V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent (1925)

Dat niet alles "peins en vree" is binnen de kloosterorden, bewijst deze in 1925 verschenen Geschiedenis van het klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent van de hand van pater Henricus a. S. Familia. Hun aankomst in deze stad leest als een juridische thriller, waarbij de paters verweven geraken in een web van intriges. De uitbouw van hun klooster is er één van vallen en opstaan, leningen, schulden. Voeg bij dit alles nog een ware "broederstrijd". Kortom, dit boek brengt een "menselijk" relaas van de Ongeschoeide Karmelieten te Gent. (315 blz., 9,50 euro, enkel te koop als ebook)

Inside a convent not everything is as peacefull as we think. This is proven by this book about the history of the Ghent Carmelite convent. This book by father Henricus a S. Familia was first edited in 1925. The arrival of the fathers at Ghent reads like a thriller, in which the fathers are trapped in a web of intrigues. The building history of the convent is a history of rise and fall, loans, debts. Together with all of this comes a conflict between fathers. This makes the book a very "human" history of the Ghent Carmelite convent. (315 pages, 9,50 euro, only on CD)

Entre les murs d'un couvent tout n'est pas si paisible que nous le pensons. Ceci est prouvé dans cette histoire du couvent des Carmelites-Discalses à Gand. Le livre par le frère Henricus a S. Familia a paru en 1925. Leur arrivée à Gand lit comme un livre de suspense, dans lequel les frères sont pris au piège dans des intrigues. L'histoire de la construction du couvent en est une de chute et de ressucitation, de prêts, de dettes. Comptez avec tout cela un conflit entre les pères. Tout cela fait qu'il s'agit ici d'une histoire tres "humaine" de ce couvent gantois. (315 pages, 9,50 euros, seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières


Inleidend Hoofdstuk - De orde van Karmel tot in 1650 9

Eerste Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten naar Gent overkwamen. 1641 13

Tweede Hoofdstuk - Hoe het den ongeschoeiden Karmelieten op S. Quintinus lastig gemaakt werd. 1641 19

Derde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten verder hun stichting voorbereiden. 1641-1648 25

Vierde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten oorlof tot hun stichting te Gent verkregen. 1648 31

Vijfde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten gingen stichten op de Houtlei. 1648-1649 35

Zesde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten naar de Burgstraat overgingen. 1649-1650 41

Zevende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten een eerste maal poogden een Leeuwenmeersch aan te koopen. 1649 50

Achtste Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten, door de biddende orden in hun pogingen gedwarsboomd werden. 1650-1651 56

Negende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten den Leeuwenmeersch aankochten. 1651-1652 60

Tiende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten hun intrek namen op den Leeuwenmeersch. 1651-1653 65

Elfde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten hun klooster langzaam ontwikkelden. 1653-1664 74

Twaalfde Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten hun voorloopige kerk en den eersten vleugel van hun klooster bouwden. 1664-1667 80

Dertiende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten hun stichting verder ontwikkelden. 1667-1703 88

Veertiende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten eindelijk hun kerk gebouwd kregen. 1703-1714 99

Vijftiende Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten hun leven doorbrachten 108
Zestiende Hoofdstuk - Verder verloop der Geschiedenis - De Oost-Indische Compagnie - Heiligverklaring van den heiligen Joannes a Cruce. 1718-1727 114

Zestiende Hoofdstuk (Vervolg) - Verder verloop der geschiedenis. Vijf honderdste verjaring van 't H. Scapulier, bijzonderheden. Broederschappen 121

Zeventiende Hoofdstuk - De ongeschoeide Karmelieten te Gent en het Oostenrijksch Bestuur onder Maria-Theresia en Jozef II. 1756-1792 130

Achttiende Hoofdstuk - Over enkele ongeschoeide Karmelieten uit het Gentsch klooster en de leeken die in hun kerk werden begraven. 1648-1792 142

Negentiende Hoofdstuk - Over het klooster onder de Fransche overheersching tot aan de opheffing vanhet klooster en de uitdrijving der kloosterlingen. 1792-1796 154

Twintigste Hoofdstuk - Hoe de ongeschoeide Karmelieten uit hun klooster gedreven werden en leefden tot den godsdienstvrede. 1796-1801 168

Een-en-twintigste Hoofdstuk - Het klooster der ongeschoeide Karmelieten onder het fransch bestuur sedert den godsdienstvrede. 1800-1814 189

Twee-en-twintigste Hoofdstuk - Het klooster der ongeschoeide Karmelieten tot het hernemen van het kloosterleven. 1814-1850 206

Bewijsstukken aangaande de stichting van het klooster der Paters diskalsen te Gent 222

Index


A Costa y Astorgas 150
Aalst 10, 26, 73, 79, 113, 186
Aartshertog Leopold 60, 76, 105
Abbaye de S. Pierre 19, 36
Abbaye de St. Pierre 225
Abdij van Oost-Eecloo 39
Abdij van S. Baafs 26
Abdij van St Pieters 28, 37
Abdij van St Pieter 20
Abdye van S. Pieters 23, 170
Abrahamstraat 50, 75, 179, 180, 183, 186
Adolf Massot 104
Adriaen Bogaert 152
Aegidia Botterman 153
Aegidius Luck 115
Aelst 134
Aemilius Stalins 14, 17
Aersele 231
Aerts 144
Affrique 229
Africa 115, 117
Aken 14
Akkergem 195, 218
Albert de Guernoval 36
Albertus van Jezus 170
Albrecht en Isabella 12
Albrecht 51
Alexander van Jezus 30
Alexianen 185, 186
Alexius a Jesu Maria 232
Algarbes 228
Alguezir 228
Allegabme 151
Allegambe Bassinghien 152
Allegambe de Bassinghien 20, 149, 152, 160
Allegambe 37, 80, 81, 87, 104, 150, 152, 153
Allontius 177
Alost 182, 185
Altenrode 144
Amandus, pater 216, 217
Amandus a S. Dorothea 187
Amandus a S. Elia 215
Amandus Beirlandt 184, 207
Amandus Hamerlinck 223
Amatus, pater 221
Amatus van 't H. Huisgezin 217
Amatus van 't Heilig Huisgezin 219
Ambroise van Oncle 54
Ambroise 171
Ambroisus de Reu 183
Ambrosius, pater 184, 206, 207, 210, 211, 215
Ambrosius de Reu 191
Ambrosius Goethals 213
Amerelles 81, 86
Anastasius a S. Paulo 183
André Flandrin 118
Andreas, pater 5, 9
Andreas a Jesu 101, 102
Andreas Brias 223
Andreas Corsini a S. Maria 12
Andreas Guyart 229
Andreas Saegmans 46
Andreas Saegman 68, 73-75
Andreas van den Gheyn 213, 214
Andreas van den H. Ignatius 138
Andries Smacke 48
Angelus, heilige 9
Anna-Francisca Allegambe 152
Anna-Joanna-Carolina Charles 152
Anna Catherine van der Varent 76
Anna Maria Poelman 152
Anna van den H. Bartholomeus 26
Anna van Jezus 12, 26
Annontiadenstraat 179
Annunciaden 136
Annunciaten 192
Anselmus van den H. Martinus 143
Antoine de Smedt 177
Antoine de Smet 175
Antoine Gillis 40
Antoni Papejans 100
Antonii Triest 230
Antonius Augand Granatarius 223
Antonius Augrand 17
Antonius d'Abremel 146
Antonius Triest 11, 30, 38, 39, 42, 43, 59, 227, 233
Antonius van den H. Paulus 145
Antonius van O.L.V. Boodschap 92
Antoon de Smedt 177
Antwerpen: Karmelietenklooster 27
Antwerpen 12, 14, 27, 33, 45, 72, 74, 102, 105, 112, 113, 115,

143, 145, 147, 158, 216,

231, 237
Appelbrugstraat 128
Appelbrug 183
Aquinas 4
Aragon 228
Archangelus, pater 162, 185, 188, 197, 210
Archangelus a S. Theresia 160, 183
Aremberg 125
Ariens 144
Arme Claren 136
Arme Kamer 212
Armenkamer 81, 85, 201, 202, 211
Armentières 102
Arnold van Swynaerde 15
Arnold van Vaernewyck 10
Arnoldus a Cruce 117, 118
Arnoldus a S. Agnete 96
Arnoldus Bostius 10
Arnoldus van de H. Agnes 102
Arnoldus van de H. Maria-Magdalena 30
Arnoldus van de H. Maria Magdalena 45
Arnoldus van de H. Maria 73
Arnoldus van het Kruis 115, 118
Arsele 43, 79
Ars 193
Arthur Castello 77
Artis 6
Artois 229
Asie 229
Assenede 73
Atchin 84
Athanasius van den H. Trudo 94
Audeggoede 81
Audenaerde 79, 158
Audenburch 81
Auerghem 230
Aughem 91, 92
Augrand 17
Augustijnen 6, 35, 67, 126, 133, 169, 172, 191, 195
Augustin Corneel 178, 179, 181, 183
Augustinen 170
Augustinessen van S. Agnes 136
Augustinessen van S. Barbara 136
Austrie 64, 229
Autriche 61
Auweghem 151, 152
Avenburgh 37
Avignon 84
Avila 11
Baeckelman 58
Baelde 34
Baerle 58
Baers 33, 35
Baesbanck 151
Baetsleer 180, 184
Baeye van Sint Jago 115
Bagattenstraat 131
Baldwijn, graaf 9
Balse 168, 169
Balthasar van Jesus 143
Balthazar, pater 72
Balthazar a Jesu 67
Balthazar van Jezus 66, 72, 76
Bank van leening 78
Barbara-Joanna van de Sarre 87
Barbara Vaerendonck 193
Barbions 150
Baronage 77
Barrels 116
Barthelemy De Coene 183
Bartholomeus van den H. Augustinus 88
Basseleer 197
Bassinghien 37, 80, 150, 152
Batsleer 171
Baudeloo 79, 124, 170
Baut 100, 115
Bavière 97
Beckevoort 144
Beerlaere 131
Beernaert 73
Beghynen Driesch 58
Beghynhof 58
Begijnhof S. Elisabeth 50
Beirlandt 180, 184, 207
Beirlant 171
Belcele 149
Belfort 10
Belgenland 157
België 10, 12, 15, 17, 26, 39, 51, 52, 113, 122, 126, 136,

141, 157, 158, 177, 181,

217, 220
Belgique 169
Bellarminus 78
Bellem 79
Bellem 36
Benedicta Kernil 193
Benedictijnessen 136
Benedictus van der Saren 17, 223
Benedictus XIII 119
Bengale 114, 118
Benziger 6
Beranrdus-Aloysius van den H. Ludovicus 217
Berbiers 143
Berchem 152
Berg Karmel 9, 185
Berg van Caritate 75
Bergen 12, 220
Berland 197
Bernard Baetsleer 180
Bernard Basseleer 197
Bernard de Reu 180, 184, 197, 198
Bernard Vollaert 151, 152
Bernardinnen 48
Bernardinus, pater 178, 184, 185
Bernardinus van de H. Theresia 220
Bernardinus van den Boogaerde 183
Bernardius, pater 160
Bernardi 142
Bernard 72
Berres 192
Berstus 58
Bertolf Nolinius 17
Bertulphus Molineus 223
Bethaniën 16
Beuren 231
Beyeren 125
Biescapelleken 192
Bieveld 160
Bigaut 179
Billet 81
Billiet 39, 84, 144, 161
Biluyte 58
Blancquaert 224
Blandinusberg 15
Bleyenberge 192
Blijleven 43
Blyleven 229
Boele 58
Bogaert 58
Bona vista 117
Bonaparte 186, 187
Bonaventura van de H. Theresia 64
Bonaventura van Zeysen 57
Boni infantes 47
Bonifanten 47
Borderingien 179
Borluut 37
Bornhem 197
Boschman 17, 223
Bossaert van Munte 16
Bostius 10
Bottelier 17
Botterman 153
Botte 202, 203
Boudry 217
Boulanchy 43, 230
Bourgogne 61, 64, 229
Bourgoing 173
Brabander 159, 195
Brabant 229
Braems 53
Braine le Comte 54
Bray 12
Brelicke 58
Bremaecker 159
Breskensant 45
Breskens 195
Breyghel 64, 78
Brias 223
Broeders der Christelijke Scholen 16
Broukaert 179
Bruers 178
Brugensem 233
Bruges 182, 185, 197, 198
Brugge: S. Salvators 188
Brugge: S. Salvator 216
Brugge 6, 12, 13, 15, 16, 45, 64, 66, 72, 73, 78, 89-91, 102,

113, 115, 140, 143, 145,

153, 158, 160, 170, 180,

183, 185, 187, 188, 197,

204, 206, 214, 216, 218, 221
Brugghe 235, 237
Brughesone 58
Brugis 146
Brugsche Poorte 59, 170
Brugsche poort 137
Bruno a Sancta Teresia 223
Brunus 10
Brussel: Karmelietersenklooster 12
Brussel 29
Brussel 7, 12-15, 20, 25, 26, 41, 43, 45, 46, 51, 59, 67,

71-74, 76, 82-84, 89, 90,

101, 112, 113, 115, 126,

130, 134, 137, 143-145,

158, 169, 217
Bruxelles 22, 23, 36, 57, 61, 64, 71, 83, 229
Bruxellis 222, 223, 232
Bultynck 58
Bunet 223
Burchstraat 59, 60
Burchstraete 48, 53, 56-59, 62, 63, 68, 77, 81, 85, 103
Burchstraet 59, 71
Burchstrate: Cappelleken 47
Burchstrate 47
Burchtstraat 54, 59
Burghstraete 100
Burgondia 51
Burgondië 90
Burgstraat 41, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 66, 67, 69, 78, 80, 84,

86, 102, 127, 128, 143,

179, 180, 184, 221
Burgstraete 47, 61, 190, 233
Burgstrate 129
Burhestrate 59
Busscheyt 101
Cabaret le Jambom 197
Caesar van de H. Theresa 144
Callewaert 84
Calsey 171
Calvinisten 47
Cambron-abdij 10
Caneghem 79
Cannoyelle 171, 179
Canton 119
Capellam St. Quintini 223
Capelle van Sinte Quintinus 23
Capucijnen 133
Capucinen 35
Capucinessen 136
Capucynen 62, 109, 111
Carbonelle 199
Cardock 57, 59
Carel de Volder 230
Carlini 193, 194
Carlos de Guirrea, Arragon y Borta 91
Carmelieten Discalsen 81, 119, 204
Carmelieten 53
Carmeliten Discalceaten 23
Carmeliten Discalsen 33, 39, 57, 58, 62, 65, 84
Carmeliten 22, 23, 32, 69, 96, 124, 190
Carmelitessen discalsen 32
Carmes déchaussés 158, 159, 170, 173-175, 191, 196-198
Carmes 61, 63, 64, 97, 156, 169
Carnalissche eylanden 116
Carolina de Draeck 153
Carolina Pollet 193
Carolina Vollaert 152
Caroline Vollaert 152
Carolo a S. Joseph 232
Carolo Bono 146
Carolus-Philippus van den H. Michael 89
Carolus van de H. Maria 99, 102
Carolus van den H. Jozef 60
Carolus 125
Carpentier 116, 127
Casimirus, pater 185
Casimirus a S. Aloysio 137, 138
Casimirus van den H. Aloysius 138, 140
Casimirus van Gendt 183
Castello 77
Castilje 25
Castille 228
Catharina-Theresia Draeck 152
Catharina Versyp 193
Cathedrale kercke van S. Baefs 58
Catheleinestraete 107
Cauwentiers Cautere 43
Cauwentierscautere 231
Cayfaes 115
Celestinus, pater 73
Celestinus Rym 17, 223
Cellebroeders 193
Chaerles Braems 53
Champain 101
Charles Allegambe Bassinghien 152
Charles Allegambe de Bassinghien 20
Charles Allegambe 37, 80, 87, 104, 150, 151
Charles Cardock 57
Charles de Gryspere 52
Charles Hellyn 34
Charles Maes 97, 100
Charles Philippe Lambrecht 201
Charles Rym 36
Charles Schillewaert 61
Charles Triest 230
Charles van Caseele 51
Charles 152
Cherscamp 131
China 114, 115
Chirstiaen van den Dender 34
Christiaens 99
Christina-Ernestina Wouters 152
Christina Erneste Wauters 151
Christina van Zweden 29
Cicoine 197
Claeys 10, 110-112
Claustronenberg 76
Claysone 75
Clemens IX 84
Clemens Regniers 17
Clemens Regnier 223
Clemens XIV 133
Clemens XI 128
Clemens X 89
Clemente X 236
Clementis VIII 227
Cleruwe 58
Clinckspoor 194
Cloistre de Carmen 20
Clouwers 179
Clusenesse in Sinte Quintinus cepelle 16
Coblenz 101
Cock 194
Cocx 19
Coleta Levie 193
Colman Damien 185
Colman 184
Columbanus a S. Catharina 183
Comynstrate 47
Coninck Eduardus 125
Coninx paleys 53
Connaruvias 150
Constantia van Polen 125
Constantin Cannoyelle 179
Constantin Roels 197
Constantinus, pater 216, 217
Coolkercke 201
Coolman 58
Coolscamp 206
Coolskamp 188
Cooman 62
Coppens 78, 82
Cordube 228
Corneel 171, 178, 179, 181, 183, 185
Cornelia Wispelaers 16
Cornelis de Hanspiel 48
Cornelissen 147
Cornelius Doma 229
Cornelius Doms 43
Cornelius Pierin 22, 24
Correctiehuys 185
Corselis 221
Corsique 228
Corte Rame 47
Cortvrient 58
Cour du Prince 197, 198
Cours du prince 161
Courtray 182, 183
Craenleye 184
Cremacker 161
Cremers 146
Croelz 72
Croes 185
Crombeen 180
Crommewal 180
Cyprianus van de H. Maria 29
Cyprianus van Jezus 30
Cyrillus, pater 49, 51
Cyrillus van den H. Augustinus 48, 50
Dacknam 79
Dagobertus, pater 185
Daniel a Vig. Maria 10
Danneels 48, 144
Daullers 85
David van den H. Raphaël 146
David Wautier 146
De Baents 58
De Bassinghien 85, 89
De Beer 92, 160, 162, 170, 171, 179, 185
De Bellevideo 85
De Bellevider 149
De Belvere 151
De Bemst 151
De Blauwe 171, 180, 182, 197
De Bock 4
De Boever 105
De Bosch 172
De Brabandere 145
De Breemaecker 194
De Bremmacker 202
De Broe 105, 195, 198, 215
De Broglie 208
De Bruyne 10
De Buck 117
De Busscher 19
De Ceuleneer 13
De Clerck 58
De Clercque 120
De Coene 171, 179, 183
De Coninck 150
De Corteville 34
De Craeyer 105
De Dalanzar 150
De Draeck 153
De Geusere 72
De Ghendt 153
De Gheuzere 58
De Goesin 149
De Grassere 98
De Greef 147
De Gru 203
De Gryspere 52
De Gryt 203
De Guernoval 36
De Hanspiel 48
De Haze 15, 90
De Hellin 41
De Hertogh 178
De Hertog 202
De Hert 153
De Hespe, herberg 138, 172
De Jonge 202
De Jonghe 47
De Kersschietere 58
De Keyser 159
De Kieseghem 151
De Kimpe 115
De Koninck 184
De Koster 101
De la Coste 153
De la Faille 73, 199, 202
De la haeye 175
De la Porte 75
De la Rur 15
De Lahaye 176
De Laury 58
De Lichtervelde 100, 119
De Loose 214
De Mame 150
De Medicis 106
De Mello 26
De Mets 171, 179, 185
De Meulemeester 95
De mey 58
De Moden 151
De Moerloose 209
De Mol 232
De Montbrun 92
De Moor 58, 143, 223
De Mulié 149
De Naeyer 203
De Naverans 64
De Nayere 202
De Norman 34
De Noyelles 151
De Paepe 179, 180, 199
De Pester 73
De Pla 185
De Plouy 29
De Poele 179
De Potter 5, 10, 36, 39, 47
De Praetere 56
De Preudt 76
De Prié 112
De Prins, herberg 140
De Reu 180, 183, 184, 191, 197, 198
De Rey 171
De Ribera 29
De Robiano 59
De ruddere 58
De Ruydt 171, 179, 183
De Rycke 17, 223
De Salazar 85
De Schietere 58
De Smedt 176, 177
De Smeth 54
De Smet 53-55, 58, 60, 61, 63, 64, 78, 171, 175, 177, 180, 233
De Soza 150
De Stoppelaere 58
De Suttere 39
De Thouars 81, 150
De Tollenaere 232
De Torci 151
De Villahermosa 96
De Vlieger 230
De Vogelaere 47, 129
De Volder 230
De Vos de Steenwyck 52
De Vos 48, 97, 151, 172, 202, 203, 232
De Vriese 34, 48
De Vueste 151
De Vulder 47, 48, 58, 67, 69
De Waele 194
De Wael 195
De Walle 161
De Wavere 89
De Wits 45
De Witte 171
De Wouwere 73
De Wulf 100
Debbaut 58
Debeer 161, 163, 164, 179
Decambe 208
Deftinge 79
Delcambe 161, 163, 165-167, 169, 171-176, 180, 189-192,

195-201, 203, 210, 211
Delebecque 220
Della Faille 81
Demets 171
Den Berg 179
Dendermonde 72, 76, 79, 89, 113, 185, 186, 199, 216, 218, 220, 230
Dendermondschen steenweg 137
Denterghem 43, 231
Denys 195
Departemant de l'Escaut 174
Département de l'Escaut 160, 202
Depin 171
Depla 179, 182
Des Fôrets 182
Desiderius van de Menschwording 73
Desmedt 157, 197
Desselghem 197
Destanberghe 95
Destanbergh 217
Deux Nethes 182
Devos 152
Deynze 79, 155
Diericx 10, 16, 23, 24, 47, 134
Dimmerbroucq 224
Dionynsius a Nativitate 84
Dionysius, pater 185
Dionysius a S. Anna 182
Dionysius van de Geboorte 84
Discalceaten 21
Discalceati 13
Discalsen tresianen 120
Discalsen 13, 14, 17, 20-23, 25, 27-29, 31, 33, 35, 37-44, 47,

48, 52, 54, 56, 57, 59,

60-71, 73, 74, 76, 77, 79,

81, 85, 86, 89, 91-94,

96-101, 103, 104, 108,

110-112, 114, 115, 118,

119, 121, 122, 126,

127-130, 134, 137, 140,

143, 150, 156, 157, 169,

177, 189, 190, 203, 208, 213
Diskalsen 14, 21, 36, 38, 81, 95, 97, 103, 155, 158, 160, 165,

168, 172, 177, 179, 181,

183, 187-189, 195, 200,

220-222, 225
Dissalsen 70
Dixmude 29
Dobbelaere 164, 171, 179, 182
Dôle 12
Doma 229
Dominicus, pater 207
Dominicus a Jesu-Maria 90
Dominicus a S. Casimiro 182
Dominicus van den H. Casimirus 170
Dominicus van den H. Joannes-Baptista 138
Dominicus van Houcke 51
Dominicus van Jezus-Maria 30
Dominikanen 6, 35
Dominikanessen 136
Doms 43
Doornijk 12, 106, 220
Douaai 84
Douaay 85, 90
Douvers 115
Dowaay 12, 220
Draeck 152
Drapstraat 128
Du Bosch 158
Du Chesnet 102
Du Pont 93
Dubrou 173, 174
Dudzeele 47
Duinkercke 126
Duinkerke 101, 113, 126, 185
Duitschland 11, 15, 44
Dujardin Gysdaele 208
Dujardin 184, 219
Dumouriez 141, 154
Dupuis 192
Duval 217
D'Abremel 146
D'Alcantara 138, 162, 189, 199, 207
D'Alcantra 168, 170, 178
D'Allegambe 153
D'Anvers 199
D'Haene 143
D'Hamere 46, 53, 61, 62, 64, 73, 76, 79, 233, 235
D'Hane de Steenhuyse 202
D'Hoest 171, 180, 182, 197, 198
D'Huddeghem 201
Edingen 185
Edward Jan Gislain Pycke de ten Aerden 213
Eecke 144
Eecloo 73
Eiland S. Kruis 119
Ekelsbeke 36
Elias, pater 184, 191, 203, 206-208, 210-212, 214-220
Elias a S. Maria 209, 210, 214
Elias van de H. Maria 167, 208
Elias van Heuverswijn 184
Elisabeth Idalgo 151
Eliseus van den H. Rochus 147
Emilianus Stalins 223
Emmanuel de Corteville 34
Emmanuel Lautens 41
Engeland 125
Engelsch Indië 6
Epiphanius van den H. Maurits 144
Eremitagie 134
Europa 9, 10, 30, 128
Evergem 130, 227
Everghem 207
Facon 161
Faulkenbrige 152
Ferdinand, Infant van Spanje 20
Ferdinandus a Regibus 91
Ferdinandus van de H. Maria 25
Ferdinandus van den H. Jozef 144
Ferdinand 52
Feris 150
Fernaudt 176-178
Ferrand 156, 157
Fidelis van de H. Maria 73
Flandres 21, 36
Flandre 22, 119, 229
Flandriae 146
Flandria 51
Flandrin 118
Flavia Meghelinck 153
Fleurus 157
Flobertus Van den Brande 17
Floribertus van den Brande 223
France 107
Franche-Comté 12
Franchoys Lautens 39
Francisco de Mello 26
Franciscus-Joseph Lehoucq 217
Franciscus-Joseph van den H. Albertus 145
Franciscus-Xavarius, pater 217
Franciscus à Puero Jesu 56
Franciscus de Mulié 149
Franciscus de Praetere 56
Franciscus Delcambe 201
Franciscus Hebbelinc 170
Franciscus Lavaert 207
Franciscus Lehoucq 219
Franciscus Pottelberghe 153
Franciscus van der Mensbrugghe 197
Franciscus van der Schaeren 24
Franciscus van Inselroy 170
Franciscus van Laecke 17, 223
François de Reu 184
Francois Lautens 38
François van Heuverswijn 180
François van Heuverswyn 197
Francois van Spenen 57
François Xavier Hebbelinck 182, 197
Frankrijk 98, 107, 126, 141, 157, 158, 187
Frans Champain 101
Frans De Boever 105
Frans I van Frankrijk 11
Frans II 141
Frans Lautens 38
Frans Le Secq 34
Frans Sarot 217
Frans Van de Vivere 32, 34
Frates discalceati 137
Frederic Allegambe 151
Frederik Allegambe 151
Frenault 223
Frise 229
Fris 7, 110, 114, 158
Galadijn 107
Galice 228
Gandae 4
Gandavensi 11
Gandavum 222, 223
Gand 7, 21, 23, 36, 54, 59, 61, 63, 64, 71, 83, 97, 105, 110,

111, 114, 139, 140, 155,

158, 159, 169, 172-174,

178, 182-184, 187, 191,

197, 198, 199, 201-203,

225, 229, 232
Gaspar De Craeyer 105
Gaspar de Moor 143
Gaspar Vaincq 28
Gavere 144, 197
Gedeon Impens 230
Geeraard Croelz 72
Geeraard Rijm 27
Geeraard VI Rym 14
Geeraardsbergen 28, 79
Gendt 22, 33, 37, 81, 118, 129, 213, 214
Gend 133-135, 167, 170, 177, 213
Genoneva de Vos 151
Gentsche Karmel 40, 199
Gentschen Karmel 17, 26, 44, 46, 84, 89, 142, 143
Gent 1, 3, 5-7, 10-16, 18, 19, 22, 24-32, 39, 41, 42, 44, 49,

51, 53, 56, 59, 60, 64, 66,

67, 71-74, 76-79, 81,

83-85, 88-92, 94-96, 101,

102, 105, 109, 113-115,

118, 119, 121-123, 126,

127, 130, 131, 133,

134-140, 142-149, 153, 154,

156-160, 169, 170, 172,

177, 178, 182, 183,

185-188, 195, 197, 203,

204, 210, 212, 216, 217,

220, 221, 222
Georges Baronage 77
Georges de Soza 150
Georgius van den H. Gregorius 147
Gerardina van den Bossche 51
Geschoeide Karmelieten 35, 182, 191
Geuzen 11
Gewat 127
Ghendt 36, 48, 52, 57, 61, 81, 84, 89, 103, 118, 119, 230,

231, 233, 235
Ghent 53, 155
Gheselle 114
Ghilein Baelde 34
Ghislain Beernaert 73
Ghyselinckx 220
Gibraltar 228
Gildenstraat 13
Gilles van der Gheylen 73
Gillis Frans de Lichtervelde 100
Gillis Stalins 64, 78
Gillis Van der Gheylen 26
Gillis van Hoorebeke 186
Gillis Veyburch 230
Gillis 40
Goa 84
Goethals 58, 192, 213, 214
Goetvrindt 58
Goormachtigh 194
Goossens 193
Gouden hoofdt 58
Goyeck 145
Granade 228
Granatarius 223
Gratianus a Cruce 222-224
Gratianus de la Rur 15
Gratianus van het Kruis 15
Gratianus 16
Gregoire Ignace de Vos 48
Gregorius Bunet 223
Gregorius Ignatius de Vos 151
Grenier 100
Grevelingen 43
Grijp 99
Groene Kaap 119
Groeninghe 229
Groos 54
Groot beghynhof van Sinte Elisabeth 58
Groot Canarien 116
Grooten Mogol 118
Gryp 86, 87, 144, 152
Gudwalus Seiger 16
Gueldres 229
Guernwaele 69
Guilielmus Delcambe 165, 166
Guillae Leopoldus de Vriese 48
Guillaume, pater 51
Guillaume de Vriese 34
Guillaume de Vulder 47, 67
Guillaume Delcambe 173, 180, 196-198, 201, 203
Guillaume Deleambe 172
Guillelmus Delcambe 189
Guillelmus van der Haeghen 223
Guilliaum Vanderbrugghe 161
Guyane 180
Guyart 229
Habsbourg 229
Haeltere 79
Haentjens 175, 176, 225
Hage 76
Hainerelles 78, 86
Hainerel 57, 59
Halle 54
Hamerlinck 223
Hannerel 224
Hannover 101
Hansbeke 79, 188
Harelbeke 188, 197
Harlebeke 179, 183
Hautleye 39
Hayman 229
Hazelaercauter 43
Hebbelinck 182, 197
Helias d'Huddeghem 201
Hellyn 34
Helversele 79
Henderickx 161
Hendrickx 161
Hendrik Karel van Hoobroeck 106
Hendrik van Rockolifingh 91
Hendrik VIII van Engeland 11
Henegouwen 28
Henri d'Hoest 180, 197, 198
Henricus, pater 3, 5, 6, 77, 78, 206, 210, 211, 215, 216
Henricus a S. Arnoldo 182, 188
Henricus van den H. Bartholomeus 45, 76
Henry D'Hoest 182
Herckem 99
Hercken 145
Hermeerschen 43, 231
Hermes 73
Hertoginne Isabelle 124
Het Volk 3
Heuvel van St Quintinus 15
Heye 195
Heyndrickx 172
Heyse 194
Hieronymus, pater 233
Hieronymus a S. Theresia 232
Hieronymus Feris 150
Hieronymus Piers 223
Hieronymus van den H. Joannes-Baptista 146
Hilarius a Jesu 23
Hilarius den Koning 26
Hilarius van den H. Augustinus 28
Hilarius van den Heiligen Augustinus 25
Hilarius van Jezus 14, 15, 19, 25, 29
Histores, pater 75
Hoei 12
Hofman 171
Hollande 229
Holstraat 30, 179, 183
Hondius 19
Honorius a S. Theresia 118
Hoogbrugge 108
Hooghstoul 161
Hoogpoort 184
Hoogstraat 128
Hoogstraeten 113
Hoorebeke 176
Hoorenbeke 34
Houtlei: huis Lautens 39
Houtleie 46, 47
Houtlei 35, 40, 41
Houtleye 52, 69
Hubert de la haeye 175
Hubert de lahaye 176
Hugo, pater 184
Hugo de Ruydt 183
Huis de Hespe 194, 196, 215
Huis den Abraham 75
Huis le Jambon 198
Huysse 81, 220
Hyacinthus a S. Vincentio 232
Idalgo 151
Ignace Beirlandt 180
Ignace Berland 197
Ignace Maertens 180
Ignatio a Jesu 232
Ignatious van den H. Aloysius 217
Ignatius, pater 57, 60, 66, 79
Ignatius a Jesu 42, 235
Ignatius a S. Thoma 101
Ignatius van Jezus 26, 40, 41, 45, 46, 49, 62, 64, 78
Imola 73
Impens 230
Indes Occidentales 228
Indes Orientales 228
Indische-Zeevaart-Compagnie 114
Indische Compagnie 115
Infant Ferdinand 27
Infante Isabella 12
Innocentius, pater 85
Innocentius IV 39
Innocentius van den H. Albertus 143
Innocentius XI 128
Inspruck 29
Isabeau van Melle 65
Isabella Clara ende Albertus 124
Isabella Martens 194
Isendyck 79
Isidorus, broeder 215
Isidorus, pater 75
Isidorus van de H. Maria 88
Isidorus van den H. Matthias 46
Isle de Maeyo 117
Isles de Canarie 228
Italien 96
Italië 121, 143
Jacob Baut 115
Jacob Billiet 144
Jacob De Koster 101
Jacob Ghyselinckx 220
Jacob Maelcamp 114
Jacob Peeters 28, 29, 39, 73
Jacob van Hecke 95
Jacoba de Hellin 41
Jacobo de Vos 232
Jacobus, pater 76
Jacobus-Philippus van de Moeder Gods 76
Jacobus-Philippus van den H. Joannes 144
Jacobus Anselmus Draeck 152
Jacobus Ariens 144
Jacobus Bernardus van Hoorebeke 204
Jacobus de Greef 147
Jacobus franciscus vanderhaeghen 212
Jacobus Philippus van de Moeder Gods 71
Jacobus van het Kruis 45
Jacobus van Hoorebeke 186
Jacobus Verbrugghe 120
Jacq van hoorebeke 177
Jacq van rae 77
Jacques Claysone 75
Jacques De Beer 179
Jacques de Naverans 64
Jacques de Norman 34
Jacques hoorebeke 176
Jacques Imola 73
Jacques Lavaert 180, 197
Jacques van hoorebeke 165, 179, 203
Jacques vanderhaeghen 197
Jacques Vanhoorebeke 191
Jan-Baptista du Chesnet 102
Jan-Jacob Vispoel 217
Jan Baers 33, 35
Jan Borluut 37
Jan Clouwers 179
Jan de Haze 15
Jan de Suttere 39
Jan francis van heuverswyn 214
Jan Franciscus Van Heuverswijn 218
Jan François Warlop 161, 163, 164, 179
Jan Maertens 183
Jan Steyt 183
Jan van Gendt 179
Jan Vervens 230
Jan Watermeulen 230
Janssens 105
Jar 25
Java 119
Jean-Baptiste Steyt 181
Jean Baptiste de Reu 184
Jean Baptiste Delcambe 196
Jean Baptiste Steyt 178, 187
Jean de la Mère de Dieu 83
Jean de Ruydt 179
Jean Depla 179
Jean François Depla 182
Jean François Warloop 197
Jean Joseph De Mets 179
Jean Joseph Pouplier 179, 183
Jean Kempeneer 185
Jean Maertens 182
Jean Robaix 197
Jean Steyt 179
Jean Symons de Malvenda 40
Jean Van Coetsem 179
Jean Warlop 183
Jean 228
Jemappes 141, 154, 182
Jerusalem 228
Jesuieten 106, 169
Jesuiten 133, 192
Jezuieten 39
Joachim Arsenius Schayck 16
Joachim de Grassere 98
Joachim van den H. Augustinus 95
Joanna-Maria de Gru 203
Joanna Carolina Devos 152
Joanna Catharina Baesbanck 151
Joanna van den H. Bartholomeus 29
Joanna Van Driesche 151
Joanna van Spanje 11
Joanna van Vlaanderen 9
Joanna Wauters 192
Joanne de Tollenaere 232
Joanne Vitse 151
Joannes-Baptista Aerts 144
Joannes-Damascenus van den H. Ludovicus 144
Joannes-Franciscus Cornelissen 146
Joannes à Cruce 6, 89, 93, 106, 114, 119, 120, 145, 169, 186,

214, 218, 220, 236, 237
Joannes a Jesu-Maria 145
Joannes a Matre Dei 228
Joannes Antonius Sermiento 150
Joannes de Haze 90
Joannes de la Coste 153
Joannes de Mets 184
Joannes de Moor 223
Joannes De Pla 185
Joannes de Wouwere 73
Joannes Duval 215, 217
Joannes Evangelista, pater 187
Joannes Evangelista a S. Ambrosio 182
Joannes franciscus van Heuverswyn 213
Joannes Gryp 144
Joannes Hage 76
Joannes Jacobus van den H. Jozef 73
Joannes Le Monier 232
Joannes Lemonier 43, 229
Joannes Lodrioor 219
Joannes Paulus Rigauts 127
Joannes Polfijn 143
Joannes Vaes 99, 145
Joannes Van Coetsem 191
Joannes van de Moeder Gods 28, 39, 40, 44, 83
Joannes van het Kruis 119
Joannes van Hurck 102
Joannes van Jezus-Maria 25
Joannes Vanden Cruyce 235
Joannes Villicus 10
Joanni de Mol 232
Joannis a Cruce 218
Joannis Meyer 10
Joos Triest 33, 34
Joos Van Damme 47
Joos van der Gheylen 41
Joost de Preudt 76
Joseph Dobbelaere 164, 179
Joseph Ignatius van 't H. Hart 210
Joseph Van Catseye 197
Josephus-Ignatius van de H. Clara 147
Josephus Lodricor 217
Josse Bernard van hoorebeke 197
Josse fernaudt 177, 178
Jourdan 157
Jozef, pater 5
Jozef Dessyn 216
Jozef Gheselle 114
Jozef II 107, 130, 131, 134, 139, 140, 153
Jozef van de Boodschap 15
Jozef van Onze Lieve Vrouw Boodschap 19
Jozef Veelel 91
Juan de Ribera 29
Judocus Paullyn 102
Judocus van den Kersouwe 56
Julianus van den H. Benignus 137
Jussaulte 173
Jussault 174
Justus Billet 81
Justus Billiet 84
Kaap der Goede Hoop 119
Kalcken 188
Kanny 94
Kapel van St Quintinus 19
Kardinaal Ferdinand 51
Karel den Goede 146
Karel Maelcamp 114
Karel Philippe de Wavere 89
Karel van den Bosch 81
Karel van der Gheylen 78
Karel VI van Oostenrijk 122
Karel V 11
Karel Willem d'Allegambe 153
Karmelieten-Diskalsen 1, 3
Karmelieten Discalsen 13, 89, 133
Karmelieten Onze lieve Vrouwenbroeders 133
Karmelieten 6, 9-11, 17, 22, 27, 28, 39, 48, 56, 59, 71, 74,

149, 182, 204, 210, 219
Karmelietersen 220
Karmeliten Diskalsen 38
Karmeliten 24
Karmel 11
Karthuizers 136
Kaunitz 134
Keelhof 6, 126
Keerschieters 78
Keizer Karel 11, 26, 36, 51, 98, 154
Keizer Leopoldus 125
Keizer Leopold 141
Keizerin Margaretha 125
Kellermann 141
Kempeneers 184
Kempen 72
Kerk van S. Maartens 218
Kerkhove 180, 194
Kernil 193
Kersouwe 56
Kervyn de Volkaersbeke 105
Kervyn 106
Keulen 12, 101, 106, 145
Kluis 113
Konstantinopel 9
Koornlei 183
Korte schipgracht 180
Kortrijk: S. Catharinakapel 188
Kortrijk 43, 49, 104, 113, 144, 149, 158, 179, 184, 185, 188
Kriek 193
Kruisvaarders 9
La Bourdonnaye 154
La Dyle 182
La Lys 182
Laethem 130
Lake 34
Lambertus, pater 29-32
Lambertus van Alle Heiligen 27
Lambert 149
Lambetus ab omnibus Sanctis 33
Lambrecht 201
Lammens 201
Lammertyn 49
Lande van Aelst 102
Lande van Waes 230
Landegem 130
Lange Steenstraat 10
Lanjac de Labori 169
Lareveilliere 182
Laurentius a S. Elia 228, 232, 233
Laurentius van de H. Theresia 144
Laurentius van den H. Elias 39
Laureyns van der Haeghen 34
Lautens 38, 39, 41, 75
Lavaert 171, 180, 197, 207
Le jeune 214
Le Monier 232
Le Secq 34
Lebegue 192
Lede 79, 102, 143
Leeuhof 67
Leeuwenhof 51, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 80, 85, 95
Leeuwenhok 94
Leeuwenhuis 45, 46, 67
Leeuwenmeersch 46-54, 56, 60, 62, 63, 65-69, 72, 74-78, 143
Leeuwenmeers 67
Leeuwhof 69
Lehoucq 217, 219
Leichtenberg 97
Leie 50
Lejeune 209
Lemonier 43, 229, 232
Lens 201-203
Leo, pater 6, 30, 35, 45, 46, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 79, 82
Leo a S. Joseph 76, 79
Leo Mylon 16, 225
Leo van den H. Jozef 22, 26-29, 39-41, 44, 49, 64, 73, 75, 78
Leonard-Franciscus-Ferdinandus Taeye 145
Leonard De mets 179, 185
Leonard van Langenhove 101
Leonardus a S. Maria 138
Leonardus a S. Theresia 101
Leonardus van den H. Jozef 138
Leonardus van den H. Martinus 127, 149
Leon 228
Leopold, keizer 140
Leopold Guillaume 61, 64, 229
Leopold van Oostenrijk 35, 86
Leopold Willem van Oostenrijk 30, 73
Leopold Willem 39
Leopoldo Guilelmo 227
Lepeaux 182
Leuven: klooster van de H. Albertus 17
Leuven: Viglius-gesticht 78
Leuven: Zendelingenklooster 72
Leuven 10, 12, 14, 15, 29, 45, 73, 76, 77, 88, 90, 112, 113,

139, 143, 169
Levie 193
Leyden 12, 216
Libertus van de H. Maria 81
Liborius de Paepe 199
Lier 113
Lieven de Vlieger 230
Lieven Peers 230
Lieven Roothaens 149
Lievens 235
Lievevrouwenbroers 10, 11
Lievin de Blauwe 180, 182
Lievin Desmedt 197
Limbourg 229
Limmander 161, 199
Lions 63
Livinus, broeder 212
Livinus Ars 193
Livinus de Smet 180
Livinus van de H. Maria 221
Livinus van den H. Sebastianus 157
Livinus van hoorbeke 193
Lodewijk a Costa y Astorgas 150
Lodewijk Boudry 217
Lodewijk de Pester 73
Lodewijk Roelenbosch 153
Lodewijk van Frankrijk 125
Lodewijk van Heule 86, 99, 152
Lodewijk XIV van Frankrijk 122
Lodewijk XIV 92
Lodewijk XV 107
Lodrioor 219
Loe van den H. Jozef 30
Lokeren 101
Lootenhulle 79
Loppem 149
Lothier 229
Louis-Ferdinand Van Hove 200
Louis De Blauwe 197
Louis Dubrou 173, 174
Louis van den Bogaerde 179
Lousbergh 184
Louys van hoogbroucke 57
Lovanii 214
Loven 213, 214
Luck 115, 117
Ludovici haentjens 225
Ludovici van Heule 87
Ludovicum Blancquaert 224
Ludovicus van den Bogaerde 165
Luik 12, 24, 27, 217
Luna 91
Luxembourg 229
Lysdonck 79
Lys 180
L'Escaut 182
Machelen 179
Macque 161
Madeleine de Thouars 81
Madrid 29
Maelcamp 115
Maeldeghem 194
Maertens 171, 180, 182
Maeszeele 179
Maes 54, 97, 100
Magdalena de Thouars 150
Magriete van der Beke 93
Mahommedanen 9
Maillorques 228
Maison des Lions 74
Maison du Roy 51
Majorleinstraat 184
Malabar 115
Malancene 84
Maldeghem 79
Malines 229
Malou 157
Maltheus Ninoviens Guard 57
Mandestraete 39
Manilius 175-177
Maninus 194
Mansuetus van de H. Maria 138
Maque 194
Marannes 139
Marcke 185
Margareta Pluym 151
Margareta van Oostenrijk 11
Margriete van Sande 16
Margueritestraat 183
Maria-Hoorebeke 79
Maria-Lierde 73
Maria-Magdalene-Josepha-Coleta Rodriguez d'Erova y Vega 152
Maria-Theresia 122, 130, 131, 134
Maria Barbara Parels 149
Maria de Coninck 150
Maria de Medicis 106
Maria de Wouwere 73
Maria Grijp 99
Maria Gryp 86, 87, 152
Maria Joanna de Bemst 151
Maria Pottelberghe 153
Maria van de Heilige Theresia 44
Mariakerke 137
Marie Delcambe 201
Marie Goossens 193
Marie Maeldeghem 194
Marie Magdalene van der Varent 76
Marlagne 12
Martens 194
Martialis van Coetsem 183
Martin Van Dyck 195
Martinus van de H. Catharina 146
Massaert 153
Masseau 22, 36, 38
Massot 104
Mathias van de H. Barbara 143
Mattheus, pater 185
Mattheus a S. Aurelio 148
Mattheus de Hert 153
Mattheus van den H. Servatius 140
Matthieu, pater 156
Maurus Boschman 17, 223
Mavannes 140
Maximiliaen-Emmanuel Draeck 152
Maximiliaen Emmanuel 97
Maximiliaen van den Berghe 34
Maximiliean 125
Maximilien Emmanuel 97
Mechelen 73, 88, 91, 101, 102, 113, 158
Medard de Clercque 120
Meenen 98, 230
Meerelbeke 100
Meerendre 58
Meerghem 79
Meerlebeke 100
Meerstege 50
Megelbeke 79
Meghelinck 153
Melchior, pater 138, 156, 170, 210, 211, 214
Melchior a S. Maria 135
Melchior van de H. Maria 134, 216
Mer Oceane 229
Mercx 53
Merendre 79
Merkegem 79
Merlebeke 100
Merliz 182
Mertens 147
Mestdach 202, 203
Metdepenningen 159
Meulebeke 187, 197
Meuledam Brugghe 231
Meulendam Brugghe 43
Meyer 10
Meyghem 131
Mezot 174, 175, 177
Michael a S. Petro 126
Michael Cayfaes 115
Michaël de Mame 150
Michalewitz 157
Michel du Pont 93
Michiel de Goesin 149
Michiels 58
Middelburchstraete 140
Middelburghstraete 129
Milan 229
Minne 58
Moerbeke 79
Moerman 180
Molineus 223
Mol 147
Monck 72
Mons 54
Monte Carmelo 137
Moreau de Sechelles 122
Mortaigne 151
Mortier 179
Mullegem 79
Mullem 187
Murcie 228
Mylon 16, 225
Mys 172
Naeldekinscouvent 47
Namen 12, 220
Namur 229
Napels 96
Napoleon 195, 208, 220
Navarre 228
Nazareth 91, 92, 149, 180
Nederlanden 11, 12, 27, 73, 91, 136
Nederland 12
Neerwinden 157
Nethen 113, 144, 145
Nettive 134
Nevele 79, 97, 147
Neyt 159
Niclaeys Sersanders 34
Niclais Hainerel 57
Nicolaum hannerel 224
Nicolaus van Calseye 207
Niemegem 142
Niemegen 93
Nieuwpoort 64, 150
Niklaeys Breyghel 64
Nimegen 72
Ninove 73, 79, 101
Nolinius 17
Noortvelde 97, 100
Noyeltes 54
Nuytens 155
O. L. Vrouwestraat 15
Oléron 180, 183
Ongeschoeide Carmelieten 189
Ongeschoeide karmelieten 3, 5, 6, 11-14, 16-18, 25, 26, 31,

35, 37, 39, 41, 46, 50, 56,

60, 65, 67, 74, 80, 84, 88,

99, 105, 108, 109, 113,

122, 123, 126, 128, 130,

134, 136, 137, 140, 142,

149, 164, 168, 170, 178,

182, 188, 189, 206, 217
Ongeschoeide Karmelietersen 74
Ongeschoeiden Karmelieten 19
Onze lieve Vrouwebroeders 122, 123, 128
Onze Lieve Vrouwebroers 67
Oost-Eecloo 32, 48
Oost-Indische Compagnie 114
Oostacker 130
Oostende 114, 115, 118
Oostenrijk 30
Oosterzeele 179
Oosterzele 182
Opperhoogstraat 179
Orangisten 217
Oratorianen 43
Orde du Mont Carmel 196
Orde Sinte Augustyns 16
Orde van den Karmel 10, 12, 106, 122, 203
Orde van Karmel 9
Orde van O.L. Vrouw van de Berg Karmel 12
Orde van O.L.V 9
Ordres mendicanten 34
Overacker 81
Overbraede 79
Overmaele 75
Overmeire 185
Overrissel 229
Overwaele 68, 70
Oxelaere 34
Pacomius a Visitatione 42
Pacomius van O.L.V. Bescherming 46
Paelinckstraat 131
Paepe 170
Pafafox 145
Page 126
Palatinat 97
Paleis 51, 52, 77, 78
Paleys 51
Palfyn 58
Pamele 79
Papejans 100
Parels 149
Parijs 158, 172, 186
Paris 183
Parys 157, 193
Pastor Ramensium 147
Patricio a S. Anno 222
Patricium a S. Anna 222
Patricius, pater 16, 18, 83, 84, 88, 89
Patricius a S. Anna 90, 223, 224
Patricius van de H. Anna 15, 19, 26, 80, 142
Patricus van de H. Anna 17
Patrus de Alcantara 189
Paul de Kimpe 115
Paullyn 102
Paulus, broeder 191, 207-213, 215, 217
Paulus Busscheyt 101
Paulus Poelman 145
Paulus Vilain 17, 223
Paulus V 12
Pauwel d'Hamere 46, 53, 62, 64, 73, 235
Pauwels d'Hamere 61, 233
Pays-Bas 97
Pays bas 61
Pedro Arias de Armendarez 25
Peers 230
Peeters 28, 29, 39, 71, 73
Penitenten van S. Pieters 136
Peperstraat 128
Pères Carmes 36
Perkamentstraat 47
Petegem 79, 144
Petrus, pater 185, 195, 207, 210, 211
Petrus-Philippus a S. Matthia 143
Petrus a S. Francisco 182
Petrus a S. Theresia 101
Petrus Berbiers 143
Petrus Brunus 10
Petrus Carolus Gislenus de Loose 214
Petrus Cremers 146
Petrus de Rycke 17, 223
Petrus Decambe 191
Petrus Delcambe 167, 201, 206
Petrus d'Alcantara 138, 162, 189, 199, 207
Petrus d'Alcantra 168, 170, 178
Petrus Josephus Croes 185
Petrus Lammens 201
Petrus Timmermans 148
Petrus van de H. Francisca 164
Petrus Van Hoorebeke 203
Philip IV 20
Philippe, roy 228
Philippe Blijleven 43
Philippe Ignac van Hoochbrouck 100
Philippe IV 27
Philippe Standaert 123
Philippe Triest 43, 44, 98
Philippi de Burgundia 10
Philippi Triest 230, 232
Philippina Van Cauter 195
Philippum Triest 231
Philippus, pater 85
Philippus Baetsleer 184
Philippus Blyleven 229
Philippus de Plouy 29
Philippus Dominicus Lammertyn 49
Philippus Franciscus Baesbanck 151
Philippus Jacobus Allegabme 150
Philippus Massaert 153
Philippus Nerius 187
Philippus van de H. Drievuldigheyt 84
Philippus van de H. Theresia 72
Philippus van den H. Nicolaas 95, 122
Philippus van Jezus 45
Phillippum Triest 233
Phillippus Monck 72
Pichegru 158
Pierin 22, 24
Pierre de Smeth 54
Pierre de Smet 64
Pierre Joseph van den Driessche 197
Pierre vanden Driessche 180
Piers 223
Pieter, bijgenaamd van Corbie 9
Pieter de Smet 53, 54, 61, 63
Pieter De Vos 172
Pieter francis Van Damme 214
Pieter Grijp 99
Pieter Massaert 153
Pieter Reynax 48
Pieter Van Damme 200
Pieter van der Gheylen 78
Pieter Van Dosselaere 101
Pieter van Petegem 126
Pieter Vlaeminck 75
Pieter Vollaert 152
Pius VII 187, 210
Pius VI 128, 180
Place des Lions 74
Plaisante vest 183
Pluym 151
Poelman 146, 152, 175, 176
Polen 143
Polfijn 143
Pollet 193
Poperinghe 217
Pope 179
Portakker 178
Portugal 27, 228
Posen 143
Pottelberghe 153
Pouplier 171, 179, 183
Praga 30
Predicheeren 170
Predikheeren 133, 169, 172, 191
Preekheeren 169
Presbyter 192, 193
Princenhof 50, 56, 63, 69, 70, 190, 234, 235
Prinsehof 128
Prinsenhofstraat 74, 138
Prinsenhof 11, 51, 52, 62, 67, 71, 72, 93, 94, 99, 134, 196,

198, 199
Pubeke 40
Pycke de ten Aerden 213
Pyfferoen 171
Pypaert 175, 176
Quilon 6
Raemen 47, 86, 127, 147
Raeme 48, 56, 140, 179
Raphael van Sare 57
Raynaldus-Maria a S. Joseph 123
Recoletten 133
Recolletten 35, 111, 220
Redemptus a Cruce 84
Redemptus van het kruis 84
Reep 180, 184
Regniers 17
Regnier 223
Rehty 72
Religeux Carmes 21
Remigius a S. Joseph 183
René de Vos de Steenwyck 52
Reyage 100, 103
Reymuer 47
Reynax 48
Rhé 180, 183, 187
Rhin 97
Rigauts 127
Riga 157
Rijke Claren 136
Rijm 27
Rijssel 12, 64, 82
Rinschot 54
Robaix 197
Robertus Roels 207
Robertus van de Geboorte 146
Robertus van de H. Anna 121
Roboam 67
Rochefort 183
Rockelfingh 91, 92
Rockelfing 149
Rodeman 58
Rodolf Bernardi 142
Rodolf Bernard 72
Rodriguez d'Erova y Vega 152
Rodts 58
Roelandt van Ryckeghem 230
Roelandt 58
Roels 171, 197, 207
Roeppe 168
Roermonde 113
Roets 180
Roggiers 58
Romae 228, 233
Rome 16, 25, 28, 29, 38, 44, 131, 143, 199, 210, 215, 217, 229
Romualdus a S. Agatha 33
Romualdus van de H. Agatha 27
Romualdus van den H. Agatha 32
Ronseel 202
Ronsele 152
Ronsse 93
Roomen 119, 123
Roose 116
Roothaese 159, 175, 176
Rosseel 203
Rosselt 179
Rottier 202
Roubaix 171, 220
Rouppe 169
Rous 58
Routaert 23
Routart 57
Rubbens 105
Rubens 71
Ruddershoven 33, 34
Rudolphus van den H. Godfried 126
Rumbeke 217
Rym 14, 17, 36, 223
Ryssele 69
Ryssel 52, 66, 220, 234
Ryswyk 98
S. Baafs 43
S. Baefs vijfve 130
S. Catherine straat 107
S. Catherine 197
S. Daneelcapelle 16
S. Jacobs 187
S. Maartens kerk 195
S. Michaelis 231
S. Michiels kerk 43, 73
S. Michielskerk 42, 178
S. Niklaas 185
S. Petri Blandin 223
S. Pierre 21
S. Pieters-Aalst 16
S. Pieters abdij 89, 123
S. Pietersnieuwstraat 180
S. Veerle 77
Saegmans 46
Saegman 68, 73-75
Salins 12, 229
Sambre et Meuse 182
Sancti Alberti Lovaniensis 222
Sancti Petri Blandiniensi 222
Sanders 92
Sardaigne 228
Sarot 217
't Sas van Gent 82
't Sas 79, 82
Savoyen 125
Schaepsweede 43, 231
Schaeyck 19
Schayck 16
Schelde 114, 144
Schellebelle 131
Scherpenheuvel 144
Scheyven 126
Schillewaert 61
Schisonie 150
Schollaert 58
Sebastianus, pater 178, 184-186, 199, 206, 207, 210, 214
Sebastianus a Sancto Judoco 204
Sebastianus van de H. Maria 88
Sebastianus van den H. Judocus 127, 138, 169, 203
Sebastianus van Hoorebeke 183
Sebastianus van Portugal 125
Seiger 16
Seraphinus a Jesu-Maria 228
Sermiento 150
Sersacstege 183
Sersanders wal 50
Sersanders 34, 58, 100
Servaes 117
Servatius, pater 184
Servatius van den H. Petrus 99, 145
Severen 79
Seville 228
Sicilië 9
Sicilles 228
Siemon a Purificatione 182
Sigismondus van Polen 125
Silvanus van den H. Augustinus 142
Silverius a S. Servatio 138
Simeon a Purificatione 187
Simoen Stock 125
Simoens 171
Simon de Mirabella 47
Simon Stock 122
Simpelhuis 47
Sint-Quintinus 40, 46, 49
Sint Jago 117
Sleydinge 184
Slijpstraat 179
Sluizeken 131
Smacke 48
Smet 194
Smit 58
Soenens 115
Somerghem 95
Somers 149
Sonneville 161
Soubzepaing 57
Soza 150
Spaansch Kasteel 29, 30, 150
Spaens casteel 33
Spaignen 96, 236
Spanje 25, 27, 51, 98
Sprendonck 230
Spruyt 193
St. Quintin kapel 225
St Claude 12
St Denijs abdij 28
St Michiels-kerk 29
St Michiels kerk 32, 121
St Michielskerk 30
St Omaars 12
St Pieters abdij 15, 27, 36
St Pieters heerlijkheid 20
St Pietersabdij 14
St Pieters 67
St Quintinus 22, 24, 25, 27-30, 45, 73, 94
St Quintinus' erve 16, 20
St Quintinus' kapel 16, 17, 20
St Quintinus' kluis 18
Stalins 14, 16, 17, 58, 64, 78, 223
Stammelin 29
Standaert 123
Ste Pieters 21, 22
Steenheye 71
Stephanus a Jesu 101
Stevens 147
Steyaert 47
Steyt 171, 178, 179, 181, 183, 187, 188
Stock 122, 125
Stratensis 146
Stubbaert 58
Sumatra 84
Surmont 202, 203
Suwaert 159
Suzanna Barbions 150
Swynaerde 197
Sylvanus van den H. Augustinus 72
Symons de Malvenda 40
Syrië 5
Taeye 145
Taverne 58
Ten Driesche 231
Ten Driessche 43
Tenerifa 116
Tenervista 116
Tennekin 16
Theodoor van Ghendt 153
Theodor Triest 100
Theodorus, pater 185
Theodorus Dimmerbroucq 224
Therese Parys 193
Theresia, heilige 11
Theresia a S. Augustinus 107
Theresia de Moden 151
Theresia van de H. Maria 45
Theresia van holder 194
Theresiaansche Hervorming 15, 26
Theresiaanse Hervorming 12
Theresianen 13, 22, 25, 74, 106, 107, 136, 221
Thielt ten hove 79
Thielt 43, 196, 199, 231
Thomas-Michaël a SS. Sacramento 104
Thomas a Jesu 145
Thomas a Michäel a SS. Sacramento 168
Thomas Aquinas van den Heiligen Henricus 97, 98
Thomas Aquinas 4
Thomas de Waele 194
Thomas van de H. Maria 221
Thomas van der Gheylen 78
Thomas van Jezus 12
Thouvenot 157
Tiletano 232
Tirol 229
Toirconden 24
Tolede 228
Tommecauter 231
Tommencauter 43
Tournai 102
Tourraine 11
Traudemus 58
Triest d'Aughem 112
Triest 11, 30, 31, 33, 34, 36, 38-40, 42-44, 59, 65, 79, 80,

82, 89, 98, 100, 103, 121,

227, 230-233
Tropicus 117
Tunis 51
Turkije 30
Urbanistinen 136
Ursel 79
Utrecht: Ste Catherinakerk 10
Utrecht 114, 229
Vaerendonck 193
Vaes 99, 145
Vaincq 28
Valence 228
Valencienne 9
Valerius, pater 41
Valerius van de H. Euphrosyna 30, 40
Valmy 141
Van Achter 180
Van Acker Ceuterick 209
Van Ackeren 203
Van Aken 202
Van Auweghem 82
Van Bavegem 186
Van Bossche 58
Van Calseye 207
Van Caseele 51, 75
Van Catseye 197
Van Cauter 195
Van Coetsem 171, 179, 183, 191
Van Damme 47, 176, 184, 200, 209, 214
Van de la Sarre 86
Van de Sarre 87
Van de Velde 179
Van de Vivere 32, 34, 64
Van de Voorde 41
Van den Berghe 34, 171
Van den Bogaerde 165, 171, 179
Van den Boogaerde 183
Van den Bosch 81
Van den Bossche 51
Van den Brande 17, 223
Van den Dender 34
Van den Driessche 171, 184, 197, 198
Van den Gheyn 213, 214
Van dendrer d'oude 58
Van der Beke 93
Van der Gheylen 26, 41, 73, 78
Van der Gracht 40
Van der Haeghen 5, 34, 223
Van der Jeught 78
Van der Lee 75
Van der maere 192
Van der Meer 82
Van der Mensbrugghe 197
Van der Saren 17, 223
Van der Schaeren 24
Van der Varent 76
Van Dijk 140
Van Dosselaere 101
Van Driesche 209
Van Dyck 195
Van Gendt 171, 179, 183
Van Ghendt 153
Van Hale 47
Van Hecke 95
Van Heule 86, 87, 99, 152
Van Heuverswijn 180, 184, 218
Van Heuverswyn 171, 191, 197, 198, 213, 214
Van holder 194
Van Hoobroeck 106
Van Hoochbrouck 100
Van hoogbroucke 57
Van hoorbeke 193
Van hoorebeke 165, 171, 177, 179, 186, 197, 203, 204
Van Hoorne 75
Van Houcke 51
Van Hove 200
Van Hulthem 159
Van Hurck 102
Van Inselroy 170
Van Laecke 17, 223
Van Laere 88
Van Langenhove 101
Van lockeren 161
Van Lokeren 202, 203
Van Loo 58, 192
Van Luijtsen 235
Van Luyssen 62
Van Melle 65, 202, 203
Van Munte 16
Van Oncle 54
Van Ongeval 4
Van Pamel 58
Van Petegem 126
Van Plas 58
Van Pubeke 40
Van raet 58
Van rae 77
Van Raveghem 202
Van Rockolifingh 91
Van royen 58
Van Ruddershove 46
Van Ryckeghem 230
Van Sande 16
Van Sare 57
Van Spenen 57
Van Steenberghen 57
Van Swynaerde 15
Van Tours 159
Van Vaernewyck 10
Van Varnewyck 11
Van Voghelsange 58
Van Werveke 5, 104
Van Zeysen 57
Vande Steene 58
Vanden Berghe 178
Vanden Bogaerde 191
Vanden Cruyse 159
Vanden Driessche 180
Vanden Duynen 237
Vanden Eeckhoutte 237
Vanden vivere 235
Vander Haeghen 180
Vander Linden-Cannoodt 174
Vander Linden-Cannoot 172
Vander Mersch 152
Vanderbrugghe 161
Vanderdewyghe 39
Vanderhaegen 195
Vanderhaege 192
Vanderhaeghen 128, 171, 191, 197, 212, 213
Vanderlinden-Cannoodt 174
Vanderlinden-Cannoot 173
Vanderstraeten 99, 146
Vanhoorebeke 191
Vanhoorn 34, 39
Vansteenbergen 59
Veelel 91
Verbrugghe 120
Verheggen 178
Verhenne 180
Versyp 193
Vervens 230
Vestram Celsit 226
Veurne 143
Veyburch 230
Victor, pater 102, 146
Victor a S. Joseph 101
Victorienen van Deynze 136
Victorinus, pater 188, 206, 210, 211, 215, 216, 219
Victorinus van den Driessche 184
Vidal 172
Vilain 17, 223
Villahermosa 91
Villicus 10
Vilvoorde 113
Vincentius van den H. Jozef 73
Vinderhaute 151
Vispoel 159, 217
Visscherskapel 47
Vitse 151
Vlaanderen 13, 21, 27, 28, 31, 37, 39, 46, 59, 71, 73, 76, 88,

112, 119, 126, 131, 180,

182, 230
Vlaeminck 75, 76
Vlaenderen 23, 110, 132, 134, 236
Vlaen 22, 48, 57
Vlissingen 195
Volkegem 79
Vollaert 124, 151, 152
Von Roobroeck 103
Vrijdagmarkt 154, 155
Vromant 84
Vrouwebroeders 9
Vrouwenstraat 15
Vrydagmarkt 180
Wachtendonck 73
Wackene 79
Waereghem 188
Waesmunster 79
Walcheren 195
Walckiers 119
Walhain 89
Wallé 193
Wallonie 143
Wampe 106
Wandrigesilus frenault 223
Waneghem 79
Warloop 197
Warlop 161, 163, 164, 171, 179, 183
Wasenhove 34
Wasen 79
Waterloo 208
Watermeulen 230
Waurand Jozef Draeck 152
Wauters 151, 192
Wautier 146
Wavre 146
Webber 171
Weenen 134
Weezenhuis 47, 69, 72
Welle 101
West-Vlaanderen 92
Willebroeck 113
Willem Coppens 82
Willem Mertens 147
Willem van der Meer 82
Willem van Oranje 51
Willems 193
Wispelaers 16
Woestine 79
Wostyne 58
Wouters 58, 152
Xaverius, pater 217
Yper 216
Yperen 84, 158, 220
Yper 6, 72, 113, 156, 170, 185, 210, 211, 214, 215, 217, 218, 220
Ypr 145
Zand 121
Zelande 229
Zele 147
Zevecote 100
Zillebeke 217
Zingerling 214
Zuid-Nederland 13, 15
Zupthem 229
Zusters Dominikanessen 16
Zusters ongeschoeide Karmelietersen 13
Zusters Theresianen 19, 30, 194, 220
Zusters van S. Joris 136
Zuvarie 229
Zwarte Zusters 73