V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Gentsche dockers (1900)

In 1900 verscheen bij de Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij "De Gentsche Dockers. Nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloederige gebeurtenissen langs de Gentsche dokken." Auteurs waren Millio, Temmerman en Cogh. Het boekje werd verkocht ten voordeele der talrijke slachtoffers. Met deze laatste bedoelde men de van weken- tot jarenlange gevangenisstraf veroordeelde leden der socialistische "Dockers-vereniging". Dit boek is een uniek ooggetuigenverslag van de verovering van de Gentse haven door de socialistische beweging. (71 blz., 2,25 euro - enkel op CD).

This work was edited in 1900. The authors Millio, Temmerman and Cogh wrote this book so that it could be sold to help the families of the numerous "victims" (socialist workers who were in jail for their union actions". The book is a unique eye-witness account of the beginnings of the socialist movement in the Ghent harbor. (71 pages, 2,25 euro - only for sale as ebook).

Ce petit livre a été édité en 1900. Les auteurs Millio, Temmerman et Cogh l'ont écrit pour savoir donner du secours aux familles des "nombreux victimes" (des travailleurs socialistes qui étaient en prison pour leurs actes syndicaux). Le livre est un temoignage oculaire assez unique des débuts du mouvement socialiste au port de Gand. (71 pages, 2,25 euros - seulement sur Cédé).

Inhoud


Een woord vooraf 1
De slachtoffers 19
Algemene verslagenheid 19
Wie was er gewapend ? 19
Wie zijn de schuldigen ? 19
Bewijzen van deelneming 20
Schandalige leugens 20
De liberale tyran 20
Langs de dokken 21
De werkvoorwaarden 21
Hunne inzichten 28
Een aanvoerder 28
Een brutaal beest 28
Zelfs geen steen ! 29
Vreemde dokwerkers 29
Gevaar voor de haven 29
Wie heeft er doen schieten 29
Nieuwe vragen 29
Leugens en laster 30
Socialistische tyrannie 30
Gevaar voor de haven 30
Onderkruipers 30
Leugens 32
Nog leugens 33
Van waar kwam de kogel ? 33
Nog meer leugens 33
De Gentsche Dockers 40
Vrienden van den dok ! 42
Aan de mannen van den dok ! 55
Mannen van den dok ! 56
Een laatste woord 63

Index


Aalst 13, 25, 26
Ackerman 46, 52
Alexander 52
Amerika 61
Anseele 25, 36
Antwerpen 11-13, 15, 25, 26, 53, 54, 61, 62
Antwerpen - Diepestraat 13
Baerdemaeker 27
Baetslé 46
België 9, 62
Bellevuestraat 25
Best 32
Bien Public 29, 34, 37, 43, 44
Blanquaert 58
Boelaert 46
Bond Moyson 27
Boucqué 30, 47
Brabant 58
Bracke 37, 46, 47, 49, 51-53
Braun 28, 57
Brugge 5, 13, 32
Brussel 13, 25, 26
Canse 52
Cathery 62
Cattoor 47
Chambers 61
Chambres 62
Chartreuzenstraat 9
Cito 49
Claus 47, 52
Cnudde 39
Coch 39
Cogh 18, 19, 46, 48-54, 60
Cogh, Frans 18, 19, 60
Coupure 24, 25
Dampoort 17, 23, 29, 32
De Bruyne 44, 45, 48-50
De Cock 18, 25, 26, 29, 33, 37, 47, 49-51
De Cock, Jan 18, 25, 26, 29, 37, 47, 51
De Kock 21
De Kok 19
De Kok, Jan 19
De Leye 52
De Moor 28
De Smet 50
De Veirman 19, 39, 46, 52, 53, 58
De Veirman, Leopold 19
De Veirman, Pol 58
Debaets 45
Debruyne 40
Decroock 47
Delmotte 52
Delseye 46
Demeyer 46
Dendermonde 26
Depauw 52
Deroose 52
Deschepper 47
Desmet 26
Desmet, Eugeen 26
Dhaese 45
Dierman 52
Dijktem 49
Dockersbond 6, 12, 16
Dockwerkersbond 18
Dokwerker, De - blad 9
Dokwerkersvereeniging 60
Duinkerke 8, 26
Engeland 9, 62
Entrepot 5, 17
Fabri 53, 54, 61, 62
Flandre Libérale 33-35, 37
Flandre Libérale, La 29
Flandre - Flandre Libérale 35
Foreman 53
Frankrijk 54, 62
Gazette van Gent 33
Gazette van Gent, De 20
Gent 5-8, 15, 20-22, 29, 32, 33, 40, 48, 53, 54, 60, 61
Gentenaar, De - blad 32
Guerard 60
Heckers 52
Helderweert 45
Herteleer 45
Heydens 52
Heyndericks 48
Heynderickx 40, 51, 52
Heynderyckx 50
Holland 62
Hullboot 17
Hunter en Kennedy 60
Huyghe 52
Iris 44, 45, 47
Jacobs 52
Janssens 28, 29, 46, 51
Ketels 47, 52
Kleinen dok 23
Koepoortkaai 23
Koornmarkt 24, 46
Korenmarkt 24
Lagrou 52
Lange Munt 24
Langemunt 24, 46
Laporte 52
Lokeren 26, 57
Londen 12, 61, 62
Machelen 17
Macpherson 9
Maertens 46
Mahy 46
Maldeghem 47
Mammelokker 6, 59
Man 62
Man, Tom 62
Marck 62
Marinus 46
Marseillaise 24, 36
Masquelier 28
Matthijs 39
Maurice 52
Meerhem 54
Meirhem 60
Meuleman 52
Meulenaere 52
Meulestede 7, 17, 32
Meulesteedsche steenweg 23
Meulesteedschen steenweg 26
Millio 20, 25, 28, 39, 46, 48, 61, 62
Minnemeersbrug 28
Morel 52
Muide 6, 16, 19, 20, 23, 26, 31, 39, 45, 59
Muidebrug 50
Muidewijk 59
Muinkkaai 28
Nauts 52
Nijverheidslaan 7
Nijverheidspleintje 2
Oostende 13, 20, 26, 29
Ostende 48
Oudburg 35, 57
Paquay 9
Parasis 33
Parijs - Bourse du Travail 60
Parisis 35
Pauwels 52
Penneman 44
Perrot 52
Persyn 52
Piens 46, 52
Plesantevest 35
Pol de Klokke - De Veirman, Leopold 19
Rabenstein 47
Rijsel 26
Rijssel 26
Rottier 52
Salon Napoleon 25
Samenwerkende Volksdrukkerij 41
Sanders 25
Scheire 46, 52
Schelde 13
Seghers 25
Selzaete 23, 57
St. Michielsplaats 6
Steyaert 52
Stinkkot 23
Stockholm 62
Stokerstraat 6
Störmer 61, 62
Telefon 16
Temmerier 52
Temmerman 20, 25, 28, 32, 39, 46, 48
Temmerman, Frans 32
Terneuzen 13, 21, 26
Terneuzen - vaart 7
Terneuzenlaan 18, 26
Terryn 26
Terryn, Eugeen 26
Thorogood 9
Tillet 62
Tillet, Ben 62
Torrekens 52
Turkelboom 52
Vaderland 21
Vaderland, Het - blad 20
Vaderland - blad 34, 35
Van Beveren 34
Van Eyckplaats 23
Van Guyze 23
Van Imschoot 58
Van Lessen 9
Van Malleghem 44
Vandriessche 52
Vanhuffel 46
Veldstraat 24, 46
Vereecken 52
Vereenigde Dockers 6
Verhaeghen 55
Verlot 52
Vermeire 52
Visser 15-21, 23, 30-32, 34, 37, 39, 44-51, 55-58, 60
Visser, Jozef 48
Visser, Michel 47
Visser - den Antwerpenaar 15
Vlaanderen 7
Vogelaere 46, 52
Volk, Het - blad 20, 30, 33
Volk - blad 34, 35
Voorhaven 39, 59
Vooruit - blad 21, 25, 28, 30, 32, 34-38, 51, 54
Vooruit - dagblad 18
Vooruit - Feestlokaal 24
Vooruit - harmonie 24
Vooruit - lokaal Chartreuzenstraat 9
Vooruit - maatschappij 6, 7, 10, 35, 45, 46
Vooruit - magazijnen Nijverheidslaan 7
Vrijdagmarkt 24
Vyncke 45
Walenland 4, 7, 50
Wauters 25
Weldadigheidstraat 59
Werker, De - lokaal 13
Werkersverdediging 35
Werkliedenpartij 62
Wettinck 52
Wieme 53
Wissels 62
Wondelghem 46
Wurth 40, 44, 48, 49
XXe Siècle 40
Yde 52