V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-1587, Eene bijdrage tot de voorgaande Kronijk, op het jaar 1566 en Een vijftal stukken betreffende de Hervorming te Weert (1583-1584). (1875)

De beroemde kroniek over de jaren 1442-1587 met het indrukwekkende relaas over de Weerter Beeldenstorm in 1566 en de opkomst van het protestantisme. Deze kroniek bevat het bijzonder boeiende en persoonlijke verslag van zuster Luyten uit het klooster in de Maasstraat over haar belevenissen in de roerige jaren van beeldenstorm en het begin van de Tachtigjarige oorlog.

De kroniek is aangevuld met tweetal bijlagen. De eerste beschrijft de mislukte poging om vanuit Weert het nieuwe geloof in Nederweert te verspreiden.

De tweede bijlage behandelt de vervolging van het protestantisme in Weert in de jaren 1583-1584. (115 blz, 8,25 euro - enkel te koop als ebook).

The famous chronicle for the years 1442-1587 with a very impressive account of the iconoclasm at Weert in 1566 and the raise of protestantism. It contains the very gripping and personal account of sister Luyten from the Maasstraat monastery about her experiences during the years of iconoclasm and the beginning of the 80 years' war.

8

The first appendix is about the vain attempt to spread the new beliefs at Nederweert.

The second appendix is about the persecution of protestantism in 1583-1584. (115 pages, 8,25 euro - only for sale as ebook).

La chronique fameuse des années 1442-1587 avec le récit impressionnant de l'iconoclasme à Weert en 1566, et les débuts du protestantisme. Cette chronique contient le rapport très intéressant et passionnant de la soeur Luyten du cloître de la rue de la Meuse concernant les années troublées de l'iconoclasme et les débuts de la guerre de 80 ans.

Il y a deux additions à ce livre. La première décrit la tentative échouée de la distribution de la religion nouvelle à Nederweert.

La seconde décrit la persecution des Protestants à Weert dans les années 1583-1584. (115 pages, 8,25 euros - seulement à vendre comme ebook).

Index

A Lapide 179, 221, 222, 224
Adama 231, 243, 246, 247
Aercken 203
Aerken 188
Alba 222, 224, 225
Albe 189, 192, 193, 195, 203, 205, 207-209, 214
Ampzing 223
Amsterdam 155
Annuntiaten 221
Antwerpen 161, 166, 192, 193, 215
Antwerpen : Onse Lieve Vrouwe Kerck 215
Baltus in den Gaepert 198
Beieren 197
Beijeren 197
Belgio 231
Belgique 222, 241, 243, 246-248
Bergen 160, 201
Betburg 235
Binderen 217
Blankers 149
Bocholt 224
Bollen 148
Boot 148
Bosch 166, 186, 193, 216, 218, 219
Boscher velt 218
Bourgeois de Monte 152
Boxtel 216
Brabant 159, 164, 215
Bree 205, 206
Brigitinessen 149
Bruhuijs 162
Bruhuys 163
Brunswijck 188
Brussel 189, 193, 195, 196, 234, 236, 246
Budel 236
Buren 197
Ceulen 193, 209, 214
Cirenen 152
Cirenensis 152
Claes 171
Clarissen 222
Clefas 148
Clooster van St. Laurens 208
Condé 208-210
Coppens 153
Creemers 151
Curingen 151
Cuyckius 236
Daelhem 195
Dalen 194, 195
Damers 148
De Barlaymont 218
De Lalain 209
De Laloo 189
De Launay 148
De Montmorency 165, 179
De St. Amand 148
Deckers 149
Den Bosch 187, 211, 217, 220
Die Hage 152, 154
Diest 165, 207
Dietsche Warande 145
Dikbier 153
Dobbeleer 222
Dornick 166, 180, 211
Du Bois 242, 247
Du Boys 230, 238, 243
Dubois 245
Duboys 232, 234, 241, 243, 246, 247
Dungen 217
D'Assonleville 248
Egmont 160, 189, 192, 196, 214
Eijndhoven 166
Eindhoven 153, 216, 217
Ell 204
Emden 202
Endhoven 152, 153, 155
Engelen 218
Engelsche schans 219
Erekenroij 157
Erp 217
Eugenius IV 146
Everts 145
Eymberts 148
Franciscanen 227
Fransche Republiek 149
Frederik Hendrik 221
Fremaut 222
Gelder 219
Gelderland 229, 234, 235, 246
Geldre 247
Gend 222
Gent : Casteel 192
Gentschen vrede 231
Genua 160
Gladbach 195
Godts-huijs Maria-Wijngaert 157
Gompaerts 153, 162
Granvelle 160
Grathem 204
Groenen 227
Gueldres 248
Gulick 188
Gulik 234
H. Kruiskapel 212
Habets 145, 151, 152, 154, 155, 171, 186, 189, 197, 236
Haerlem 223
Hagen 153
Hasselt 157
Haultepenne 218
Havensius 212, 231, 233, 236
Heijnrijckx 163
Heinsberg 231
Heinsbergh 238
Helmond 153
Helmont 217
Hendrix 149
Herkenrode 157
Heusden 218
Hoern 155
Hohenlohe 227
Hollandt 165, 216
Hooghdonck 217
Hooghstraeten 209, 214
Hoogstraeten 193
Hoogstraten 193
Hooidonck 217
Horne 147, 150, 151, 153, 156, 160, 165, 167, 179-182, 185, 186, 189, 192, 193, 195-197, 209, 210, 214, 222, 227, 229
Houteppen 218, 219
Hunsel 204
In die Croon 171
Jemmingen 202
Joris 149
Joseph II 149
Juliers 245
Juste 189
Kamerlinckx 163
Karis 148
Keijserbosch 157
Keizerbosch 157
Kelpen 229, 233
Kempen 222
Kerk van Sint Rombout 212
Ketelaer 232, 238, 242
Ketelaers 162
Ketelers 244
Keulen 235
Klooster der Witte Nonnen 146, 149
Klooster Maria-Wijngaard 146, 147, 149, 152
Knippenbergh 150, 227
Langhstraet 216
Leuven 222
Leveroy 229, 233, 239
Lier 230
Limbourg 145, 151, 165, 179, 192, 196, 228, 229
Limburg 150
Lindanus 147, 211, 225, 227, 228, 230-232, 235-237, 241, 243, 246
Longueville 192
Loon 216
Loon op Zand 216
Loven 153, 154
Ludick 152
Ludik 152, 154, 156
Luijck 208, 210
Luijk 154
Luijten 201, 225, 229
Luik 146, 147, 152, 155, 208, 226, 229
Luis 149
Luyck 156
Luyten 149, 150, 170, 221
Maastricht 211, 221, 228
Maesbree 227
Maescant 178, 188, 190
Maese 207, 219
Maeseyck 234
Maeseyk 146
Maeseyk : St. Agneten-klooster 145
Maeseyk : St. Agnetenklooster 151
Maesland 155
Maeslandt 197
Mansvelt 163, 214
Maria-Wijngaard 151
Mariënhage 153
Maseyck 245
Mechelen 221
Megen 203, 204, 210
Meppel 188
Metsers 190
Meurs 229, 230
Meyel 224
Meyl 239, 240, 248
Mildert 204
Minderbroeders 167-169, 173, 181, 182, 189, 221, 227
Minderbroeders-kerck 212
Minderbroeders-Klooster 226
Moers 163
Molenpoort 212
Montendijck 192, 214, 215
Montendys 164
Montigny 160, 165, 192, 215
Montmorency 229
Mosanus 226, 227
Motley 160, 167
Nalaet 148
Nederlanden 237
Nederweerdt 222, 223, 242
Nederweert 154, 158, 179, 180, 195, 201-205, 207, 210, 211, 221, 222, 224, 226, 229, 233, 234, 241, 243, 244, 246, 248
Nederwert 239
Nelis 201
Nelissen 148, 149
Neuenar 235, 236
Nies 175, 226
Nieunart 245
Nieuwenaer 242
Nieuwenhuizen 221
Nimwegen 165, 214, 215
Nunen 153
Nuyens 167
Oosterwijck 186
Oraniën 207, 208
Oranje 160, 194, 212, 227
Overpelt 179, 222
Pamele 234, 246-248
Parma 218, 220, 228, 230, 234, 237, 241, 243
Pasteijckens 163
Pijls 163
Pitten 149
Pompen 218
Portugal 164
Potugael 164
Randhaxe 149
Rasiart 148
Ressen 172, 193-195
Roermond 147, 151, 152, 154, 157, 171, 186, 195, 212, 222, 225, 227, 228, 235-237
Roermond : Klooster van den H. Hieronymus 145
Rolduc 145
Rome 228
Roome 216
Rotterdam 164
Ruermonde 155
Ruremonde 166, 194, 195, 207, 211
Rurmonde 247
Rycken 148
Sancta Maria in Dumo 153
's Bosch 153, 186, 216
Schelde 161
Schijndel 217
Schrevelius 223
Schutjes 186, 216
Segovia 215
's Hertogenbosch 186, 228, 230
Smeulenaers 148
Soeterbeeck 217
Spagnie 180
Spagniën 156, 166, 189, 192, 195, 202, 214, 215
Spanje 183, 204, 215, 228, 229
Spinola 228
Spranckhuysen 179, 226
St. Gelis-bergh 208
St. Gielisberg 208
Stals 148
Steenwijk 188
Stephani 146, 152
Stewick 187, 188
Stichs 162
Stiphout 217
Stippent 217
Stultiens 163
Sueterbeek 153
Suetties 181
Swartbroek 239
Sylvius 186
Thienen 207, 221
Thoren 239
Thorn 175, 179, 226
Tilborgh 218
Tongelroij 157
Trieght 211
Truchses 235
Truxes 242
Truxis 245
Tungelroy 239
Uden 149
Uitwyck 242
Utrecht 230
Vaessen 149
Van Autwyck 245
Van Berghes 197
Van Brecht 220
Van Brussel 147
Van Byse 147
Van den Bosch 211
Van den Heuvel 148
Van den Steen 221, 222, 227
Van den Steene 222
Van der Aa 148
Van der Croon 171
Van der Gracht 147, 155
Van der Stegen 153
Van Egmont 197, 209, 214
Van Geldrop 153
Van Halen 173, 182-184
Van Helden 150
Van Heusden 162
Van Hoern 154
Van Hooghstraeten 156
Van Horn 152, 153, 157
Van Horne 158, 159, 165, 189, 196
Van Lijmbeeck 162
Van Mansvelt 156
Van Montmorency 150, 193, 209, 229
Van Mostert 149
Van Neuenar 179, 229, 230, 234
Van Oeteren 226
Van Oetteren 210
Van Oosterwijck 162
Van Os 148
Van Osterwijck 181
Van Osterwyck 211
Van Overbeek 149
Van Parijs 163
Van Peelt 179
Van Rijckenroy 151
Van Salijn 164
Van Schijndelen 186
Van Sittert 148
Van Slee 146
Van Someren 152
Van Spaen 164
Van Spranckuysen 175
Van Stralen 170
Van Waelwijck 212
Van Weert 171
Van Werd 211
Van Win 149
Venlo 155
Venray : Klooster Jerusalem 145
Ververs 226
Vestjens 149
Visé 195
Visschers 148
Vlimen 218
Vlimsen dijck 219
Vranckrijck 156, 178, 192, 208-210
Vrieslandt 187, 202, 203
Waelen-schans 218
Waldburg 235
Weerden 241
Weerdt 243, 247
Weert 146, 147, 149-160, 164-166, 174, 175, 177, 179-181, 183, 189, 190, 192-194, 196, 197, 200, 204-207, 210-212, 221,
222, 225-228, 230-237, 241-243, 246-248
Weert : Hooghstraet 198
Weert : Klooster Maria-Wijngaard 145
Weert : Langhstraet 160
Weert : Maasstraat 146
Weert : Schoolstraat 146
Wert 237-239
Werth 224
Wessem 229, 234, 239, 242, 243, 246
Wessen 233
Windesheim 145, 146, 153
Wissem 244, 246-248
Witte Nonnen 147
Worcum 163
Zoeterbeek 153, 217
Zwolle 204