V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher


Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VTussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel V - 808 blz., 24,25 euro - enkel te koop als ebook).Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part V - 808 pages, 24,25 euros - only for sale as ebook).Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome V - 808 pages, 24,25 euro - seulement à vendre comme ebook).Inhoud - Summary - Table des matières


Nog de Neder-Scheldestraat : de Refuge der abdij van Ninove. - Het Grauwe-Zustershuis. - De Wijde Aard, nu 't St.-Baafspleintje. - Het Bisschoppelijk paleis. - Het Bisdom en de Bisschoppen van Gent 1

Bij St.-Baafs. - De Hooge-Schelde-, nu Gouvernementstraat. - De Oranjestraat. - De Koestraat. - De Kalanderberg. - De Paddenhoek. - De Ciperij- of Kalanderstraat. - De Kruisstraat. - De Mageleinstraat. - De neringen der Tijk- en Linnenwevers 49

De St.-Jansstraat. - De nering der Schilders. - De Lakenhalle, nu de Schermersschool. - Het gilde van St.-Michiel. - De Regnessestraat. - De Guldestraat. - Het Biezekapelleke. - St. Baafsplein. - Gentsche Typen 167

De St.-Janskerk. - De St. Jans-, nu St.-Baafskerk 304

De Wijde Aard- of het Kerkstraatje, thans de Hoodkerkstraat. - Het Groot- of Bisschoppelijk Seminarie. - De Zilverstraat, thans St.-Baafsstraat. - De nering der Oude-Schoenmakers. - De Neder-Hoogpoort of Neder-Polder. - De Rederijkerskamer Ste Agneta, of der Bomlooze Mande. - De nering der Droogscheerders. - De Stoevere's Godshuis. - Gesticht voor ooglijders 452

De Hooge-Kwaadham of Spiegelstraat. - De Talboom- of Ursulinenstraat. - De Herpelsteeg. - De Duivelsteeg. - De Neder-Kwaadham of Roskamstraat. - De Korte-Koestraat. - Het Zwaanstraatje. - De Harrestraat. - De Blauwe School. - De Ridderstraat. - De nering der Houtbrekers. - Het Klooster der Ursulinen. - De Baaisteeg of het Nagelstraatje. - De Zandberg. - De Koningstraat 534
Bijlagen

 • Lijst der bekende Dekens en Hoofdmannen van de nering der Tijkwevers 605
 • Lijst der bekende Dekens en Hoofdmannen van de nering der Schilders 607
 • Octrooi van het Schermersgilde van St.-Michiel (1613) 611
 • Lijst der bekende Koningen van het St.-Michielsgilde 615

Lijst der bekende overdekens en dekens van het St.-Michielsgilde 615
 • Overeenkomst tusschen het kapittel der St.-Baafskerk en den beeldhouwer Laurens Delvaux voor het maken van den Predikstoel (1641) 617
 • Pastoors van St.-Jans, nu St.-Baafskerk 620
 • Lijst der bekende Dekens en Hoofdmannen van de Oude-Schoenmakers 622
 • Standregelen van de rederijkerskamer van Ste-Agneta of der Bomlooze Mande (6 october 1508) 623
 • Lijst der bekende Dekens der Rederijkerskamer van Ste-Agneta 632
 • Keure der Droogscheerders (1350) 633
 • Lijst der bekende Dekens en Hoofdmannen der Droog- of Lakenscheerders 638
 • Lijst der bekende Dekens en Hoofdmannen van de nering der Houtbrekers 639
 • Keure der Houtbrekers 641

Errata en addenda 647IndexA Castello 623
A Sancta Clara 493
Aalst 2, 48
Aalter 432
Aan den Naam Jezus 119
Aardenburg 237
Aartshertog Karel 481, 594
Aartshertoging Izabella 254
Abbaye de St.-Pierre 151, 305
Abdij der Duinen 83
Abdij van Cambron 70
Abdij van den Groenen-Briel 14
Abdij van Eename 50, 282, 580
Abdij van Nieuwenbossche 222, 490
Abdij van Ninove 93
Abdij van St.-Adriaan 96
Abdij van St.-Baafs 23, 391
Abdij van Ste-Clara 468
Abdijkerk van St.-Pieters 212
Abdye van Sinte Pieters 203
Abdye van Ste Pieters 85
Abraham 119, 120
Abrahamstraat 592
Academie van Commercie 279
Academie van Toonkunst 16
Académie vocale et instrumentale 113
Achaie 208
Achimelech 339
Achter-Zikkele 281-283, 285, 507
Achter Zickele 283, 284
Achterzickele 283
Acqui 41
Adaems 469
Adeghem 24
Adriaensens 616
Adriaenssens 399, 404
Agremont 606
Akkergem 2, 3, 216, 594
Alaard 620
Alaert 170, 317, 589
Alaerts 318
Alba 329
Albert en Izabella 69, 165, 245, 254, 266, 273
Alberti et Jsabellae 390
Albrecht en Izabella 278, 279
Aldenardae 405
Äle 102
Alexander III 305
Alfons V 445
Aliaerts 590
Alijnshospitaal 534
Allamont 31
Alva 27, 69, 343, 344
Ambacht der Doorscheerders 493
Ambacht vanden houtbrekers 645
Ambacht vander scherrien 633
Ambachte van den hautbrekers 641
Ambachte vanden hautbrekers 644
Ambachte vanden scilders 185
Ambochte van den scilderen 185
Ambochte vanden scilderen 186
Ambochte vanden scilderen of beeldsnijdere 185
Ameede 90, 93
Ameye 103
Amman 110
Amsterdam 55, 176, 181
An den Calanderberch 98
Andriaenssens 607
Andries 482, 623
Angerelles 93
Angienhuus 291
Angienhuyse 291
Angleterre 231, 595
Antheunis 538, 617
Antiochia 208
Antony 402
Antwerpen 28, 29, 33, 35, 83, 141, 178, 184, 203, 207, 217, 220, 237, 297, 302, 334, 362, 402, 612
Apostelinnen 575
Apostolocieau benedictionem 4
Appaert 398
Arend 85
Arendts 640
Arents 399, 608, 610, 621
Armen-Kamer 583-585
Armenkamer 248
Armenschool 437
Armenschool der St.-Baafsparochie 453
Arragon 444, 445
Artevelde 106, 109, 110
Artevelden 115, 309
Arthois 371
Artois 24, 26, 53
Assche 515
Assenburg 616
Assender ambocht 81
Assenede 23, 103, 517
Assisen 383
Ast 530
Ath 113
Atrebat 403
Atrecht 28
Auby 423
Audde Schoenmaeckers huys 454
Aude-schoenmaeckers 455
Aude schoenmaeckers 455
Audenaerde 449
Auderburch 448
Augsburg 37
Augustijnen 213, 438
Augustins 570
Augustnnae 367
Aurijs 620
Aurys 620
Auschilt 552
Aussy 468
Auvaing 607
Auxi 444
Avenne 325
Avignon 40
Axel 23
Axelambacht 214
Ayta de Zuichem 344
Baaisteeg 585, 601
Baardmakers 437
Backers 360
Baerde 61
Baers 94, 95, 136, 137, 446, 600
Baert 50, 51, 70, 330, 607, 623, 638
Baerts 55
Baes 95, 269, 318, 328, 615, 620, 621
Baesbanck 639
Baeysteghe 585
Bakkers 391, 437
Bakkersnering 325, 360
Balance 135-137
Balanche 136, 143
Balbejan 284
Balbian 284, 588
Balde 505
Balegem 527
Ballet 610, 616
Balten Koest…t 299
Banre 620
Bardeloos 399
Bareldonk 515
Barrahuis 343, 344
Barrestraat 537, 579, 581-585
Barth 402
Bartholomeeussens 134
Bassegem 640
Bast 86, 87, 89
Bataille 308
Bate 75
Baudins 160
Baudry 83, 123
Baufremez 512
Baultre 579
Bauters 588, 605
Bauwens 134, 539, 615
Bavegem 25
Baveghem 382
Bayaset 132
Bayen Steghen 585
Bayenstege 585
Bayensteghe 585
Baystege 585
Baysteghe 585
Beaufremez 512
Beaume 41
Beaune: St.-Antoniushospitaal 220
Beaupré 606, 610
Becelaere 346
Beeldenbrekers 345
Beeldenstorm 199, 212, 327, 357, 420
Beeldesnidere 186
Beeldesnijders 197, 208
Beeldhouwers 195, 196, 200, 201
Beeldsnijders 186, 206
Beeldstormerij 321
Beeldstormers 319, 389
Beelfroet 308
Beelfroete 135, 168, 308, 309
Beelfroite 147
Beelfroot 64
Beelfroote 99, 134
Beelfrote 169
Beelfroyte 144
Beelstormerij 397
Beelstormers 331
Beenhouwers 437
Beer 539
Beerchman 170, 556, 620
Beerkin 577
Beerkine 577
Beerleghem 288
Beerman 317
Beernaert 210, 365
Beestenmarckt 585
Begheerte om leeren 479, 480
Begijn 339
Begijnen 439
Begijnen van het klein hof 440
Beiaerd 77, 78
Beiaert 76
Beieren 278, 343
Beke 515
Belfort 15, 134, 135, 138, 148, 167, 169, 223, 225, 273, 279, 316, 317
Belfroit 309
Belgae 337
Belgen 42, 89
Belgica 589, 590
Belgicae 344, 371
België 37, 86, 137, 205, 206, 323, 377, 595
Belgique 323
Belgis 12, 309
Belgische provinciën 206
Belle 148
Bellefroite 169
Bellem 615
Belleman strate 585
Bellemans strate 576
Bellemansstraatkin 585
Bellemanstraetken 536
Bellemanstraetkin 536
Bellemanstrate 585
Bels 609
Beneden-Hoogpoort 448
Beneden Polre 466
Benedictijner monniken 50
Benedictijners van Eename 51
Benedictus XIII 34
Bennesteeg 127, 137, 141, 143-146
Bennesteghe 127, 131, 135, 136, 141, 143-146
Bennesteghen 144
Bennins 193
Berg van Bermahrtigheid 592
Berg van Bermhartigheid 29
Bergé 347
Bergen 27, 30, 407-409, 557, 560
Bergen van Bermerticheyt 592
Berlaere 520
Berlare 515
Berlegem 290
Berleghem 291
Bernaert 346, 609
Berresteghe 579
Berresteghen 579
Bertholf 399
Bertholomeeussen 619
Bertje Bast 86
Bervelde 217
Bethinia 208
Bethlehem 378
Beths 389
Béthune van Idewalle 340
Bets 80, 90
Bette 77, 80, 90, 91, 93, 388, 412
Betten 80, 91, 92
Bevere 376, 472, 480
Beveren 70, 428, 480
Beverlants 78
Beyaerd 78
Beyaert 78, 96, 412
Beyard 78
Beyarde 78
Beyhaerd 78
Beyhard 76, 77
Beyst 605
Beyts 580
Bibliotheek der Hoogeschool 307
Biecorf 117
Bielfroite 145
Biengetteur 505
Bierman 639
Biesccappelleken 511
Biese 286, 287, 291
Bieze 286-291, 293, 616
Biezekapelleke 286, 290, 421
Biezekapelstraat 467
Biezekapelstraatje 280, 286, 503
Bignicourt 444
Bij St.-Baafs 49, 66, 67, 453
Bijloke 13, 37, 67, 88, 107
Bijloken 2
Billet 164, 322, 328, 340, 360, 396, 438, 439, 557, 560, 568, 586
Bischoppelijk paleis 452
Bisdomkaai 466, 582, 583
Bisdomplaats 11
Bisschoppelijk paleis 11, 14, 22, 44, 69, 71
Bisschoppelijk Seminarie 292, 453
Bisschoppelyck seminarie 293
Bisschopstraat 68
Blaigny 31
Blanckart 3
Blauwe Huycke 586
Blauwe Knechtjens Schole 579
Blauwe Knechtjesschool 583
Blauwe school 453, 579, 580
Blauwe Schoole 580
Blauwververs 437
Bleeckerie 579
Blidehuus 64
Blommaert 115, 183, 400, 469, 479
Blomme 470, 472, 473, 501
Blondeel 357
Blyleven 399
Boccaert 482, 483
Bochout 605
Bockaert 10
Boddijn 512
Boeckaert 580
Boecle 600
Boeghaers 74
Boekel 615
Boekhoute 23
Boeksent 362
Boel 587, 592
Boelare 616
Boele 134
Boendale 108, 175
Boene 609
Boenen 225
Boens 609
Boerhem 90
Bogaerd 615
Bogaerden 147
Boinvilliers 170
Bollaert 141
Bom 607
Bomble 632
Bomeloose Mande 452, 623
Bomelooze Mande 469
Bomloose Mande 469
Bomlooze Mande 467, 468, 470, 484, 492, 647
Bommeloeze Mande 482
Bommeloose Mande 162, 466, 468, 481, 485, 492
Bommelooze Mande 466, 469, 576
Boniface 443
Bonne 583, 607
Bont osse straetkin 539
Bonten Os 537
Bonten Osse 537
Bonten Osstraetken 539
Bontinck 469
Boodschap van Maria 148
Boogschutters 240
Boom 46, 47
Boone 88, 127, 128, 211, 647
Boonen 29, 409
Boreel 505
Borlut 529
Borlute 223
Borluut 2, 50, 59, 78, 82, 83, 93, 101, 102, 118, 123, 125, 313, 349, 355, 382, 420, 471, 502, 508, 527-530, 537, 599-601, 603, 606, 610, 615, 616, 622, 640
Borluut van Hoogstraten 125
Borluutinghers 504
Borluuts 50, 59
Borluutsteen 467
Borluyt 538
Bornage 545
Bornepit 119
Bornepitte 122
Bornsteeg 113
Borreputte 135
Borresteeg 73, 74
Borresteeghskin 81
Borresteegske 96
Borresteghe 74
Borrestraetkine 74
Borromeüs 337
Borze 74
Bosier 274
Bosschaert 120, 240, 243, 615, 616
Bossier 274
Bossuit 59
Bossuut 58
Botermanssteghe 73
Botermansteghe 73
Bottele 286, 389
Boucle 600
Boudeloo 263, 267, 438
Boudewijn met den ijzeren arm 215
Boudins 523, 592
Boulogne 257
Boureel 390
Bourgoenschen Schilt 135
Bourgogne 380
Bourgoigne 561
Bourgoignen 6
Bourgoingnen 423
Bourgondiën 387
Boursen 372
Boussen 45, 47, 404
Bouts 118
Boutsvoort 225
Boys 102
Brabant 24, 43, 45, 105, 205, 206, 235, 371, 481, 619
Brabantbrug 51
Brabantstraat 76
Brabantstrate 76
Bracq 47, 48
Braem 610, 620
Braempoorten 1
Braine-le-Château 32
Brandeville 335, 563
Brandt 180
Brant 81
Braqueroie 408
Bras 610
Brassaert 118
Brauwers 95
Brazilië 302
Brechte 620
Brederode 444
Breidel 108
Breidelsteeg 435, 440
Bretagne 444
Breydel 326, 338, 391, 397, 399, 404, 406
Broeders van Ste Jheronimus 1
Broederschap van den Zilveren Berg 436
Broederschap van het Sterrenkranske 13
Broglie 41
Brossé 88
Brou 571
Brouckaert 114, 514
Brouckstrate 535
Broucstrate 74, 535
Brouwers 95, 437
Brouwershuis 211
Brouwersnering 94
Brucstrate 535
Brueghel 587
Bruesele 224
Brugens 370
Brugensium 392
Bruger 212
Bruges 541
Brugge 2, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 40, 46, 47, 52, 54, 57, 65, 87, 105, 109, 172, 184, 206, 214, 219, 220, 237, 271, 299, 371, 420, 442, 460, 521, 595
Brugghe 57, 237, 329, 449, 481, 612
Brugman 6
Brugsch Seminarie 46
Brugsche kwartier 34
Brugsche poort 68, 86, 431, 432
Brugsche Spinhuis 301
Bruiloftshuis 172, 174, 177, 179-181, 489
Bruiloftshuizen 181
Bruiloftshuus 536
Bruloftshuus 169
Bruloftshuysen 181
Bruneau 400
Brussel 2, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 44, 45, 60, 86, 87, 224, 225, 237, 240, 242, 244, 245, 257, 344, 358, 365, 368, 401, 409, 422, 529, 558, 560, 574, 614
Brussel: Ste-Gudola 34
Brussele 200, 316, 612
Bruus 622
Bruwaen 609
Bruxelles 257, 562, 570, 617
Bruxellis 347
Bruylofthuys 536
Bryaerde 359
Buerse 75
Bule 14
Burburc 21
Burgerlijke Wacht 250, 258, 259, 261, 439
Burgondië 5, 51, 53, 54, 57, 222, 444
Burgondische huis 442
Buridaen 54, 57, 58
Burnesteghe 74
Burnesteghen 74
Burreput 120, 594
Burresteeg 73
Burresteghe 579
Burresteghen 540, 579
Burrestraetken 73
Burrestraetkin 74
Burse 74
Bursse 138
Burydaens 58
Buseum 621
Busschaerts 171
Busschieters van St.-Antoon 439
Bussy 31
Buydens 531
By Ste Baefs 66
Byns 523
Cabeljau 136
Cabinet litéraire 113
Caemer 359
Caerde 115, 536
Café de Foy 121
Cahtédrale de Saint-Bavon 617
Calandebeerch 113
Calandeberch 119, 145
Calandeberghe 117
Calandenberch 115
Calander berghe 116
Calanderbeerch 116
Calanderbeerge 102
Calanderberch 95, 99, 101, 102, 113, 115, 120, 144, 145, 148
Calanderberg 78, 120
Calanderbergh 101, 127, 136
Calanderberghe 122, 136, 146
Calandere 99
Calanderhuse 99
Calanderhuus 99, 100
Calckoenschen Hane 502
Calcoenschen Haane 469
Calcoenschen Haene 293, 453, 454, 502
Calenderberch 110, 111
Calkoensche Haen 467
Callandeberch 112
Callanderbeerch 83, 84, 100, 102, 124
Callanderberch 115, 123, 144, 146
Callanderberghe 135
Callandere 292
Calle bontincx steen 538
Calle Bontins steen 537, 538
Callebontincx steen 538
Calleboonsteen 538
Callier 465, 623
Calvinisten 69, 384
Cambron 70, 71
Camer van Ypre 79
Camericke 54
Camerijke 191
Camerspeelders 479, 480
Cammerstraete 602
Cammerstraten 599
Camphijn 499
Camphyne 499
Cancelrie 116
Canijn 319
Cannoen 606
Capella Sancti Joannis Baptiste in burgo 306
Capittel huus 171
Capittelhuus 171
Capittelhuus van sente Baefs 318
Capkine 156
Cappers 362
Capucineressen 621
Cardon 339
Carlier 136
Carnot 297
Caroli V 391
Carolo V 344
Carolus 371
Carpentier 511
Carre 95, 521
Casier-de Hemptinne 516, 517
Casijn 620
Cassander 589
Castel de Rodrigo 139
Castel Rodrigo 561
Castelnuovo 220
Castille 561, 569
Catalognestraat 135, 145-147
Catbalongnen 444
Cateloenge straete 146
Cathedraele kercke van St. Baefs 322, 401
Cathédrale de St. Bavon 295, 367
Cathédrale de St Bavon 619
Cathedrale kercke van Ste Baefs 338, 376, 417
Cathedralem sancti Bavonis 392
Cathedrali ecclesia sancti Bavonis 348
Cathedralis ecclesiae sancti Bavonis 359
Cathedralium ecclesiarum Leodiensis 367
Cats 175
Catte 146
Catteloingstraete 146
Cattesteghen 146
Caubrake 468
Cautere 239
Cautersteghe 80
Cauterstrate 68, 73
Caverel 83
Cellebroeders 392
Cepers 134
Cercle artistique et littéraire 171
Ceuleneer 622
Charles de France 371
Charleville 86
Chartreuzen 210
Chasteleet 191
Chef-confrérie de St.-Michel 241
Chieri 311
Chimay 69
Chiny 369
Chiperiestraete 117, 118
Christiaan II 445
Chypere straet 117
Cies mijn windbol 299
Ciperijestraete 121
Ciperijstraat 98
Ciperystraete 119
Cipierstrate 117
Cipresstraete 117
Claes 582
Claeys 241, 431, 517
Clandenberch 123
Clanderberch 112
Claus 293, 605, 607, 615, 617, 640
Clayssone 610
Cleen Ameele 92
Cleen Paradijs 127
Cleen Paradys 127
Cleen Roose 590
Cleen Zickele 502, 504, 505, 510, 513
Cleen Zonneken 585
Cleen Zonnekin 585
Cleene Ameede 92, 93
Cleene Ameyde 93
Cleene Croone 168
Cleene Hase 145
Cleene Pelicaen 467
Cleene Pelikaen 508
Cleene Roose 588, 590
Cleene Rose 588
Cleene Scupstoel 598
Cleene Sickel 509
Cleene Sterre 467, 519
Cleene Zickele 467, 509, 513
Cleene Zicle 509
Cleenen Coutersteegkine 96
Cleenen Coutersteghesken 95
Cleenen Hase 145
Cleenen Pellicaen 512
Cleenen Schupstoel 598
Cleine Sickele 504
Clemens 294
Clemens VI 412
Clemmen 611
Cleyn Parijs 127, 128
Cleyne Croone 135
Cleynier 9
Cloemans 600
Cloestere van sente Claren 504
Cloister van den Jacoppinen 6
Cloitre St.-Bavon 49
Clooster der Paters Jesuïten 119
Clooster te Ste Pieters 397
Clooster van Eename 51
Clooster van onser Vrauwen te Melle 55
Clooster van Sente Pieters 562, 563
Clooster van St Pieters 567
Cloostre van sente Agneet 54
Clouckaert 75
Clueterin 606
Cobbaert 66
Cochet 307
Cochin 9
Cock 13, 330, 331
Cockuyt 640
Cocquyt 640
Cocx 331, 362
Coddesmet 640
Coelins 608, 609
Coels 609, 610
Coene 623
Coepmannekins 524
Coernelis 525
Coesin 16
Coestraete 96, 97, 100, 101
Coestrate 85, 91-97, 585
Coestraten 95
Coets 59, 310, 313, 387
Collegiken 129, 130
Colpaert 286
Colson 98
Commediehuys 133
Commedieplaetse 133, 134
Commelyn 240, 243
Conceptionnisten 9
Conciergerie van 't Stadhuis 14
Coneyt 97
Conijnckstraete 600, 602
Conijncstrate 598, 600
Conijncx strate 598
Coninckstraete 452
Conincstrate 599
Conservatoire de Musique 14
Convent vanden Grauwen Susteren 8
Convente van der derder ordinen 4
Conynckstraete 598
Conyncx straettien 452
Conyncxstrate 599
Coolins 141, 607
Cools 272, 607
Coopmannekins 525
Cooreleie 448
Coppens 335
Cops 589
Coraelhuus 539
Cordus 464
Corduwaniers 464
Cormbrugghe's Genootschap 284
Cornelis 525
Corte Cruusstrate 171
Corte Roscamstraete 581
Cortenbach 87, 88
Cortewille 59, 284, 374
Cortricke 316
Cotrelle 399
Coudenbrugh 117
Coudter 523
Coutenay 223, 224
Coutersteeghskine 95
Coutersteegskin 94
Couvent van Eename 51
Couvent vande kercke van Eenhamme 51
Covex Cléry 113
Coxie 348, 369, 385
Crabbeels 403
Cramere 113
Crane 148
Craubracke 608
Cregaen 428
Crekelmuyte 577
Crempe 647
Crickersteen 501
Crieck 102
Criekersteen 638
Crispijn 181
Croch van Ste Baefs kercke 385
Crocht van sente Jans keercke 386
Croene 95, 96
Croes 376
Crombien 579
Crommen hessche 422
Cromwell 338
Croocq 621
Croone 75, 95, 537
Crop 363
Crusener 539
Cruus strate 120
Cruusstrate 83, 123, 171
Cruyl 316
Cruys straete 122
Cruysstraete 122, 133
Cruyswech 119
Cruyt 339
Cuma 354
Cupen, ten Frereminueren 480
Curte Cruusstraete 124
Curte Cruusstrate 171
Curter Cruusstrate 124
Curter Cruusstraten 122
Cuuse 525
Cyperesstrate 117
Cyperstraat 117
Cyperstrate 117
Cypres straete 120
Cypres strate 120
Cypressestraat 117
Cypresstrate 120
Da Vinci 351
Daens 606, 608
Dalem 91
Damant 28, 343, 364, 365
Damantii 369
Damas 114, 317
Damasi Lindano 347
Damast 84, 284
Damman 112, 136, 153, 283, 293, 374, 428, 504, 513, 514, 551, 599, 601, 602, 639
Dammansteen 603
Danckaert 121
Daneels 639, 640
Daniae 390
Danins 639, 646
Dansaert 610
Dantzig 219
Daubermont 399
Daubioul 607
Daude Rose 588
Daude schoenmaeckers 455
Dbeelfroet 308
DBeerkin 577
DBrunen 144
De Aranda 469
De Backere 318, 606, 609, 622
De Baenst 317, 318, 325
De Baertmaker 605
De Bast 306
De Battice 48
De Beauffremez 59
De Beaufremez 58, 67, 285
De Beaumont 40, 41, 342, 593
De Beels 387
De Beer 193, 607
De Bels 312, 313, 470
De Berlaere 623
De Bevernis 606
De Biiter 155
De Bijter 155
De Bijzer 639
De Blandere 581, 608
De Blasere 170, 317, 330, 606, 615, 616, 620
De Blije 600
De Bloc 609
De Block 160
De Boeuff 130
De Boom 509
De Bosschere 616
De Bossu 468
De Bousau 399
De Boussu 468
De Bracker 639
De Brauwer 616
De Brie 416
De Broglie 41, 43-46, 531
De Brune 52, 56, 141, 312, 518, 519, 538, 610
De Brunswijck-Luneburg 359
De Bruyne 518, 610
De Buc 606
De Buck 70
De Buerchgraeve 129
De Bul 470
De Burbure 20
De Busere 608
De Busoen 214
De Busscher 135, 210, 213, 215, 242, 243, 280, 520, 560, 611, 647
De Buxer 609
De Caesmaker 134
De Caluwe 608
De Camargo 510
De Cambry 601
De Castel van Pietro 340
De Castille 610
De Castro 617, 619
De Catteneere 2
De Causmaker 482
De Causmakere 623
De Cauwer 130, 376
De Chamberlain 403
De Cleerc 608
De Cleercq 623
De Clerc 605, 638
De Clerck 88
De Clercq 280, 421, 587, 607, 621
De Clercque 469
De Cloerc 482
De Cock 181
De Comere 314
De Coninc 108, 620
De Coninck 294
De Coninck van Merkem 516
De Conrova 361
De Coopman 622
De Cordewanier 74
De Costenoble 84
De Coster 111
De Craeyer 328, 341, 345, 346, 360, 371, 372, 374, 647
De Crane 415, 622
De Crijtsche 620
De Crombrugghe 404, 623
De Crombrugghe de Boelaere 294
De crooc 81, 91
De Curnere 623
De Curte 608
De Decker 516, 517
De Deckere 620
De Deken 620
De Dekin 414
De Dobbele 640
De Donghelberghe 601
De Dorpere 411
De Draeck 359
De Drijver 148
De Falce 620
De Faux 610
De Fine 620
De Ghellinck 103, 602
De Ghend 622
De Ghistelles 399, 640
De Goesin 295, 422
De Gouy 423
De Gramez 370
De Granvelle 403
De Grave 2, 123, 237
De Grove 2
De Gruter 94
De Grutere 94
De Gruutere 94, 281, 283, 576, 606
De Haenst 170
De Haisne 210
De Hamere 292
De Hane 130, 622
De Haudion 399, 420
De Heer 621
De Heere 211, 212, 609
De Hemptinne 372
De Hertoghe 293, 385, 606
De Heuvele 616
De Hont 622
De Hornes 393
De Hue 606
De Jagher 79
De Joncheer 620
De Joncheere 492
De Jonghe 92, 414, 593, 595
De Juede 607
De Keghele 91
De Kerchove 573
De Keyser 532, 622
De Keysere 317, 394, 469
De Kiermd 482
De Krijger 617
De la Brue 531
De la Chapelle 85
De la Motte 376
De la Valette 616
De la Vigne 407
De la Ville de Roeulx 84
De Laborde 419
De Lalain 443
De Langhe 615
De Latre 579
De Laury 622
De Laval 307
De Leersnyder 615
De Lichtervelde 516
De Liemaecker 360
De Liemaeckere 212, 274
De Lobkowitz 367
De Locquenghien 399
De Locquenghien de Pamele 390
De Locquenghien van Pamele 409
De Lombaert 536
De Loose 605
De L'Espinoy 640
De Maech 50-57, 60, 112, 342, 414, 504
De Maecht 57, 58, 61, 80
De Maegh 51, 52, 57, 111, 144, 414
De Maeght 60, 607
De Maerscale 113
De Magh 505
De Maligheer 420
De Mangheleere 119
De Mare 124
De Maresch 225
De Masin 103
De Médicis 212
De Meester 2, 134, 607, 620
De Meestere 607
De Meezemaeker 40
De Merlier 640
De Mesmaeker 610
De Mesmaekere 640
De Mesmaker 623
De Mets 620
De Meulenaere 183, 339
De Meuleneere 504, 623
De Mey 348, 501, 537, 538
De Meye 538
De Meyere 116
De Mil 78, 124, 623
De Moer 639
De Monconys 595
De Moor 52, 124, 639
De Moura 561
De Muenc 607
De Muene 193, 551
De Munck 576
De Murray 469
De Muynck 138
De Naeyer 511
De name Jhesus 148
De nebra 331
De Neef 128, 134
De Nieulat 606
De Nil 623
De Noble 138
De Norman 616
De Noter 11
De oude Roose 587, 588
De Paepe 623
De Pape 79, 623, 639
De Pascal 530
De Pauw 40, 113, 115, 638
De Peers 291
De Pestere 328
De Pierssene 622
De Poertre 308
De Poorter 639
De Poortere 587
De Potter 56, 66, 114, 520, 526
De Pottere 51, 57
De Pouillon 510, 623
De Prees 539
De Preud'homme d'Ailly 602
De Prié 132
De Ravière 580
De Reck 59
De Reepere 238
De Rekenare 114
De Renesse 616
De Rensay 399
De Revel 362
De Rijcke 213, 608
De Rijcke Van der Goes 214
De Rijckere 608, 609
De Rijke 188, 191
De Rijtsere 608
De Rijve 102
De Rike 608
De Ritsere 215
De Rob 639
De Robeles 17, 18
De Rode 536
De Rodion 404
De Rodoan 286-288, 403, 420, 616
De Roeck 506, 586
De Roede 605, 620
De Roode 605
De Roose 361, 587
De Rouck 144, 420, 607, 609
De Roye 252
De Ruck 97
De Rudder 514
De Ruddere 638
De Ruuck 388
De Ruysscher 611
De Ruytere 640
De Ryckere 575
De Rynck 272
De Sadeleere 249
De Sadeleire 293
De Salaert 59
De Savoye 120
De Schoemaekere 284
De Schoemakere 284
De Schoenmakere 283, 284
De Schuutere 580
De Scoenere 135, 213
De Scoovere 135
De Scoteleere 144
De Seclyn 640
De Seuve 95
De Shoutheete 97
De Simpol 393
De Sloevere 609
De Sloovere 609
De Smet 34, 35, 129, 134, 213, 295, 306, 319, 347, 367, 368, 375, 578, 609
De Smijtere 120, 609
De Somer 136
De Souter 89
De Steelandt 391
De Stercke 284
De Stobbelaere 623
De Stobbeleere 134
De Stoever 523, 524
De Stoevere 134, 148, 213, 214, 222, 520-522, 524, 545, 608, 609
De Stoovere 134, 135
De Stoppelaere 610
De Stoppelare 94
De Stoppeleere 73, 160, 606, 610
De Stoppoleere 606
De Stouvere 135
De Stutter 362
De Succa 589
De Swaef 118
De Swaen 88
De Tangry 369, 514
De Tassis 93, 337
De Thiennes 285
De Tollenare 370
De Troibreze 286
De Vaddere 170, 587
De Valckeneere 632
De Vaudemont 600
De Vauthier 87
De Vechter 638
De Vechtere 501
De Vettere 609
De Vigne 63, 541, 547
De Vilain 393
De Vile 313
De Ville 311, 313, 519, 523-525
De Vilre 187, 609
De Visere 308
De Visschere 609
De Vlaminck 284
De Vlamynck 580
De Vleeschouwer 128
De Vliegere 616
De Vliegher 275, 615
De Volder 45, 286
De Volle 525
De Voocht 606
De Vooght 54, 129
De Vos 20, 122, 123, 136, 170, 225, 283, 284, 307, 314, 317-319, 330, 338, 364, 380, 389, 428, 451, 501, 606, 608-610, 620, 638, 647
De Voudere 145
De Vriendt 93
De Vriese 580, 605, 606, 608, 623, 640
De Vulder 380
De Vustere 607
De Wachtere 639
De Wadripont 640
De Wael 623
De Waele 54, 97, 565, 586, 607
De Wageneere 118
De Waghemakere 577
De Waghenaere 616
De Wale 59
De Wapemaker 605
De Warle 565
De Watripont 622
De Waudripont 388, 389
De Wavrans 640
De Weer 237
De Weereman 622
De Weert 620
De Wilde 58, 285, 639
De Winne 608-610
De Winter 608
De Wispeleere 608
De Witte 57, 94, 95, 609
De Witte 133
De Wulf 97, 290, 639, 640
De Wulfjaghere 510
De Zomer 588
De Zomere 101
De Zoutter 589
De Zwigjer 84
De Zwijger 69, 72
Debbaudt 621
Debbaut 602
Dechez 134
Deens 399
Deerlijk 102, 515
Deinze 35, 481
Dekenije 60
Delaruelle 275
Delays 620
Delbos 230
Delcour 335
Delcourt 398
Delebecque 22, 46-48, 372, 386
Delft 606
Delhoste 468
Della Faille 103, 138, 338, 341, 366, 573, 616
Delrio 293
Delvael 611, 639
Delval 361
Delvaux 30, 332, 617, 619
Den Amman 83
Den Clerc 83, 169
Den Coster 85
Den Gruter 509
Den Jaghere 80
Den Jonghe 92
Den Keiser 112
Den Maech 112
Den Maegh 53, 80
Den Mey 501
Den Meyere 552
Den Noissche 113
Den Pape 4
Den Pottere 56
Den Rijke 191
Den Voetboge 14
Den Vos 225
Den Wale 80
Dendermonde 2, 206
Denemare 618
Denemark 211, 445
Denijs 632
Dentieres 399
Denys 132, 615
Departement der Schelde 68
Der Baertmakere 147
Der Pale 101
Despars 444
Destelbergen 42, 217
Destrien 608, 609
Deutsches Bierhaus 117
Deventer 280, 343
Deynoot 509
DHameede 91
DHane 611
Dhaude Mersheniers huus 599
DHondt 607
Diederic 81
Diederics 81
Dierickx 520
Diericx 2, 12, 13, 93, 124, 129, 134, 200, 216, 305, 313, 388, 522, 538, 568
Dierkens 640
Diest 175, 460
Dievelsteeg 540
Dievelsteghe 540
Dijon 210
Diksmuide 230
Dillingen 27
DMuelensteechekin 647
Dobbelaere 431
Doedin 607
Doeghpoort 519
Doens 501, 608
Doize 606
Dolins 639
Dongherstrate 281
Donselaer 357
Doolaghe 620
Doorgscheerderhuis 647
Doorgscheerders 492
Doornicke 447
Doornijk 331
Doornik 15, 23-25, 32, 33, 41, 66, 81, 82, 184, 190, 191, 210, 215, 244, 304, 305
Doornike 82, 124
Dordrecht 27
Dormael 622
Dorneke 7
Dornike 224
DOudeghesteghe 92
Doutre 308
Dowaai 33, 230, 231
Draaiers 437, 541
Drabbe 639
Drabbe 2
Drabben 225
Drapstraat 435, 440
Dregghe 514, 640
Dresden 219
3 Potgens 467
Drie Sleutels 599
Drighe 134
Drij Hellemen 593
Drij Potgens 502
Drij Potgins 502
Drij Pottekens 502
Drongen 128, 438
Drooch Collegiken 129
Droochscheerders huys 531
Droochscheerers 497
Droochscheerers huys 492
Droogscheerders 437, 493, 497, 499-501, 633, 638
Droogscheerdershuis 492
Droogscheerdershuus 467
Drouchscheerers huus 647
Druiftack 118
Druyftack 118
Druynckschoen 148
Dry Ruymers 97
Dry Sleutels 599
Du Faing 368, 369, 390, 514, 515
Du Prez 539
Du Puget 367
Duacena 347
Dubois 616
Duermael 610, 640
Duerynck 616
Dufour 134
Duinenabdij 85
Duitschland 15, 37, 184, 343
Duivelsteeg 537, 540, 579
Duivelstraatje 536, 540
Dullaert 312, 414, 470, 620
Dunckercque 380
Dunen 66
Dupan 607
Duquesnoy 336, 337
Durer 215
Dusseldorf 38
Duvivier 87
Duway 63
Duynck 623
Dwale 123
D'Ailly 615, 616
D'Allamont 31, 335, 392, 393, 563, 573
D'Aubermont 338, 367
D'Aussy 93
D'Avroult 26
D'Elhoungne 129, 169
D'Evora y Vega 601
D'Haemere 615
D'Haenens 615
D'Haese 610, 640
D'Hane 420, 615, 623
D'Hauwe 632
D'Heere 114, 120, 327, 328, 348, 385, 404
D'Herde 182, 639
D'Hondt 616
D'Hooghe 620
D'Hoop 541
D'Hulst 640
D'Oosterlijnck 640
D'Oosterlinck 606
D'Origny 86
D'Oultre 615
D'Yngelsche 609
Eatrix 399
Ebine 307
Ecclesiae cathedralis Ste Bavonis 399
Ecclesiae S. Bavonis 404
Ecclesiae sancti Amati 347
Ecclesiae sancti Bavonis 348, 369, 392
Ecclesiam sancti Johannis 4
Ecke 517
Eduard III 108, 109
Eeckaert 607, 608
Eekloo 24, 89, 103
Eenam 50
Eenam huus 56
Eename 51, 581
Eenham 580
Eenhamme 68
Eenhoorn 136, 141, 143
Eenhoorne 141
Eenhoren 136
Eenode 601
Eenoode 622
Eginard 406
Eglise cathédrale de St.-Bavon 306
Eglise cathédrale de St. Bavon 295
Eglise des pauvres Claires 380
Egmont 81, 401
Egyptenaren 163
Eik 219
Elbo 578
Ellis 134
Elzegem 24
Emmaüs 334, 340
Engel 101
Engeland 16, 106, 137, 164, 212, 215, 230, 278, 338, 481
Engelsche kerk 249
Enghel Ste Michiel 101
Engienhuis 62, 64, 291
Engienhuus 61
Ephezen 332
Erembold 406
Erpelgem 606
Ertvelde 237
Erve her Gheeraerd 11
Erythrea 354
Eschaubeke 58
Eschi 399
Estrix 369, 370, 374
Ethiopië 366
Etho 134
Eudocia 209
Eugeen III 305
Europa 137, 221, 226, 316, 456
Everbout 620
Everbouw 77
Evergem 25, 217, 335, 365, 441
Everghem 563
Exaarde 616
Eyck 358
Facius 220
Falchekin 647
Famelerens 49
Famulerens 49
Faraseyn 607
Fardé 621
Farneze 23, 219
Favier 486
Fendeurs de bois 541
Fétis 21
Fiennes 15
Fijnschilders 201
Flandre 104, 166, 231, 243
Flandre Oriëntale 541
Flandres 371, 528, 529, 561, 570, 617, 619
Flandria 24
Flandriae 345-348, 370, 372, 387, 390
Flassche 592, 593
Flasse 592
Florbert 406
Florence 184
Florenvillanus 390
Flores 589
Fontein 479, 480
Fonteine 131, 479
Fonteinisten 131
Fonteynen 480
Fortain 365
Fortune 148, 285, 593
Fothergille 615
Foutens 138
Franck 381, 385, 389
Franckericke 455
Francroys 405
Frank 384
Franke 620
Franken 234
Frankfort aan den Mein 219
Frankrijk 37, 40, 43, 71, 104, 106, 107, 109, 137, 164, 184, 212, 343, 370, 447, 455, 456, 481, 557
Franschen Schouwburg 301
Fredericx 615
Frederik-Willem III 358
Frise 371
Frygia 208
Funch 27
Fynschilders 204
Gaepaert 112
Gaeypaert 112
Gage 359
Gailliaerd 541
Galle 607, 639
Ganck van tRoosencransken 131
Gancksken 131
Gancxken 129, 130, 132-134
Gand 12, 72, 115, 177, 210, 241, 280, 297, 305, 306, 327, 345, 361, 372, 379, 398, 399, 403, 404, 409, 411, 426, 446, 522, 528, 529, 561, 563, 565, 568-572, 617-619
Gandae 359
Gandavenis 367
Gandavens 346
Gandavenses 374
Gandavensis 332, 335, 362, 384, 386
Gandavensium 345, 347, 387
Gandavi 384, 391, 399, 621
Gandavo 408
Gandensis 345, 362
Gandensium 337, 392, 393
Ganghsken 132
Gangske 130-133, 169
Gangsken 127
Ganshoorne 200
Gansman 615
Gansterman 622
Ganxken 131
Gareelmakers 436
Gassa 134
Gasse 280
Gastelle 622
Gauden Rynck 144
Gautslaghers 197
Gauwelstraat 291
Gauwelstraete 291
Gaver 15
Gedeon 445
Geeraard de Stoevere's godshuis 520
Geeraard den Duivel 307, 393
Geeraardsbergen 102
Geeraerdsberghe 200
Geeraerts 620
Geerolfs 521
Geestelijk hof van Brugge 529
Gelukstraat 291
Geluwe 102
Geluwe Mauwe 536
Gend 88, 126, 127, 264, 285, 400, 426, 469, 502, 515, 536, 555, 599
Gendt 182, 203, 204, 398, 449, 567, 642
Gent 28, 582
Gentbrugge 490
Gentsch Seminarie 47, 48
Geraardsbergen: abdij van St.-Adriaan 93
Germanen 234
Germania 390
Gerra 48
Geuzen 2, 8, 27, 182, 211, 212, 315, 317, 344, 345, 357, 384, 391, 394, 418, 419, 451, 490
Gevaert 20, 21
Gevaerts 605
Gheeraerds sDuevels steen 2
Gheeraerts duyvels steen 393
Gheerdts Dievelsteen 73
Gheerolfs 319
Gheerts 312
Ghelaesweerckers 197
Ghelu Mauwe 536
Gheluckstraete 291
Gheluestrate 291
Ghend 2, 5-7, 50, 51, 54-56, 62, 66, 76, 77, 79, 82, 83, 91, 94, 101, 102, 111, 112, 116, 122, 132, 135, 144, 149, 157, 158, 187, 188, 191, 200, 224, 234, 235, 269, 281, 308, 310-313, 385, 387, 404, 413, 414, 415, 419, 422, 423, 425, 428, 501, 504, 505, 509, 523, 525, 543, 551, 552, 556, 562, 580, 587, 593, 633, 641, 644
Ghendt 2, 5, 9, 61, 70, 73, 83, 119, 123, 133, 145, 149, 160, 185, 197, 226, 228, 237, 238, 250, 264, 266, 287, 293, 360, 370, 376, 377, 401, 443, 455, 463, 468, 470, 472-474, 500, 537, 538, 548, 550, 559, 562, 572, 580, 600, 611, 612, 614, 623, 641-643, 645
Ghent 14, 63, 194, 294, 310, 586, 643
Ghenteneers 455
Ghereederie 170
Ghesellen van der Plaetsen 479
Ghesellen van Maeswalle 479
Gheselscepe van den scildere 185
Gheselscepe van sente Agneeten 479
Gheselscepe vander Fonteyne 479
Ghevaerts 605
Gheyle 616
Ghijseghem 382
Ghijselins 581
Ghisele 416
Ghistel 420
Ghulde van sinte Agneeten 486
Ghulde van sinte Agnete 485
Ghulde vanden voetboghe 285
Ghulden Mauwe 504
Ghuldestrate 291
Ghyselynck 610
Ghyssens 616
Gijzenzele 25
Gilde van den edelen ridder Sint Joris 242
Gilde van den edelen ridder St.-Sebastiaan 242
Gilde van St.-Michiel 234, 275
Gilde van Ste-Barbara 478
Gilde vanden aertsenghel Ste Michiels 273
Gilde vanden Rethoricken van sente Angneeten 482
Gilden van den Arts-Engel St. Michiel 266
Gilden vanden Aerts-Engel Sint-Michaël 264
Gisleen 103
Glaesmakers 208
Glasschilders 195, 201, 213
Glauden 525
Glazenmakers 195, 201
Godefroit 307
Godshuis van St.-Antoon 37
Godshuis van St.-Jan in de Olie 516
Godshuis voor koewachters 522
Goestelinc 609
Goesteline 200
Goetghebuer 58, 170, 306, 317, 379, 393
Goethals 45, 70, 318, 345, 420, 528, 531, 539, 607, 611, 616
Goethals-de Vylder 530
Gommaerts 527
Gonthyn 372
Goossens 607, 621
Goossins 319
Goothaert 385
Goubau 42, 43
Gouden Cruysken 580
Gouden Peerd 148
Gouden Schelpe 144
Goudslagers 195
Goudsmeden 437
Gouvernementshotel 68, 69, 71, 73, 87-89
Gouvernementstraat 11, 67, 68, 74, 81, 89, 98, 141, 421
Goyssoo 63
Graet 121
Gramaye 223
Granvello 329
Graslei 447
Grauwe-Zustershuis 1
Grauwe Zusteren 6
Grauwe Zusters 7, 8
Grauwen Zusteren van den derden ordenen 6
Grauwen Zusterhuuze 67
Grauwen Zusters 7
Grauwwerkers 437
Grauzusters van sent Jans 417
Grauzuusterhuus 70
Grecie 208
Grégoire 86-89
Gregorio XVI 346
Gregorius den Groote 426
Gregorius XVI 25
Grembergen 517
Grenier 611, 616
Griffoen 85, 96
Grijze Zusters 67, 68, 81
Grobbendonk 32
Groene Waut 537
Groenen-Briel 292
Groeningeveld 456
Groenselmarkt 299
Groeten hase 145
Groot-Vleeschhuis 216
Groot Begijnhof 435
Groot bisschoppelijk Seminarie 290
Groot Britaignien 138
Groot Seminarie 453
Groot Vleeschhuis 210
Groot vleeschuys 550
Groote Ameede 91, 92
Groote Ammede 90
Groote Croone 135, 168
Groote Hase 145
Groote Krekelmuyte 577
Groote Labre 298, 299
Groote Maete 299
Groote Pelicaen 467
Groote Sickele 283
Groote Sterre 467, 519
Groote Zickele 283
Groote Zikkel 301
Groote Zikkele 281, 282, 507
Grooten casteele van Ghendt 376
Grooten Moor 527
Grooten Pau 112
Grooten Pellicaen 512
Grooten Schouwburg 113
Grooten Spiegel 536
Grote Ameede 91
Groten hase 145
Groten Pelicaen 512
Gruter 281
Gruuthuuse 480, 481
Gryffoen 85
Guerincx 399
Gugart 338
Guicciardini 120
Gulde Mauwe 504
Gulde Mouwe 467
Gulde straete 291
Gulde strate 291, 292
Gulde van de Schermers 614
Gulde van den Aerts-Enghel Sente Michiel 270
Gulde van mijnen heere Ste Sebastiaen 363
Gulde van Rhetorica 131
Gulde van sente Agneeten 478
Gulde van sente Agnete 623
Gulde van St. Jooris 448
Gulde van Ste Agneeten 488
Gulde van Ste Agneten 488
Gulde van Ste Michiel 613
Gulde vande H. maget Ste Agnes 491
Gulde vanden Aerts-Enghel Ste Michiel 250
Gulde vanden eertsjnghel Ste Michiel 612
Gulde vanden Eertsjnghel van Ste Michiel 259
Guldebroeders van de schermers 239
Gulden-Vlies 441
Gulden-Vliesfeest 446
Gulden-Vlieskapittel 446
Gulden-Vliesorde 319, 328, 343, 404, 442
Gulden-Vliesridders 442, 444, 445, 447
Gulden Mauwe 502, 504, 518
Gulden Mortier 599
Gulden Mouwe 504
Gulden Pau 136
Gulden Poorte 170
Gulden Rynck 121
Gulden strate 291
Gulden straten 291
Gulden van den artsenghel sinte Michiel 268
Gulden van sente Barbelen 478
Gulden van St. Jooris 285
Gulden Weerelt 75, 76
Guldestraat 291, 292
Guldestrete 292
Guldine strate 291
Guyart 399
Gyseman 606
H.-Geeststeeg 145, 146
H.-Kerkstkerk 210
H.-Kerst 76, 214
H. Coleta 341
H. Cornelius, paus 383
H. Gregoriusorde 372
H. Kerst 125
H. Stad 243
Haarlem 301
Haasdonk 517
Haddin 607
Haec 112
Haeck 607, 608
Haemelinck 616
Haenken 123
Haerlebeke 316
Haes 318
Haesbijt 59
Haessendans 123
Haetse 244
Hainault 371
Halheeren 226, 231, 439
Halheeren in den Put 228
Halheeren jnt putken 228
Halheeren van beneden 228
Halheeren van boven 228
Halheeren van den strijpten lakene 228
Halle 168, 169, 223-226, 231, 233, 234, 240, 247, 249
Halle heeren 226
Hallebardiers 238
Halleheeren 278
Hallen 223-226
Hallins 489
Hals 365, 369, 610
Halsbeerchs 73
Halsberch 129, 144
Hamborn 38
Hamelinck 130, 134
Handboogbroeders 439
Handbooggilde 270
Handboogschutters 262, 266
Hanicq 361
Hannoniae 408
Hanssens 19, 292
Harburgicana 359
Harelbeke 539
Hasselt 369, 390, 514, 515, 517
Haste 316
Hauden Helme 144
Haudtbrekers 540
Hauscilt 552
Hausman 610
Hautbreckers 549
Hautbrekers 548-550, 641, 643-645
Hautbriel 552
Hautdraeyers 549
Haverie 510
Hazen 145
Hebbel 307
Hebbelynck 335
Hebberechtsgodshuis 517
Heenhoorns 135
Heerelichede van Ste Pieters 550
Heeren van den strijpten halle 228
Heerhem 307
Heersele 124
Heileweghe 592
Heindricx 593
Helderenberg 337, 362
Heleghe Gheest steeghe 145
Heleghe gheesteghe 146
Heleghi Gheeststeghe 147
Helias 610, 639
Helichgheeststraetkin 146
Hellebusch 606
Hellein 620
Hellemstrate 146
Helleput 632
Hellin 340, 388, 402, 422
Hellinck 610
Helmstraat 146
Hembijze 391
Hemsrode 382
Hendrik VIII 215
Henegouw 24, 408
Hennin d'Alsace 404
Herberg van Eename 50
Herberghe van Nieneve 1
Herderinne 96
Herlebaut 380
Herlebout 380
Hernaert 621
Herpelsteeg 538-540, 579, 586
Herpelstege 2, 3
Herpelsteghe 3, 537, 539, 586
Herpelstraatje 540
Herremans 294
Herselare 510
Herst 89
Hert 82, 83, 144
Hertogh van Beyeren 536
Hertoghe Karel 481
Hertoghe Philips 480
Herzele 616
Heylinck 640
Heyline 53, 57
Heynderickx 19
Heyns 178
Heynssoens 622
Hiele 492, 501
Hieronymieten 26
Hildesii 359
Hillebrant 168
Hispaniam 371
Hispaniarum 390
Hodevaere 145
Hodevare 145
Hoechpoort 521
Hoeckaert 26
Hoedenmakers 195, 437
Hoegh Sceltstrate 79
Hoeghe poert 518
Hoeghe poort 509
Hoeghen Quaetdam 536
Hoei 137
Hoentjens 615
Hoernick 608
Hof der abdij van Nieuwenbossche 73
Hof der abdij van Ninove 1
Hof des bisschops van Doornik 124
Hof des Burchtgraven van Gent 80
Hof ter Posterne 370
Hof van Axpoele 122
Hof van Baudry 84
Hof van Cambron 70, 71
Hof van de Duinenabdij 292
Hof van du Faing 577
Hof van Eename 579-581
Hof van Gistel 590
Hof van Herzele 171
Hof van Mastaing 102, 103
Hof van Mortaigne 565
Hof van nevel 140
Hof van Raveschoot 124
Hof van Schoorisse 70
Hof van sente Baefs 84
Hof van sente Jooris 283
Hof van St.-Baafs 69, 71, 83
Hof van St.-Pol 122
Hof van St. Jooris 285
Hoghe poert 504, 512, 518
Hoghe poort 466, 505, 508, 518
Hoghe port 504, 512
Hoghe Scelstrate 80, 81
Hoghe Sceltstrate 82
Hoghen Quaetdam 535, 536
Hoghen Quaetham 536
Hoghenhuus 66
Hoghepoort 508, 588
Hogheport 83
Hogher poert 468
Hogher poort 452, 468, 513, 528
Hoghesceltstrate 79
Holland 18, 23, 25, 33, 184, 235, 302, 489
Hollande 371
Hollanders 9, 42
Hollandsch-Vlaanderen 46, 86
Holleblokmakers 541
Honderd keurlijke mannen 258
Honderd Mannen 260
Honthorst 328, 341, 360, 364, 370, 383
Hoobrecht 10
Hooch Scelstrate 74
Hoochpoort 468, 492, 502, 504, 509, 510, 513, 514, 518, 519, 524
Hoochpoorte 504, 538, 588
Hoochscelstrate 68, 81, 96
Hoofdbrug 479
Hoofdkamer de Fontein 470
Hoofdkerkstraat 291, 452, 453
Hooft 176
Hooft brugghe 479
Hoog-Scheldestraat 69
Hooge-Scheldestraat 1, 57, 68, 70, 73, 80, 85, 90, 96, 98
Hooge-Scheldstraat 61
Hooge-Zonnestraat 435, 440
Hoogen-Kwaadham 585
Hoogeschool 345
Hoogeschool van Leuven 26, 86
Hooghe poort 518
Hooghe Scelstrate 85
Hooghe Sceltstrate 80
Hooghe Schelstraete 73
Hooghe Scheltstrate 114
Hooghe Sin 143
Hooghen Quaetdam 535
Hooghen Quaetham 536
Hooghen Sin 141-143
Hooghepoort 505
Hoogherpoort 468
Hoogherscelstrate 73
Hooghpoort 520
Hooghpoorte 520
Hooghsceltstrate 76
Hoogpoort 14, 52, 83, 182, 223, 281, 286, 301, 507, 520, 521, 527, 586
Hoogstraat 490, 575
Hooie 64
Hoomberghe 513
Hoorenbault 214, 215
Hoorincx 284
Hoorn 81
Hoorne 82, 585
Hoornstraatje 584
Horebaut 609
Horenbault 222, 610
Horenbaut 402, 467, 482, 501
Horenboit 346
Horenbout 410
Hospitaal 526
Hoste 518, 538, 607
Hôtel de Bourbon 113
Hôtel d'Hollande 139
Houcarius 589
Houde schoenmakers 463
Houfnaghele 510
Houtbrekers 437, 541-551, 553-557, 639, 641, 645, 646
Houtbrekers huus 586
Houtbrekershuis 586
Houtbriel 551, 644
Houtbrkers 552
Houtdraaiers 548, 550
Houtdraeyers 548
Houthuis 453
Houtkerke 32
Houtmarkt 598
Houtschilders 201
Houvernementstraat 71
Houwers 543
Hove van den cloester van den Dunen 292
Hove van Heename 579
Hove van herzele 124
Hoveren Quaetham 535
Hoyen 369, 390
Huens 118
Huever-Quaetham 535
Huevinck 504
Huge 102
Hugenois 215, 410
Huggebout 608
Hughe 326, 394
Hughezone 606
Hugue 450
Huidevetters 437, 464
Huis Caelmont 52
Huis der Kindsheid van Jezus 517
Huis van Artevelde 112
Huis van Jacob van Artevelde 104, 110
Huis van Massemen 101
Huis van Oombergen 602, 603
Huis van Saamslacht 85
Huis van St.-Baafs 69
Huise 20
Huisschilders 201
Hulst 23, 26
Hulsterambacht 214
Humières 444
Hundelgem 610
Hunne 609
Hunnen 234
Hurtado 401
Hurtado y de Avolus 401
Huughesoens 504
Huus ter Pale 101
Huus van Cambron 71
Huus van Eenham 66
Huus van Massemine 111
Huuschs 157
Huuse van Artevelde 111
Huvetters 448
Huybens 623
Huybrecht 621
Huyghe 621
Huyhens 143
Hynderickx 416
Idalgo 139
Ieman 616
Ieper 368
IJper 25, 28, 33, 35, 40, 47, 52, 105, 109, 172, 175, 181, 206, 230, 271
IJper: St.-Jacobskerk 47
IJperen 384
IJsewijn 100
Imbiese 578
Impens 138
Impératrice 117
In de Sterre 518
In den Prins 584
In den Put 228
Inderve 616
Infant Ferdinand 69
Ingelmunster 24
Inghelandt 138
Inghelant 481
Innocentius XII 33
Iprens 403
Israëlieten 339
Italia 390
Italianen 592
Italië 184, 343, 618
Izabella van Portugal 371, 442
Jacht 96, 467, 518, 519
Jacob van Artevelde 65, 104-110, 116
Jacobsen 616
Jacobssen 538
Jacops van Artevelde 52
Jacopssen 616
Jacopsson 615
Jacquemins 430
Jacques van Artevelde 104
Jaght 97
Jamoigne 368, 369, 390, 514
Jan de Bult 299
Jan den Bult 296-298
Jan III 445
Jan Tesarre 299
Jan zonder Vrees 215
Jansenio 347
Jansenisten 35
Jansenius 26
Jansens 347
Janssen 26, 27, 293
Janssens 342, 348, 368, 589, 593, 595
Janssone 623
Janszone 482
Jeruzalem 209, 243, 326, 364, 383, 450
Jésuites 570
Jezuïeten 42, 44, 85, 119, 207, 293, 407
Jezuïetenorde 36
Jn den Halsberch 144
Jnde Burse 74
Jngelant 106
Jnghel 123
Jnghele 123
Joanna, vorstin van Castilië en Arragon 374
Joanna de Krankzinnige 363
Joannes a Cruce 431
Jodenstraatje 73, 141
Joes 535
Jonckheyt 262
Joncvrauwen van der derden ordinen 2
Jonglas 125, 126, 520, 522, 584
Jonkheid 262
Jooris 526
Jozef II 575
Juliacensi 390
Jullem 598
Junes 420
Kaarsgieters 437
Kaaskoopers 437
Kalaenderberch 146
Kalandeberch 111, 119, 144-146
Kalanderberch 99, 101, 112, 113, 145
Kalanderberg 74, 78, 84, 95, 98-101, 111-113, 115, 117, 119, 148, 434, 435
Kalanderbergh 101
Kalanderberghe 148
Kalanderhuis 100
Kalanderhuus 99
Kalanderstraat 117-119, 121
Kalkene 384
Kalkoensche Hinne 502
Kalkoenschen Haan 293
Kalkoenschen Haen 454, 469
Kalkoenschen Hane 502
Kalloo 317, 517
Kalmoes 303
Kamer van Kunsten en Handwerken 205
Kamer van Ste-Agnete 470, 489, 490
Kamerijk 22, 24, 25, 29, 210, 230, 406, 407
Kameristen van Ste-Agnete 481
Kammerstraat 435, 599, 601
Kammerstraete 599
Kanije 60
Kapel der Tijkwevers 129
Kapel van St.-Jan-in de Olie 584
Kapelle 640
Kapittel van Ste-Pharahilde 438
Kapittelhuis 121, 123, 182, 183
Kaprijk 237
Kapucienen 438
Kapucinersen 36
Karel de Stoute 442
Karel den Stoute 214
Karel I 338
Karel II 33
Karel V 23, 69, 147, 193, 309, 318, 329-331, 343, 371, 375, 404, 432, 492, 528
Karel van Lorreinen 37
Karel VI 33
Karmelieten 70, 431
Karmelietenkerk 216
Kasteel 87
Kathedrale kerke van S. Baefs 400
Kattesteghen 145, 147
Kauteren 101
Kauterstraetkin 73
Kazern der gendarmen 576
Kazern op St.-Pieters 87
Keeland 148
Keelant 148
Keercke van Sent Jans 414
Keercke van sente Jans 311
Keercke van sint Jans 319
Keercke van sinte Baefs 319
Keercke van Ste Baefs 446
Keercke van Ste Jans 446
Keercken van Sent Jans 310
Keercken van sente Jans 470
Keerke van sent Jans 312
Keizer Ferdiand 445
Keizer Jozef II 38
Keizer Maximiliaan 481, 594
Keizerin Maria-Theresia 37
Keizerpoort 448
Kemele 586
Kemelke 586
Kempe 608
Kempen 297
Kempeneer 128
Kenegem 237
Kenie 61
Kenije 60, 61
Kenije tsente Jans 60
Kenye van der kercke 61
Kerchof tsente Jans 14
Kercke cathedrale van St. Baefs 327
Kercke tsente Jacops 552
Kercke van Eename 51
Kercke van onser vrouwen 154
Kercke van sent Jans 79
Kercke van Sente Baefs 61, 318, 319
Kercke van Sente Jacobs 563
Kercke van sente Jans 55, 318, 538
Kercke van sint Jans 485, 486
Kercke van Sinte Baefs 416
Kercke van St. Baefs 70
Kercke van St Baefs 398
Kercke van Ste Baefs 291, 319, 328, 364, 538
Kercke van Ste Jans 328
Kercken van Eenam 581
Kercken van sente Bavijn 539
Kercken van sente Jacops 551, 552
Kercken van sente Jans 310
Kercken van St. Jans 413
Kercken van Ste Jans 317
Kerckof tsente Jans 452
Kerckstraetje 452
Kerk der Arme-Klaren 380
Kerk der Urselinen 210
Kerk van St.-Baafs 417, 452
Kerk van St. Salvator 435
Kerk van Ste-Claraklooster 490
Kerk van Ste-Pharahilde 28, 52
Kerk van 't Rijke-gasthuis 490
Kerke 112, 146
Kerke van Eename 51
Kerke van Sente Jans 6
Kerken van sente Jans 309
Kerkhof der St.-Jansparochie 11, 291
Kerksken 432
Kerkstraat 452
Kerkstraatje 647
Kervyn 410, 420, 446
Kervyn de Volkaersbeke 309
Kervyn van Volkaarsbeke 21, 327, 361, 385, 399, 409, 603
Ketele 97
Keyserinne 117
Keyserinneken 117
Kladschilders 201
Kleermakers 437
Klein Begijnhof 435, 490
Klein seminarie te St.-Nicolaas 44
Kleine-Koutersteegske 96
Kleine Labre 298
Kleine Zikkel 508
Kleine Zikkele 505, 507-511
Kleyn Parys 127
Klievers 543
Klok 128
Klooster der Grauwe Zusters 2
Klooster der ongeschoeide Karmelieten 29
Klooster der Predikheeren 210
Klooster der Ursulinen 538, 540, 557
Klooster in de Savaanstraat 426
Klooster van Beaupré 102
Klooster van de Zusters Spinnersen 136
Klooster van Galilee 575
Klooster van Ste-Agneta 13, 53
Klooster van Ste-Barbara 44
Klooster van Ste-Brigitta te Dendermonde 521
Kodde 610
Koestraat 85, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 584
Koestraete 97
Koewachters 522, 523
Kokedie 299, 301, 302
Koning Edouard 106
Koning Leopold 278
Koning Willem 41, 42, 46
Koningin Elisabeth van Engeland 357
Koningskinderen 598
Koningstraat 435, 452, 521, 597, 598, 601, 602
Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten 584
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 603
Koornmarkt 87, 276, 336, 434
Koornmeters 436
Koraalhuis 141
Koraelhuis 453
Korenmaatschappij 276
Korte-Koestraat 537, 584, 593
Korte-Kruisstraat 121-124, 171, 299
Korte-Roskamstraat 581
Korte-Rudderstraat 168
Korte-Scheldestraat 84
Korte-Zilverstraat 454
Korte Koningstraete 599
Korte Munt 435
Korte Zilverstraete 454
Kortijk 271
Kortrijk 25, 26, 206, 214, 221, 303
Kortrijk: O.-L.-Vrouwekerk 221
Kortrijk: St.-Martenskerk 221
Kortrijksche straat 152
Kotrijk: schepenenhuis 221
Koudenberg 103
Kouderburg 640
Kousenmakers 437
Kouter 64, 87, 88, 90, 240, 268, 271, 276, 434, 435, 439
Kouterdreef 100, 101
Koutersteeg 80
Koutersteegske 93, 95
Kouterstraatje 68, 73, 92
Kozakken 297
Kraanlei 517
Kramers 60
Kreckelmuyte 580
Krommen-Essche 422
Kruideniers 437
Kruisbooggezellen 439
Kruise 53
Kruisstraat 67, 82, 89, 119, 122, 133, 135, 295, 296, 434, 435
Kuip 304, 378, 448, 456
Kuipers 437, 541
Kuipgat 13, 64, 480
Kuldershuis 11
Kuldersschool 584
Kunstenaren 202
Kunstgenootschap 171
Kunstschilders 201
Kwaadham 467, 527, 529, 534, 535, 537, 579, 585
La Serre 367
Laarne 139, 521
Labre 299
Lacteus 589
Lagere Meisjesschool 584
Laguerre 299, 302
Lagye 358
Lakenhalle 223, 227
Lakenmetershuis 103
Lakenscheerders 638
Lakenververs 460
Lakenweverij 279
Lambrecht 48, 155, 396, 605
Lammens 605
Lammerwerkers 437
Lammins 145, 146
Lamotterie 515
Lampaert 448
Lampsin 606
Lanaerde 605
Lanchais 616
Lanchals 14, 421
Land van Waas 32-34
Landanus 27
Landegem 616
Landt van Rode 416
Landtboecke 97
Landtsman 96, 97
Landuut 608
Lane 486
Lange-Kruisstraat 82, 113, 120-124, 182
Lange-Mere 95, 101, 103
Lange-Munt 435
Lange Munt 435
Langhe Cruus 120
Langhe Cruusstrate 123, 124
Langhe Cruustraete 182
Langhe Cruustrate 82
Langhe Meere 102
Langhe Mere 102
Langher Cruusstraten 123
Lannoy 515
Lansains 161
Lant van Rhoo 307
Lantheerne 96
Laplander 302
Lausus 306, 379
Laute 388
Lautens 640
Lavaut 39, 42, 44, 405, 418
Lavel 126
Lazrus 209
Le Bagneteur 509
Le Begue 128
Le Bugenteur 509
Le Cherf 640
Le Maistre 244
Le Monier 369
Le Pladt 600
Le Plat 365, 375, 610
Le Sauvaige 58
Le Surre 44
Lede 216
Leerse 144
Leets 307
Leeuwarden 343
Leeuwenburg 616
Leeuwergem 517
Lefebure 639, 640
Lefebvre 262, 640
Lei 13, 24, 304, 456
Leiden 175, 343
Lejeune 620
Lekkerkundige Maatschappij 170
Leliaarts 106
Lelye 85
Lemaire 121
Lembeke 24
Lens 31
Leo 621
Leo XII 46
Leodiensis 335
Leopold I 71, 128
Leopold II 278
Leopoldus I 132
Lerdevlincx 609
Letterhouthem 25
Leuven 26, 27, 29, 31-33, 35, 36, 200, 343, 344, 402
Leuze 32
Libbrecht 517
Liberté 284
Lichtervelde 404, 469, 515
Licques 26
Liedekeercke 468
Liedekerke 468
Lieden van de Mande 484
Lief-hebbers vanden Bloyenden Lauw'rier 132
Liemaeker 327
Lier 46, 47
Lietaert 639
Lievekaai 37
Lieverdey 428
Lievins 482, 623
Lijn 125
Lijndraaiers 436
Lijnen 81, 82
Lijnesone 147
Lijninenwevers 153
Lijnwaadwevers 162, 437
Limbourg 371
Limburg 219
Limburgstraat 67, 81
Lindanus 280
Linen 639
Linnen- en Tijkwevers 146
Linnenwevers 163, 165
Lippens 621, 640
Litré 63
Lobkowitz 37-39, 69
Lodewijk XIV 137, 381, 558
Lodewijk XV 71
Lodewijk XVIII 364
Loeve van Poortingale 519
Loeve van Portugal 520
Lokeren 114
Lokerensis 347
Lombaardhuis 535
Lombaerden 235
Lombaert 605
Londen 20, 220
Lonis 215
Loo-ten-Hulle 432
Loochristi 25, 38, 39
Loodgieters 437
Loosvelt 623
Loots 610
Loove 519
Loove van Portugal 467
Loove van Portugale 519
Lorent 346, 357
Lotharingia 390
Lotharius 305
Lottyn 607
Louf 83
Louis 215
Louvre 220
Lovaniensem 344
Lovaniensi 345
Lovanii 347
Lovendegem 606
Lovendeghem 141, 357
Ludovicus 404
Luik 31, 37, 335, 401, 557
Luneburgica 359
Luub 123
Luxembourg 369
Luxemburgensis 390
Lynewevers 469
Lyon 595
L'Espinoy 420
Maagdelièn 125
Maaseik 219
Maastricht 244, 448
Maatschappij van Koorzang 284
Maatschappij van Schoone Kunsten en Letteren 276
Maatschappij van St.-Michiel 277
Mabezone 607
Machabeeën 445
Machabeus 364
Macheleyn 125
Machelijn 126
Machelin 126
Machelin van St.-Baafs 127
Macquez 134
Madeleynstraete 148
Madeleynstrate 126
Madrid 31, 219
Maechden hooft 502
Maeckelvoet 620
Maegd van Gent 536
Maegdeleynstraete 127
Maegdenhooft 502
Maeghdaleenstrate 125, 136
Maeghdeleynstrate 125, 130
Maeghs 80
Maelcamp 607
Maeldrey 639
Maene 536
Maersealcx 123
Maes 28, 118, 244, 337, 368, 401, 509, 519, 539, 607
Maesemine 102
Maesschalck 623
Maeygeleynstrate 125
Magdaleenstrate 136
Magdalenastraat 125
Magdalenestrate 125
Magdaleynstraat 125
Magdelein strate 146
Magdeleyn-straet 132
Magdeleynstraete 135, 146
Magdeleynstrate 125, 143
Magelainstraat 125
Magelainstrate 99, 129
Magelaynstrate 99
Magelein 125
Magelein strate 124
Mageleinstraat 98, 117, 119, 123-125, 129, 133, 135, 136, 141, 146, 148, 167, 169
Mageleinstraete 124, 134
Mageleinstrate 125, 135, 141, 145, 167
Mageleyn 125
Mageleynstraat 125
Mageleynstraete 131, 145, 146
Mageleynstrate 125, 126, 134, 135
Magheleyn strate 147
Magheleynstrate 134
Magigleynstrate 125
Magoleenstraat 125
Maierleynstraete 137
Maigeleinstrate 125
Mailgeboom 620
Maior Leynstraete 126
Maiorleynstraete 130
Maiorlynstraete 133
Maison 297
Majolein 125
Majoleinstrate 169
Majoleynstrate 126
Majolijnstraat 124
Major Leynestraat 126
Majorleinstraete 133
Majorleyn straete 132
Majorleynstraet 137
Majorleynstraete 127, 131, 133, 135, 144
Majorlyn 125
Majorlynstraete 134
Malabarsche ceusten 9
Malandri 335
Malandrie 563
Malcon 177
Maldegem 237
Maleins 523
Malepaert 632
Malines 371
Mallandry 31
Malreroens steen 93
Mammelokker 299, 301
Manchester 212
Mandemakers 541
Mandisten 469, 478-482, 484, 485, 489-492
Mane 127
Manilius 250, 256, 610, 615
Mannen-krankzinnigenhuis 431
Mante 365
Marchantius 589
Marck 325
Marechal 88
Margareta van Oostenrijk 15
Margeleynstrate 126
Margoleinstraete 144
Margoleynstrate 126, 136
Maria-Theresia 205
Maria ter eere 484
Maria van Burgondië 8
Mariakerke 432
Marioleynstrate 126
Marjo Leyne 126
Marjoleynstraet 146
Marjoleynstraete 129, 131
Marjoleynstrate 126
Marjolyn 125
Marjolynstraete 128
Marjolynstrate 137
Marjorleynstraete 141
Markeghem 369, 390
Marmerschilders 201
Maroleinstrate 126
Marquette 574
Marteleit 66
Marteloot 51
Martens 45, 194, 215, 216, 335, 359, 531, 549, 607, 609
Martins 213, 608, 609
Martinus V 4
Martroit 56
Martroyt 56
Masch 281
Maserou 622
Masius 337, 339
Masmine 102
Masseau 639
Masseeuw 623
Massemen 102
Massemin steen 49, 50
Massemine 10
Masson 623
Mastaing 102
Materleynstrate 126
Mattenije 508
Mattheeus 607
Matthias 399, 420, 622
Matthijs 469
Matthys 367
Matton 530, 622
Mavors 258
Maygeleynstraete 167
Mazelijnstraat 127
Mechdeleynstrate 125
Mechelen 25, 28, 29, 33, 34, 48, 53, 200, 337, 343, 357, 407
Mechliniae 347
Medeganck 623
Medegane 482
Meere 102
Meerelebeque 390
Meerlebeke 514
Meerminne 146
Meerseniers 599
Meerseniers huus 599
Meerseniershuis 600
Meerseniershuus 599
Meeus 528
Meganck 67, 171, 621
Meinfroet 608
Meintrost 608
Mellaroen steen 93
Melle 54-56, 423, 490
Melomanen 276, 516
Melsele 113
Melsen 281, 285
Melsene 283
Memling 207
Mendonk 25, 215, 332
Menenkinck 322
Mengal 18-20
Mere 90, 101
Méreaux 464
Mergeleynstrate 126
Merlaer 10
Merlant 488
Merry 619
Merseniers 195, 437
Mersmainkens 522
Mersmankens 522
Mersmankins 522
Mersmannekins 523
Mertens 157, 261, 362
Messeyncstraetken 581
Mestdach 623
Mestdagh 97, 465, 617
Metselaars 437
Metssaerts 169
Metternich 278
Meulebeke 24
Meulensteegje 647
Meyer 131, 426, 598, 611
Meyeraerde 545
Meyeraert 130
Meynaert 607
Meynhart 169
Michaëls 293, 294, 623
Michiels 123, 469, 616, 617, 623
Middelburg 403
Middernacht 157, 606
Migdonia 208
Mignoot 640
Mijnheere 120
Mijnsheeren 120
Mile 78
Milem 78
Milen 78
Mils 78
Minard 410, 463, 464, 499, 541
Minderbroeders 3, 8, 214
Minebood 518
Minne 112
Minnekens 168
Minnen vulmaect 479
Miroeus 306
Miry 20
Moeraert 37, 470, 608, 632
Moerboom 102
Moerkerke 87
Moerkinderen 438, 598
Moerslach 639
Moerzeke 515
Moeus 632
Monasterii sancti Bavonia 391
Mons 561
Monte Aerenoso 590
Moortiers 146
Morael 608, 609
Moraen 608, 609
Morel 616
Morillon 403
Morjoleynstrate 126
Mortenses 407
Mortier 469
Motte 511
Moulineau 381
Mout 85
Muele 55
Muelenbeke 78
Muide 517, 594
Mulaerde 192
Mulle 88
Munchen 219
Munich 23, 25, 69, 211, 325, 344, 391
Munkzwalm 25, 601
Munnich 392
Munster 38, 343
Munteneeren 74
Mussche 605
Muushol 519
Muyde poorte 249
Muziekschool 18-21
Myre 213
Naam-Jezusstraat 119
Naam Jezus-bakkerij 119
Naelde 577
Naem Jhesus 119
Naeme Jesus 119
Naemen 137
Nagelstraatje 572, 585, 599
Nagelstraetien 572
Nagelstrate 586
Naghelstraetkin 599
Naghelstraetkine 586
Naghelstrate 540, 585
Name Jhesus 119
Namen 24, 32, 37, 83, 137
Namur 371
Namurcensis 367
Namurensis 404
Napels 220, 444
Napoleon 41, 42, 279, 531, 594
Napoleon I 71
Nazareth 211, 603
Neder-Hoochpoort 505
Neder-Hoogpoort 466, 467
Neder-Kwaadhaam 576
Neder-Kwaadham 162, 578, 579, 581, 582
Neder-Older 81
Neder-Polder 285, 466, 467, 501, 503, 507, 517, 522, 527, 531, 532, 535, 537, 578, 579
Neder-Quaetham 576
Neder-Scelstraten 11
Neder-Scheldestraat 1-3, 9-11, 69-71, 74
Neder Hoochpoort 526
Neder Hoochpoorte 526, 538
Neder Hoogpoort 466
Neder Quaetdam 577, 580
Neder Quaetham 577, 579, 585
Neder Quatdam 537
Nedere Hoochpoort 453
Nedere Quaetham 576
Nederen Quaetdam 576-578, 581, 585
Nederen Quaetem 578
Nederen Quaetham 577-579
Nederen Quatham 540
Nederhoochpoort 469
Nederhoochpoorte 492
Nederland 45, 179, 211, 304, 343, 396, 432, 433
Nederlanden 205, 278, 343
Nederlandsche School 584
Nederlandt 341
Nederpolder 453, 469, 511, 520, 530
Nederquaetdam 576
Nederquaetham 580
Nederscelstrate 1, 10, 73
Nedersceltstrate 10
Nederscheldestraat 68
Nederscheldstraat 67
Nederschelstrate 4, 70
Nederscheltstrate 2, 74
Nedren Quaetham 577
Neeren Quaetham 577
Neerijnghe vande schilders 194
Neerijnghe vande Tijcwevers 147
Neerijnghe vanden Meerseniers 600
Neeringe van de Schilders 168
Neeringhe van den scilders 187, 188
Neeringhe van den Tijcwevers 145
Neeringhe vande aude schoenmaeckers 465
Neeringhe vande houde schoenmakers 463
Neeringhe vande tijcwevers 160
Neeringhe vanden droochscheerers 492
Neeringhe vanden scilders 207
Neeringhe vanden tijcwevers 154
Neeringhe vander tijcwevers 155
Neeringhen van den tijcweveren 155
Neeringhen vanden tijcwevers 157
Neerman 285
Neerynghe der schilders 203
Nering der bakkers 359
Nering der beeldhouwers 168
Nering der Droogscheerders 493
Nering der Lakenscheerders 493
Nering der Oude-Schoenmakers 454
Nering der schilders 168, 194, 607
Nering der schilders en beeldhouwers 199
Nering der Tijkwevers 148
Neringhuis der Houtbrekers 540
Neringhuis der Oude-Schoenmakers 454
Neringhuis der Tijkwevers 145
Nevele 81, 82
Neyt 88, 275, 607
Nicasius 421
Nicolle 134, 607
Niel 600
Nienove 4
Nieubrugghe 422
Nieuland 573
Nieulandt 147, 616
Nieulant 505, 610, 622
Nieustrate 585
Nieustrien 102
Nieuwbrug 292, 422, 453, 585
Nieuwe-Schoenmakers 464
Nieuwe Hellem 144, 146
Nieuwe Krekelmuyte 577
Nieuwe Schoenmakers 437
Nieuwen Hellem 144
Nieuwen Helm 144
Nieuwpoort 602
Nijs 130
Ninove 2, 58
Nioulant 638
Nivelle 617
Nivellis 332
Nobels 506
Noffins 111, 112
Nokere 70, 428, 472
Nolet 128, 129, 647
Nonnenbosche 213
Noord-Nederland 86, 178
Norman 421, 610
Nortburch 615
Northampton 230
Note 607
Noteboem 482
Noteboom 623
Noudt 415
Nouvelle Fleur de blé 285
Noyon 304, 406, 407
Nunnez Coronel 589
Nuwelsteghe 170
Nynove 66, 67
O.-L.-Vrouw op St.-Pieters 76
O.-L.-Vrouwbroeders 438
O.-L.-Vrouwekapel 214
O.-L.-Vrouwekerk 73, 126, 151, 329
O.-L.-Vrouwekerk op St.-Pieters 52
Odevaere 96, 126
Odon 588
Odonk 82
Oefenschool van Koophandel 582
Oike 606
Olieslagers 437
Olifant 146
Oliveten 214
Olsene 14, 366, 421
Onder-Costerije 449
Onderbergen 435, 440
Ondereet 603
Onderstraat 598
Onderstrate 598
Onredene 551
Onse Vrauw straete 12
Onse Vrouwe strate 12
Onser Vrauwen clooster te Merewen 55
Onser Vrauwen kerke 150
Onser Vrauwen te Sente Pieters 77
Onser Vrauwen te St. Pieters 77
Onser Vrauwen tsint Jacops van esbatemente 480
Onvrije schippers 375
Oomberge 283
Oombergen 513, 601, 602
Oomberghe 283, 510, 599
Oomberghen 283
Ooms 399, 621
Oost-Indien 9, 580, 581
Oost-Vlaanderen 71
Oost-Vlaenderen 58
Oost Indien 580
Oostakker 25, 126
Oostenrijcke 611
Oostenrijk 39, 457
Oostenrijksche Nederlanden 132
Oosterlijnc 589
Oosterlynck 285
Oostindien 580
Open Herte 118
Opera tot Antwerpen 132
Opidi Gandensis 4
Oplinter 606
Opper-Costerije 449
Opper-Hoogpoort 434, 435, 466
Opper-Hoogpoorte 515
Opper-Kwaadham 523
Opper-Quaetham 535
Opper-Scheldestraat 11, 55, 56, 59, 68
Opperhooghpoorte 453, 511
Oraignen boom 602
Orangisten 86-88
Oranje 72, 86, 286, 400
Oranjeberg 84
Oranjestraat 113, 123
Oranjestraete 84
Orde der Ursulinen 557
Orde van het Gulden-Vlies 183, 441
Orde van Ste Ursula 560
Orden van 't Gulden Vlies 443
Ordene vanden Gulden Vliese 446, 448
Ordenen van sente Augustijns 55
Ordine sente Augustins 54
Ordine sente Augustinus 55
Ordinis sancti Francisci de Penitentia 4
Ordinis sancti Francisei de Poenitentia 4
Ordre qu'on nomme Thoyson 442
Ordre van S. Benedictus 562
Ost 621
Oste 518, 639
Oudaert 611
Oude-Beestenmarkt 585
Oude-Kalvermarkt 140
Oude-Kleerkoopers 437
Oude-Schoenmakers 455-460, 462, 464, 466, 622
Oude-Schoenmakershuus 467
Oude Helm 144
Oude Schoenmakers 437
Oude Schoenmakers huys 454
Oude vierscare 71
Oudeghesteghe 92
Ouden-Burcht 505, 515
Ouden-Burchts 505
Ouden Burcht 513
Oudenaarde 24, 206, 215, 401, 411, 517
Oudt Gheloore 141
Outschilt 553
Ouvriers en bois 541
Ouwegem 69
Ouwegemstraatje 68, 73
Ovaere 89
Over-Quaetham 535
Over-Schelde 71, 119
Overdam 290
Overen Quaetham 535, 540
Overwaele 260
Ovidius 163
Padden houc 111
Padden houcke 112
Paddenhoeck 117, 118
Paddenhoek 90, 101, 103, 109, 111-113, 116-118
Paddenhouc 111, 112, 116, 117
Paddenhouck 115, 118
Paddenhoucke 113
Paddenhouke 52
Paddestrate 115
Paelboem straten 512
Paelhoem straten 518
Paelinck 341
Paers 524
Paeschdach 470
Paesschier 123
Paeu 145
Palais épiscopal 565
Pale 101
Paleis van St.-Petersburg 220
Palemedes 110
Pamele 50, 349
Papal 94, 310, 313
Papals 91
Papejans 622
Papeleu 118, 120, 183, 511
Papen 3
Papingloo 215
Paradeplaats 167, 223, 434, 435
Parijs 18, 46, 181, 184, 212, 220, 328, 341, 364, 365, 464, 589
Parijs: St.-Sulpiciuskerk 46
Parma 317
Parmentier 18, 345, 610, 640
Parochie van St.-Baafs 448
Parochie van St.-Marten 127
Parochiekerk van St.-Jan 24, 307
Paroisse de Notre Dame 565
Paroisse de St. Jacques 565
Parys 182
Pascharis 58
Passcharis 415
Paternosterken 76
Paters Jesuiten 118
Paters Jesuyten 115
Patheet 623, 639
Patijnmakers 541
Patres jesuiten 17
Patres vander societeyt Jhesu 85
Pattheet 622
Pattijnmakers 465
Pau 112, 144
Pauken 144
Paukin 135
Pauli 347
Paulus III 23
Paulus IV 24
Pauly 365
Pauselijke Staten 41
Pauwels 182, 279, 337, 398, 399, 607, 609
Pays-Bas 18, 380, 401, 595
Pays Bas 561
Peerdecoutere 96
Peerdeken 143
Peert in de Wieghe 97
Peert jn de Wieghe 97
Peeters 587, 607, 610, 611
Pelicaen 537
Pellekane 512, 518
Pellicaen 322, 508, 512-514, 518, 536
Pellicane 512, 519
Pellycaen 513, 519
Penitenten 210
Pennarts 6
Penneman 469
Peperstraatje 578
Petite Couronne 168
Phenicianen 163
Philip 621
Philip de Goede 51
Philip de Stoute 15
Philip den Goede 8, 53, 54, 187, 219, 370, 441, 442
Philip den Schoone 363, 374, 480
Philip II 24, 26, 27, 212, 319, 329, 343, 348, 357, 441, 444, 447
Philippe, duc de Bourgogne 371
Philippi III 390
Philippo II 344
Picavet 334
Piëmont 41, 311, 525
Pier Lampet 299
Pierene 610
Pierette 520
Pierin 348
Piers 420
Pieters 80, 117, 216, 386, 502, 504, 587, 595, 610
Pigmeus 114
Pijnders 271, 436
Pio VIII 346
Pirssens 531
Pittem 237
Pius IV 24
Pius VII 43
Plaetsekin 582
Plaisance 41
Plakkers 437
Planke 102
Platte 138
Pleintje 467
Plinius 163
Plumioen 609
Po 142
Poeke 24, 122
Poele 216
Poele van Beervelt 217
Poerbus 329
Polder 90, 452, 466, 468, 480, 514, 518, 521, 523, 524, 526, 530, 533, 535
Poldere 453, 466, 468, 492, 502, 504, 512, 518, 519, 531, 532
Polderstraat 466
Polderstrate 466
Poldre 452, 454, 468, 492, 519, 527, 528
Pollaer 361
Pollein 608
Pollienen 509
Pollijn 608
Polre 454, 466, 523, 535, 536, 576
Pompe op den Santberg 595
Pontrave 369
Poort 304
Poortyer 225
Portier 225
Portois 342, 371, 372, 375
Portu Gandensi 305
Portugal 445, 519, 520, 537
Portugale 519
Portugiesen 9
Posterne 64
Pottelsberge 290
Potters 468
Pouillemarkt 298
Poulin 53
Pourbus 183, 342, 381, 383, 404
Praag 184
Praet 632
Praghen in Bohemen 577
Predikheeren 209, 211, 438
Prefectuurgang 73
Prefectuurstraat 68
Primo 639
Prince d'Amours 479, 480
Prince van Oraigne 287
Prince van Oraignen 287
Prince van Oraingen 84, 329
Princesse dame Michiele 371
Prins Frederik 278
Prins Karel 217
Prins van Oranje 69, 86, 87, 89, 357
Prins Willem-Hendrik 278
Prinsenhof 217, 444
Priorij van Melle 54
Prochie kerke tsente Pieters 397
Prochie van S. Jacobs 563
Prochie van Sente Jacobs 562
Prochie van St. Jacobs 567
Proofst van Royeghem 479, 480
Provence 41
Provoost 607
Pruisen 38, 358
Pruvost 510
Pulcheria 209
Pumbeke 147
Pussem 592
Pusseme 586
Pussemiers 510
Put van St.-Macarius 282
Putjen 228
Pylaer 615
Pyn 514
Quaedham 536
Quaertier 302
Quaetam 535, 536
Quaetdam 518, 534, 535, 577, 578, 580, 585
Quaetham 492, 526, 527, 530, 531, 535-537, 540, 576, 579, 581
Quaethamme 577
Quaethem 527
Quaets 312, 470
Quatham 534
Quatram 534
Querryn 237
Quesels 139, 140
Quevin 102
Quiers 311
Quine 525
Quintijn 175
Quyne 525
Raas 620
Rabau 428
Radbod 406
Rademakers 541
Raecke 95
Raepe 593
Raes 54, 55, 620
Raesbanck 623
Raeveschoot 293
Raick 401, 402
Rambost 362
Ramen 584
Raphaël 351, 388
Raronage 111
Rasphuis 45
Rattesteert 299, 300
Raudnitz 37, 367
Raveschoot 102, 622
Ravestain 480
Ravestein 480
Ravesteyn 480
Rebau 74
Recolletten 9, 362, 376, 438
Recollettenbrug 435, 440
Recuyers 469
Rederijkers 179, 263, 471, 481, 482, 485, 489, 491
Rederijkerskamer de Bomlooze Mande 623
Rederijkerskamer Maria ter eere 484, 489
Rederijkerskamer Ste-Agnete 469, 470
Rederijkerskamer Ste Agneta 632
Reep 71
Rees 615
Reesseghem 81
Refuge 286
Refuge der abdij van Duinen 66
Refuge der abdij van Eename 66
Refuge der abdij van Ninove 1, 66
Refuge der abdij van St.-Baafs 281
Refuge van de Duinenabdij 292
Refuge van Eename 50, 54, 68, 579
Reghenboghe 588
Regnessen 280, 285
Regnessen-straete 285
Regnessenstraat 285
Regnessestraat 280, 281, 283, 286, 289, 291, 507
Regnessestraete 285
Reims 306
Remory 88
Renaer 147
Renbaan Gautier 302
Renssoens 610
Ressegem 81
Reyhard 76
Reynaert 524
Reyngnesse 502
Reyngodt 282
Reyniers 515
Reynierssens 621
Reysschoot 339
Rhetorykamer de Fonteyne 400
Rhyngenessestrate 287
Ricardi 330
Ridderstraat 537, 538, 540, 562, 564, 565, 574, 586
Riemmakers 195, 437
Rietgracht 214
Rietwerkers 548
Rigasse 280, 281
Rignesse 285, 291
Rijcke Gasthuys 436
Rije 390
Rijgasse 280, 281
Rijhage 616
Rijke-Claren 76
Rijke Gasthuis 466
Rijks-Lagere- en Normaalschool 584
Rijks-Middelbare School 81
Rijks Modelschool 584
Rijm 78, 83, 280, 281, 291, 508, 615
Rijme 281
Rijms 58, 508
Rijngasse 285
Rijngenesse strate 291
Rijnghenesse 280, 283, 284, 291, 504
Rijnghersse 285
Rijnghessen 504
Rijngnesse 283
Rijnstraat 280
Rijnvisch 83, 620
Rijnvissce 223
Rijnvissche 83, 633
Rijquaert 608
Rijsel 219, 557
Ringasse 280, 281
Ringhasse 285
Ringhassen 285
Ringhenesse 504
Rinstraat 280
Robert, graaf van Vlaanderen 456
Rockolfing 603
Rodes 601
Rodoan 288
Roebont Hossestraetken 539
Roegiers 620
Roermond 27, 31
Roeux 376
Rogiers 128, 365
Rollier 88
Roma 5, 368
Romae 330
Roman 318
Romani 391
Rombouts 374
Rome 25, 27, 29, 34, 42, 157, 209, 377
Romeinen 234
Romelijn 387
Rommele 80
Rompeurs de bois 541
Roncevale 93, 94
Ronckenbuerch 124
Ronckenburch 124
Ronckenburg 123
Ronneck 369
Ronsele 530
Ronshevale 94
Roobosch 620
Rooden Hoet 577
Rooden turre 394
Roodververs 437
Rooman 275, 314, 322, 616
Rooman-de Block 278, 615, 616
Roome 625
Roomschen Keysere 95
Rooscransken 169
Roose 14, 212, 213, 274, 275, 345, 361, 363, 364, 384, 388, 421, 588, 589
Roosecransken 168
Roosemarijntken 171
Roosen Cransken 169
Roosencrans 148
Roosencransken 169, 171
Roscam 145, 576, 578, 581
Roscam strate 531
Roscamstraete 577
Roscamstrate 492, 577
Roskam 576-579
Roskam-straete 469
Roskamstraat 81, 162, 467, 577, 579, 582
Rossier 623
Rostijn 622
Royen 384
Roze 588
Rozemarijnken 171
Rubeis 588
Rubens 207, 213, 334, 363-365, 367, 450, 587
Rudder strate 540
Ruddershove 390, 537
Rudderstrate 535, 540, 585
Ruddervoorde 137, 606
Rue de la Liberté 597
Rue de Régéneration 167
Rue des Charpentiers 121
Rue des Orangers 84
Ruelle de la Chimère 540
Rueze 588
Ruiselede 24
Ruquebusch 27
Ruraemondenais 335
Ruremond 404
Rursemundensium 393
Rusland 297
Ruuthaert 216
Ryckaert 339, 399, 615
Ryckewaert 45
Rye 369
Rym 610
Rynck 144
Rynghenessen 504
Ryssel: Sente Mauritius kercke 416
S. Bavonis Gandavi 399
S. Claren 505
S. Jacobs 77, 552
S. Jans 307
S. Jans kerke 50
S. Michiels 77
S. Niclaus 77
Saba 212
Sagan 37
Saksen 71
Salaert 59
Salamander 121
Salem 339
Salins 371
Salisburgensis 367
Salm 112
Salomo 445
Salsburg 37
Sameling 368
Sammelins 609
Samuel 21
Sanaert 134
Sancti Bavonis 345, 346, 359
Sandberch 588
Sandbergh 586, 590
Sandberghe 521, 598
Sandelijn 623
Sandelin 606
Sandelyn 616
Sanders 24, 304
Sans-Culotten 375
Santbeerch 284, 514, 519, 586
Santberch 513, 587, 588, 592, 593, 598
Santbergh 514, 595
Santberghe 281, 513, 537, 587
Sarasijn 588
Sassche Vaart 394
Sauvage 615
Sauvaige 615
Savaanstraat 516
Savelboom 580
SBierchen 525
SBrunen 52, 53
Scelde 72, 577, 581
Scelden 75, 508, 578
Scelp 577
Scelpe 536, 578
Scelstraete 421
Scelstrate 67, 72, 74-76, 78-80, 86, 508, 512
Scelstraten 74, 76
ScelstratenNederscelstrate 73
Sceltstraete 76
Sceltstrate 73, 78, 83, 85
Sceltstraten 56, 66
Scemynckele 120
Scetstrate 66
Schaappoot 98
Schaet 136
Schaillehamere 148
Schakiers 111
Schamp 616
Schayes 60, 323
Schee 510
Scheerens 139
Scheerers huus 501
Schelde 12, 14, 22, 24, 33, 70-72, 304, 456, 467, 535, 578, 579, 581, 585
Scheldestraat 78
Scheldewaert 465, 623
Scheldstraat 434
Schelechs Kers 77
Schelpe 536
Schelstraete 83
Schelstrate 70, 76, 80
Schelstraten 56
Scheltema 172
Scheltena 180
Scheltstraete 75, 84
Schepenenhuis 169, 215, 216, 223, 225, 244, 280, 294, 314, 357, 479, 593
Schepenenhuize 159
Schermers 231, 234, 242, 247, 248, 250, 253, 255-260, 262, 263, 265-267, 269-278, 280, 611
Schermers van St.-Michiel 439
Schermerschole 240
Schermersgenootschap 237, 239, 241
Schermersgilde 231, 241, 243, 244, 250, 251, 273, 275, 279
Schermersgilde van St.-Michiel 213
Schermersgilde van St-Michiel 611
Schermerskring 277
Schermersvereeniging 242, 249, 254
Schermschole 168, 248, 249
Schermschool 239, 240, 247, 249, 251, 279
Schermschool van St.-Michiel 242
Schetstrate 61
Schetz 32
Schilders 186, 190, 196, 197, 199, 200, 206, 208, 209, 437
Schilders 195
Schilders huus 169
Schilders huys 168
Schildersambacht 183, 184, 195, 219
Schildershuis 168, 169
Schildersnering 135, 183, 193, 199, 202, 204, 208, 222
Schilt van Bourgoignen 135, 167
Schilt van Bourgoingen 167
Schinkelsteghe 99
Schipmakers 437, 541, 543, 550
Schippersnering 222
Schoelappers 463
Schoemaekers 284
Schoenlappers 463
Scholaert 620
Schole van Oost-Indiën 579
Schominckele 501
Schominckelstraat 501
Schonkelsteeg 99
School der Blauwe Jongens 579
School van de St.-Jansparochie 169
Schoonberge 610
Schoonbergen 606
Schooreman 120
Schoorman 120, 245, 326
Schoreel 357
Schotte 599
Schoutheet 294
Schouwbroek 606
Schouwburg 132
Schouwburg van 't St.-Sebastiaansgilde 268
Schreiboom 517
Schrijnmakers 550
Schrijnwerkers 437, 541
Schuddeveestraatje 96
Schuerman 632
Schupstoel 598
Schuttershof 285
Schuttershof van St.-Antoon 37
Schuttershof van St.-Joris 285
Scilt van Bourgoingen 134, 135, 167
SCleits 94
Scoeckiers 112
Scole van Sente Jans 169, 170
Scole van St. Jans 169
Scolen van sente Jans 169
Scool van sente Jans 169
Scoonjans 67
Score 225
Scot 600
SCots 90
Scottte 599
Scupstoel 598
SCurtrosijns 535
Scutters hof 285
SDievels steghe 535, 579
Secreet 274
Seeperijestraete 118
Seert 540
Seeruddere 143
Segaert 580
Seghers 366, 374
Segovia 589
Seinkele 223
Seinkelsteghe 99
Selich Gheeststeghe 145
Selichs gheests steghe 145, 147
Selverstrate 453
Seminarie 27, 28, 40, 290, 292-294, 344, 372, 421, 453, 454
Seminarie episcopael 288
Seminariestraat 291, 292
Seminarii 372
Seminaristen 438
Semts 504
Seneschale 390
Sent Jacobs 641
Sent Jans 5, 13, 79
Sent Jans keerchof 13
Sent Jans keerchove 291
Sent Jans keercke 284, 482
Sent Jans kerchof 66
Sent Jans kercke 123, 171, 394, 422, 428
Sent Jans kerke 2, 57
Sent Jans straete 171
Sent Janskercke 313, 314
Sent Jansstraete 134
Sent Joris 169
Sent Niclaus 77
Sente Agneeten gulde 479, 480
Sente Angneete 480
Sente Angneeten 482
Sente Baefs kercke 122, 293, 454, 504, 511
Sente Claren 505
Sente Claren cloestere 505
Sente Jacops kerke 555
Sente Jans 56, 77, 281, 307, 309, 310, 419, 433
Sente Jans eeuwangelisten 55
Sente Jans keerchove 12
Sente Jans keercke 58, 59, 61, 100, 317, 624
Sente Jans kercke 2, 55, 57, 82, 291, 308, 387, 430
Sente Jans kerke 6, 50, 413
Sente Jans prochie 3, 521
Sente Jans strate 167, 168, 171
Sente Jans ter kercken 447
Sente Janshuus 552
Sente Janskeercke 472
Sente Lucas gulde 207
Sente Pieters 154, 310, 563, 567
Sente Pieters cloister 5
Sente Pieters dorp 150
Sente Pieters dorpe 149
Sente Verelden 76
Senter Niclaus keerke 200
Separijstrate 118
Ser Ghelloct 285
Ser Lambrechts 283
Ser Machelin 127
Ser Machelinstrate 127
Ser Majolijnstraat 125
Ser Ridiers 146
Ser Sanders 144, 281, 387, 412, 420, 529
Sergant 102
Serraes 622
Sersanders 79, 80, 101, 111, 121, 145, 310, 388, 413, 535, 585, 600, 610, 616
Sersimoens 82
Sert 31
Servaes 96
Seys 605, 606
's Gravenbrug 51
's-Gravenhage 34, 343, 432
's Graven steen 444
's-Hertogenbosch 32
Shervaes 74
Sicilië 444
Sicilien 443
Sickele 508
Sickelen 291, 292
Sicleer 51
Sidonianen 163
Sienne 184
Sijrien 208
Sijrien lant 208
Silvaeduc 403
Silversmetstraete 454
Silversmetstrate 454
Silverstraete 293, 453, 504, 526
Simon 403
Singelbaanst 117, 530, 640
Sint Jansstraete 133
Sint Pieters 203
Sinte Anne en Sinte Crispyn 121
Sinte Baefs 448
Sinte Baerble tsente Pieters 480
Sinte Janskercke 56
Sion 355
Sir Gheeraerds dievels steen 10
Siret 215, 346
Sixtus V 28
Sleepstrate 448
Sleidinge 25, 237
Sletsaert 147
Sleutel 593
Slomme Pot 479, 480
SLoove 509
Sluis 54, 108, 109
Sluus 108
SMaechs 54
Smalle Wetten 449
Smeden 190, 437
Smeermans kinder huus 523
Smets 621
Smids 376
Smijters 609
Smits 616
Sneevoet 216, 609
Snellaert 156, 157, 479, 605, 606, 639
SNeys 154
Snoeckaert 616
Société de l'exercice des armes 275
Société littéraire gantoise 170, 171
Soenens 511, 616
Soens 157
Soetaert 607
Solly 358
Solu 381
Sombreffe 515
Somers 121, 640
Somerstraetken 96
Sonne 95, 580
Sonnen 96
Sonnestraetjen 585
Soys 95
Spaengnen 447
Spaignen 611
Spaingnen 327
Spanjaarden 266
Spanjaardskasteel 103
Spanje 27, 164, 327
Spanoghe 616
SPapen 79
Speliaerts 185
Spelijs 193
Spiegel 76
Spiegelstraat 467, 527, 531, 537, 540, 579
Spieghel 145
Spieghele 76, 145
Spieghelman 318
Spillebaut 549
Spinners 229
Spinnersen 140
Spire 343
SPoorters bordeel 468
's Poorters bordeel 467
Sheeren van Erpe huus 80
Spoorware 80
Sprendonk 25
Sprute 509, 510
Squellaert 16
St.-Antoon 276
St.-Augustijnerorde 280
St.-Baafs 28, 36, 70, 80, 81, 83, 122, 126, 138, 182, 183, 212, 215, 222, 244, 291, 292, 296-299, 335, 344, 358, 361, 365, 402, 406, 417, 440, 441, 446, 449, 492, 505, 531, 536-538, 585
St.-Baafsabdij 23, 25, 69, 70, 214, 215, 280, 282, 319, 325, 331, 370, 397, 404, 406, 407
St.-Baafshof 72, 84
St.-Baafskerk 29, 46, 61, 68, 69, 71, 72, 81, 212, 222, 280, 290, 298, 323, 364, 396, 397, 421, 434, 441, 444, 617, 620
St.-Baafsparochie 449, 491
St.-Baafsplein 11
St.-Baafspleintje 14
St.-Baafsstede 24
St.-Baafsstraat 453, 467, 501
St.-Baafstede 127
St.-Baafstraat 466
St.-Baefs 452
St.-Bavo 24
St.-Denijs 408
St.-Denijs-Boekel 59, 222, 600, 601
St.-Eloois-Vijve 24
St.-Guidokerk te Anderlecht 377
St.-Ivogilde 36
St.-Jacob 76
St.-Jacobs-Nieuwstraat 539, 583, 603
St.-Jacobskerk 26, 77, 546, 551
St.-Jacobsnieuwstraat 3
St.-Jacobsparochie 109, 562
St.-Jan 26, 76, 313
St.-Jans 12, 412
St.-Jans- en St.-Pauwelsgodshuis 500
St.-Janshuis 585
St.-Janskapel 305
St.-Janskercke 66
St.-Janskerk 1, 13, 50, 53, 56, 58, 60, 64, 72, 100, 121, 124, 207, 211, 217, 225, 305, 306, 318, 349, 382, 388, 394, 396, 402, 411, 413, 422, 431, 449, 470, 492, 620
St.-Janskerke 51
St.-Janskrocht 294, 378
St.-Jansparochie 5, 90, 105, 106, 108, 110, 111, 170, 534, 537
St.-Jansstraat 13, 123, 129, 131, 133, 135, 167, 182, 183, 193, 194, 223, 224, 280, 294, 295, 434, 435
St.-Janstoren 122, 397
St.-Jansvest 171
St.-Joris 62, 276, 467
St.-Jorisgezellen 439
St.-Jorisgilde 270, 484
St.-Just 371
St.-Laureins 517
St.-Lievens-Houthem 25
St.-Lievenspoort 448
St.-Lucas 285
St.-Lucasgilde 183, 184, 209
St.-Marten 216
St.-Martens-Laathem 25
St.-Martensparochie 48
St.-Michiel 76, 243, 251, 267
St.-Michiels 117, 271
St.-Michielsgezellen 272, 273
St.-Michielsgilde 257, 261, 265, 267, 277, 615
St.-Michielskerk 115, 182, 210-212, 222, 316, 447
St.-Michielslei 15
St.-Michielsparochie 519, 534
St.-Michielsstraat 440
St.-Michielstraat 435
St.-Nicolaas 76
St.-Nicolaaskerk 94, 121, 200, 211, 213, 244, 274, 275
St.-Nicolaasparochie 12, 98, 120, 263, 585
St.-Pieters 26, 84, 152, 202, 204, 263, 300, 305, 310, 329, 397, 449, 478, 533, 565, 566, 586
St.-Pieters-Nieuwstraat 575
St.-Pieters-ten-Berge 601
St.-Pietersabdij 4, 5, 26, 151-153, 203, 211, 305, 438, 562, 566, 568
St.-Pietersdorp 149, 150, 153
St.-Pieterskerk 210, 272
St.-Pol 444
St.-Sebastiaan 276
St.-Sebastiaansbroeders 439
St.-Sebastiaansgilde 484
St.-Winoksbergen 26
St. Agnieten 481
St. Baafs 141
St. Baefs 147, 285, 339, 404, 454
St. Bavon 619
St. Empire 371
St. Jacobs Nieuwstraete 536
St. Jan 305
St. Jans 77, 363, 393, 397
St. Jans Capellehof 168
St. Jans keercke 59, 453, 627
St. Jans keerke 313
St. jans kercke 51, 58, 307, 453, 502
St. jans kerke 505
St. Jans te Steene 81
St. Janskeercke 66, 170
St. Jansstraete 169
St. Jean 419
St. Jooris 527
St. Joris 527
St. Laureyns 96
St. Lucas 285
St. Michiel 100, 305
St. Nicolaas 305
St. Pieters 151
St. Poppo 306
St. Sebastiaen 118
St-Jansstraat 489
St-Jorisgodshuis 490
St-Remy 616
St Jacobs 567
St Jans Keercke 8, 322, 502
St Jans prochio 134
St Jans strete 13
St Janskeercke 68
Staats-Middelbare school 467
Staats-Vlaanderen 46
Stadhuis 19, 243, 245, 247, 259, 260, 434, 440, 443, 490, 492, 584
Stadhuize 231, 638
Stads wakende mannen 262
Stadsmuseum 316
Stadswaag 249
Stadthuus 447
Stadthuys 550
Staelens 616
Staelins 607
Staes 428, 469
Stalins 203, 513, 610, 620, 623
Stallaert 541
Stampaert 88
Stapelheeren 439
Stassen 547
Stassignon 275
Stassins 314, 331, 609
Stazins 430
Ste-Agnete 479-481, 487, 491
Ste-Annakapel 210
Ste-Catharina godshuis 536
Ste-Catharinakerk te Rijsel 367
Ste-Cecilia 18
Ste-Claraklooster buiten Gent 513, 519
Ste-Geertuidekerk te Nijvel 377
Ste-Margareta 41
Ste-Maria-Leerne 82
Ste-Pharahilda 76
Ste-Pharahilde 23, 119, 244, 411, 412, 620
Ste-Walburgiskerk 216
Ste Agneete 488
Ste Anne en Sinte Crispijn 121
Ste Baafs 492
Ste Baefs 139, 171, 291, 320, 505, 540
Ste Baefs kercke 122, 328, 454
Ste Baefskercke 316
Ste Baes 393
Ste Denijs Bouckele 59
Ste Jans 397, 581
Ste Jans Capelle hof 168
Ste Jans keercke 322, 414, 415, 505
Ste Jans keerke 525
Ste Jans kercke 13
Ste Jans straete 167-169
Ste Jans strate 168, 171
Ste Janshuys 9
Ste Janskeercke 59, 291
Ste Janskercke 56, 291, 315, 454
Ste Janskerke 291
Ste Jansstraete 135
Ste Jansstrate 67, 182
Ste Leureyns 96
Ste Michiel 100
Ste Niclaeskercke 241
Ste Niclaeus kerke 94
Ste Niclaus 77
Ste Pharahilde 535
Ste Pharahilden 16
Ste Pieters 138, 204
Stedelijk oudheidkundig Museum 465
Stedelijke Kinder-Bewaarschool 584
Stedelijke Muziekschool 14, 21
Steels 468
Steen 467
Steen der van Ouwegem's 69
Steen des heeren van Ouwegem 70
Steen van Brij 79
Steen van Damman 467
Steen van Erpe 79
Steen van Geeraard den Duivel 11, 507
Steen van Ouwegem 68
Steen van Ressegem 81
Steendam 431
Steene van Brij 79
Steenhouwers 201
Steenkerke 607
Steenkin 96, 586
Steenput 595
Steenputte 120, 123, 129
Steenputte up den Santberch 594
Sten der Vilain's 81
Stern-Stein 37
Sternstein 367
Sterre 83, 504, 512, 518-520, 523, 524, 537-539
Sterren 512, 519, 520
Sterrinx 6
Steuperaert 616
Stevaert 125
Stevelijne 605
Stevens 134, 616
Stevins 428
Steyaert 93, 295, 520, 522
Stijl 145
Stockman 287
Stoener 520
Stoenere 213
Stoevere 393
Stoevere godts huus 523
Stoevers 524
Stoffeerders 201
Stommelin 611
Stoop 93
Stoover 526
Stoovers 525
Stoppeleers 94
Stroodekkers 437
Stroovere 393
Strudonc 70
Stuivenberg 615
Stunaert 3
Stuperaert 610, 623
Stuwaert 520
Suaetham 519
Sueghe 123
Susteren vander derder ordenen 4
Susteren vander derdere ordenon 3
Susters van achter sente Jans 3
Susters van Penitentie 3
Susters vander obeissancien van St. Franciscus 3
SVolders 286
Swaenstraete 577
Swaentje 576
Swarten Moor 531
Sweert 599
Swichemius 391
Swijnkin 136
Sylvio 331
Syperessestrate 117
Taal is gansch het volk 284
Taccoen 530
Tackoen 382
Taelboemstrate 513
TAenkin 124
Taffin 621
Talboemstrate 512, 519
Talboom 537
Talboom strate 592
Talboomstraat 536-538, 592
Talboomstraete 514, 519, 520, 537, 538
Talboomstraetken 514
Talboomstrate 538
Tamboomstraetken 539
TAndwerpen 193
Tanghe 129, 130, 169
Tapijtsiers 437
Tarcoen 606
Tas 177
Tasseel 487, 488
Taverniers 437
Tayaert 113-115, 284
Taye 113, 114
Tbeelfroet 134
Tbeelfroit 146
TBeerkin 576
TBelfort 169
TCalander huus 100
TCappitale huys van Ste Baefs 182
Tclooster van de Conceptionis 9
Tclooster van de Grauwe Zuusters 70
TCorael huus 539
TCoygheskin 80
TCuupgat ten Frereminueren 480
Temmerlieden 542, 549, 550
Temmerman 622
Temsche 35
Ten Bossche 130
Ten Dijke 606
Ten Heule 616
Teneraemonda 280
TEngienhuus 61
Ter Jacht 512
Ter Vynckt 359
Terouanen 26
TFalenkin 502
Tgheselscip van sente Angneeten 481
TGrau sustershuys 2
TGroen Huys 602
TGroene Wout 537
THaenkin 124
Themis 297
Theodorus 209
Therouane 24
Thiebaut 402
Thielt 403
Thiers 526
Thijncke 124
Thirol 371
Thof mijns sheeren sborgraven van Ghend 80
THof ter Dunen 83
Thof van den cloostere van sinte Andriaens 93
Thof van den Duynen 84
THof van Dienen 83
Thof van Eename 578, 579
Thof van Heersele 171
Thof van Mastaing 102
Thof van Mastayn 102
Thof van Nieneve 2
Thof van Nyenhove 1
Thof van saint Pol 123
Thof van sente Baefs 74
Thof vanden cloostere van Nieuwenbossche 73
Tholmin 551
Thomas 620
Thoré 212
Thoriswalle 359
THospitaelken 467
THouchuus 536
Thuus van Artevelde 111
Thuus van de Tijcwevers 147
Thuys van Axpoele 122
Thuys van Axspoele 122
Tiberghien 339
Tichelbakkers 437
Tielt 24, 432
Tijckwevers huus 147
Tijcwevers 145-147, 150, 151, 153, 157
Tijcwevershuus 147
Tijkwevers 129, 149, 152, 156, 162, 163, 437
Tijkweversnering 161, 162
Timmerlieden 190, 437, 541, 542, 548, 549
Tinctor 577
Tingieters 437
Titalo 299, 301
TJonghelinck 592
TKeyserijcke 448
TKint 113
't Kindt 602
TLandt van Beloften 121
TMaegdenhooft 467
't Laurens- de Maechtsteen 59
TMeerhem 95
TMessyncstraetken 581
TMuushol 467, 512
TNaghelstraetkin 585
Tnieuwe kerchof tsente Jhans 13
TNocx hooft 170
Toebast 254, 615, 616, 640
Toevluchtshuis 286
Toevluchtstraat 281, 286, 507
Toledo 401
Tollenare 103
Tolliers 605
Tongerloo 26
Tonghewijdde kerchof 13
Tonnekensstege 2
Tonnekins steghe 2
Toochstraatkin 585
Toolueeren 145
TOpen Herte 118
Torck 530
Torfbriel 70
Tornacensis 4
Tornesteeg 73
Torniersteeg 71, 73
Torniersteghe 73
Tornierstraetkin 70
Tornoysteghe 73
Tournai 16
Tournoeystraetkin 73
Toysonne 443
TPaerdekin 127
TPaukin 135
TPeper straetkin 578
Tractaat der Barrieren 33
Transmarus 304, 305, 331
Trapken 454
Trensaert 623
Trenten 27, 288
Triconi 299, 300
Triest 2, 29, 30, 47, 69, 70, 92, 102, 187, 275, 288, 333, 336, 338-340, 347, 357, 359, 360, 364, 365, 370, 390, 392, 398, 399, 403, 407, 417, 420, 421, 502, 505, 510, 516, 530, 537, 540, 593, 606, 610, 616, 618, 622, 640
Trist 382
Trompet royal 137-139
Trompetters 430
Troyes 41
Troys 535
Ts. Verhilden 505
TSale huus 588
't Sas van Gent 401
TScaec 588
TScemynckele 121
TSchelde 58, 577
TScheldstraete 85
TSchutterhof 285
Tschutters hol van mijn heere St. Jooris 169
TScomyncle 502
TScuttershof 170
TSdievels steghe 74
TSeert 540
TSemincke 119
Tsente Jacops 397
Tsente Jans 473
Tsente Jans kerke 535
Tsente Janskercke 291
Tsente Pieters 119, 478
Tsente Verhilden 91
Tsenter Niclaus 397
TSeomynele 467
Tser Gheraerds dievels steene 73
TsMaeghs 57
TSomerstraetken 96
TSonnestraetken 585
TSoomijnokel 120
TSpetaelkin 526
Tstadthuus 612
TSteenkin 85, 96
TSuuls 92
TSwaeinkin 577
TSwijnken 136
Tuchthuis 16
Tuchthuys 259
Tucschap 615
Turcqus 237
Turfdragers 436
Turken 265
Turkien 155
Turkije 155
TValemken 503
TValksken 467
Twee Hellemen 515
Twee waerft 479
Tweewaerft 480
TWijenaerd straetkin 492
TWitte huus 588
Tydgadt 279
TZonnestraetken 585
TZwaenkin 135
TZwaenstraetkin 578
T'Kindt 602, 603
T'Kint 14
Up ten Calanderberch 98
Upbrakele 10
Upper-Quaetham 535
Upper Quaetham 535
Uppren Quaetdam 536
Urbaan III 305
Ursel 432
Urselinen 559, 563, 572
Urselines 564, 565, 569, 571
Urselynen 567, 568
Ursulinen 557, 558, 560-562, 566, 568, 572-574, 576
Ursulinenklooster 575
Ursulinenstraat 537-539, 592
Ursulines 561
Ute Merham 148
Uten Berghe 639
Uten Hove 4, 78, 116, 146, 149, 307, 513, 606
Uten Hove's steen 599
Uten Zwane 79
Utenhove 51, 81, 281, 387
Uter Galeyden 286
Utrecht 23, 24, 27, 172
Uuten hove 54, 57, 513
Uutendaele 510
Uutenhove 519
Vader der armen 30
Vaernewijc 91
Vaernewijck 467, 489
Vaison 40
Valcke 146, 368
Valcxkin 586
Valensijn 63, 210
Valkenierstraatje 73
Valksken 502
Van Aalst 92
Van Acker 355, 356
Van Aelst 622
Van Aertevelde 108, 111
Van Ancone 220
Van Apeltrin 191
Van Arimathea 450
Van Arron 58
Van Artevelde 101, 111, 112, 117, 144
Van Assche 118, 224, 249, 598
Van Asselt 50
Van Auters 543
Van Auwegem 640
Van Auweghem 578, 607
Van Auwerkercke 138
Van Auxi 444
Van Axel 11, 411
Van Axpoele 215, 216, 608
Van Aytta 328, 343
Van Aytta van Zuichem 331, 445
Van Aytta van Zwichem 343
Van Baasrode 293
Van Beauffremez 58
Van Beaufremez 327
Van Beersele 388
Van Beervelde 216
Van Belinghem 518
Van Berghen 83
Van Bestbrugghe 59
Van Biervliet 509
Van Biervlyet 443
Van Biesbrouck 342
Van Bijlande 489
Van Blaesvelt 2
Van Bochaute 470, 620
Van Bochoute 171
Van Boesscote 605
Van Borsele 444
Van Borssele 58
Van Bouillon 243
Van Bourbon 5
Van Boxtale 79
Van Bracle 91
Van Brakel 91, 136, 606
Van Branteghem 133, 134
Van Brecht 608
Van Breughel 607
Van Breuseghem 640
Van Brije 79
Van Brijen 79
Van Bryen 79
Van Buestale 79
Van Buten 501
Van B'tinghem 605
Van Campene 82, 84, 319, 448, 616
Van Caneghem 505
Van Casele 640
Van Cauwenberghe 639
Van Cazecle 607
Van Cleef 148, 217, 272
Van Clemskerke 620
Van Cleve 145
Van Cleven 272
Van Conynedonck 639
Van Coorenhuyse 606
Van Coppenholle 529
Van Coppenole 619
Van Coppenolle 617
Van Cornelis 416
Van Corthem 539
Van Cotewyck 454
Van Couckelberghe 486
Van Coudenberghe 608
Van Coudenhove 283
Van Coxie 357, 358
Van Coyeghem 82
Van Crombrugghe 122, 134, 188, 431, 611, 616
Van Cuelene 589
Van Cuelne 607, 608
Van Cuyck 610
Van Daele 615
Van Dale 606, 616
Van Damme 9, 530, 610
Van Dampierre 149
Van de Capelle 639
Van de Fonteyne 319
Van de Keere 632
Van de Kerchove 51
Van de Kethulle 374, 510, 640
Van de Neucker 539
Van de Pitte 620
Van de Poele 88, 89
Van de Putte 411, 508, 617
Van de Riviere 609, 610
Van de Strekele 144
Van de Velde 39, 46, 224, 384, 395, 465, 589, 615, 620, 622
Van de Vijver 128
Van de Vijvere 416, 622
Van de Vivere 640
Van de Vyvere 416
Van de Woestijne 346
Van de Woestyne 20, 346, 381, 399
Van de Wynckele 578
Van den Aschoepe 145
Van den Ascoope 605
Van den Beerghe 57, 122
Van den Bemde 639
Van den Bemden 279, 615
Van den Berge 606
Van den Berghe 53, 57, 515, 587, 607, 622, 639
Van den Bogaerde 192, 193
Van den Bosch 30, 337, 404
Van den Bossche 64, 100, 101, 111, 217, 579, 609
Van den Broecke 616
Van den Broucke 615, 622
Van den Brugghe 30
Van den Bulcke 111
Van den Bunder 605, 606
Van den Bundere 606
Van den Dale 452, 606
Van den Damme 225
Van den Dijcke 308
Van den Doerne 608, 609
Van den Dorent 94
Van den Driessche 501
Van den Eechoute 136, 207
Van den Eeckhaute 607
Van den Eeckhoute 147
Van den Eede 623, 632, 639
Van den Eeden 20
Van den Eetvelde 605
Van den Hamme 620
Van den heede 610
Van den Hende 56, 616, 620, 638
Van den Heuvel 357, 388
Van den Heuvele 347
Van den Hole 231, 232, 387
Van den Holle 94
Van den Hooghen huus 56
Van den Hooghenhuus 56
Van den Houcke 590
Van den Houte 428, 638
Van den Houtkine 61
Van den Hove 414
Van den Hulse 312, 430, 623
Van den Hulze 312
Van den Keerchove 621
Van den Keerckhove 502
Van den Keere 94
Van den Kerchove 154, 469, 512, 607, 616, 622
Van den Meersche van Berlare 37
Van den Moortele 217
Van den Nieuwenweghe 78
Van den Pale 101
Van den Peerboome 605
Van den Pitte 80, 452, 605, 622
Van den Plaasche 593
Van den Plassche 539
Van den Poele 91
Van den Riede 605
Van den Rooden 470
Van den Steene 639
Van den Strekele 146
Van den Tombeele 606
Van den Vackere 605
Van den Velde 581
Van den Vivere 306, 640
Van den Vondel 110
Van den Vyvere 610
Van den Walle 519
Van den Zande 486, 605
Van der Ameiden 77
Van der Beke 117, 610
Van der Biest 412
Van der Brugge 606
Van der Brugghe 422, 609
Van der Brugghen 318, 469, 530, 610, 640
Van der Burch 28, 29, 409
Van der Camere 607, 622
Van der Campe 111
Van der Colven 605
Van der Couderborch 601
Van der Cruucen 510
Van der Cruusen 640
Van der Cruycen 602
Van der cruysen 640
Van der Cruyssen-van de Putte 590
Van der Doeve 122
Van der Donckt 308, 592
Van der Donct 593
Van der Donet 56
Van der Eecken 482, 606, 610, 623, 632
Van der Goten 551
Van der Gracht 8, 285
Van der Haeghe 610
Van der Haeghen 113, 115, 241, 244, 245, 340, 383, 385, 504, 607, 623, 640
Van der Haghe 313, 605, 639
Van der Haghen 93, 209, 609, 610
Van der Heed 639
Van der Heeken 605
Van der Hellen 577
Van der Hessche 121
Van der Hoyen 620
Van der Hurch 621
Van der Karren 77
Van der Kene 388
Van der Leyen 605, 632
Van der Linde 501
Van der Linden 347, 392
Van der Lindt 27
Van der Mandelen 620
Van der Meere 609, 610
Van der Meeren 346, 356, 609, 639, 640
Van der Meerre 486
Van der Meersche 469, 515, 601, 640
Van der Mensbrugghe 621
Van der Mersch 76, 226
Van der Meulen 118, 401, 543
Van der Moere 609, 610
Van der Molen 116
Van der Most 592
Van der Moure 608
Van der Muelen 94, 512, 605, 621, 638
Van der Noot 33-35, 222, 292, 293, 334, 362, 386, 450, 573
Van der Oost 129
Van der Oyen 414
Van der Pale 101, 220, 608
Van der Piet 486
Van der Recken 513
Van der Reyner steden 79
Van der Reynersteden 79
Van der Rijst 413
Van der Rivieren 527, 530
Van der Royen 73
Van der Sare 638
Van der Schelden 426, 610
Van der Schuere 285
Van der Sickelen 280
Van der Stelt 513
Van der Stichelen 606
Van der Stoet 639
Van der Straeten 18, 401, 402
Van der Straeten-van Eesbeke 82
Van der Strate 234
Van der Straten 231, 233, 443, 608
Van der Swalleme 638
Van der Swalme 501
Van der Tale 93
Van der Varent 610
Van der Vennen 606
Van der Vennet 586, 587
Van der Vesten 509
Van der Veunen 606
Van der Vichte 80
Van der Vin 278, 279, 616
Van der Visscherie 147
Van der Vloet 94
Van der Vynckt 607
Van der Ween 243, 266
Van der Wincle 16
Van der Wostinen 192, 620
Van der Zichelen 58
Van der Zickele 283
Van der Zickelen 59, 110, 313, 387, 504, 508, 509, 513, 545, 620
Van der Zijchelen 58
Van der Zijpe 638
Van der Zype 610
Van Deynse 616, 623, 640
Van Dickele 512, 514, 538, 609
Van Dijcke 139
Van Dorislaere 60
Van Dorme 608
Van Dornijcke 81
Van Dossele 607
Van Driessche 48, 416
Van Dueren 640
Van Duerno 640
Van Durme 608
Van Duyse 110, 128, 455, 479
Van Dyck 207
Van Each 399
Van Eechaute 147
Van Eechautte 606
Van Eecken 607
Van Eede 510
Van Eekeloo 639
Van Eekeren 137
Van Eerpe 79
Van Eersel 35-37, 339, 368, 387, 450
Van Eertvelde 608
Van Erpe 79, 187
Van Ertbuer 552
Van Esch 338, 367
Van Essche 608, 609
Van Everghem 2
Van Eyck 50, 187, 200, 207, 217, 219-221, 340, 346, 349, 350, 356-358, 382, 419
Van Eygherloo 535
Van Famelerens 50
Van Frankrijk 186
Van Gavere 620
Van Geet 621
Van Gelder 15, 609
Van Gent 70, 210
Van Gheldere 113
Van Gheluwe 20, 607, 640
Van Ghend 136
Van Ghendt 607
Van Ghestele 608
Van Ghistel 221, 384
Van Ghistele 78, 384, 608
Van Gijzegem 640
Van Gistel 78
Van Goes 608
Van Haerde 287
Van Halfackere 606
Van Halle 421
Van Hamme 620
Van Hanselaere 279
Van Haute 431, 510
Van Hautem 620
Van Hauwaert 145
Van Hauweghem 610
Van Havene 606
Van Havere 610
Van Haverthun 482
Van Haverthuyn 623
Van Hecke 237, 486, 610, 622
Van Heckeren 143
Van Heerseele 10
Van Heersele 10, 79, 171
Van Helderbergh 221, 249
Van Hembieze 73
Van Hembijze 136, 382, 391
Van herckelbout 616
Van Herdenburch 550
Van Hervelde 55
Van Herzele 20, 79, 171
Van Hessche 550
Van Heule 6, 8, 640
Van Heurne 83
Van Heye 615
Van Hoedevelde 512, 513
Van Hoerenbeke 468
Van Hoevelde 609
Van Hole 54
Van Holle 616
Van Hoobrouck 616
Van Hoogenhuus 61
Van Hoorde 287
Van Hoorebeke 61, 240, 243-245, 345, 607, 639
Van Horenbeke 31, 32, 453
Van Hornes 32, 33
Van Houcke 589
Van Houdenbrouc 146
Van Houtem 413, 620
Van Houthem 286
Van Hove 53, 89, 254, 502
Van Huffel 374
Van Hulle 361
Van Hulthem 261, 616
Van Hulze 481, 632
Van Hunchem 536
Van Hycke 419
Van Idewalle 342
Van Immerzele 83
Van kesel 340
Van Kets 605
Van Laerebeke 607
Van Lake 610, 638
Van Lalaing 444
Van Lambeke 20
Van Lamzweerde 508
Van Lancker 129
Van Lede 193
Van Leemputte 621
Van Leins 413, 508, 512
Van Lembeke 112
Van Leuven 608
Van Leyns 124, 310
Van Lichtervelde 515
Van Lie 62
Van Liedekerke 102
Van Liekercke 102
Van Liekerke 118
Van Liere 530
Van Lobkowitz 367
Van Lokeren 151, 152, 305
Van Lokerne 115
Van Loo 277, 279, 607-609, 616, 617, 639
Van Loovelde 109, 122
Van Ludeke 608
Van Ludicke 608
Van Lummene 381, 382
Van Luxemburg 15
Van Machelt 94
Van Maercke 382
Van Maerlant 107
Van Maldegem 465
Van Maldeghem 139
Van Male 193, 607-609
Van Mander 211, 215
Van Marien 608
Van Marke 382
Van Masseme 101
Van Massemen 102
Van Meckelin 608
Van Meer 399
Van Meeren 14
Van Meerlant 485-487, 622
Van Meerlaut 632
Van Meerler 192
Van Meerlere 192
Van Meire 608
Van Merlant 485
Van Meynghenspruut 510
Van Meyngherspruut 509
Van Mieghem 327
Van Molle 176
Van Momoreney 82
Van Moorslede 327
Van Munte 620
Van Nevers 106
Van Nokere 131
Van Normandië 455, 456
Van Normandije 455
Van Nueren 609
Van Oerdeghem 620
Van Oerseele 608
Van Oersel 608
Van Onredene 3
Van Oordeghem 646
Van Oostenrijk 211
Van Oosthende 510
Van Opstalle 530
Van Overbeke 610
Van Overdriesch 521
Van Overwaele 616
Van Overwale 168, 169
Van Overwele 611
Van Pachtenbeke 605
Van Parijs 364
Van Pella 48
Van Poelvorde 54
Van Pollinckhove 376
Van Pollinkhove 375
Van Pollynchove 376
Van Portugal 329
Van Pottelsberghe 11, 290, 420, 606
Van Pottelsberghe-de Kerchove 603
Van Pottelsberghe d'Overdam 290
Van Poucke 333, 339, 342, 368, 510
Van Priemeecke 620
Van Provijn 91
Van Puttem 92
Van Putthem 91, 639
Van Quaetbeke 312
Van Quakenbeke 428
Van Raemsway 319
Van Raesseghem 115
Van Rassegem 11
Van Ravenschoote 307
Van Ravenscoet 50, 512
Van Raveschoot 13, 49, 102, 182, 419
Van Ravescoet 102
Van Rediable 284
Van Regelsbrugghe 61
Van Ressegem 83
Van Resseghem 81, 291
Van Reysschoot 278, 339, 520, 616
Van Rochelies 416
Van Rode 480
Van Roden 123, 148, 472, 473, 480
Van Roeselaer 53
Van Rogen 610
Van Rooden 479
Van Room 606
Van Roosen 605
Van Rotterdam 539
Van Roye 640
Van Royen 469, 610, 611, 622
Van Saksen 272
Van Sasseghem 640
Van Scheynghen 640
Van Schijngem 117
Van Schoonberge 293
Van Schoonhoven 102
Van Schoorisse 70, 472
Van Schyngen 606
Van Schynghen 530
Van Scoonhoven 102
Van Scorisse 428
Van Seclyn 606, 610
Van Serlyn 606
Van Severen 244
Van Sicleer 607, 609
Van Sicleers 54, 93, 608
Van Siena 209
Van Simpol 393
Van Singhem 146, 147
Van Sleidingen 620
Van Sloete 608, 609
Van Spillille 468
Van Stahrenberg 38
Van Steelant 368, 514
Van Steenlandt 390
Van Sycleer 310, 587, 588
Van Syle 454
Van Tallebeke 118
Van Tessel 610
Van Tessele 170, 610
Van Testele 317
Van Thielrode 305
Van Thijsenaken 632
Van Thijsenske 481
Van Thurnout 70
Van Thuyne 623
Van Tieghem 128, 134, 617, 619
Van Torbeke 608
Van Troyen 139
Van Turtelboeme 111
Van Turtelboom 124
Van Uden 345, 348, 360, 369
Van Uitfanghe 516
Van Vaernewijc 146
Van Vaernewijck 12, 51, 117, 120, 130, 193, 220, 304, 309, 325, 382, 383, 433, 468, 489, 504, 545, 609, 610, 639
Van Vaernewijcq 130
Van Vaernewyck 606
Van Valenchene 592
Van Valois 106
Van Varnewijc 504
Van Veen 364
Van Velze 319
Van Vere 444
Van Veurne 109
Van Vilain 393
Van Vinct 519
Van Vinderhoute 620
Van Vive 620
Van Vlaenderen 83
Van Vlaendren 136
Van Volkaarsbeeke 345
Van Volkaarsbeke 394
Van Waasberghe 610
Van Waelbroeck 514
Van Waelwijc 58
Van Waerhem 382
Van Waes 639
Van Wandele 606
Van Wansele 605
Van Waterschoot 622
Van Wedergrote 55
Van Weltre 620
Van Wersbeke 240, 243
Van West 482, 508, 623
Van Wettere 112
Van Wijchuus 518, 606
Van Wijckhuus 538
Van Wijnendaele 222
Van Wijnendale 393
Van Wijnsberghe 238-240
Van Wijtevelde 222
Van Wilder 526
Van Wildero 465
Van Woumen 54, 55
Van Wychuus 375, 376, 380, 606, 610
Van Ydegem 501
Van Ydeghem 91, 93, 312
Van Ympe 620
Van Yseghem 580
Van Zaemslacht 523
Van Zele 63, 468, 511, 516, 620
Van Zelebeke 382
Van Zeveneeke 620
Van Zevenerte 468
Van Zeveren 639
Van Zeverne 308, 552, 646
Van Zichem 118
Van Zil 275
Van Zillebeke 530, 606
Van Zinzerling 519
Van Zoverne 645
Van Zwartenbrouc 146
Van Zyl 275
Vande Poele 284
Vande Velde 248
Vande Visscherie 147
Vande Wijckele 284
Vande Wijnckele 284
Vanden Amele 307
Vanden Beerghe 193, 556
Vanden Bierghe 556
Vanden Bossche 54, 101, 639
Vanden Brande 502
Vanden Broucke 136
Vanden Buelcke 111
Vanden Dale 524, 525
Vanden Dijcke 599
Vanden Eechoute 470, 474
Vanden Eede 470
Vanden Gruuthuuse 480
Vanden Hamme 2
Vanden Heecke 55, 470
Vanden Herweghe 524
Vanden Hole 234
Vanden Hove 54
Vanden Hulse 482
Vanden Keerchove 472
Vanden Kerchove 80, 154, 294, 470, 473, 512
Vanden Nokere 157
Vanden Pale 101
Vanden Pitte 80, 113, 500, 504
Vanden Putte 500, 508
Vanden Rode 482
Vanden Staene 308
Vanden Steene 145, 639
Vanden Upstalle 428
Vanden Woelputte 78
Vanden Zyne 131
Vander Beke 59, 147
Vander Biest 91
Vander Brugghe 55
Vander Donc 308
Vander Donct 308, 592
Vander Haeghen 310, 470, 611
Vander Haghe 310, 312
Vander Haghen 209
Vander Heiden 111
Vander Heyden 237
Vander Hoyen 82, 470
Vander Kene 388
Vander Leyen 308
Vander Linden 6, 94
Vander Luythen 287
Vander Meere 519
Vander Merre 237
Vander Moere 51
Vander Molen 116
Vander Munten 281
Vander Noot 293, 362
Vander Riviere 123
Vander Schuere 226
Vander Sickelen 281, 470, 508, 513, 593
Vander Stelt 513
Vander Vennen 157
Vander Vere 376, 480
Vander Vesten 509
Vander Vychte 80
Vander Weedaghe 102
Vander Weerden 92
Vander Wostinen 192
Vander Zichele 167
Vander Zickele 55, 283, 313
Vander Zickelen 134, 283, 414, 505, 509, 593
Vander Zijckelen 312
Varcus 345
Varenberch 231
Varenbergh 607
Vaudemont 600
Vauders 145
Vedasti 305
Veerleplaats 435, 440
Veldstraat 90, 434, 532, 565
Velstrate 4
Veltstraete 565
Velzeke 432
Venius 404
Veranneman 616
Verbruggen 334
Vere 15, 444
Vereenigde Nederlanden 41
Vereeniging van St. Vincent-à-Paulo 431
Vergracht 615
Vergulden Pau 145
Vergulden Wambuis 598
Verhegghen 530
Verhulst 512, 623
Verkensmarkt 583
Verloren Aerbeyt 586
Vermeere 606
Vermeersch 531
Vermeesch 40
Verniers 115
Veronica 209
Verschaeffelt 334
Verschaffelt 362
Verschelde 541
Verschrick 615, 616
Verslype 33
Vervaet 526
Ververs 229
Veurne 460
Vianen 444
Vier Ambachten 23
Vier Amoynskinderen 97
Vier Evangelisten 121
Vier Wechscheede 95
Viercanters 555, 644
Vierkanters 542, 543, 545
Viersaet 448
Vierweechschede 96
Vierweechscheede 75
Vierweeghsceeden 96
Viglius 25, 69, 401
Viit 66
Vijd 50
Vijdt 50, 51, 349, 355, 359, 429, 471
Vijfwindgatbrug 490
Vijt 123, 430
Vilain 81, 307, 393, 399
Vilderstraat 94, 98
Vilderstraete 96
Vilre 608
Vilterstraat 96
Vilterstrate 91, 92, 95
Vincennes 41, 531
Vincent 615
Vincent-à-Paulo van Vlaanderen 92
Vinderhoute 293
Vinderije 449
Vinders der Smalle wetten 439
Vindevoghole 51
Vinevaerdt 632
Vischmarkt 435, 439, 440, 448
Vispoel 549
Visscherij 86
Vlaamsch Helkijn 25
Vlaamsche Beweging 592
Vlaanderen 5, 22-25, 33, 35, 43, 46, 53, 69, 104-108, 147, 176, 206, 210, 214-216, 233, 235, 243, 260, 266, 288-290, 356, 368, 370, 372, 387, 401, 438, 457, 465, 487, 500, 505, 506, 513, 514, 558, 569, 574, 580, 586, 592, 596, 597
Vlaenderen 6, 54, 55, 57, 58, 107, 147, 234, 242, 293, 376, 387, 402, 423, 443, 592, 613, 614, 643
Vlaendren 60, 505, 612, 641
Vlaminc 605
Vlamynck 608
Vlasmarkt 597, 601-603
Vleeschauwers 448
Vleeschhouwers 221
Vleeschhuis 439
Vlierzele 25
Vlissingen 25
Voetbooggezellen 65
Voetbooggilde 270
Voetboogschutters 65, 262, 263, 266
Voetwater 155
Vogelmarkt 95
Voisin 71
Volbracht 511
Volckaert 610
Volder-Straete 137
Volders 66, 100, 106, 229, 460, 493, 497, 500
Volderskapel 490
Voldersnering 222
Voldersstraat 85, 119, 135, 137
Volderstraat 116
Volderstraete 136
Volderstrate 116, 135, 136
Volekaert 103
Volkegem 640
Vollerstraten 119
Volrestraten 119
Von Rothschild 220
Vondel 176
Vonden 177
Voordenhove 515
Voorscikele 283
Vorre 222, 608, 609
Vos 136, 144
Vrais Amis 284
Vranckerijcke 481
Vrancx 94, 381, 399, 426, 605
Vrankerike 106-108
Vrij-Schippers 437
Vrijdachmaerct 240
Vrijdachmerct 138
Vrijdaghmerct 138
Vrijdagmarkt 164
Vrijdagsmarkt 64, 240, 254, 264, 266, 268, 280, 292, 301, 435, 464, 599
Vrije 390
Vrije-Vischkoopers 437
Vrijheidstraat 84
Vrijmetselaars 284
Vrindachmaerct 116, 443
Vrindaghmaerct 448
Vruucht om duecht 480
Vruucht omme Duecht 480
Vrydachmerct 443
Vrydagmerct 264
Vulf 285
Vylains 82
Waalken 97, 98
Waalsch Helkijn 25
Waasten 47
Wabeke 623
Wachtebeke 90
Waelput 20
Wagenmakers 437, 550
Walhove 607
Walker 148
Walle 616, 622
Walporten 95
Walravene 102
Wandelaert 605
Wandelaerts 605
Wannegem 530
Wannekensaard 521
Wapengilde van St.-Michiel 245
Wapenschuurders 437
Waregem 24
Warnoise 601
Wasian 403
Wasianus 347
Wasselins 600
Wassenhove 606
Waterloo 42
Watermeulen 113
Watermolen 76
Watrelos 25
Waulters 616
Wauters 257
Wauthy 113
Weenen 34, 219
Weerdestraetken 579
Weesaert 623
Welden 48, 103
Wellens 402
Wellington 278
Werbrouck 639
Werrebroeck 610
Wervik 25, 53, 484
West-Europa 184
West-Indië 164
West-Vlaanderen 33, 46
Westeline 200
Westline 200
Westphalië 213
Westphalorum 367
Weverhuis 92
Weverien 554
Weverij 372
Wevers 52, 66, 100, 105, 106, 190, 229, 493, 500
Wevers capelle 91
Wevershuus 85, 91, 96
Weversnering 109, 226
Weydts 510
Weyenaers 12
Weyenaers brugghe 12
Weymeersch 530
Wezembeke 20
Wichman 406
Widen aert 12, 13
Widenhaerde 468
Widenharde 11
Wielands 10
Wielant 53
Wielants 10
Wielsbeke 24
Wienaert 12
Wienaert brugghe 14
Wieze 469
Wijchuus 538
Wijde aard 13
Wijden aard 11, 12, 14, 452
Wijden haert 14
Wijdenaard 453, 468
Wijdenaardstraat 452
Wijdenaardstraatje 647
Wijdenaerd straetkin 452
Wijdenaerde 468
Wijenaerde 291, 468
Wijenaers strate 452
Wijenaert 12
Wijnackere 12
Wijnaert 12
Wijnen aert 12
Wijnendale 398
Wijngaardbrug 12, 14, 421, 453
Wijngaerd 12, 146
Wijngaerde 286
Wijngaert 146
Wijngaert straete 117
Wijngaert strate 116
Wijngaertstrate 112, 116
Wijngaertstraten 116
Wijnhandelaars 130
Wijnschrooders 12, 13, 437
Wijnzeggers 437
Wijsere 97
Wijzen Man 104, 110
Wildeman 536, 537, 599
Willebaert 153
Willem 45
Willem I 71, 276, 278, 365
Willem III 137, 139
Willems 592, 606, 622
Willems-Fonds 575
Wiltonne 230
Winckelman 606, 610
Windenaert strate 452
Wingaert straete 116
Wingaertstrate 116
Wingene 432, 602
Winne 222
Winnecoorne 56
Wintershoven 407
Wirdum Friesch 343
Wissel 148
Wissocq 469
Wit Huys 577
Witte Huus 588
Witte Ledertouwers 437
Witte Valcke 146
Witte Valke 146
Wittebroot 112
Witten huuse 588
Witten Leeuw 168
Witten Moor 527
Wittewronghele 599
Wittock 293
Wittoen 508, 509
Witwerckers 548, 549
Witwerkers 550
Woestijne 616
Wolfshagen 286
Wollenijverheid 229
Wolleweven 231
Wolleweverij 500
Wollewevers 98, 437
Wolleweversgodshuis 98
Wolleweverskapel 98
Wolleweversnering 98
Wolters 22
Womar 407
Wondelgem 25, 215
Wouters 293, 506
Wreyssins 100
Wulf 95, 96, 285
Wulfsdonk 25
Wyenderdt 452
Wyndenaert straete 452
Wyngaert 95
Ydiers 79
Yenestraetkin 537, 540
Yenestrate 537
Ympin 639
Ympins 646
Ynghelant 108
Yoens 81
Ypre 481
Yropin 100
Yzne 55
Zagaris 607
Zagers 437, 541
Zagherman 93
Zandberch 509, 512, 587-589
Zandberg 26, 435, 467, 512, 514, 515, 517, 521, 535, 537, 539, 586, 588-590, 592, 593, 594, 595, 597
Zandbergh 512
Zandberghe 593, 594, 599
Zandtbergh 518
Zantbeerch 588, 598
Zantberch 283, 539, 540, 588, 592, 593
Zantberghe 537
Zeeland 23, 46, 235
Zeerudder 141, 143
Zeeruddere 143
Zeeuwsch-Vlaanderen 25
Zegher 50
Zeghers 509, 510
Zélande 371
Zelver strate 453
Zelverberch 77
Zelveren poorte 454
Zelversmetstrate 502
Zelverstraat 453
Zelverstraete 454
Zelverstrate 453, 454
Zeughe 536
Zeveneeken 25, 222, 517
Zickele 281, 286, 504
Zickelstraetkine 509
Zijpelstege 578
Zilverstraat 140, 467, 501
Zinzerling 516
Zoetamijs 93
Zoete 61
Zoetemijs 82
Zoetemis 123
Zomergem 616
Zomerghem 91
Zonder Naam, niet zonder Hert 103
Zonne 148
Zonnen 585
Zonnestraat 434, 435
Zonnestraatje 585
Zonnestraetkin 585
Zottegem 432
Zottepoort 300
Zueghe 536
Zuichem 343
Zuid-Europa 184
Zuid-Nederland 86
Zulzeke 432
Zusters der kindsheid van Jezus 516
Zusters der Onbevlekte Ontvangenis 9
Zusters Jozefienen 140
Zusters Penitenten 3
Zusters Spinnersen 139
Zusters van de Visitatie 48
Zusters van St.-Jozef 139
Zusters van St.-Vincent a Paulo 67
Zuusterhuus strate 70
Zwaandragers 436
Zwaanstraatje 467, 576, 578
Zwaenkin 135
Zwaenstraete 576
Zwaenstraetkine 576
Zwaentkene 577
Zwancx 3
Zwane 96, 576
Zwarte Ledertouwers 437
Zwarte Moor 467, 528, 529
Zwarten Moor 527, 528, 530, 531
Zwijnaarde 5
Zwijndracht 517
Zwijnken 136
Zwitserland 343