V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Jozef II en zijne Regeering (1888)

Domien Sleeckx schreef hier geen diepgaand werk, maar een korte inleiding over de periode gedurende dewelke Jozef II regeerde over onze gewesten. (55 blz., 1,75 euro - enkel te koop als ebook).

Domien Sleeckx did not make a scientific work but a short introduction about the period during which Joseph II governed our country. (55 pages, 1,75 euro - only for sale as ebook).

Ici, Domien Sleeckx n'a pas fait une oeuvre scientifique, mais une brève introduction sur la période pendant laquelle Joseph II gouvernait nos provinces. (55 pages, 1,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Index


Albert van Saksen 35
Albert van Saksen-Teschen 9
Albert van Teschen 19, 34, 39
Antwerpen 22, 39
Antwerpen : Hotel du Laboureur 10
Antwerpen : Lieve Vrouwekerk 10
Antwerpen : Meir 10
Antwerpen : Prinsenhof 10
Antwerpen : St Michiels 10
Austrazië 16
Beieren 16
België 5, 10, 11, 14-17, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 44, 46-48,50, 52
Belgiojoso 37
Bourbon 14
Brabant 30, 36, 40, 43, 47
Breda 45, 46
Brussel 10, 36, 38, 39, 41, 46-49
Brussel : Groote Markt 38
Brussel : Ste Goedele Kerk 10
Brussel : Ste Goedelekerk 47
Burgondië 16
Catharina II 14
Comiteit van Breda 45, 47
De Ligne 49-51
Duitschland 16, 34, 50
Dullé-Plus 3
Europa 52
Fontainebleau 14-16
Frankrijk 8, 11, 12, 14, 16, 28
Frans II 51
Frederik II 16, 25
Gent 2, 49
Gent : Koestraat 3
Gent : Langemunt 3
Groote Raad van Mechelen 43
Grooten Raad van Mechelen 31
Hasselt 46
Henegouwen 30, 40
Holland 14, 44
Jozef II 1, 3, 5-7, 11-15, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 34-37, 40, 45,47, 48
Karel van Lorreinen 9
Karel VI 11, 12
Kaunitz 13
Leuven 27, 28, 39
Leuven : Hoogeschool 36, 39
Limburg 46
Lodewijk XVI 11, 14, 16
Luik 46
Luxemburg 16, 27, 30
Maas 47
Maastricht 12, 15
Maria-Christina 9, 19, 34, 35, 39, 48
Maria-Theresia 5, 9, 15, 17, 20, 26
Marie-Antoinette 11
Mechelen 39, 48
Meenen 46
Munster 14
Murray 35
Namen 16, 27
Nederland 6
Nederlanden 9, 19, 31
Oostendsche Handelsmaatschappij 12
Oostenrijk 11, 14, 16, 26
Oostenrijksche Nederlanden 5
Pius VI 24, 48
Plus 3
Pro aris et focis 46
Pruisen 8, 16, 44
Raad van Brabant 23, 31, 32, 37, 41-43
Raad van Vlaanderen 22
Republiek der Vereenigde Provinciën 12
Rome 17, 19
Rozendaal 45, 46
Rusland 51
Schelde 12-15
Schip de Lodewijk 13
Schip de Verwachting 13
Sleeckx 3
Staten van Brabant 33, 42, 45
Staten van Henegouwen 42
Trauttmansdorff 37, 38, 43
Turkije 48
Turnhout 47
Van der Meersch 46, 47
Van der Noot 45-47
Van Frankenberg 48
Verbond der Vereenigde Belgische Staten 48
Vlaanderen 36
Von Alton 37, 38
Von Kaunitz 13
Von Trauttmansdorff 37
Vonck 45, 46
Vuylsteke 3
Weenen 23, 24, 34, 39, 41, 48, 51
Willems-Fonds 2
Zuid-Nederland 17
Zuidelijke Nederlanden 12