V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Straf- en Rechterlijke Verzoeningsbedevaarten in de Middeneeuwen (1911)

Hier krijgt U een overzicht van de "alternatieve straffen" uit de Middeleeuwen, de bedevaarten. Wie werd er veroordeeld tot een bedevaart en waarheen diende hij te gaan ? U kan het hier lezen. Geschreven door Professor Van der Essen van de universiteit van Leuven. (48 blz., 3,50 euro).

Here you can read something about "alternative punishment" during the middle-ages, pilgrimages. Who was punished to make a pilgrimage and to where did he have to go ? Written by Professor Van der Essen of the Leuven university. (48 pages, 3,50 euro).

Ici vous lirez tout sur les "peines alternatives" du moyen age, les pèlerinages. Qui était puni d'un pèlenrinage et où devait il se rendre ? Ecrit par le Professeur Van der Essen de l'université de Louvain. (48 pages, 3,50 euros).

Inhoud - Contents - Table

I. De strafbedevaarten in de kerkelijke boetpraxis 6
II. De bedevaart in de wereldlijke strafrechtpleging 11
A. De bedevaart als rechterlijke straf 13
B. De bedevaart als straf- of verzoeningsmiddel buiten de gewone rechtspleging 27

Index


's Gravenhage 4
't Onzer Vrouwen ter Veynstersterre 15
't sente Pieters en 't sente Pauwels ten hoghen Rome 28
Aachen 3
Aaken 20
Ab Utrecht Dresselhuis 3
Absoloens 32
Adolf van Luik 13
Aken 15, 28
Akwitaniën 8
Albers 22
Alpen 31
Antwerpen 1, 2, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 30, 32
Antwerpen : Burchtkerk (St Walburgis) 26
Antwerpen : O.L. Vrouwekerk 26
Antwerpen : Sint-Joriskerk 26
Arques 33
Athis 32
Audenaarde 19
Azië 21
Bang 2
Bauchond 4
Baumstark 4
Belgique 3
Belle 16
Bellefroid 2
Berlière 3
Bode 14
Bodman 3
Boels 18
Bonifacius VIII 9
Bonn 4, 20
Bont 31
Borgnet 33
Brabant 14, 18, 24, 29-32
Brentano 32
Bretanje 8
Broeckaert 16
Brugge 26, 33
Brugghe 15
Brün 28
Brussel 4
Burgondië 8, 16
Burgund 33
Cambrai 4
Cana 7
Cannaert 3, 14, 16, 19-21, 23, 24, 26, 28
Cartellieri 33
Chartres 29
Chypre 15, 20, 21, 30
Chypres 30
Clemens V 9
Compostella 15
Crahay 21
Daels 2
Damhoudere 30
Damiani 9
De Brabandere 2
De Ceuleneer 2
De Clercq 2
De Cock 2
De Damhoudere 4
De Jongh 2
De Pape 15, 25
De Stella 2
De Vooght 14
De Vriendt 2
De Wind 3
Den Pelgrim 25
Denemarken 17
Diest 20
Digoen 16
Dijon 16
Dornike 23
Duitschland 18, 27
Duren 20
Dutaillis 4
Egypte 7
Einsiedeln 9
Engeland 10
Erdenburg 15
Europa 21
Fairon 4
Ferrara 20
Flandre 32, 33
Flipo 4
France 9
Frankonië 17
Frankrijk 14, 27
Frateur 2
Frauenstädt 4
Freiburg in Breisgau 20
Fruin 4
Funck-Brentano 32
Gaillard 16
Gandavo 16
Gent 2, 3, 14-16, 21, 23, 28
Gheerts 30
Ghinleghem 32
Goes 3
Goldhordt 4
Gottlob 4
Gruter 32
H. Bloed te Wilsnaeken 17
H. Kruis te Lucca 17
H. Kruis te Stroemberg 17
Heleghen Bloede te Wilsenacken 28
Helleman 17
Helleputte 2
Henegouwen 5
Hennegau 4
Heute Saint-Josse 15, 17
Heymans 2
HH. Drie-Koningen te Keulen 10
HH. Drie Koningen te Keulen 29
Hoei 33
Hoeye 16
Holland 4
Hoogeschool van Leuven 30
Hoogstraten 14
Hungariae 28
Huy 33
In den Pelgrym 18
Inspruck 4
Italië 14, 17, 30, 32
Jeruzalem 7, 9, 30, 32
Kaindl 3
Karel de Groote 8
Karel IV 33
Karthago 7
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding 1, 2
Kervyn de Lettenhove 33
Keulen 4
Kiliaan 1
Koninklijke Vlaamsche Akademie 16
Korte Nieuwstraat 1
Kortrijk 19, 33
Kurth 4
Laenen 32
Lahousse 2
Lauduns 32
Lecoutere 2
Leipzig 4
Leizig 33
Lemaire 2
Leplae 2
Leuven 2, 4, 31, 32
Liége 3
Liège 4, 22, 33
Limburg 20
Lodewijk van Beieren 9
Lodewijk XI 10
Lombardiën 15
Louvain 31
Lucca 30
Ludovico I 28
Luik 2, 4, 20-22
Maastricht 15, 21, 22
Mabillon 7
Maere 2
Marburg 20
Mariahilf 29
Mariataferl 29
Mariazell 29
Mechelen 14
Meeus 29
Metz 20
Milaan 31
Milanen 9, 14, 31
Minlanen 20
Munster in Westfalen 20
N.D. de Chartres 10
N.D. de Roc-Amadour 10, 18
N.D. de Vauvert 33
N.D. de Vauvert bij Nîmes 10
N.D. du Puy en Velay 10
Namen 33
Namur 4, 33
Neder-Oostenrijk 29
Nederlanden 1, 3, 22
Neustriën 8
Noël 2
Nogaret 9
Nord 4
O.L. Vrouw te Aken 17
O.L. Vrouw te Avignon 23
O.L. Vrouw te Einsiedeln 17
O.L. Vrouw te Hoefscattenborch 17
O.L. Vrouw te Luzern 17
O.L. Vrouw te Orleans 17
O.L. Vrouw te Oxford 17
O.L. Vrouw te Puy 17
O.L. Vrouw van Greifswald 18
O.L. Vrouwekerk te Kortrijk 19
Onser Vrouwen te Chartres 29
Oostenrijk-Hongarië 27
Palestina 7
Parijs 4
Pas-de-Calais 15, 17
Passau 29
Pays-Bas 4
Petit-Dutaillis 4
Pevelberg 32
Philipp der Kühne 33
Philippe le Bel 32
Philips de Schoone 32
Philips den Schoone 32
Polain 22
Portugaal 30
Poullet 2, 3
Rainer 9
Regensburg 20
Reinaart den Vos 12
Renan 9
Rhodes 30
Roc-Amadour 3, 9, 13, 14, 30, 33
Roc Amadour 21
Röhricht 4
Rom 3
Rome 7-10, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 30
Rotonensium 7
Rumpst 14
S. Maria-Magdalena ter Spelonken 19
S. Theobald te Nancy 21
S. Tomas van Canterbury 10
Saint-Denis 10
San Domenica in Bologna 10
San Marco in Venetië 15, 17
San Marco te Venezië 30
San Petronio in Bologna 17
Sanctum Petrum in urbe romana 32
Sant Jago 20, 21
Sant Jago de Compostella 9, 10, 13, 15, 20, 30, 33
Scharpé 2
Scherpenheuvel 15
Schmitz 4, 12, 20, 27-29
Schockaert 2
Schotland 30
Scollemuye 17
Sencie 2
Sente-Anthonys in Viennoys 14
Sente Jacops in Compostelle 28
Siebenkees 3
Sinai 7
Sint-Andries in Schotland 17
Sint-Anthonis te Vienne 17
Sint-Maria Magdalena "ter Spelonken 17
Sint-Olaf 17
Sint-Patricius in Ierland 17
Sint-Thomas te Canterbury 17
Sinte-Eewaut in Elzas 17
Sinte-Franciskus in Assise 17
Sinte-Joes 17
Sinte-Maarten te Tours 17
Sinte-Mathijs te Trier 14
Sinte-Peter van Luxemburg te Avignon 17
Sinte-Pieter in de stad Rome 32
Sinte Michielsgodshuis 29
Spanje 10
SRoeden 18
St Antoine te Vienne 14
St Gilles 33
St Martial te Limoges 10
St Niklaas 21
St Vith 20
Steen 19
Steiermark 29
Straasburg 20
Stuttgart 4
Temsche 17
Tene 24
Tourcoing 4
Tours 9
Trente 20
Trier 20, 21
Tsente Ambrosius te Meylanen 14
Tsente Jans te Loen 16
Tsente Thoelofs 17
Ungarn 3
Unterwalden 9
Utrecht 4
Valenciennes 4, 15
Van Biervliet 2
Van Boedeghem 26
Van den Branden 4
Van den Bussche 3
Van der Elst 30
Van der Essen 1, 2
Van der Eyken 14
Van der Linden 2
Van der Steynenmolen 17
Van der Watermolen 17
Van Evere 14
Van Gehuchten 2
Van Hoonacker 2
Van Houtte 2
Van Hove 2, 31
Van Imschoot 2
Van Lamsoye 19
Van Roey 2
Vendôme 15, 21
Venezië 30
Verriest 2
Verstraeten 2
Vlaanderen 16, 30, 32, 33
Vlaendren 14
Vliebergh 2
Voghel 30, 31
Von Abegg 4, 34
Walcourt 21
Weenen 29
Westfalen 17
Wilsenacken 28
Wodon 4
Ytalie 32
Zeumer 7
Zwitserland 9, 17