V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Verzameling der volledige kluchtige en politieke Liederen van Karel Waeri (1899)

Wij hebben dit werk te danken aan de zoon van de welbekende Gentse zanger Karel Waeri die in 1899 een verzameling van de liederen van zijn vader in boekvorm uitgaf (alleen de teksten). (512 blz., 36,00 euro)

We owe this book to the son of the well-known Ghent singer Karel Waeri who edited a collection of his fathers songs in 1899 (lyrics only). (512 pages, 36,00 euro)

Nous devons ce livre au fils du chanteur gantois très connu Karel Waeri. Il faisait imprimer une collection des chansons de son père en 1899 (seulement les textes). (512 pages, 36,00 euros)

Inhoud - Contents - Table


Gentsche spreekwoorden 1
Expositie van Parijs 4
De Revue 9
Ledebergsche pompiers 11
't Kiesexaam 16
De drankwet 19
Zolikoffer 23
De Blauwe kiel 27
Tonne de knecht 28
Mijn zoete Lize 31
Een enkele cent 34
De Worst 35
De expositie te Antwerpen 38
De caoutchouc 41
Klaasavond 44
Rusland 46
Eene vergissing 48
Geen scholen meer 51
De tien geboden der vrouw 53
De vier senateurs 55
De heilige drijvuldigheid 58
Kom 't huis 61
Bataille van Lourdes 62
Wanne slimbroek 65
Voor weduwen en weezen (romance) 69
Storm 70
De nieuwe lasten 73
Brief aan Marie de Pauw te Hulst 76
't Vatikaan 78
St.-Nikolaas 83
Hoe rijmt men dat te saam 84
Schoonmoeders testament 87
De gentsche verhuizing 89
Onze fabriekmeisjes 92
De 7 hoofdzonden 93
't Is er naar 96
De groote tandentrekster 100
De Chaskens te Lemberghe 101
Weverslied 105
Fliepe en zijn kalle 106
Pater klokkeluier 110
De foor van Jan Casier 111
Boulanger 116
De gentsche Koetsier 119
Artikel 47 (miserere) 121
Geen enkele pastoor in den hemel 123
De Pacificatie 126
De Vaagmachien 129
De Vrouwennamen 132
Ballotage Brussel 18 mei 1886 135
De Prondelmarkt 138
Dat weet de goede God 140
De Wandelstok 143
Niemand heeft verstand in zijn land 145
Alle spelen 146
Beschaving der wilden 148
't Wijf 150
Reclamatien van Storme (1862) 153
Rampen en Goden 157
Schildersrekening 158
't Is al wat ik vertellen kan 162
Scherreweg 164
De eerste vrouw 166
't Ziekliën 168
Ik ben een mensch 171
De poort van den Hemel 174
St.-Laber 177
Pieperkenduik 180
De mosselkaai 181
De Vischmarkt 184
Van alles wat 187
De 13 Juli 1882-1886 189
De Controleurs 193
De houtene man 196
't Nieuw ministerie 198
't Zal hij goed zijn 202
De fransche cafés 205
D'influenza 209
Het Panamaschandaal 211
De Wereld binnen duizend jaar 214
De Chic 218
De Besten (duo) 220
Het vinkje met zijn wijf 223
Ge moet daarveure deugniet zijn 225
't Vrijen 228
De Oorlog 231
Was ik slechts een vogel 233
Huwelijkstwist (duo) 235
Ware ik een bloem 236
Klachten van Pastoor en Koster over het gentsch
gemeentekerkhof 239
Den Eiffeltoren 242
Karnavallied der Lamberts 245
Hoe laat is het 247
Den Telefoon 249
Dood van Pius IX 250
Vergrooting der hel 253
Drinklied 256
Crême glace 257
De Burgerwacht 259
De Duiven 261
Dat gaat er uit 264
De kas is leeg 266
Velocipede 268
Dood van Descamps 270
Taisez vous Auguste 272
Boerken mostaart 273
Drinklied van Godfried 275
De nieuwe paus Leo XIII 276
Rosalia 278
Lieve Mei 280
Dood van bischop Lambrecht 282
Boer balte 284
Het fabrieksmeisje 286
De martelaressen der contenues 288
Helpt uw broeders 289
Het dubbel bier 291
De broerkens van Ronse 292
Stientje en Trientje (duo) 295
Naar Congo 297
Vaughan 300
Ze zwijgen dat ze zweeten 302
't Sermoen 304
De Garde civiek 307
Het grand succes in Gent 309
De betooging van Brussel of de schrik der vrouwen 312
Terug van Brussel 313
Komediespel 315
Het fransch 317
'k Ben voor 't ongeluk geboren 319
Philippe Lemeur (de gekende gentsche goochelaar) 321
Mietje en Siesken (duo) 323
De Lintworm 325
't Zal wel komen 328
Als de vos de passie preekt 330
Gentsche kafépraat (duo) 333
Beroemd proces te Antwerpen 336
De klachten van Mie Kwak 339
De Kermistijd (duo) 341
Het Geld 343
St-Nikolaasdag 346
De begeerlijkheid 348
'T spleetje van 't gordijn 349
De algemeene werkstaking 351
De Wereld 355
Het glas 357
Den drank of de kafépot (duo) 358
De grotte van Lourdes 360
Zilveren bruilofsdicht 363
Waschtersmestdag 364
Speculatie 365
De Katholieke manifestatie te Brussel (7e september 1884) 367
De Loting 371
Lotelingslied 372
De Neuze 373
De Pacificatie nr 2 375
Naar Argentina 377
De groote maneuvers of de kleine oorlog 380
Tot weerziens 382
De katholieke schoolpenning 383
Mijn Buurman 388
Aan mijn lied 389
Beernaert-Pourbaix 390
De vier getouwen 393
De drij paters 395
Voor 't algemeen stemrecht 396
Na lijden komt verblijden 398
De kl..... 400
Vaders naamdag 402
Een grafschrift 403
Uitslag der kiezing van Juni 1876 403
De wijvenplagers (duo) 406
Artikel 47 (vervolg) 408
De groote slag 410
De klopping van 21 september voor werk- en nijverheidsraad te Gent 410
De schoolwet 1842-79 412
Sequah 415
Scherreweg 417
Puntdicht 420
Vereering der drie achten 420
Miserere Jacobs 421
Nieuwjaarslied 422
Het meervoudig stemrecht 425
Aan den volksvriend Ed. Anseele 426
St-Lievenshauthem 427
Uitslag der kiezing van 11 juli 1878 429
De Gentsche Historische stoet 431
Een ronde vlaamsche jongen (duo) 434
De schoolwet nr 2 436
Het onafhankelijke België 439
Strijders op 441
De dronkaard en zijne vrouw (duo) 442
Gemeentekiezing 29 October 1878 444
De algemeene werkstaking 446
Er moet van alles zijn 447
De Wereld vergaat 450
Doctrinarius 452
De Gentsche tramway 453
De Afschaffing der keuring van vet vee 455
Pier van Mechelen 456
Meizang 458
Die 't klein niet begeert is 't groot niet weerd 459
't Pensioen fonds 462
De Kattesteert 463
De drie senateurs 466
Den 1n Mei 468
't Nieuw Woesteministerie 1884 471

Index


't Engelsch Schild 119
't Fondsenblad 411
't Genteneerke 313, 314, 329, 411
't Genteneêrke 312
't Hertje 119
't Tonneke 375
A l'Opera 208
A la Boule d'Or 207
A la Chaudière 206
A la Chaumière 207
A la Grande Brasserie 208
A la Vieille Diligence 206
A la Ville de Termonde 207
Aalst VI, 95, 215
Aaltre IV, 368
Abeelstraat 255
Aberdaan 370
Achterlei 147
Afriek 298
Afrik 148
Afrika 149
Akkerstraatje 91
Alva 192
Amerika 378
Amérique 309
André 99
Andri 260
Anseele 426, 427
Antonelli 79
Antwerpen 38, 40, 157, 269, 317, 336, 405
Antwerpsche Statie 121
Argentien 383
Argentina 377-379
Artevelde 226, 310, 398, 432, 456, 466
Artevelde Plein 127
Assenêe 376
Ath 405
Au Beranger 205
Au Bien-Venu 207
Au Bodega 208
Au Bruiloft 208
Au Café de l'Etoile 206
Au Café de la Carpe 207
Au Café de la Station 207
Au Café du Commerce 207
Au Cheval Anglais 207
Au Chinois 207
Au Damier 205
Au grand Bacchus 207
Au Grand Café d'Sodalité 207
Au grand Café de l'Arc à Main 208
Au Grand Café de l'Industrie 206
Au Grand Café de la Belle Vue 207
Au grand Café de Leopold 205
Au Grand Café du Chemin d'Fer 206
Au Grand Café du Pré aux Clercs 206
Au Grand Café Duc de Bavière 207
Au Grand Café Vingt Trois Millions 208
Au Grand Canon 207
Au Grand Chapeau 206
Au Grand Chat Noir 207
Au Grand Géant 206
Au Grand Hôtel 207
Au Grand Hôtel de Pou volant 207
Au Grand Mallebroeck 206
Au grand Salon Napoleon 206
Au Grand Théâtre et aux Arcades 206
Au Jardin de la Plaisance 205
Au Levrier 205
Au Liverpoel 205
Au Numéro Cinq 208
Au Numéro Dix 208
Au P'tit Chasseur 208
Au P'tit Courtrai 207
Au Pantalon 207
Au Pauvre Diabl 206
Au Paysan 206
Au Petit Caveau 206
Au Pont de Fer 206
Au Prince Albert et Baudouin 208
Au Quatre-Coins 207
Au Robinet 205
Au St-Sauveur 208
Au Trois Clefs d'Or 207
Au Trois Pigeons 208
Au Trois Rois 207
Audenaard 261
Baarloop VI
Baets 344
Balgerhoek 368
Balte 284, 286
Bange 38
Bara 408, 409
Baviaanstraat 91
Beernaert 99, 209, 390, 391
Beg'rem 330
Begerem 115, 136
Begijnhof 90
Belfroot 178
Belgenland 18, 79, 145, 146, 243, 277, 278, 298, 299, 390, 441
Belgie 38, 403, 439
België 321, 391, 422, 431, 466
Bellem 368
Beranger i, II, IV, VIII, IX, 1
Bergen 19, 99, 391
Berlijn 146
Berlin 215, 401
Bernard 115, 299
Berouw 91
Bessemstraatje 91
Bien Public 36, 71, 255, 293, 332, 410
Blankenberghe 52
Bodaert 283
Bois de Boulogne 8
Bosch van Bouloenden 8
Botermarkt 91
Bottelaer 322, 416
Bouard 260
Boulanger 116-119
Brabant 18
Brack 240
Bracq 409
Brain-le-comte 215
Braine-le-Comte 4
Brak 56-58, 64, 250, 293, 327
Braksken 327, 331
Brazilië 38
Brecht 405, 457
Breidel 391
Brosseus 237
Brugge 128, 374, 399, 431
Brugsche Poorte 239, 286
Bruine-Conte 4
Brussel 14, 19, 22, 39, 42, 65, 74, 101, 117, 118, 135-137, 201, 226, 251, 254, 261, 277, 301, 312, 313, 317, 367, 368, 370, 379, 396, 417, 440, 441, 456, 463
Burgstraat 90
Cachtem 368
Café Belge 207
Café Blagueur 208
Café Bordeaux 206
Café Brasseur 206
Café Chameau 206
Café d'la Bourse 206
Café d'Paris 205
Café de l'Ours 206
Café de la Concorde 205
Café de la Fortune 205
Café de Lille 205
Café de Rome 205
Café des Arts 205
Café des Mousquetaires 208
Café du Grand Kiosque 208
Café du Nord 205
Café du Port 205
Café Ducal 205
Café français 205
Café Jambon 206
Café Lambert 205
Café Midi 207
Café Renard 205
Café Royal 205
Café St-Jean 205
Café St-Paul 205
Café St-Pierre 205
Café Suisse 205
Café Sultan 206
Café Turc 206
Café Vendôme 205
Calier 240
Canada 352
Canadas 115, 210
Carnot 245
Carraman 155
Casier 44, 56, 111, 286, 331, 411, 441, 468
Castelein 416, 433
Castilië 38
Cercle Catholique 406
Chalet du Tir, et l'Avenir 208
Champs-Elysées 5
Chez Belle Hortense la Tournaisienne 206
Cirkel katholiek 135
Citeaux 284
Cleemputte 115, 137, 409
Congo 142, 297-299
Congoland 299, 392
Conreur 392
Contich 369
Cooreman 330
Cormans 406
Corvilain 157
Cour de Bruxelles 207
Crimée 321
Crombez 466
Crombrugge 155, 466
Cromphijt 168
Cruit 107, 155, 331, 424, 449
Crup 38
Cruyt 406
D'Avenports 322
Da Pauw 76
Dardanellen 162
De Baets 70, 331
De Bruine 118
De Cock 14, 369
De Cocq 169
De Cok 185
De Coninck 391
De Decker 387
De Genteneêre 313
De Hemptinne 115
De Klerk 182
De Kok 283
De Laat 387
De Laet 406
De Lelie 373, 375
De Lesseps 213
De Malander 354
De Meyer IX
De Moor 133
De Naaier 387
De Pauw 78, 363
De Potter 25
De Reinach 213
De Rop 53, 339
De Schacht 245
De Smet 447
De Spurte 25
De Stad Gent 124, 286
De Volder 99
De Waal 134
De Wit 134
Deburlet 201
Deesken 409
Deinze VI
Delplanke 330
Den Beer 206
Dendermond 215, 368
Dendermonde 384
Dendermondus 292, 387
Denterghem 21
Descamps 270
Deschamp 155
Destanberg 89, 281
Devigne 408
Deweerdt 134
Dhondts 191, 192
Dievenmerkt 92
Dok 185, 195, 283
Dokske 387, 424
Doksken 371
Donkersteeg 92
Doornijk 240
Drongen 435
Duchêne 95, 457
Duitschland 105
Dulé 113
Dulle Griet 120
Dulle Griete 355
Dwarsstraat 91
Eden 310
Eecke 261
Eeckloo 376
Eecloo 15, 190
Eekloo 18
Eiffel 213
Eiffeltoren 242, 243, 245
Elsen 17
Enauld 100, 310
Eng'land 392
Engeland 38, 118, 447
Englandgat 90
Eupeghem 369
Fievé 137
Flandre 410
Fleur de Lis 208
Floquet 213
Fobe 283
Frameries 354
Frankrijk 139, 211, 374, 375, 401, 416
Frère 122, 163
Frère-Orban 408
Galgenberg 90
Garenplaatse 91
Geiregat 230
Geldmunt 90
Gendbrugge 381, 382
Gent i, IV-VII, IX, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 42, 50, 58, 63, 65, 66, 70, 72, 75, 87, 90, 93, 95, 100, 106, 109, 116, 127, 129, 138, 143, 153, 156, 168, 170, 175, 178, 189, 190, 193, 194, 200, 226, 239, 241, 243, 251, 254, 260, 266, 273, 282, 289, 290, 309, 317, 321, 332, 339, 344, 370, 371, 375, 379, 380, 382, 384, 392, 394, 410, 412, 424, 433, 455, 456, 463
Gentbrugge 88
Gentsch 432
Geuzenberg 91
Godfried van Bouillon 275
Goethals 283
Grand Café 205, 207, 309
Grand Café Château des Fleurs 206
Grand Café d'la Demi Lune 207
Grand Café d'la Rizerie 208
Grand Café de l'Espérance 206
Grand Café de l'Union 206
Grand Café de l'Univers 205
Grand Café de la Couronne 206
Grand Café de la Fontaine 208
Grand Café de la Potence 205
Grand Café de la Rotonde 207
Grand Café de la Trompette 207
Grand Café de Picardie 207
Grand Café de Rotterdam 207
Grand Café des Gueux de Mer 205
Grand Café des Milles Colonnes 206
Grand Café du Comte d'Egmont 206
Grand Café du Comte de Flandre 205
Grand Café du Grand Lion 208
Grand Café du P'tit Tonneau 208
Grand Café du Roi d'Espagne 206
Grand Café Duc de Brabant 205
Grand Café Fraternité 207
Grand Hôtel d'Allemagne 206
Grand Maison de la Commune 207
Graux 408
Greenwich 15
Groenedreef 91
Groot Kanon 90, 168
Haeren 369
Haezebroeck 158
Ham 92, 190
Harelbeke 65
Hauthem 428
Hazewindstraat 91
Heilig Kerst 111
Heine 105
Hel 90
Hemixem 369
Herry 115, 409
Het Volksken 410
Hippodrome 310
Hoboken 368
Holland 363
Hoogstraat 440
Hoogstraete 179
Hoornstraatje 90
Hôtel de Vienne 206
Hôtel du Tram 207
Hotel Royal 119
Hulst 76
Indes 322
Iseghem 366
Italie 252
Italiën 416
Jacobs 202, 368, 421, 471, 473
Janson 273, 391
Jerusalem 275
Journal de Gand 124
Juliot 416
Kaleitje 92
Kammerstraat 185
Kapucienenstraat 91
Karel de Groote 432
Karel den Vijfden 18
Kas 368
Kasernestraat 91
Kassier 112, 196
Kathelijnestraat 91
Kattenberg 75, 91, 170
Keizer Karel 433
Keizerpoort 91
Kerkhove 467
Kervijn 155, 191, 330
Kervyn 190
Ketelveste 90, 375
Keulen 114
Kichenef 232
Kiekepoot 2
Kiezelberg 322
Klein begijnhof 395
Knoopelincks VII
Komediestraat 90
Koordier 170
Kortrijk 330
Krommen Elleboog 90
Kruit 108
Kuiperstraatse 91
L'Avenue du Casino 208
L'Union Générale 285
La Cour d'Autriche 208
La Descente des Voyageurs 206
La Fleur de Blé 207
La Maison Rouge 207
Laarne 16
Lafaille 331
Lagerhuis 447
Lagrand 85
Laguerre 115
Laloi 99
Lamberts 245
Lambrecht 282-284
Lambrechts 135, 138
Lammens 195, 330
Lammerstraat 129
Lamot 20
Land van Waas 18, 141, 255
Langoor 122
Langrand 318
Laprot 25
Latour 370
Le Petit Bleu VII
Lede 64
Ledeberg IX, 11, 13, 14, 269, 374
Leger 156
Lei VIII, 243, 247
Leie 229, 329
Lemberghe 101, 104
Lemeur 321-323
Lendelée 369
Leo XIII 276
Leopold II 297
Lescarts 393
Leuven 270
Leuze 261
Lokeren 445
Londen 114, 146
Londerzeel 369
Lootenhulle 201, 368
Lourde 142
Lourdes 48, 60, 62-65, 132, 227, 346, 375, 395, 403, 422, 424, 429, 430, 436, 453
Lourdes (Frankrijk) 360
Louvre 242
Luik 39, 215, 240, 368, 456
Maas 133, 141, 381
Macron 4
Madera 52
Maison Prussienne 206
Malakoff 322
Malin 199
Malou 23, 42, 70, 106, 108, 155, 163, 177, 424, 430
Maltebrugge 294, 295, 368
Malterbrugge 284
Marinckx 3
Marolkwartier 74, 75
Marolle 75
Mechelen 15, 64, 68, 331, 456
Meenen 322
Meerhem 468
Meetjesland 18
Meire 309
Meirelbeek 18
Meirelbeke 65
Merjay 42
Mettepenningen 440
Meulenbeek 322
Meulestée 170
Mexico 298
Moerman 113, 137, 155
Molière 237
Mons 65
Moreau 409
Mortierstraat 91
Moscau 231
Mosselkaai 181
Mottez 7
Mouscron 4
Muide 120, 185, 468
Multatuli 338
Naayer 72
Namen 17, 39, 405
Napoleon 132
Napoleon I 348
Napoleon III 348
Nazareth 115
Nederland 321
Neujean 466
Neut 286
Nieuwpoortje 468
Nijvel 200, 201
Nouvelle Impératrice 206
Nul 319
Nyssens 354
Onderbergen 90
Oostburg 77, 363
Oostende 379
Oostenrijk 244
Oostwinkel 65
Overmeire 286
Palais d'Christal 207
Palais de Cristal 119
Paleis van Justicie 440
Palinck 339
Panama 212, 352
Pantalon 91
Papegaaistraat 90
Parijs 4, 5, 8, 116, 118, 146, 240, 242
Paris 74, 186, 259
Parmentier 201
Patershol 91
Peck 229
Peere Boem 368
Pensestraatje 91
Peperstraat 90
Père la Chaise 243
Perreboom 137
Persië 245
Picard 274, 391
Pijke 155
Pinder 409
Pithem VI, 381
Pius 225
Pius IX 250
Place Laurent 269
Poel 22, 251
Pontus 118, 199
Poperinghe 369
Posthoornstraatse 91
Potterke 398
Pourbaix 99, 272, 390, 392
Prince Cardinal 208
Prinsenhof 91
Procureur 382
Prondelmarkt 138
Prondelmerkt 138
Pruisen VIII
Pycke 409
Pyke 57
Rabot 120
Raes 13, 208
Raphaël 163
Rasphuis 66, 170, 440
Reep i, 90
Rhyn 401
Rietdijk 75
Rijsel 374, 375
Rocher d'Cancal 208
Roeselaere VI
Roeselare 381
Rogier 408
Rolin 412
Rome 78, 79, 130, 177, 226, 276, 285, 458
Ronse 66, 131, 292, 368, 387
Roomen 78
Rotschild 348
Rubens 28, 163, 368
Rusland 38, 46, 210, 231
Salet 331
Salette 362
Sarah Bernard 32
Sas 230
Schamphelaere 32
Schandelisée 5, 6
Schelde 247
Scheldeboorden 243
Schuurkensstraatje 90, 386
Sebastopol 322
Sedan 380
Seeverghem 200, 368
Seles kest 111
Seleskerst 369
Sequah 415-417
Seys 75, 171
Siberie 46
Sint-Denijs 10, 180
Sint-Niklaas 133
Sinte-Lievenshautem 427
Sinte-Lievenstraat 468
Sinte-Martensstraatje 68
Sinte Pieters 353
Sleine 368
Slijpstraat 92
Slimbroek 65
Slootendries 64
Smet 106-109, 115, 137, 155, 409, 449
Smet-De Naeyer 209
Smetje 330
Snoeck 29
Snoek 368
Société d'la Liberté 207
Société des Francs-Tireurs 206
Solvyns 331
Somerghem 368
Somzée 118
Sonneville 283
Soupart 57, 409
Spa 52
Spanje 227, 291
Spiegelstraat 91
St-Denijs 374
St-Lievenshauthem 427
St-Martenstraatje 91
St-Niklaas 18
St-Pieters 168
St-Pieters plein 114
St-Pietersplein 90, 260
St Anna Kerke 395
Stillemans 412
Storem 153-156, 194
Storm 107, 116, 156, 171, 330, 410, 449
Storme 23, 70-72, 108, 253, 256, 270
Strate Zonder naam 92
Strontkwartier 91
Talboom 416
Terdonck 268, 368
Terneuschen vaart 404
Thielt VI
Thiriar 272, 393
Tiber 162
Tichelrei 92
Toefaert 194
Toeffaert 331
Tom-Pouce 322
Tsaaie 34
Tuilleries 242
Twaalfkamerstraat 90
Van Aarde 170
Van Arteveld 432
Van Artevelde 247
Van Bismarck 398
Van Dam 190
Van Dyck 28
Van Hulle 433
Van Lierde 95
Van Zele 133
Vander Smissen 42
Vanderbeeken 249
Vandersmis 10
Vatikaan 78, 82, 178
Vaughan 300
Veer 468
Veergrep 170
Veerleplaatse 346
Veerstraat IV, 92
Veldstraat 90
Ventura 466
Verapa 377
Verbeeke 249
Vercruysse 115, 409
Verdeke 59
Verhaege 122, 411
Verhaeghe 330
Verkruisse 137
Vermondus 292, 387
Verplank 170
Verpluimen 352
Versailde 8
Versluis 4, 8, 111
Versluys IX
Verspeye 286
Verspeyen 137, 331
Verweer 133
Veurne VI
Victor Emanuel 252
Violettestraate 395
Vischmarkt 184
Vischmerkt 184
Visscherij 92
Vlaand're 321
Vlaand'ren 79, 205, 416, 430, 432
Vlaand'renland 427
Vlaanderen V, 317
Vlaandren 298, 383
Voddemort 132
Voddenmarkt 92
Volder 391
Vooruit 122, 382, 383, 388, 389, 462, 463
Vrijdagmarkt 100
Vrijdagmort 100
Vrouwestraat 90
Waarschoot 368, 405
Waeri i, II, IV, VII-IX, 1, 185, 311, 365, 389
Waerschoot 226
Walenland 244, 427
Wavre-St-Catrien 369
Weerde 369
West-Rosebeke 432
Wetteren 15
Wevers 312, 313, 328
Wijneghem 141
Willaert 269
Willequet 107
Woeste 368, 471, 473
Wolvenstraatje 91
Yper 136
Yperen 15
Zagerstraat 91
Zandberg 185
Zeevergem 405
Zele 19, 65
Zeurzaksteeg 92
Zieklien 168, 170
Ziekliën 75
Zollikoffer 23, 24
Zomerghem 423
Zonnestraat 90
Zottepoort 90
Zwartezusterstraat 90