V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Katholiek Activistisch Verweerschrift (1917-1918)

Toen Lodewijk Dosfel het einde van de eerste wereldoorlog voelde naderen besloot hij om het activisme via dit "verweerschrift" te verrechtvaardigen. Hij geeft hier de redenen aan waarom de activisten gedaan hebben wat ze deden. (65 bladzijden, 2,- euro - enkel te koop als ebook)

When doctor Lodewijk Dosfel felt that the end of world war one was near, he decided to explain the acts of the activist movement during the war. Here he gives the reasons why the activists did what they have done. (65 pages, 2,- euros - only for sale as ebook)

Quand le docteur Lodewijk Dosfel sentait que la fin de la première guerre mondiale était proche, il a voulu justifier les actes des activistes pendant la guerre. Ici il explique pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. (65 pages, 2,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Eerste hoofdstuk : Inleiding    3
Tweede hoofdstuk : Activisme en Volkenrecht    10
Derde hoofdstuk : Activisme en Belgisch Staatsrecht 14
Vierde hoofdstuk : Het Activisme en de plicht van vaderlandsliefde    17
    Eerste afdeeling : Er bestaan in den Belgischen Staat twee nationaliteiten    17
    Tweede afdeeling : In den Belgischen Staat op den grondslag der eenheid gebouwd, is de Vlaamsche nationaliteit met ondergang bedreigd. Hare taal loopt gevaar. Het Belgisch Staatswezen zelf draagt daaraan groote schuld. Menigeen denkt dat Vlaanderen zich in staat van noodweer bevindt.    20
    Derde afdeeling : Vlaanderen worde zelfstandig. Vlaanderens zelfstandigheid is opperbest vereenigbaar met Belgiës herstel.    34
Vijfde hoofdstuk : Activisten en Passivisten    42
Besluit    47

Index


Aarlen 56
Activisme 3, 4, 10, 14, 17, 47
Aken 35
Albert I 20
Allemagne 25, 46
Alva 7, 29
Amérique 40
Amsterdam 7
André 19, 37
Anneessens 1, 29
Antwerpen 21, 46
Antwerpen : Kathedraal 41
Artevelde 32
Asquith 38
Avignon 8
Basse 46
Bastenaken 56
Beernaert 26
Beethoven 41
Begerem 26
Beide Vlaanderen 21
België 3, 4, 7, 8, 10, 12-15, 17, 18, 22, 24-27, 32, 34, 35, 38,39, 41, 45, 46, 49, 55, 56
Belgique 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 39, 46
Belgische Omwenteling 5, 13, 46
Belgischen Bond 38
Berlijn 31, 32, 45, 56
Boerenkrijg 29
Bokdrukkerij Scaldis 56
Bosnië-Herzegowina 31
Bourbon 30
Bourgogne 18
Brabant 13, 28, 39, 40
Brabantsche Omwenteling 32
Breydel 29
Broeckaert 24, 35
Brussel 13, 15, 18, 22-24, 26, 46, 55, 56
Buisset 37
Buonarotti 5
Calvinisme 19
Carton de Wiart 45
Cézembre 28
Charleroi 37
Charriaut 19
Claes 24
Colenbrander 19, 25
Combes 47
Concordaat 12
Congres 20
Congrès de Vienne 33
Convention 39
Coopman 24, 35
Coremans 3, 6, 25
D'Annunzio 31
D'Hane 5
David 18
Davignon 15
De Broglie 35
De Broqueville 19, 22, 36
De Brouckere 21
De Clercq 28, 55
De Coninc 29
De Decker 24-26
De Gerlache 19, 29, 35
De Laet 25
De Laveleye 17, 39-41
De Maere-Limnander 25
De Merode 44
De Miomandre 25, 37, 41
De Mont 19, 36, 38
De Prié 29
De Raet 24, 25
De Robaulx 14
De Rodes 21
De Stem uit België 7
De Vlaamsche Post 46
De Voguë 6
De Vos 3
Dechenne 37
Delaite 56
Delplace 5, 33
Den Haag 7, 10, 35
Denis 27
Des Roches 18
Destrée 18, 19, 22, 25, 36, 37, 39, 56
Deux Flandres 20, 21
Didaskalos 24-26
Dietsch-België 19
Dietsche Stemmen 38
Directoire 29
Dixmuide 55
Dominicus 7
Donau 41
Dosfel 1, 49
Duitschen Statenbond 56
Duitschland 18, 38, 44, 46, 55, 56
Dupont 37
Egmont 29
Elba 30
Engeland 12, 15, 32, 55
Entente 32
Etats Belgiques 28
Europa 46
Europe Occidentale 19
Feskens 3
Fichte 23
Filips den Schoone 29
Flandre 19, 28, 29, 39
Flandres 19, 21
Fourie 34
France 13, 22, 40, 46
Franciscus van Sales 7
Franck 36
Francotte 36, 37
Frankrijk 12, 13, 15, 22, 30, 35, 38, 39, 45, 46, 55
Fredericq 46
Frère-Orban 36
Fris 21
Gand 29
Gelderland 40
Gendebien 5, 20, 43
Gent 1, 21, 36, 45, 49, 51, 56
Gentsche Hoogeschool 35, 43
Gerrits 25
Giroul 37
Goblet 27
Goblet d'Alviella 5
Groeningerwachten 6
Groot-Bretanje 35
Groot-Germanië 30
Groot-Nederland 30
Gueldre 39
Guyot 18
Hainaut 21, 39
Hambursin 37
Hanssens 10, 11
Hardijns 24
Havere 3, 7, 11, 31, 32, 34, 46, 47
Helleputte 24, 26
Henegouwen 18, 37
Henegouw 56
Hennebicq 37
Hoffman 23
Holland 35, 56
Hollande 33
Hoogeschoolbond 8
Hoorne 29
Hoste 42
Huyttens 5, 13, 14, 16, 20, 21, 29, 33
Hymans 27
Ierland 41
IJzer 45, 46
Italië 30, 31, 47
Jacob 28
Jacobs 55
Jemappes 45
Jennissen 19, 36, 38, 56
Jong-Vlamingen 31
Jordaan 43
Joseph II 28, 33
Josson 35
Jourez 37
Jozef de IIe 7
Jozef den IIe 29
Juste 18
Kanaal van Terneuzen 21
Kempen 21, 48
Kerenski 30
Keulen : Dom 41
Koninkrijk der Nederlanden 40, 56
Kürth 24
La Haye 43
Le Courrier de la Meuse 25
Le XXe Siècle 46
Leopold de Ie 15
Leopold den Ie 29
Leopold I 32
Leuven 36
Liederik 8, 23-25, 41, 45
Liedts 20
Liége 29
Limburg 23, 32, 40, 43
Limnander 25
Lodewijk den XIVe 7
Londen 7, 35
Lorand 37
Louis-Philippe 13, 21
Louis XI 39
Louis XIII 39
Luik 11, 19, 22, 37, 39, 40, 46, 56
Luxemburg 19, 32, 37, 43
Mac-Leod 39
Machiavelli 32
Maeterlinck 45, 55
Magnette 37
Maison d'Orange 33
Malines 28
Malou 36
Mechelen 3, 40
Meert 22, 24, 25
Mercier 6
Metternich 30
Metz 31
Mississipi 41
Moke 18
Montmartre : Basiliek 41
Mozes 43
Namèche 18
Namen 19, 37, 46
Napoleon 12
Napoléon 39
Napoleon III 46
Nassau 29
Nationaal Congres 5, 13, 14
Nederland 20, 25, 34, 35, 38, 55
Nederlanden 25, 35, 39
Nehemias 23
Nemo 24
Nemours 13
Neujean 37
Noord Frankrijk 23
Noordzee 22
Oekranië 56
Ons Land 45
Oostende 21
Oostenrijk 30, 35
Oostenrijk-Hongarije 34, 56
Orban 14-16, 34
Orban de Xivry 39
Oud-Griekenland 32
Palmerston 22
Parijs 30, 32, 55
Parijsche Commune 46
Pastur 37
Patagonië 39
Pauselijke Staten 47
Pays-Bas 19
Philips de IIe 7
Philips den IIe 29
Picard 17, 18, 29, 40
Pirard 37
Pirenne 17-20, 23-25, 38, 40
Pius VII 12
Polen 29, 47, 56
Politieke Jonge Wachten 6
Poncelet 39
Posen 31
Poullet 28, 39, 40
Primez 39
Prins 39, 40
Pruisen 30, 35, 46
Raad van Vlaanderen 31, 32, 46, 55
Raad van Wallonië 56
Reinhard 25
Renkin 26, 39
Révolution Brabançonne 33
Revue de Belgique 25, 37
Revue Générale 40
Rhijn 41
Richelieu 39
Rivier 34
Rodenbach 3
Roeselare 23
Rogier 22, 26, 29
Rome 48
Rome : St Pieters 41
Rousseau 27
Royaume des Pays-Bas 40
Rusland 15, 30, 31, 47
Sainctelette 26
Saint Louis 30
Sainte Alliance 33
Saloniki 30
Salsmans 9, 31, 38
Sansculotten 30
Schiller 41
Seine 41
Séron 5
Servië 31, 35
Severus 25
Sinn-Fein 33
Sint-Michielsdrukkerij 51
Sonderbundoorlog 40
Spanje 30
St. Adresse 55
Stavelot 39
Ste-Adresse 28
Stracke 24, 25
Suarez 12
Suisse 40, 41
Taine 39
Talleyrand 21
Temsche : Groote Markt 56
Terlinden 10, 11, 15, 44
Theems 41
Troclet 37
Valmy 30
Van Artevelde 29
Van Cauwelaert 24, 26, 28, 38, 42, 46
Van de Perre 22
Van de Weyer 29, 33
Van den Peereboom 26
Van Der Linden 39
Van der Meulen 28, 49, 55
Van der Noot 32
Vander Velde 27
Vaticaan 48
Venizelos 30
Verbond van de Belgische Staten 29
Vereenigde Staten van België 56
Vereenigde Staten van Noord-Amerika 40, 56
Vermeylen 6, 8, 39
Verriest 3
Verviers 56
Vilain XIV 5
Visé 55
Vlaamsch-België 21, 22, 24
Vlaamsche Beweging 3, 6, 27, 42, 46
Vlaamsche Hoogeschool 18-20, 24, 27, 37, 46, 55
Vlaamsche Volksraad 35
Vlaamschen Taalstrijd 35
Vlaanderen 4, 7, 8, 20-28, 30-32, 34-42, 44-49, 55, 56
Vlaanderen-Wallonië 41
Vliebergh 9
Voltaire 19
Von Bissing 12
Von Cauwelaert 46
Vondel 31
Vooruit 19
Vrij België 7
Vuylsteke 24
Wallonie 19, 25
Wallonië 25, 34-37, 56
Wannaar 21
Weenen : Sint Stefanus 41
West-Europa 38
Willem den Ie 14, 20, 25, 29, 35
Willem I 19, 21, 30
Willems 3, 24
Wolga 41
Zwitserland 40, 56