V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Patriottentijd (1889)

Domien Sleeckx schreef hier geen diepgaand werk, maar een korte inleiding over de periode gedurende dewelke België zich verzette tegen zijn Franse verdrukker. (60 blz., 4,25 euro).

Domien Sleeckx did not make a scientific work but a short introduction about the period during which Belgium revolted against its French oppressor. (60 pages, 4,25 euro).

Ici, Domien Sleeckx n'a pas fait une oeuvre scientifique, mais une brève introduction sur la période pendant laquelle la Belgique révoltait contre son oppresseur Français. (60 pages, 4,25 euros).

Index


Aalst 11
Albert van Teschen 44
Albrecht en Isabella 7
Antwerpen 18, 20, 37, 38, 48
Antwerpen : Augustijnenkerk 48
Antwerpen : Citadel 36
Antwerpen : Kasteel 37
Antwerpen : Schermershuis 48
België 11, 16, 23, 25, 34, 42, 45, 46, 53-55
Bender 53
Bergen 32
Berlijn 13
Bonn 44
Borgnet 23, 28
Brabant 19, 21, 24, 38, 40, 43
Brabantsche omwenteling 6, 13, 14, 53, 55
Breda 13, 15
Brugge 38
Brussel 11, 17, 19, 20, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 36-41, 43, 47, 50,53, 54
Brussel : St-Goedelekerk 22, 51, 54
Brussel : St-Nicolaaskerk 51
Comiteit van Breda 13, 14, 16, 18
Cornet de Grez 9
Dadizeele 15, 55
De Gerlache 13
De La Marck 9, 29, 32, 35, 37
Den Haag 13
Desmoulins 46
Doway 39, 43
Engeland 45, 46, 48, 54
Europa 7
Feller 40, 41
Frankfort 52
Franklin 10, 11
Frankrijk 24, 25, 29, 35, 37, 46, 54
Fransche Omwenteling 46
Gent 2, 3, 32, 33, 37-39
Gent : Collatie 33, 38, 43
Gent : Kasteellaan 3
Gent : Koestraat 3
Groote Markt 28
Hasselt 13, 15
Holland 18, 45, 46, 48, 54
Jacobijnen 22
Jozef II 6, 8, 17, 19, 21, 25-27, 41, 52
Kapucienen 31, 52
Karel V 38
Karel VI 7
Köhler 50
Kortrijk 38, 39
Laken 54
Leuven 11, 20
Lodewijk XVI 25, 46, 47
Londen 13
Luxemburg 16, 17, 34
Maas 53
Maria-Christina 44
Maria-Theresia 7
Marie-Antoinette 25
Mechelen 23, 40, 54
Meenen 15, 38, 39
Minderbroeders 31
Namen 33-37, 50, 53
Nederlanden 45, 46
O. L. Vrouw van Hal 50
O. L. Vrouw van Laken 51
Oostende 38
Oostenrijk 16, 25, 39, 43, 45, 46, 53
Parijs 22, 46
Predikheeren 31
Pro Aris et Focis 13
Pruisen 45, 46, 48
Raad van Brabant 10, 11, 31
Reichenbach 46, 47
Rentiers 48
Rijsel 37, 39, 43, 54, 55
Rom de Bruyn 49
Schelde 54
Schönfeld 34, 36, 37, 49, 50, 53
Sleeckx 3
St-Bernard 15
Staten van Brabant 19, 26, 34, 38, 50
Staten van Limburg 43
Staten van Vlaanderen 38
Statisten 7, 9, 26, 30, 33, 40, 42, 45
Strombeek 54
Tongerloo 16, 47, 54
Toscanen 25, 26
Turnhout 6, 16, 33, 34
Vaartkapoenen 31
Vaderlandsch Genootschap 19, 21, 28, 31, 33, 35
Vaderlandsche Genootschap 26, 27
Van Arenberg 9, 29
Van Doosselaere 3
Van Eupen 18, 34, 39, 40, 54
Van Frankenberg 23
Van Kriekingen 51
Van Ursel 9, 28, 30, 32, 35, 37, 43
Vander Meersch 14-16, 33-39, 43, 49, 54
Vander Noot 7, 10-14, 16, 18, 21, 26-28, 31, 34, 36, 40, 41, 45, 47, 50, 53, 54
Vereenigde Nederlandsche Staten 6, 10, 17, 21, 25, 43, 46, 55
Vijgen 21, 26, 41
Vlaanderen 32, 37, 38, 43
Von Kaunitz 45
Vonck 8, 11-16, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 33, 35-37, 39, 43, 54, 55
Vonckisten 9, 16, 18, 20-24, 26-31, 33, 36-43, 45, 50, 55
Vuylsteke 3
Washington 10, 11
West-Vlaanderen 15
Wildt 43
Willems-Fonds 2
Zuid-Nederland 52, 54