V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Eenige Woorden over de Gentsche Pacificatie (1876)

Dit is geen echt geschiedkundige werk maar eerder een politiek pamflet (door Em. Callant) dat argumenteert waarom de Gentenaars van 1876 de driehonderdste verjaardag van de Pacificatie van Gent moeten vieren. (18 blz., 0,75 euro - enkel te koop als ebook).

This is not really a book about history. It is more a political lampoon (by Em. Callant) to say that the Ghent people of 1876 should have a solemn commemoration af the 300th birthday of the Ghent Pacification (18 pages, 0,75 euro - only for sale as ebook).

Ceci n'est pas un livre d'histoire. Il s'agit plustot pamphlet politique (par Em. Callant) pour dire que les gantois de 1876 doivent tenir une commémoration solennelle du troicen tième anniversaire de la Pacification de Gand. (18 pages, 0,75 euros - seulement à vendre comme ebook)

Index


Abdij van St-Ghislain 10
Abdij van St-Pieters 10
Abdij van Ste-Geertrui 10
Alva 3, 5, 6, 12, 14, 15
Antwerpen 5, 9, 10
Antwerpsche Furie 11
Artois 10
Atrecht 10
Bevrediging 3
Bloedraad 8
Brabant 10
Brederode 10
Brussel 5
Callant 1, 15
Calvinisten 6
De Gerlache 9, 13
De Jonghe 8
Doornyk 9
Filip van Marnix 15
Filips II 3, 5, 7, 13, 14
Gelderen 10
Gent 1, 3, 5, 8-10, 15
Gentsche Pacificatie 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15
Ghendt 9
Gravenkasteele 9
Henegouwen 10
Holland 10, 12
Hoorn 5
Inkwisitie 8, 10
Jezuiten 6
Karel V 7
Keizer Karel 7
Leuven 10, 13
Margareta van Parma 5
Marnix 14
Marnix van St-Aldegonde 10
Motley 5
Moulart 10
Namen 10
Nederland 7, 10, 11, 13
Nederlanden 5, 6, 12
Nieulandt 8
Oraengien 12
Oranje 5, 6, 12, 15
Pacificatie van Gent 10
Pays-Bas 9
Requesens 9
Rijssel 10
Schelde 6
Sint Jakobs 9
Spaansche Furie 5, 6, 10
Spanje 4
Timmerman 10
Ultramontanismus 4
Van der Linden 10
Van Doosselaere 15
Van Egmont 5
Veerleplaats 8
Veerleplaets 9
Vinderhaute 8, 9
Vlaanderen 10
Vrijdagmarkt 8
Willem de Zwijger 6, 10, 13
Willem van Oranje 10, 14, 15
Willems-Fonds 12
Zeeland 10, 12
Zuid-Nederland 9