVIII
Berkenboom (gesticht St. Nikolaas) 332
Berkenboom (St. Nikolaas) 235
Berré 361
Berry 370
Berthout XXVIII
Berucut 174
Besele 12
Bethlehem 344
Beveren XXI-XXIV, 5, 12, 32, 35, 37, 48, 49, 53, 85, 89, 134, 171,174, 175, 197, 200, 203-206, 208, 209, 214, 216, 230, 232-235, 256,265, 309, 311, 315, 318, 319, 326, 330, 335, 336, 340, 341, 349, 355,382, 385, 386, 396
Beveren-Broek 39
Beveren (baronnie van) 7
Beveren (distrikt) 194
Beveren (gemeentehuis) 349
Beveren (godshuis Hof ter Welle) 349
Beveren (kasteel) 375
Beveren (kerk) 348, 379
Beveren (polder) 33-36
Beveren Brouck 36
Beveren polder 37
Beveren St. Gillis 49
Beveren Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde
380
Beversche polders 52
Beyeren XVII
Bisschoppelijk Collegie (St. Nikolaas) 327
Blancquaert XV, XIX
Blanquaert 292
Blasius 355
Bloemaert 372
Blondel XII
Boembeke XXI
Boëyé X, XI, XV, 326, 371
Boeyermans 359
Bogaert XV, XXII
Bol 363
Bombeke XIV, 330
Bongaerts XX
Bonnin 194, 308
Boodts XV
Borgerweerr 42
Borgerweert XIV
Borgerweert (polder) 37, 46, 170, 220
Bornhem 401, 402
Bornhem (kasteel) 401, 402
Boudeloo 229, 230, 406, 407, 410
Boudeloo (kerke) 406
Boudeloo (rabotte van) 26
Boudewijn den IIIn (graaf) 68
Bouge 229
Boulli 371
Bourgogne 36, 52
Braband 311
Brabanders 226
Brabant 121, 169, 238
Braem XVI, 168, 409
Braye XIV
Breugel 362
Breugel (Fluweel) 366
Breydel 376
Briels XXV
Broeckaert XVII
Broeken 45
Bronkaert XXV
Brucht 204
Brugge XXIV, 28, 315, 335
Brugsche vaart 21
Brugsche Vrye 404
Brussel XIII, XVIII, XXII, XXIII, 54, 117, 121, 132, 185, 198, 206,248, 312, 314, 348, 360
Bryssinck 36
Bucherius 405
Buffon 139
Buiksloot 364
Buitenkant (Amsterdam) 364
Burcht XIV, XXI, XXIV, 5, 12, 16, 32, 37, 40, 42, 46, 47, 58, 200,203, 209, 220, 221, 223, 230, 232, 233, 288, 307, 315-317, 382, 384,387, 396
Burcht (kerk) 361
Burcht (veer) 21
Burcht Broeck 42
Burcht Broek 46
Buys XVI
Buytaert XIV
Byloke (hospitaal) 22
Caele 21
Caesar 239
Calcken XXIII, 4
Calene 21
Callebeek 45, 174
Callebeek-Veer 16
Callebeek (veer) 16
Callebeek Sluis 46
Callebeek veer 21
Callens XXV
Calloo XX, XXI, XXIV, XXVIII, 5, 8, 17, 25, 28, 32, 33, 35, 37, 38,
40, 42, 43, 48, 49, 53, 54, 59, 65, 85, 107, 174, 186, 187, 200, 203,204, 209, 221, 222, 224, 225, 230, 232, 233, 318, 387, 392, 396
Calloo (kerk) 351
Calloo (polder) 33-35
Calloo (sterkte) 224
Calloo (verschanzing) 221
Calloo Polder 42, 52
Calvarieberg (Keulen) 363
Camberlyn d'Amougie XI
Canada 410
Canova Petrus 377
Canova St. Nikolaas (kerk) 376
Cardo XI
Cardon XX
Carels 136
Casteleyn XV
Caus XIII
Caesar (Julius) 401
Cels 370
Ceres 362
Cesar 227
Champagne 341
Chaptal 276
Charolois 36
Chatelet 15
Claes XX
Claessens XIV
Claus XXV
Clays Robusch 35
Clemens XXIV
Clerckx XXIV
Clinge XVIII, XIX, 204
Clinge (de) 5
Clingel 37
Cnudde XXIV
Cobell 370
Colbert 215
Constantinus (keizer) 360
Cools XIV
Cop XIV
Coppens XXI
Cornelis XII
Cornelissen 377
Cossiers 344, 349
Coudenborg 402
Coudenborg (hof) 401
Coudenburg 172
Cour ten Walle 336
Couwerborg 42, 45
Coxie 352
Crankenloon 40, 85
Crankenloon (polder) 36
Crankenloon Polder 42, 55
Crayer 356, 357, 359
Crevecoeur (schans) 224
Cruybeeksche Sluis 46
Cruybeke XVII, XXI, XXII, XXVIII, 5, 12, 32, 37, 38, 42, 46, 53,59, 92, 93, 175, 186, 187, 200, 203, 204, 209, 230, 232-234, 236, 307,316, 317, 387, 392, 396
Cruybeke (kerk) 359, 360
Cruybeke (polder) 37
Cruybeke (veer) 16, 21
Cruybeke Polder 42
Cuyp 373
Dackenam 27
Dacknam XIII, 5, 12, 20, 107, 153, 154, 172, 195, 200, 203, 204,208, 229, 232, 233, 387, 396
Dacknam (kerk) 355
Dacknam veer 21
Dacknam's veer 315
Daems XXIV
Dalensgracht 27
Daltens XVI
Dam (Amsterdam) 363
Dansaert XXIV, 172
Dantzig 75
Dardenne XXI
Datsilaere XXIV
Daubioul XII
David 376
De Backer XIX
De Barbure X
De Bast XII
De Bats XVI
De Bedmar 225
De Beleer XXV
De Belen de Puyvelde XIII
De Belie XXIV
De Bergyck XXII
De Blieck 367
De Bock XX, XXII
De Boe XXII
De Brabander XXIV, 169
De Bracle 172
De Broglie 341
De Bruine XVIII
De Bruyère XV
De Bruyn XX
De Bruyne 344
De Burbure 196
De Calle XX
De Calue 27
De Caluwe XIX
De Cappe 172
De Castro 7
De Cleene XXIII
De Clerck 360
De Clinge 32, 49, 110, 200, 203, 209, 225, 232, 233, 382, 396
De Clinge (kerk) 354
De Cock XIX
De Coninck X
De Coninck Hanewyk XV
De Coning 195
De Coorebyter XII
De Craecker XXIV
De Crane d'Huysselaer XIII
De Cremer XVII
De Decker XVII
De Feltz 374
De Gendt XV
De Ghendt 339
De Goudbloem (St. Niklaas) 382
De Graeve 340
De Grave XI, 337, 398
De Grave XVII
De Grave Wattecampt XXII
De Haes XVIII
De Hasselt 172
De Heem 368
De Hond 403, 404
De Hulster XXIV
De Jaghere 407
De Jonght XIV
De Kepper XXII
De Kerckhove d'Exaerde X
De Kerschaver XIV
De Kever XXI, XXIII
De Keverberg 195, 259, 349
De Keyser XVI
De Kinder XIV
De Klerk 337, 338
De Laer (fort) 223
De Lange XII
De Lelie 370
De Lens X, 195
De Lichtervelde 71
De Liedekerke 36
De Loose XV, 346
De Maeght 234
De Maere 344, 345
De Maesschalk XI, XIII, 330
De Maeyer XVII
De Marie 48
De Marie (fort) 18
De Marie (schans) 28
De Marie (verschanzing) 17
De Meester XI, XIII, XVIII
De Meulemeester XIX, XXII
De Moerman d'Harlebeke XI
De Moor XXIV
De Mul XXV
De Munck XV
De Munck-Moerman 134
De Munck Moerman XV
De Munter XXII
De Naeyer XII
De Necker 244, 303
De Neve XV
De Neve-Voorde 35
De Nieuland d'Exaerde XII
De Paepe XXIII
De Peerl (fort) 48
De Peerle (schans) 224
De Plaines de ter Elst XIII
De Poederlé 109
De Poortere van Negro XVIII
De Potter XIX, XX
De Raymaker XXIV
De Roeck XVI
De Roode Moere (polder) 37
De Roose 355
De Rouk XIII
De Ryck XXIII
De Sainnon 339
De Schoutheet 406
De Schryver XVI
De Smedt de Grave XV
De Smet XIV, XVI, 337, 339
De Spinola 224
De St. Genois 402
De St. Nizier XXII
De Timmerman XXII
De Trompe (schans) 225
De Ustaris 303
De Vleeschouwer XVIII
De Vlieger 373
De Vos 352, 356, 359, 360, 366
De Vreese XVIII
De Vuyst XXIII
De Vylder XVI
De Wachter XIII
De Wael 7
De Waepenaert XXI
De Wever 337, 340
De Weverbergh XIV
De Wez 335
De Windt 331, 407
De Witte XXIII
Debbaudt XIII
Decolnet XXIII
Defrere XX
Delakethulle XXV
Delanfranchi XVII
Delimon de Steenbrugge XII
Delrée XI, 381
Delvaux 371
Den Christusmaker 380
Den Doel (polder) 34
Den Esch (polder) 45
Den Hond 403
Dender 15
Dendermonde X, XVII, XVIII, XXIV, 15, 19, 196, 198, 201-203,207, 209, 215, 236, 311, 312, 314, 385
Dendermonde (distrikt) 200, 203
Dendermondsche 214, 216, 316
Dendermondsche (distrikt) 7, 19
Dendermondsche distrikt 4
Denemarken 2
Département de L'Escaut 71, 244
Depoortere XIV
Des Roches 403
Deshayes XVII
Desroches 188
Desseldonck 27
Destelberge 4
Dewaele XV
Dewez 336
Deyaert XII
Dhauwe XVI
Diana (godin van de jacht) 166
Dictrichy 367
Dieleghem 234
Diepenbeek 352, 359
Dierick XIX
Diericx 216, 337
Dion Cassius 140
Dirix XXI
Dirk, heer van Beveren 174
Doel XIX, XXII, XXVIII, 5-7, 17, 32, 34, 43, 65, 107, 143, 174, 176,186, 200, 203, 204, 209, 224, 230, 233, 236, 266, 307, 387, 392, 396
Doel 38, 232
Doel (kerk) 355
Doel (polder) XIX
Doel Polder 43
Donny XXIII
Dooren 319
Doornik 229, 230, 292
Doorniksche bisdom 402
Dordrecht 369
Douchez XIX
Drenthe 243
Drongen 230
Du Chesne 6
Du Sard 368
Duchesne 403
Ducoron 371
Duerinck XII
Duitschland 2, 238, 404
Dujardin 361, 368
Dumoni 366
Dumont XVIII
Dupon XXIII
Duquenoi 379
Duquenois 377
Durme 4, 15, 18-21, 24-27, 41, 97, 105, 107, 173, 174, 401, 402, 407,409
Duvilard 252
D'Artigues 284
D'Eesbeck (dit Vanderhaegen de Mussain) X
D'Haens XX
D'Hanens 376
D'Hanis XXIII
D'Hauwer XVIII
D'Hollander XIX, XXV
D'Hondt XXII
D'Hooge XIX
D'Hooghe XVI, XXIII
D'Hoop van Alstein X
D'Hulster XIV
D'Olislager XX
D'Oorsele (klooster) 406
D'Orange (prince) 339
D'Orlent XIV
D'Oudeghersten 216
Eeckelaert XII
Eecklaert XIII
Eeclo X
Eecloo 315
Eecloo XII
Eellezelle XXIV
Egypten 364, 367
Elversele XX, XXIV, XXV, 5, 11, 19, 21, 41, 43, 105, 131, 172, 194,200, 203, 204, 208, 214, 216, 230, 233, 290, 316, 317, 319, 387, 392,397
Elversele (kerk) 355
Engeland 2, 68, 131, 238, 256, 257, 270, 280, 284, 307, 323
Engelen XXV
Ermerins XVII
Escaut 17, 25, 33, 35
Escaut (dép. de l') 26
Escluse 34
Europa 2, 3, 15, 238, 242, 303, 304, 389, 401
Europe 99, 304
Everaert de Geelhants XXI
Everghem 21, 27
Eversele 396
Everwyn 406
Exaerde XII, XVI, XVIII, XXII, 5, 12, 20, 24, 26, 27, 107, 110, 111,115, 116, 134, 135, 155, 170, 186, 187, 200, 203, 204, 208, 229, 232,233, 295, 386, 396, 406
Exaerde (kerk) 351
Exaerdedam 406
Exaerdens Vaerdeken 23
Exaerdensche kleine vaart 20
Exaerdsche Vaart 107, 173
Eyckens 344, 358
Eyden's Vaart 28
Eyland (polder) 41
Farnesche brug 24, 25
Fischer 135
Fisco XXI
Flament XIV
Flandre 408, 409
Flandres 338
Fleurigon 207
Fluweelen Breugel 372
Fondatiegracht 27
Foulon d'Auteville 235
Fox 393
France 304
Franck 373
Francken 357
Frankische gebied 239
Frankrijk VI, 2, 3, 28, 147, 244, 247, 270, 280, 285, 302, 303, 310,330
Frederik (Prins- 385
Frederik (Prins) 386
Frederik der Nederlanden (prins) IX
Frederiks-Oord 386
Friezen 139
Galand XVIII
Gallien 404
Gand 25, 336, 337, 339, 362, 408-410
Ganseman XVIII
Geerinck XVI
Geers XXII
Geerst XIX
Geestelijk Hof (Beveren) 235
Gelderschen 140
Gemeente der Zwarte Zusters (Beveren) 236
Gendsche (distrikt) 7
Gendsche distrikt 4
Gendt 26, 406, 407
Gent X-XII, XXIII, XXIV, 15, 20-22, 25, 36, 71, 117, 132-134, 154,198, 205, 207, 219, 229, 230, 232, 237, 248, 309, 311, 315, 318, 328,335, 339-341, 354, 383, 396, 402, 410
Gent 282
Gentsche 326
Gentsche bisdom 402
Gerbaux 303
Germanien 404
Germanischen Oceaan 50
Geubels XXV
Gillis XXII
Godshuis (St. Nikolaas) 234
Goedkoop XII
Goesin-Verhagen XII
Goessche land 236
Goetgebuur XIII
Goethals XXIV
Goethals Vercruyssen XXII
Gonsales 376
Goossens XIX
Goovaerts XXII
Gosse 329
Gossé XXIV
Gouban 236
Grande-Bretagne 304
Greef 376
Grieken 238
Groener 68
Groot Autaar (Doornik) 230
Groot Kieldrecht (polder) 35
Groote Sluis 45
Grooten Oceaan 174
Guillilmieten-Klooster (Beveren) 355
H. Ambrosius 355
H. Anna 350
H. Barbara 343
H. Catharina 351
H. Dominicus 344
H. Guillielmus 353
H. Joachim 350
H. JosephH. 367
H. Machutus 360
H. Sebastianus 352
Haarlem 292
Haasdonck 309
Haesdonck XXI, XXII, XXV, 5, 12, 13, 111, 167, 172, 200, 203,204, 209, 230, 232, 233, 291, 293, 315, 319, 336, 392, 396
Haesdonck (kerk) 356
Ham veer op Elversele 21
Hamburg 185
Hamelsche Vaart 28
Hamerlinck XX
Hamma 194
Hamme XV, XX, XXII, XXIII, 200, 214, 216, 233, 402, 403
Harvaert 409
Hasaert XIII
Hasselyn 362
Heerbek Sluis 46
Heerbrugge 20
Heil 366
Heirbrug veer 21
Heirbrugge-veer 315
Hekels 371
Hellebaut XV
Hellefort (schans) 225
Helmont 183
Helsheimer 365
Hemelaer XI, 375
Henderickx XVI
Hendrik de IV 310
Henegouwen 2, 15, 121, 219
Hennessy XXII
Henri 409
Herbrugge (veer) 20
Herckenrath XX, XXIV
Heregoudts 348
Heulie XIII
Heye 154
Heye Schoutheer X
Heyens XIII
Heyndricks XII
Heyndrickx XIV
Hillaer XIII
Hillegeer XXI
Hobbema 361, 362
Hof te Welle 235
Hof ter Welle 265, 349
Hofstraat (St. Nikolaas) 263
Holland 3, 53, 286, 291, 307
Hollande 304
Hollanders 140, 290
Hond 23, 52
Hondkoeter 369
Honte 6
Hoog Verrebroeck 40
Hoog Verrebroeck (polder) 34
Hoogenakker (haven) 319
Hoorebeke XII
Huchtenburg 364
Hugo (kastelein) 402
Huis ten Weyngaerden (Cruybeke) 236
Hul XX
Hulin XV, 396, 398
Hulst XVII, 23, 28, 206, 229, 230, 232, 312, 315, 408, 409
Hulst 32
Hulst (distrikt) 4, 23
Hulst Ambacht 6
Hulster Ambacht 6
Hulstersche 5
Hulstersche Clinge 4
Hulstersche vaart 23, 24
Hulst 354
Ierland 68
Ile de Fer 4
Immensis Schaldis 401
Indiën 293
Irlande 304
Isabella (fort) 220
Isabella (schans) 223
Jacobs XXIII
Jacopsen XI
Jan, graaf van Vlaanderen 36
Jan, hertog van Bourgogne 36
Jan (hertog) 37
Jansen XXI
Janson XV
Janssens XIII, XVI, 135
Job 353
Joos XXV
Jordaens 344, 350, 352, 361, 368
Josephus 239
Jozef 378
Jupiter 368
Kamerrijk 15
Kamerrijksche bisdom 402
Kampen 23
Kapel van de Zeven Wonden 316
Karel den Grooten 237
Karel den IIn 28
Karel den V 382, 384
Karel den VIn 235
Keêrsmaeker 311
Kelten 238, 239
Kemseke XVI, XXI, XXIV, 5, 12, 13, 27, 49, 107, 110, 169, 200,203, 208, 225, 229, 232, 233, 392, 396, 398, 408
Kemseke 204
Kennis XXII
Keppens XVI, XX
Kercks 348
Kerks 359
Kervyn XI
Ketenisse 85
Kettermuyt 312, 315, 319
Keulen 363
Kiekenshage (schans) 225
Kieldrecht XIX, XX, XXIII, XXVIII, 5-7, 17, 28, 32, 35, 38, 39, 41,43, 54, 63, 65, 107, 174, 176, 200, 203, 204, 209, 224, 230, 233, 266, 307, 387, 396
Kieldrecht 55, 232
Kieldrecht (kerk) 352
Kieldreck 33, 34
Kimmers 238, 239
Kins XIV
Kleine Sluis 45
Kleyn Sinay 23
Kleynbroek 41
Kluit 32
Kluyskens XIX, 397
Koekkoek 361
Koekoek 371
Koewacht 4
Konings 34, 36
Koopman 335
Kortewalle 134, 336
Kortryk XXII
Krabbetje 363
Kruybeke 398
La Coste (fort) 47, 223
Laerne XXIII
Lagragne 285
Laken XVIII
Land van Aalst 96
Land van Beveren 52, 391
Land van Saftinge 52
Land van Waes I, 5-7, 16, 28, 51, 55, 68, 72, 109, 119, 120, 153,169, 172, 227, 237, 310, 339, 342, 343, 345, 346, 391, 402, 407
Land Waas 226
Lande 337
Lande van Waes 9, 23, 48, 171, 256, 312, 406
Lange Jan 376
Langen Jan 355
Langenbrugge 21
Langerbrugge 406
Langerbrugghe 406
Laureys XII, 347, 406
Laureysfort 370
Lauwereys XV
Lauwers XXI
Lavoisier 276
Le Back 397
Le Bacq XXI, XXII
Le Begue XI, XII, 134
Le Plat 355
Le Roy XV, 393
Lebegue 135
Lede 25, 26, 97
Leduc XXIII
Leede 26
Leemans XXIII
Leep XVIII
Lefebure XXII
Lefevre XIX
Leiden XVIII
Lesseliers XI, XXII, 326
Leuven XVIII, 185, 335-340, 346
Licenne XIX
Liefkenshoek 18, 48, 49
Liefkenshoek (schans) 222
Liefkenshoek (schanz) 17
Liefkenshoek onder Calloo XXIV
Liefmans X
Liemakers 358
Lier 244
Lillo 35, 222
Lillo (schanz) 17
Lindanus 402
Lindanus de Teneramonda 401
Lingelbach 265, 367
Lobes 230
Loddewycks XXIII
Lodewijk den XIVen 2
Lokeren XVIII, XX, XXV, 4, 6, 12, 19, 20, 25, 27, 41, 75, 89, 92,105, 107, 110, 172, 175, 194-197, 200, 203-206, 208, 211, 214, 216,229, 232, 233, 256, 259, 263, 280, 288-293, 295, 306, 307, 309-311,314-317, 326, 332, 338-340, 346, 361, 382, 384, 386, 387, 392, 394-397
Lokeren (kerk) 346, 378
Lokerhoute 19
Lokerne 408
Lokersche Beek 402
Lokersche gebied 21
Lokoren 214
Lopez XIII
Loth 368
Lotharingen 405
Lotharingia 405
Lotharius (keizer) 404, 405
Louveau-Sergeant 292
Luik 412
Luise 17
Luizenbosch 403
Lusthof van Vlaanderen 66
Luxembourg (groot-hertogdom) XVII
Luysenbosch 18
Lysdonck Leede 26
Lyssens XIII, XX, XXI
Maas 58
Maes XIX, XXI
Magdalena 375
Male 409
Marche (quartier) XVII
Margaretha 355
Maria Theresia (keizerin) 235, 338
Marie-Louisa's stad 221
Marie (haven) 318
Markette (klooster) 406
Martens XVII
Masiere 408, 409
Mechelen XIII, XVIII, 117, 174, 244, 306, 383
Media Francia 405
Medor 372
Meerdonck XVI, 231-233
Meeus XIX
Meirendré 21
Melkader 48
Melsele XIV, XXI-XXV, 5, 12, 32, 36, 37, 52, 107, 172, 186, 187,200, 203, 204, 209, 224, 230, 232, 233, 309, 311, 333, 392, 396
Melsele 42
Melsele (kerk) 357
Melsele (polder) 33, 47
Melsele Polder 36, 42
Menapiers 404
Mendonck 4, 24, 26, 27, 407
Mercator 335
Merckx XVI
Mertens XIX
Mesdach X
Meulendick 35
Michaud 374
Michel XVIII
Michiels XI
Middel-Frankrijk 405
Middelburg XVII
Miel 368
Mieris 362
Minjon 373
Minsemolenaar 365
Moemardin 172
Moens XVIII, 360
Moerbeke 4, 7, 9, 24, 27, 172, 230, 408
Moerseke XXII
Moervaart 20-22, 24, 26, 27, 107, 173
Moervaert 406, 407
Moerzeke 401
MoerzekeDurme 402
Montesqieu 225
Montesquieu 323
Morel de Zinzerling XI
Morinen 404
Moucheron 363
Muskeyn XXII
Musscher 366
Namen (polder) 52
Napoléon 370
Napoleon Bonaparte 376
Nauts XII, XXIV
Navez 369
Neder-Seine 21
Nederduitschers 238
Nederland 238
Nederlanden 238, 298, 323, 340, 385, 405
Nederlanden (Koningrijk) 329
Nederlanden (koninkrijk) 2
Nederlanders 239
Neef 373
Nerviers 404
Neustrien 404
Nevele 21
Niels 135
Nieukerke XXIII, 203, 319
Nieukerken XI, XV, XXI, XXV, 5, 12, 49, 96, 172, 200, 204, 209,229, 232, 233, 264, 309, 333, 376, 384, 396
Nieukerken (kerk) 352
Nieuwe Brugge 175
Nieuwen Aremberg (polder) 34, 35
Nieuwen Aremberg Polder 43
Nijmegen 2
Nijmwegen 140
Nikolaas 377
Noel X
Nollekens 374
Noordmannen 239
Noordzee 2
Notelaer Veer 16
Notelare veer 21
Nys XIV
Oceaan 404
Ockers XI
Ommeganck 361, 369, 373, 375, 376
Omphale 380
Omtrekt der Nieuwe Stad (verschanste legerplaats) 221
Ongenae XII
Onghena XII, XX, XXIII
Onze Lieve Vrouwe Kerk (Antwerpen) 372
Onze Lieve Vrouwe polder 35
Oost 42
Oost-Frankrijk 404, 405
Oost-Vlaanderen II, X, XXIV, 1, 2, 5, 16, 135, 143, 195, 218, 219,243, 244, 256, 284, 292, 310, 338, 396, 399
Oost-Vlaanderen 395
Oostende XVIII
Oostenrijk 303, 304
Oostenrijkers 364
Ooster-Schelde 403
Oranje-Nassau (huis van) 3
Ossenisse 23
Ottho (keizer) 403
Otthonis Fossa 403
Ottho's Gracht 403
Otto (keizer) 6
Ottovenius 358
Oude-Bosch-Lede 25
Oude Vaart 27
Ouden Aremberg 40
Ouden Aremberg (polder) 33-35
Ouden Meersch 26
Oudenaerde X
Oudenaert 337, 340
Oudenburg 6
Ouderburgsche 71
Overloop 340
Overmeire XXII, XXIII, 4
Pachtgoed 41
Palinck 374
Pan 361
Papeians de Morchoven XI
Parijs VI, 4, 230, 339, 341, 371
Parma 25
Parma (hertog van) 24
Parma (vaart van) 25
Parmasche vaart 24, 25
Paulus 378
Paulus den IV (paus) 229
Pauwelaert XXIII
Pauwels XVI
Pays de Waes 109
Peeters XVI
Penninger XVIII
Perreman's Vaart 28
Petrus 373
Peuchet 276, 302, 388
Philippus (hertog van Bourgogne) 33
Philippus de Schoone (koning van Frankrijk) 216
Philippus den Schoonen (koning van Spanje) 345
Philips, graaf van Charolois 36
Philips den II (koning van Spanje) 229
Picardien 15
Picart XV
Piers XVIII, 235, 349
Pierssens XVI, XIX, XX, 336
Pieter Ydens veer 21
Pieter Yden's veer 20
Pilaet XVIII
Piron XXI
Pius den VII (paus) 229
Plaisantstraat (St. Nikolaas) 143
Plinius 239, 404
Polen 304
Polfliet XXIII
Poots XVI
Popelemon XV
Portugal 303
Pots 26
Pruissen 303, 304
Ptolomeus 239, 335, 405
Puyvelde XII, 231, 354
Puyvelde (kapel) 353
Puyvelde onder Belcele XXV
Pyck 407
Pynacker 367
Quillenus 347
Radecliff 68
Raepsaet X
Ramaeckers XIII
Raymaekers 398
Réal (polder) 36
Réal Polder 42
Reaumur 57
Regelbrugghe XX
Regemoorter 361
Reits 238
Renoz XXI
Rethel 341
Reynaerts XV, XVI, 263
Reyntiens XXIV
Rheni 375
Rhijn 58, 404, 405
Riga 75, 279, 281
Rijswijk 2, 28
Robert, graaf van Vlaanderen 22
Robert van Vlaanderen (graaf) 216
Roberts 408
Robes 409
Rochus 377
Rodrigo-Heynderickx 292
Roesel 179
Roeselaer 406
Rogeman XVIII
Roggeman 292
Romeinen 100, 139, 239, 404
Rommel XII
Romyn 364
Ronsse XVIII
Rooden Moer 40
Roodenhuyse 21
Rooms XVI
Roose 6, 347, 358
Roosen 311
Rotsaert d'Hertaing XXIV
Rotterdam 307
Rottiers 271
Royal (fort) 223
Rubens 348, 350, 352, 353, 358, 361, 362, 375
Ruis 362
Rupelmonde X, XIII, XVII, 5, 7, 16, 32, 38, 42, 53, 58, 105, 174,175, 200, 203, 204, 209, 229, 232-236, 256, 306, 316, 317, 382, 387,392, 396, 408, 409
Rupelmonde (kerk) 374
Rupelmonde (kerk) 356
Rupelmonde (polder) 38
Rupelmonde Broek 42
Rupelmonde veer 21
Rupelmondsche steen 184
Ruppelmonde 28, 335
Ruysdaal 363, 373
Rykaert 373
Rysbroek 348
's Gravenhage XXI, 310
Saey XVI
Saffelaere 4, 27
Saftinge 6, 17, 40, 43, 51
Saftinge (polder) 35
Saftingen 6
Salare 20
Sandersbrugge (schans) 225
Sanderus 227, 336, 401
Sassche vaart 24
Sassische vaart 21, 22
Saxische volkeren 237
Scald 405
ScaliusMoervaart 405
Scharselbroeck (polder) 45
Schauwsel 42
Scheepstimmerwerf (Amsterdam) 364
Scheers XVIII
Schelde 2, 4, 8, 10, 15, 17-19, 25, 27, 29, 38, 41, 44, 58, 59, 65, 105,173-175, 184, 186, 220, 222, 224, 244, 306, 370, 400, 403-405
Schelde (departement) 310
Schelde (nieuwe) 401
Schelde (oude) 401, 402
Schelfhout XIV
Scheltjens XIII
Schotel 369
Schouwsel Broeck 37
Schouwsel Brouck 38
Schrant XII
Schut 348
Schutter XVII
Seghers XIII, 358, 359, 361
Sersanders 36
Seuninckx XV
Seven Eeken 6, 7
Seydlitz XVII
Sinay XII, XIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, 5, 12, 13, 21, 26, 27, 107,110, 117, 143, 154, 169, 170, 172, 200, 203-205, 208, 216, 225, 229,232, 233, 264, 291, 293, 295, 315, 382, 384, 386, 392, 396, 397, 408
Sinaysche bosschen 167
Sinclair 68
Slingerlandt 365
Sluis (distrikt) 30
Smallegange 6
Smet XX, XXV, 339
Smeyers 345
Snoy XIII
Snyders 361
Soenens XII
Solacker 338
Sombeke XXIV, 347
Sombeke onder Waesmunster XXIV
Somers van Begin XXI
Somme 15
Sottegem XXI
Spanje 303, 345
Spanoghe XII
Spinael X
Spinola (schans) 224
Spletter 24
Spletterput 20
Sprendonck 27
Spruyt XVI
St. Amberga 347
St. Anna 348
St. Anne Ketenisse 43
St. Anne Ketenisse (polder) 33, 34
St. Augustinus 236
St. Baefs (abdij Gent) 402
St. Baefs (kathedraal Gent) 340, 353
St. Baefs (kerke) 406, 407
St. Barbara 346
St. Bavon (abdij Gent) 336, 339
St. Bernards 169
St. Blasius 349
St. Denys 237
St. Egidius 358
St. Elisabeth 357, 358
St. Ferdinandus (fort) 223
St. Gillis XIX, XXI, XXV, 12, 28, 32, 36, 37, 53, 63, 110, 194, 200,204, 208, 214, 232, 233, 256, 315, 318, 384, 386, 392, 396, 398
St. Gillis 203, 209, 216
St. Gillis (kerk) 358
St. Gillis (Waes) XX, 5, 143, 205, 209, 230, 264, 382
St. Gillis Broeck 40
St. Gillis Broek (polder) 37
St. Jacobus 356
St. Jan (fort) 25
St. Jan (schans) 225
St. Janssteen 312
St. Jansteen 4, 6
St. Joris 350
St. Joseph 367
St. Marie (fort) 59
St. Marie (sterkte) 224
St. Martin (fort) 225
St. Martinus 58
St. Martinusberg 15
St. Nicolaes 408
St. Nikolaas XI, XIV-XXV, 4, 7, 8, 12, 49, 96, 110, 135, 136, 143,175, 184, 185, 196, 197, 200, 203-206, 208, 214, 216, 229, 231-236,256, 260, 262, 266, 270, 271, 279, 280, 288, 290-293, 309-313, 315,318, 319, 325, 327, 331, 333, 334, 336-340, 342-346, 371, 375, 376,381-383, 385, 389, 391, 393, 397, 398
St. Nikolaas (collegiekerk) 344
St. Nikolaas (district) I, II, 1
St. Nikolaas (distrikt) 32, 66, 130, 136, 158, 177, 194, 196, 225, 237,273, 282, 326
St. Nikolaas (Groote Markt) 385
St. Nikolaas (parochiale kerk) 343
St. Nikolaas (stadhuis) 345
St. Nikolaasen 358
St. Pauwel XX, 27
St. Pauwels XI-XIII, XIX, XXV, 5, 12, 49, 110, 172, 200, 203, 204,208, 229, 232, 233, 313, 314, 391, 396
St. Pauwels (kerk) 354
St. Peeters (kerke) 406
St. Pieters (abdij Gent) 229, 230
St. Pieters (kerke) 406
St. Rochus 358
St. Sebastiaan 351, 356, 360
St; Nikolaas 194, 332
Stafford XXI
Steelant 36
Steels XXIV
Steen 361, 365
Steenland (fort) 225
Stekene XX-XXIII, 5, 7, 12, 13, 23, 25, 27, 28, 107, 110, 167, 168,170, 172, 184, 185, 200, 203, 204, 208, 225, 230, 232, 233, 256, 295,315, 382, 406, 410
Stekene 396
Stekensche Leyde 410
Stekensche Vaart 21-23, 27, 107, 173, 407
Stoke (Melis) 403
Stoop XV, XVII
Strabon 239
Stuer XVI
Sully 310
Suy XVI
Swanenveldt 366
Swavenaersche Meerschen 26
Symaere 36
Tabuda 405
Tacitus 239
Tack XX, 195
Talboom XI
Talboom-de-Smet 292
Talboom de Smedt XV
Te Wallen (fort) 223
Teerne 169
Temsche XV-XVII, XXV, XXVIII, 5, 8, 11, 15, 32, 38, 42, 45, 89,92, 96, 105, 131, 134, 136, 175, 184-186, 194, 197, 200, 203, 204, 208,209, 214, 216, 230, 232-234, 256, 263, 288, 291, 293, 306, 307, 315-319, 329, 375, 382, 383, 385-387, 392, 396, 402
Temsche (kerk 347
Temsche veer 21
Temschestraat (St. Nikolaas) 262
Ten Berghen 338
Ten Kate 239
Teniers 348, 361, 362, 364, 368
Teniers 366
Ter Burgt 372
Terlinden XVII, XXIII
Termonde XXIII
Ternaux 284
Terneusen 22, 52
Terre de Waize 408, 409
Terrouanen 405
Thelemachus 339
Themsche 401
Theresia 377
Theunussens XV
Thielrode XVIII, XX, XXII, XXV, 5, 8, 11, 15, 17-19, 42, 45, 89,105, 131, 172, 186, 200, 203, 204, 208, 230, 232, 233, 316, 317, 319,382, 387, 392, 396, 401-403
Thielrode Broek 42
Thielrode Broek (polder) 45
Thielrode veer 21
Thielrodebroeck 403
Thielrodebroek 403
Thijs 360
Thuysbaert XXIII
Thys 343
Tieryn 27
Tolliers XVIII
Tournay (Nôtre Dame) 409
Triest 33, 335, 336
Troch XXIII
Trompe 25
Trouvier 292
Trubert XII, 331
Truyman XXII
Turf-Banken 40
Turfbanken (polder) 37
Turken 364
Turnhout 244
Tydemans XVIII
Utrecht 2, 30, 229, 232, 243, 403, 405
Uytenhove 406, 407
Valencijn 15
Valmont 139
Van Acker 27
Van Aelbroeck XI
Van Aelbrouck 71
Van Aken X
Van Asche 371
Van Assche XXII, 361
Van Audekercke XX
Van Auwermeiren 397
Van Baalen 372
Van Baveghem 412
Van Beneden XVIII
Van Benthem XVII
Van Beveren 335, 380
Van Biesen 136
Van Bogaert XI, XXII
Van Bogaert 346
Van Bol XXIV
Van Brée 333, 349
Van Bruyssel XXIII
Van Buynder XXIV
Van Callebeek 16
Van Camp XX
Van Cleemput XV
Van Coudenbrug en Appelsvoorde 172
Van Crombrugge X
Van Daele XII
Van Damme XVII, 292
Van de Perre XXIII
Van de Putte XXV
Van de Velde XXIII, 168, 336, 339, 340, 361-364, 379, 380
Van de Voorde XVIII, 135
Van de Voorde 375
Van de Vyvere XIX
Van de Waele XXIII
Van de Walle XVIII
Van Delen 367
Van den Bergh 366
Van den Bogaerde XVIII, XXIV
Van den Bogaerde de Boris XXIII
Van den Bogaerde de ter Brugge XXI
Van den Broecke XVII
Van den Broek XVI
Van den Brouck XXV
Van den Brouck de ter Beecq XXIV
Van den Camp XXIV
Van den Hecke XI
Van den Hende XXI
Van den Heuvel 351, 353, 359
Van den Mooter XVI
Van der Aa XV
Van der Does 366
Van der Eecken 407
Van der Gracht 172
Van der Heyden 363, 368
Van der Laenen 376
Van der Linde XVII
Van der Meere X
Van der Meulen 376
Van der Meyden XI, 292
Van der Moere 27, 36
Van der Myte 238
Van der Neer 367
Van der Sare 7, 172
Van der Zype 406
Van Diunant XXII
Van Doorn X
Van Doornik 336
Van Doorslaer XX, XXIII
Van Doorslaer de ten Ryen XXI, XXII
Van Dorselaer XV
Van Duerne de Damast XXIV
Van Duyse XVI, XIX
Van Dyck 343, 344, 349, 372
Van Esbeke XXIII
Van Geyt XIII
Van Gobbelschroy X
Van Goethem XIV
Van Goeyen 373
Van Grimbergen XIX
Van Grimberghen XIV
Van Haelst XIX, XXI, XXIII
Van Haelst XX
Van Haelst de Roeck XXV
Van Hauten XX
Van Heck XIII, XV, XXII
Van Helmont 347
Van Hende XVII
Van Hespe XXIV
Van Heylwegen 6
Van Hoeyweghen XIII
Van Hoonacker XVII
Van Hoorebeke XIX
Van Hoorick XV
Van Hove XIX, XX
Van Huerne de Schiervelde, Puyenbeek, enz XXIV
Van Hulthem X
Van Huysum 362
Van Kerckhove XX
Van Kleef 344, 354, 358
Van Laere XXV
Van Laken XVII
Van Landegem XXII
Van Landeghem XI, XV, XVI, XX
Van Landeghem-Talbom 292
Van Landeghem-Talboom 134
Van Landeghem Talboom XI
Van Larebeke XII
Van Leeuwen 6
Van Lichtervelde 406
Van Linschoten 373
Van Maanen X
Van Malcot XX
Van Malcote XV
Van Mele XII
Van Mieghem XIII
Van Mieris 362
Van Mons 132
Van Namen 51
Van Noten XVI
Van Opstal 351, 357
Van Ostade 363, 365
Van Overloop XIX, XXIII
Van Pottelsberghe 406
Van Raden XVII
Van Raemdonck XIII, XIV, XXII
Van Regemortere 370
Van Remoortere XVII, 195
Van Remoortere de Grave XIV
Van Remoortere D'Haens XI
Van Rossen XIV
Van Ryseghem XX
Van Saxen-Weimar X, 219
Van Schooten XXII
Van Stappen XVIII
Van Strey 371
Van Strydonck XV, 375
Van Swinden 57
Van Tetroode XVIII
Van Thulden 358
Van Ursele 172
Van Vaernewyck 406
Van Wachtebeke 168
Van Wissekerk 172
Van Wissekerk (kasteel) 374
Van Zele XIX
Vanderhaegen de Mussain X
Varendonck XXV
Verbeck XXII
Verbeeck XIX
Verberckmoes XIII, XIX
Verbraecken XIV
Verbraeken XVI
Verbraken XXI
Vercauteren XVI, 234
Vereecken XIX, XXV
Verelst XVII
Verest XIII
Vergauwen XVII, XXI
Verhaegen XIX, 346
Verhagen XI
Verhaghen van Mechelen 379
Verhamme XXIV
Verhammen 397
Verheyen XIII, 336, 337
Verlysen XXI
Vermeulen 371
Vermorcken XXI
Vermorgen XXIII
Verre 409
Verrebroeck XXIII, XXIV, 5, 28, 32, 34, 37, 38, 49, 53, 107, 143,200, 203, 204, 209, 224, 230, 232, 233, 333, 336, 387, 396
Verrebroeck (kerk) 355
Verrebroeck (polder) 36
Verrebrouck 33
Verschaffel XXIV
Verschelden XIV
Verschueren 365
Verschuure XXII
Versmessen XXV
Versmessen de Munck 375
Versmessen de Nys XXIV
Versteeg 370
Verstocken XVII
Verstockt XIV
Verstraeten Penneman XV
Vervaet 292
Vervier XII
Veydt 368
Vier Ambachten 5
Vilain XIIII X, 135, 171, 195, 317
Villefrot XXII
Vincennes 341
Vinderhaute 21
Virginie 411
Visch-Merkt (Antwerpen) 65
Vismarkt (Amsterdam) 363
Vlaamsch Hoofd XIV, 44, 47, 58, 59, 64, 65, 220-222, 291, 308-310
Vlaamsch Hoofd (sterkte) 219
Vlaamsch Hoofd (veer) 21
Vlaamsch Hoofd (Zwyndrecht) XIV
Vlaamsche Hoofd 16
Vlaamsche Oceaan 51
Vlaanderen 6, 15, 36, 66, 68, 70, 99, 105, 131, 133, 148, 171, 215,238, 251, 265, 282, 336, 345, 390, 402-404
Vlaanderen's Gravenhage 411
Vlaanderen (graven van) 28
Vlaenderen 6
Vlissingen 315
Volckerick XIII, XVI
Voorhoute 169
Vracene XVI, 5, 28, 32, 36, 37, 49, 53, 63, 92, 172, 187, 197, 200,203, 204, 209, 225, 230-233, 265, 315, 319, 382, 396, 408
Vracene (parochiekerk) 350
Vracene (polder) 34
Vracene Polder 35, 36, 40, 85
Vrancken XVIII, 135, 361, 371, 380
Vranken 134
Vrasene XXIV, 224
Vrede Polder 34, 36
Vrydag XXV
Vrye Polders 48
Vydt XX, 33
Vyt 36
Vyt Vaart 28
Waag (Amsterdam) 363
Wachtebeke 27
Waes XI, 6, 7, 9, 19, 20, 26, 169, 172, 227, 229, 407
Waes Land 168
WaesLokeren 384
Waesmonstre 408
Waesmunster XVIII, XXI-XXIV, 4, 7, 9, 19, 26, 41, 169, 172, 175,203, 229, 309, 312, 313, 315-317, 392
Waessche polders 52
Wagenaar 403
Waize 408
Walburg (kasteel) 392
Walcheren 403
Walscapelle 368
Walterus 402
Wandels XXIII
Wasiae 338
Water (Amsterdam) 363
Waterschoot XIV
Weenen 2
Weenix 368
Weêrd (groote) 401
Weêrd (kleine) 401
Weêrt (groote) 402
Weërt (kleine) 402
Weeshuis (St. Nikolaas) 234
Weezenhuis (St. Nikolaas) 263
Weirman 363
Welle 235
Wenckele 27
West-Frankrijk 404, 405
West-Vlaanderen XXIV, 2, 218, 219, 244, 310, 315
Wester-Schelde 23, 403, 404
Westerschelde 52
Wielingen 6
Willems XIII, XXI
Wissekerk 54, 172, 236
Wouwermans 361, 362, 367, 374
Wulfsdonck 406
Wynands 365
Y (Amsterdam 363, 364
Yden 20
Ydens 21
Young 276
Yperen XVIII
Ypey 238
Zaeleghem 40
Zaeleghem (polder) 36
Zaman XII, 337, 338
Zeedick 34
Zeeland X, XVII, 2, 6, 17, 30, 32, 41, 86, 206, 219, 243, 244, 312,315
Zeeland (provincie) 4
Zeeuwen 140, 226
Zeeuwsche eilanden 58, 403
Zeeuwsche polders 83
Zeghers 351
Zele 4, 214, 314, 346
Zeven-Eeken 309
Zeven Eeken 4
Zeyp XIII
Ziekenhuis (St. Nikolaas) 234, 270
Zillebeek (schans) 225
Zuid-Beveland 58, 403
Zuid-Braband 2, 234
Zuid-Brabant 244
Zuideleé 24
Zuidelijke provincien 245
Zunt 34, 35
Zuntwest 35
Zuyt Leede 26, 27, 406, 407
Zwentibold 405
Zwitserland 280
Zwyndracht 203, 204
Zwyndrecht XI, XIV, XXI, XXIV, 5, 12, 32, 37, 42, 47, 107, 170,200, 209, 219, 230, 232, 233, 308-311, 316, 387, 396
Zwyndrecht (kerk) 360
Zwyndrecht (redoute) 221
Zwyndrechtschen 223