V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel VIII (1870)

Het achtste deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (373 blz, 11,25 euro - enkel te koop als ebook)

The eighth part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (373 pages, 11,25 euro - only for sale as ebook)

Le huitième tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période (373 pages, 11,25 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières

Hoofdstuk VII
Gevolgen van de nederlaag der onoverwinnelijke vloot - Dood van Leycester en gevolgen daarvan voor de Nederlanden - Verlies van Geertruidenberg - Vestiging van de republikeinsche regeering - Krijgsbedrijven in 1589 en het begin van 1590 1

Hoofdstuk VIII
Gebeurtenissen in Frankrijk - Krijgstocht van Parma derwaarts - Zijn terugkeer - Krijgsbedrijven in de Nederlanden - Tweede veldtocht in Frankrijk - Filips' wantrouwen tegen Parma - Diens bestuur - Zijn dood 56

Hoofdstuk IX
Tusschenbestuur van den graaf van Mansfelt - Fransche koningskeus - Maurits' veldtocht van 1593 - Muiterij van het spaansche krijgsvolk - Krijgsbedrijven in de noordelijke provinciën in 1594 - Beleg en inneming van Groningen 109

Hoofdstuk X
Veranderde toestand in Frankrijk - Ernst van Oostenrijk wordt landvoogd - Voorstellen tot vrede - Muiterij van Sichem - Oorlogsverklaring van Frankrijk aan Spanje - Dood van Ernst - Beheer van Fuentes 145

Hoofdstuk XI
Albert van Oostenrijk wordt landvoogd - Plakkaat van 1596 - Krijgsbedrijven - Verbond met Frankrijk en Engeland - Tocht der Engelschen en Hollanders naar Cadix - Slag bij Turnhout - Vrede van Vervins - Opdracht der Nederlanden aan Albert en Izabella - Dood van Filips II 191

Hoofdstuk XII
Besluit - Overzicht van de oorzaken der nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw - Waarom die omwenteling is gelukt - Waardoor Spanje is gezonken - Wat het gevolg zou geweest zijn, indien Filips gezegevierd had - Groote fout van de nederlandsche omwenteling in de XVIe eeuw 244

Aanhangsel 286

Index


Aalst 254, 282
Abdij van Marolles 167
Abdij van Sint-Dénis 121
Abdij van Sint-Waast 167
Adriaanszoon 133
Aduarderzijl 128
Aerschot 96, 97, 167, 169, 180, 236, 256, 265
Aerssen 303
Aertsens 231
Agylaeus 5
Aken 238
Alba 274
Albert en Isabella 193, 236, 240
Albert en Izabella 93, 168
Albert van Oostenrijk 104, 190, 191, 195, 199, 201, 216, 218, 219, 234
Alblasserwaard 130
Albret 64
Alkmaar 22, 135, 220
Alting 137, 138, 140
Alva 48, 110, 112, 135, 170, 189, 193, 218, 244, 253, 254, 258, 271, 272, 274, 275, 277, 282
Amerika 216, 222, 246, 266, 272
Amersfoort 36, 179
Amiens 61, 218, 219, 228, 230
Amsterdam i, iii, 24, 28, 207, 278, 279
Ancel 207
Angers 232
Angra 222
Anjou 13, 19, 58, 259
Antwerpen 51, 78, 82, 92, 93, 107, 183, 189, 227, 254, 260, 278, 282, 303
Ardres 200, 237
Aremberg 167, 169
Arnhem 33, 34
Arragon 242, 272
Artois 94, 122, 123, 125, 129, 146, 161, 162, 172-175, 177, 206, 219, 223
Assonville 157, 159, 167
Atrecht 106, 167, 258, 259
Aumale 86, 87
Azorische eilanden 211, 222
Badel 142
Baligny 147, 173, 175, 186, 187
Balvena 229
Barlaymont 159, 167, 251
Bax 217
Bearn 177
Beide Indiën 212
Beijeren 62
België 57, 58, 69, 93, 165, 193, 222
Belgiojoso 163
Belgique 97
Bellieure 290
Bellièvre 119
Bentivoglio 53, 70, 78, 81, 84, 88, 114, 116, 122, 123, 126, 159, 162, 186, 201, 235
Bergen op Zoom 10, 51, 52, 93, 98, 100, 113, 160, 222
Bergverkoopers 12, 125
Berlijn 277
Betuwe 71, 80
Bilderdijk 282
Biron 87
Blois 61
Blunt 6
Boleyn 202
Bolsward 37
Bommel 33, 44, 53
Bommelerwaard 53
Bor 3, 7, 11, 12, 26, 44, 55, 78, 82, 85, 112, 123, 128, 148, 166, 172, 181, 184, 185, 188, 197, 201, 205, 206, 211, 213, 220, 227, 230, 238, 241
Borgnet 157, 158, 160, 161
Bossu 167
Bouillon 172, 175-178, 185, 205
Boulogne 241
Bourbon 62, 64, 108, 122, 151
Bourges 119, 121
Bourgondië 81, 98, 180, 194, 240, 241
Bourtanger moeras 127
Bourtangerschans 128
Braband 26, 43, 47, 51, 79, 89, 92-95, 102, 107, 112, 162, 163, 165, 181, 217, 222, 232, 236, 253, 256, 259, 260
Brabant 281
Brandenburg 174, 238
Brandt 198
Brantôme 151
Breda 52, 55, 56, 71, 72, 93, 113, 160, 163, 177, 194, 201, 217, 220-222
Brederode 252, 253
Breèvoort 221
Bretagne 91, 115
Brielle 220, 233, 239
Brissac 146
Brittannië 62
Brugge 107, 126
Brulast de Seller 236
Brullart 290
Brussel 51, 85, 93, 98, 103, 105-107, 109, 110, 125, 127, 146, 156, 162, 164, 168, 183, 192, 225, 241, 253, 256, 267
Brussel : Kerk van Ste Gudule 168
Buat 179
Buckhorst 233, 239
Budley 202
Buren 124, 194
Burghley 3, 160, 205, 206, 231, 233, 239, 257
Busanval 172, 174, 175, 230
Cadix 208-213
Cajetano 68, 70
Calais 199-201, 204, 205, 231, 232, 234, 237
Calatagirona 234
Calatagirone 236
Calvaert 149, 172-174, 204, 205
Calvart 286, 291
Calverts 95
Canisius 83
Capefigue 61
Caron 150, 156, 202, 229-231, 239
Castres 286
Catzenellenboghen 299
Caudebec 87, 88
Cecil 231
Cervalho 103-105
Champagny 97, 98
Chappuy 78
Chappuys 67
Chatelet 186
Chimay 158, 167, 169
Cicero iv
Clemens VIII 104, 106, 119-122, 173, 187, 233, 234, 237, 275
Clement 62
Colbert 267
Coligny 151
Constanz 241
Contarini 99, 110
Coomans 158
Coquel 89
Corbeil 70
Cordova 249
Corunha 213
Crevecoeur 72, 125, 126
Croy 110, 165, 179, 251
Datheen 63
De Azevedo 103, 110
De Bearner 63, 64, 67, 70, 71, 85, 146, 148, 152, 153
De Bellievre 236
De Busanval 188
De Groot 73, 74, 181, 188, 203, 231
De Ibarra 110, 146, 167
De la Motte 186
De Maisse 230, 231
De Matzières 125
De Maulde 227
De Medici 236
De Medicis 59
De Mendoza 68, 101
De Mora 67, 215
De Moreo 101
De Moura 235
De Pardieu 186
De Rinaldi 97
De Sancey 205
De Soumoy 98
De Tassis 68, 116, 184, 185, 236
De Thou 61, 88, 119, 204
De Varax 217
De Vere 91, 209, 211, 217
De Villeroy Pomponne 236
De Vos van Steenwijk 138
De Wit 179, 276
De Zwijger 21, 207, 257, 271
Decius 304
Del de Porte Carrero 218
Delfzijl 79, 127
Delrio 177
Den Bearner 65, 66, 68, 86-88, 118, 119
Den Briel 203, 238
Den Hage 294, 298
Den Zwijger 12, 14, 15, 71, 95, 164, 171, 193, 259, 265, 271
Denemarken 174, 207, 208, 225, 228, 237
Der Burcht 167
Der Veere 299
Deventer 10, 12, 38, 54, 75-77, 83
Diocletianus 304
Doesburg 34
Doetinchem 34
Dokkum 37
Domitianus 304
Don Antonio 208
Don Jan 255, 256
Don Jan van Oostenrijk 164
Dondinus 67, 88
Doolen 299, 301
Dordrecht 9, 28, 130, 278, 279, 296
Douai 227
Douay 197, 198, 299, 301
Doulens 197, 198, 218, 237
Doullens 186
Dover 13
Drake 13
Drenthe 38, 45, 54, 128, 129, 136-144, 196, 221
Du Four 160
Dudley 4
Duick 50, 90, 92, 123, 149, 150
Duinkerken 174, 200
Duitschland 66, 81, 127, 174, 175, 204, 207, 208, 215, 220, 237, 241, 274, 277, 280
Durch 136
Duytslandt 287
Duytslant 306, 310, 315
D'Amboise 250
D'Epernon 147
D'Idiaquez 235
D'Ossat 121, 122
Edam 22
Eelde 137
Egmond 22, 101, 244, 249, 252, 253
Elburg 34
Eldorado 246
Emden 137, 238, 278
Ementel 72
Engeland 2, 3, 5, 7-9, 11-15, 17, 36, 51, 58, 63-66, 91, 100, 107, 119, 121, 147, 150-153, 159, 165, 171, 174, 188, 195, 200, 201, 203-209, 211-213, 222, 224, 225, 230, 232, 233, 236, 238-240, 254, 260, 262-265, 273, 280, 283
Engelandt 291, 314
Engelant 204, 287, 289, 291, 314
England 4, 283
Enkhuizen 21, 22, 279
Enschedé 221, 223
Entens van Mentheda 130
Epernon 173
Eskuriaal 249
Essex 204, 209, 211, 222, 233
Europa 50, 57, 62, 64, 68, 113, 115, 151, 190, 207, 210, 223, 233, 240, 242, 245, 247, 263, 265, 266, 267, 270, 274, 275
Farnese 15, 46, 49, 51, 53, 67, 69, 71, 84, 86, 88, 95, 96, 98, 100, 105-109, 111, 116, 120, 123, 153, 164, 165, 253, 259, 260, 263
Ferdinand I 110, 154
Ferdinand II 84, 156, 223, 241
Feria 116, 117, 120, 146
Ferrol 222
Filips II 1-3, 12-15, 23, 43, 45, 49, 51-53, 57, 58, 62-68, 71, 75, 84, 92, 94, 99-104, 106-111, 113-117, 119-122, 127, 128, 130, 146, 151-158, 161, 168, 170, 171, 176-178, 180, 183-187, 191-193, 195, 201-203, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 222, 223, 225, 226, 231, 233-236, 240-243, 245, 249, 250, 253-255, 257, 259, 260, 263, 264, 265, 270-275, 277, 280, 283
Filips III 35, 155, 192, 234, 241, 242
Flandres 67
Franche Comté 197
Francken 16
Franeker 28, 37
Frankrijk 57-69, 71, 73-75, 79, 81, 82, 85, 92, 96, 99, 101-104, 108, 109, 113-122, 145-155, 166, 168, 170-175, 177, 182, 185, 187, 188, 195, 196, 200-208, 218, 219, 225, 228, 229, 231-234, 236-238, 254, 259, 260, 263-265, 274, 275, 277, 280, 283, 284
Friesland 37
Fruin 14, 26, 46, 67, 89, 91, 110, 129, 131, 135, 147, 157, 159, 161, 166, 178, 180, 196, 199, 205, 208, 211, 220, 226, 228, 232, 235, 239, 242, 280
Fuentes 103-106, 110-113, 116, 155, 158, 159, 163, 164, 166-170, 175-182, 185-187, 190, 193, 235
Gachard 96, 103-105, 168
Geertruidenberg 9-13, 52, 53, 55, 75, 76, 89, 123-126, 217
Gelder 52
Gelderland 5, 15, 25, 32-34, 38, 43, 44, 47, 54, 72, 76, 77, 89, 91, 176, 184, 257, 258
Gelderlandt 299
Gelderlant 302
Genève 57
Gent 59, 92, 93, 107, 111, 183, 253, 267
Gentsche Bevrediging 91, 158, 184, 255-258, 274
Gentsche Pacificatie 259
Genua 192, 241
Geraerds 160
Gerards 15
Gereformeerden 141, 149
Geusen 304, 305, 312, 314
Geuzen 312
Gilpijn 239
Goes 35
Gran 169
Granvelle 20, 97, 132, 250-252
Gratz 241
Grave 83
Gregorius XIV 86
Groeningen 166, 299, 302, 303
Groenlo 221
Grol 34, 91, 188, 189, 223
Groningen 25, 38, 45, 54, 55, 76, 78, 79, 123, 124, 127-138, 145, 147, 149, 153, 162, 174, 176, 186
Groningerland 54, 80, 89, 137
Grotius 108
Guise 59-61, 65, 115, 117, 120, 147, 160, 287, 288
Gulik 73
Guynes 200
Gybelandt 295
H. Lodewijk 59, 64, 113, 118, 121, 151
Haarlem 244, 253
Halle 241
Ham 186, 200, 237
Handrik VIII 202
Harderwijk 34
Harlingen 37
Hartsius 158, 181
Hasselt 38, 92, 178
Hattem 34
Havré 167, 179, 180, 227
Hedel 72
Heermale 44
Heiligerlee 253
Helt 220
Hembijze 95
Hendrik II 57, 121
Hendrik III 14, 15, 58-61, 66, 71, 114, 118, 120, 151, 152, 155, 261, 262
Hendrik IV 63, 87, 117, 121, 122, 146-149, 151, 152, 161, 162, 166, 170-176, 186, 187, 196, 199, 203, 204-207, 219, 223, 226, 228-234, 237, 257, 283, 284
Hendrik VIII 273
Henegouwe 94, 126, 129, 172-175, 223
Henegouwen 162
Henri IV 119
Heraugière 55, 177, 178, 189, 190
Herdoopers 225
Herenthals 217
Hervormden 57, 139, 226
Het Sticht 5, 6, 36, 43, 44
Heusden 53
Hinlopen 37
Hoey 177, 178
Hohenlohe 55, 124, 194
Holland 2, 4, 5, 7, 9-11, 13-19, 21-27, 29-39, 41-44, 47, 49, 50, 53, 58, 62, 63, 75, 77, 85, 91, 93, 94, 108, 123-126, 132, 148, 158, 172, 176, 179, 182, 188, 193, 194, 202, 207, 211, 219, 232, 236, 253-257, 259-261, 271, 279, 281, 282
Hollande 194
Hollandt 291-298, 302
Hollant 299, 303
Hongarije 169
Hoorn 21, 22, 279
Hoorne 252
Howard 209, 211
Hugenoten 57-59, 61-63, 68, 69, 86, 115, 118, 145, 146, 151, 171, 172, 175, 256, 275, 284
Huizer 241
Hulst 81, 82, 93, 113, 201, 222
Hurter 84, 156
Ibarra 165, 166, 193
Idiaquez 67, 81, 102, 166
Ierland 3, 202, 213
IJlst 37
IJsel 9, 76, 77
IJssellinie 76
Indië 240, 263, 266, 275
Indiën 213, 214, 242
Innocentius XI 121, 283
Isabella Catollica 235
Italië 57, 62, 169, 175, 215, 242, 275
Italien 310, 315
Ivetot 88
Ivry 67, 71
Jacob I 240
Jacobiten 195
Jan Kasimir 48, 59, 63, 165, 258
Jarges 133
Java 249
Jeannin 119, 195, 284
Jemgum 253
Jozef II 273
Juliaan den Afvallige 199
Julianus 308
Justus Lipsius 183, 184
Kalvijn 63, 107, 122, 136, 268, 269
Kalvinisten 14, 15, 28, 36, 37, 57, 59, 63, 74, 93, 95, 96, 111, 137, 165, 183, 228, 238, 252, 253, 255, 256-261, 268, 279, 282, 283
Kamerijk 147, 167, 173, 186-188
Kampen 38, 54
Karel den Groote 59
Karel II 270
Karel IX 151
Karel V 43, 45, 63, 109, 110, 154, 248, 253, 270, 277
Kastilië 64, 242
Kastillië 274
Keizer Karel 156, 167, 250
Kempen 217
Kenilworth 4
Keulen 54, 73, 74, 198, 220, 236
Khevenhiller 155
Kleef 73, 195, 220, 238
Kleerhage 6
Klevenhillen 242
Kluit 17, 19, 30, 31, 43
Knodsenburg 72, 80
Koeverden 78, 92
Koevorden 76, 90-92, 127-129, 131, 143
Kollum 72
Krimperwaard 130
Kruyningen 201
Kuilenburg 34, 44
La Balvena 229
La Fère 114, 199, 200
La Ferté 186, 188
La Heraugière 55
La Motte 165, 178, 186
Lagny 69, 70
Lalaing 110, 247, 249
Lamotte 253
Land van Waas 94
Land van Waes 126
Languedoc 115
Lanzavecchia 52, 55
Laon 146, 147, 162
Leeuwarden 28, 37, 138
Lek 9, 179
Leuven 197, 198
Leycester 2-9, 14-16, 19, 21, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 209, 261
Leyden 68, 133, 135, 184, 226, 227
Lier 189
Liesvelt 182
Limburg 33
Lingard 4
Lingen 221
Lippe 189
Lissabon 13, 211
Lochem 34
Lodewijk den Heilige 64
Lodewijk IX 114
Lodewijk XIV 121, 172, 191, 267, 272, 273, 283
Loeven 299, 301
Loire 230
Londen 100, 150, 160, 204-206, 239
Lotharingen 59, 61, 86
Luik 73, 74, 177
Luikerland 186
Lumey 245
Lutheranen 137, 278
Luxemburg 109, 175, 176, 186, 194
Lyon 61, 277
Lyons 119
Maas 15, 33, 53, 57, 67, 78, 91, 93, 175, 178, 181, 189, 219
Maastricht 81
Macaulay 23, 147, 283
Madrid 98, 105, 110, 155, 166, 177, 193, 240-242, 254
Maelson 22, 23
Maeseyck 178
Magnin 139-142
Malvasio 166
Manderlé 180
Mansfeld 165
Mansfelt 52, 53, 71, 96, 97, 103, 104, 109, 110, 112, 114, 122, 125, 128, 147
Marche 255
Margareta van Parma 251
Maria Stuart 62, 160
Maria Theresia 235
Marne 69, 70
Masfelt 89
Maximiliaan II 110, 154, 155, 191, 192, 223, 241
Mayenne 61, 66, 68, 70, 85-87, 99, 101, 114, 115, 117, 120, 146, 147
Mazarin 172, 250
Meaux 69
Mechelen 51, 107
Medemblik 21, 22
Medina Sidonia 210
Menin 28
Mercier de la Combe 119, 234
Mercoeur 173, 230
Mereo 101
Merwede 53
Meurs 5, 189, 221
Mexico 163
Mexiko 213, 265
Middelburg 35, 181
Middelburg : Abdij van St Pieter 35
Milaan 155, 190, 241, 272, 277
Modet 63
Moerdijk 32
Mondragon 82, 186, 189
Monnikendam 22
Montfoort 36
Montigny 253
Montpensier 68
Moreo 102
Morlars 147
Mornay Duplessis 61
Motley 96, 100-102, 104, 106, 114, 117, 134, 161, 169, 205, 210, 211, 218, 224, 239
Mulder 50
Munster 198, 222, 237
Munsterland 139
Namen 94, 159, 256
Nantes 121, 257, 283
Napels 242, 272
Napoleon I 47, 263, 272-274
Nassau 58, 181, 247, 249, 299
Navarre 58, 64, 69-71, 86, 88, 114, 118, 119, 122, 153, 286, 287, 289-291
Nederland 20, 93, 216, 274
Nederlanden 13-15, 24, 27, 36, 50, 54, 57, 58, 63, 66, 67, 69-71, 74, 75, 78, 81, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 116, 122, 123, 126, 145, 151, 154-157, 164, 165, 168, 175, 176, 180, 181, 185, 189, 190-195, 197, 203, 207, 209, 215, 217, 221, 225-227, 231, 234, 235, 240-242, 245, 248, 249, 251, 256-260, 263, 265, 266, 272, 274, 275, 279, 283, 287, 289, 298, 299, 301-303
Nederlant 314
Nemours 117
Nero 199, 304
Nevers 68
New-York 280
Nieuw-Amsterdam 280
Nieuwenaar 5-7
Nieuwenaer 44
Nieuwpoort 46
Nijmegen 28, 33, 34, 54, 71, 76, 80-83, 89, 220
Noord-Duitschland 62
Noordelijke Nederlanden 94
Noordzee 212
Normandië 85-88
Norris 13
Noyon 114
Nuyens i, iii
Nyeuelt 303
Oldenbarneveld 10-12, 15-18, 42, 44-46, 77, 148, 159, 164, 172, 174, 203, 229, 232, 233, 238, 239, 262, 264
Oldenbarnevelt 53, 164, 205
Oldenburg 139
Oldenzaal 221
Ommelanden 38, 45, 54, 76, 127, 129, 130, 132, 134, 136
Oost-Europa 224
Oost-Vriesland 137, 139, 238
Oostenrijk 110, 113, 117, 122, 127, 145, 151, 153, 154, 157, 168, 171, 174, 204, 207, 208, 223, 229, 240
Oostergoo 37
Oosterweel 252, 253
Oostzee 50
Ootmarsum 91, 128, 221
Orange 171
Orangien 299
Oranje 14, 15, 20, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 58, 77, 107, 124, 160, 165, 175, 176, 194, 195, 207, 221, 242, 245, 250, 252-263, 267, 269, 276, 282
Oranje-Nassau 249
Oranje Nassau 42, 264
Ostende 93, 113, 200, 201, 222
Oude Tonge 295, 296, 298
Over-Yssel 302
Overflacqué 296, 298
Overijsel 5, 25, 32, 43, 44, 47, 54, 80, 89, 92, 128, 136, 147, 182
Overyssel 299
Pallavicino 100
Paltz 86, 137, 238
Panne 226, 227
Parijs 59-62, 67-71, 85, 87, 88, 115, 116, 118, 120, 146, 153, 170, 173, 219, 276, 286, 289
Paris 67
Parma 10, 11, 51-53, 55, 56, 65-71, 73-75, 77-82, 84-89, 94, 96-107, 109, 110, 122, 125, 131, 164, 165, 260, 264
Perenot 97
Perrenot 98
Peru 163, 213, 265
Philippe II 96, 103, 241
Philips II 272
Picardië 115, 177, 186, 206
Pino 166
Pius V 273
Plaisance 70
Plymouth 209, 222
Polen 223-225, 273, 307
Pombal 273
Pont 126
Porte Carrero 219
Portugal 115, 192, 207, 242, 273
Potrot 160
Praag 156, 169
Protestanten 142, 143, 178, 252
Prouninck 3-7, 44
Provence 115
Pruissen 33, 174
Pruneaux 289, 291
Purmerend 22, 25
Ranke 86, 119, 234
Ranuccio 104
Rebours 288-290
Reidt 28, 72, 78, 83, 92, 106, 125, 132, 179
Remichon 161
Renichon 159, 160
Rennenberg 129
Requesens 48, 254
Rhenen 36
Richardot 97, 167, 227, 228, 236
Richelieu 172, 174, 250
Rijn 90, 175, 179
Rijnberk 44, 54, 220, 221
Rijswijkschen Vrede 41
Ripperda 130
Roermond 33
Rome 58, 104, 106, 119, 143, 144, 153, 192, 211, 275
Roorda 128, 131, 132
Rouaan 61, 85-88, 229
Ruarde 138
Rythovius 249, 251
Saint Paul 122
Saksen 208
Salaignac 289
Salland 38
Sardinië 272
Savooie 170, 204
Savoye 117
Scandinavië 62
Schelde 50, 57, 92, 93, 260
Schenk 6, 54
Schomberg 119
Schotland 107, 174, 204, 207, 208, 237
Schotlant 314
Schuitendiep 131, 133
Sedan 175
Seine 87, 88
Senlis 120
Sera 104, 106
Sesa 119
Sfondrato 86
's Gravenhage 159, 173, 206, 223, 224, 227, 228, 239, 286, 291
Shakespeare 280
's Hertogenbosch 54, 76, 125, 166, 220
Sichem 162, 163, 176
Sidney 174, 204
Sigismund III 223
Sille 28
Sixtus V 63, 68, 70, 275
Slochteren 128
Sloten 37
Sluis 222
Sneek 37
Snt Paul 126
Sonnius 251
Sonoy 3, 4, 22, 262
Sont 65
Sorbonne 60, 61
Spa 81
Spagnien 301, 302, 304, 312
Spaignien 287, 315
Spanien 301
Spanje 1, 5, 53, 58, 63, 65, 66, 70, 71, 81, 85-87, 103, 104, 110, 113, 115, 116, 119, 124, 147, 150-155, 159, 161, 166, 168, 170-175, 177, 178, 188-195, 197, 201-203, 205, 207, 208, 210, 212-216, 223-226, 228-242, 249, 254, 259, 263, 265, 272, 273, 275, 277
St-Omer 167
St Maartensdijk 35
Staats-Brabant 281
Staats-Vlaanderen 221
Stanley 12
Stavoren 37, 92
Steenbergen 72
Steenwijk 38, 54, 76, 79, 80, 89-91
Stiermarken 84, 156
Strada 100
Sully 61, 70
Suresne 118
S'Grauen-Hage 303
S'Grauenhage 303
Tassis 101
Thienen 163
Thin 44
Tholen 35
Tiel 33
Toledo 154, 192, 273
Toulouse 61
Trente 60, 250
Trier 236
Trillo 7
Tudor 1, 118, 152, 191
Turnhout 46, 217, 218
Twenthe 38, 54, 89, 128, 131, 132, 174, 222
Unie van Atrecht 165
Unie van Utrecht 127
Utrecht 4-7, 11, 15, 25, 32, 36, 37, 39, 43, 44, 77, 108, 198, 259-261, 263, 275, 276, 297, 299, 302
Utrechtsche Unie 221
Valck 13
Valdez 133
Valencyn 252
Valois 58, 62, 64, 274
Van Anjou 59
Van Asch van Wijck 7
Van Beijeren 156
Van Bergen 55, 251
Van Bourbon 114, 118, 119, 175
Van Buren 124
Van Croy 169
Van de Marck 175
Van den Berg 34, 77, 90, 91, 128
Van den Hove 225, 226
Van der Hage 296
Van der Kemp 18, 75, 220
Van der Meulen 227, 228
Van Deventer 12, 53, 149, 153, 172-174, 202-205, 229-232, 234, 238, 239
Van Duivenboode 209
Van Duivenvoorde 222, 232, 238
Van Eeuwzum 129
Van Egmond 13, 67
Van Guise 58, 59, 63, 66
Van Heraugière 177
Van Kuilemburg 6
Van Langenhuysen i, iii
Van Liesveldt 181
Van Lozen 13
Van Manderlé 179
Van Mansfelt 54, 69, 96, 110, 114, 116, 122-124, 126, 127, 147, 153, 161, 169
Van Meetkerken 5
Van Meteren 5, 7, 8, 11, 12, 52, 74, 78, 94, 128, 158, 177, 192, 201, 206, 211, 215, 216, 218, 220, 236
Van Nassau 18, 28, 42, 44, 45, 48, 51, 54, 72, 86, 112, 123-125, 129, 134, 136, 137, 166, 171, 175, 177, 187-189, 209, 220, 231, 233, 251-253, 258, 262, 269, 299
Van Navarre 58, 61-63, 65-69, 71, 81, 85, 86, 88, 107, 113, 114, 120, 145, 151-153, 202, 273
Van Nieuwenaer 43, 44
Van Oldenbarneveld 18, 41, 51, 231, 263, 269, 279
Van Oldenbarnevelt 12, 276
Van Oostenrijk 154, 156, 161, 164, 178, 241, 242
Van Reidt 132, 137, 138, 166
Van Stiermarken 137, 241
Van Teylingen 198
Van Truchses 220
Van Valois 13, 64
Van Vervou 131
Van Vloten 250
Van Wijn 21
Varax 217, 218
Vasquez 105
Veere 35
Velasco 163
Veluwe 33, 137, 179
Venetië 169, 204
Venlo 52, 219, 220
Verdugo 54, 72, 77-80, 89, 91, 127-129, 131, 136, 147, 176, 186
Vere 239
Vereenigde Provinciën 63
Verhagen 296
Verreyken 236
Vervins 227, 231, 232, 234, 236, 237, 283
Villars 87, 119, 146
Villeroy 289
Villers 7, 11, 43
Vlaanderen 35, 43, 47, 50, 57, 63, 81, 92-95, 102, 107, 112, 126, 165, 200, 201, 222, 253, 256, 258, 259, 260, 281
Vlissingen 35, 92, 99, 203, 233, 238, 239
Vlissinghen 299
Vollenhove 38
Volmaer 227
Voltaire 65
Vondel 280
Voorne 21
Vranckrijck 286, 288
Vranckryck 314
Vrancryck 310
Vrankrijck 287
Vreede 172
Vriesland 5, 32, 38, 39, 45, 54, 72, 75, 76, 79, 80, 88-92, 94, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 179
Vrieslandt 297
Vrieslant 299, 302
Waal 9, 33, 53, 54, 76, 79, 80, 88, 179
Waalwijk 163
Wachtendonk 52
Wadden 132
Wagenaar 21, 92, 181, 220
Wageningen 34
Warmond 222
Watergeuzen 130, 254
Waterland 22
Wedde 128
West-Indië 211
West-Vriesland 21-23, 25
West-Vrieslandt 294
Westergoo 37
Westminster 240
Westvriesland 299
Wichers 135
Wijk bij Duurstede 36
Wilkes 17
Willem I 30
Willem III 276
Willoughby 6, 7, 9-12, 17
Wingfield 10-12
Winschoten 128
Workum 37
Ximenes 213
Yperen 107, 226
Zeeland 2, 13, 15, 26-28, 33, 35, 36, 43, 47, 49, 50, 58, 62, 89, 94, 201, 219, 236, 254-257, 259, 260, 271
Zeelandt 290, 297, 302
Zeelant 299
Zevenwolde 37
Zierikzee 35, 254
Zuid-Beveland 201
Zuid-Holland 9
Zuidelijke Nederlanden 26, 62, 63, 92-94, 102, 111, 165, 166, 180, 181, 228, 241, 254, 255, 259, 260, 282
Zuiderzee 132
Zutfen 10, 33, 34, 75-77, 79, 83, 89, 131, 137, 189, 220, 222
Zutphen 299, 302
Zuylen 44
Zweden 207, 208, 223
Zwol 38, 54, 132