V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent onder Jozef II (1910)

De Heer D. Destanberg maakte verscheidene overzichten van periodes uit de Gentse geschiedenis. Hier vergast hij ons op een rijke verzameling van feitjes en anecdotes uit het einde van het "Ancien Regime". Elke rechtgeaarde Gentenaar zal deze verzameling kleine nieuwsfeitjes willen bezitten. (389 blz., 11,75 euro - enkel op CD).

Mister D. Destanberg made several reviews of periods in the Ghent history. Here he invites us to read a very interesting collection of anecdotes and small newsfacts which passed in Ghent at the end of the 18th century. (389 pages, 11,75 euro - only on CD).

Monsieur D. Destanberg a fait plusieures collections d'anecdotes et de faits divers qui se sont passés pendant certaines périodes de l'histoire de Gand. Ici il nous invite à lire une série de faits-divers très intéressants, qui se sont passés à Gand à la fin du 18ème siècle. (389 pages, 11,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Gent in 1780 6
Gedenkboek 1780 39
Gedenkboek 1781 55
Gedenkboek 1782 75
Gedenkboek 1783 87
Gedenkboek 1784 104
Gedenkboek 1785 122
Gedenkboek 1786 135
Gedenkboek 1787 142
Gedenkboek 1788 165
Gedenkboek 1789 172
Gedenkboek 1790 207
Gedenkboek 1791 262
Gedenkboek 1792 281
Index 303

Index


's Hertogenbosch 181
't Heylig Christ 9
't Kint 10, 27, 110
't Servrancx 51
Aalst 31, 142, 143, 200, 229, 277
Abbaye de Saint-Pierre à Gand 3
Abdij der Bijloke 18, 33
Abdij der Engelsche Bénédictinen 17
Abdij der Rijke Claren 18
Abdij Ter Haegen 18
Abdij van Baudeloo 17, 174, 212, 227, 230, 234, 238, 240
Abdij van Deinze 218
Abdij van den Groenen Briele 18
Abdij van den Nieuwen Bosch 18
Abdij van Doorseele 18
Abdij van Drongen 174
Abdij van het Rijke gasthuis 17
Abdij van Oost-Eecloo 75, 152, 211
Abdij van Sint-Pieter 127
Abdij van Sint-Pieters 3, 17, 51, 68, 74, 81, 99, 104-106, 116,120, 134, 137, 176, 212, 216, 218, 219, 271-274, 291
Abdij van Waarschoot 17, 82, 149, 201
Abrahamstraat 24
Academie van Koophandel 56, 57
Academie voor Commerce 61
Academiebrug 155
Academiestraat 19
Acre 123
Adam 116
Aelst 12
Aerme Kaemer 24
Aerts 225
Afspanning Sint-Lucas 250
Akker 17, 20, 129, 261
Akkergem 16, 17, 65, 90, 120, 218, 224, 275
Akkergem's veste 102
Akkergemkerk 261
Akkergemstraat 17, 66
Akkerstraetje 164
Alexianen 19
Allegeershecque 242
Amigo 108
Amsterdam 31, 34, 50, 82
Anderlecht 256
Anderson 28
Andreas Ruckers 100
Annonciaden 77, 90, 111, 114, 118, 145, 211
Annonciadenstraat 90
Antwerpen 30, 32, 33, 35, 75, 112, 118, 119, 210, 221, 227
Antwerpschen steenweg 74
Antwerpschensteenweg X
Apers 99, 171
Appelbrug 25
Arme Claren 19, 77, 90, 100, 271
Arme Kamer 53
Arsenaal 91
Artois 123
Asper 10, 284
Assche 31
Assenede 142, 242
Ath 226
Au Glaive Couronné 4
Audenaarde 12
Audenrogghe 7, 93
Augustijnen 19, 22, 79, 97, 152, 188, 201, 217, 222
Augustijnenkaai 34
Augustijnenklooster 186
Augustijnerklooster 46, 79
Augustynen 153
Axelwalle 6, 166
Axenwalle 284
Baenst 40
Baillet de Latour 271
Bailly 285, 286
Baras 260
Barenstraat 23
Bataille 124
Battier 75
Baudeloo XIV, 29, 44, 240, 241
Baudeloolei 153
Bauwens 178, 276
Bayley 224
Beerleire de Bauledonck 226
Beestenmarkt 72
Beestenmerkt 15
Begijnhoflaan 169
Belfort XIV, 29, 37, 49, 56, 152, 158, 178, 188, 194, 238, 290
Belgrade 180
Bellegem 7
Bender 257, 281
Benedenschelde 74
Bennestege 275
Benoit 225
Berg van Bermhertigheyd 24
Bergen 222
Bergen-op-Zoom 181
Bergen op Zoom 183
Berlaere 276
Berleghem 242
Bernaert 225
Bernardy 79, 82, 252, 259, 278, 286
Bés 83
Beths 275
Beyls 215
Beyts 269
Bibliotheek der Hoogeschool V, XIV, 2, 72, 155, 197, 267
Bibliotheek der Hoogschool 17
Bichi 286
Bij de Recoletten 15
Bij den Berg 15, 275
Bij Sint-Baefs 25
Bij Sint-Jacobs 19, 20, 24, 77
Bij Sint-Michiels 15
Bijloke XI, 14, 28, 152, 261
Bijlokemeerschen 18
Bijlokepoortje 290
Bijlokevest XI
Bisschopstraat 19, 90
Bisschopstraete 29, 222
Blanchard 130-132
Blanchy 49
Blandinestraat 106
Blandinusberg 14
Blauwe Schole 23, 43
Blauwers 276
Blindhuis X
Bloedkapel 17
Bloemaert 276
Blommaert 145
Blomme 10
Boneville 28
Borluut 4, 6, 77, 184, 206
Borluut d'Hoogstraete 167, 243
Borny 15
Botelgier 186, 187
Boterdaele 194
Botermarkt 24, 108, 238
Bottelgier 5, 279
Bouchaute 142
Boulanger 285, 288
Brabant 6, 148, 150, 156, 165, 190
Brabantdam 19
Brabantsch Comiteit 190
Brabantsche Omwenteling 179
Brabantsche Staten 253
Brabantstraat 106
Brasseur 275
Breda 181, 183, 222
Breughel 112
Brismaille 106, 118
Brouwerij De Weireld 78
Brugge 11, 12, 30, 32, 33, 59, 71, 72, 99, 109, 116, 117, 127,134, 138, 146, 150, 155, 170, 176, 208, 234, 247, 248,  253, 258
Brugsche Poort 14, 24, 25, 33, 92
Brugsche Vaart 33, 34, 119, 172
Brugsche Vrije 219
Brugschepoort 13, 32, 76, 81, 103, 183, 257
Brugschepoorte 276
Brussel 30-33, 35, 48, 52, 69, 81, 82, 98, 109, 116, 127, 135, 142-144, 149, 150, 153, 157, 161, 163, 170, 172, 175-178, 181, 189, 200, 201, 203, 209, 210, 218, 221, 222, 226, 227, 235, 239, 256, 257, 259, 263, 274, 278
Brusselsche poort 13, 258
Brusselschepoort 43, 103, 212
Bruxelles 189, 239
Bruynbroeck 45
Bultos 126
Burchtstraat 19, 185
Burgondië 85
Burgstraete 275
Busso 31, 77
Buyck 275
Buyse 284
Bylokekaai 290
Café de la Cour Impériale 36
Café Français 36
Café Leopold II X
Café Royal 17
Cafféhuys 25
Callion 3, 4, 131, 132, 171, 181, 251
Calvermarkt 186
Camberlyn 145
Canael van 't Sas 119
Cappaert 276
Capucijnen 19, 39, 40, 104, 185
Capucijnenklooster 39
Capucijner-nonnen 77, 90, 113, 115, 118
Capucijneressen 169
Capucijnerklooster 25
Capucijnernonnen 112, 145
Capucijnessen 20
Capucyneressen 211
Capuis 283
Carels 102
Carmes chaussés 270
Carpentier 6, 92, 98, 166
Casimir 84, 101, 116, 130
Casteel 113
Caters 186
Catharinastraat 250
Cathelynestraat 19
Cauter 146, 257
Cauterstraetje 178
Cavoriet 268
Cellebroeders 152
Champon XIII, 41
Chapuis 188, 205, 206, 269, 281, 282
Chartreuzen 77, 99, 145, 274
Chartreuzenklooster 19
Chartreuzenplaats 19
Château 206
Chevaliez 45
Cimité Souvereyn 191
Citadel 212
Claeys 5, 131, 132, 293
Clairfait 132
Claranson 51
Clemmen 40, 226, 242
Clerfayt 81, 101, 132, 216, 282
Cloostermerkt 80, 106
Closse 186
Club XIII
Colettinen 100
Colin 45, 224, 275
College der Medecijnen 277
College en pensionaat der Paters Augustijnen 26
Collegium Médicum 87
Colleredo 260
Comedie 25
Comité generaal 227
Comité souvereyn der Brabantsche troepen 281
Comiteit der Brabantsche Troepen 186, 187, 190, 191, 193
Comiteit der troepen der Brabantsche Staten 188
Comiteit generaal der Brabantsche troepen 192
Comiteit generaal der Nederlandsche Provinciën 200
Comiteit generaal der Vereenigde Nederlanden 187, 196
Committé souvereyn der Nederlandsche provinciën 192
Communicatiepoort 145
Conceptionnisten 19, 77, 80, 90, 111, 118, 141, 145
Condé 250
Confrerie Imperiael 137
Congregatie van den Heiligen Benedictus te Dowaai 252
Contributiepoorte 83
Coppens 167, 170, 184, 239, 240, 264, 275, 276, 284
Coppieters 12
Cornelis de Brabant 170
Correctiehuis 43, 67, 88, 188, 190, 194, 200, 213, 229, 245,  257, 281
Correctiehuys 65, 117
Cortals 48
Corthals 9, 98
Coupure X, XI, 33, 43, 65, 82, 83, 86, 98, 131, 134, 135, 200,245, 261, 274, 290
Coupure, rechteroever 164
Coupure Akker 169
Coupure Links XI
Couvreur 78
Cruybeke 63
Cruyt 27
D'Alainval 42
D'Alton 163, 205
D'Arberg 113, 118, 128, 183, 189, 206
D'Arenberg 238
D'Asp 63
D'Asper 149
D'Assenede 149
D'Aubat Saint-Flour 64
D'Avanie 200
D'Evora y Vega 7, 200, 207, 219, 240, 242
D'Hane 3, 6, 27, 228
D'Hane de Stuyvenberghe 93
D'Hannetaire 52
D'Haveskercke 145
D'Havis XIII
D'Hoop 44, 149, 152, 160, 180, 185, 215, 220, 265, 283
D'huyvetter 168
D'Olisy 6, 48, 92
D'Ursel 212, 217, 218, 227, 229-231, 234, 238, 240, 241, 245
D'Ursel et de Hoboken 230
Dalechamp 70
Damman 22, 28, 277
Dampoort X, 13, 25, 71, 74, 116, 119, 136, 190, 195, 283
Dampoortbrug 13
Dampoorte 102
Dampoortstraat X, 85
Danneels 275
De Barbiano et Belgiosa 98
De Bast 43, 168, 192, 208, 230, 240, 243, 253, 276, 277, 281
De Belgiosolo 161
De Bellekens 36
De Bender 277
De Boer 35
De Bont 45
De Borluut 283
De Brabandere 224
De Brabant 121
De Bruecker 185
De Buck 98, 258
De Burggraeve 125
De Burghgrave 119
De Candeleer 11
De Causemaeker 12
De Clercq 137
De Clerfayt 60, 67, 112, 132, 136, 145, 155, 162, 166, 175, 177,183, 205, 228
De Coninck 236
De Corti 277, 281, 283
De Craeyer 112
De Cuupere 15
De Deurwaerder 258
De Draeck XIII
De Ferraris 127
De Fonteinisten 124, 134, 207
De Fonteyne 176
De Fonteynisten 119, 133, 293
De Gages 97, 241
De Ghendt 137
De Gheus 167, 185
De Goesin 5
De Gouden Leeuw 37
De Graeve 226
De Graeve de Cooreman 291
De Grasse 63
De Grave 154, 253
De Groote Kroone 37
De Gruyter 225
De Guchteneere 284
De Halve Maan 37
De Heems 11
De Heere de ten Broucke 146
De Heere ten Broucke 108
De Jonge 180
De Jonghe 179
De Keerle 7, 11, 29, 63
De Kerchove de Denterghem 53, 92
De Kief 63
De Kleine Krone 49
De Kleyenberg 200
De Koninginne van Hongarije 36
De l'Epée 26
De l'Epinard 131
De la Bourdonnaye 293
De la Fontaine 125
De la Geye 286
De la Kethulle 167
De la Marcq 229
De La Motte 7
De la Tour 260
De Laval 3, 185, 240
De Leeuwerghem 226
De Leu 250
De Lichtervelde 29, 90, 243
De Ligne 117, 183
De Ligny 101
De Lobkowitz 16
De Loose 93, 167, 177, 185, 220, 262, 284, 289
De Lunden 188
De Marloop 185, 283
De Mercy 270
De Mercy-Argenteau 262
De Mercy Argenteau 283
De Meulemeester 226
De Meyere 9, 167, 182, 184, 192, 215, 227, 228, 263, 284
De Moor 125, 224
De Muller 14
De Müller 22, 28
De Murray 112, 116, 123, 132, 155, 157
De Naeyer 167, 180, 184, 275, 285
De Naeyere 243
De Narelles 160, 171
De Neve 93
De Nève 242
De Nieulant 93
De Norman 167, 176, 262, 275, 284
De Paepe 179, 224
De Pauw 266, 267
De Pelichy 145, 179
De Polis 200
De Potteghem XIII
De Potter 11, 16, 110, 219, 223, 242, 276, 284
De Rhodes 179, 204
De Rockelfing 93
De Ronge 285
De Roose 37
De Rosières 200
De Rynck 286
De Schönfeld 221
De Schryver 261
De Smedt 224
De Smet XIII, 45, 125, 224, 236
De Ster 37
De Thiennes 63
De Trauttmansdorf 161
De Vaernewyck 7, 167, 284
De Vigne 286
De Vogelaere 125, 289
De Voghelaere 137
De Vos 97, 224
De Wachter 145
De Waele 224, 276
De Winter 275
De Wulf 9, 145, 265
Deinze 4, 77, 90
Della Faille 26, 29, 63, 171, 198, 211, 242, 260
Della Faille d'Assenede 154, 204, 253
Della Faille de Pullaer 169
Den Groenen Lanteern 179
Den Grooten Hert 36
Den Haezewind 37
Den Hoppesak 218
Den Schild van Engeland 178
Den Vlaemschen Indicateur 1
Den Witten Hasewint 5
Dendermonde 32, 67, 117, 142
Dendermondschen steenweg 119
Des Champ 196
Descamps 226
Desmedt 275
Destanberg V
Destelbergen 51
Desteldonck 233
Deurle 101
Dhooge 276
Dickelvenne 236
Dierickx 182, 183, 188, 202, 265, 283
Diericx 83, 84, 145, 147, 160, 215, 264, 267, 271
Digenant 276
Dinant 218
Discalsen 19, 39, 104, 249
Dobbelen kuip 79
Dochters van Galilée 19
Doel 101
Dok 102
Donkerstege 290
Doornijk 30, 117, 148, 210, 249, 250
Dorgeville 116
Dover 35
Dowaai 252
Drapstraete 275
Drieghe 27, 141
Drij Patriarchen 35
Drongen 44, 190, 234
Drongenhof 104
Du Bois 7
Du Bois de Waegewalle 275
Du Bos 145
Du Bosch 285
Du Buisson 186
Du Furgon 15
Dubois 285
Dubron 286
Duinkerke 278
Dulhuys 24
Duprez 136
Duquenois 143
Durand 130, 139, 160, 164
Dury 63
Dusart 269
Duvivier 179
Duytschland 57
Eecke 3, 29
Eecloo 33, 242
Eename 236
Eertbrugghe 242
Eggermon 265
Eggermont 110, 127, 204
Einde Weer 14
Einde Weire 261
Eindeweer 163
Engel 7, 93
Engeland 57, 58, 81, 88, 175
Entrepot X, 33, 54, 65, 67, 98, 101, 118, 135, 169, 219, 274
Entrepôt 82, 83
Entrepotbrug 131
Etats Belgiques Unis 210
Europa 246
Eybel 144
Eynde Weire 261
Eynden weere 145
Fabriekplaats 16, 18
Falignan XIII
Fallignan 226
Faure 28, 61
Ficci 286
Fissé 77
Fokes Nieveld 35
Fontainebleau 119
Fonteynisten 117
Fort Monterey 105
Fort van Monteray 14
Fort van Monterey 73, 76
Fort van Sint-Donaat 116
Fort van Sint-Job 116
Fort van Sint-Pauwels 116
Frankrijk 30, 31, 88, 100, 175, 229, 241, 271, 288, 289
Frans II 291, 292
Frison 266
Gaere-Plaetse 276
Galgenbergstraat III
Galilée 77, 90, 99
Gand 5, 202, 239, 263
Garage pour Automobiles 16
Garnier 139
Garsbrugge 275
Garspleyn 99
Gasthuis der Byloke 24
Gaublomme 229
Gaver 233
Gazette van Gent XIV, 1, 3, 4, 34, 52, 68, 88, 118, 169, 200,209, 213, 230, 234, 235, 249, 255, 260, 263, 282, 293
Geeraardsbergen 32, 110
Geldmunt 17, 179
Geldmunte 50
Gelmer Tekelaer 35
Gend 4, 5, 8, 197, 225, 232
Gendt 4, 6
Geniets 276
Gent I, III, VII, X, XIII, 2-4, 6, 10, 11, 16, 20, 21, 28, 30-32, 35,36, 42, 44-46, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 70, 71,73, 78, 81, 84, 85, 87, 88, 102, 104, 109, 110, 112, 114,  116, 117, 119, 123, 127-129, 132-138, 140, 142, 143,145, 146, 148-151, 153-158, 162, 163, 165, 166, 168,175, 177-179, 181, 183, 185, 187, 192, 194, 196, 198,200, 201, 204, 208, 212-218, 220-223, 226-229, 231, 233-236, 241, 245, 248, 250, 255-257, 259, 260, 263, 264, 269, 270, 277, 278, 281, 282, 285, 286
Gentsche Gazette 278
Gentsche Rederijkers 126
Géraut 50
Gerbo Brugge 286
Geschoeide Carmeliten 18, 90, 270
Gewat 15
Ghellinck de Nockere 213
Gilbert 106
Gilde van Sint-Antone 153
Gilde van Sint-Antonius 102, 262
Gilde van Sint-Antoon 228, 240, 288
Gilde van Sint-Joris 68, 70, 153, 233, 240, 251, 287, 288
Gilde van Sint-Michiel 153, 272
Gilde van Sint-Sebastiaan XIII, 153
Gildekamer van Sint-Joris 280
Gimblet 2
Glocester 81
Gobert 9, 226
Goddyn 83
Godshuis Hebberecht 24
Godshuis Schreiboom 24
Godshuishammeke 24
Godshuys van de Zeven Weeën 24
Godshuys van Sint-Jan en Pauwel 24
Goemaere I
Goetghebuur 4
Goethals 7, 9, 15, 93, 102, 145, 167, 184, 185, 243
Goudstraat 19
Grasbrug 43
Graslei 171
Grauwe Zusters 113
Grauwe Zusters van Eecloo 20
Grauwe Zusters 19
Gravenkasteel 118, 130
Gravensteen 118
Grenier 276
Groene Jagers 228, 240, 241
Groenen Briel 16
Groenselmarkt 85, 134, 185
Groningen 267
Groot Begijnhof 4, 20, 67, 172, 213
Groot Kanon 91
Groot Vleeschhuis 171
Grootkanonplaats 91
Guchteneere 145
Guersouille 45
Gustave van Nordklöping 35
Gyselynck 139
Hacquaert I, 198
Halkits de Pestrem 196
Halve Maene 32
Ham XIV
Hambourg 57
Hammeken 19, 23, 90
Handelsdok X, 13, 74
Hansbeke 190
Hantwerpen 5
Hardy 266
Hastière 237
Haute Porte 4
Hazegras 116
Heilig Kerst 16, 66, 102, 119, 186, 187, 193, 216, 225
Heirnesse 13
Helbo 24
Helias 213, 239
Helias d'Huddegem 243
Henegouwen 6, 148, 150
Henique 286
Herckenrath III
Het Gouden Hoofd 37, 196
Het Hof van Sint-Joris 36
Het Hondenkot 251
Het Huys van Oostenrijk 178
Het Oorkussen 273
Het Schaeminckel 178
Heuvelpoort XI, 14, 25, 75, 91, 104, 105, 120, 137
Heuverpoort 103
Heuverpoorte 14, 67
Heynsbrouck 219
Heyse 224
Heyze 275
Hof van Plaisance 37
Hof van Sint-Antonius 37
Hof van Sint-Sebastiaan 31, 36, 66, 67, 69, 70, 81, 109, 134,270
Holland 50, 57
Hollandsch fort 101
Holstraat 17, 91, 99, 141
Holstraete 276
Hondenkot XIII
Hoofdgilde van Sint-Michiel 68, 257
Hoofdkerk van Sint-Baafs 55, 127
Hoofdwacht XIII, 25, 59, 219, 251
Hoogpoort 14, 24, 26, 30, 37, 180, 227
Hoogpoorte 5, 15, 180
Hoogstraat 17, 19, 90, 99, 169, 286
Hooiaard 32, 37
Hoste III
Hotel de Bourbon 32, 37
Hotel de Hollande 37
Hotel de la Poste XIII, 36
Hotel des Pays Bas XIII
Hotel du Paradis 290
Hotel du Prince d'Orange 37
Hotel In Hemelrijk 32
Hotel Roial 41
Hotel Royal XIII, 59, 89
Houtbriel 97, 133
Houten Lievebrugsken 25
Houtenisse 132
Houtlei 19, 24, 90, 99, 227
Houtleye 275
Hoye 18
Huidevettershoek 291
Huis van Bermhertigheid 102
Hulpiau 45
Hulpiaux 78
Hulst 132
Hulsten 35
Huys van Bermhertigheid 107
Huys van Bermhertigheyd 24, 53
Huyttens 209, 224
Hye 17
Idegem 9
Ieperen 117
IJperstraat 241
Imbyse Veste 14
Imbyse vesten 145
In 't Zweerd 180
In de Bonne Aventure 117
In de zeven Sterren 36
In het Gouden Kruys 209
In Sint-Lucas 178
Institut Laurent 23
Jacobs 35, 57, 133
Jacquez 5
Jansenius 16
Janssens 236, 275
Jesuiten 110, 252, 266
Jezuiten 78, 228
Jezuitenkerk 247
Jezuitenklooster 11, 20, 217
Joden 72
Jonge Elisabeth 35
Jonge Geertruide 35
Jonge Johanna 35
Jongensweezenhuis 25
Jooris Maeykens meersch X, 85
Jordaens 112
Jozef II III, VII, XI, 4, 40, 42, 60, 66-68, 72, 73, 76, 84, 89, 90,93, 95, 96, 107, 109, 115, 117, 123, 129, 132, 136, 138,  142, 144, 145, 147-150, 154, 163, 165, 166, 174, 177,180-182, 207-209, 212, 214, 217, 254, 268, 269
Juffrouw Elisabeth 35
Juffrouw Maria 35
Julien 50, 62, 69, 71
Kaféhuys Cambien 36
Kaféhuys Verbiest 36
Kalanderplaats 255
Kales 278
Kalkoenschen Haene 275
Kamer van Commercie 96
Kamerijk 227
Kamerstraat 258
Kapel der Tempelheeren 17
Kapel der Vrije Schippers 17
Kapel van het Heilig Bloed 17
Kapel van Onze Lieve Vrouw ter Zwaluwen 17
Kapel van Sint-Anna 16
Kapel van Sint-Eloi 17
Kapelleken Schrijboom 170
Kapittel van Sinte-Pharaïlde 16
Kapittel van Sinte Pharaïlde 110
Karel Alexander van Lorreinen 48
Karel II 53
Karel V XI
Karel VI 6, 53
Karnemelkbrug 25
Karthuizerklooster 19
Karthuizers 90
Kartuizers 196, 218
Kasteel 43, 76, 188, 189, 198, 222, 247, 269, 283
Kastelnij van den Oudenburg 28
Katholieke Bibliotheek 18
Kazernen van Sint-Pieters 104, 185, 187, 188, 205, 245
Kazernstraat 188
Keizerlijk Entrepot 33
Keizerlijk Hospitaal 25
Keizerlijken Entrepot X
Keizerpoort 13, 25, 67, 75, 113, 136, 195, 201, 240, 260, 271,291
Keizerstraat 244
Kerkhof van Sint-Michiels 130
Kerkstraete 275
Kerremans 243
Kervijn 10, 179, 224
Kesteloot 223
Ketelpoort 14, 17, 54, 113
Ketelpoortbrug 183
Ketelvest 99
Kleermakerskapel 16
Klein Begijnhof 20
Klein Turkije 178
Klein Vleeschhuis 272
Kleine Botermarkt 120
Kleyn Meerhem 276
Kleyn Vleeschhuys 275
Klooster der Jesuiten 84
Klooster van Betheem 100
Klooster van Deinze 20, 271
Klooster van Jan-ten-Dulle 292
Klooster van Sint-Jan in d'olie 20
Klooster van Sint-Jan ter Dulle 20
Klooster van Sint-Joris 19
Klooster van Sinte-Agneete 19, 122
Klooster van Sinte-Barbara 20
Kluyskens 277
Kluyt 98
Knechtjenshuys 43
Knechtjesschole 23
Koehler 258
Koffiehuis La Bonne Aventure 124
Koffiehuis Leopold II 74
Koninglyke Academie van teeken-, schilder- en bouwkunde 45
Koninklijk Atheneum XIV, 17
Koninklijk College 22, 217, 285
Koninklijk College en pensionaat 26
Koninklijk Collegie en Pensionnaat 11
Koninklijk Pensionaat 49
Koninklijke Academie 112
Koninklijke Academie der Schoone Kunsten 283
Koninklijke Academie van Teeken-, Schilder- en Bouwk 44,  168, 289, 292
Koninklijke Academie voor schilder-, beeldhouw- en bouwk  27
Koninklijke Akademie van teeken-, schilder- en bouwk 5
Koninklijke Teekenacademie 51, 61, 78, 83, 137, 289
Koophandelsacademie 71
Koophandelskamer 29, 55, 56, 118, 278
Koophandelsplaats 17
Koophandelsschool 71
Koornlei 33, 171
Koornmarkt 2, 25, 32, 36, 46, 111, 158, 178, 186, 191, 218,  236, 255, 266
Korte Dagstege 16
Korte Haringstrate 50
Korte Meire XIII
Korte Munte 180
Kortrijk 12, 32, 45, 87, 229, 258, 290
Kortrijksche Steenweg XII
Kortrijksche Straat XII, 13, 17
Kortrijkschen steenweg 105
Kortrijkschensteenweg 80
Kortrijkschepoort XI, 73
Kortrijkschestraat 24, 170
Kouter XIII, 5, 25, 31, 36, 37, 41, 49, 59, 60, 67-70, 89, 123,166, 177, 179, 183, 194, 219, 222, 226, 228, 248, 251,  253, 255, 258, 264, 266, 273-275, 279
Kouterdreef 25
Kraankinders 155
Kraanlei 24, 155
Kruidhof der Hoogeschool XIV
Kruisstraat 185
Kruysstraete 275
Kulderschool 202
L'Aurore 17
La Banque Centrale XIII
La Concorde XIII
La Cour d'Angleterre 37, 49
La Cour Impériale 37
La Fortune 35
La Linière Saint-Sauveur 13
La Porte 45, 50
La troupe des danseurs et danseuses du Roi 77
Laarman 35
Lacat 15
Laethem 7
Laftingen 119
Lakenhalle 56
Lakenmetershuis 25
Lambert 50
Lammens 223
Land van Waas 219
Landbouwershuis 37, 290
Landeken van Rhodes 46
Lange Steenstraat 18
Lange Violettenstraat 90
Lange Violettestraat 16, 18, 19
Langemunt 89, 165, 185, 209
Langemunte 276
Lansweert 169
Laporte 60
Las Danseurs du Roi de France 110
Latijnsche School 22
Laval 80, 90, 119, 148, 155, 179, 249
Lavaut 112
Le Bailly 284
Le Bailly de Marloop 6, 11, 92, 149, 166, 182
Le Camus 12
Le Château de Gand 85
Le Club des Nobles XIII
Le Comte 50
Le Courrier du Bas Rhin 155
Le Duc 276
Le Jeune 167, 186, 196, 242
Le Jeune d'Allegeersbecque 7
Le Jeune d'Allegeershecque 92
Le maire 264
Le Reverand 223
Le Révérand 262
Le Septentrion 97
Lecat 2
Lede 233, 234
Ledeberg 125
Leeuwergem 27
Legiest 107
Lei XI, XIV, 21, 33, 129, 175, 261
Lejeune 2, 184
Lemaire 5, 115
Leopold II 246, 254, 255, 261, 270, 279, 280, 283, 285, 291
Les Comédiens Français 62, 71
Les Comédiens français et italiens 161
Les jeunes Comédiens Brabançons 79, 82
Les Musiciens Italiens 128
Les petits Comédiens français de S.M. le Roi de Suéde 147
Letterkundig Genootschap XIII, 251
Leuven 30, 31, 140, 174, 210
Levy 136
Leye 256
Licent 139
Liefkenshoek 101
Liefmans 101
Lieve 21, 33, 34, 139, 219
Lievebrug 25
Lievegang 126
Lievekaai 34, 155
Lille 5
Linden 63
Lindenlei 19, 91, 122
Linière Saint-Sauveur 102
Lobkowitz 269
Lokeren 32, 33, 109, 183, 233
Lombaerde Veste t'Hantwerpen 5
Loochristi 127
Loochristy 70, 176, 227
Loré 35
Loridon de Ghellinck 138
Luik 30, 31
Luxemburg 140, 142, 165
Maagdenstraatje 123
Maas 218, 237
Macaen de Velaere 224
Macqué 93, 108
Maelcamp 10
Maelcamp de Baelsberghe 276
Maenhaut 46
Maes 72, 124, 224, 253
Mageleinstraat 37
Mahieu 30
Malfeson VII, 12, 179
Malingie 3, 127, 140, 184, 214-216
Mallingie 183
Malpé 112
Mammelokker 245
Mannekensaerd 91
Marannes 255
Marché aux légumes 134
Maria-Anna van Oostenrijk 53
Maria-Louiza van Bourbon 53
Maria-Theresia 53, 55
Maria Lathem 236
Maria Theresia 6, 10, 40, 42, 44, 52
Mariakerke 190
Marie Sophie 35
Marloop 268, 284
Maroucx d'Opbracle 146
Maroucx d'Opbrakel 178
Maroux 185, 215, 220
Maroux d'Opbracle 146
Martens 224, 276
Masseau 286
Maugé 126
Mechelen 209, 246
Meere Toute 218
Meert 228
Mees 42, 50, 58, 60, 76
Meire 32, 222
Meisjesschole 23
Mercy Argenteau 267
Merten 225
Mertens 276
Mestre 5
Metershuis 273
Meulegat 78, 80
Meulestede 14, 76
Meyer 15, 93, 145, 184, 243, 263, 264
Michaels 15
Michel 117
Middelbare School I
Middelburg 267
Militair Hospitaal 20, 67
Mille 277
Minderbroeders 211
Minerva 35
Minnemeerschbrug 67
Moens 243
Moentjes 276
Moerman 269
Molenaarstraat 18, 128
Molijn 224
Monriau 29
Moortseele 7
Morel 10
Moriau XIII
Mortier 50
Muide 190, 258
Muidebrugsken 25
Muidepoort 12-14, 25, 66, 103, 113, 183, 190, 195, 266
Munckzwalm 236
Muyde Poorte 92
Muydepoorte 102
Muyttenaere 184
Naamsche Poort te Brussel 200
Namen 30, 148, 218, 221, 237, 256
Nantes 34, 35
Narelles 164
Nationale Bank 23
Nazareth 167, 243
Nederbrakel 228
Nederkouter 276
Neetesonne 223
Neuville 5, 286
Nevele 124, 125, 190
Neyts 111
Nieuw Kasteel X, 185, 190
Nieuwbrug 25, 290
Nieuwe vaart 21
Nieuwe Wandeling 177
Nieuwenbosch 271
Nieuwland 20, 91, 99
Nieuwlant 276
Nieuwpoort 65
Nieuwstraat van Sint-Pieters 282
Noël 89
Noortdonck 6, 77
Notax 6
O.L.V. Kerk van Sint-Pieters 106
O.L.V. ten Doornen 113
O.L.V. ter Zwaelm 134
O.L.V. ter Zwaluw 134
Odemaer 7
Odemaere 284
Offhuys 230, 231
Onderbergen 15, 18, 127
Onderstaete 180
Onderstraat 23, 136, 179
Onderstraete 15, 276
Ongeschoeide Carmelieten 118
Ongeschoeide Carmeliten 19
Ongeschoende Carmeliten 77
Onthoofdbrug 25
Onze Lieve Vrouw van 't Schreiboom 17
Onze Lieve Vrouwenbroeders 18
Onze Lieve Vrouwkerk van Sint-Pieters 16
Onze Vrouwe 9
Oordeelbrug 67, 113
Oost-Winkel 190
Oostacker 233
Oostakker 124, 125
Oostende 33, 34, 65, 81, 98, 101, 171, 229
Oostenrijk 6, 85, 246, 255, 256, 289
Oostenryk 230
Opdorp 233
Opperschelde 74
Oragniestraete 275
Orde van Cisteaux 17, 18
Orde van den Heiligen Benedictus 17, 76
Orde van den Heiligen Franciscus 18
Orde van Sint-Augustinus 18
Order van Maltha 134
Osnaburg 58
Ottergemsche straet 79
Ottogracht XIV
Oud biervoedershuys 163
Oude Beestenmarkt 72
Oude Sasschepoortstraat 13
Ouden Kerkweg 17
Oudenaarde 32, 142, 143, 181, 208, 229, 234, 236
Oudenaerde 12
Oudenburg 11, 28, 142
Oudheidskundig Museum 18
Oudmannenhuis 102
Overschelde 39, 106
Paddegat 22
Paddenhoek 227, 263
Paepestraete 128
Paerdekweekery van den Staet 102
Pakhuis 25, 32, 54
Pakhuys 158
Pakorny 70
Paleis van Justicie 18
Palfijn 87
Papejans 10, 242, 259
Papejans d'Eertbrugge XIII
Papeleu 93
Papestraete 18, 80
Papiermolen 129
Paradeplaats 24
Paradeplaetse 15
Parez 78
Parick 110
Parijs 30, 31, 89
Parma 83
Parnassus 293
Parnassusberg 176
Pasbrug X, XIV, 22
Paters Augustijnen 26
Patersrecht 21
Patriotiek Leger 201
Patriotten 182-185
Paulus 188, 205, 206, 281
Pauwels 287
Pavia 281
Penitenten 77, 90, 113
Penitenten bij Sint-Jacobs 118
Penitenten op Sint-Pieters 118, 145
Penitenten van Sint-Jakobs 111
Penitenten van Sint-Pieters 111
Pesthuis 25, 67, 80, 92, 113, 257, 258
Petegem bij Deinze 119
Peteghem 242
Petercellepoort XI, 14, 21, 25, 76, 79, 80, 103-105, 113
Petercellepoorte 14, 276
Petit 201, 202
Petite Place à Lille 5
Petrowitz 81
Philips den Stoute 11
Picardiën 37
Pierre et Jean 35
Piers de Walle 242
Pieters 145
Pijnshoofdtoren 14
Pijpaert 237
Pilsen 27
Piquet 274
Platten Steeger 32, 34
Pleyntje 276
Plinius 35
Poel 37
Poelman 4, 5, 180, 223
Poermagazijn 91
Poligny 100, 271
Poortacker 24
Portois 141
Postdienst 29
Pouillemarkt 29
Predikheeren 18, 90, 152, 201
Predikheeressen 20, 77, 91, 99, 115, 145
Priesterstraat 18
Princenhof 80, 275
Prinsenhof 37, 102
Pulincx 167
Pulinx 184, 185, 187, 193, 220, 284
Putte 32, 37
Puttemans 265
Pycke 9, 77, 92, 186, 275, 291
Pycke de ten Driessche 243
Pycke de ter Aerden 284
Pynaert 29
Pynshoofd 169
Pynshoofdtoren 169
Quadham 138
Quatrecht 31
Rabot 14, 21
Raepsaet 181, 218
Rainbeaux 110
Rasphuisstraat 17, 124
Recolettenklooster 183
Recollecten 211
Recolletenbrug 248
Recolletten 18, 39, 104, 123, 175, 244, 256
Recollettenklooster 84
Reep 20, 29, 169, 290
Regnessenstraat 251
Rens 180
Reynaert 224
Reynen 34
Reyniers 45, 243
Reyvaert De Potterie 7
Rhetorica 176, 207, 225, 264
Rhodes 242
Ribeaucourt 63
Rigauts 248
Rijke Claeren 101
Rijke Claren 77, 90, 99, 115, 139
Rijngaut 7
Rijsel 30, 32, 175, 176, 229, 250, 263
Rivage Saint-Michel 171
Roelandts 145
Rohaert 149, 154, 186, 195, 202, 207, 208, 277
Rohart 239
Ronse 30, 223, 236, 290
Roodelijvekensstraat 23
Roodetorenbrug X
Roodetorenkaai XIV
Rooigembrug 261
Rooman 9
Roothaese 225
Roskamstraat 23
Rosseel 225, 275, 276
Rotterdam 34
Rottier 285
Rubens 112, 271
Rue des Champs 5
Rue Haute-Porte 5
Rupelmonde 233
Ryngaut 40
Sablone 50
Saint-Malo 35
Saint Flour 130
Saint Vair 143
Saksen 271
Salvatorstraat 13, 127
Sartel 27
Sas-van-Gent 66
Sas van Gent 32, 241
Saskaai 34
Sassche Vaart 21
Sasschepoortstraat 102
Sasschevaart 13
Savaanstraat 20, 90
Savaenstraete 276
Schaagen 35
Schamp 224, 242
Scheiergat 13
Schelde 13, 14, 21, 33, 34, 74, 101, 117, 119, 132
Schellekens 193, 196, 265, 282
Schellinck 46
Schelling 287
Scheltjes 60
Schepenhuisstraat 177
Schepenhuisstraatje 25
Schoenmacker 258
Schole voor Dochters 23
Schoorman 6, 7, 92, 93, 98, 166, 167, 243
Schouteet 284
Schoutheet 166
Schoutteet 7, 48, 182, 184, 185
Schouwburg 65, 69, 71, 76, 81, 105, 116, 122, 129, 130, 132,  161, 171, 174, 182, 211, 259, 274, 291
Schouwburg van het hof van Sint-Sebastiaan 35
Schouwburg van Sint-Sebastiaan 25, 41, 58, 62-64, 68, 77, 84,100, 109-111, 125, 128, 130, 141, 143, 147, 151, 164,272, 274, 278, 279, 293
Schouwburgstraat 17
Schouwburgzaal der Augustijnen 222
Seclyn 21
Semenarie 165
Serlippens 243
Severen 11
Severgem 124
Sichem 182
Simoens 27, 224, 275
Sint-Amandus 19
Sint-Antone 72
Sint-Baafs XIV, 23, 25, 60, 119, 141, 154, 158, 174, 194, 212,216, 247, 248, 275
Sint-Baafskerk 16, 42, 48, 56, 67, 95, 192, 203, 226, 242, 245,253-255, 261, 274, 279, 285
Sint-Baafsparochie 197
Sint-Baafstede X
Sint-Baafstoren XI
Sint-Baefs 223, 257
Sint-Isbergen 123
Sint-Jacobs 9, 16, 92, 113, 119, 120, 216, 223, 292
Sint-Jacobs Godshuys 24
Sint-Jacobskerk XI, XIV, 87
Sint-Jakobs 276
Sint-Jan ten Dullen 24
Sint-Jans 9
Sint-Janskerk 16
Sint-Jansparochie 197
Sint-Jansstraat 226
Sint-Jansstraete 15
Sint-Joris 77, 90
Sint-Jorisbrug XIV
Sint-Jorishof 25, 37, 185
Sint-Laurent Godshuys 24
Sint-Lievenspoort 13, 25, 75, 91, 103, 113, 195, 240
Sint-Lievensstraat 270
Sint-Lievenstraat 18
Sint-Lievensvest 13, 56, 97, 187
Sint-Macharius 274
Sint-Machariuskerk 247
Sint-Margrietstraat 19
Sint-Marten 16, 216, 224, 275
Sint-Marten t'Eckergem 9
Sint-Martinus 271
Sint-Michel 120
Sint-Michiel 16, 224, 230, 275
Sint-Michiels 9, 216
Sint-Michielsbrug 36, 130
Sint-Michielsbrugge 163
Sint-Michielskerk 40, 120, 163
Sint-Michielsleye 275
Sint-Michielstoren 63
Sint-Michielstraat 19
Sint-Nicolaes 9
Sint-Nicolaeskerk 179, 180
Sint-Nicolas 16
Sint-Niklaas 32, 45, 110, 117, 120, 124, 125, 143, 178, 216, 253
Sint-Niklaaskerk XIV, 16, 25, 37, 192, 196, 197
Sint-Nikolaas 168, 183, 224, 275
Sint-Pieter 224, 276
Sint-Pieters 14, 20, 29, 44, 67, 77, 82, 90, 185, 204, 213, 216,248, 257, 259
Sint-Pieters-Aygem 14
Sint-Pieters-Ledeberg 14
Sint-Pieters-Toren 48
Sint-Pieters Aalst 21
Sint-Pieters Ledeberg 124
Sint-Pieters nevens Gend 14
Sint-Pieters Nieuwstraete 15
Sint-Pietersdorp 14, 15
Sint-Pieterskerk XI
Sint-Pietersnieuwstraat 17, 29, 106, 139
Sint-Pietersvrouwstraat 184
Sint-Pieterswijk 185, 220
Sint-Salvator 276
Sint-Sebastiaan's Schouwburg 96
Sint-Truiden 31
Sint Pietersstad 183
Sinte-Agneete 77, 91, 99
Sinte-Barbara 77, 90, 99, 100, 118, 139, 201, 245
Sinte-Catherine Godshuys 24
Sinte-Catherinestraat 19
Sinte-Pharaïlde 56, 247, 278
Sinte-Pharaïlde kerk 110
Sinte-Pharaïldis 11
Slagveld 123
Sleidinge 190
Sleutelkensbrug 25
Sleuterkensbrugge 276
Sleydinge 233
Slijpstraat 66
Slijpstraete 128
Sluizeken 33
Sluizekensbrug 25
Sluizekenskaai 37
Slypstraete 276
Smalle Wetten 56
Smirna 57
Smoussen 72
Société Littéraire 251
Soenen 119
Soenens 223
Soignies 250
Soute 35
Souveren Congres 237
Souvereyn College 217
Souvereyn Comité 188
Souvereyn Committé der vereenigde Nederlanden 186
Spa 31, 81
Spagnien 57
Spanjaardskasteel X, 13, 26, 67, 74, 76, 85, 107, 186-188, 192,203, 213, 257, 258, 266
Spanjaerdskasteel 113
Spanje 88
Speelman 224, 243
Speldenstraatje 86
Spellebaut 180
Spriet 183
Spruyt 27, 286
Staab 260
Stadhuis VII, 24, 46, 69, 104, 108, 111, 153, 159, 186, 196, 207,219, 233, 236, 242, 245, 256, 288, 289
Stadhuys 153, 257
Stadsarchief V, 2, 16
Stadsgevangenis 108
Stadsmagazijn 97
Stadsmeisjesschool 13, 17
Standbeeld van Karel V 25, 151
Standbeeld van Keizer Karel 168
Stapelhuis X, 33, 82
Stapelhuisbrug 131
Starenberg 48
Staten van Holland 119
Stauthaemer 184, 284
Stauthamer 93, 167, 288
Steeman 66
Steendam XIV, 180, 276
Steenstraat 115
Steenweg van Kortrijk 187
Sterrestraat 37
Stoppelstraat 97
Straat der Posterijen 25
Strabant 145, 179
Strootman 34
Suceur de Mamelle 265
Swynaerdsche straet 79
Sybrands 35
Synagoge 72
Syngem 284
Synghem 10
Tack 223, 275
Tadiny 89
Taintenier 167, 184
Teeken-Academie 283
Teekenacademie 253
Tempelheeren 134
Tempelhof 17, 134
Temsche 32
Teniers 112
Ter Varent 6
Terplatenbrug 13
Terplatenkaai XI
Tervuren 48
Teschen 271
Teutschmeister 128
Theater der Augustijnen 253
Théâtre de Gand 5
Theresianen 77, 91, 99, 118, 141, 145, 250
Theresianenstraat 164
Thielt 234
Thienpont 275
Thomas 270, 286
Thourout 229
Tichelrei 37
Tienen 31
Toreken XI
Torenbrug 19, 25, 130
Torrebrugge 275
Toscanen 123
Tours 264
Toussyns 224
Trauttmansdorff 178, 181
Tremeri 112
Tresignies 7
Triest 93
Trinconi 45, 78, 137, 286
Turken 166, 180
Turnhout 179, 222, 253
Tusschen Pas 25, 186
Tusschenpas 203, 206
Twee Bruggenstraat 18
Twee Zusters 35
Urbanisten 19, 77, 90, 99, 115, 123, 145, 222, 227
Ursulinen 20, 25, 247
Van de Vivere 284
Van Aerschoot 169
Van Allegeershecque 167
Van Alstein 9
Van Ambach 28
Van Artevelde XI
Van Audenkercke 197
Van Beesen 125
Van Beughem 56
Van Bouchaut 112
Van Crombrugghe XIII, 286
Van Damme 194, 224, 262
Van De Poel 15
Van de Poele 167, 184, 192, 243
Van de Velde 244
Van de Woestyne 15, 93, 275, 285
Van den Bossche 7, 93
Van den Broecke 15, 179
Van den Driessche, Ideghem 77
Van den Haute 106
Van den Hecke XIII
Van der Beke 7, 93, 167, 243
Van der Cruyce 167, 243
Van der Haeghen de Mussain 224
Van der Meersch 225, 263
Van der Noot 179, 188, 201, 202
Van der Triest 225
Van der Vennet 243, 284
Van Dooren 276
Van Doorselaer 233
Van Dueren 277
Van Duuren 87
Van Dyck 112
Van Engelen 35
Van Ghelen 5
Van Goethem 276
Van Hoobroeck d'Asper XIII
Van Hoobrouck 6, 92, 166, 284
Van Hoobrouck d'Asper 184
Van Hoobrouck de Mooreghem 244
Van Hulthem 7, 225, 237
Van Jaer 46
Van Laere 223
Van Langendonck 184
Van Lichtervelde 7
Van Lierde 192
Van Lobkowitz 51, 73
Van Loo 237, 275
Van Malcotte 125
Van Maldegem 85
Van Melle 224, 276
Van Nieulant 7
Van Ophem 286
Van Outrive 15
Van Overmalle 262
Van Overwaele 225, 276
Van Pottelsberghe 281
Van Quickenborne 4
Van Rae 45
Van Reysschoot 27
Van Rockelfing 167, 184, 243
Van Rockelfing de Nazareth 98, 204
Van Roobrouck 10
Van Rossem 190, 194, 196, 200
Van Saceghem 224
Van Saksen-Teschen 67, 262
Van Saksen Teschen 99, 274, 291
Van Sielers 223
Van Themsche 106, 107
Van Tieghem 276
Van Tours 285
Van Uytrecht 288
Van Vaernewyck 185
Van Volden 146, 215, 220
Van Weghewalle 7
Van Yperseele 10, 15
Vande Cotte 125
Vande Poele 145
Vande Velde 237, 238, 247, 248
Vanden Borren 124
Vanden Hende 276
Vanden Triest 171
Vander Becken 284
Vander Beke 177
Vander Bogaerde 266
Vander Eecken 110
Vander Haegen de Mussain 275
Vander Haeghen 2, 3, 113
Vander Maeren 209
Vander Meersch 179, 183, 210, 212, 216, 220, 221, 227, 230,  246, 276
Vander Mersch 212, 218
VAnder Noot 148, 202, 203, 221, 226, 269
Vander Saeren 269
Vander Schueren 125
Vander Varent 6
Vander Waerden 165
Varenbergh 15, 145, 228, 242
Vauxhall 82, 83, 91, 131, 169
Vauxhall Anglais 85, 86
Veergreppe 13
Veerleplaats 24, 110
Veerleplaetse 275
Veldstraat III, 36, 226, 228
Veldstraete 46, 275
Verbeke XIII
Vereenigd Committé der Nederlanden 193
Vereenigde Belgische Staeten 210
Vereenigde Nederlanden 117
Vereenigt Commiteit der Nederlandsche Provinciën 196
Verhaege 262
Verhaegen 237
Verhaeghe 223
Verlinden 290
Vermeire 155
Verment 107
Verseyden 12
Verspeyenstraat 14, 169
Vervier 264, 276, 277
Vesting van Imbyse 177, 261
Vier Ambachten 12
Vierset 117, 155, 183
Vijfwindgat 25, 29, 275
Vilain XIII 148
Vilain XIIII 10, 41, 154, 178, 183, 189, 241, 262, 277
Vincent 143
Vinderhoute 21
Visbecque 255
Visitatie 164
Vispoel 195, 237, 275
Visscherij 110, 136
Vitzthumb 41, 42, 50, 59
Vlaamsche Indicateur 134
Vlaamsche Poort te Brussel 201
Vlaanderen 85
Vlaemsche Indicateur 60
Vlaemschen Indicateur 3, 41
Vleeschhouwerij 188
Vleeschhuisbrug 266
Volanges 286
Volderstraat 11, 24, 26, 78, 84, 110, 217, 228, 247, 278
Volmeulen 22, 25
Von Arberg 66, 67
Von Falkenstein 66
Von Löven 277, 279
Von Teutschmeister 129
Vonck 215
Vonckisten 229, 230, 246, 264
Vonquisten 268
Voormuide 13, 127
Voormuidepoort 103
Vrankrijk 57
Vrijdagmarkt XI, 69, 123, 151, 207, 208, 234, 236, 249, 250,  255, 266, 273, 274, 276
Vrijdagsmarkt 233, 247
Vrije 12
Vrijmetselaarsloge La Candeur 135
Vrijmetselaarsloge La Constante Union 135
Vrijmetselaarsloge La Félicité bienfaisante 97, 135
Vrijmetselaarsloge La Parfaite Amitié 135
Vrijmetselaarsloge Les Frères Zèlés 135
Vroedkundige oeffen schole 28
Vroedkundige School 27
Vrouwenbroeders 152, 201
Vurste 233
Vuylsteke 5
Waarschoot 44, 190
Waas 142
Waasmunster 234
Wachtebeke 33, 131
Waelput XIII
Waken 119, 124-126
Wallez 251
Walmeire 18
Walpoort 14, 54
Walpoortbrug 25, 183
Wannekensaerd 91
Washington 212
Watermolenbrug 25, 78
Wauwerman 288
Weenen 31, 114, 154, 155, 159
Wegwijzer 3, 20, 26, 28-30, 34
Wekelijksche Gentsche Spie tot onderrigtinge van het volk 5
Wekelyksche Gendsche Spie tot onderrigtinge van het volk 267
Weldadigheidsbureel 24
Wenemaersgesticht 24
Werkbeurs 26
Wets 50
Weymersch 117
Wiebes 35
Wiene 117
Wieze 124, 125
Wijngaardbrug 20, 23, 90, 169, 211, 290
Willem I 43
Wippe X
Wollenbrants 196
Wolleweverskapel 16
Wulfsbrugsken 113
Wurtenberg 260
Wurtenburg 281
Ykstraete 276
Zaadstege 25, 26
Zandberg 20, 226, 255, 275
Zelden Rust 34
Zele 233, 234
Zelzate 33
Zeven Speciën 21
Zomergem 124, 190
Zonnestraat 25, 179
Zottegem 109
Zottepoort 25
Zuster-huisstraetje 113
Zusterhuyseken bij het Wulfsbrugsken 113
Zusterkens der Armen 124
Zwarte Zusters 19
Zwarte Zustersstraat 19
Zwijn 119
Zwijnaarde 137