V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gids van den vreemdeling te Gent (1923)


De titel is duidelijk. Dit boekje wil ons door het Gent van 1923 gidsen. En vermits we allemaal vreemdelingen zijn in het Gent van 1923, is het duidelijk dat het hier gaat om een interessante uitgave. (54 bladzijden, 1,75 euro - enkel te koop als ebook).


The title is clear. This little book will be the guide for foreigners in 1923 Ghent. The book is interesting for everybody, because we are all foreigners in 1923 Ghent (54 pages, 1,75 euro - only for sale as ebook).


Le titre est clair. Ce petit livre est un guide pour les "étrangers" à Gand en 1923. Le livre est donc très intéressant parce que nous sommes tous des étrangers au Gand de 1923. (54 pages, 1,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Index


A l'Innovation 31
Aalst II
Aalst : Begijnhof II
Aalst : H. Sacramentshuis II
Aalst : Sint-Maartenskerk II
Aalter 24
Abdij van Baudeloo 20
Abdij van Nonnenbosch 6
Abdij van O.L.V. in de Bijloke 2
Abdijstraat 6
Abrahamstraat 14
Academie van Schoone Kunsten 16
Academiestraat 16
Achter-Sikkel 20
Agence Maritime Minne 31
Agentschap Ruyssen 24
Albertlaan 26
Albertplein 25
Antwerpen 5, 26, 30, 31
Antwerpenplein 22
Antwerpschen Steenweg 7
Apotheek Vermeiren 24
Augustijnenklooster 16
Avenue de Fiennes 12
Avenue de la Cour 14
Avenue des Arts 4
Bachte-Maria-Leerne 34
Bakkerij Bresou 29
Bakkerij Broeckaert 29
Bakkerij De Carnière 28
Bakkerij De Waele 29
Bakkerij Geirnaert 29
Bakkerij Holvoet 28
Bakkerij Parisis 29
Bakkerij Van Aise 29
Bakkerij Vettenburg 28
Banque belge du Travail 24
Banque de Gand 24
Banque gantoise de Crédit 24
Banque Gantoise du Crédit 1
Bas-Polder 21
Basse rue des Champs 4
Bauwens 8
Begijnhoflaan 15
Begijnhofplein 15
Belfort II, 10, 12, 13, 20, 26, 27, 29
België I, II, 33
Belgradostraat 31
Bellem 34
Berg van Barmhartigheid 14
Best 31
Beurs 1
Bijlokekaai 1, 30
Bisdomplein 8
Bisschoppelijk Paleis 8
Bockhorst 19
Boekhandel Moorthamers 25
Boekhandel Rombaut 25
Boekhandel Van Rysselberghe 25
Boekhandel Vyt 25
Bonne 26
Borluutstraat 25, 31
Botermarkt 10, 11, 20, 25
Boulangerie-pâtisserie alsacienne B. Bloch 29
Boulevard Ch. De Kerchove 3
Boulevard Charles de Kerchove 4
Boulevard des Hospices 2
Boulevard du Béguinage 15
Boulevard du Château 7
Boulevard Frère-Orban 5
Brabantdam 1, 24, 27
Brabantstraat 1, 28
Braderijsteeg 14
Bressers 28
Brugge 31, 33
Brugsche Poort 7
Brugsche Vaart 15
Brugstraat 14
Brussel 24, 26, 31
Brusselschen Steenweg 22
Burgerlijk Gasthuis 2
Burgstraat 14
Café de l'Yser 26
Café des Arts 27
Canada 31
Canadian Pacific Lijn 31
Canneel 6
Castle Line 31
Cataloniëstraat 24
Chaussée d'Anvers 7
Chemin du Rabot 16
Citadel 3
Clément 26
Cloquet 1, 2, 11
Club der Edellieden 1
Cluysenaer 21
Coebergher 14
Commissie tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer I
Congo 3
Contributiestraat 15
Convent Langenakker 6
Convent Ter Bloemen 6
Convent van de H. Sophia 7
Coupure 1, 15
Courte rue de la Croix 21
Courte rue de la Monnaie 13
Courte rue des Peignes 20
Coxie 19
Dangotte 28
De Baerdemaecker 31
De Bont 17
De Champagne 12
De Clerq 26
De Coutere 27
De Craeyer II, 4, 9, 12, 16, 19, 33
De Crayer 33
De Fiennesdreef 12
De Kerchove 3, 5
De Klok 18
De Koninck 33
De Laet 30
De Liemaeckere 4, 11, 19
De Medicis 16
De Meulemeester 26
De Pauw 28
De Richelieu 16
De Roode Hoed 11
De Rudder 9
De Ruick 27
De Rycke 8
De Sutter 4
De Taeye 21
De Tavernier 27
De Vigne 9
De Vigne-Quyo 5, 8, 19
De Vos 26
De Zeven Werken van Barmhartigheid 18
Debuisson 26
Deinze 24
Delvaux 9
Den Lindeworm 12
Dendermonde 33
Dendermonde : Begijnhof 33
Dendermonde : Belfort 33
Dendermonde : O.L.V. Kerk 33
Dendermonde : St-Gilliskerk 33
Digue de Brabant 1
Dillens 1
Discalsenklooster 14
Ditmar 27
Dock 25
Dulle Griet 18
Dürer 11
D'Artois 11
D'Hondt 33
Eekloo 24
Elisabethlaan 28, 29
Emile Braunplein 26
Engeland 8, 16, 17, 21
Europa 2
Fiévéstraat 31
Follman 27
Frankrijk 16
Frankrijkplein 28
Frederik III 15
Frère-Orbanlaan 5
Galgenhuisje 13
Galveston 31
Gand 28
Garage National 25
Garage Universel 25
Gare du Sud 1
Geefs 5
Geeraard-Duivelssteen 8
Geeraard-Duivelstraat 8
Geeraard van Gent 8
Geeraardsbergen 34
Geldmunt 17
Gent I, II, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14-17, 20-23, 30, 31, 33, 34
Gent-Loochristy 22
Gent : Pollepelstraat I
Gentbrugge-Arsenaal 22
Gentsche Bank van Handel en Nijverheid 9
Gentsche Bank voor Handel en Nijverheid 24
Gerechtshof 1, 4
Ghislain 15
Godshuizenlaan 2
Gontrodestraat 26
Gouden-Leeuwplein 11
Goudsmid Bourdon 26
Goudsmid Wolfers 26
Gouvernementsgebouw 8
Gouvernementstraat 27
Graaf-van-Vlaanderenplein 5
Grasbrug 13, 14
Graslei 13
's-Gravensteen 8, 12, 14, 17, 30
Groenselmarkt 13
Groot-Kanonplein 18
Groot Begijnhof 7
Groot Gewad 14
Groote Koninklijke Schouwburg 1
Groote Sikkel 20
Halijns 18
Halijnshospitaal 18
Halle II, 9, 12
Halle-Belfort I, II
Hambresin 15
Handelsdok 23
Handelsplein 1
Hartman 25
Haut-Port 11
Heilig Verbond 3
Heins 3
Hemelveerdegem 34
Hemony 20
Hendrik IV 16
Henegouwstraat 30
Het Vliegend Hert 18
Hofstraat 30
Holstraat 29
Hoofdbrug 14
Hoogeschool 4, 20
Hoogpoort 11, 25, 26
Hooiaard 14
Hooidonck 34
Hotel De Coninck 14
Hotel de Meulenaere 4
Hotel d'Hane 21, 22
Hotel Ganda 27
Hotel Karpel 26
Hotel Roode Hoed 26
Hotel Terminus 26
Hotel Universel 26
Hotel Wilson 26
Houtdok 23
Huidevettershuis 19
Huis St-Augustin 28
Huurdochtersstraat 12
Huurhouderij Het Vliegend Paard 30
Huyssens 4
Instituut Rommelaere voor Gezondheidsleer en Bacteriologie 2
Instituut van Pharmacodynamie en Therapie 1, 2
Instituut van Wetenschappen 4
Instituut van Wettelijke Geneeskunde 2
Jan-Breydelstraat 14
Jan Breydelstraat 30
Janssens 11
Jezuïetenklooster 21
Jozef-Plateaustraat 4
Kamerijk 4
Kammerer 27
Kammersstraat 19, 20
Kapel van het Heilig Graf van O.L.V 21
Kapel van Sint-Jorisklooster 5
Kapel van Sinte-Godelieve 6
Kapittelhuis 21
Karel-de-Kerchovelaan 3, 4
Kartuizerklooster 17, 21
Kasteellaan 7
Kazerne van de Citadel 3
Keizer Karel 16
Keizerlijke Boekerij 11
Klein Begijnhof 5
Klein Gewad 14
Klein Turkije 11, 26, 30
Kleine Sikkel 20, 21
Klinieken 2
Kluyskensstraat 2
Koepoortkaai 6, 30
Koepoortstraat 6
Koestraat 30
Koniklijke Nederlandsche Schouwburg 9
Koningstraat 20
Koninklijk Muziekconservatorium 20
Koninklijke Vlaamsche Academie 20
Koornmarkt 26, 30
Korenlei 12, 13
Korenmarkt 11, 13
Korenmetershuis 13
Korte Dagsteeg 29
Korte Kammersstraat 20
Korte Kruisstraat 21
Korte Meire 28
Korte Munt 13
Kortrijk 26
Kortrijkschen Steenweg 26
Kouter 1, 24-26, 29
Kraanlei 18
Krocht van Geeraard-Duivelssteen 8
Kruideniershuis 11
Kruishoutem 24
Kuiperskaai 27
Kunstlaan 4
Laarne 34
Lagye 21
Lambeaux 1, 5, 24
Lammerstraat 28
Lange Kruisstraat 21, 25
Lange Steenstraat 17
Lange Violettenstraat 5, 31
Laurent 1
Laurentplein 1, 8
Leclercq 5
Ledeberg 26
Leie 1, 12, 15, 23
Leiebrug 3
Leonidas 29
Leroy 3
Lieve 14-16
Limburgstraat 8
Lindenlei 1
Lindeworm 12
Lodewijk XIII 16
Lodewijk XVIII 4, 22
Longue rue de la Croix 21
Longue rue des Pierres 17
Longue rue des Violettes 5
Lybaert 6
Lys 15
Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde 5
Mageleinstraat 29
Maldegem 24
Mammelokker 10
Maniet 4
Marchand 3
Marché au Beurre 10, 11, 20
Marché aux Grains 11, 13
Marché aux Légumes 13
Marché aux Oiseaux 1
Marché aux Poulets 11
Marché du Vendredi 18
Mast 3, 5
Meersteeg 14
Melle 22
Memlinc 28
Menschaert 27
Metdepenningen 1
Metselaarshuis 13
Metsijs 33
Millé 33
Minne 15, 27, 31
Morraye 31
Mortier 11
Mozart 10
Museum van Oudheden 2, 17
Museum van Schoone kunsten 3
Museum van Steenen Voorwerpen 6
Museum van Versieringskunst 14
N.V. Ferdinand Lousbergs 28
Napoleon 3
Napoleon I 20
Nationale Bank 8
Nederkouter 4
Nederlanden 21
Nederpolder 21
Neringhuis van de Onvrije Schippers 13
Neuve rue St-Pierre 4
Nieuw-Dok 23
Ninove 33, 34
Ninove : Norbertijnerabdij 33
O.L.V.-Lombeek 34
Onderbergen 24
Onderstraat 31
Oost-Vlaanderen I, 4, 34
Oostakkerstraat 7
Oostende 26
Oostende : Vlaanderstraat 29
Oostenrijkersstraat 7
Oranje 16
Orleans 16
Oud-Vleeschhuis 13
Oudburg 17
Oudenaarde II
Oudenaarde : Begijnhof II
Oudenaarde : Groote Markt II
Oudenaarde : Hôtel de la Pomme d'or II
Oudenaarde : Museum Liedts II
Oudenaarde : St-Walburgiskerk II
Overmere 34
Paelinck 12
Palais de Justice 4
Paleis der Hoogeschool 21
Pamele II
Park 3
Pasteibakkerij De Paepe 29
Pâtisserie De Waele 29
Pâtisserie Elisabeth 28
Pâtisserie Saint-Bavon 29
Pâtisserie Van Aise 29
Pâtisserie Vertroost 29
Pauli 2, 4
Payen 5
Pellorijn 13
Pensenstraat 13
Peperkoekbakkerij La Ruche d'Or 30
Peperstraat 28
Petite avenue de la Cour 14
Petite Turquie 11
Physiologisch Instituut 1
Piano's Vits 30
Pisson 4
Place au Foin 14
Place de l'Evêché 8
Place du Beguinage 15
Place du Commerce 1
Place du Comte de Flandre 5
Place du Grand Canon 18
Place du Lion d'Or 11
Place d'Armes 1
Place Laurent 1, 8
Place St-Bavon 9, 20, 21
Place St-Michel 12
Place Ste-Pharaïlde 17
Place Van Artevelde 6
Plaine St-Pierre 4
Poeke 34
Poeljemarkt 11
Pompierskazerne 16
Pont aux Herbes 13, 14
Pont de la Lys 3
Pont de la Vigne 8
Pont de l'Abattoir 6
Pont des Récollets 1
Pont du Laitage 18
Pont du Pot d'étain 16
Pont Sainte-Agnès 1
Pont St-Michel 12
Pont Van Eyck 6
Post 11-13
Posthotel 26
Pourbus 9
Predikheerenklooster 12
Prinsenhof 11, 16, 30
Prinsenhofstraat 16
Pulinckx 33
Quai au Blé 12
Quai aux Herbes 13
Quai aux Tilleuls 1
Quai de la Byloke 1
Quai de la Grue 18
Quai de la Tuilerie 17
Quai de l'Ecole 7
Quai des Récollets 1
Quai du Bas-Escaut 8
Quai Porte aux Vaches 6
Quellin 11
Quellyn 4
Raad van Vlaanderen 17
Rabot 15
Rabotweg 16
Recolletenlei 1
Recollettenbrug 1
Rederijkerskamer de Fontein 11
Reep 8, 28
Refugestraat 20
Restaurant Gambrinus 27
Restaurant Het Vosken 27
Restaurant la Ducale 27
Restaurant le Helder 27
Restaurant Rocher de Cancale 27
Restaurant Rubens 27
's Rijks Archief 8
Rijm 18
Rijschool van het leger 5
Rijtuigen Haentjens 30
Rijtuigen Voet 30
Rodenbach 15
Roeibootjes Dua 30
Roekaert 30
Roelandt 1, 5, 6, 21
Roose 11
Roufosse 27
Rubens II, 9
Rue Cour du Prince 16
Rue de Brabant 1
Rue de Bruges 14
Rue de Flandre 1
Rue de la Contribution 15
Rue de la Monnaie 17
Rue de l'Abbaye 6
Rue de l'Académie 16
Rue des Autrichiens 7
Rue des Champs 21
Rue des Cinq Vannes 5
Rue des Deux-Ponts 6
Rue des Espagnols 7
Rue des Foulons 21
Rue des Peignes 19, 20
Rue des Rôtisseurs 14
Rue des Servantes 12
Rue du Lac 14
Rue du Limbourg 8
Rue du Refuge 20
Rue du Théâtre 1
Rue d'Abraham 14
Rue d'Argent 16
Rue d'Oostakker 7
Rue Gérard le Diable 8
Rue Jean Breydel 14
Rue Joseph Plateau 4
Rue Kluyskens 2
Rue Porte aux Vaches 6
Rue Royale 20
Rue St-Bavon 21
Rue St-Macaire 7
Rue Ste-Marguerite 16
Ruelle de l'Hôtel de Ville 11
Sablon 20
Saksen-Weimar 4
Samenwerkende Vennootschap La Textile 28
Sauvage 33
Savaanstraat 25, 28
Schelde 6, 23
Schoolkaai 7
Schouwburgstraat 1, 27
Seminariestraat 29
Sint-Agnetenbrug 1
Sint-Annakerk 6
Sint-Antoniuskapel 7
Sint-Baafs 9, 12
Sint-Baafsabdij 6
Sint-Baafskerk 27
Sint-Baafsplein 9, 20, 21, 27, 29
Sint-Baafsstraat 21
Sint-Elizabeth 15
Sint-Jacobskerk 19
Sint-Janstaveern 27
Sint-Jorishof 20
Sint-Machariusstraat 7
Sint-Michielsbrug 12
Sint-Michielskerk 12
Sint-Michielsplein 12
Sint-Nikolaas 12, 13, 33
Sint-Nikolaaskerk 11, 26
Sint-Pieterskerk 4
Sint-Pietersnieuwstraat 4, 27
Sint-Pietersplein 4
Sint-Pietersstation 26, 28
Slachthuisbrug 6
Slijpstraat 29, 31
Smeyers 33
Société d'électiricité 25
Spanjaardsstraat 7
Spiegelstraat 31
Spijker 13, 14
St-Amandsberg 25
St-Baafsplein 24
St-Janshospitaal 20
St-John's Church 20
St-Jorisgasthof 26
St-Margaretenstraat 16
St-Michielskerk 12
St-Pietersabdij 4
Stadhuis 25, 26
Stadhuissteeg 11
Staten van Vlaanderen 10
Swinnen 26
Taxis Haentjens 30
Taxis Voet 30
Teniers 33
Terneusche vaart 23
Terneuzen 23, 31
Thurley 31
Tichelreie 17
Tinnenpotbrug 16
Toekomststraat 29
Toevluchtstraat 20
Tolhuisje 13
Tooghuis 19
Twee-Bruggenstraat 6
Usines Carels 25
Van-Arteveldeplein 6
Van-Eyckbrug 6
Van Artevelde 19
Van Arteveldeplein 29
Van Assche 9
Van Biesbroeck 1, 3, 5
Van Bockhorst 12
Van Cleef 11, 12, 19
Van de Velde 3
Van de Voorde 26
Van den Bossche 1
Van den Heuvel 11, 12, 19, 33
Van den Meersche 5
Van der Haeghen 33
Van der Sickele 20
Van Dyck 12, 33
Van Eyck 8, 9, 28
Van Ghyseghem 26
Van Huffel 2
Van Lysebetten 31
Van Oost 12
Van Rysselberghe 3
Van Waes 26, 27
Van Werveke I
Van Ysendyck 8
Vanderpoorten I
Veerleplein 17
Veldstraat 21, 24, 29-31
Verbanck 8
Vereenigde Staten 31
Vereenigde Staten van Amerika 17, 21
Verhaghen 33
Verlorenbroodbrug 1, 30
Verspilt 11
Vettenburg 27
Vijfwindgatenstraat 5
Vischmarkt 12, 18
Visscherij 6
Vlaanderen 14, 19, 33
Vlaanderstraat 1, 26, 27, 29
Vlissingen 31
Vogelmarkt 1, 25, 27, 29
Voldersstraat 21, 24, 31
Voorhaven 23
Vooruit 19
Vrede van Gent 21
Vrijdagmarkt 18
Vrijschippershuis 13
Vuylsteke 22
Wachthuis 1
Wapens De Wulf 31
Waterloo 3
Watervliet 33
Weenen 11
Wellington 3, 4
Wenemaershospitaal 18
West-Vlaanderen 4
Wetteren 24
Wijngaardbrug 8
Wilkin 26
Willem I 21
Willem III 16
Willems 9
Wilsonplein 29
Wisselkantoor Dolieslager 25
Wisselkantoor Dossche 24
Wisselkantoor Lippens 24
Wisselkantoor van den Bogaert 25
Witte Moor 20
Zaal 20
Zandberg 20
Zee-Schelde 23
Zeebrugge 31
Zeghers 4, 12
Zelverberchs 18
Zelzate 24
Ziekenhuis van het Groot Begijnhof 15
Zilverstraat 16
Zomergem 24
Zonnestraat 28, 29
Zuiderstation 1, 27, 29
Zuivelbrug 18
Zwarte Moor 20